Jass studies atif indeksi / jass studies citation index not


The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Download 3.37 Mb.
bet333/437
Sana22.01.2017
Hajmi3.37 Mb.
1   ...   329   330   331   332   333   334   335   336   ...   437
The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 1275-1283, March 2013 Fransa.

HIER Patrick, BOLARIA B. Sign, Identity and Belonging :Rethinking Race and Ethnicity in Canadian Society, Toronto,Canadian Scholars’ Press Inc., 2006 / OĞUZ, Ayla (2013), Ambıvalence And In-Betweenness In Hanıf Kureıshı’s The Buddha Of Suburbıa And Dorıs Lessıng’s Vıctorıa And The Staveneys / Hanıf Kureıshı'nin The Buddha Of Suburbıa Ve Dorıs Lessıng'in Vıctorıa And The Staveneys'inde Belirsizlik Ve Aradakalmışlık, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 1275-1283, March 2013 Fransa.

KUREISHI Hanif, The Buddha of Suburbia, Faber and Faber, London, 1990 / OĞUZ, Ayla (2013), Ambıvalence And In-Betweenness In Hanıf Kureıshı’s The Buddha Of Suburbıa And Dorıs Lessıng’s Vıctorıa And The Staveneys / Hanıf Kureıshı'nin The Buddha Of Suburbıa Ve Dorıs Lessıng'in Vıctorıa And The Staveneys'inde Belirsizlik Ve Aradakalmışlık, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 1275-1283, March 2013 Fransa.

LESSING Doris, ‚Victoria and the Staveneys‛ The Grandmothers, Harper Collins Publishers, New York, 2003 / OĞUZ, Ayla (2013), Ambıvalence And In-Betweenness In Hanıf Kureıshı’s The Buddha Of Suburbıa And Dorıs Lessıng’s Vıctorıa And The Staveneys / Hanıf Kureıshı'nin The Buddha Of Suburbıa Ve Dorıs Lessıng'in Vıctorıa And The Staveneys'inde Belirsizlik Ve Aradakalmışlık, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 1275-1283, March 2013 Fransa.

NAHEM Yousaf; Hanif Kureishi’s The Buddha of Suburbia, Continuum, New York, 2002 / OĞUZ, Ayla (2013), Ambıvalence And In-Betweenness In Hanıf Kureıshı’s The Buddha Of Suburbıa And Dorıs Lessıng’s Vıctorıa And The Staveneys / Hanıf Kureıshı'nin The Buddha Of Suburbıa Ve Dorıs Lessıng'in Vıctorıa And The Staveneys'inde Belirsizlik Ve Aradakalmışlık, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 1275-1283, March 2013 Fransa.

PAPASTERGIADIS Nikos; Dialoques In Diasporas: Essays and Conversations On Cultural Identity, Rivers Oram Press, London, 1998 / OĞUZ, Ayla (2013), Ambıvalence And In-Betweenness In Hanıf Kureıshı’s The Buddha Of Suburbıa And Dorıs Lessıng’s Vıctorıa And The Staveneys / Hanıf Kureıshı'nin The Buddha Of Suburbıa Ve Dorıs Lessıng'in Vıctorıa And The Staveneys'inde Belirsizlik Ve Aradakalmışlık, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 1275-1283, March 2013 Fransa.

YOUNG Robert; Colonial Desire: Hybridity in Theory, Culture and Race, Routledge,

New York, 1995 / OĞUZ, Ayla (2013), Ambıvalence And In-Betweenness In Hanıf Kureıshı’s The Buddha Of Suburbıa And Dorıs Lessıng’s Vıctorıa And The Staveneys / Hanıf Kureıshı'nin The Buddha Of Suburbıa Ve Dorıs Lessıng'in Vıctorıa And The Staveneys'inde Belirsizlik Ve Aradakalmışlık, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 1275-1283, March 2013 Fransa.

AKGÜL, M. ve Arkadaşları. (2008). İlköğretim DKAB Ders Kitabı, Ankara: MEB Özgün Matbaacılık / ÖNDER, Mustafa (2013), Sevgi, Din Dili Ve Hikâyelerin Çocukların Din Eğitimindeki Yeri Ve Önemi / Love, Relıgıon Language, The Role And Importance Of Storıes And Chıldren In Educatıon, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 1285-1298, March 2013 Fransa.

AKINCI, A. (2001). Din Eğitiminde Etkili Bir Yöntem Olarak Hikâye. İstanbul: Zaman Cep Kitapları / ÖNDER, Mustafa (2013), Sevgi, Din Dili Ve Hikâyelerin Çocukların Din Eğitimindeki Yeri Ve Önemi / Love, Relıgıon Language, The Role And Importance Of Storıes And Chıldren In Educatıon, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 1285-1298, March 2013 Fransa.

ALTUNTAŞ, H.-ŞAHİN, M. (2011). Kur’an-ı Kerim Meali. Ankara: DİB Yayınları / ÖNDER, Mustafa (2013), Sevgi, Din Dili Ve Hikâyelerin Çocukların Din Eğitimindeki Yeri Ve Önemi / Love, Relıgıon Language, The Role And Importance Of Storıes And Chıldren In Educatıon, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 1285-1298, March 2013 Fransa.

ANDERSEN, H.C. (2011). Masallar, Ter: Alpay Ertem, İstanbul: Şule Yayınları / ÖNDER, Mustafa (2013), Sevgi, Din Dili Ve Hikâyelerin Çocukların Din Eğitimindeki Yeri Ve Önemi / Love, Relıgıon Language, The Role And Importance Of Storıes And Chıldren In Educatıon, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 1285-1298, March 2013 Fransa.

AĞCA, H. (1993). Ailede Eğitim. Ankara: TDV Yayınları / ÖNDER, Mustafa (2013), Sevgi, Din Dili Ve Hikâyelerin Çocukların Din Eğitimindeki Yeri Ve Önemi / Love, Relıgıon Language, The Role And Importance Of Storıes And Chıldren In Educatıon, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 1285-1298, March 2013 Fransa.

AYDIN, A. (2012). Eğitim Hikâyedir. Ankara: Pegem Akademi Yayınları / ÖNDER, Mustafa (2013), Sevgi, Din Dili Ve Hikâyelerin Çocukların Din Eğitimindeki Yeri Ve Önemi / Love, Relıgıon Language, The Role And Importance Of Storıes And Chıldren In Educatıon, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 1285-1298, March 2013 Fransa.

AYDIN, A. (2011). Eğitim Sevgidir. Ankara: Pegem Akademi Yayınları / ÖNDER, Mustafa (2013), Sevgi, Din Dili Ve Hikâyelerin Çocukların Din Eğitimindeki Yeri Ve Önemi / Love, Relıgıon Language, The Role And Importance Of Storıes And Chıldren In Educatıon, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 1285-1298, March 2013 Fransa.

AYDIN, M. Z. (2005). Ailede Çocuğun Ahlak Eğitimi. İstanbul: Dem Yayınları / ÖNDER, Mustafa (2013), Sevgi, Din Dili Ve Hikâyelerin Çocukların Din Eğitimindeki Yeri Ve Önemi / Love, Relıgıon Language, The Role And Importance Of Storıes And Chıldren In Educatıon, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 1285-1298, March 2013 Fransa.

AY, M.E. (1997). Çocuklarımıza Allah’ı Nasıl Anlatalım. İstanbul: Timaş Yayınları / ÖNDER, Mustafa (2013), Sevgi, Din Dili Ve Hikâyelerin Çocukların Din Eğitimindeki Yeri Ve Önemi / Love, Relıgıon Language, The Role And Importance Of Storıes And Chıldren In Educatıon, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 1285-1298, March 2013 Fransa.

BACANLI, H. (2011). Eğitim Psikolojisi. Ankara: Pegem Akademi Yayınları. (17.Baskı) / ÖNDER, Mustafa (2013), Sevgi, Din Dili Ve Hikâyelerin Çocukların Din Eğitimindeki Yeri Ve Önemi / Love, Relıgıon Language, The Role And Importance Of Storıes And Chıldren In Educatıon, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 1285-1298, March 2013 Fransa.

BİLGİN, B.- SELÇUK, M. (1995). Din Öğretimi Özel Öğretim Yöntemleri. Ankara: Gün Yayıncılık / ÖNDER, Mustafa (2013), Sevgi, Din Dili Ve Hikâyelerin Çocukların Din Eğitimindeki Yeri Ve Önemi / Love, Relıgıon Language, The Role And Importance Of Storıes And Chıldren In Educatıon, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 1285-1298, March 2013 Fransa.

BİLGİN, B. (1970). İslam’da Eğitimin Temeli Olarak Sevgi. Basılmamış Doktora Tezi, AÜİF, Ankara / ÖNDER, Mustafa (2013), Sevgi, Din Dili Ve Hikâyelerin Çocukların Din Eğitimindeki Yeri Ve Önemi / Love, Relıgıon Language, The Role And Importance Of Storıes And Chıldren In Educatıon, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 1285-1298, March 2013 Fransa.

BİLGİN, B. (1995). Eğitim Bilimi ve Din Eğitimi. Ankara: Yeni Çizgi Yayınları / ÖNDER, Mustafa (2013), Sevgi, Din Dili Ve Hikâyelerin Çocukların Din Eğitimindeki Yeri Ve Önemi / Love, Relıgıon Language, The Role And Importance Of Storıes And Chıldren In Educatıon, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 1285-1298, March 2013 Fransa.

BİLGİN, B. (1994). “Ahlak Terbiyesinde Dini Hikâyeler”, Din Eğitimi AraştırmalarıDergisi, S.1. İstanbul / ÖNDER, Mustafa (2013), Sevgi, Din Dili Ve Hikâyelerin Çocukların Din Eğitimindeki Yeri Ve Önemi / Love, Relıgıon Language, The Role And Importance Of Storıes And Chıldren In Educatıon, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 1285-1298, March 2013 Fransa.

BİLGİN, B. (1986). “Okul Öncesi Çağı Çocuğunda Din Duygusu”, Din Öğretimi Dergisi, S.7, Ankara / ÖNDER, Mustafa (2013), Sevgi, Din Dili Ve Hikâyelerin Çocukların Din Eğitimindeki Yeri Ve Önemi / Love, Relıgıon Language, The Role And Importance Of Storıes And Chıldren In Educatıon, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 1285-1298, March 2013 Fransa.

BİLGİN, B. (1986). “Okul Öncesi Çağı Çocuğunda Dini Kavramlar” , Din Öğretimi Dergisi, S.89, Ankara / ÖNDER, Mustafa (2013), Sevgi, Din Dili Ve Hikâyelerin Çocukların Din Eğitimindeki Yeri Ve Önemi / Love, Relıgıon Language, The Role And Importance Of Storıes And Chıldren In Educatıon, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 1285-1298, March 2013 Fransa.

BİLGİN, B. (1986) “Çocuğun Manevi Eğitimi”, Din Öğretimi Dergisi, S.6, Ankara / ÖNDER, Mustafa (2013), Sevgi, Din Dili Ve Hikâyelerin Çocukların Din Eğitimindeki Yeri Ve Önemi / Love, Relıgıon Language, The Role And Importance Of Storıes And Chıldren In Educatıon, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 1285-1298, March 2013 Fransa.

BİLGİN, B. (1987). İslam’da Çocuk. Ankara: DİB Yayınları / ÖNDER, Mustafa (2013), Sevgi, Din Dili Ve Hikâyelerin Çocukların Din Eğitimindeki Yeri Ve Önemi / Love, Relıgıon Language, The Role And Importance Of Storıes And Chıldren In Educatıon, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 1285-1298, March 2013 Fransa.

BİLGİN, B. (1993). Beyza Teyzeden Hikâyeler (I-IV), Ankara: Gün Yayıncılık / ÖNDER, Mustafa (2013), Sevgi, Din Dili Ve Hikâyelerin Çocukların Din Eğitimindeki Yeri Ve Önemi / Love, Relıgıon Language, The Role And Importance Of Storıes And Chıldren In Educatıon, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 1285-1298, March 2013 Fransa.

Bütün Yönleriyle Asr-ı Saadet’te İslam (I-V). (1994). Ed: Vecdi Akyüz, İstanbul: Beyan Yayınları / ÖNDER, Mustafa (2013), Sevgi, Din Dili Ve Hikâyelerin Çocukların Din Eğitimindeki Yeri Ve Önemi / Love, Relıgıon Language, The Role And Importance Of Storıes And Chıldren In Educatıon, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 1285-1298, March 2013 Fransa.

CRAWFORD, A. - SAUL, W. - MATHEWS, R.S. - MAKİNSTER, J. (2009). Düşünen Sınıf İçin Öğretme ve Öğrenme Yöntemleri. Ter: Pelin Atasoy, Esin Uzun Oğuz, Sami Gülgöz. İstanbul: Biltur Basım Yayın / ÖNDER, Mustafa (2013), Sevgi, Din Dili Ve Hikâyelerin Çocukların Din Eğitimindeki Yeri Ve Önemi / Love, Relıgıon Language, The Role And Importance Of Storıes And Chıldren In Educatıon, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 1285-1298, March 2013 Fransa.

CÜCELOĞLU, D. (2010). İçimizdeki Çocuk, Remzi Kitabevi, İstanbul 2010 / ÖNDER, Mustafa (2013), Sevgi, Din Dili Ve Hikâyelerin Çocukların Din Eğitimindeki Yeri Ve Önemi / Love, Relıgıon Language, The Role And Importance Of Storıes And Chıldren In Educatıon, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 1285-1298, March 2013 Fransa.

ÇAĞLAR, B.K. (1995). Kur’an-ı Kerim’den İlhamlar. Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları / ÖNDER, Mustafa (2013), Sevgi, Din Dili Ve Hikâyelerin Çocukların Din Eğitimindeki Yeri Ve Önemi / Love, Relıgıon Language, The Role And Importance Of Storıes And Chıldren In Educatıon, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 1285-1298, March 2013 Fransa.

ÇAM, N. (2011). Şiir Diliyle Kur’an-ı Kerim. Ankara: Firuze Yayınları / ÖNDER, Mustafa (2013), Sevgi, Din Dili Ve Hikâyelerin Çocukların Din Eğitimindeki Yeri Ve Önemi / Love, Relıgıon Language, The Role And Importance Of Storıes And Chıldren In Educatıon, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 1285-1298, March 2013 Fransa.

ÇELEBİ, A. (1976). İslam’da Eğitim Öğretim Tarihi. Ter: Ali Yardım. İstanbul: Damla Yayınevi / ÖNDER, Mustafa (2013), Sevgi, Din Dili Ve Hikâyelerin Çocukların Din Eğitimindeki Yeri Ve Önemi / Love, Relıgıon Language, The Role And Importance Of Storıes And Chıldren In Educatıon, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 1285-1298, March 2013 Fransa.

Din Psikolojisi El Kitabı. (2012). Ed: M.Doğan Karacoşkun, Ankara: Grafiker Yayınları / ÖNDER, Mustafa (2013), Sevgi, Din Dili Ve Hikâyelerin Çocukların Din Eğitimindeki Yeri Ve Önemi / Love, Relıgıon Language, The Role And Importance Of Storıes And Chıldren In Educatıon, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 1285-1298, March 2013 Fransa.

DOĞAN, R. – TOSUN, C. (2003). İlköğretim 4. ve 5. Sınıflar İçin Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretimi. Ankara: PegemA Yayıncılık / ÖNDER, Mustafa (2013), Sevgi, Din Dili Ve Hikâyelerin Çocukların Din Eğitimindeki Yeri Ve Önemi / Love, Relıgıon Language, The Role And Importance Of Storıes And Chıldren In Educatıon, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 1285-1298, March 2013 Fransa.

ERMEMİŞ, F. (2009). Hz.Muhammedin Günlük Dualarından Seçmeler. Ankara: Hazar Matbaacılık / ÖNDER, Mustafa (2013), Sevgi, Din Dili Ve Hikâyelerin Çocukların Din Eğitimindeki Yeri Ve Önemi / Love, Relıgıon Language, The Role And Importance Of Storıes And Chıldren In Educatıon, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 1285-1298, March 2013 Fransa.

GÖKŞEN, C. (2009). “Masalların Eğitim Yönünden Değerlendirilmesi”, Eğitişim Dergisi, S.22 / ÖNDER, Mustafa (2013), Sevgi, Din Dili Ve Hikâyelerin Çocukların Din Eğitimindeki Yeri Ve Önemi / Love, Relıgıon Language, The Role And Importance Of Storıes And Chıldren In Educatıon, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 1285-1298, March 2013 Fransa.

GÖVSA, İ.A. (1962). Çocuk Ruhu. İstanbul: Devlet Matbaası / ÖNDER, Mustafa (2013), Sevgi, Din Dili Ve Hikâyelerin Çocukların Din Eğitimindeki Yeri Ve Önemi / Love, Relıgıon Language, The Role And Importance Of Storıes And Chıldren In Educatıon, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 1285-1298, March 2013 Fransa.

İlköğretim DKAB Dersi (4-8.Sınıflar) Öğretim Programı ve Kılavuzu. (2007). Ankara:MEB Yayınevi / ÖNDER, Mustafa (2013), Sevgi, Din Dili Ve Hikâyelerin Çocukların Din Eğitimindeki Yeri Ve Önemi / Love, Relıgıon Language, The Role And Importance Of Storıes And Chıldren In Educatıon, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 1285-1298, March 2013 Fransa.

KANTARCIOĞLU, S. (1991). Eğitimde Masalın Yeri. İstanbul: MEB Yayınevi / ÖNDER, Mustafa (2013), Sevgi, Din Dili Ve Hikâyelerin Çocukların Din Eğitimindeki Yeri Ve Önemi / Love, Relıgıon Language, The Role And Importance Of Storıes And Chıldren In Educatıon, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 1285-1298, March 2013 Fransa.

KONUK, Y. (1994). Okul Öncesi Çocuklarda Dini Duygunun Gelişimi ve Eğitimi. Ankara: TDV Yayınları / ÖNDER, Mustafa (2013), Sevgi, Din Dili Ve Hikâyelerin Çocukların Din Eğitimindeki Yeri Ve Önemi / Love, Relıgıon Language, The Role And Importance Of Storıes And Chıldren In Educatıon, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 1285-1298, March 2013 Fransa.

MÜLLER, K. (1977). “Die Entwicklung Moralischer Begriffe beim Kinde als Voraussetzung für seine religiöse Erziehung”, Joseph Sauer, Religiöse Erziehung von Kleinkindern, Karlsruhe 1977, “Dini Eğitimin ön Şartı Olarak Çocukta Ahlaki Kavramların Gelişmesi” Ter: Şuayip Özdemir-Mustafa Önder, Tabula Rasa Dergisi, Yıl 1, S.2, s.195-201, Isparta 2001 / ÖNDER, Mustafa (2013), Sevgi, Din Dili Ve Hikâyelerin Çocukların Din Eğitimindeki Yeri Ve Önemi / Love, Relıgıon Language, The Role And Importance Of Storıes And Chıldren In Educatıon, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 1285-1298, March 2013 Fransa.

OKUMUŞLAR, M. (2006). “Din Eğitiminde Etkin Bir Yöntem Olarak Hikaye”, Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, S.21, s.237-252, Konya / ÖNDER, Mustafa (2013), Sevgi, Din Dili Ve Hikâyelerin Çocukların Din Eğitimindeki Yeri Ve Önemi / Love, Relıgıon Language, The Role And Importance Of Storıes And Chıldren In Educatıon, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 1285-1298, March 2013 Fransa.

ÖNDER, M. (1997). Prof. Dr. Beyza Bilgin ve Din Eğitiminde Yeni Yöntem Çalışmaları. Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara: AÜSBE / ÖNDER, Mustafa (2013), Sevgi, Din Dili Ve Hikâyelerin Çocukların Din Eğitimindeki Yeri Ve Önemi / Love, Relıgıon Language, The Role And Importance Of Storıes And Chıldren In Educatıon, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 1285-1298, March 2013 Fransa.

ÖNDER, M. (2011). “Okul Öncesi Dönem Çocuklarının Aile Eğitimi”, CumhuriyetÜniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi. C.XV, S.1, Sivas / ÖNDER, Mustafa (2013), Sevgi, Din Dili Ve Hikâyelerin Çocukların Din Eğitimindeki Yeri Ve Önemi / Love, Relıgıon Language, The Role And Importance Of Storıes And Chıldren In Educatıon, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 1285-1298, March 2013 Fransa.

ÖNDER, M. (2008). “Medya Kıskacındaki Çocuklar”, Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi. C.8, S.4, Samsun / ÖNDER, Mustafa (2013), Sevgi, Din Dili Ve Hikâyelerin Çocukların Din Eğitimindeki Yeri Ve Önemi / Love, Relıgıon Language, The Role And Importance Of Storıes And Chıldren In Educatıon, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 1285-1298, March 2013 Fransa.

ÖZBEK, A. (1990). Bir Eğitimci Olarak Nasreddin Hoca.Konya: Esra Yayınları / ÖNDER, Mustafa (2013), Sevgi, Din Dili Ve Hikâyelerin Çocukların Din Eğitimindeki Yeri Ve Önemi / Love, Relıgıon Language, The Role And Importance Of Storıes And Chıldren In Educatıon, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 1285-1298, March 2013 Fransa.

ÖZBEK, A. (1995). Bir Eğitimci Olarak Hz. Muhammed. Konya: Selam Yayınevi / ÖNDER, Mustafa (2013), Sevgi, Din Dili Ve Hikâyelerin Çocukların Din Eğitimindeki Yeri Ve Önemi / Love, Relıgıon Language, The Role And Importance Of Storıes And Chıldren In Educatıon, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 1285-1298, March 2013 Fransa.

ÖZTÜRK, M. (1981). “Din Eğitimi ve Çocuk Ruh Sağlığı”, Türkiye 1.Din Eğitimi Semineri. Ankara: İlahiyat Vakfı Yayınları / ÖNDER, Mustafa (2013), Sevgi, Din Dili Ve Hikâyelerin Çocukların Din Eğitimindeki Yeri Ve Önemi / Love, Relıgıon Language, The Role And Importance Of Storıes And Chıldren In Educatıon, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 1285-1298, March 2013 Fransa.

PORTAKAL, H. (1994). Çocuk Eğitiminde Özgürlük ve Saldırganlık. İstanbul: Altın Kitaplar Yayınevi / ÖNDER, Mustafa (2013), Sevgi, Din Dili Ve Hikâyelerin Çocukların Din Eğitimindeki Yeri Ve Önemi / Love, Relıgıon Language, The Role And Importance Of Storıes And Chıldren In Educatıon, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 1285-1298, March 2013 Fransa.

ROUSSEAU, J. J. (1966). Emil, Ter: H.Z.Ülken, A. Ülgener, S.Güzey, İstanbul: Türkiye Yayınevi / ÖNDER, Mustafa (2013), Sevgi, Din Dili Ve Hikâyelerin Çocukların Din Eğitimindeki Yeri Ve Önemi / Love, Relıgıon Language, The Role And Importance Of Storıes And Chıldren In Educatıon, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 1285-1298, March 2013 Fransa.

SAUER, J. (1977). Okul Öncesi Çağdaki Çocukların Din Eğitimi, Ter: Mustafa Önder, Tokat: Arı Ofset / ÖNDER, Mustafa (2013), Sevgi, Din Dili Ve Hikâyelerin Çocukların Din Eğitimindeki Yeri Ve Önemi / Love, Relıgıon Language, The Role And Importance Of Storıes And Chıldren In Educatıon, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 1285-1298, March 2013 Fransa.

SAYAR, K.Dinç, M. (2009). Psikolojiye Giriş. İstanbul: Dem Yayınları / ÖNDER, Mustafa (2013), Sevgi, Din Dili Ve Hikâyelerin Çocukların Din Eğitimindeki Yeri Ve Önemi / Love, Relıgıon Language, The Role And Importance Of Storıes And Chıldren In Educatıon, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 1285-1298, March 2013 Fransa.

SELÇUK, M. (1990). Çocuğun Eğitiminde Dini Motifler, Ankara: TDV Yayınları / ÖNDER, Mustafa (2013), Sevgi, Din Dili Ve Hikâyelerin Çocukların Din Eğitimindeki Yeri Ve Önemi / Love, Relıgıon Language, The Role And Importance Of Storıes And Chıldren In Educatıon, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 1285-1298, March 2013 Fransa.

SELÇUK, M. (2000). “Gençlik Çağı ve İnanç Olgusu (İnanç ve Davranış Bütünlüğü Açısından Bir Deneme) “, Gençlik Dönemi ve Eğitimi. İstanbul: Ensar Neşriyat / ÖNDER, Mustafa (2013), Sevgi, Din Dili Ve Hikâyelerin Çocukların Din Eğitimindeki Yeri Ve Önemi / Love, Relıgıon Language, The Role And Importance Of Storıes And Chıldren In Educatıon, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 1285-1298, March 2013 Fransa.

SEYFETTİN, Ö. (2009). İlk Namaz. İstanbul: Timaş Yayınları / ÖNDER, Mustafa (2013), Sevgi, Din Dili Ve Hikâyelerin Çocukların Din Eğitimindeki Yeri Ve Önemi / Love, Relıgıon Language, The Role And Importance Of Storıes And Chıldren In Educatıon,Download 3.37 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   329   330   331   332   333   334   335   336   ...   437
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
O’zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
davlat pedagogika
o’rta maxsus
axborot texnologiyalari
nomidagi toshkent
pedagogika instituti
texnologiyalari universiteti
navoiy nomidagi
samarqand davlat
guruh talabasi
ta’limi vazirligi
nomidagi samarqand
toshkent davlat
toshkent axborot
haqida tushuncha
Darsning maqsadi
xorazmiy nomidagi
Toshkent davlat
vazirligi toshkent
tashkil etish
Alisher navoiy
Ўзбекистон республикаси
rivojlantirish vazirligi
matematika fakulteti
pedagogika universiteti
таълим вазирлиги
sinflar uchun
Nizomiy nomidagi
tibbiyot akademiyasi
maxsus ta'lim
ta'lim vazirligi
махсус таълим
bilan ishlash
o’rta ta’lim
fanlar fakulteti
Referat mavzu
Navoiy davlat
haqida umumiy
umumiy o’rta
Buxoro davlat
fanining predmeti
fizika matematika
malakasini oshirish
universiteti fizika
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
jizzax davlat
davlat sharqshunoslik