Jass studies atif indeksi / jass studies citation index not


The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Download 3.37 Mb.
bet332/437
Sana22.01.2017
Hajmi3.37 Mb.
1   ...   328   329   330   331   332   333   334   335   ...   437
The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 1217-1230, March 2013 Fransa.

YILMAZ, H. (2011). Zum Einsatz von Zeitungsnachrichten und –meldungen für kommunikative Leserverstehensübungen. Contemporary Online Language Education Journal, 2 (1), 33-44 / KIRMIZI, Bülent (2013), Almanca Öğretiminde Öğretmen Kılavuz Kitaplarının Önemi / The Sıgnıfıcance Of The Teachers’ Guıde Books In German Language Teachıng, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 1217-1230, March 2013 Fransa.

ADIVAR, Halide Edip, Türk’ün Ateşle İmtihanı, İstanbul 2012 / KOÇ, Nurgün (2013), Milli Mücadelenin Başlarındaki Gelişmelerin Hatıralar Çerçevesinde Değerlendirilmesi / Assessment Of The Developments At The Begınnıng Of Independence War Wıthın The Framework Of Recollectıons, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 1231-1254, March 2013 Fransa.

AĞAOĞLU, Ahmet, Mütareke ve Sürgün Hatıraları, Yayına Haz. Ertan Eğribel- Ufuk Özcan, İstanbul 2010 / KOÇ, Nurgün (2013), Milli Mücadelenin Başlarındaki Gelişmelerin Hatıralar Çerçevesinde Değerlendirilmesi / Assessment Of The Developments At The Begınnıng Of Independence War Wıthın The Framework Of Recollectıons, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 1231-1254, March 2013 Fransa.

AKŞİN, Sina, İstanbul Hükümetleri ve Milli Mücadele Mutlakıyete Dönüş 1918-1919, C: I, İstanbul 2010 / KOÇ, Nurgün (2013), Milli Mücadelenin Başlarındaki Gelişmelerin Hatıralar Çerçevesinde Değerlendirilmesi / Assessment Of The Developments At The Begınnıng Of Independence War Wıthın The Framework Of Recollectıons, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 1231-1254, March 2013 Fransa.

AKŞİN, Sina, İstanbul Hükümetleri ve Milli Mücadele Son Meşrutiyet 1919-1920, Cilt II, İstanbul 2010 / KOÇ, Nurgün (2013), Milli Mücadelenin Başlarındaki Gelişmelerin Hatıralar Çerçevesinde Değerlendirilmesi / Assessment Of The Developments At The Begınnıng Of Independence War Wıthın The Framework Of Recollectıons, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 1231-1254, March 2013 Fransa.

ATATÜRK, Mustafa Kemal, Nutuk- Söylev 1919-1920, C: I, Ankara 1989 / KOÇ, Nurgün (2013), Milli Mücadelenin Başlarındaki Gelişmelerin Hatıralar Çerçevesinde Değerlendirilmesi / Assessment Of The Developments At The Begınnıng Of Independence War Wıthın The Framework Of Recollectıons, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 1231-1254, March 2013 Fransa.

ATAY, Falih Rıfkı, Atatürk’ün Bana Anlattıkları Mustafa Kemal’in Ağzından Vahidettin, İstanbul 2005 / KOÇ, Nurgün (2013), Milli Mücadelenin Başlarındaki Gelişmelerin Hatıralar Çerçevesinde Değerlendirilmesi / Assessment Of The Developments At The Begınnıng Of Independence War Wıthın The Framework Of Recollectıons, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 1231-1254, March 2013 Fransa.

ATAY, Falih Rıfkı, Çankaya, İstanbul t.s. (Pozitif Yayınları) / KOÇ, Nurgün (2013), Milli Mücadelenin Başlarındaki Gelişmelerin Hatıralar Çerçevesinde Değerlendirilmesi / Assessment Of The Developments At The Begınnıng Of Independence War Wıthın The Framework Of Recollectıons, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 1231-1254, March 2013 Fransa.

CEBESOY, Ali Fuat, Bilinmeyen Hatıralar, Haz. Osman Selim Kocahanoğlu, İstanbul2005 / KOÇ, Nurgün (2013), Milli Mücadelenin Başlarındaki Gelişmelerin Hatıralar Çerçevesinde Değerlendirilmesi / Assessment Of The Developments At The Begınnıng Of Independence War Wıthın The Framework Of Recollectıons, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 1231-1254, March 2013 Fransa.

GÜNDÜZ, Asım, Hatıralarım, Haz. İhsan Ilgar, İstanbul 1973 / KOÇ, Nurgün (2013), Milli Mücadelenin Başlarındaki Gelişmelerin Hatıralar Çerçevesinde Değerlendirilmesi / Assessment Of The Developments At The Begınnıng Of Independence War Wıthın The Framework Of Recollectıons, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 1231-1254, March 2013 Fransa.

HATEMİ, Nilüfer, Mareşal Fevzi Çakmak ve Günlükleri 1911-1917, C: I, İstanbul 2010 / KOÇ, Nurgün (2013), Milli Mücadelenin Başlarındaki Gelişmelerin Hatıralar Çerçevesinde Değerlendirilmesi / Assessment Of The Developments At The Begınnıng Of Independence War Wıthın The Framework Of Recollectıons, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 1231-1254, March 2013 Fransa.

İNÖNÜ, İsmet, Hatıralar, Haz. Sabahattin Selek, Ankara 2009 / KOÇ, Nurgün (2013), Milli Mücadelenin Başlarındaki Gelişmelerin Hatıralar Çerçevesinde Değerlendirilmesi / Assessment Of The Developments At The Begınnıng Of Independence War Wıthın The Framework Of Recollectıons, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 1231-1254, March 2013 Fransa.

KABACALI, Alpay (Haz.), Talât Paşa’nın Anıları, İstanbul 2000 / KOÇ, Nurgün (2013), Milli Mücadelenin Başlarındaki Gelişmelerin Hatıralar Çerçevesinde Değerlendirilmesi / Assessment Of The Developments At The Begınnıng Of Independence War Wıthın The Framework Of Recollectıons, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 1231-1254, March 2013 Fransa.

KABACALI, Alpay Cemal Paşa Hatıralar İttihat ve Terakki, I. Dünya Savaşı Anıları, İstanbul 2010 / KOÇ, Nurgün (2013), Milli Mücadelenin Başlarındaki Gelişmelerin Hatıralar Çerçevesinde Değerlendirilmesi / Assessment Of The Developments At The Begınnıng Of Independence War Wıthın The Framework Of Recollectıons, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 1231-1254, March 2013 Fransa.

KANDEMİR, Feridun, Hatıraları ve Söyleyemedikleri ile Rauf Orbay, İstanbul 1965 / KOÇ, Nurgün (2013), Milli Mücadelenin Başlarındaki Gelişmelerin Hatıralar Çerçevesinde Değerlendirilmesi / Assessment Of The Developments At The Begınnıng Of Independence War Wıthın The Framework Of Recollectıons, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 1231-1254, March 2013 Fransa.

KARABEKİR, Kâzım, İstiklâl Harbimiz, C: I, İstanbul 2008 / KOÇ, Nurgün (2013), Milli Mücadelenin Başlarındaki Gelişmelerin Hatıralar Çerçevesinde Değerlendirilmesi / Assessment Of The Developments At The Begınnıng Of Independence War Wıthın The Framework Of Recollectıons, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 1231-1254, March 2013 Fransa.

KARAY, Refik Halid, Minelbab İlelmihrab, İstanbul 1964 / KOÇ, Nurgün (2013), Milli Mücadelenin Başlarındaki Gelişmelerin Hatıralar Çerçevesinde Değerlendirilmesi / Assessment Of The Developments At The Begınnıng Of Independence War Wıthın The Framework Of Recollectıons, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 1231-1254, March 2013 Fransa.

KAYA, Halit, Refet Bele Askeri ve Siyasi Hayatı (1881- 1963), İstanbul 2010 / KOÇ, Nurgün (2013), Milli Mücadelenin Başlarındaki Gelişmelerin Hatıralar Çerçevesinde Değerlendirilmesi / Assessment Of The Developments At The Begınnıng Of Independence War Wıthın The Framework Of Recollectıons, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 1231-1254, March 2013 Fransa.

KOCATÜRK, Utkan, Atatürk ve Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Kronolojisi 1918- 1938,Ankara 2000 / KOÇ, Nurgün (2013), Milli Mücadelenin Başlarındaki Gelişmelerin Hatıralar Çerçevesinde Değerlendirilmesi / Assessment Of The Developments At The Begınnıng Of Independence War Wıthın The Framework Of Recollectıons, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 1231-1254, March 2013 Fransa.

MİNBER, 4 Teşrinisani 1334 (4 Kasım 1918) / KOÇ, Nurgün (2013), Milli Mücadelenin Başlarındaki Gelişmelerin Hatıralar Çerçevesinde Değerlendirilmesi / Assessment Of The Developments At The Begınnıng Of Independence War Wıthın The Framework Of Recollectıons, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 1231-1254, March 2013 Fransa.

OKUR, Mehmet – KÜÇÜKUĞURLU, Murat, İngiliz Yüksek Komiserlerinin Gözüyle Milli Mücadele 1918- 1920, Trabzon 2006 / KOÇ, Nurgün (2013), Milli Mücadelenin Başlarındaki Gelişmelerin Hatıralar Çerçevesinde Değerlendirilmesi / Assessment Of The Developments At The Begınnıng Of Independence War Wıthın The Framework Of Recollectıons, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 1231-1254, March 2013 Fransa.

ÖZTOPRAK, İzzet, Türk ve Batı Kamuoyunda Milli Mücadele, Ankara 1989 / KOÇ, Nurgün (2013), Milli Mücadelenin Başlarındaki Gelişmelerin Hatıralar Çerçevesinde Değerlendirilmesi / Assessment Of The Developments At The Begınnıng Of Independence War Wıthın The Framework Of Recollectıons, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 1231-1254, March 2013 Fransa.

SHAW, Stanford J., The Ottoman Empire in World War I, Volume 1, Ankara 2006 / KOÇ, Nurgün (2013), Milli Mücadelenin Başlarındaki Gelişmelerin Hatıralar Çerçevesinde Değerlendirilmesi / Assessment Of The Developments At The Begınnıng Of Independence War Wıthın The Framework Of Recollectıons, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 1231-1254, March 2013 Fransa.

SHAW, Stanford J., The Ottoman Empire in World War I, Volume 1I, Ankara 2008 / KOÇ, Nurgün (2013), Milli Mücadelenin Başlarındaki Gelişmelerin Hatıralar Çerçevesinde Değerlendirilmesi / Assessment Of The Developments At The Begınnıng Of Independence War Wıthın The Framework Of Recollectıons, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 1231-1254, March 2013 Fransa.

ÜNAL, Muhittin (Haz.), Miralay Bekir Sami Günsav’ın Kurtuluş Savaşı Anıları, İstanbul 1994 / KOÇ, Nurgün (2013), Milli Mücadelenin Başlarındaki Gelişmelerin Hatıralar Çerçevesinde Değerlendirilmesi / Assessment Of The Developments At The Begınnıng Of Independence War Wıthın The Framework Of Recollectıons, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 1231-1254, March 2013 Fransa.

von SANDERS, Liman, Türkiye’de Beş Yıl, Çev. Eşref Bengi Özbilen, İstanbul 2011 / KOÇ, Nurgün (2013), Milli Mücadelenin Başlarındaki Gelişmelerin Hatıralar Çerçevesinde Değerlendirilmesi / Assessment Of The Developments At The Begınnıng Of Independence War Wıthın The Framework Of Recollectıons, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 1231-1254, March 2013 Fransa.

ANDREWS, William L. To Tell a Free Story: The First Century of Afro-American Autobiography, 1760-1865. Urbana: University of Illinois Press, 1986 / KOÇSOY, Gül (2013), Subversıon Of Northern Racıst Ideology In Harrıet E. Wılson’s Our Nıg: Sketches From The Lıfe Of A Free Black Harrıet E. Wılson’ın Our Nıg: Sketches From The Lıfe Of A Free Black Adlı Romanında Kuzey’in Irkçı İdeolojisinıin Yıkılması, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 1255-1274, March 2013 Fransa.

BAKER, Houston A. Jr. Blues, Ideology, and Afro-American Literature: A Vernacular Theory. Chicago: University of Chicago Press, 1984 / KOÇSOY, Gül (2013), Subversıon Of Northern Racıst Ideology In Harrıet E. Wılson’s Our Nıg: Sketches From The Lıfe Of A Free Black Harrıet E. Wılson’ın Our Nıg: Sketches From The Lıfe Of A Free Black Adlı Romanında Kuzey’in Irkçı İdeolojisinıin Yıkılması, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 1255-1274, March 2013 Fransa.

BARTHES, Roland. Mythologies. New York: Hill, 1972 / KOÇSOY, Gül (2013), Subversıon Of Northern Racıst Ideology In Harrıet E. Wılson’s Our Nıg: Sketches From The Lıfe Of A Free Black Harrıet E. Wılson’ın Our Nıg: Sketches From The Lıfe Of A Free Black Adlı Romanında Kuzey’in Irkçı İdeolojisinıin Yıkılması, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 1255-1274, March 2013 Fransa.

BERCOVITCH, Sacvan. ‚The Problem of Ideology in American Literary History‛ http://www.chss.montclair.edu/.../bercovitch85.html (accessed on 23.03.2012) / KOÇSOY, Gül (2013), Subversıon Of Northern Racıst Ideology In Harrıet E. Wılson’s Our Nıg: Sketches From The Lıfe Of A Free Black Harrıet E. Wılson’ın Our Nıg: Sketches From The Lıfe Of A Free Black Adlı Romanında Kuzey’in Irkçı İdeolojisinıin Yıkılması, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 1255-1274, March 2013 Fransa.

BERNSTEIN, Robin. Racial Innocence: Performing American Childhood from Slavery to Civil Rights. New York: New York University Press, 2011 / KOÇSOY, Gül (2013), Subversıon Of Northern Racıst Ideology In Harrıet E. Wılson’s Our Nıg: Sketches From The Lıfe Of A Free Black Harrıet E. Wılson’ın Our Nıg: Sketches From The Lıfe Of A Free Black Adlı Romanında Kuzey’in Irkçı İdeolojisinıin Yıkılması, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 1255-1274, March 2013 Fransa.

BREAU, Elizabeth. ‚Identifying Satire: Our Nig‛. Callaloo. Vol. 16, no: 2, 1993. pp. 455-465. http://www.jstor.org/stable/2931955. (accessed on 26.04.2011) / KOÇSOY, Gül (2013), Subversıon Of Northern Racıst Ideology In Harrıet E. Wılson’s Our Nıg: Sketches From The Lıfe Of A Free Black Harrıet E. Wılson’ın Our Nıg: Sketches From The Lıfe Of A Free Black Adlı Romanında Kuzey’in Irkçı İdeolojisinıin Yıkılması, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 1255-1274, March 2013 Fransa.

DU BOIS, W.E.B. ‚Criteria of Negro Art‛. http://www.WEBDuBois.org. (accessed on 29.02.2012, last updated on 01.03.2008). originally published in The Crisis, Vol.32, 1926. pp. 290-97 / KOÇSOY, Gül (2013), Subversıon Of Northern Racıst Ideology In Harrıet E. Wılson’s Our Nıg: Sketches From The Lıfe Of A Free Black Harrıet E. Wılson’ın Our Nıg: Sketches From The Lıfe Of A Free Black Adlı Romanında Kuzey’in Irkçı İdeolojisinıin Yıkılması, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 1255-1274, March 2013 Fransa.

ERNEST, John. ‚Economies of Identity: Harriet E. Wilson’s Our Nig‛. PMLA. Vol. 109, No.3, May 1994. pp. 424-438. http://www.jstor.org/stable/ 463078. (accessed on 26.04.2011) / KOÇSOY, Gül (2013), Subversıon Of Northern Racıst Ideology In Harrıet E. Wılson’s Our Nıg: Sketches From The Lıfe Of A Free Black Harrıet E. Wılson’ın Our Nıg: Sketches From The Lıfe Of A Free Black Adlı Romanında Kuzey’in Irkçı İdeolojisinıin Yıkılması, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 1255-1274, March 2013 Fransa.

FIELDS, Barbara J. ‚Ideology and Race in American History‛. http://www.chss.montclair.edu/Academics/Barbara J.Fields.html. (accessed on 14.03.2012) / KOÇSOY, Gül (2013), Subversıon Of Northern Racıst Ideology In Harrıet E. Wılson’s Our Nıg: Sketches From The Lıfe Of A Free Black Harrıet E. Wılson’ın Our Nıg: Sketches From The Lıfe Of A Free Black Adlı Romanında Kuzey’in Irkçı İdeolojisinıin Yıkılması, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 1255-1274, March 2013 Fransa.

FOUCAULT, Michel. http://www.michel-foucault.com/2008q.html. (accessed on 16.03.2012) / KOÇSOY, Gül (2013), Subversıon Of Northern Racıst Ideology In Harrıet E. Wılson’s Our Nıg: Sketches From The Lıfe Of A Free Black Harrıet E. Wılson’ın Our Nıg: Sketches From The Lıfe Of A Free Black Adlı Romanında Kuzey’in Irkçı İdeolojisinıin Yıkılması, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 1255-1274, March 2013 Fransa.

FOX-GENOVESE, Elizabeth. ‚Between Individualism and Fragmentation: American Culture and the New Literary Studies of Race and Gender‛. American Quarterly. Vol.42, No.1. March 1990. pp.7-34. http://www.jstor.org/stable/2713223. (accessed on 09.01.2012) / KOÇSOY, Gül (2013), Subversıon Of Northern Racıst Ideology In Harrıet E. Wılson’s Our Nıg: Sketches From The Lıfe Of A Free Black Harrıet E. Wılson’ın Our Nıg: Sketches From The Lıfe Of A Free Black Adlı Romanında Kuzey’in Irkçı İdeolojisinıin Yıkılması, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 1255-1274, March 2013 Fransa.

GATES, Henry Louis, Jr. The Signifying Monkey: A Theory of Afro-American Literary Criticism. New York: Oxford University Press, 1988 / KOÇSOY, Gül (2013), Subversıon Of Northern Racıst Ideology In Harrıet E. Wılson’s Our Nıg: Sketches From The Lıfe Of A Free Black Harrıet E. Wılson’ın Our Nıg: Sketches From The Lıfe Of A Free Black Adlı Romanında Kuzey’in Irkçı İdeolojisinıin Yıkılması, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 1255-1274, March 2013 Fransa.

HARTMAN, Saidiya V. Scenes of Subjection: Terror, Slavery, and Self-Making in NineteenthCentury America. New York: Oxford University Press, 1997 / KOÇSOY, Gül (2013), Subversıon Of Northern Racıst Ideology In Harrıet E. Wılson’s Our Nıg: Sketches From The Lıfe Of A Free Black Harrıet E. Wılson’ın Our Nıg: Sketches From The Lıfe Of A Free Black Adlı Romanında Kuzey’in Irkçı İdeolojisinıin Yıkılması, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 1255-1274, March 2013 Fransa.

LEVEEN, Lois. ‚Dwelling in the House of Oppression; The Spatial, Racial, and Textual Dynamics of Harriet Wilson’s Our Nig‛. African American Review. Volume 35, Number 4, Winter 2001. pp. 561-580. http://www.jstor.org/stable/ 2903282. (accessed on 26.04.2011) / KOÇSOY, Gül (2013), Subversıon Of Northern Racıst Ideology In Harrıet E. Wılson’s Our Nıg: Sketches From The Lıfe Of A Free Black Harrıet E. Wılson’ın Our Nıg: Sketches From The Lıfe Of A Free Black Adlı Romanında Kuzey’in Irkçı İdeolojisinıin Yıkılması, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 1255-1274, March 2013 Fransa.

STOVER, Johnnnie M. Rhetoric and Resistance in Black Women’s Autobiography. Gainesville: UP of Florida, 2003 / KOÇSOY, Gül (2013), Subversıon Of Northern Racıst Ideology In Harrıet E. Wılson’s Our Nıg: Sketches From The Lıfe Of A Free Black Harrıet E. Wılson’ın Our Nıg: Sketches From The Lıfe Of A Free Black Adlı Romanında Kuzey’in Irkçı İdeolojisinıin Yıkılması, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 1255-1274, March 2013 Fransa.

WHITE, Barbara A. ‚Our Nig and the She-Devil: New Information about Harriet Wilson and the ‘Bellmont’ Family‛. American Literature. Vol. 65, Number 1, March 1993. pp. 19-52. http://www.jstor.org/stable/2928078. (accessed on 07.07.2011) / KOÇSOY, Gül (2013), Subversıon Of Northern Racıst Ideology In Harrıet E. Wılson’s Our Nıg: Sketches From The Lıfe Of A Free Black Harrıet E. Wılson’ın Our Nıg: Sketches From The Lıfe Of A Free Black Adlı Romanında Kuzey’in Irkçı İdeolojisinıin Yıkılması, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 1255-1274, March 2013 Fransa.

WILSON, HARRIET E. Our Nig; or, Sketches from the Life of a Free Black, In a Two-Story White House, North. Showing That Slavery’s Shadows Fall Even There. Lexington: Seven Treasures Publications, 2009 / KOÇSOY, Gül (2013), Subversıon Of Northern Racıst Ideology In Harrıet E. Wılson’s Our Nıg: Sketches From The Lıfe Of A Free Black Harrıet E. Wılson’ın Our Nıg: Sketches From The Lıfe Of A Free Black Adlı Romanında Kuzey’in Irkçı İdeolojisinıin Yıkılması, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 1255-1274, March 2013 Fransa.

WINTER, Kari J. Subjects of Slavery, Agents of Change: Women and Power in Gothic Novels and Slave Narratives, 1790-1865. Athens: The University of Georgia Press, 1992 / KOÇSOY, Gül (2013), Subversıon Of Northern Racıst Ideology In Harrıet E. Wılson’s Our Nıg: Sketches From The Lıfe Of A Free Black Harrıet E. Wılson’ın Our Nıg: Sketches From The Lıfe Of A Free Black Adlı Romanında Kuzey’in Irkçı İdeolojisinıin Yıkılması, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 1255-1274, March 2013 Fransa.

ALLEYNE Mervyn C.; The construction and representation of race and ethnicity in the Caribbean and the World, Univ. of the West Indies Press, Barbados, 2002 / OĞUZ, Ayla (2013), Ambıvalence And In-Betweenness In Hanıf Kureıshı’s The Buddha Of Suburbıa And Dorıs Lessıng’s Vıctorıa And The Staveneys / Hanıf Kureıshı'nin The Buddha Of Suburbıa Ve Dorıs Lessıng'in Vıctorıa And The Staveneys'inde Belirsizlik Ve Aradakalmışlık, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 1275-1283, March 2013 Fransa.

ASHCROFT Bill, Gareth GRIFFITHS, Helen TIFFIN, Key Concepts in Post-colonial

Studies, Routledge, London, 1998 / OĞUZ, Ayla (2013), Ambıvalence And In-Betweenness In Hanıf Kureıshı’s The Buddha Of Suburbıa And Dorıs Lessıng’s Vıctorıa And The Staveneys / Hanıf Kureıshı'nin The Buddha Of Suburbıa Ve Dorıs Lessıng'in Vıctorıa And The Staveneys'inde Belirsizlik Ve Aradakalmışlık, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 1275-1283, March 2013 Fransa.

BHABHA Homi K., Location of Culture, Routledge, New York, 1994 / OĞUZ, Ayla (2013), Ambıvalence And In-Betweenness In Hanıf Kureıshı’s The Buddha Of Suburbıa And Dorıs Lessıng’s Vıctorıa And The Staveneys / Hanıf Kureıshı'nin The Buddha Of Suburbıa Ve Dorıs Lessıng'in Vıctorıa And The Staveneys'inde Belirsizlik Ve Aradakalmışlık, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 1275-1283, March 2013 Fransa.

GROEPPER Viktoria, ‘An Englishman, Almost’: Hybridity and Initiation in Kureishi's 'Buddha of Suburbia' , Nordershtedh, Green- Verlag, 2009 / OĞUZ, Ayla (2013), Ambıvalence And In-Betweenness In Hanıf Kureıshı’s The Buddha Of Suburbıa And Dorıs Lessıng’s Vıctorıa And The Staveneys / Hanıf Kureıshı'nin The Buddha Of Suburbıa Ve Dorıs Lessıng'in Vıctorıa And The Staveneys'inde Belirsizlik Ve Aradakalmışlık, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 1275-1283, March 2013 Fransa.

HEARLY Susan L., Perspective on imitation:Mechanisms of imitation and imitation in animals, Cambridge, The Mit Press, 2005 / OĞUZ, Ayla (2013), Ambıvalence And In-Betweenness In Hanıf Kureıshı’s The Buddha Of Suburbıa And Dorıs Lessıng’s Vıctorıa And The Staveneys / Hanıf Kureıshı'nin The Buddha Of Suburbıa Ve Dorıs Lessıng'in Vıctorıa And The Staveneys'inde Belirsizlik Ve Aradakalmışlık,Download 3.37 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   328   329   330   331   332   333   334   335   ...   437
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
O’zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
davlat pedagogika
o’rta maxsus
axborot texnologiyalari
nomidagi toshkent
pedagogika instituti
texnologiyalari universiteti
navoiy nomidagi
samarqand davlat
guruh talabasi
ta’limi vazirligi
nomidagi samarqand
toshkent davlat
toshkent axborot
haqida tushuncha
Darsning maqsadi
xorazmiy nomidagi
Toshkent davlat
vazirligi toshkent
tashkil etish
Alisher navoiy
Ўзбекистон республикаси
rivojlantirish vazirligi
matematika fakulteti
pedagogika universiteti
таълим вазирлиги
sinflar uchun
Nizomiy nomidagi
tibbiyot akademiyasi
maxsus ta'lim
ta'lim vazirligi
махсус таълим
bilan ishlash
o’rta ta’lim
fanlar fakulteti
Referat mavzu
Navoiy davlat
haqida umumiy
umumiy o’rta
Buxoro davlat
fanining predmeti
fizika matematika
malakasini oshirish
universiteti fizika
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
jizzax davlat
davlat sharqshunoslik