Jass studies atif indeksi / jass studies citation index not


The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Download 3.37 Mb.
bet328/437
Sana22.01.2017
Hajmi3.37 Mb.
1   ...   324   325   326   327   328   329   330   331   ...   437
The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 3, p. 1109-1145, March 2013, Fransa.

Adıyaman’ın Tarihi. (Erişim) http // www.adiyamanli.org.tr, 05.05.2011 / ALLAHVERDİYEVA, Şehrebanı; BULDUK, Türker Barış (2013), Adıyaman İndere (Zey) Köyü Ağzı - Ses Bilgisi / The Dıalect In Indere (Zey) Vıllage – Phonetıc, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 3, p. 1109-1145, March 2013, Fransa.

Zey Köyü Tarihi. (Erişim) http://www.inderekoyu.com/tarihce, 27.04.2011 / ALLAHVERDİYEVA, Şehrebanı; BULDUK, Türker Barış (2013), Adıyaman İndere (Zey) Köyü Ağzı - Ses Bilgisi / The Dıalect In Indere (Zey) Vıllage – Phonetıc, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 3, p. 1109-1145, March 2013, Fransa.

AMES, C. (1989). The Markov Process as a Compositional Model: A Survey and Tutorial. Leonardo: Journal of the International Society for the Arts, Sciences and Technology 22: 175-185 / EROL DÜZBASTILAR, Meltem (2012), İkili Markov Zirciri Ve Bilgisayar Destekli Analiz Yoluyla Kreutzer Keman Metodunun Araştırılması / The Examınatıon Of Kreutzer Vıolın Method By Usıng The Double Chaın Markov Model And Computer Supported Analysıs, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 1147-1161, March 2013, Fransa.

APEL, W. ( 1973). Harvard dictionary of music. Cambridge / EROL DÜZBASTILAR, Meltem (2012), İkili Markov Zirciri Ve Bilgisayar Destekli Analiz Yoluyla Kreutzer Keman Metodunun Araştırılması / The Examınatıon Of Kreutzer Vıolın Method By Usıng The Double Chaın Markov Model And Computer Supported Analysıs, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 1147-1161, March 2013, Fransa.

EROL, M. (2007). ‚Nihavent Ezgilerin İstatistiksel Metodlara Dayalı Olarak Kemana Uygunluğunun Belirlenmesi‛. Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Gazi Üniversitesi. Yayınlanmamış Doktora Tezi / EROL DÜZBASTILAR, Meltem (2012), İkili Markov Zirciri Ve Bilgisayar Destekli Analiz Yoluyla Kreutzer Keman Metodunun Araştırılması / The Examınatıon Of Kreutzer Vıolın Method By Usıng The Double Chaın Markov Model And Computer Supported Analysıs, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 1147-1161, March 2013, Fransa.

FLEXER. A, PAMPALK. E. ve WİDMER. G. (2005.) Hıdden Markov Models For Spectral Sımılarıty Of Songs. Proc. of the 8th Int. Conference on Digital Audio Effects (DAFx’05), Madrid, Spain, September 20-22 / EROL DÜZBASTILAR, Meltem (2012), İkili Markov Zirciri Ve Bilgisayar Destekli Analiz Yoluyla Kreutzer Keman Metodunun Araştırılması / The Examınatıon Of Kreutzer Vıolın Method By Usıng The Double Chaın Markov Model And Computer Supported Analysıs, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 1147-1161, March 2013, Fransa.

FRANZ, D. M. (1998). ‚Markov Chains as Tools for Jazz Improvisation Analysis‛. Thesis submitted to the faculty of the Virginia Polytechnic Institute and State University in partial fulfillment for the degree of Master. Blacksburg, Virginia / EROL DÜZBASTILAR, Meltem (2012), İkili Markov Zirciri Ve Bilgisayar Destekli Analiz Yoluyla Kreutzer Keman Metodunun Araştırılması / The Examınatıon Of Kreutzer Vıolın Method By Usıng The Double Chaın Markov Model And Computer Supported Analysıs, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 1147-1161, March 2013, Fransa.

GÖHER, F. (2006). ‚Türk ve Batı Çocuk Şarkılarının Karşılaştırmalı Analizi‛. Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Gazi Üniversitesi. Yayınlanmamış Doktora Tezi / EROL DÜZBASTILAR, Meltem (2012), İkili Markov Zirciri Ve Bilgisayar Destekli Analiz Yoluyla Kreutzer Keman Metodunun Araştırılması / The Examınatıon Of Kreutzer Vıolın Method By Usıng The Double Chaın Markov Model And Computer Supported Analysıs, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 1147-1161, March 2013, Fransa.

KREUTZER, R. (1925). Etüden oder capricen für violine. Verlag Von Anton J. Benjamin. Hamburg / EROL DÜZBASTILAR, Meltem (2012), İkili Markov Zirciri Ve Bilgisayar Destekli Analiz Yoluyla Kreutzer Keman Metodunun Araştırılması / The Examınatıon Of Kreutzer Vıolın Method By Usıng The Double Chaın Markov Model And Computer Supported Analysıs, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 1147-1161, March 2013, Fransa.

MÜEZZİNOĞLU, A. (2004). ‚Zeybeklerin SQL Sorgulama Dili İle Analizi‛. Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Gazi Üniversitesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi / EROL DÜZBASTILAR, Meltem (2012), İkili Markov Zirciri Ve Bilgisayar Destekli Analiz Yoluyla Kreutzer Keman Metodunun Araştırılması / The Examınatıon Of Kreutzer Vıolın Method By Usıng The Double Chaın Markov Model And Computer Supported Analysıs, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 1147-1161, March 2013, Fransa.

UÇAN, A. (2004). Anadolu güzel sanatlar liseleri için keman ders kitabı,Llise hazırlık. Milli Eğitim Bakanlığı Yayınevi. İstanbul / EROL DÜZBASTILAR, Meltem (2012), İkili Markov Zirciri Ve Bilgisayar Destekli Analiz Yoluyla Kreutzer Keman Metodunun Araştırılması / The Examınatıon Of Kreutzer Vıolın Method By Usıng The Double Chaın Markov Model And Computer Supported Analysıs, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 1147-1161, March 2013, Fransa.

UÇAN, A. (2005). Anadolu güzel sanatlar liseleri için keman ders kitabı,Llise 1. Milli Eğitim Bakanlığı Yayınevi. Ankara / EROL DÜZBASTILAR, Meltem (2012), İkili Markov Zirciri Ve Bilgisayar Destekli Analiz Yoluyla Kreutzer Keman Metodunun Araştırılması / The Examınatıon Of Kreutzer Vıolın Method By Usıng The Double Chaın Markov Model And Computer Supported Analysıs, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 1147-1161, March 2013, Fransa.

XENAKIS, I. (1990). Formalized music: Throught and mathematics in composition. Bloomington. India Universty Press / EROL DÜZBASTILAR, Meltem (2012), İkili Markov Zirciri Ve Bilgisayar Destekli Analiz Yoluyla Kreutzer Keman Metodunun Araştırılması / The Examınatıon Of Kreutzer Vıolın Method By Usıng The Double Chaın Markov Model And Computer Supported Analysıs, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 1147-1161, March 2013, Fransa.

YALÇINKAYA, B. (2004). ‚Geleneksel Türk Sanat Müziği Eserlerinin Bilgisayar Destekli İstatistiksel Analizi ve Bir Algoritmik Kompozisyon Örneği‛. Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Gazi Üniversitesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi / EROL DÜZBASTILAR, Meltem (2012), İkili Markov Zirciri Ve Bilgisayar Destekli Analiz Yoluyla Kreutzer Keman Metodunun Araştırılması / The Examınatıon Of Kreutzer Vıolın Method By Usıng The Double Chaın Markov Model And Computer Supported Analysıs, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 1147-1161, March 2013, Fransa.

YENER, S. (2004a). ‚Bigisayar Destekli Analiz Yoluyla Geleneksel Türk Sanat Müziği Hicaz Taksimlerinde Kalıplaşmış Ezgilerin Araştırılması‛. Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Gazi Üniversitesi. Yayınlanmamış Doktora Tezi / EROL DÜZBASTILAR, Meltem (2012), İkili Markov Zirciri Ve Bilgisayar Destekli Analiz Yoluyla Kreutzer Keman Metodunun Araştırılması / The Examınatıon Of Kreutzer Vıolın Method By Usıng The Double Chaın Markov Model And Computer Supported Analysıs, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 1147-1161, March 2013, Fransa.

YENER, S. (2004b). Markov Tekniği ve Bilgisayar Destekli Analiz Yoluyla Geleneksel Türk Sanat Müziği Hicaz Sarkılarında Kalıplaşmış Ezgilerin Araştırılması. Atatürk ün Güzel Sanatlar Fakültesi dergisi. sayı 6, 83-95 / EROL DÜZBASTILAR, Meltem (2012), İkili Markov Zirciri Ve Bilgisayar Destekli Analiz Yoluyla Kreutzer Keman Metodunun Araştırılması / The Examınatıon Of Kreutzer Vıolın Method By Usıng The Double Chaın Markov Model And Computer Supported Analysıs, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 1147-1161, March 2013, Fransa.

YENER, S. (2004c). Türk Halk Müziği Ezgilerindeki Türk Müzik Dokusunun Bilgisayar Destekli Analizi. Atatürk ün Güzel Sanatlar Fakültesi dergisi. sayı 13, 127-137 / EROL DÜZBASTILAR, Meltem (2012), İkili Markov Zirciri Ve Bilgisayar Destekli Analiz Yoluyla Kreutzer Keman Metodunun Araştırılması / The Examınatıon Of Kreutzer Vıolın Method By Usıng The Double Chaın Markov Model And Computer Supported Analysıs, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 1147-1161, March 2013, Fransa.

YÜKRÜK, H. (1998). ‚Türk Halk Müziği Ezgilerinin Analizinde H. F. OLSON Yöntemi‛. Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Gazi Üniversitesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi / EROL DÜZBASTILAR, Meltem (2012), İkili Markov Zirciri Ve Bilgisayar Destekli Analiz Yoluyla Kreutzer Keman Metodunun Araştırılması / The Examınatıon Of Kreutzer Vıolın Method By Usıng The Double Chaın Markov Model And Computer Supported Analysıs, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 1147-1161, March 2013, Fransa.

AÇIKADA, C., ERGEN E., (1990). Bilim ve Spor, Büro Tek Ofset Matbaacılık, Ankara / GENÇ, Eyüp ; BATMAZ, Hüseyin Çağdaş; COŞKUNER, Zeki; PALA, Ragıp; ÇINAR, Vedat; BİÇER, Süreyya Yonca (2013), Güzel Sanatlar Ve Spor Lisesi, Spor Bölümü Öğrencilerinin Sayısal Derslere Karşı Tutumları (Elazığ Örneği) / Attıtude Of The School Of Fıne Arts And Sportschools Students In The Sport Departments Towards The Quantıtatıve Classes (Sample Elazığ), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 1163-1177, March 2013, Fransa.

AİKENL.R., (1970). Attitudes towards mathematics, Reviewof Educational Research, Vol. 40, No: 4 / GENÇ, Eyüp ; BATMAZ, Hüseyin Çağdaş; COŞKUNER, Zeki; PALA, Ragıp; ÇINAR, Vedat; BİÇER, Süreyya Yonca (2013), Güzel Sanatlar Ve Spor Lisesi, Spor Bölümü Öğrencilerinin Sayısal Derslere Karşı Tutumları (Elazığ Örneği) / Attıtude Of The School Of Fıne Arts And Sportschools Students In The Sport Departments Towards The Quantıtatıve Classes (Sample Elazığ), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 1163-1177, March 2013, Fransa.

ALIM, M., BEKDEMİR, Ü., (2006). Coğrafya Öğretmeni Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumları, Milli Eğitim Dergisi, 172, 263-275 / GENÇ, Eyüp ; BATMAZ, Hüseyin Çağdaş; COŞKUNER, Zeki; PALA, Ragıp; ÇINAR, Vedat; BİÇER, Süreyya Yonca (2013), Güzel Sanatlar Ve Spor Lisesi, Spor Bölümü Öğrencilerinin Sayısal Derslere Karşı Tutumları (Elazığ Örneği) / Attıtude Of The School Of Fıne Arts And Sportschools Students In The Sport Departments Towards The Quantıtatıve Classes (Sample Elazığ), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 1163-1177, March 2013, Fransa.

ARACI, H., (1999). Okullarda Beden Eğitimi, Bağırgan Yayınevi, Ankara / GENÇ, Eyüp ; BATMAZ, Hüseyin Çağdaş; COŞKUNER, Zeki; PALA, Ragıp; ÇINAR, Vedat; BİÇER, Süreyya Yonca (2013), Güzel Sanatlar Ve Spor Lisesi, Spor Bölümü Öğrencilerinin Sayısal Derslere Karşı Tutumları (Elazığ Örneği) / Attıtude Of The School Of Fıne Arts And Sportschools Students In The Sport Departments Towards The Quantıtatıve Classes (Sample Elazığ), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 1163-1177, March 2013, Fransa.

ASLAN, Ö.,(2006). Lise Matematik Dersinde Kullanılan Eğitsel Yazılım İçeriklerinin Öğrenme Başarısı Yönünden Karşılaştırılması, Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul / GENÇ, Eyüp ; BATMAZ, Hüseyin Çağdaş; COŞKUNER, Zeki; PALA, Ragıp; ÇINAR, Vedat; BİÇER, Süreyya Yonca (2013), Güzel Sanatlar Ve Spor Lisesi, Spor Bölümü Öğrencilerinin Sayısal Derslere Karşı Tutumları (Elazığ Örneği) / Attıtude Of The School Of Fıne Arts And Sportschools Students In The Sport Departments Towards The Quantıtatıve Classes (Sample Elazığ), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 1163-1177, March 2013, Fransa.

AZBOY, O., Erer, O., Oymak, Ö., Tunç, Ö., (2008). Spor Psikolojisi, 1. Baskı, Kelebek Matbaacılık, İstanbul / GENÇ, Eyüp ; BATMAZ, Hüseyin Çağdaş; COŞKUNER, Zeki; PALA, Ragıp; ÇINAR, Vedat; BİÇER, Süreyya Yonca (2013), Güzel Sanatlar Ve Spor Lisesi, Spor Bölümü Öğrencilerinin Sayısal Derslere Karşı Tutumları (Elazığ Örneği) / Attıtude Of The School Of Fıne Arts And Sportschools Students In The Sport Departments Towards The Quantıtatıve Classes (Sample Elazığ), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 1163-1177, March 2013, Fransa.

BAKİ, A., (1996). Okul Matematiğinde Ne Öğretelim, Nasıl Öğretelim? Hacettepe Eğitim Dergisi. Ankara / GENÇ, Eyüp ; BATMAZ, Hüseyin Çağdaş; COŞKUNER, Zeki; PALA, Ragıp; ÇINAR, Vedat; BİÇER, Süreyya Yonca (2013), Güzel Sanatlar Ve Spor Lisesi, Spor Bölümü Öğrencilerinin Sayısal Derslere Karşı Tutumları (Elazığ Örneği) / Attıtude Of The School Of Fıne Arts And Sportschools Students In The Sport Departments Towards The Quantıtatıve Classes (Sample Elazığ), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 1163-1177, March 2013, Fransa.

BAYRAKTAR, F., KURT, T., YÜCEL, E., KIVANÇ., C, HAN, A., KILIÇ, M., (2008). Beden Eğitimi ve Spor Bilimine Giriş, Kelebek Matbaacılık, İstanbul / GENÇ, Eyüp ; BATMAZ, Hüseyin Çağdaş; COŞKUNER, Zeki; PALA, Ragıp; ÇINAR, Vedat; BİÇER, Süreyya Yonca (2013), Güzel Sanatlar Ve Spor Lisesi, Spor Bölümü Öğrencilerinin Sayısal Derslere Karşı Tutumları (Elazığ Örneği) / Attıtude Of The School Of Fıne Arts And Sportschools Students In The Sport Departments Towards The Quantıtatıve Classes (Sample Elazığ), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 1163-1177, March 2013, Fransa.

DERMAN, A., Özkan, E., GÖDEK.,Y ALTUK,.,İ. MÜLAZIMOĞLU.E., (2008). Kimya Öğretmeni Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumlarının Bazı Değişkenlere Göre incelenmesi Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 9, Sayı 2, (113-127) / GENÇ, Eyüp ; BATMAZ, Hüseyin Çağdaş; COŞKUNER, Zeki; PALA, Ragıp; ÇINAR, Vedat; BİÇER, Süreyya Yonca (2013), Güzel Sanatlar Ve Spor Lisesi, Spor Bölümü Öğrencilerinin Sayısal Derslere Karşı Tutumları (Elazığ Örneği) / Attıtude Of The School Of Fıne Arts And Sportschools Students In The Sport Departments Towards The Quantıtatıve Classes (Sample Elazığ), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 1163-1177, March 2013, Fransa.

ERDEN, M. AKMAN, Y., (1995).Eğitim psikolojisi, Arkadaş Yayınevi, Ankara / GENÇ, Eyüp ; BATMAZ, Hüseyin Çağdaş; COŞKUNER, Zeki; PALA, Ragıp; ÇINAR, Vedat; BİÇER, Süreyya Yonca (2013), Güzel Sanatlar Ve Spor Lisesi, Spor Bölümü Öğrencilerinin Sayısal Derslere Karşı Tutumları (Elazığ Örneği) / Attıtude Of The School Of Fıne Arts And Sportschools Students In The Sport Departments Towards The Quantıtatıve Classes (Sample Elazığ), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 1163-1177, March 2013, Fransa.

ERDEN, M., (2008).Eğitim Bilimine Giriş, Özgün Matbaacılık, Ankara / GENÇ, Eyüp ; BATMAZ, Hüseyin Çağdaş; COŞKUNER, Zeki; PALA, Ragıp; ÇINAR, Vedat; BİÇER, Süreyya Yonca (2013), Güzel Sanatlar Ve Spor Lisesi, Spor Bölümü Öğrencilerinin Sayısal Derslere Karşı Tutumları (Elazığ Örneği) / Attıtude Of The School Of Fıne Arts And Sportschools Students In The Sport Departments Towards The Quantıtatıve Classes (Sample Elazığ), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 1163-1177, March 2013, Fransa.

ERDEN, M., Akman, Y., (1995). Eğitim Psikolojisi, Arkadaş Yayınevi, Ankara / GENÇ, Eyüp ; BATMAZ, Hüseyin Çağdaş; COŞKUNER, Zeki; PALA, Ragıp; ÇINAR, Vedat; BİÇER, Süreyya Yonca (2013), Güzel Sanatlar Ve Spor Lisesi, Spor Bölümü Öğrencilerinin Sayısal Derslere Karşı Tutumları (Elazığ Örneği) / Attıtude Of The School Of Fıne Arts And Sportschools Students In The Sport Departments Towards The Quantıtatıve Classes (Sample Elazığ), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 1163-1177, March 2013, Fransa.

ERKTİN, E., (1993). The Relationship between math anxiety attitude to towardMathematics and classroom environment. 14. International Conference of Stres and Anxiety Research Society (STAR), Cairo, Egypt, April 5-7 / GENÇ, Eyüp ; BATMAZ, Hüseyin Çağdaş; COŞKUNER, Zeki; PALA, Ragıp; ÇINAR, Vedat; BİÇER, Süreyya Yonca (2013), Güzel Sanatlar Ve Spor Lisesi, Spor Bölümü Öğrencilerinin Sayısal Derslere Karşı Tutumları (Elazığ Örneği) / Attıtude Of The School Of Fıne Arts And Sportschools Students In The Sport Departments Towards The Quantıtatıve Classes (Sample Elazığ), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 1163-1177, March 2013, Fransa.

FİDAN, N.,ERDEN, M.,(1993). Eğitime Giriş, Meteksan A.Ş. Ankara / GENÇ, Eyüp ; BATMAZ, Hüseyin Çağdaş; COŞKUNER, Zeki; PALA, Ragıp; ÇINAR, Vedat; BİÇER, Süreyya Yonca (2013), Güzel Sanatlar Ve Spor Lisesi, Spor Bölümü Öğrencilerinin Sayısal Derslere Karşı Tutumları (Elazığ Örneği) / Attıtude Of The School Of Fıne Arts And Sportschools Students In The Sport Departments Towards The Quantıtatıve Classes (Sample Elazığ), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 1163-1177, March 2013, Fransa.

GÜLEK, C., (1994). Okullarda Akademik Başarıyı Artırma Bir Sistem Yaklaşımı, 1.Eğitim Bilimler Kongresi, Adana. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yayını. CiltI, s- 43. Adana / GENÇ, Eyüp ; BATMAZ, Hüseyin Çağdaş; COŞKUNER, Zeki; PALA, Ragıp; ÇINAR, Vedat; BİÇER, Süreyya Yonca (2013), Güzel Sanatlar Ve Spor Lisesi, Spor Bölümü Öğrencilerinin Sayısal Derslere Karşı Tutumları (Elazığ Örneği) / Attıtude Of The School Of Fıne Arts And Sportschools Students In The Sport Departments Towards The Quantıtatıve Classes (Sample Elazığ), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 1163-1177, March 2013, Fransa.

http://mevzuat.meb.gov.tr/html/27260_0.html (Aralık, 2012) / GENÇ, Eyüp ; BATMAZ, Hüseyin Çağdaş; COŞKUNER, Zeki; PALA, Ragıp; ÇINAR, Vedat; BİÇER, Süreyya Yonca (2013), Güzel Sanatlar Ve Spor Lisesi, Spor Bölümü Öğrencilerinin Sayısal Derslere Karşı Tutumları (Elazığ Örneği) / Attıtude Of The School Of Fıne Arts And Sportschools Students In The Sport Departments Towards The Quantıtatıve Classes (Sample Elazığ), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 1163-1177, March 2013, Fransa.

http://www.mufettisler.net/mesleki-calismalar/arastirmalar/33-ossde-sayisal derslerdebasarisizlik-nedenleri-ali-koksal.html (Aralık,2012) / GENÇ, Eyüp ; BATMAZ, Hüseyin Çağdaş; COŞKUNER, Zeki; PALA, Ragıp; ÇINAR, Vedat; BİÇER, Süreyya Yonca (2013), Güzel Sanatlar Ve Spor Lisesi, Spor Bölümü Öğrencilerinin Sayısal Derslere Karşı Tutumları (Elazığ Örneği) / Attıtude Of The School Of Fıne Arts And Sportschools Students In The Sport Departments Towards The Quantıtatıve Classes (Sample Elazığ), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 1163-1177, March 2013, Fransa.

İNCEOĞLU, M., (2004). Tutum, Algı, İletişim. Kesit Tanıtım Ltd, s.19, Ankara / GENÇ, Eyüp ; BATMAZ, Hüseyin Çağdaş; COŞKUNER, Zeki; PALA, Ragıp; ÇINAR, Vedat; BİÇER, Süreyya Yonca (2013), Güzel Sanatlar Ve Spor Lisesi, Spor Bölümü Öğrencilerinin Sayısal Derslere Karşı Tutumları (Elazığ Örneği) / Attıtude Of The School Of Fıne Arts And Sportschools Students In The Sport Departments Towards The Quantıtatıve Classes (Sample Elazığ), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 1163-1177, March 2013, Fransa.

KAĞITÇIBAŞI, Ç., (1985). İnsan ve İnsanlar, Sermet Matbaası. İstanbul / GENÇ, Eyüp ; BATMAZ, Hüseyin Çağdaş; COŞKUNER, Zeki; PALA, Ragıp; ÇINAR, Vedat; BİÇER, Süreyya Yonca (2013), Güzel Sanatlar Ve Spor Lisesi, Spor Bölümü Öğrencilerinin Sayısal Derslere Karşı Tutumları (Elazığ Örneği) / Attıtude Of The School Of Fıne Arts And Sportschools Students In The Sport Departments Towards The Quantıtatıve Classes (Sample Elazığ), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 1163-1177, March 2013, Fransa.

KAPLAN, A., KAPLAN, N. (2005). Ortaöğretim Öğrencilerinin Matematik Dersine Karşı Tutumları, Atatürk Üniversitesi K.K. Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Matematik Eğitimi A.B.D, Erzurum / GENÇ, Eyüp ; BATMAZ, Hüseyin Çağdaş; COŞKUNER, Zeki; PALA, Ragıp; ÇINAR, Vedat; BİÇER, Süreyya Yonca (2013), Güzel Sanatlar Ve Spor Lisesi, Spor Bölümü Öğrencilerinin Sayısal Derslere Karşı Tutumları (Elazığ Örneği) / Attıtude Of The School Of Fıne Arts And Sportschools Students In The Sport Departments Towards The Quantıtatıve Classes (Sample Elazığ), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 1163-1177, March 2013, Fransa.

LUDLOW, L.H. ve Bell, K.N.(1996). Psychometric characteristics of the attitudes toward mathematics its teaching scale. Educational and Psychological Measurement, 56(5), 864-880 / GENÇ, Eyüp ; BATMAZ, Hüseyin Çağdaş; COŞKUNER, Zeki; PALA, Ragıp; ÇINAR, Vedat; BİÇER, Süreyya Yonca (2013), Güzel Sanatlar Ve Spor Lisesi, Spor Bölümü Öğrencilerinin Sayısal Derslere Karşı Tutumları (Elazığ Örneği) / Attıtude Of The School Of Fıne Arts And Sportschools Students In The Sport Departments Towards The Quantıtatıve Classes (Sample Elazığ), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 1163-1177, March 2013, Fransa.

PEHLİVAN, K. B., (2008). Sınıf Öğretmeni Adaylarının Sosyo-kültürel Özellikleri ve Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumları Üzerine Bir Çalışma Mersin Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 4, Sayı 2, s. 151-168 / GENÇ, Eyüp ; BATMAZ, Hüseyin Çağdaş; COŞKUNER, Zeki; PALA, Ragıp; ÇINAR, Vedat; BİÇER, Süreyya Yonca (2013), Güzel Sanatlar Ve Spor Lisesi, Spor Bölümü Öğrencilerinin Sayısal Derslere Karşı Tutumları (Elazığ Örneği) / Attıtude Of The School Of Fıne Arts And Sportschools Students In The Sport Departments Towards The Quantıtatıve Classes (Sample Elazığ), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 1163-1177, March 2013, Fransa.

ROUNDS,J.B. ve Hendel, D. 1980.Mathematics anxiety and attitudes toward mathematics. Measurement and Evaluation in Guidance, 13 (2), 83-89 / GENÇ, Eyüp ; BATMAZ, Hüseyin Çağdaş; COŞKUNER, Zeki; PALA, Ragıp; ÇINAR, Vedat; BİÇER, Süreyya Yonca (2013), Güzel Sanatlar Ve Spor Lisesi, Spor Bölümü Öğrencilerinin Sayısal Derslere Karşı Tutumları (Elazığ Örneği) / Attıtude Of The School Of Fıne Arts And Sportschools Students In The Sport Departments Towards The Quantıtatıve Classes (Sample Elazığ),Download 3.37 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   324   325   326   327   328   329   330   331   ...   437
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
O’zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
davlat pedagogika
o’rta maxsus
axborot texnologiyalari
nomidagi toshkent
pedagogika instituti
texnologiyalari universiteti
navoiy nomidagi
samarqand davlat
guruh talabasi
ta’limi vazirligi
nomidagi samarqand
toshkent davlat
toshkent axborot
haqida tushuncha
Darsning maqsadi
xorazmiy nomidagi
Toshkent davlat
vazirligi toshkent
tashkil etish
Alisher navoiy
Ўзбекистон республикаси
rivojlantirish vazirligi
matematika fakulteti
pedagogika universiteti
таълим вазирлиги
sinflar uchun
Nizomiy nomidagi
tibbiyot akademiyasi
maxsus ta'lim
ta'lim vazirligi
махсус таълим
bilan ishlash
o’rta ta’lim
fanlar fakulteti
Referat mavzu
Navoiy davlat
haqida umumiy
umumiy o’rta
Buxoro davlat
fanining predmeti
fizika matematika
malakasini oshirish
universiteti fizika
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
jizzax davlat
davlat sharqshunoslik