Jass studies atif indeksi / jass studies citation index not


The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Download 3.37 Mb.
bet327/437
Sana22.01.2017
Hajmi3.37 Mb.
1   ...   323   324   325   326   327   328   329   330   ...   437
The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 3, p. 1067-1107, March 2013, Fransa.

METİN, Barış; Birinci Dünya Savaşı’nda İran Coğrafyasında Etnik Dini ve Siyasi Nüfuz Mücadeleleri, (Yayımlanmamış Doktora Tezi), Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara 2007 / BOLAT, Gökhan (2013), İngiltere Savunma Bakanlığı Kayıtlarına Göre I. Dünya Savaşı Sırasında Osmanlı Devleti Ve İran Arasındaki Ulaşım Yolları / Accordıng To The Records Of War Offıce Of Brıtaın Communıcatıon Lınes Between Ottoman Empıre And Iran Durıng The Fırst World War, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 3, p. 1067-1107, March 2013, Fransa.

MUKADDEM, Alireza; ‚Ahi Evren Veli’nin Doğdugu Şehir Hoy: Farsça ve Arapça Kaynaklara Göre‛, Uluslararası Sosyal Arastırmalar Dergisi, Sayı 3 / 10 Kış 2010, s.47-477 / BOLAT, Gökhan (2013), İngiltere Savunma Bakanlığı Kayıtlarına Göre I. Dünya Savaşı Sırasında Osmanlı Devleti Ve İran Arasındaki Ulaşım Yolları / Accordıng To The Records Of War Offıce Of Brıtaın Communıcatıon Lınes Between Ottoman Empıre And Iran Durıng The Fırst World War, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 3, p. 1067-1107, March 2013, Fransa.

ÖZEY, Ramazan; Ortadoğu, “Ülkeler-İnsanlar-Sorunlar‛, Öz Eğitim Yayınları, İstanbul 1996 / BOLAT, Gökhan (2013), İngiltere Savunma Bakanlığı Kayıtlarına Göre I. Dünya Savaşı Sırasında Osmanlı Devleti Ve İran Arasındaki Ulaşım Yolları / Accordıng To The Records Of War Offıce Of Brıtaın Communıcatıon Lınes Between Ottoman Empıre And Iran Durıng The Fırst World War, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 3, p. 1067-1107, March 2013, Fransa.

PERCY, Earl; Highlands of Asiatic Turkey, Endia Office, London 1901 / BOLAT, Gökhan (2013), İngiltere Savunma Bakanlığı Kayıtlarına Göre I. Dünya Savaşı Sırasında Osmanlı Devleti Ve İran Arasındaki Ulaşım Yolları / Accordıng To The Records Of War Offıce Of Brıtaın Communıcatıon Lınes Between Ottoman Empıre And Iran Durıng The Fırst World War, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 3, p. 1067-1107, March 2013, Fransa.

TOZLU, Selahattin; ‚Karapapaklar Hakkında Bazı Notlar I‛, Karam, Sayı: 7, Güz 2005, s.86-96 / BOLAT, Gökhan (2013), İngiltere Savunma Bakanlığı Kayıtlarına Göre I. Dünya Savaşı Sırasında Osmanlı Devleti Ve İran Arasındaki Ulaşım Yolları / Accordıng To The Records Of War Offıce Of Brıtaın Communıcatıon Lınes Between Ottoman Empıre And Iran Durıng The Fırst World War, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 3, p. 1067-1107, March 2013, Fransa.

SADIK, Seyyid Said Mir Muhammed; ‚Komite-i Milyon İrani ve İntişar-ı Ruzname-i Kaveh Der Ceng-i Cihan-i Evvel‛, İran ve Ceng-i Cihan-ı Evvel (Mecmua-i Magalat-ı Seminar), (Ed. Sefa Ehvan), Merkez-i Esnad ve Tarih-i Diplomasi, Tahran 1380, s.147-166 / BOLAT, Gökhan (2013), İngiltere Savunma Bakanlığı Kayıtlarına Göre I. Dünya Savaşı Sırasında Osmanlı Devleti Ve İran Arasındaki Ulaşım Yolları / Accordıng To The Records Of War Offıce Of Brıtaın Communıcatıon Lınes Between Ottoman Empıre And Iran Durıng The Fırst World War, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 3, p. 1067-1107, March 2013, Fransa.

SARIKÇIOĞLU, Melike; ‛Birinci Dünya Savaşı Yıllarında İran‛, Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, S.25, 2012/12, s.45-72 / BOLAT, Gökhan (2013), İngiltere Savunma Bakanlığı Kayıtlarına Göre I. Dünya Savaşı Sırasında Osmanlı Devleti Ve İran Arasındaki Ulaşım Yolları / Accordıng To The Records Of War Offıce Of Brıtaın Communıcatıon Lınes Between Ottoman Empıre And Iran Durıng The Fırst World War, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 3, p. 1067-1107, March 2013, Fransa.

SARISAMAN, Sadık; ‚I. Dünya Savaşı’nda İran Avşarları ve Türkiye (1914-1917)‛, Türkler, Cilt: XIII, 2000, s.440 -452 / BOLAT, Gökhan (2013), İngiltere Savunma Bakanlığı Kayıtlarına Göre I. Dünya Savaşı Sırasında Osmanlı Devleti Ve İran Arasındaki Ulaşım Yolları / Accordıng To The Records Of War Offıce Of Brıtaın Communıcatıon Lınes Between Ottoman Empıre And Iran Durıng The Fırst World War, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 3, p. 1067-1107, March 2013, Fransa.

SARISAMAN, Sadık; ‚Birinci Dünya Savaşında Osmanlı Devleti'nin Bahtiyari Politikası‛, OTAM, S.8, Ankara Üniversitesi 1997, s.295- 298 / BOLAT, Gökhan (2013), İngiltere Savunma Bakanlığı Kayıtlarına Göre I. Dünya Savaşı Sırasında Osmanlı Devleti Ve İran Arasındaki Ulaşım Yolları / Accordıng To The Records Of War Offıce Of Brıtaın Communıcatıon Lınes Between Ottoman Empıre And Iran Durıng The Fırst World War, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 3, p. 1067-1107, March 2013, Fransa.

SAWYER, H. A.; ‚The Bakhtiari Mountains and Upper Elam‛, The Geographical Journal, Vol. 4, No. 6, Dec., 1894, s. 481-501 / BOLAT, Gökhan (2013), İngiltere Savunma Bakanlığı Kayıtlarına Göre I. Dünya Savaşı Sırasında Osmanlı Devleti Ve İran Arasındaki Ulaşım Yolları / Accordıng To The Records Of War Offıce Of Brıtaın Communıcatıon Lınes Between Ottoman Empıre And Iran Durıng The Fırst World War, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 3, p. 1067-1107, March 2013, Fransa.

SCHWANITZ, Wolfgang G.; ‚The German Middle Eastern Policy, 1871–1945‛, Germany and The Middle East 1871-1945, (Ed. Wolfgang G.Schwanitz), Markus Wiener Publishers, Princeton 2004, s.1-24 / BOLAT, Gökhan (2013), İngiltere Savunma Bakanlığı Kayıtlarına Göre I. Dünya Savaşı Sırasında Osmanlı Devleti Ve İran Arasındaki Ulaşım Yolları / Accordıng To The Records Of War Offıce Of Brıtaın Communıcatıon Lınes Between Ottoman Empıre And Iran Durıng The Fırst World War, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 3, p. 1067-1107, March 2013, Fransa.

SYKES, Mark; Dar-ul- Islam A Record Of A Journey Through Ten of The Asiatic Provınces Of Turkey, Bickers & Son, London 1904 / BOLAT, Gökhan (2013), İngiltere Savunma Bakanlığı Kayıtlarına Göre I. Dünya Savaşı Sırasında Osmanlı Devleti Ve İran Arasındaki Ulaşım Yolları / Accordıng To The Records Of War Offıce Of Brıtaın Communıcatıon Lınes Between Ottoman Empıre And Iran Durıng The Fırst World War, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 3, p. 1067-1107, March 2013, Fransa.

TARIHTE TÜRK İRAN İLIŞKILERI, Genelkurmay Basımevi, Ankara, 1976 / BOLAT, Gökhan (2013), İngiltere Savunma Bakanlığı Kayıtlarına Göre I. Dünya Savaşı Sırasında Osmanlı Devleti Ve İran Arasındaki Ulaşım Yolları / Accordıng To The Records Of War Offıce Of Brıtaın Communıcatıon Lınes Between Ottoman Empıre And Iran Durıng The Fırst World War, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 3, p. 1067-1107, March 2013, Fransa.

Eckart Ehlers, ‚Bijar” Maddesi, Encyclopedia Iranica, Online Baskı, / BOLAT, Gökhan (2013), İngiltere Savunma Bakanlığı Kayıtlarına Göre I. Dünya Savaşı Sırasında Osmanlı Devleti Ve İran Arasındaki Ulaşım Yolları / Accordıng To The Records Of War Offıce Of Brıtaın Communıcatıon Lınes Between Ottoman Empıre And Iran Durıng The Fırst World War, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 3, p. 1067-1107, March 2013, Fransa.

http://www.iranicaonline.org/articles/bijar-a-town-and-a-sahrestan-county-in thekurdistan province-of-iran, (Erişim Tarihi: 18.02. 2013) / BOLAT, Gökhan (2013), İngiltere Savunma Bakanlığı Kayıtlarına Göre I. Dünya Savaşı Sırasında Osmanlı Devleti Ve İran Arasındaki Ulaşım Yolları / Accordıng To The Records Of War Offıce Of Brıtaın Communıcatıon Lınes Between Ottoman Empıre And Iran Durıng The Fırst World War, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 3, p. 1067-1107, March 2013, Fransa.

http://www.jelleverheij.info/guides/Placenames_in_Percy,_Highlands_of_Asiatic_Turk ey_%281901%29.html (Erişim Tarihi. 17.02.2013) / BOLAT, Gökhan (2013), İngiltere Savunma Bakanlığı Kayıtlarına Göre I. Dünya Savaşı Sırasında Osmanlı Devleti Ve İran Arasındaki Ulaşım Yolları / Accordıng To The Records Of War Offıce Of Brıtaın Communıcatıon Lınes Between Ottoman Empıre And Iran Durıng The Fırst World War, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 3, p. 1067-1107, March 2013, Fransa.

http://www.jelleverheij.info/guides/Placenames_in_Bishop,_Journeys_in_Persia_in_Kurdistan_%28vol.2%29.html (Erişim tarihi: 17.02.2013) / BOLAT, Gökhan (2013), İngiltere Savunma Bakanlığı Kayıtlarına Göre I. Dünya Savaşı Sırasında Osmanlı Devleti Ve İran Arasındaki Ulaşım Yolları / Accordıng To The Records Of War Offıce Of Brıtaın Communıcatıon Lınes Between Ottoman Empıre And Iran Durıng The Fırst World War, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 3, p. 1067-1107, March 2013, Fransa.

http://www.jelleverheij.info/guides/Placenames_in_Percy,_Highlands_of_Asiatic_Turkey_%281901%29.html (Erişim Tarihi. 17.02.2013) / BOLAT, Gökhan (2013), İngiltere Savunma Bakanlığı Kayıtlarına Göre I. Dünya Savaşı Sırasında Osmanlı Devleti Ve İran Arasındaki Ulaşım Yolları / Accordıng To The Records Of War Offıce Of Brıtaın Communıcatıon Lınes Between Ottoman Empıre And Iran Durıng The Fırst World War, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 3, p. 1067-1107, March 2013, Fransa.

AKAR A. (2006).‛Ağız Araştırmalarında Yöntem Sorunları‛, Türkoloji Dergisi 1, S.2. Ankara / ALLAHVERDİYEVA, Şehrebanı; BULDUK, Türker Barış (2013), Adıyaman İndere (Zey) Köyü Ağzı - Ses Bilgisi / The Dıalect In Indere (Zey) Vıllage – Phonetıc, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 3, p. 1109-1145, March 2013, Fransa.

ALTAYLI S. (1994).Azerbaycan Türkçesi Sözlüğü Milli Eğitim Basımevi, İstanbul / ALLAHVERDİYEVA, Şehrebanı; BULDUK, Türker Barış (2013), Adıyaman İndere (Zey) Köyü Ağzı - Ses Bilgisi / The Dıalect In Indere (Zey) Vıllage – Phonetıc, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 3, p. 1109-1145, March 2013, Fransa.

AYDIN M. (2011).‛Birkaç Örnek Çerçevesinde İç Göçlerin Ağızlara Etkisi‛, Turkish Studies, International Periodical Fort he Languages, Literature and History of Turkish or Turkic / ALLAHVERDİYEVA, Şehrebanı; BULDUK, Türker Barış (2013), Adıyaman İndere (Zey) Köyü Ağzı - Ses Bilgisi / The Dıalect In Indere (Zey) Vıllage – Phonetıc, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 3, p. 1109-1145, March 2013, Fransa.

BANGUOĞLU T. (2000).Türkçenin Grameri. Ankara Üniversitesi Basımevi, İstanbul / ALLAHVERDİYEVA, Şehrebanı; BULDUK, Türker Barış (2013), Adıyaman İndere (Zey) Köyü Ağzı - Ses Bilgisi / The Dıalect In Indere (Zey) Vıllage – Phonetıc, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 3, p. 1109-1145, March 2013, Fransa.

BİLGEGİL K. (2009).Türkçe Dilbilgisi. Salkımsöğüt Yayınevi, 3.baskı.Erzurum / ALLAHVERDİYEVA, Şehrebanı; BULDUK, Türker Barış (2013), Adıyaman İndere (Zey) Köyü Ağzı - Ses Bilgisi / The Dıalect In Indere (Zey) Vıllage – Phonetıc, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 3, p. 1109-1145, March 2013, Fransa.

BİLGİN M. (2002).Anlamdan Anlatıma Türkçemiz.T.C. Kültür Bakanlığı.Ankara / ALLAHVERDİYEVA, Şehrebanı; BULDUK, Türker Barış (2013), Adıyaman İndere (Zey) Köyü Ağzı - Ses Bilgisi / The Dıalect In Indere (Zey) Vıllage – Phonetıc, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 3, p. 1109-1145, March 2013, Fransa.

BOZ E. (2001). ‚Doğu Kökenli Kelimelerdeki Kelime Sonu B, C, D, G Ünsüzlerinin Türkiye Türkçesinde Ötümsüzleşme Sorunu‛, Türkbilig 2, s 11-22, Ankara / ALLAHVERDİYEVA, Şehrebanı; BULDUK, Türker Barış (2013), Adıyaman İndere (Zey) Köyü Ağzı - Ses Bilgisi / The Dıalect In Indere (Zey) Vıllage – Phonetıc, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 3, p. 1109-1145, March 2013, Fransa.

BOZ E. (2001). ‚Ünsüz Düşme ve Kaybolmalarında Terim ve Tasnif Sorunu‛, Türk Dili, Türk Dil Kurumu Yayınları, S.600, (856-864), Ankara / ALLAHVERDİYEVA, Şehrebanı; BULDUK, Türker Barış (2013), Adıyaman İndere (Zey) Köyü Ağzı - Ses Bilgisi / The Dıalect In Indere (Zey) Vıllage – Phonetıc, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 3, p. 1109-1145, March 2013, Fransa.

BOZ E. (2002). ‚Türkçe Asıllı Kelimelerde Son Ses Ç, K, P, T Ünsüzlerinin Ötümlüleşme veya Ötümsüz Kalma Sorunu‛, Türk Dili, Türk Dil Kurumu Yayınları, S.605 ( 447-455) Ankara / ALLAHVERDİYEVA, Şehrebanı; BULDUK, Türker Barış (2013), Adıyaman İndere (Zey) Köyü Ağzı - Ses Bilgisi / The Dıalect In Indere (Zey) Vıllage – Phonetıc, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 3, p. 1109-1145, March 2013, Fransa.

BURAN A. ve ALKAYA E. (2001).Çağdaş Türk Lehçeleri. Akçağ Basım, 2.baskı Ankara / ALLAHVERDİYEVA, Şehrebanı; BULDUK, Türker Barış (2013), Adıyaman İndere (Zey) Köyü Ağzı - Ses Bilgisi / The Dıalect In Indere (Zey) Vıllage – Phonetıc, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 3, p. 1109-1145, March 2013, Fransa.

CAFEROĞLU A. (1963).‛Anadolu Ağızları Konson Değişmeleri‛, TDAY-Belleten, Ankara / ALLAHVERDİYEVA, Şehrebanı; BULDUK, Türker Barış (2013), Adıyaman İndere (Zey) Köyü Ağzı - Ses Bilgisi / The Dıalect In Indere (Zey) Vıllage – Phonetıc, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 3, p. 1109-1145, March 2013, Fransa.

CAFEROĞLU A. (1994).Kuzeydoğu İllerimiz Ağızlarından Toplamalar. Ankara Üniversitesi Basım Evi, 2.baskı Ankara / ALLAHVERDİYEVA, Şehrebanı; BULDUK, Türker Barış (2013), Adıyaman İndere (Zey) Köyü Ağzı - Ses Bilgisi / The Dıalect In Indere (Zey) Vıllage – Phonetıc, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 3, p. 1109-1145, March 2013, Fransa.

CAFEROĞLU A. (1955).‛Anadolu Ağızlarında Metathese Gelişmesi‛, TDAY-Belleten, Ankara / ALLAHVERDİYEVA, Şehrebanı; BULDUK, Türker Barış (2013), Adıyaman İndere (Zey) Köyü Ağzı - Ses Bilgisi / The Dıalect In Indere (Zey) Vıllage – Phonetıc, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 3, p. 1109-1145, March 2013, Fransa.

CAFEROĞLU A. (1964).‛Anadolu ve Rumeli Ağızları Ünlü Değişmeleri‛, TDAYBelleten, Ankara / ALLAHVERDİYEVA, Şehrebanı; BULDUK, Türker Barış (2013), Adıyaman İndere (Zey) Köyü Ağzı - Ses Bilgisi / The Dıalect In Indere (Zey) Vıllage – Phonetıc, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 3, p. 1109-1145, March 2013, Fransa.

CAFEROĞLU A. (1958).‛Anadolu Ağızlarında İçses Ünsüz Benzeşmesi‛, TDAYBelleten, Ankara / ALLAHVERDİYEVA, Şehrebanı; BULDUK, Türker Barış (2013), Adıyaman İndere (Zey) Köyü Ağzı - Ses Bilgisi / The Dıalect In Indere (Zey) Vıllage – Phonetıc, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 3, p. 1109-1145, March 2013, Fransa.

DEVELLİOĞLU F. (1999). Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lûgat. Aydın Kitabevi Yayınları, 16. Baskı. Ankara / ALLAHVERDİYEVA, Şehrebanı; BULDUK, Türker Barış (2013), Adıyaman İndere (Zey) Köyü Ağzı - Ses Bilgisi / The Dıalect In Indere (Zey) Vıllage – Phonetıc, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 3, p. 1109-1145, March 2013, Fransa.

ERCİLASUN A.B. OLCAY S. ve ASLAN E. (1998).Arpaçay Köylerinden DerlemelerAnkara Üniversitesi Basım Evi, 3.baskı Ankara / ALLAHVERDİYEVA, Şehrebanı; BULDUK, Türker Barış (2013), Adıyaman İndere (Zey) Köyü Ağzı - Ses Bilgisi / The Dıalect In Indere (Zey) Vıllage – Phonetıc, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 3, p. 1109-1145, March 2013, Fransa.

ERCİLASUN A.B. (2007).Türk Lehçeleri Grameri Akçağ Basım, Ankara / ALLAHVERDİYEVA, Şehrebanı; BULDUK, Türker Barış (2013), Adıyaman İndere (Zey) Köyü Ağzı - Ses Bilgisi / The Dıalect In Indere (Zey) Vıllage – Phonetıc, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 3, p. 1109-1145, March 2013, Fransa.

ERGİN M. (2003).Türk Dil Bilgisi.Bayrak Basım, İstanbul / ALLAHVERDİYEVA, Şehrebanı; BULDUK, Türker Barış (2013), Adıyaman İndere (Zey) Köyü Ağzı - Ses Bilgisi / The Dıalect In Indere (Zey) Vıllage – Phonetıc, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 3, p. 1109-1145, March 2013, Fransa.

ERGİN M. (1999).Orhun Abideleri.Boğaziçi Yayınları, 23.baskı.İstanbul / ALLAHVERDİYEVA, Şehrebanı; BULDUK, Türker Barış (2013), Adıyaman İndere (Zey) Köyü Ağzı - Ses Bilgisi / The Dıalect In Indere (Zey) Vıllage – Phonetıc, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 3, p. 1109-1145, March 2013, Fransa.

GEMALMAZ E. (1995).Erzurum İli Ağızları.Ankara Üniversitesi Basım Evi, Ankara / ALLAHVERDİYEVA, Şehrebanı; BULDUK, Türker Barış (2013), Adıyaman İndere (Zey) Köyü Ağzı - Ses Bilgisi / The Dıalect In Indere (Zey) Vıllage – Phonetıc, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 3, p. 1109-1145, March 2013, Fransa.

GENCAN T.N. (1991). Dilbilgisi. Kanaat Yayınları, 26.baskı. İstanbul / ALLAHVERDİYEVA, Şehrebanı; BULDUK, Türker Barış (2013), Adıyaman İndere (Zey) Köyü Ağzı - Ses Bilgisi / The Dıalect In Indere (Zey) Vıllage – Phonetıc, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 3, p. 1109-1145, March 2013, Fransa.

GÜLSEVİN G. (2009).‛Anadolu Ağızlarında Etnik Özellikler ve Çepni Ağızları Üzerine‛, Turkish Studies, International Periodical Fort he Languages, Literature andHistory of Turkish or Turkic / ALLAHVERDİYEVA, Şehrebanı; BULDUK, Türker Barış (2013), Adıyaman İndere (Zey) Köyü Ağzı - Ses Bilgisi / The Dıalect In Indere (Zey) Vıllage – Phonetıc, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 3, p. 1109-1145, March 2013, Fransa.

GÜNAY E.G. (2008). Adıyaman-Merkez, Kâhta, Gerger, Samsat Yöresi Ağzı. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Elazığ / ALLAHVERDİYEVA, Şehrebanı; BULDUK, Türker Barış (2013), Adıyaman İndere (Zey) Köyü Ağzı - Ses Bilgisi / The Dıalect In Indere (Zey) Vıllage – Phonetıc, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 3, p. 1109-1145, March 2013, Fransa.

GÜNDOĞDU H. (1986).Dulkadiroğlu Beyliği Mimarisi. s. (13-15). Ankara / ALLAHVERDİYEVA, Şehrebanı; BULDUK, Türker Barış (2013), Adıyaman İndere (Zey) Köyü Ağzı - Ses Bilgisi / The Dıalect In Indere (Zey) Vıllage – Phonetıc, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 3, p. 1109-1145, March 2013, Fransa.

KARAHAN L. (1993). Türkçede Söz Dizimi.Akçağ Yayınları, Ankara / ALLAHVERDİYEVA, Şehrebanı; BULDUK, Türker Barış (2013), Adıyaman İndere (Zey) Köyü Ağzı - Ses Bilgisi / The Dıalect In Indere (Zey) Vıllage – Phonetıc, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 3, p. 1109-1145, March 2013, Fransa.

KORKMAZ Z. (2009).Türkiye Türkçesi Grameri.Türk Dil Kurumu Yayınları, 3.baskı.Ankara / ALLAHVERDİYEVA, Şehrebanı; BULDUK, Türker Barış (2013), Adıyaman İndere (Zey) Köyü Ağzı - Ses Bilgisi / The Dıalect In Indere (Zey) Vıllage – Phonetıc, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 3, p. 1109-1145, March 2013, Fransa.

KORKMAZ Z. (2007).Gramer Terimleri Sözlüğü. Türk Dil Kurumu Yayınları, 3.baskı.Ankara / ALLAHVERDİYEVA, Şehrebanı; BULDUK, Türker Barış (2013), Adıyaman İndere (Zey) Köyü Ağzı - Ses Bilgisi / The Dıalect In Indere (Zey) Vıllage – Phonetıc, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 3, p. 1109-1145, March 2013, Fransa.

KORKMAZ Z. (1995).‛Anadolu Ağızları Üzerindeki Araştırmaların Bugünkü Durumu ve Karşılaştığı Sorunlar‛, TDK Yayınları 629, C.2. Ankara / ALLAHVERDİYEVA, Şehrebanı; BULDUK, Türker Barış (2013), Adıyaman İndere (Zey) Köyü Ağzı - Ses Bilgisi / The Dıalect In Indere (Zey) Vıllage – Phonetıc, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 3, p. 1109-1145, March 2013, Fransa.

ÖZÇELİK S. ve BOZ E. (2009). Siverek Merkez Ağzı. Gazi Kitabevi, Ankara / ALLAHVERDİYEVA, Şehrebanı; BULDUK, Türker Barış (2013), Adıyaman İndere (Zey) Köyü Ağzı - Ses Bilgisi / The Dıalect In Indere (Zey) Vıllage – Phonetıc, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 3, p. 1109-1145, March 2013, Fransa.

SİNAN A.T. (1992).Akçadağ, Doğanşehir ve Darende Ağızları Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi.Elazığ / ALLAHVERDİYEVA, Şehrebanı; BULDUK, Türker Barış (2013), Adıyaman İndere (Zey) Köyü Ağzı - Ses Bilgisi / The Dıalect In Indere (Zey) Vıllage – Phonetıc, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 3, p. 1109-1145, March 2013, Fransa.

TÜRKÇE SÖZLÜK (1998). Türk Dil Kurumu Yayınları, 9.baskı. Ankara / ALLAHVERDİYEVA, Şehrebanı; BULDUK, Türker Barış (2013), Adıyaman İndere (Zey) Köyü Ağzı - Ses Bilgisi / The Dıalect In Indere (Zey) Vıllage – Phonetıc, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 3, p. 1109-1145, March 2013, Fransa.

ULUTAŞ İ. (2007).‛Metatez Olayı Türkçenin Hece Sistemiyle İlgili Midir?‛, Bilig Dergisi, S.43. (117-132). Balıkesir / ALLAHVERDİYEVA, Şehrebanı; BULDUK, Türker Barış (2013), Adıyaman İndere (Zey) Köyü Ağzı - Ses Bilgisi / The Dıalect In Indere (Zey) Vıllage – Phonetıc, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 3, p. 1109-1145, March 2013, Fransa.

VARDAR B. (2007).Açıklamalı Dilbilim Terimleri Sözlüğü Yabancı Dil Yayınları, 2.baskı İstanbul / ALLAHVERDİYEVA, Şehrebanı; BULDUK, Türker Barış (2013), Adıyaman İndere (Zey) Köyü Ağzı - Ses Bilgisi / The Dıalect In Indere (Zey) Vıllage – Phonetıc, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 3, p. 1109-1145, March 2013, Fransa.

YAZIM KILAVUZU (2005). Türk Dil Kurumu Yayınları, 24.baskı. Ankara / ALLAHVERDİYEVA, Şehrebanı; BULDUK, Türker Barış (2013), Adıyaman İndere (Zey) Köyü Ağzı - Ses Bilgisi / The Dıalect In Indere (Zey) Vıllage – Phonetıc,Download 3.37 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   323   324   325   326   327   328   329   330   ...   437
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
O’zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
davlat pedagogika
o’rta maxsus
axborot texnologiyalari
nomidagi toshkent
pedagogika instituti
texnologiyalari universiteti
navoiy nomidagi
samarqand davlat
guruh talabasi
ta’limi vazirligi
nomidagi samarqand
toshkent davlat
toshkent axborot
haqida tushuncha
Darsning maqsadi
xorazmiy nomidagi
Toshkent davlat
vazirligi toshkent
tashkil etish
Alisher navoiy
Ўзбекистон республикаси
rivojlantirish vazirligi
matematika fakulteti
pedagogika universiteti
таълим вазирлиги
sinflar uchun
Nizomiy nomidagi
tibbiyot akademiyasi
maxsus ta'lim
ta'lim vazirligi
махсус таълим
bilan ishlash
o’rta ta’lim
fanlar fakulteti
Referat mavzu
Navoiy davlat
haqida umumiy
umumiy o’rta
Buxoro davlat
fanining predmeti
fizika matematika
malakasini oshirish
universiteti fizika
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
jizzax davlat
davlat sharqshunoslik