Jass studies atif indeksi / jass studies citation index not


The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Download 3.37 Mb.
bet325/437
Sana22.01.2017
Hajmi3.37 Mb.
1   ...   321   322   323   324   325   326   327   328   ...   437
The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 1021-1041, March 2013, Fransa.

SARACALOĞLU, A. S., SERİN, O. ve BOZKURT, N. (2005). Eğitim bilimleri enstitüsü lisansüstü öğrencilerinin problem çözme ve denetim odağı düzeylerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi. Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, 17, 237-245 / BERKANT, Hasan Güner; EREN, İsmail (2013), İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü Öğrencilerinin Problem Çözme Becerilerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi / Investıgatıng Problem Solvıng Skılls Of Students Of Prımary School Math Teachıng Department In Terms Of Some Varıables, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 1021-1041, March 2013, Fransa.

SCHOENFELD, A. H. (1989). Explorations of students’ mathematical beliefs and behavior. Journal for Research in Mathematics Education, 20(4), 338-355 / BERKANT, Hasan Güner; EREN, İsmail (2013), İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü Öğrencilerinin Problem Çözme Becerilerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi / Investıgatıng Problem Solvıng Skılls Of Students Of Prımary School Math Teachıng Department In Terms Of Some Varıables, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 1021-1041, March 2013, Fransa.

SERİN, O. (2001). Lisans ve lisansüstü düzeydeki fen grubu öğrencilerinin problem çözme becerileri, fen ve bilgisayara yönelik tutumları ile başarıları arasındaki ilişki.Yayınlanmamış doktora tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir / BERKANT, Hasan Güner; EREN, İsmail (2013), İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü Öğrencilerinin Problem Çözme Becerilerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi / Investıgatıng Problem Solvıng Skılls Of Students Of Prımary School Math Teachıng Department In Terms Of Some Varıables, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 1021-1041, March 2013, Fransa.

SONMAZ, S. (2002). Problem çözme becerisi ile zekâ ve yaratıcılık arasındaki ilişkinin incelenmesi. Yüksek lisans tezi, Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul / BERKANT, Hasan Güner; EREN, İsmail (2013), İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü Öğrencilerinin Problem Çözme Becerilerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi / Investıgatıng Problem Solvıng Skılls Of Students Of Prımary School Math Teachıng Department In Terms Of Some Varıables, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 1021-1041, March 2013, Fransa.

SÖYLEMEZ, S. (2002). Ergenlerde problem çözme becerisini geliştirmeye yönelik bir grup çalışması programının etkisinin incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, İstanbul / BERKANT, Hasan Güner; EREN, İsmail (2013), İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü Öğrencilerinin Problem Çözme Becerilerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi / Investıgatıng Problem Solvıng Skılls Of Students Of Prımary School Math Teachıng Department In Terms Of Some Varıables, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 1021-1041, March 2013, Fransa.

ŞAHİN, N. H., ŞAHİN, N. ve HEPPNER, P. (1993). Psychometric properties of the

problem solving inventory in a group of Turkish university students. Cognitive Therapy and Research, 17(3), 379-385 / BERKANT, Hasan Güner; EREN, İsmail (2013), İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü Öğrencilerinin Problem Çözme Becerilerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi / Investıgatıng Problem Solvıng Skılls Of Students Of Prımary School Math Teachıng Department In Terms Of Some Varıables, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 1021-1041, March 2013, Fransa.

TAVLI, O. (2009). Lise öğretmenlerinin problem çözme becerileri ile tükenmişlikleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul / BERKANT, Hasan Güner; EREN, İsmail (2013), İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü Öğrencilerinin Problem Çözme Becerilerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi / Investıgatıng Problem Solvıng Skılls Of Students Of Prımary School Math Teachıng Department In Terms Of Some Varıables, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 1021-1041, March 2013, Fransa.

TAYLAN, S. (1990). Heppner’in problem çözme envanterinin uyarlama, güvenirlik ve geçerlik çalışmaları. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Ankara Üniversitesi, Ankara / BERKANT, Hasan Güner; EREN, İsmail (2013), İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü Öğrencilerinin Problem Çözme Becerilerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi / Investıgatıng Problem Solvıng Skılls Of Students Of Prımary School Math Teachıng Department In Terms Of Some Varıables, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 1021-1041, March 2013, Fransa.

ULUSOY, Y.Ö., TURAN, H., TANRIVERDI, B. ve KOLAYİŞ, H. (2012). Comparison of perceived problem solving skills of trainee students graduated from different.Procedia - Social and Behavioral Sciences, 46, 2099 – 2103 / BERKANT, Hasan Güner; EREN, İsmail (2013), İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü Öğrencilerinin Problem Çözme Becerilerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi / Investıgatıng Problem Solvıng Skılls Of Students Of Prımary School Math Teachıng Department In Terms Of Some Varıables, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 1021-1041, March 2013, Fransa.

USLU, M. ve GİRGİN, Ç. (2010). The effects of residential conditions on the problem solving skills of university students. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 2(2), 3031–3035 / BERKANT, Hasan Güner; EREN, İsmail (2013), İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü Öğrencilerinin Problem Çözme Becerilerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi / Investıgatıng Problem Solvıng Skılls Of Students Of Prımary School Math Teachıng Department In Terms Of Some Varıables, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 1021-1041, March 2013, Fransa.

WATTS, M. (1994). Constructivism, re-constructivism and task-orientated problemsolving. In Peter J. Fensham, Richard F. Gunstone, Richard T. White (Eds.), The Content of Science: A Constructivist Approach to its Teaching and Learning (pp. 39-59). London-Washington, DC.: The Falmer Press / BERKANT, Hasan Güner; EREN, İsmail (2013), İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü Öğrencilerinin Problem Çözme Becerilerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi / Investıgatıng Problem Solvıng Skılls Of Students Of Prımary School Math Teachıng Department In Terms Of Some Varıables, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 1021-1041, March 2013, Fransa.

YAVUZ, G., ARSLAN, G. ve GÜLTEN, D. C. (2010). The perceived problem solving skills of primary mathematics and primary social sciences prospective teachers. Procedia Social and Behavioral Sciences, 2, 1630–1635 / BERKANT, Hasan Güner; EREN, İsmail (2013), İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü Öğrencilerinin Problem Çözme Becerilerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi / Investıgatıng Problem Solvıng Skılls Of Students Of Prımary School Math Teachıng Department In Terms Of Some Varıables, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 1021-1041, March 2013, Fransa.

YENİCE, N. (2011). Investigating pre-service science teachers’ critical thinking dispositions and problem solving skills in terms of different variables. Educational Research and Reviews, 6(6), 497-508 / BERKANT, Hasan Güner; EREN, İsmail (2013), İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü Öğrencilerinin Problem Çözme Becerilerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi / Investıgatıng Problem Solvıng Skılls Of Students Of Prımary School Math Teachıng Department In Terms Of Some Varıables, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 1021-1041, March 2013, Fransa.

YENİCE, N., ÖZDEN, B. ve EVREN, B. (2012). Examining of problem solving skills according to different variables for science teachers candidates. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 46, 3880 – 3884 / BERKANT, Hasan Güner; EREN, İsmail (2013), İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü Öğrencilerinin Problem Çözme Becerilerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi / Investıgatıng Problem Solvıng Skılls Of Students Of Prımary School Math Teachıng Department In Terms Of Some Varıables, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 1021-1041, March 2013, Fransa.

YILMAZ, K. (2007). Öğrencilerin epistemolojik ve matematik problemi çözümlerine yönelik inançlarının problem çözme sürecine etkisinin araştırılması. Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul / BERKANT, Hasan Güner; EREN, İsmail (2013), İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü Öğrencilerinin Problem Çözme Becerilerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi / Investıgatıng Problem Solvıng Skılls Of Students Of Prımary School Math Teachıng Department In Terms Of Some Varıables, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 1021-1041, March 2013, Fransa.

AÇIKGÖZ, K.Ü. (2003). Etkili Öğrenme ve Öğretme. Eğitim Dünyası Yayınları: İzmir / ERBEN KEÇİCİ, Sayime; BEYHAN, Ömer; SÖNMEZ EKTEM, Işıl (2013), Development Of Undesırable Teacher Behavıor Scale / İstenmeyen Öğretmen Davranışı Ölçme Aracı Geliştirilmesi, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 1043-1065, March 2013, Fransa.

ANDERSON, L.W. (1988). Attitudes and their measurement. Keeves, J. P. (Ed.). Educational research, methodology and measurement: An international handbook. New York: Pergamon Press / ERBEN KEÇİCİ, Sayime; BEYHAN, Ömer; SÖNMEZ EKTEM, Işıl (2013), Development Of Undesırable Teacher Behavıor Scale / İstenmeyen Öğretmen Davranışı Ölçme Aracı Geliştirilmesi, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 1043-1065, March 2013, Fransa.

BALCI, A. (2004). Sosyal bilimlerde araştırma: Yöntem, teknik ve ilkeler. Ankara: Pegem Yayıncılık / ERBEN KEÇİCİ, Sayime; BEYHAN, Ömer; SÖNMEZ EKTEM, Işıl (2013), Development Of Undesırable Teacher Behavıor Scale / İstenmeyen Öğretmen Davranışı Ölçme Aracı Geliştirilmesi, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 1043-1065, March 2013, Fransa.

BEKİARİ, A., HEROPOULOU, H. and SAKELLARİOU, K. (2005) Perceived Aggressive Physical Education Teacher Communication, Student State Satisfaction and Reasons for Discipline. Italian Journal of Sport Sciences, 12(1), 73-78 / ERBEN KEÇİCİ, Sayime; BEYHAN, Ömer; SÖNMEZ EKTEM, Işıl (2013), Development Of Undesırable Teacher Behavıor Scale / İstenmeyen Öğretmen Davranışı Ölçme Aracı Geliştirilmesi, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 1043-1065, March 2013, Fransa.

BONFİELD, S. R. (2003)The Effect of Teacher Misbehaviors on Teacher Credibility and Affect,(M.A.). West Virginia University, Eberly College of Arts and Sciences,Department of Communication Studies / ERBEN KEÇİCİ, Sayime; BEYHAN, Ömer; SÖNMEZ EKTEM, Işıl (2013), Development Of Undesırable Teacher Behavıor Scale / İstenmeyen Öğretmen Davranışı Ölçme Aracı Geliştirilmesi, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 1043-1065, March 2013, Fransa.

BROWN, T. A. (2006). Confirmatory factor analysis for applied research. NY: Guilford Publications / ERBEN KEÇİCİ, Sayime; BEYHAN, Ömer; SÖNMEZ EKTEM, Işıl (2013), Development Of Undesırable Teacher Behavıor Scale / İstenmeyen Öğretmen Davranışı Ölçme Aracı Geliştirilmesi, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 1043-1065, March 2013, Fransa.

BÜYÜKÖZTÜRK, Ş. & Diğerleri (2008). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem Yayınları / ERBEN KEÇİCİ, Sayime; BEYHAN, Ömer; SÖNMEZ EKTEM, Işıl (2013), Development Of Undesırable Teacher Behavıor Scale / İstenmeyen Öğretmen Davranışı Ölçme Aracı Geliştirilmesi, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 1043-1065, March 2013, Fransa.

BÜYÜKÖZTÜRK, Ş. (2007). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı. (12. baskı). Ankara: Pegem Yayınları / ERBEN KEÇİCİ, Sayime; BEYHAN, Ömer; SÖNMEZ EKTEM, Işıl (2013), Development Of Undesırable Teacher Behavıor Scale / İstenmeyen Öğretmen Davranışı Ölçme Aracı Geliştirilmesi, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 1043-1065, March 2013, Fransa.

CRONBACH L. J. (1990) Essentials of psychological testing. (5th ed.). New York: Harper Collins Publishers / ERBEN KEÇİCİ, Sayime; BEYHAN, Ömer; SÖNMEZ EKTEM, Işıl (2013), Development Of Undesırable Teacher Behavıor Scale / İstenmeyen Öğretmen Davranışı Ölçme Aracı Geliştirilmesi, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 1043-1065, March 2013, Fransa.

ÇINKIR, S. (2004). Okulda Etkili Öğretmen-Öğrenci İlişkisinin Yönetimi. Milli eğitim Dergisi, Sayı:161 / ERBEN KEÇİCİ, Sayime; BEYHAN, Ömer; SÖNMEZ EKTEM, Işıl (2013), Development Of Undesırable Teacher Behavıor Scale / İstenmeyen Öğretmen Davranışı Ölçme Aracı Geliştirilmesi, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 1043-1065, March 2013, Fransa.

ÇOBANOĞLU F. & ŞENTÜRK,İ. (2005). Öğrenci Cinsiyetinin Öğretmen Davranışına Etkisi. 14. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Pamukkale Üniversitesi: Denizli / ERBEN KEÇİCİ, Sayime; BEYHAN, Ömer; SÖNMEZ EKTEM, Işıl (2013), Development Of Undesırable Teacher Behavıor Scale / İstenmeyen Öğretmen Davranışı Ölçme Aracı Geliştirilmesi, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 1043-1065, March 2013, Fransa.

ÇOKLUK, Ö., ŞEKERCİOĞLU, G. & BÜYÜKÖZTÜRK, Ş. (2010). Sosyal bilimler için çok değişkenli istatistik. Ankara: Pegem Akademi Yayınları / ERBEN KEÇİCİ, Sayime; BEYHAN, Ömer; SÖNMEZ EKTEM, Işıl (2013), Development Of Undesırable Teacher Behavıor Scale / İstenmeyen Öğretmen Davranışı Ölçme Aracı Geliştirilmesi, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 1043-1065, March 2013, Fransa.

DİEKHOFF, G. (1992). Statistics for the social and behavioral sciences: Univariate, bivariate, multivariate. Washington, D.C.: Brown Publishers / ERBEN KEÇİCİ, Sayime; BEYHAN, Ömer; SÖNMEZ EKTEM, Işıl (2013), Development Of Undesırable Teacher Behavıor Scale / İstenmeyen Öğretmen Davranışı Ölçme Aracı Geliştirilmesi, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 1043-1065, March 2013, Fransa.

DOLİN, D.J. (1995) Ain’t Misbehavin’: A Study of Teacher Misbehaviors, Related Communication Behaviors and Student Resistance (Doctoral Dissertation), West Virginia University, Morgantown / ERBEN KEÇİCİ, Sayime; BEYHAN, Ömer; SÖNMEZ EKTEM, Işıl (2013), Development Of Undesırable Teacher Behavıor Scale / İstenmeyen Öğretmen Davranışı Ölçme Aracı Geliştirilmesi, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 1043-1065, March 2013, Fransa.

FABRİGAR, L. R., WEGENER, D. T., MACCALLUM, R. C. & STRAHAN, E. J. (1999). Evaluating the use of explatory factor analysis in psychological research. Psychological Methods, 4(3), 272-299 / ERBEN KEÇİCİ, Sayime; BEYHAN, Ömer; SÖNMEZ EKTEM, Işıl (2013), Development Of Undesırable Teacher Behavıor Scale / İstenmeyen Öğretmen Davranışı Ölçme Aracı Geliştirilmesi, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 1043-1065, March 2013, Fransa.

FERGUSON, F. & TAKANE, Y. (1989). Statistical analysis in psychology and education. McGraw Hill / ERBEN KEÇİCİ, Sayime; BEYHAN, Ömer; SÖNMEZ EKTEM, Işıl (2013), Development Of Undesırable Teacher Behavıor Scale / İstenmeyen Öğretmen Davranışı Ölçme Aracı Geliştirilmesi, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 1043-1065, March 2013, Fransa.

FRAENKEL, J. R. & WALLEN, N. E. (2000). How to design and evaluate research in education. New York: McGraw-Hill / ERBEN KEÇİCİ, Sayime; BEYHAN, Ömer; SÖNMEZ EKTEM, Işıl (2013), Development Of Undesırable Teacher Behavıor Scale / İstenmeyen Öğretmen Davranışı Ölçme Aracı Geliştirilmesi, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 1043-1065, March 2013, Fransa.

GÖZÜTOK, F.D. (1998). Eğitim Bilimine Giriş. Ankara: Alkım Yayınları / ERBEN KEÇİCİ, Sayime; BEYHAN, Ömer; SÖNMEZ EKTEM, Işıl (2013), Development Of Undesırable Teacher Behavıor Scale / İstenmeyen Öğretmen Davranışı Ölçme Aracı Geliştirilmesi, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 1043-1065, March 2013, Fransa.

HOOPER, D., COUGHLAN, J. & MULLEN, M. (2008). Structural equation modeling: Guidelines for determining model fit. The Electronic Journal of Business Research Methods, 6(1), 53-60 / ERBEN KEÇİCİ, Sayime; BEYHAN, Ömer; SÖNMEZ EKTEM, Işıl (2013), Development Of Undesırable Teacher Behavıor Scale / İstenmeyen Öğretmen Davranışı Ölçme Aracı Geliştirilmesi, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 1043-1065, March 2013, Fransa.

JÖRESKOG, K. G. & SÖRBOM, D. (1993). LISREL 8: Structural equation modeling with the simplis command language. Lincolnwood: Scientific Software International, Inc / ERBEN KEÇİCİ, Sayime; BEYHAN, Ömer; SÖNMEZ EKTEM, Işıl (2013), Development Of Undesırable Teacher Behavıor Scale / İstenmeyen Öğretmen Davranışı Ölçme Aracı Geliştirilmesi, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 1043-1065, March 2013, Fransa.

KEARNEY, P., PLAX, T.G., HAYS, E.R. and IVEY, M.S. (1991) College Teacher Misbehaviors: What Students Don’t Like About What Teachers Say or Do, Communication Quarterly, 39, 309-324 / ERBEN KEÇİCİ, Sayime; BEYHAN, Ömer; SÖNMEZ EKTEM, Işıl (2013), Development Of Undesırable Teacher Behavıor Scale / İstenmeyen Öğretmen Davranışı Ölçme Aracı Geliştirilmesi, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 1043-1065, March 2013, Fransa.

KLİNE, P. (1994). An easy guide to factor analysis. London: Routledge / ERBEN KEÇİCİ, Sayime; BEYHAN, Ömer; SÖNMEZ EKTEM, Işıl (2013), Development Of Undesırable Teacher Behavıor Scale / İstenmeyen Öğretmen Davranışı Ölçme Aracı Geliştirilmesi, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 1043-1065, March 2013, Fransa.

KLİNE, R. B. (2005). Principles and practice of structural equation modelling. NY: Guilford Publications Inc / ERBEN KEÇİCİ, Sayime; BEYHAN, Ömer; SÖNMEZ EKTEM, Işıl (2013), Development Of Undesırable Teacher Behavıor Scale / İstenmeyen Öğretmen Davranışı Ölçme Aracı Geliştirilmesi, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 1043-1065, March 2013, Fransa.

MARSH, H. W., BALLA, J. R. & MCDONALD, R. P. (1988). Goodness-of-fit indexes in confirmatory factory analysis: The effects of sample size. Psychological Bulletin, 103(3), 391-410 / ERBEN KEÇİCİ, Sayime; BEYHAN, Ömer; SÖNMEZ EKTEM, Işıl (2013), Development Of Undesırable Teacher Behavıor Scale / İstenmeyen Öğretmen Davranışı Ölçme Aracı Geliştirilmesi, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 1043-1065, March 2013, Fransa.

MAURER, A., and WALLERSTEİN, J. S (1984). "The Influence of Corporal Punishment on Learning: A Statistical Study.: In Corporal Punishment. Three Works, by the authors. Berkeley, CA: The Committee to End Violence Against the Next Generation. (ED 254 308) / ERBEN KEÇİCİ, Sayime; BEYHAN, Ömer; SÖNMEZ EKTEM, Işıl (2013), Development Of Undesırable Teacher Behavıor Scale / İstenmeyen Öğretmen Davranışı Ölçme Aracı Geliştirilmesi, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 1043-1065, March 2013, Fransa.

MCMILLAN, J. H. & SCHUMACHER, S. (2006). Research in education: Evidence based inquiry. Boston: Brown and Company / ERBEN KEÇİCİ, Sayime; BEYHAN, Ömer; SÖNMEZ EKTEM, Işıl (2013), Development Of Undesırable Teacher Behavıor Scale / İstenmeyen Öğretmen Davranışı Ölçme Aracı Geliştirilmesi, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 1043-1065, March 2013, Fransa.

MEMİŞOĞLU, S. P. (2005) Lise Öğrencilerinin Sınıf Ortamında Öğretmen Davranışlarına İlişkin Görüşleri. On Dördüncü Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Denizli: Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi (28-30 Eylül) / ERBEN KEÇİCİ, Sayime; BEYHAN, Ömer; SÖNMEZ EKTEM, Işıl (2013), Development Of Undesırable Teacher Behavıor Scale / İstenmeyen Öğretmen Davranışı Ölçme Aracı Geliştirilmesi, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 1043-1065, March 2013, Fransa.

MURPHY K. R. & DAVİDSHOFER (1991). Psychological testing: Principles and applications. New Jersey: Prentice-Hall / ERBEN KEÇİCİ, Sayime; BEYHAN, Ömer; SÖNMEZ EKTEM, Işıl (2013), Development Of Undesırable Teacher Behavıor Scale / İstenmeyen Öğretmen Davranışı Ölçme Aracı Geliştirilmesi, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 1043-1065, March 2013, Fransa.

PEERS, I. (1996). Statistical analysis for education and psychology researchers: Tools for researchers in education and psychology. London: Falmer Press / ERBEN KEÇİCİ, Sayime; BEYHAN, Ömer; SÖNMEZ EKTEM, Işıl (2013), Development Of Undesırable Teacher Behavıor Scale / İstenmeyen Öğretmen Davranışı Ölçme Aracı Geliştirilmesi, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 1043-1065, March 2013, Fransa.

PHELAN, P.K., A.L. DAVİDSON & H.T. CAO (1992), “Speaking Up: Students’ Perspectives on School.” Phi Delta Kappan, 73(9) / ERBEN KEÇİCİ, Sayime; BEYHAN, Ömer; SÖNMEZ EKTEM, Işıl (2013), Development Of Undesırable Teacher Behavıor Scale / İstenmeyen Öğretmen Davranışı Ölçme Aracı Geliştirilmesi, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 1043-1065, March 2013, Fransa.

REUTERBERG, S. & GUSTAFSSON, J. E. (1992). Confirmatory factor analysis and reliability: Testing measurement model assumptions. Educational and Psychological Measurement, 52, 795-811 / ERBEN KEÇİCİ, Sayime; BEYHAN, Ömer; SÖNMEZ EKTEM, Işıl (2013), Development Of Undesırable Teacher Behavıor Scale / İstenmeyen Öğretmen Davranışı Ölçme Aracı Geliştirilmesi,Download 3.37 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   321   322   323   324   325   326   327   328   ...   437
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
O’zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
davlat pedagogika
o’rta maxsus
axborot texnologiyalari
nomidagi toshkent
pedagogika instituti
texnologiyalari universiteti
navoiy nomidagi
samarqand davlat
guruh talabasi
ta’limi vazirligi
nomidagi samarqand
toshkent davlat
toshkent axborot
haqida tushuncha
Darsning maqsadi
xorazmiy nomidagi
Toshkent davlat
vazirligi toshkent
tashkil etish
Alisher navoiy
Ўзбекистон республикаси
rivojlantirish vazirligi
matematika fakulteti
pedagogika universiteti
таълим вазирлиги
sinflar uchun
Nizomiy nomidagi
tibbiyot akademiyasi
maxsus ta'lim
ta'lim vazirligi
махсус таълим
bilan ishlash
o’rta ta’lim
fanlar fakulteti
Referat mavzu
Navoiy davlat
haqida umumiy
umumiy o’rta
Buxoro davlat
fanining predmeti
fizika matematika
malakasini oshirish
universiteti fizika
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
jizzax davlat
davlat sharqshunoslik