Jass studies atif indeksi / jass studies citation index not


The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Download 3.37 Mb.
bet323/437
Sana22.01.2017
Hajmi3.37 Mb.
1   ...   319   320   321   322   323   324   325   326   ...   437
The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 971-990, March 2013, Fransa.

YASAR, H. Hüsâmeddin, ‚Orhan Bey’in Vakfiyesi‛, Türk Tarihi Encümeni Mecmuası, Sene: 16, Sayı:17, İstanbul 1926, ss.284-301 / AYDIN, Mesut; DÜNDAR, Recep (2013), Amasya Şehir Tarihleri / Amasya Cıty Hıstorıes, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 971-990, March 2013, Fransa.

YASAR, H. Hüsâmeddin, ‚Sultan Altunbaş‛, Türk Tarihi Encümeni Mecmuası, Sene: 15, Sayı:11, İstanbul 1341/1925, ss.305-326 / AYDIN, Mesut; DÜNDAR, Recep (2013), Amasya Şehir Tarihleri / Amasya Cıty Hıstorıes, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 971-990, March 2013, Fransa.

YASAR, H. Hüsâmeddin, ‚Türk Dili‛, İkdâm Gazetesi, 4 Kasım 1923 / AYDIN, Mesut; DÜNDAR, Recep (2013), Amasya Şehir Tarihleri / Amasya Cıty Hıstorıes, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 971-990, March 2013, Fransa.

YASAR, H. Hüsâmeddin, ‚Türkçe’de Han Kelime-i Mühimmesi‛, İkdâm Gazetesi, 10-11 Şubat 1914 / AYDIN, Mesut; DÜNDAR, Recep (2013), Amasya Şehir Tarihleri / Amasya Cıty Hıstorıes, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 971-990, March 2013, Fransa.

ALTUNTAŞ, H. ve ŞAHİN, M. (2006). Kur’an-ı Kerîm Meâli, 12. Baskı, Ankara: Diyânet İşleri Başkanlığı Yayınları / AYKANAT, Timuçin (2013), Bir Şiiri Göstergebilimsel Açıdan Okumak Ya Da Şeyhî’nin Bir Gazelinin Semiotik Analizi / Semıotıc Readıng Of A Poem Or An Analyses Of Şeyhı’s A Ghazal , The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 991-1008, March 2013, Fransa.

ARİSTOTELES (1998). Birinci Çözümlemeler, Çev. Ali Houshiary, Ankara: Dost Kitabevi / AYKANAT, Timuçin (2013), Bir Şiiri Göstergebilimsel Açıdan Okumak Ya Da Şeyhî’nin Bir Gazelinin Semiotik Analizi / Semıotıc Readıng Of A Poem Or An Analyses Of Şeyhı’s A Ghazal , The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 991-1008, March 2013, Fransa.

AYDEMİR, Y. ve ÇELTİK, H. (2012). Kafiyenin Şiiri Şiirin Kafiyesi, Ankara: Kurgan Edebiyat Yayınları / AYKANAT, Timuçin (2013), Bir Şiiri Göstergebilimsel Açıdan Okumak Ya Da Şeyhî’nin Bir Gazelinin Semiotik Analizi / Semıotıc Readıng Of A Poem Or An Analyses Of Şeyhı’s A Ghazal , The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 991-1008, March 2013, Fransa.

AYVERDİ, İ. (2005). Misâlli Büyük Türkçe Sözlük, C. 1, İstanbul: Kubbealtı Neşriyât.BALDWİN, J. Roberts, L. (2006). Visual Communication: From Theory to Practice, Lausanna: AVA Publishing / AYKANAT, Timuçin (2013), Bir Şiiri Göstergebilimsel Açıdan Okumak Ya Da Şeyhî’nin Bir Gazelinin Semiotik Analizi / Semıotıc Readıng Of A Poem Or An Analyses Of Şeyhı’s A Ghazal , The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 991-1008, March 2013, Fransa.

BARTHES, R. (1993). Göstergebilimsel Serüven, 2. Baskı, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları / AYKANAT, Timuçin (2013), Bir Şiiri Göstergebilimsel Açıdan Okumak Ya Da Şeyhî’nin Bir Gazelinin Semiotik Analizi / Semıotıc Readıng Of A Poem Or An Analyses Of Şeyhı’s A Ghazal , The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 991-1008, March 2013, Fransa.

BENVENİSTE, E. (1995). Genel Dilbilim Sorunları, Çev. Erdim Öztokat, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları / AYKANAT, Timuçin (2013), Bir Şiiri Göstergebilimsel Açıdan Okumak Ya Da Şeyhî’nin Bir Gazelinin Semiotik Analizi / Semıotıc Readıng Of A Poem Or An Analyses Of Şeyhı’s A Ghazal , The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 991-1008, March 2013, Fransa.

CİVELEK, K. (2008). ‚Kişi Çözümlemelerinde Göstergebilimsel Yaklaşımlar ve Philippe Hamon Örnekçesi‛, Erzurum: Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, S. 17, s. 311-324 / AYKANAT, Timuçin (2013), Bir Şiiri Göstergebilimsel Açıdan Okumak Ya Da Şeyhî’nin Bir Gazelinin Semiotik Analizi / Semıotıc Readıng Of A Poem Or An Analyses Of Şeyhı’s A Ghazal , The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 991-1008, March 2013, Fransa.

DURAND, G. (1998). Sembolik İmgelem, Çev. Ayşe Meral, İstanbul: Multilingual Yayınları / AYKANAT, Timuçin (2013), Bir Şiiri Göstergebilimsel Açıdan Okumak Ya Da Şeyhî’nin Bir Gazelinin Semiotik Analizi / Semıotıc Readıng Of A Poem Or An Analyses Of Şeyhı’s A Ghazal , The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 991-1008, March 2013, Fransa.

ECE, S. (2012). Hüsnüne Aşk Olsun, 1. Baskı, Erzurum: Fenomen Yayınları / AYKANAT, Timuçin (2013), Bir Şiiri Göstergebilimsel Açıdan Okumak Ya Da Şeyhî’nin Bir Gazelinin Semiotik Analizi / Semıotıc Readıng Of A Poem Or An Analyses Of Şeyhı’s A Ghazal , The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 991-1008, March 2013, Fransa.

ERDEM, M. D. (2009). ‚Göstergebilim (Semiotik) Açıdan Rasim Özdenören’in ‘İt’ Hikâyesi‛, Turkish Studies, Volume: 4/6, s. 120-169 / AYKANAT, Timuçin (2013), Bir Şiiri Göstergebilimsel Açıdan Okumak Ya Da Şeyhî’nin Bir Gazelinin Semiotik Analizi / Semıotıc Readıng Of A Poem Or An Analyses Of Şeyhı’s A Ghazal , The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 991-1008, March 2013, Fransa.

ERKMAN, F. (1987). Göstergebilime Giriş, İstanbul: Alan Yayıncılık / AYKANAT, Timuçin (2013), Bir Şiiri Göstergebilimsel Açıdan Okumak Ya Da Şeyhî’nin Bir Gazelinin Semiotik Analizi / Semıotıc Readıng Of A Poem Or An Analyses Of Şeyhı’s A Ghazal , The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 991-1008, March 2013, Fransa.

ERKMAN-AKERSON, F. (2005). Göstergebilime Giriş, İstanbul: Multilingual Yayınları / AYKANAT, Timuçin (2013), Bir Şiiri Göstergebilimsel Açıdan Okumak Ya Da Şeyhî’nin Bir Gazelinin Semiotik Analizi / Semıotıc Readıng Of A Poem Or An Analyses Of Şeyhı’s A Ghazal , The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 991-1008, March 2013, Fransa.

FİSKE, J. (1996). İletişim Çalışmalarına Giriş, Çev. Süleyman İrvan, Ankara: Bilim ve Sanat Yayınları / AYKANAT, Timuçin (2013), Bir Şiiri Göstergebilimsel Açıdan Okumak Ya Da Şeyhî’nin Bir Gazelinin Semiotik Analizi / Semıotıc Readıng Of A Poem Or An Analyses Of Şeyhı’s A Ghazal , The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 991-1008, March 2013, Fransa.

GÖKALP, G. (1998). ‚Göstergebilim Açısından Bir Şiir Değerlendirmesi: ‘Bir Sözlükte Kitap Adları’‛, Pars Yılı, Prof. Dr. Dursun Yıldırım Armağanı, Edt. Ö. Çobanoğlu, M. Özaraslan, Ankara, s. 363-378 / AYKANAT, Timuçin (2013), Bir Şiiri Göstergebilimsel Açıdan Okumak Ya Da Şeyhî’nin Bir Gazelinin Semiotik Analizi / Semıotıc Readıng Of A Poem Or An Analyses Of Şeyhı’s A Ghazal , The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 991-1008, March 2013, Fransa.

GREİMAS, A. J. ve RASTİER, F. (1968). The Interaction of Semiotic Constraints, Yale French Studies, Yale: Yale University Press / AYKANAT, Timuçin (2013), Bir Şiiri Göstergebilimsel Açıdan Okumak Ya Da Şeyhî’nin Bir Gazelinin Semiotik Analizi / Semıotıc Readıng Of A Poem Or An Analyses Of Şeyhı’s A Ghazal , The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 991-1008, March 2013, Fransa.

İSEN, M. KURNAZ, C. (1990). Şeyhî Dîvânı, Ankara: Akçağ Yayınları / AYKANAT, Timuçin (2013), Bir Şiiri Göstergebilimsel Açıdan Okumak Ya Da Şeyhî’nin Bir Gazelinin Semiotik Analizi / Semıotıc Readıng Of A Poem Or An Analyses Of Şeyhı’s A Ghazal , The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 991-1008, March 2013, Fransa.

KIRAN, Z. (2002). Dilbilimine Giriş (Dilbilgisinden Dilbilimine), Ankara: Seçkin Yayıncılık / AYKANAT, Timuçin (2013), Bir Şiiri Göstergebilimsel Açıdan Okumak Ya Da Şeyhî’nin Bir Gazelinin Semiotik Analizi / Semıotıc Readıng Of A Poem Or An Analyses Of Şeyhı’s A Ghazal , The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 991-1008, March 2013, Fransa.

KOCABAY, H. K. (2008). Tiyatroda Göstergebilim, İstanbul: E Yayınları / AYKANAT, Timuçin (2013), Bir Şiiri Göstergebilimsel Açıdan Okumak Ya Da Şeyhî’nin Bir Gazelinin Semiotik Analizi / Semıotıc Readıng Of A Poem Or An Analyses Of Şeyhı’s A Ghazal , The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 991-1008, March 2013, Fransa.

KÜLEKÇİ, N. (2003). Açıklamalar ve Örneklerle Edebî Sanatlar, 3. Baskı, Ankara: Akçağ Yayınları / AYKANAT, Timuçin (2013), Bir Şiiri Göstergebilimsel Açıdan Okumak Ya Da Şeyhî’nin Bir Gazelinin Semiotik Analizi / Semıotıc Readıng Of A Poem Or An Analyses Of Şeyhı’s A Ghazal , The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 991-1008, March 2013, Fransa.

LESTER, P. M. (2000). Visual Communication: Images with Messages, Wadsworth: CA / AYKANAT, Timuçin (2013), Bir Şiiri Göstergebilimsel Açıdan Okumak Ya Da Şeyhî’nin Bir Gazelinin Semiotik Analizi / Semıotıc Readıng Of A Poem Or An Analyses Of Şeyhı’s A Ghazal , The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 991-1008, March 2013, Fransa.

MANETTİ, G. (1993). Theories of the Sign in Classical Antiquity, Çev. Chridsine Richardson, Indiana: Indiana University Press / AYKANAT, Timuçin (2013), Bir Şiiri Göstergebilimsel Açıdan Okumak Ya Da Şeyhî’nin Bir Gazelinin Semiotik Analizi / Semıotıc Readıng Of A Poem Or An Analyses Of Şeyhı’s A Ghazal , The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 991-1008, March 2013, Fransa.

MUTLU, E. (2004). İletişim Sözlüğü, Ankara: Bilim ve Sanat Yayınları / AYKANAT, Timuçin (2013), Bir Şiiri Göstergebilimsel Açıdan Okumak Ya Da Şeyhî’nin Bir Gazelinin Semiotik Analizi / Semıotıc Readıng Of A Poem Or An Analyses Of Şeyhı’s A Ghazal , The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 991-1008, March 2013, Fransa.

ÖZTOKAT, N. T. (2005). Yazınsal Metin Çözümlemesinde Kuramsal Yaklaşımlar, İstanbul: Multilingual Yayınları / AYKANAT, Timuçin (2013), Bir Şiiri Göstergebilimsel Açıdan Okumak Ya Da Şeyhî’nin Bir Gazelinin Semiotik Analizi / Semıotıc Readıng Of A Poem Or An Analyses Of Şeyhı’s A Ghazal , The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 991-1008, March 2013, Fransa.

PALA, İ. (2004). Ansiklopedik Dîvân Şiiri Sözlüğü, İstanbul: Kapı Yayınları / AYKANAT, Timuçin (2013), Bir Şiiri Göstergebilimsel Açıdan Okumak Ya Da Şeyhî’nin Bir Gazelinin Semiotik Analizi / Semıotıc Readıng Of A Poem Or An Analyses Of Şeyhı’s A Ghazal , The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 991-1008, March 2013, Fransa.

PEİRCE, C. (1984). Wratins of Charles S. Pierce, C. 4 / AYKANAT, Timuçin (2013), Bir Şiiri Göstergebilimsel Açıdan Okumak Ya Da Şeyhî’nin Bir Gazelinin Semiotik Analizi / Semıotıc Readıng Of A Poem Or An Analyses Of Şeyhı’s A Ghazal , The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 991-1008, March 2013, Fransa.

RİFAT, M. (2009). Göstergebilimin Abc’si, İstanbul: Say Yayınları / AYKANAT, Timuçin (2013), Bir Şiiri Göstergebilimsel Açıdan Okumak Ya Da Şeyhî’nin Bir Gazelinin Semiotik Analizi / Semıotıc Readıng Of A Poem Or An Analyses Of Şeyhı’s A Ghazal , The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 991-1008, March 2013, Fransa.

SAUSSURE, F. (1985). Genel Dilbilim Dersleri, Çev. Berke Vardar, Ankara: Birey ve Toplum Yayınları / AYKANAT, Timuçin (2013), Bir Şiiri Göstergebilimsel Açıdan Okumak Ya Da Şeyhî’nin Bir Gazelinin Semiotik Analizi / Semıotıc Readıng Of A Poem Or An Analyses Of Şeyhı’s A Ghazal , The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 991-1008, March 2013, Fransa.

ŞEYHÎ, Dîvân, İstanbul Üniversitesi, Türkçe Yazmalar Bölümü, No. 2804 / AYKANAT, Timuçin (2013), Bir Şiiri Göstergebilimsel Açıdan Okumak Ya Da Şeyhî’nin Bir Gazelinin Semiotik Analizi / Semıotıc Readıng Of A Poem Or An Analyses Of Şeyhı’s A Ghazal , The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 991-1008, March 2013, Fransa.

VARDAR, B. (2001). Dilbilimin Temel Kavram ve İlkeleri, İstanbul: Multilingual Yayınları / AYKANAT, Timuçin (2013), Bir Şiiri Göstergebilimsel Açıdan Okumak Ya Da Şeyhî’nin Bir Gazelinin Semiotik Analizi / Semıotıc Readıng Of A Poem Or An Analyses Of Şeyhı’s A Ghazal , The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 991-1008, March 2013, Fransa.

YÜCEL, T. (1999). Yapısalcılık, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları / AYKANAT, Timuçin (2013), Bir Şiiri Göstergebilimsel Açıdan Okumak Ya Da Şeyhî’nin Bir Gazelinin Semiotik Analizi / Semıotıc Readıng Of A Poem Or An Analyses Of Şeyhı’s A Ghazal , The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 991-1008, March 2013, Fransa.

AKTAŞ, Kubilay (2010). ‚Kadın ve Nefs‛, Her nefes Dergisi, Nefes Yayınevi, İstanbul / BAYRAK, Özcan; DAĞ, Necla (2013), “Şaşırdım Kaldım İşte” Şiirinde Aşk Teminin Çözümlenmesi / Analysıs Of Theme Of Love In The Poem Of “Şaşırdım Kaldım İşte”, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 1009-1020, March 2013, Fransa.

AKYOL, Gizem (2005). ‚Cahit Külebi ve Yavuz Bülent Bâkiler’in Şiirlerinde Anadolu ve Anadolu İnsanı‛, Balıkesir Üniversitesi (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Balıkesir / BAYRAK, Özcan; DAĞ, Necla (2013), “Şaşırdım Kaldım İşte” Şiirinde Aşk Teminin Çözümlenmesi / Analysıs Of Theme Of Love In The Poem Of “Şaşırdım Kaldım İşte”, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 1009-1020, March 2013, Fransa.

ARAZ, Rıfat (2001). Yavuz Bülent Bâkiler’in, ‚Şaşırdım Kaldım İşte‛ Şiirine Edebi Bir Yaklaşım< Ne Olur Bir Gün Beni Kapında Olsun Dinle‛, Bizim Külliye, Üç Aylık Kültür ve Sanat Dergisi, Yıl: 3, Sayı: 8, s. 67-73, Elazığ / BAYRAK, Özcan; DAĞ, Necla (2013), “Şaşırdım Kaldım İşte” Şiirinde Aşk Teminin Çözümlenmesi / Analysıs Of Theme Of Love In The Poem Of “Şaşırdım Kaldım İşte”, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 1009-1020, March 2013, Fransa.

BAKİLER, Yavuz Bülent (2010). ‚Çocukluğum Sivas’ın Bezirci Mahallesinde Geçti‛, Bizim Külliye Üç Aylık Kültür ve Sanat Dergisi, Haziran-Temmuz-Ağustos, Yıl:11, S. 44, Elazığ / BAYRAK, Özcan; DAĞ, Necla (2013), “Şaşırdım Kaldım İşte” Şiirinde Aşk Teminin Çözümlenmesi / Analysıs Of Theme Of Love In The Poem Of “Şaşırdım Kaldım İşte”, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 1009-1020, March 2013, Fransa.

BAKİLER, Yavuz Bülent (2001). Harman, Türk Edebiyatı Vakfı Yayınları / BAYRAK, Özcan; DAĞ, Necla (2013), “Şaşırdım Kaldım İşte” Şiirinde Aşk Teminin Çözümlenmesi / Analysıs Of Theme Of Love In The Poem Of “Şaşırdım Kaldım İşte”, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 1009-1020, March 2013, Fransa.

BAYRAM, Parvana (2011). ‚Yavuz Bülent Bâkiler’in Küllenmeyen Azerbaycan Sevdası‛, NEÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 1, s. 89-106, Nevşehir / BAYRAK, Özcan; DAĞ, Necla (2013), “Şaşırdım Kaldım İşte” Şiirinde Aşk Teminin Çözümlenmesi / Analysıs Of Theme Of Love In The Poem Of “Şaşırdım Kaldım İşte”, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 1009-1020, March 2013, Fransa.

BEKİROĞLU, Nazan (2008). ‚Lâ‛, Timaş Yayınları, Ankara / BAYRAK, Özcan; DAĞ, Necla (2013), “Şaşırdım Kaldım İşte” Şiirinde Aşk Teminin Çözümlenmesi / Analysıs Of Theme Of Love In The Poem Of “Şaşırdım Kaldım İşte”, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 1009-1020, March 2013, Fransa.

ÇETİN, N., GÜLENDAM, R. ve NARLI, M., (2011). Tanzimat’tan Bugüne Yeni Türk Edebiyatı Şiir Çözümlemeleri, Kesit Yayınları, İstanbul / BAYRAK, Özcan; DAĞ, Necla (2013), “Şaşırdım Kaldım İşte” Şiirinde Aşk Teminin Çözümlenmesi / Analysıs Of Theme Of Love In The Poem Of “Şaşırdım Kaldım İşte”, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 1009-1020, March 2013, Fransa.

ÇETİŞLİ, İsmail (2010). ‚Yavuz Bülent Bâkiler’in Şiirinde Dini Duyarlılık‛ Bizim Külliye Üç Aylık Kültür ve Sanat Dergisi, Haziran-Temmuz-Ağustos, Yıl:11, S. 44, s. 33-41, Elazığ / BAYRAK, Özcan; DAĞ, Necla (2013), “Şaşırdım Kaldım İşte” Şiirinde Aşk Teminin Çözümlenmesi / Analysıs Of Theme Of Love In The Poem Of “Şaşırdım Kaldım İşte”, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 1009-1020, March 2013, Fransa.

ERDOĞAN, Kenan (2008). ‚Niyazî-i MısrîDîvânı‛, Akçağ Yay. s. 381, Ankara / BAYRAK, Özcan; DAĞ, Necla (2013), “Şaşırdım Kaldım İşte” Şiirinde Aşk Teminin Çözümlenmesi / Analysıs Of Theme Of Love In The Poem Of “Şaşırdım Kaldım İşte”, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 1009-1020, March 2013, Fransa.

ELMALILI, M. Hamdi (2006). Kur’an-ı Kerim’in Türkçe Meali, s. 416, İzmir / BAYRAK, Özcan; DAĞ, Necla (2013), “Şaşırdım Kaldım İşte” Şiirinde Aşk Teminin Çözümlenmesi / Analysıs Of Theme Of Love In The Poem Of “Şaşırdım Kaldım İşte”, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 1009-1020, March 2013, Fransa.

TAŞ, Neşe (2010). ‚Bir Mukayese‛, Her nefes Dergisi, Nefes Yayınevi, İstanbul / BAYRAK, Özcan; DAĞ, Necla (2013), “Şaşırdım Kaldım İşte” Şiirinde Aşk Teminin Çözümlenmesi / Analysıs Of Theme Of Love In The Poem Of “Şaşırdım Kaldım İşte”, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 1009-1020, March 2013, Fransa.

TAŞDELEN, Vefa (2010). ‚Bâkiler’in Şiirini Kuran Poetik Unsurlar‛, Bizim Külliye Üç Aylık Kültür ve Sanat Dergisi, Haziran-Temmuz-Ağustos, Yıl:11, S. 44, s. 23-27,Elazığ / BAYRAK, Özcan; DAĞ, Necla (2013), “Şaşırdım Kaldım İşte” Şiirinde Aşk Teminin Çözümlenmesi / Analysıs Of Theme Of Love In The Poem Of “Şaşırdım Kaldım İşte”, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 1009-1020, March 2013, Fransa.

TÜZER, İbrahim (1999). ‚Yavuz Bülent Bâkiler’in Çağdaş Türk Şiiri İçerisindeki Yeri‛, S. 260, Ağustos, 13-16, Kayseri / BAYRAK, Özcan; DAĞ, Necla (2013), “Şaşırdım Kaldım İşte” Şiirinde Aşk Teminin Çözümlenmesi / Analysıs Of Theme Of Love In The Poem Of “Şaşırdım Kaldım İşte”, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 1009-1020, March 2013, Fransa.

AKBAĞ, M. (2000). Stresle başa çıkma tarzlarının üniversite öğrencilerinde olumsuz otomatik düşünceler, transaksiyonel analiz ego durumları ve bazı değişkenler açısından incelenmesi. Yayınlanmamış doktora tezi, Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul / BERKANT, Hasan Güner; EREN, İsmail (2013), İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü Öğrencilerinin Problem Çözme Becerilerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi / Investıgatıng Problem Solvıng Skılls Of Students Of Prımary School Math Teachıng Department In Terms Of Some Varıables, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 1021-1041, March 2013, Fransa.

ARIN, A. (2006). Lise yöneticilerinin öğretim liderliği davranışları ile kullandıkları karar verme stratejileri ve problem çözme becerileri arasındaki ilişki düzeyi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir / BERKANT, Hasan Güner; EREN, İsmail (2013), İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü Öğrencilerinin Problem Çözme Becerilerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi / Investıgatıng Problem Solvıng Skılls Of Students Of Prımary School Math Teachıng Department In Terms Of Some Varıables, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 1021-1041, March 2013, Fransa.

ARSLAN, Ç. (2001). Öğretmenlerin ve öğretmen adaylarının problem çözme becerilerinin çeşitli değişkenler açısından karşılaştırmalı olarak incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Selçuk Üniversitesi, Konya / BERKANT, Hasan Güner; EREN, İsmail (2013), İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü Öğrencilerinin Problem Çözme Becerilerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi / Investıgatıng Problem Solvıng Skılls Of Students Of Prımary School Math Teachıng Department In Terms Of Some Varıables, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 1021-1041, March 2013, Fransa.

ASLAN, O. ve SAĞIR, Ş. U. (2012). Fen ve teknoloji öğretmen adaylarının problem çözme becerileri. Türk Fen Eğitimi Dergisi, 9(2), 82-94 / BERKANT, Hasan Güner; EREN, İsmail (2013), İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü Öğrencilerinin Problem Çözme Becerilerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi / Investıgatıng Problem Solvıng Skılls Of Students Of Prımary School Math Teachıng Department In Terms Of Some Varıables, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 1021-1041, March 2013, Fransa.

BAYKUL, Y. (2009). İlköğretimde matematik öğretimi: 6.-8. sınıflar. Ankara: Pegem Yayıncılık / BERKANT, Hasan Güner; EREN, İsmail (2013), İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü Öğrencilerinin Problem Çözme Becerilerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi / Investıgatıng Problem Solvıng Skılls Of Students Of Prımary School Math Teachıng Department In Terms Of Some Varıables, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 1021-1041, March 2013, Fransa.

BAYKUL, Y. ve AŞKAR, P. (1987). Problem ve problem çözme, matematik öğretimi. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Yayınları, No: 94 / BERKANT, Hasan Güner; EREN, İsmail (2013), İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü Öğrencilerinin Problem Çözme Becerilerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi / Investıgatıng Problem Solvıng Skılls Of Students Of Prımary School Math Teachıng Department In Terms Of Some Varıables,Download 3.37 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   319   320   321   322   323   324   325   326   ...   437
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
O’zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
davlat pedagogika
o’rta maxsus
axborot texnologiyalari
nomidagi toshkent
pedagogika instituti
texnologiyalari universiteti
navoiy nomidagi
samarqand davlat
guruh talabasi
ta’limi vazirligi
nomidagi samarqand
toshkent davlat
toshkent axborot
haqida tushuncha
Darsning maqsadi
xorazmiy nomidagi
Toshkent davlat
vazirligi toshkent
tashkil etish
Alisher navoiy
Ўзбекистон республикаси
rivojlantirish vazirligi
matematika fakulteti
pedagogika universiteti
таълим вазирлиги
sinflar uchun
Nizomiy nomidagi
tibbiyot akademiyasi
maxsus ta'lim
ta'lim vazirligi
махсус таълим
bilan ishlash
o’rta ta’lim
fanlar fakulteti
Referat mavzu
Navoiy davlat
haqida umumiy
umumiy o’rta
Buxoro davlat
fanining predmeti
fizika matematika
malakasini oshirish
universiteti fizika
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
jizzax davlat
davlat sharqshunoslik