Jass studies atif indeksi / jass studies citation index not


The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Download 3.37 Mb.
bet321/437
Sana22.01.2017
Hajmi3.37 Mb.
1   ...   317   318   319   320   321   322   323   324   ...   437
The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 905-923, March 2013, Fransa.

ÇAPRİ, B. & GÜNDÜZ, B. & GÖKÇALAN, Z. (2011). Maslach tükenmişlik envanteri-öğrenci formu’nun (MTE-ÖF) Türkçe’ye uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 40(1), 134-147 / KÜÇÜKSÜLEYMANOĞLU, Rüyam; ONURAY EĞİLMEZ, Hatice (2013), Müzik Öğretmeni Adaylarının Tükenmişlik Düzeyleri: Uludağ Üniversitesi Örneği / Burn-Out In Musıc Teacher Traınees: The Model Of Uludag Unıversıty, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 905-923, March 2013, Fransa.

DAHLIN, M. & JONEBORG, N. & RUNESON, B.(2007) Performance- based self esteem and burnout in a cross sectional study of medical students. Medical Teacher, 29, 1, 43-48 / KÜÇÜKSÜLEYMANOĞLU, Rüyam; ONURAY EĞİLMEZ, Hatice (2013), Müzik Öğretmeni Adaylarının Tükenmişlik Düzeyleri: Uludağ Üniversitesi Örneği / Burn-Out In Musıc Teacher Traınees: The Model Of Uludag Unıversıty, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 905-923, March 2013, Fransa.

DURAN, A.& EXTREMERA, N. & REY, L., FERNANDEZ-BERROCAL, P., & MONTLBAN, F. M. (2006). Predicting academic burnout and engagement in educational settings: Assessing the incremental validity of perceived emotional intelligence beyond perceived stress and general self-efficacy. Psicothema, 18, 158-164 / KÜÇÜKSÜLEYMANOĞLU, Rüyam; ONURAY EĞİLMEZ, Hatice (2013), Müzik Öğretmeni Adaylarının Tükenmişlik Düzeyleri: Uludağ Üniversitesi Örneği / Burn-Out In Musıc Teacher Traınees: The Model Of Uludag Unıversıty, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 905-923, March 2013, Fransa.

DURU, E. (2008). Üniversiteye uyum sürecinde yalnızlığı yordamada sosyal destek ve sosyal bağlılığın doğrudan ve dolaylı rolleri, Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 29,13-22 / KÜÇÜKSÜLEYMANOĞLU, Rüyam; ONURAY EĞİLMEZ, Hatice (2013), Müzik Öğretmeni Adaylarının Tükenmişlik Düzeyleri: Uludağ Üniversitesi Örneği / Burn-Out In Musıc Teacher Traınees: The Model Of Uludag Unıversıty, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 905-923, March 2013, Fransa.

ERTURGUT, R. & SOYŞEKERCİ, S. (2010). An empirical analysis on burnout levels among second year vocational schools students. Procedia Social and Behavioral Sciences, 2, 1399-1404 / KÜÇÜKSÜLEYMANOĞLU, Rüyam; ONURAY EĞİLMEZ, Hatice (2013), Müzik Öğretmeni Adaylarının Tükenmişlik Düzeyleri: Uludağ Üniversitesi Örneği / Burn-Out In Musıc Teacher Traınees: The Model Of Uludag Unıversıty, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 905-923, March 2013, Fransa.

GADZELLA, B. M. & MASTEN. W. G. (2005). An analysis of the categories in the Student-Life Stress Inventory. American Journal of Psychological Research, 1(10) 1-10 / KÜÇÜKSÜLEYMANOĞLU, Rüyam; ONURAY EĞİLMEZ, Hatice (2013), Müzik Öğretmeni Adaylarının Tükenmişlik Düzeyleri: Uludağ Üniversitesi Örneği / Burn-Out In Musıc Teacher Traınees: The Model Of Uludag Unıversıty, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 905-923, March 2013, Fransa.

GİRGİN, G. & BAYSAL, A. (2005). Tükenmişlik sendromuna bir örnek: zihinsel engelli öğrencilere eğitim veren öğretmenlerin mesleki tükenmişlik düzeyi. TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni, 4(4), 172-187 / KÜÇÜKSÜLEYMANOĞLU, Rüyam; ONURAY EĞİLMEZ, Hatice (2013), Müzik Öğretmeni Adaylarının Tükenmişlik Düzeyleri: Uludağ Üniversitesi Örneği / Burn-Out In Musıc Teacher Traınees: The Model Of Uludag Unıversıty, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 905-923, March 2013, Fransa.

GRAYSON, J. L. & ALVAREZ, H. K. (2008). School climate factors relating to teacher burnout: A mediator model.Teaching and Teacher Education, 24, 1349-1363 / KÜÇÜKSÜLEYMANOĞLU, Rüyam; ONURAY EĞİLMEZ, Hatice (2013), Müzik Öğretmeni Adaylarının Tükenmişlik Düzeyleri: Uludağ Üniversitesi Örneği / Burn-Out In Musıc Teacher Traınees: The Model Of Uludag Unıversıty, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 905-923, March 2013, Fransa.

GÜDÜK, M. & EROL, S., YAĞLIBULUT, Ö., UĞUR, Z., ÖZVARIŞ, Ş. & ASLAN, D. (2005). Ankara’da bir tıp fakültesi’nde okuyan son sınıf öğrencilerinde tükenmişlik sendromu. STED, 14(8), 168-173 / KÜÇÜKSÜLEYMANOĞLU, Rüyam; ONURAY EĞİLMEZ, Hatice (2013), Müzik Öğretmeni Adaylarının Tükenmişlik Düzeyleri: Uludağ Üniversitesi Örneği / Burn-Out In Musıc Teacher Traınees: The Model Of Uludag Unıversıty, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 905-923, March 2013, Fransa.

HARIS, B. S., & SMITH, M. L.(2009). The influence of motivational climate and goal orientation on burnout: An exploratory analysis among division I collegiate students athletes. The Online Journal of Sport Psychology, 11, 2, http://www.athleticinsight. com/Vol11Iss2/Burnout.htm(18.09.2010) / KÜÇÜKSÜLEYMANOĞLU, Rüyam; ONURAY EĞİLMEZ, Hatice (2013), Müzik Öğretmeni Adaylarının Tükenmişlik Düzeyleri: Uludağ Üniversitesi Örneği / Burn-Out In Musıc Teacher Traınees: The Model Of Uludag Unıversıty, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 905-923, March 2013, Fransa.

HU, Q. & SCHAUFELI, W. B.(2009) The factorial validity of the Maslach burnout inventory: Student survey in China. Psychological Report, 105(2), 394-408 / KÜÇÜKSÜLEYMANOĞLU, Rüyam; ONURAY EĞİLMEZ, Hatice (2013), Müzik Öğretmeni Adaylarının Tükenmişlik Düzeyleri: Uludağ Üniversitesi Örneği / Burn-Out In Musıc Teacher Traınees: The Model Of Uludag Unıversıty, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 905-923, March 2013, Fransa.

IFEAGWAZI, C. M. (2006). The influence of marital status on self-report of symptoms of psychological burnout among nurses. Omega, 52(4), 359-373 / KÜÇÜKSÜLEYMANOĞLU, Rüyam; ONURAY EĞİLMEZ, Hatice (2013), Müzik Öğretmeni Adaylarının Tükenmişlik Düzeyleri: Uludağ Üniversitesi Örneği / Burn-Out In Musıc Teacher Traınees: The Model Of Uludag Unıversıty, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 905-923, March 2013, Fransa.

JACOBS, S. & DODD, D. (2003). Student burnout as a function of personality, social support, and workload. Journal of College Students Development, 44(3), 291-303 / KÜÇÜKSÜLEYMANOĞLU, Rüyam; ONURAY EĞİLMEZ, Hatice (2013), Müzik Öğretmeni Adaylarının Tükenmişlik Düzeyleri: Uludağ Üniversitesi Örneği / Burn-Out In Musıc Teacher Traınees: The Model Of Uludag Unıversıty, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 905-923, March 2013, Fransa.

KARASAR, N. (2011). Bilimsel araştırma yöntemi. Ankara: Nobel. 77-79 / KÜÇÜKSÜLEYMANOĞLU, Rüyam; ONURAY EĞİLMEZ, Hatice (2013), Müzik Öğretmeni Adaylarının Tükenmişlik Düzeyleri: Uludağ Üniversitesi Örneği / Burn-Out In Musıc Teacher Traınees: The Model Of Uludag Unıversıty, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 905-923, March 2013, Fransa.

KUTSAL, D. (2009). Lise öğrencilerinin tükenmişliklerinin incelenmesi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara / KÜÇÜKSÜLEYMANOĞLU, Rüyam; ONURAY EĞİLMEZ, Hatice (2013), Müzik Öğretmeni Adaylarının Tükenmişlik Düzeyleri: Uludağ Üniversitesi Örneği / Burn-Out In Musıc Teacher Traınees: The Model Of Uludag Unıversıty, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 905-923, March 2013, Fransa.

KÜÇÜKSÜLEYMANOĞLU, R. (2011) Burnout Syndrome Levels of Teachers in Special Education Schools in Turkey. International Journal of Special Education, 26(1), 53-63 / KÜÇÜKSÜLEYMANOĞLU, Rüyam; ONURAY EĞİLMEZ, Hatice (2013), Müzik Öğretmeni Adaylarının Tükenmişlik Düzeyleri: Uludağ Üniversitesi Örneği / Burn-Out In Musıc Teacher Traınees: The Model Of Uludag Unıversıty, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 905-923, March 2013, Fransa.

KÜÇÜKSÜLEYMANOĞLU, R. (2007) Eğitim Fakültesi Öğretim Elemanlarının Tükenmişlik Düzeyleri. Eğitim Araştırmaları Dergisi,28, 101-112 /KÜÇÜKSÜLEYMANOĞLU, Rüyam; ONURAY EĞİLMEZ, Hatice (2013), Müzik Öğretmeni Adaylarının Tükenmişlik Düzeyleri: Uludağ Üniversitesi Örneği / Burn-Out In Musıc Teacher Traınees: The Model Of Uludag Unıversıty, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 905-923, March 2013, Fransa.

LINGARD, H. (2007). Conflict between paid work and study: Does it impact upon students’ burnout and satisfaction with university life? Journal of Education in the Built Environment, 2, 90-109 / KÜÇÜKSÜLEYMANOĞLU, Rüyam; ONURAY EĞİLMEZ, Hatice (2013), Müzik Öğretmeni Adaylarının Tükenmişlik Düzeyleri: Uludağ Üniversitesi Örneği / Burn-Out In Musıc Teacher Traınees: The Model Of Uludag Unıversıty, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 905-923, March 2013, Fransa.

MASLACH, C. & SCHAUFELLI, W. B. & LEITER, M. P. (2001). Job burnout. Annual Reviews Psychology, 52(1), 397-422 / KÜÇÜKSÜLEYMANOĞLU, Rüyam; ONURAY EĞİLMEZ, Hatice (2013), Müzik Öğretmeni Adaylarının Tükenmişlik Düzeyleri: Uludağ Üniversitesi Örneği / Burn-Out In Musıc Teacher Traınees: The Model Of Uludag Unıversıty, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 905-923, March 2013, Fransa.

MCCARTH, M. E. & PRETTY, G. M. H. & CATANO, V. (1990). Psychological sense of community and student burnout. Journal of College Student Development, 31, 211-216 / KÜÇÜKSÜLEYMANOĞLU, Rüyam; ONURAY EĞİLMEZ, Hatice (2013), Müzik Öğretmeni Adaylarının Tükenmişlik Düzeyleri: Uludağ Üniversitesi Örneği / Burn-Out In Musıc Teacher Traınees: The Model Of Uludag Unıversıty, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 905-923, March 2013, Fransa.

MEIER, S. F. & SCHMECK, R. R. (1985). The burned-out college student: A descriptive profile. Journal of College Student Personel, Vol 26 (1), 63-69 / KÜÇÜKSÜLEYMANOĞLU, Rüyam; ONURAY EĞİLMEZ, Hatice (2013), Müzik Öğretmeni Adaylarının Tükenmişlik Düzeyleri: Uludağ Üniversitesi Örneği / Burn-Out In Musıc Teacher Traınees: The Model Of Uludag Unıversıty, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 905-923, March 2013, Fransa.

MURAT, M. (2003) Üniversite öğretim elemanlarında tükenmişlik. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi / KÜÇÜKSÜLEYMANOĞLU, Rüyam; ONURAY EĞİLMEZ, Hatice (2013), Müzik Öğretmeni Adaylarının Tükenmişlik Düzeyleri: Uludağ Üniversitesi Örneği / Burn-Out In Musıc Teacher Traınees: The Model Of Uludag Unıversıty, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 905-923, March 2013, Fransa.

ÖREN, N. & TÜRKOĞLU, H. (2006). Öğretmen adaylarında tükenmişlik. Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 16, XXX / KÜÇÜKSÜLEYMANOĞLU, Rüyam; ONURAY EĞİLMEZ, Hatice (2013), Müzik Öğretmeni Adaylarının Tükenmişlik Düzeyleri: Uludağ Üniversitesi Örneği / Burn-Out In Musıc Teacher Traınees: The Model Of Uludag Unıversıty, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 905-923, March 2013, Fransa.

PINES, A. M. (2002). A psychoanalytic existential approach to borrout: demonstrated in the cases of the nurse, a teacher, and a manager. Psychotherapy: Theory, Research, Practice, Training, 39(1), 103-113 / KÜÇÜKSÜLEYMANOĞLU, Rüyam; ONURAY EĞİLMEZ, Hatice (2013), Müzik Öğretmeni Adaylarının Tükenmişlik Düzeyleri: Uludağ Üniversitesi Örneği / Burn-Out In Musıc Teacher Traınees: The Model Of Uludag Unıversıty, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 905-923, March 2013, Fransa.

PINES, A. M. & KEINAN, G. (2005). Stress and burnout: The significant difference. Personality and Individual Differences, 39, 625–635 / KÜÇÜKSÜLEYMANOĞLU, Rüyam; ONURAY EĞİLMEZ, Hatice (2013), Müzik Öğretmeni Adaylarının Tükenmişlik Düzeyleri: Uludağ Üniversitesi Örneği / Burn-Out In Musıc Teacher Traınees: The Model Of Uludag Unıversıty, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 905-923, March 2013, Fransa.

RIED, L. D. & MOTYCKA, C. & MOBLEY, C., & MELDRUM, M.(2006). Comparing self-reported burnout of pharmacy students on the founding campus with those at distance campuses.The American Journal of Pharmaceutical Education,70(5), 114, 1-12 / KÜÇÜKSÜLEYMANOĞLU, Rüyam; ONURAY EĞİLMEZ, Hatice (2013), Müzik Öğretmeni Adaylarının Tükenmişlik Düzeyleri: Uludağ Üniversitesi Örneği / Burn-Out In Musıc Teacher Traınees: The Model Of Uludag Unıversıty, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 905-923, March 2013, Fransa.

RITERT, S. & KAISER D, A. & HOPKINS, J.T, & PENNINGTON, T.R. & CHAMBERLAIN, R. & EGGETT, D. (2007) Presence of burnout in undergraduate athletic training students. Athletic Training Education Journal, 2, 57-76 / KÜÇÜKSÜLEYMANOĞLU, Rüyam; ONURAY EĞİLMEZ, Hatice (2013), Müzik Öğretmeni Adaylarının Tükenmişlik Düzeyleri: Uludağ Üniversitesi Örneği / Burn-Out In Musıc Teacher Traınees: The Model Of Uludag Unıversıty, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 905-923, March 2013, Fransa.

SALANOVA, M. & SCHAUFELI, W. B. & MARTINEZA, I. & BRESO, E. (2010). Howobstacles and facilitators predict academic performance: the mediating role of study burnout and engagement. Anxiety, Stress ve Coping, Vol. 23, No. 1, 53-70 / KÜÇÜKSÜLEYMANOĞLU, Rüyam; ONURAY EĞİLMEZ, Hatice (2013), Müzik Öğretmeni Adaylarının Tükenmişlik Düzeyleri: Uludağ Üniversitesi Örneği / Burn-Out In Musıc Teacher Traınees: The Model Of Uludag Unıversıty, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 905-923, March 2013, Fransa.

SANTEN, S. A. & HOLT, D. B. & KEMP, J. D. & HEMPHILL, R. R. (2010). Burnout in SALMELO-ARO, K. & TOLVANEN, A. & ERIK-NUIRM, J. (2009). Achievement strategies during university studies predict early career burnout and engagement. Journal of Vocational Behavior (2009), doi:10.1016/j.jvb.2009.03.009 Medical Students: Examining the Prevalence and Associated Factors. Southern Medical Journal, 103(8), 758-763 / KÜÇÜKSÜLEYMANOĞLU, Rüyam; ONURAY EĞİLMEZ, Hatice (2013), Müzik Öğretmeni Adaylarının Tükenmişlik Düzeyleri: Uludağ Üniversitesi Örneği / Burn-Out In Musıc Teacher Traınees: The Model Of Uludag Unıversıty, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 905-923, March 2013, Fransa.

SARIGÖZ, O. & Y. ÇERMİK (2012) Maslow’un Tükenmişlik Ölçeği ile MYO Öğrencilerinin Tükenmişlik Düzeylerinin Belirlenerek Değerlendirilmesi. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 1(2), 116-122 / KÜÇÜKSÜLEYMANOĞLU, Rüyam; ONURAY EĞİLMEZ, Hatice (2013), Müzik Öğretmeni Adaylarının Tükenmişlik Düzeyleri: Uludağ Üniversitesi Örneği / Burn-Out In Musıc Teacher Traınees: The Model Of Uludag Unıversıty, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 905-923, March 2013, Fransa.

SCHAUFELI, W. B. & MARTINEZA, I. & MARQUES-PINTO, A. & SALANOVA, M. & & BAKKER, A. (2002a). Burnout and engagement in university students: A cross-national study. Journal of Cross-cultural Studies, 33, 464-481 / KÜÇÜKSÜLEYMANOĞLU, Rüyam; ONURAY EĞİLMEZ, Hatice (2013), Müzik Öğretmeni Adaylarının Tükenmişlik Düzeyleri: Uludağ Üniversitesi Örneği / Burn-Out In Musıc Teacher Traınees: The Model Of Uludag Unıversıty, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 905-923, March 2013, Fransa.

SCHAUFELI, W. B. & SALANOVA, M. (2007). Efficacy or inefficacy, that’s the question: Burnout and engagement, and their relationships with efficacy beliefs. Anxiety, Coping and Stress, 20, 177-196 / KÜÇÜKSÜLEYMANOĞLU, Rüyam; ONURAY EĞİLMEZ, Hatice (2013), Müzik Öğretmeni Adaylarının Tükenmişlik Düzeyleri: Uludağ Üniversitesi Örneği / Burn-Out In Musıc Teacher Traınees: The Model Of Uludag Unıversıty, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 905-923, March 2013, Fransa.

SCHORN, N. K. & BUCHWALD, P. (2007). Burnout in Student Teachers. In P. Roussi, E. Vasilaki, K. Kaniasty, & J. D. Barker (Eds.),Electronic Proceedings of the 27th Conference of the STAR Society, 13-15July 2006, University of Crete, Rethymnon (pp. 150 - 159). http://www.petrabuchwald.de/Burnout-inStudent- Teachers.pdf (18.09.2010) / KÜÇÜKSÜLEYMANOĞLU, Rüyam; ONURAY EĞİLMEZ, Hatice (2013), Müzik Öğretmeni Adaylarının Tükenmişlik Düzeyleri: Uludağ Üniversitesi Örneği / Burn-Out In Musıc Teacher Traınees: The Model Of Uludag Unıversıty, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 905-923, March 2013, Fransa.

SEPEHRMANESH, Z. &AHMADVAND, A. & AKASHEH, G., & SAEI, R. (2010). Prevalence of burnout in senior medical students. European Psychiatry ,25, Supplement 1, 723 / KÜÇÜKSÜLEYMANOĞLU, Rüyam; ONURAY EĞİLMEZ, Hatice (2013), Müzik Öğretmeni Adaylarının Tükenmişlik Düzeyleri: Uludağ Üniversitesi Örneği / Burn-Out In Musıc Teacher Traınees: The Model Of Uludag Unıversıty, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 905-923, March 2013, Fransa.

TATAR, M. & HORENCZY, G (2003) Diversity-related burnout among teachers. Elsevier Teaching and Teacher EducationVolume 19, Issue 4, Pages 397–408 / KÜÇÜKSÜLEYMANOĞLU, Rüyam; ONURAY EĞİLMEZ, Hatice (2013), Müzik Öğretmeni Adaylarının Tükenmişlik Düzeyleri: Uludağ Üniversitesi Örneği / Burn-Out In Musıc Teacher Traınees: The Model Of Uludag Unıversıty, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 905-923, March 2013, Fransa.

TÜMKAYA, S & ÇAM, S. & ÇAVUŞOĞLU, İ. (2009). Tükenmişlik Ölçeği Kısa Versiyonu’nun Türkçe’ye uyarlama, geçerlik ve güvenirlik çalışması. Ç.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 18 (1), 387–398 / KÜÇÜKSÜLEYMANOĞLU, Rüyam; ONURAY EĞİLMEZ, Hatice (2013), Müzik Öğretmeni Adaylarının Tükenmişlik Düzeyleri: Uludağ Üniversitesi Örneği / Burn-Out In Musıc Teacher Traınees: The Model Of Uludag Unıversıty, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 905-923, March 2013, Fransa.

ULUDAĞ, O. & YARATAN, H. (2010). The effect of burnout on engagement: An empirical study on tourism students. Journal of Hospitality, Leisure, Sport, and Tourism Education, 9(1), 13-23 / KÜÇÜKSÜLEYMANOĞLU, Rüyam; ONURAY EĞİLMEZ, Hatice (2013), Müzik Öğretmeni Adaylarının Tükenmişlik Düzeyleri: Uludağ Üniversitesi Örneği / Burn-Out In Musıc Teacher Traınees: The Model Of Uludag Unıversıty, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 905-923, March 2013, Fransa.

WILSON, G. & PRITCHARD, M. (2005). Comparing sources of stress in college student athletes and non-athletes. Athletic Insight: The Online Journal of Sport Psychology. Retrieved September 18, 2010, from http://www.athleticinsight.com/Vol7Iss1/ StressAthletesNonathletes.htm / KÜÇÜKSÜLEYMANOĞLU, Rüyam; ONURAY EĞİLMEZ, Hatice (2013), Müzik Öğretmeni Adaylarının Tükenmişlik Düzeyleri: Uludağ Üniversitesi Örneği / Burn-Out In Musıc Teacher Traınees: The Model Of Uludag Unıversıty, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 905-923, March 2013, Fransa.

WOODRUM, A. (2005). State-mandated testing and cultural resistance in Appalachian schools: Competing values an expectations. Journal of Research in Rural Education, 19, 1-9 / KÜÇÜKSÜLEYMANOĞLU, Rüyam; ONURAY EĞİLMEZ, Hatice (2013), Müzik Öğretmeni Adaylarının Tükenmişlik Düzeyleri: Uludağ Üniversitesi Örneği / Burn-Out In Musıc Teacher Traınees: The Model Of Uludag Unıversıty, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 905-923, March 2013, Fransa.

YANG, H. J. & FARN, C. K. (2005). An investigation the factors affecting MIS student burnout in technical-vocational college. Computers in Human Behavior, 21, 917-932 / KÜÇÜKSÜLEYMANOĞLU, Rüyam; ONURAY EĞİLMEZ, Hatice (2013), Müzik Öğretmeni Adaylarının Tükenmişlik Düzeyleri: Uludağ Üniversitesi Örneği / Burn-Out In Musıc Teacher Traınees: The Model Of Uludag Unıversıty, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 905-923, March 2013, Fransa.

YANG, H. J. (2004). Factors affecting student burnout and academic achievement in multiple enrollment programs in Taiwan’s technical-vocational colleges. International Journal of Educational Development, 24, 283-301 / KÜÇÜKSÜLEYMANOĞLU, Rüyam; ONURAY EĞİLMEZ, Hatice (2013), Müzik Öğretmeni Adaylarının Tükenmişlik Düzeyleri: Uludağ Üniversitesi Örneği / Burn-Out In Musıc Teacher Traınees: The Model Of Uludag Unıversıty, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 905-923, March 2013, Fransa.

YANG, H. J. & CHENG, K. F. (2005). An investigation the factors affecting MIS student burnout in technical-vocational college. Computers in Human Behavior, 21, 917-932 / KÜÇÜKSÜLEYMANOĞLU, Rüyam; ONURAY EĞİLMEZ, Hatice (2013), Müzik Öğretmeni Adaylarının Tükenmişlik Düzeyleri: Uludağ Üniversitesi Örneği / Burn-Out In Musıc Teacher Traınees: The Model Of Uludag Unıversıty, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 905-923, March 2013, Fransa.

ZHANG, Y. & GAN, Y. Q. & ZHANG, Y. W. (2005). The reliability and validity of MBISS and academic characteristics affecting burnout. Chinese Journal of Clinical Psychology, 13, 383-385 / KÜÇÜKSÜLEYMANOĞLU, Rüyam; ONURAY EĞİLMEZ, Hatice (2013), Müzik Öğretmeni Adaylarının Tükenmişlik Düzeyleri: Uludağ Üniversitesi Örneği / Burn-Out In Musıc Teacher Traınees: The Model Of Uludag Unıversıty, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 905-923, March 2013, Fransa.

ANTHONY, Peter (1994), Managing Culture, Open University Press, USA / ÖZMEN, Alper (2013), Kamuda Yönetim Kültürü / The Management Culture In Publıc, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 925-946, March 2013, Fransa.

ATEŞ, Hamza (2007), “Belediyelerde Kurumsal Performans Yönetimi: Uygulamada Başarı İçin Öneriler”, Ed. Bilal Eryılmaz, Musa Eken, M. Lütfi Şen, Kamu Yönetimi Yazıları: Teoride Değişim, Yeniden Yapılanma, Sorunlar ve Tartışmalar, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, ss.71-99 / ÖZMEN, Alper (2013), Kamuda Yönetim Kültürü / The Management Culture In Publıc,Download 3.37 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   317   318   319   320   321   322   323   324   ...   437
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
O’zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
davlat pedagogika
o’rta maxsus
axborot texnologiyalari
nomidagi toshkent
pedagogika instituti
texnologiyalari universiteti
navoiy nomidagi
samarqand davlat
guruh talabasi
ta’limi vazirligi
nomidagi samarqand
toshkent davlat
toshkent axborot
haqida tushuncha
Darsning maqsadi
xorazmiy nomidagi
Toshkent davlat
vazirligi toshkent
tashkil etish
Alisher navoiy
Ўзбекистон республикаси
rivojlantirish vazirligi
matematika fakulteti
pedagogika universiteti
таълим вазирлиги
sinflar uchun
Nizomiy nomidagi
tibbiyot akademiyasi
maxsus ta'lim
ta'lim vazirligi
махсус таълим
bilan ishlash
o’rta ta’lim
fanlar fakulteti
Referat mavzu
Navoiy davlat
haqida umumiy
umumiy o’rta
Buxoro davlat
fanining predmeti
fizika matematika
malakasini oshirish
universiteti fizika
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
jizzax davlat
davlat sharqshunoslik