Jass studies atif indeksi / jass studies citation index not


The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Download 3.37 Mb.
bet320/437
Sana22.01.2017
Hajmi3.37 Mb.
1   ...   316   317   318   319   320   321   322   323   ...   437
The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 867-877, March 2013, Fransa.

http://www.tanap.com/tanap-nedir (28.01.2013) / ERDAĞ, Ramazan (2013), Anadolu Geçişli Doğal Gaz Boru Hattı Projesi (Tanap)’Nin Küresel Enerji Politikalarına Etkisi Üzerine Bir Değerlendirme / An Analysıs Of The Trans-Anatolıan Gas Pıpelıne Project (Tanap)’S Effects On Global Energy Polıtıcs, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 867-877, March 2013, Fransa.

http://enerjienstitusu.com/2012/12/04/tanap-projesinin-uygulanmasi-ile-ilgili sirket kuruldu/ (31.01.2013) / ERDAĞ, Ramazan (2013), Anadolu Geçişli Doğal Gaz Boru Hattı Projesi (Tanap)’Nin Küresel Enerji Politikalarına Etkisi Üzerine Bir Değerlendirme / An Analysıs Of The Trans-Anatolıan Gas Pıpelıne Project (Tanap)’S Effects On Global Energy Polıtıcs, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 867-877, March 2013, Fransa.

http://www.botas.gov.tr/icerik/docs/faalrapor/2011/tur/fr2011_044-064.pdf (31.01.2013) / ERDAĞ, Ramazan (2013), Anadolu Geçişli Doğal Gaz Boru Hattı Projesi (Tanap)’Nin Küresel Enerji Politikalarına Etkisi Üzerine Bir Değerlendirme / An Analysıs Of The Trans-Anatolıan Gas Pıpelıne Project (Tanap)’S Effects On Global Energy Polıtıcs, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 867-877, March 2013, Fransa.

WORLD ENERGY COUNCIL (2007), Deciding the Future: Energy Policy Scenarios to

2050, http://www.worldenergy.org/documents/scenarios_study_online.pdf (18.02.2013) / ERDAĞ, Ramazan (2013), Anadolu Geçişli Doğal Gaz Boru Hattı Projesi (Tanap)’Nin Küresel Enerji Politikalarına Etkisi Üzerine Bir Değerlendirme / An Analysıs Of The Trans-Anatolıan Gas Pıpelıne Project (Tanap)’S Effects On Global Energy Polıtıcs, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 867-877, March 2013, Fransa.

ALVER, Köksal (2004). Edebiyat Sosyolojisi İncelemeleri, Ankara, Hece Yayınları / EROL, Kemal (2013), Kemal Tahir’in Köyün Kamburu Romanına Edebiyat Sosyolojisi Açısından Bir Bakış / A Revıew On Kemal Tahir’s Novel ‚Köyün Kamburu‛ In Terms Of Socıology Of Lıterature, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 879-903, March 2013, Fransa.

ALVER, Köksal (2004a). Edebiyat Sosyolojisi, Ankara, Hece Yayınları / EROL, Kemal (2013), Kemal Tahir’in Köyün Kamburu Romanına Edebiyat Sosyolojisi Açısından Bir Bakış / A Revıew On Kemal Tahir’s Novel ‚Köyün Kamburu‛ In Terms Of Socıology Of Lıterature, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 879-903, March 2013, Fransa.

AYDIN, Ertuğrul, (1999). ‚Edebiyat Sosyolojine Bakışta Türk Edebiyatı‛, Edebiyat ve Toplum Sempozyumu, Gaziantep, s. 5-11 / EROL, Kemal (2013), Kemal Tahir’in Köyün Kamburu Romanına Edebiyat Sosyolojisi Açısından Bir Bakış / A Revıew On Kemal Tahir’s Novel ‚Köyün Kamburu‛ In Terms Of Socıology Of Lıterature, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 879-903, March 2013, Fransa.

AYDIN, Ertuğrul, (2009). Edebiyat-Sosyoloji İlişkisinde Sosyolojik Kaynak ve Ölçütler‛, Turkish Studies, International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, Volume 4 /1-I Winter 2009, pp. 357-370 / EROL, Kemal (2013), Kemal Tahir’in Köyün Kamburu Romanına Edebiyat Sosyolojisi Açısından Bir Bakış / A Revıew On Kemal Tahir’s Novel ‚Köyün Kamburu‛ In Terms Of Socıology Of Lıterature, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 879-903, March 2013, Fransa.

AYDIN, Ertuğrul, (2004): Edebiyat Sosyolojisi ve Karşılaştırmalı Edebiyat Bilimlerinin Görev ve Özellikleri, içinde: Köksal, Alver, Edebiyat Sosyolojisi, Ankara, Hece Yay., s. 151-163 / EROL, Kemal (2013), Kemal Tahir’in Köyün Kamburu Romanına Edebiyat Sosyolojisi Açısından Bir Bakış / A Revıew On Kemal Tahir’s Novel ‚Köyün Kamburu‛ In Terms Of Socıology Of Lıterature, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 879-903, March 2013, Fransa.

BİLGEGİL, M. Kaya (1980). Edebiyat Bilgi ve Teorileri, Ankara, AÜ Yayınları / EROL, Kemal (2013), Kemal Tahir’in Köyün Kamburu Romanına Edebiyat Sosyolojisi Açısından Bir Bakış / A Revıew On Kemal Tahir’s Novel ‚Köyün Kamburu‛ In Terms Of Socıology Of Lıterature, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 879-903, March 2013, Fransa.

COŞKUN, Sezai (2006). Kemal Tahir (Şahsiyeti, Eserleri, Fikirleri), Yayınlanmamış Doktora Tezi, İstanbul / EROL, Kemal (2013), Kemal Tahir’in Köyün Kamburu Romanına Edebiyat Sosyolojisi Açısından Bir Bakış / A Revıew On Kemal Tahir’s Novel ‚Köyün Kamburu‛ In Terms Of Socıology Of Lıterature, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 879-903, March 2013, Fransa.

ÇETİŞLİ, İsmail (2006). Batı Edebiyatında Edebî Akımlar, 7. Bsk., Ankara, Akçağ Yay / EROL, Kemal (2013), Kemal Tahir’in Köyün Kamburu Romanına Edebiyat Sosyolojisi Açısından Bir Bakış / A Revıew On Kemal Tahir’s Novel ‚Köyün Kamburu‛ In Terms Of Socıology Of Lıterature, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 879-903, March 2013, Fransa.

DOĞAN, D. Mehmet (2001). Büyük Türkçe Sözlük, İstanbul, Gerçek Hayat / EROL, Kemal (2013), Kemal Tahir’in Köyün Kamburu Romanına Edebiyat Sosyolojisi Açısından Bir Bakış / A Revıew On Kemal Tahir’s Novel ‚Köyün Kamburu‛ In Terms Of Socıology Of Lıterature, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 879-903, March 2013, Fransa.

ERKAL, Mustafa, (1982) Sosyoloji (Toplumbilim), Trabzon, Karadeniz Ün.,İ. İ. B. F. Yay / EROL, Kemal (2013), Kemal Tahir’in Köyün Kamburu Romanına Edebiyat Sosyolojisi Açısından Bir Bakış / A Revıew On Kemal Tahir’s Novel ‚Köyün Kamburu‛ In Terms Of Socıology Of Lıterature, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 879-903, March 2013, Fransa.

GOLDMAN, Lucien (1998). Diyalektik Araştırmalar (Çev: Afşar Timuçin/Mehmet Sert. İstanbul, Toplumsal Dönüşüm Yay / EROL, Kemal (2013), Kemal Tahir’in Köyün Kamburu Romanına Edebiyat Sosyolojisi Açısından Bir Bakış / A Revıew On Kemal Tahir’s Novel ‚Köyün Kamburu‛ In Terms Of Socıology Of Lıterature, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 879-903, March 2013, Fransa.

HANÇERLİOĞLU, Orhan, (1982). Felsefe Sözlüğü, İstanbul, Remzi Kitabevi / EROL, Kemal (2013), Kemal Tahir’in Köyün Kamburu Romanına Edebiyat Sosyolojisi Açısından Bir Bakış / A Revıew On Kemal Tahir’s Novel ‚Köyün Kamburu‛ In Terms Of Socıology Of Lıterature, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 879-903, March 2013, Fransa.

HARRİGTON, Austin, (2004). Sosyal Dünyanın Edebiyat Yoluyla Kavranması: Robert Musil’in ‘Niteliksiz Adam’ Romanı Üzerine Sosyolojik Düşünceler, çev.: Nurettin Çalışkan, içinde: Köksal, Alver, Edebiyat Sosyolojisi İncelemeleri, Hece Yay., Ankara, s. 57-70 / EROL, Kemal (2013), Kemal Tahir’in Köyün Kamburu Romanına Edebiyat Sosyolojisi Açısından Bir Bakış / A Revıew On Kemal Tahir’s Novel ‚Köyün Kamburu‛ In Terms Of Socıology Of Lıterature, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 879-903, March 2013, Fransa.

KANTARCIOĞLU, Sevim (2009). Edebiyat Akımları, İstanbul, Paradigma Yayınları / EROL, Kemal (2013), Kemal Tahir’in Köyün Kamburu Romanına Edebiyat Sosyolojisi Açısından Bir Bakış / A Revıew On Kemal Tahir’s Novel ‚Köyün Kamburu‛ In Terms Of Socıology Of Lıterature, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 879-903, March 2013, Fransa.

KAPLAN, Ramazan (1997). Türk Romanında Köy, Ankara, Akçağ Yay / EROL, Kemal (2013), Kemal Tahir’in Köyün Kamburu Romanına Edebiyat Sosyolojisi Açısından Bir Bakış / A Revıew On Kemal Tahir’s Novel ‚Köyün Kamburu‛ In Terms Of Socıology Of Lıterature, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 879-903, March 2013, Fransa.

KARPAT, Kemal, (1962): Türk Edebiyatında Sosyal Konular, Ankara, Varlık Yay / EROL, Kemal (2013), Kemal Tahir’in Köyün Kamburu Romanına Edebiyat Sosyolojisi Açısından Bir Bakış / A Revıew On Kemal Tahir’s Novel ‚Köyün Kamburu‛ In Terms Of Socıology Of Lıterature, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 879-903, March 2013, Fransa.

KEFELİ, Emel (2007). Batı Edebiyatı Akımları, İstanbul, 3F Yayınları / EROL, Kemal (2013), Kemal Tahir’in Köyün Kamburu Romanına Edebiyat Sosyolojisi Açısından Bir Bakış / A Revıew On Kemal Tahir’s Novel ‚Köyün Kamburu‛ In Terms Of Socıology Of Lıterature, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 879-903, March 2013, Fransa.

TAHİR Kemal (1958). Yediçınar Yaylası, Ankara, Bilgi Yayınevi / EROL, Kemal (2013), Kemal Tahir’in Köyün Kamburu Romanına Edebiyat Sosyolojisi Açısından Bir Bakış / A Revıew On Kemal Tahir’s Novel ‚Köyün Kamburu‛ In Terms Of Socıology Of Lıterature, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 879-903, March 2013, Fransa.

TAHİR Kemal (1959.) Köyün Kamburu, Ankara, Bilgi Yayınevi / EROL, Kemal (2013), Kemal Tahir’in Köyün Kamburu Romanına Edebiyat Sosyolojisi Açısından Bir Bakış / A Revıew On Kemal Tahir’s Novel ‚Köyün Kamburu‛ In Terms Of Socıology Of Lıterature, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 879-903, March 2013, Fransa.

TAHİR Kemal (1970). Büyük Mal, Ankara, Bilgi Yayınevi / EROL, Kemal (2013), Kemal Tahir’in Köyün Kamburu Romanına Edebiyat Sosyolojisi Açısından Bir Bakış / A Revıew On Kemal Tahir’s Novel ‚Köyün Kamburu‛ In Terms Of Socıology Of Lıterature, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 879-903, March 2013, Fransa.

TAHİR Kemal (1989). Notlar/Sanat Edebiyat 2, Haz: Yazoğlu,C., İstanbul: Bağlam Yay / EROL, Kemal (2013), Kemal Tahir’in Köyün Kamburu Romanına Edebiyat Sosyolojisi Açısından Bir Bakış / A Revıew On Kemal Tahir’s Novel ‚Köyün Kamburu‛ In Terms Of Socıology Of Lıterature, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 879-903, March 2013, Fransa.

TAHİR, Kemal (1990). Notlar/Sanat-Edebiyat 4, Haz: Yazoğlu, C. İst., Bağlam Y / EROL, Kemal (2013), Kemal Tahir’in Köyün Kamburu Romanına Edebiyat Sosyolojisi Açısından Bir Bakış / A Revıew On Kemal Tahir’s Novel ‚Köyün Kamburu‛ In Terms Of Socıology Of Lıterature, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 879-903, March 2013, Fransa.

TAHİR Kemal (1991). Notlar/ 1950 Öncesi Cezaevi Notları,(Haz:Yazoğlu, C. İst., Bağlam Y / EROL, Kemal (2013), Kemal Tahir’in Köyün Kamburu Romanına Edebiyat Sosyolojisi Açısından Bir Bakış / A Revıew On Kemal Tahir’s Novel ‚Köyün Kamburu‛ In Terms Of Socıology Of Lıterature, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 879-903, March 2013, Fransa.

TAHİR Kemal (1994). Köyün Kamburu, İstanbul, Adam Yayınları / EROL, Kemal (2013), Kemal Tahir’in Köyün Kamburu Romanına Edebiyat Sosyolojisi Açısından Bir Bakış / A Revıew On Kemal Tahir’s Novel ‚Köyün Kamburu‛ In Terms Of Socıology Of Lıterature, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 879-903, March 2013, Fransa.

KÖSEMİHAL, Nurettin Şazi, (1968), ‚Yurdumuzda Edebiyat Sosyolojisiyle İlgili Araştırmalar‛, Sosyoloji Dergisi, nr. 20-21 / EROL, Kemal (2013), Kemal Tahir’in Köyün Kamburu Romanına Edebiyat Sosyolojisi Açısından Bir Bakış / A Revıew On Kemal Tahir’s Novel ‚Köyün Kamburu‛ In Terms Of Socıology Of Lıterature, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 879-903, March 2013, Fransa.

LANSON, Gustave, (1937). İlimlerde Usul Edebiyat Tarihi, (çev: Yusuf Şerif), İstanbul, Remzi Kitabevi / EROL, Kemal (2013), Kemal Tahir’in Köyün Kamburu Romanına Edebiyat Sosyolojisi Açısından Bir Bakış / A Revıew On Kemal Tahir’s Novel ‚Köyün Kamburu‛ In Terms Of Socıology Of Lıterature, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 879-903, March 2013, Fransa.

MERRİL, Francis E., (2004): Sosyolog Olarak Balzac: Bir Edebiyat Sosyolojisi İncelemesi, (Çev.: Köksal Alver- Mustafa Fişne, Ankara, Hece Yay., s. 43-56 / EROL, Kemal (2013), Kemal Tahir’in Köyün Kamburu Romanına Edebiyat Sosyolojisi Açısından Bir Bakış / A Revıew On Kemal Tahir’s Novel ‚Köyün Kamburu‛ In Terms Of Socıology Of Lıterature, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 879-903, March 2013, Fransa.

MORAN, Berna. (1999) Türk Romanına Eleştirel Bir Bakış 2. İstanbul, İletişim Yayınları / EROL, Kemal (2013), Kemal Tahir’in Köyün Kamburu Romanına Edebiyat Sosyolojisi Açısından Bir Bakış / A Revıew On Kemal Tahir’s Novel ‚Köyün Kamburu‛ In Terms Of Socıology Of Lıterature, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 879-903, March 2013, Fransa.

SAĞLIK, Şaban, (2004). Popüler Romanlar ve Edebiyat Sosyolojisi, içinde: Köksal Alver, Edebiyat Sosyolojisi İncelemeleri, Ankara, Hece Yayınları, s. 181-217 / EROL, Kemal (2013), Kemal Tahir’in Köyün Kamburu Romanına Edebiyat Sosyolojisi Açısından Bir Bakış / A Revıew On Kemal Tahir’s Novel ‚Köyün Kamburu‛ In Terms Of Socıology Of Lıterature, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 879-903, March 2013, Fransa.

ŞEKER, Aziz (2011). ‚Sosyal Çalışma Epistemolojisine Bir Katkı Alanı Olarak Roman ve Öykü Sanatı (Türk Edebiyatında Yoksulluk Manzaraları I), www.sosyalhizmetuzmani.org / sosyalcalismadaroman.doc (15.06.2011) / EROL, Kemal (2013), Kemal Tahir’in Köyün Kamburu Romanına Edebiyat Sosyolojisi Açısından Bir Bakış / A Revıew On Kemal Tahir’s Novel ‚Köyün Kamburu‛ In Terms Of Socıology Of Lıterature, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 879-903, March 2013, Fransa.

TURAL, Sadık K. (2004). Edebiyat Bilimine Katkılar I, Ankara, Yeni Avrasya Yayınları / EROL, Kemal (2013), Kemal Tahir’in Köyün Kamburu Romanına Edebiyat Sosyolojisi Açısından Bir Bakış / A Revıew On Kemal Tahir’s Novel ‚Köyün Kamburu‛ In Terms Of Socıology Of Lıterature, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 879-903, March 2013, Fransa.

TURAL, Şecaattin (2011). ‚Kemal Tahir’in Köy Romanlarında Natüralist Bir Eğilim

Olarak Cinselliğin Vulgarize Edilmesi‛, Uluslar arası Sosyal Araştırmalar Dergisi,

C.4, S.17, Bahar 2011, s.178 / EROL, Kemal (2013), Kemal Tahir’in Köyün Kamburu Romanına Edebiyat Sosyolojisi Açısından Bir Bakış / A Revıew On Kemal Tahir’s Novel ‚Köyün Kamburu‛ In Terms Of Socıology Of Lıterature, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 879-903, March 2013, Fransa.

TÜKEL, Turhan (1960). Beş Romancı Tartışıyor, İstanbul, Düşün Yayınevi / EROL, Kemal (2013), Kemal Tahir’in Köyün Kamburu Romanına Edebiyat Sosyolojisi Açısından Bir Bakış / A Revıew On Kemal Tahir’s Novel ‚Köyün Kamburu‛ In Terms Of Socıology Of Lıterature, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 879-903, March 2013, Fransa.

ÜLKEN, Hilmi Ziya, (1969). Sosyoloji Sözlüğü, İstanbul, MEB Yayınları / EROL, Kemal (2013), Kemal Tahir’in Köyün Kamburu Romanına Edebiyat Sosyolojisi Açısından Bir Bakış / A Revıew On Kemal Tahir’s Novel ‚Köyün Kamburu‛ In Terms Of Socıology Of Lıterature, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 879-903, March 2013, Fransa.

WATT, Ian-ROLAND, Barthes, (2002). Roman ve Gerçek Etkisi, (çev: Mehmet Sert), İstanbul, Don Kişot Yayınları / EROL, Kemal (2013), Kemal Tahir’in Köyün Kamburu Romanına Edebiyat Sosyolojisi Açısından Bir Bakış / A Revıew On Kemal Tahir’s Novel ‚Köyün Kamburu‛ In Terms Of Socıology Of Lıterature, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 879-903, March 2013, Fransa.

WELLEK, R.-A., WARREN, (1983). Edebiyat Biliminin Temelleri, (çev: Ahmet Edip Uysal), Ankara, MEB Yay / EROL, Kemal (2013), Kemal Tahir’in Köyün Kamburu Romanına Edebiyat Sosyolojisi Açısından Bir Bakış / A Revıew On Kemal Tahir’s Novel ‚Köyün Kamburu‛ In Terms Of Socıology Of Lıterature, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 879-903, March 2013, Fransa.

WİLPERT, Gero von, (1989). Sachwörterbuch der Literatur, Kröner Yay., Stuttgart / EROL, Kemal (2013), Kemal Tahir’in Köyün Kamburu Romanına Edebiyat Sosyolojisi Açısından Bir Bakış / A Revıew On Kemal Tahir’s Novel ‚Köyün Kamburu‛ In Terms Of Socıology Of Lıterature, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 879-903, March 2013, Fransa.

YALÇIN, Alemdar (2003). Çağdaş Türk Romanı, 1946-2000, Ankara, Akçağ Yayınları / EROL, Kemal (2013), Kemal Tahir’in Köyün Kamburu Romanına Edebiyat Sosyolojisi Açısından Bir Bakış / A Revıew On Kemal Tahir’s Novel ‚Köyün Kamburu‛ In Terms Of Socıology Of Lıterature, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 879-903, March 2013, Fransa.

YILMAZ, Durali, (1996). Roman Sanatı ve Toplum, İstanbul, Ötüken Yayınları / EROL, Kemal (2013), Kemal Tahir’in Köyün Kamburu Romanına Edebiyat Sosyolojisi Açısından Bir Bakış / A Revıew On Kemal Tahir’s Novel ‚Köyün Kamburu‛ In Terms Of Socıology Of Lıterature, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 879-903, March 2013, Fransa.

ABBEY, A. (2002). Alcohol-related sexual assault: A common problem among college students. Journal of Studies on Alcohol (Suppl. 14): 118-128 / KÜÇÜKSÜLEYMANOĞLU, Rüyam; ONURAY EĞİLMEZ, Hatice (2013), Müzik Öğretmeni Adaylarının Tükenmişlik Düzeyleri: Uludağ Üniversitesi Örneği / Burn-Out In Musıc Teacher Traınees: The Model Of Uludag Unıversıty, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 905-923, March 2013, Fransa.

AYPAR, A. & ERYILMAZ, A. (2011a). Relationships of high school sdutents’ subjective well-being and school burnout. International Online Journal of Educational Sciences, 3(1), 181-199 / KÜÇÜKSÜLEYMANOĞLU, Rüyam; ONURAY EĞİLMEZ, Hatice (2013), Müzik Öğretmeni Adaylarının Tükenmişlik Düzeyleri: Uludağ Üniversitesi Örneği / Burn-Out In Musıc Teacher Traınees: The Model Of Uludag Unıversıty, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 905-923, March 2013, Fransa.

AYPAR, A. & ERYILMAZ, A. (2011b). Lise öğrencilerinin derse katılmaya motive olmaları ile okul tükenmişliği arasındaki ilişkinin incelenmesi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(21), 26-44 / KÜÇÜKSÜLEYMANOĞLU, Rüyam; ONURAY EĞİLMEZ, Hatice (2013), Müzik Öğretmeni Adaylarının Tükenmişlik Düzeyleri: Uludağ Üniversitesi Örneği / Burn-Out In Musıc Teacher Traınees: The Model Of Uludag Unıversıty, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 905-923, March 2013, Fransa.

BALCI, A. (2004). Sosyal bilimlerde araştırma: Yöntem, teknik ve ilkeler. Ankara: Pegem A Yayıncılık / KÜÇÜKSÜLEYMANOĞLU, Rüyam; ONURAY EĞİLMEZ, Hatice (2013), Müzik Öğretmeni Adaylarının Tükenmişlik Düzeyleri: Uludağ Üniversitesi Örneği / Burn-Out In Musıc Teacher Traınees: The Model Of Uludag Unıversıty, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 905-923, March 2013, Fransa.

BALKIS, M. & DURU, E. & BULUŞ, M. & DURU, S. (2011). Tükenmişliğin öğretmen adayları arasındaki yaygınlığı, demografik değişkenler ve akademik başarı ile ilişkisi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 29, 151-165 / KÜÇÜKSÜLEYMANOĞLU, Rüyam; ONURAY EĞİLMEZ, Hatice (2013), Müzik Öğretmeni Adaylarının Tükenmişlik Düzeyleri: Uludağ Üniversitesi Örneği / Burn-Out In Musıc Teacher Traınees: The Model Of Uludag Unıversıty, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 905-923, March 2013, Fransa.

BARUT, Y. & KALKAN, M. (2002) On Dokuz Mayıs Üniversitesi öğretim elemanlarının tükenmişlik düzeylerinin incelenmesi On Dokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi / KÜÇÜKSÜLEYMANOĞLU, Rüyam; ONURAY EĞİLMEZ, Hatice (2013), Müzik Öğretmeni Adaylarının Tükenmişlik Düzeyleri: Uludağ Üniversitesi Örneği / Burn-Out In Musıc Teacher Traınees: The Model Of Uludag Unıversıty, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 905-923, March 2013, Fransa.

BRESO, E. & SALANOVA, M. & SCHAUFELI, W. B. (2007). In search of the ‘third dimension’ of burnout: Efficacy or inefficacy? Applied Psychology: An International review, 56, 460–478 / KÜÇÜKSÜLEYMANOĞLU, Rüyam; ONURAY EĞİLMEZ, Hatice (2013), Müzik Öğretmeni Adaylarının Tükenmişlik Düzeyleri: Uludağ Üniversitesi Örneği / Burn-Out In Musıc Teacher Traınees: The Model Of Uludag Unıversıty, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 905-923, March 2013, Fransa.

CABELLERO, D. & CARMEN, C. ABELLO, L.L. & RAYMUNDO & PALCIO, S. JORGE. (2007). Relationship between burnout, academic performance, and satisfaction concerning study, in College students. Av. Psicol. Latinoam, 25, 2, 98-111 / KÜÇÜKSÜLEYMANOĞLU, Rüyam; ONURAY EĞİLMEZ, Hatice (2013), Müzik Öğretmeni Adaylarının Tükenmişlik Düzeyleri: Uludağ Üniversitesi Örneği / Burn-Out In Musıc Teacher Traınees: The Model Of Uludag Unıversıty, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 905-923, March 2013, Fransa.

CHANG, E. & RAND, K. L. & STRUNK, D. R. (2000). Optimism and risk for job burnout among working college students. Personality and Individual Differences, 29, 255–263 / KÜÇÜKSÜLEYMANOĞLU, Rüyam; ONURAY EĞİLMEZ, Hatice (2013), Müzik Öğretmeni Adaylarının Tükenmişlik Düzeyleri: Uludağ Üniversitesi Örneği / Burn-Out In Musıc Teacher Traınees: The Model Of Uludag Unıversıty,Download 3.37 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   316   317   318   319   320   321   322   323   ...   437
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
O’zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
davlat pedagogika
o’rta maxsus
axborot texnologiyalari
nomidagi toshkent
pedagogika instituti
texnologiyalari universiteti
navoiy nomidagi
samarqand davlat
guruh talabasi
ta’limi vazirligi
nomidagi samarqand
toshkent davlat
toshkent axborot
haqida tushuncha
Darsning maqsadi
xorazmiy nomidagi
Toshkent davlat
vazirligi toshkent
tashkil etish
Alisher navoiy
Ўзбекистон республикаси
rivojlantirish vazirligi
matematika fakulteti
pedagogika universiteti
таълим вазирлиги
sinflar uchun
Nizomiy nomidagi
tibbiyot akademiyasi
maxsus ta'lim
ta'lim vazirligi
махсус таълим
bilan ishlash
o’rta ta’lim
fanlar fakulteti
Referat mavzu
Navoiy davlat
haqida umumiy
umumiy o’rta
Buxoro davlat
fanining predmeti
fizika matematika
malakasini oshirish
universiteti fizika
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
jizzax davlat
davlat sharqshunoslik