Jass studies atif indeksi / jass studies citation index not


TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Download 3.37 Mb.
bet32/437
Sana22.01.2017
Hajmi3.37 Mb.
1   ...   28   29   30   31   32   33   34   35   ...   437
TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 2, p. 243-268, April 2012, Ankara.
Osmanlı Belgelerinde Ermeni-Rus İlişkileri, TC Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel

Müdürlüğü, Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı Yayn Nu:78, Ankara, 2006 / ÖZŞAVLI, Halil (2012), Başlangıçtan I. Dünya Savaşına Kadar Rus-Ermeni İlişkileri /Russsıan-Armenıan Relatıons From Begınnıng Untıl World War, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 2, p. 243-268, April 2012, Ankara.


SERTÇELİK, Seyit, İn The Light Of Russian And Armenian Sources, The Emergence of The Armenian Question (1678-1914), Grand National Assembly Of Turkey

Publications No:141, Ankara, 2010 / ÖZŞAVLI, Halil (2012), Başlangıçtan I. Dünya Savaşına Kadar Rus-Ermeni İlişkileri /Russsıan-Armenıan Relatıons From Begınnıng Untıl World War, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 2, p. 243-268, April 2012, Ankara.


SHAW, Stanford- Shaw, Ezel Kural, History of the Otoman empire and Modern Turkey, Cambridge University Pres, New York, 1977 / ÖZŞAVLI, Halil (2012), Başlangıçtan I. Dünya Savaşına Kadar Rus-Ermeni İlişkileri /Russsıan-Armenıan Relatıons From Begınnıng Untıl World War, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 2, p. 243-268, April 2012, Ankara.
SÜSLÜ, Azmi, Ermeniler, Tehcir ve Sonrası, BerikanYayınevi, Ankara, 2009 / ÖZŞAVLI, Halil (2012), Başlangıçtan I. Dünya Savaşına Kadar Rus-Ermeni İlişkileri /Russsıan-Armenıan Relatıons From Begınnıng Untıl World War, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 2, p. 243-268, April 2012, Ankara.
ŞİMŞİR, Bilal N., Ermeni Meselesi 1774-2005, Bilgi Yayınevi, Ankara, 2007 / ÖZŞAVLI, Halil (2012), Başlangıçtan I. Dünya Savaşına Kadar Rus-Ermeni İlişkileri /Russsıan-Armenıan Relatıons From Begınnıng Untıl World War, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 2, p. 243-268, April 2012, Ankara.
ŞİROKORAD, A. B., Rusların Gözünden 240 Yıl Kıran Kırana Osmanlı-Rus Savaşları,

Selenge Yay., İstanbul, 2009 / ÖZŞAVLI, Halil (2012), Başlangıçtan I. Dünya Savaşına Kadar Rus-Ermeni İlişkileri /Russsıan-Armenıan Relatıons From Begınnıng Untıl World War, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 2, p. 243-268, April 2012, Ankara.


The Cambrıdge History Of Russia, Vol., II, Imperial Russia, 1689–1917, Ed. Dominic

Lieven, Cambridge University Press, New York, 2006 / ÖZŞAVLI, Halil (2012), Başlangıçtan I. Dünya Savaşına Kadar Rus-Ermeni İlişkileri /Russsıan-Armenıan Relatıons From Begınnıng Untıl World War, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 2, p. 243-268, April 2012, Ankara.


TYRRELL, Henry, The History of Russian Empire (From Its Foundation By Ruric The

Pirate To The Accession Of The Emperor Alexander II), The London Printing

and Publishing Company, London and New York, 1969 / ÖZŞAVLI, Halil (2012), Başlangıçtan I. Dünya Savaşına Kadar Rus-Ermeni İlişkileri /Russsıan-Armenıan Relatıons From Begınnıng Untıl World War, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 2, p. 243-268, April 2012, Ankara.
URAS, Esat, Tarihte Ermeniler ve Ermeni Meselesi, Belge Yay., İstanbul, 1976 / ÖZŞAVLI, Halil (2012), Başlangıçtan I. Dünya Savaşına Kadar Rus-Ermeni İlişkileri /Russsıan-Armenıan Relatıons From Begınnıng Untıl World War, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 2, p. 243-268, April 2012, Ankara.
YILDIRIM, Hüsamettin, Rus-Ermeni Münasebetleri (1914-1918), Kök Sosyal ve Stratejik Araştırmalar Serisi: 6, Ankara, 1990 / ÖZŞAVLI, Halil (2012), Başlangıçtan I. Dünya Savaşına Kadar Rus-Ermeni İlişkileri /Russsıan-Armenıan Relatıons From Begınnıng Untıl World War, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 2, p. 243-268, April 2012, Ankara.
AYHAN, Veysel, Ermeni Kimliğinden Ermeni Sorununa Geçiş Sürecinde Rol Oynayan İçsel Ve Dışsal Faktörler, Uludağ Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler FakültesiDergisi Cilt XXIV, Sayı 1, 2005, s., 45/ ÖZŞAVLI, Halil (2012), Başlangıçtan I. Dünya Savaşına Kadar Rus-Ermeni İlişkileri /Russsıan-Armenıan Relatıons From Begınnıng Untıl World War, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 2, p. 243-268, April 2012, Ankara.
BEYDİLLİ, Kemal 1828-1828 Osmanlı Rus Savaşında Doğu Anadolu’dan Rusya’ya

Göçürülen Ermeniler, TTK Belgeler Dergisi, Cilt, XIII, Sayı, 17, 1988, s., 365 / ÖZŞAVLI, Halil (2012), Başlangıçtan I. Dünya Savaşına Kadar Rus-Ermeni İlişkileri /Russsıan-Armenıan Relatıons From Begınnıng Untıl World War, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 2, p. 243-268, April 2012, Ankara.


BOURNOUTIAN, George A., The Politics of Demography: Misuse of Sources on the

Armenian Population of Mountainous Karabakh, Journal of the Society for

Armenian Studies, vol., 9, 1996, 1997 [1999]), s., 103 / ÖZŞAVLI, Halil (2012), Başlangıçtan I. Dünya Savaşına Kadar Rus-Ermeni İlişkileri /Russsıan-Armenıan Relatıons From Begınnıng Untıl World War, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 2, p. 243-268, April 2012, Ankara.
CABBARLI, Hatem, Rusya’da Ermeni Diasporası; Oluşumu ve Faaliyetleri, Ermeni

Araştırmaları, Eylül, Ekim, Kasım, 2011, say., 3/ ÖZŞAVLI, Halil (2012), Başlangıçtan I. Dünya Savaşına Kadar Rus-Ermeni İlişkileri /Russsıan-Armenıan Relatıons From Begınnıng Untıl World War, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 2, p. 243-268, April 2012, Ankara.


ÇAŞİN, Mesut H., Ermenistan Silahlı Kuvvetleri, Avrasya Dosyası, Cilt:II, Sayı:4,

Sonbahar 1995-96. s., 54 / ÖZŞAVLI, Halil (2012), Başlangıçtan I. Dünya Savaşına Kadar Rus-Ermeni İlişkileri /Russsıan-Armenıan Relatıons From Begınnıng Untıl World War, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 2, p. 243-268, April 2012, Ankara.


DEMİREL, Muammer, Rusya’nın Ermeni Meselesine Etkisi, Dünden Bugüne Türk Ermeni İlişkileri, Lazer Kitapevi, Ankara, 2006, s., 206 / ÖZŞAVLI, Halil (2012), Başlangıçtan I. Dünya Savaşına Kadar Rus-Ermeni İlişkileri /Russsıan-Armenıan Relatıons From Begınnıng Untıl World War, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 2, p. 243-268, April 2012, Ankara.
GÜLSOY, Ufuk, 1828-1829 Osmanlı-Rus Savaşı’nda Rumeli’den Rusya’ya Göçürülen

Reâyâ, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yay., İstanbul, 1993 / ÖZŞAVLI, Halil (2012), Başlangıçtan I. Dünya Savaşına Kadar Rus-Ermeni İlişkileri /Russsıan-Armenıan Relatıons From Begınnıng Untıl World War, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 2, p. 243-268, April 2012, Ankara.


GÜLŞEN, Halit, 19. Yüzyıl Osmanlı-Rus İlişkilerinde Ermeni Faktörü, Ermeni

Araştırmaları, 2010, say., 35, s., 148 / ÖZŞAVLI, Halil (2012), Başlangıçtan I. Dünya Savaşına Kadar Rus-Ermeni İlişkileri /Russsıan-Armenıan Relatıons From Begınnıng Untıl World War, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 2, p. 243-268, April 2012, Ankara.


İLTER, Erdal, Ermenistan Adı, Ermenilerin Menşei ve Bazı Ermeni İddiaları Üzerine,

Ermeni Araştırmaları, Sayı 6, Yaz 2002 / ÖZŞAVLI, Halil (2012), Başlangıçtan I. Dünya Savaşına Kadar Rus-Ermeni İlişkileri /Russsıan-Armenıan Relatıons From Begınnıng Untıl World War, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 2, p. 243-268, April 2012, Ankara.


KILIÇ, Davut, Rusya’nın Doğu Anadolu Siyasetinde Eçmiyadzin Kilisenin Rolü (1828- 1915), Ermeni Araştırmaları, Sayı 2, Haziran-Temmuz-Ağustos 2001 / ÖZŞAVLI, Halil (2012), Başlangıçtan I. Dünya Savaşına Kadar Rus-Ermeni İlişkileri /Russsıan-Armenıan Relatıons From Begınnıng Untıl World War, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 2, p. 243-268, April 2012, Ankara.
SARINAY, Yusuf, Rusya’nın Türkiye Siyasetinde Ermeni Kartı (1878-1918), Akademik Bakış, Yaz 2008, c. I, sayı 2, s., 69 / ÖZŞAVLI, Halil (2012), Başlangıçtan I. Dünya Savaşına Kadar Rus-Ermeni İlişkileri /Russsıan-Armenıan Relatıons From Begınnıng Untıl World War, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 2, p. 243-268, April 2012, Ankara.
YARAR, Hulya, Ermeniler ve Türk-Ermeni İlişkileri, Ankara Üniversitesi Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi, 2002, say., 13, s., 35/ ÖZŞAVLI, Halil (2012), Başlangıçtan I. Dünya Savaşına Kadar Rus-Ermeni İlişkileri /Russsıan-Armenıan Relatıons From Begınnıng Untıl World War, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 2, p. 243-268, April 2012, Ankara.
http://classics.mit.edu/Herodotus/history.html/ ÖZŞAVLI, Halil (2012), Başlangıçtan I. Dünya Savaşına Kadar Rus-Ermeni İlişkileri /Russsıan-Armenıan Relatıons From Begınnıng Untıl World War, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 2, p. 243-268, April 2012, Ankara.
http://www.ermenisorunu.gen.tr/turkce/makaleler// ÖZŞAVLI, Halil (2012), Başlangıçtan I. Dünya Savaşına Kadar Rus-Ermeni İlişkileri /Russsıan-Armenıan Relatıons From Begınnıng Untıl World War, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 2, p. 243-268, April 2012, Ankara.
http://en.wikipedia.org/wiki/Russo Persian_War_(1826%E2% 80%931828)/ ÖZŞAVLI, Halil (2012), Başlangıçtan I. Dünya Savaşına Kadar Rus-Ermeni İlişkileri /Russsıan-Armenıan Relatıons From Begınnıng Untıl World War, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 2, p. 243-268, April 2012, Ankara.
http://www.tacentral.com/echmiadzin/behistun.htm/ ÖZŞAVLI, Halil (2012), Başlangıçtan I. Dünya Savaşına Kadar Rus-Ermeni İlişkileri /Russsıan-Armenıan Relatıons From Begınnıng Untıl World War, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 2, p. 243-268, April 2012, Ankara.
AVŞAR Ziya, “Gölge Avıyla Boşalan Bir Sadak: Mahallîleşme”, Turkish Studies, S. 5

(2009), s.19-33 / SAĞLAM,Ayşe(2012),Nedîm Ve Necâtî Divanlarında Kullanılan Mahallî Unsurların Mukayesesi / Comparıson Of Local Elements Used In Nedım And Necatı Dıvans,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 2, p. 269-284, April 2012, Ankara.


BANARLI Nihad Sâmi, Resimli Türk Edebiyatı Tarihi C. II, Milli Eğitim Basımevi,

İstanbul 2001 / SAĞLAM,Ayşe(2012),Nedîm Ve Necâtî Divanlarında Kullanılan Mahallî Unsurların Mukayesesi / Comparıson Of Local Elements Used In Nedım And Necatı Dıvans,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 2, p. 269-284, April 2012, Ankara.


GÖLPINARLI Abdülbâki, Nedîm Divanı, Ġnkılâp ve Aka Kitabevleri, İstanbul 1972 / SAĞLAM,Ayşe(2012),Nedîm Ve Necâtî Divanlarında Kullanılan Mahallî Unsurların Mukayesesi / Comparıson Of Local Elements Used In Nedım And Necatı Dıvans,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 2, p. 269-284, April 2012, Ankara.
ŞENTÜRK Ahmet Atilla, Osmanlı Şiiri Antolojisi, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul 2009 / SAĞLAM,Ayşe(2012),Nedîm Ve Necâtî Divanlarında Kullanılan Mahallî Unsurların Mukayesesi / Comparıson Of Local Elements Used In Nedım And Necatı Dıvans,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 2, p. 269-284, April 2012, Ankara.
DEVELLİOĞLU Ferit, Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lûgat, Aydın Kitabevi Yayınları, Ankara 2004 / SAĞLAM,Ayşe(2012),Nedîm Ve Necâtî Divanlarında Kullanılan Mahallî Unsurların Mukayesesi / Comparıson Of Local Elements Used In Nedım And Necatı Dıvans,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 2, p. 269-284, April 2012, Ankara.
İSEN Mustafa, Latîfî tezkiresi, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara 1990 / SAĞLAM,Ayşe(2012),Nedîm Ve Necâtî Divanlarında Kullanılan Mahallî Unsurların Mukayesesi / Comparıson Of Local Elements Used In Nedım And Necatı Dıvans,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 2, p. 269-284, April 2012, Ankara.
KABAKLI Ahmet, Türk Edebiyatı C.I, C.II., Türk Edebiyatı Vakfı Yayınları, İstanbul, 2004 / SAĞLAM,Ayşe(2012),Nedîm Ve Necâtî Divanlarında Kullanılan Mahallî Unsurların Mukayesesi / Comparıson Of Local Elements Used In Nedım And Necatı Dıvans,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 2, p. 269-284, April 2012, Ankara.
KÖPRÜLÜ Fuad, Edebiyat Araştırmaları, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara 1999 / SAĞLAM,Ayşe(2012),Nedîm Ve Necâtî Divanlarında Kullanılan Mahallî Unsurların Mukayesesi / Comparıson Of Local Elements Used In Nedım And Necatı Dıvans,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 2, p. 269-284, April 2012, Ankara.
KURNAZ Cemal, Halk ve Divan Şiirinin Müşterekleri Üzerine Denemeler, Akçağ

Yayınları, Ankara 1990. / SAĞLAM,Ayşe(2012),Nedîm Ve Necâtî Divanlarında Kullanılan Mahallî Unsurların Mukayesesi / Comparıson Of Local Elements Used In Nedım And Necatı Dıvans,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 2, p. 269-284, April 2012, Ankara.


MACİT Muhsin, Nedîm Hayatı, Eserleri ve Sanatı, Akçağ Yayınları, Ankara 2007 / SAĞLAM,Ayşe(2012),Nedîm Ve Necâtî Divanlarında Kullanılan Mahallî Unsurların Mukayesesi / Comparıson Of Local Elements Used In Nedım And Necatı Dıvans,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 2, p. 269-284, April 2012, Ankara.
MAZIOĞLU Hasibe, Nedimin Divan Şiirine Getirdiği Yenilik, Akçağ Yayınları, Ankara 1992 / SAĞLAM,Ayşe(2012),Nedîm Ve Necâtî Divanlarında Kullanılan Mahallî Unsurların Mukayesesi / Comparıson Of Local Elements Used In Nedım And Necatı Dıvans,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 2, p. 269-284, April 2012, Ankara.
MAZIOĞLU Hasibe, Nedim, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, Ankara 1988 / SAĞLAM,Ayşe(2012),Nedîm Ve Necâtî Divanlarında Kullanılan Mahallî Unsurların Mukayesesi / Comparıson Of Local Elements Used In Nedım And Necatı Dıvans,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 2, p. 269-284, April 2012, Ankara.
PALA İskender, Ansiklopedik Divan Şiiri Sözlüğü, Kapı Yayınları, İstanbul 2004 / SAĞLAM,Ayşe(2012),Nedîm Ve Necâtî Divanlarında Kullanılan Mahallî Unsurların Mukayesesi / Comparıson Of Local Elements Used In Nedım And Necatı Dıvans,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 2, p. 269-284, April 2012, Ankara.
TARLAN Ali Nihat, Necâtî Beg Divanı, Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları, İstanbul 1997 / SAĞLAM,Ayşe(2012),Nedîm Ve Necâtî Divanlarında Kullanılan Mahallî Unsurların Mukayesesi / Comparıson Of Local Elements Used In Nedım And Necatı Dıvans,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 2, p. 269-284, April 2012, Ankara.
İPEKTEN Halûk, Bâkî Hayatı Sanatı Eserleri, Akçağ Yayınları, Ankara 2008 / SAĞLAM,Ayşe(2012),Nedîm Ve Necâtî Divanlarında Kullanılan Mahallî Unsurların Mukayesesi / Comparıson Of Local Elements Used In Nedım And Necatı Dıvans,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 2, p. 269-284, April 2012, Ankara.
MENGİ Mine, “Necâtî’nin Şiirlerinde Atasözlerinin Kullanımı”, Erdem, C.2 /S. 4 (1986) , s.47-50 / SAĞLAM,Ayşe(2012),Nedîm Ve Necâtî Divanlarında Kullanılan Mahallî Unsurların Mukayesesi / Comparıson Of Local Elements Used In Nedım And Necatı Dıvans,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 2, p. 269-284, April 2012, Ankara.
Türkçe Sözlük, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara 2005 / SAĞLAM,Ayşe(2012),Nedîm Ve Necâtî Divanlarında Kullanılan Mahallî Unsurların Mukayesesi / Comparıson Of Local Elements Used In Nedım And Necatı Dıvans,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 2, p. 269-284, April 2012, Ankara.
ONAY Ahmet Talat, Eski Türk Edebiyatında Mazmunlar ve İzahı, Milli Eğitim BakanlığıYayınları, İstanbul 2004 / SAĞLAM,Ayşe(2012),Nedîm Ve Necâtî Divanlarında Kullanılan Mahallî Unsurların Mukayesesi / Comparıson Of Local Elements Used In Nedım And Necatı Dıvans,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 2, p. 269-284, April 2012, Ankara.
YEKBAŞ Hakan, “Mahallîleşme ve Şeyhülislam Yahya”, Turkish Studies, S. 5 (2009), s.330-335 / SAĞLAM,Ayşe(2012),Nedîm Ve Necâtî Divanlarında Kullanılan Mahallî Unsurların Mukayesesi / Comparıson Of Local Elements Used In Nedım And Necatı Dıvans,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 2, p. 269-284, April 2012, Ankara.
CEVİZCİ Ahmet,Felsefe Sözlüğü, Paradigma Yayıncılık, İstanbul, 2010 / ŞENGÜL, Servet (2012), Boğaç Han Öyküsüne Ontolojik Bir Yaklaşım / An Ontological Approach To The Story Of Boğaç Han,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 2, p. 285-290, April 2012, Ankara.
ÇETİŞLİİsmail, Batı Edebiyatında Edebi Akımlar, Kardelen Kitabevi, Isparta, 1998. / ŞENGÜL, Servet (2012), Boğaç Han Öyküsüne Ontolojik Bir Yaklaşım / An Ontological Approach To The Story Of Boğaç Han,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 2, p. 285-290, April 2012, Ankara.
KORKMAZ Ramazan, “Fenomenolojik Açıdan Tepegöz Yorumu”, Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Yayını, Ankara 2000, s.259-270 / ŞENGÜL, Servet (2012), Boğaç Han Öyküsüne Ontolojik Bir Yaklaşım / An Ontological Approach To The Story Of Boğaç Han,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 2, p. 285-290, April 2012, Ankara.
MULHALL Stephen, „Heidegger ve Varlık ve Zaman‟, Sarmal Yayınları, İstanbul 1998 / ŞENGÜL, Servet (2012), Boğaç Han Öyküsüne Ontolojik Bir Yaklaşım / An Ontological Approach To The Story Of Boğaç Han,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 2, p. 285-290, April 2012, Ankara.
SEPETÇİOĞLU M. Necati, Dede Korkut, Toker Yayınları, İstanbul 1986 / ŞENGÜL, Servet (2012), Boğaç Han Öyküsüne Ontolojik Bir Yaklaşım / An Ontological Approach To The Story Of Boğaç Han,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 2, p. 285-290, April 2012, Ankara.
TUNALI İsmail, Estetik, Remzi Kitabevi, İstanbul, 2007 / ŞENGÜL, Servet (2012), Boğaç Han Öyküsüne Ontolojik Bir Yaklaşım / An Ontological Approach To The Story Of Boğaç Han,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 2, p. 285-290, April 2012, Ankara.
AKTAŞ, Ş, (1991),Roman Sanatı ve Roman İncelemesine Giriş, Ankara, 1991, s.118 / TOPDEMİR, Ramazan (2012), Tarihi Romanda Zaman Meselesi /Hıstorıcal Novels And The Questıon Tıme,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 2, p. 291-303, April 2012, Ankara.
EYİCE,Semavi, (1975)Reşat Ekrem Koçu, Pirelli Dergisi, Sayı: 134, Kasım 1975, s. 56 / TOPDEMİR, Ramazan (2012), Tarihi Romanda Zaman Meselesi /Hıstorıcal Novels And The Questıon Tıme,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 2, p. 291-303, April 2012, Ankara.
GÖZLER, F, (1980 ), Tarihî Roman Üzerine Düşünceler, Küçük Dergi, S. 13, s. 141 / TOPDEMİR, Ramazan (2012), Tarihi Romanda Zaman Meselesi /Hıstorıcal Novels And The Questıon Tıme,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 2, p. 291-303, April 2012, Ankara.
KABAKLI, A, (1983 ) Mâzini Dirilten Sanat”, Türk Edebiyatı, Sayı: 183, s. 3 / TOPDEMİR, Ramazan (2012), Tarihi Romanda Zaman Meselesi /Hıstorıcal Novels And The Questıon Tıme,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 2, p. 291-303, April 2012, Ankara.
KAPLAN, M, (1997 ) Tarihî Romanlarda Şahıslar Nasıl Konuşturulmalı? Türk Edebiyatı, Sayı: 54, s.7 / TOPDEMİR, Ramazan (2012), Tarihi Romanda Zaman Meselesi /Hıstorıcal Novels And The Questıon Tıme,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 2, p. 291-303, April 2012, Ankara.
KOÇU, Reşad Ekrem, (2002), Kösem Sultan , II Cilt, II. Baskı, İstanbul, Doğan Kitap,

2002,441 s / TOPDEMİR, Ramazan (2012), Tarihi Romanda Zaman Meselesi /Hıstorıcal Novels And The Questıon Tıme,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 2, p. 291-303, April 2012, Ankara.


TİMUR, Taner, (1991) Osmanlı Türk Romanında Tarih, Toplum ve Kimlik, Alfa yay. İst., s.197 / TOPDEMİR, Ramazan (2012), Tarihi Romanda Zaman Meselesi /Hıstorıcal Novels And The Questıon Tıme,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 2, p. 291-303, April 2012, Ankara.
NACİ F,(1993), “Romancılarımız ve Roman Kişileri”, Hürriyet Gösteri, Sayı: 27 / TOPDEMİR, Ramazan (2012), Tarihi Romanda Zaman Meselesi /Hıstorıcal Novels And The Questıon Tıme,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 2, p. 291-303, April 2012, Ankara.
NACİ, F, (1981),Türkiye‟de Roman ve Toplumsal Değişme, İstanbul / TOPDEMİR, Ramazan (2012), Tarihi Romanda Zaman Meselesi /Hıstorıcal Novels And The Questıon Tıme,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 2, p. 291-303, April 2012, Ankara.
OKTAY, A,(1988)“Türk Şiirinde Tarih İlgisi”, Argos, Sayı: 2 / TOPDEMİR, Ramazan (2012), Tarihi Romanda Zaman Meselesi /Hıstorıcal Novels And The Questıon Tıme,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 2, p. 291-303, April 2012, Ankara.
ÖNERTOY, O, (1984),Cumhuriyet Dönemi Türk Roman ve Öyküsü, Ankara / TOPDEMİR, Ramazan (2012), Tarihi Romanda Zaman Meselesi /Hıstorıcal Novels And The Questıon Tıme,

Download 3.37 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   28   29   30   31   32   33   34   35   ...   437
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
O’zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
davlat pedagogika
o’rta maxsus
axborot texnologiyalari
nomidagi toshkent
pedagogika instituti
texnologiyalari universiteti
navoiy nomidagi
samarqand davlat
guruh talabasi
ta’limi vazirligi
nomidagi samarqand
toshkent davlat
toshkent axborot
haqida tushuncha
Darsning maqsadi
xorazmiy nomidagi
Toshkent davlat
vazirligi toshkent
tashkil etish
Alisher navoiy
Ўзбекистон республикаси
rivojlantirish vazirligi
matematika fakulteti
pedagogika universiteti
таълим вазирлиги
sinflar uchun
Nizomiy nomidagi
tibbiyot akademiyasi
maxsus ta'lim
ta'lim vazirligi
махсус таълим
bilan ishlash
o’rta ta’lim
fanlar fakulteti
Referat mavzu
Navoiy davlat
haqida umumiy
umumiy o’rta
Buxoro davlat
fanining predmeti
fizika matematika
malakasini oshirish
universiteti fizika
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
jizzax davlat
davlat sharqshunoslik