Jass studies atif indeksi / jass studies citation index not


The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Download 3.37 Mb.
bet318/437
Sana22.01.2017
Hajmi3.37 Mb.
1   ...   314   315   316   317   318   319   320   321   ...   437
The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 3, p. 785-798, March 2013, Fransa.

KARAER, H. & KÖSTERELİOĞLU, M. 2005. Amasya ve Sinop İllerinde Çalışan Okulöncesi Öğretmenlerin Fen Kavramlarının Öğretilmesinde Kullandıkları Yöntemlerin Belirlenmesi.[The Determination Of The Methods Used In Teaching The Science Concepts By The Preschool Theachers Serving In Amasya And Sinop]. Kastamonu Eğitim Dergisi [Kastamonu Education Journal], 13(2):447-454 / ÜNAL, Merve; AKMAN, Berrin (2013), Investıgatıon Of Preschool Teachers’ Attıtudes Towards Scıence Teachıng (Sample Of Malatya Cıty) / Okul Öncesi Öğretmenlerinin Fen Eğitimine Karşı Tutumlarının İncelenmesi (Malatya İli Örneği), , The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 3, p. 785-798, March 2013, Fransa.

KOCABAŞ, Ş. 2005. Ortaöğretim Öğretmenleri İçin Hizmet İçi Eğitim Yoluyla Değişim, [Change for Secondary Schools Teachers By In-Service Education.+ Eğitimde İyi Örnekler Konferansı, [Great Patterns in Education Congress] Sabancı Üniversitesi, İstanbul. Available at http://www.erg.sabanciuniv.edu/iok2005 /bildiriler /sadiye-kocabas.doc. Accessed 15 March 2006 / ÜNAL, Merve; AKMAN, Berrin (2013), Investıgatıon Of Preschool Teachers’ Attıtudes Towards Scıence Teachıng (Sample Of Malatya Cıty) / Okul Öncesi Öğretmenlerinin Fen Eğitimine Karşı Tutumlarının İncelenmesi (Malatya İli Örneği), , The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 3, p. 785-798, March 2013, Fransa.

LIND, K. K. 2000. Exploring Science in Early Childhood Education. USA: Delmar Thomson Learning / ÜNAL, Merve; AKMAN, Berrin (2013), Investıgatıon Of Preschool Teachers’ Attıtudes Towards Scıence Teachıng (Sample Of Malatya Cıty) / Okul Öncesi Öğretmenlerinin Fen Eğitimine Karşı Tutumlarının İncelenmesi (Malatya İli Örneği), , The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 3, p. 785-798, March 2013, Fransa.

MARTIN, D. J. 2001. Constructing early childhood science. USA: Delmar Thomson Learning / ÜNAL, Merve; AKMAN, Berrin (2013), Investıgatıon Of Preschool Teachers’ Attıtudes Towards Scıence Teachıng (Sample Of Malatya Cıty) / Okul Öncesi Öğretmenlerinin Fen Eğitimine Karşı Tutumlarının İncelenmesi (Malatya İli Örneği), , The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 3, p. 785-798, March 2013, Fransa.

PARLAKYILDIZ, B. & AYDIN, F. 2004. Okulöncesi Dönem Fen Eğitiminde Fen ve Doğa Köşesinin Kullanımına Yönelik Bir İnceleme *Investigation of Usage of Science Tables in Preschools Years]. XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, [13th National Educational Sciences Congress] Malatya, Turkey / ÜNAL, Merve; AKMAN, Berrin (2013), Investıgatıon Of Preschool Teachers’ Attıtudes Towards Scıence Teachıng (Sample Of Malatya Cıty) / Okul Öncesi Öğretmenlerinin Fen Eğitimine Karşı Tutumlarının İncelenmesi (Malatya İli Örneği), , The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 3, p. 785-798, March 2013, Fransa.

ŞİŞMAN, M. 1999. Öğretmenliğe Giriş [Introduction To Teaching] Ankara: Pegem Publishing / ÜNAL, Merve; AKMAN, Berrin (2013), Investıgatıon Of Preschool Teachers’ Attıtudes Towards Scıence Teachıng (Sample Of Malatya Cıty) / Okul Öncesi Öğretmenlerinin Fen Eğitimine Karşı Tutumlarının İncelenmesi (Malatya İli Örneği), , The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 3, p. 785-798, March 2013, Fransa.

ÜNAL, M. & AKMAN, B. 2006. Okulöncesi Öğretmenlerinin Fen Eğitimine Karşı Gösterdikleri Tutumlar *Early Childhood Teachers’ Attitudes Towards Science Teaching], Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi [Hacettepe University Journal of Education], 30: 251-257 / ÜNAL, Merve; AKMAN, Berrin (2013), Investıgatıon Of Preschool Teachers’ Attıtudes Towards Scıence Teachıng (Sample Of Malatya Cıty) / Okul Öncesi Öğretmenlerinin Fen Eğitimine Karşı Tutumlarının İncelenmesi (Malatya İli Örneği), , The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 3, p. 785-798, March 2013, Fransa.

WEISBERG, J.& SAGIE, A. 1999. Teachers’ physical, mental, and emotional burnout:

Impact on intention to quit. The Journal of Psychology, 133(3): 333-339 / ÜNAL, Merve; AKMAN, Berrin (2013), Investıgatıon Of Preschool Teachers’ Attıtudes Towards Scıence Teachıng (Sample Of Malatya Cıty) / Okul Öncesi Öğretmenlerinin Fen Eğitimine Karşı Tutumlarının İncelenmesi (Malatya İli Örneği), , The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 3, p. 785-798, March 2013, Fransa.

WILSON, R. 2002. Promoting The Development of Scientific Thinking. Available at http://www.earlychildhood.com/Articles/. Accessed 18 October 2005 / ÜNAL, Merve; AKMAN, Berrin (2013), Investıgatıon Of Preschool Teachers’ Attıtudes Towards Scıence Teachıng (Sample Of Malatya Cıty) / Okul Öncesi Öğretmenlerinin Fen Eğitimine Karşı Tutumlarının İncelenmesi (Malatya İli Örneği), , The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 3, p. 785-798, March 2013, Fransa.

ALVER, Köksal (2012), Edebiyat Sosyolojisi, Ed. Köksal Alver, Hece, Ankara / YAŞAR, Hüseyin (2013), Nesl-İ Ahir Ve Üç İstanbul Romanlarında İkinci Abdülhamit Dönemi / Perıod Of Abdulhamid Iı In Nesl-İ Ahir And Üç İstanbul Novels, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 799-828, March 2013, Fransa.

AYVERDİ, Samiha (2005), Boğaziçi’nde Tarih, 6. Baskı, Kubbealtı Neşriyat, İstanbul / YAŞAR, Hüseyin (2013), Nesl-İ Ahir Ve Üç İstanbul Romanlarında İkinci Abdülhamit Dönemi / Perıod Of Abdulhamid Iı In Nesl-İ Ahir And Üç İstanbul Novels, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 799-828, March 2013, Fransa.

BELGE, Murat (1998), Edebiyat Üstüne Yazılar, İletişim, İstanbul / YAŞAR, Hüseyin (2013), Nesl-İ Ahir Ve Üç İstanbul Romanlarında İkinci Abdülhamit Dönemi / Perıod Of Abdulhamid Iı In Nesl-İ Ahir And Üç İstanbul Novels, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 799-828, March 2013, Fransa.

ENGİNÜN, İnci (1991), Yeni Türk Edebiyatı Araştırmaları, 2. Baskı, Dergâh Yay, İstanbul / YAŞAR, Hüseyin (2013), Nesl-İ Ahir Ve Üç İstanbul Romanlarında İkinci Abdülhamit Dönemi / Perıod Of Abdulhamid Iı In Nesl-İ Ahir And Üç İstanbul Novels, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 799-828, March 2013, Fransa.

FİNN, Robert P. (1984), Türk Romanı, Bilgi Yayınevi, Ankara / YAŞAR, Hüseyin (2013), Nesl-İ Ahir Ve Üç İstanbul Romanlarında İkinci Abdülhamit Dönemi / Perıod Of Abdulhamid Iı In Nesl-İ Ahir And Üç İstanbul Novels, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 799-828, March 2013, Fransa.

GENGEMBRE, Gérard (2006), Le roman historique, Klincksieck, Paris / YAŞAR, Hüseyin (2013), Nesl-İ Ahir Ve Üç İstanbul Romanlarında İkinci Abdülhamit Dönemi / Perıod Of Abdulhamid Iı In Nesl-İ Ahir And Üç İstanbul Novels, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 799-828, March 2013, Fransa.

HİSAR, Abdülhak Şinası (2006), Boğaziçi Mehtapları, 2. Baskı, YKY, İstanbul / YAŞAR, Hüseyin (2013), Nesl-İ Ahir Ve Üç İstanbul Romanlarında İkinci Abdülhamit Dönemi / Perıod Of Abdulhamid Iı In Nesl-İ Ahir And Üç İstanbul Novels, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 799-828, March 2013, Fransa.

KANTARCIOĞLU, Sevim (2004), Türk ve Dünya Romanında Modernizm, 2. Baskı, Akçağ, Ankara / YAŞAR, Hüseyin (2013), Nesl-İ Ahir Ve Üç İstanbul Romanlarında İkinci Abdülhamit Dönemi / Perıod Of Abdulhamid Iı In Nesl-İ Ahir And Üç İstanbul Novels, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 799-828, March 2013, Fransa.

KAPLAN, Mehmet (2006), Türk Edebiyatı Üzerinde Araştırmalar 2, Dergah yay., İstanbul / YAŞAR, Hüseyin (2013), Nesl-İ Ahir Ve Üç İstanbul Romanlarında İkinci Abdülhamit Dönemi / Perıod Of Abdulhamid Iı In Nesl-İ Ahir And Üç İstanbul Novels, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 799-828, March 2013, Fransa.

KERMAN, Zeynep (1996), Türk Kültürü Araştırmaları, Prof. Dr. Zeynep Korkmaz’a Armağan, Yıl XXXII/1-2, s. 255-262, Ankara / YAŞAR, Hüseyin (2013), Nesl-İ Ahir Ve Üç İstanbul Romanlarında İkinci Abdülhamit Dönemi / Perıod Of Abdulhamid Iı In Nesl-İ Ahir And Üç İstanbul Novels, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 799-828, March 2013, Fransa.

KUNTAY, Mithat Cemal (2007), Üç İstanbul, Oğlak Yayıncılık, Altıncı baskı, İstanbul / YAŞAR, Hüseyin (2013), Nesl-İ Ahir Ve Üç İstanbul Romanlarında İkinci Abdülhamit Dönemi / Perıod Of Abdulhamid Iı In Nesl-İ Ahir And Üç İstanbul Novels, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 799-828, March 2013, Fransa.

MORAN, Berna (2002), Türk Romanına Eleştirel Bir Bakış 1, İletişim yay., İstanbul / YAŞAR, Hüseyin (2013), Nesl-İ Ahir Ve Üç İstanbul Romanlarında İkinci Abdülhamit Dönemi / Perıod Of Abdulhamid Iı In Nesl-İ Ahir And Üç İstanbul Novels, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 799-828, March 2013, Fransa.

ÖNERTOY, Olcay (1995), Halit Ziya Uşaklıgil: Romancılığı ve Romanımızdaki Yeri, Kültür Bakanlığı, Ankara / YAŞAR, Hüseyin (2013), Nesl-İ Ahir Ve Üç İstanbul Romanlarında İkinci Abdülhamit Dönemi / Perıod Of Abdulhamid Iı In Nesl-İ Ahir And Üç İstanbul Novels, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 799-828, March 2013, Fransa.

ÖRGEN, Ertan (2002), Üç İstanbul Romanında Anlatıcı ve Bakış Açısı, Selçuk Üniversitesi, Türkiyat Araştırmaları Dergisi, Bahar, S.11, s. 163-169 / YAŞAR, Hüseyin (2013), Nesl-İ Ahir Ve Üç İstanbul Romanlarında İkinci Abdülhamit Dönemi / Perıod Of Abdulhamid Iı In Nesl-İ Ahir And Üç İstanbul Novels, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 799-828, March 2013, Fransa.

ÖZ, Asım (2008), Nurdan Gürbilek Eleştirisinde Aşırı-batılılaşmadan Mütevellit Züppelik Durumunun Ele Alınışı/Kavranma Biçimi‛, Hece, Yıl: 12, S. 144, ss. 101-108 / YAŞAR, Hüseyin (2013), Nesl-İ Ahir Ve Üç İstanbul Romanlarında İkinci Abdülhamit Dönemi / Perıod Of Abdulhamid Iı In Nesl-İ Ahir And Üç İstanbul Novels, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 799-828, March 2013, Fransa.

TİMUR, Taner (2002), Osmanlı –Türk Romanında Tarih, Toplum ve Kimlik, 2. Baskı, İmge Kitabevi, Ankara / YAŞAR, Hüseyin (2013), Nesl-İ Ahir Ve Üç İstanbul Romanlarında İkinci Abdülhamit Dönemi / Perıod Of Abdulhamid Iı In Nesl-İ Ahir And Üç İstanbul Novels, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 799-828, March 2013, Fransa.

UŞAKLIGİL, Halit Ziya (2009), Nesl-i Ahir, Hazırlayan: Alev Sınar uğurlu, Özgür Yay., İstanbul / YAŞAR, Hüseyin (2013), Nesl-İ Ahir Ve Üç İstanbul Romanlarında İkinci Abdülhamit Dönemi / Perıod Of Abdulhamid Iı In Nesl-İ Ahir And Üç İstanbul Novels, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 799-828, March 2013, Fransa.

YALÇIN, Alemdar (2006), Cumhuriyet Dönemi Türk Romanı 1920-1946, 6. Baskı, Akçağ, Ankara / YAŞAR, Hüseyin (2013), Nesl-İ Ahir Ve Üç İstanbul Romanlarında İkinci Abdülhamit Dönemi / Perıod Of Abdulhamid Iı In Nesl-İ Ahir And Üç İstanbul Novels, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 799-828, March 2013, Fransa.

YENER, Cemil (1959), Bir Romancının Dünyası ve Romanlarındaki Dünya, M. SıralarMatbaası, İstanbul / YAŞAR, Hüseyin (2013), Nesl-İ Ahir Ve Üç İstanbul Romanlarında İkinci Abdülhamit Dönemi / Perıod Of Abdulhamid Iı In Nesl-İ Ahir And Üç İstanbul Novels, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 799-828, March 2013, Fransa.

ATIL, Arzu, 2007. 1950’den Günümüze Cam Heykel Sanatı, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İzmir: Dokuz Eylül Üniverisitesi Güzel San. Enstitüsü / YAZAR, Tarık; ASLAN, Tamer (2013), Biçimlerin Temel İlkeleri Bağlamında Simge Olarak Geleneksel Türk Cam Sanatı Ve Gelişimi / Tradıtıonal Turkısh Art Of Glass-Makıng As A Symbol Wıthın The Context Of Basıc Prıncıples Of Style And Its Development, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 829-854, March 2013, Fransa.

ATİK, Şeniz, 2004. MÖ. I. Binde Anadolu’da Cam Üretimi ve Tasarımı, Yayınlanmamış Doktonra Tezi, İstanbul: Mimar Sinan Üniverisitesi Fen Bilimleri Enstitüsü / YAZAR, Tarık; ASLAN, Tamer (2013), Biçimlerin Temel İlkeleri Bağlamında Simge Olarak Geleneksel Türk Cam Sanatı Ve Gelişimi / Tradıtıonal Turkısh Art Of Glass-Makıng As A Symbol Wıthın The Context Of Basıc Prıncıples Of Style And Its Development, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 829-854, March 2013, Fransa.

BEYKOZ CAMLARI, 1997.Yapı Kredi Küttür Sanat Yayıncılık / YAZAR, Tarık; ASLAN, Tamer (2013), Biçimlerin Temel İlkeleri Bağlamında Simge Olarak Geleneksel Türk Cam Sanatı Ve Gelişimi / Tradıtıonal Turkısh Art Of Glass-Makıng As A Symbol Wıthın The Context Of Basıc Prıncıples Of Style And Its Development, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 829-854, March 2013, Fransa.

BALIKÇI, Burcu, 2007. İstanbul Müzelerinde Bulunan Bezemeli Dekoratif Cam Eserler, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Konya: Selçuk Üniverisitesi Sosyal bilimler Enstitüsü / YAZAR, Tarık; ASLAN, Tamer (2013), Biçimlerin Temel İlkeleri Bağlamında Simge Olarak Geleneksel Türk Cam Sanatı Ve Gelişimi / Tradıtıonal Turkısh Art Of Glass-Makıng As A Symbol Wıthın The Context Of Basıc Prıncıples Of Style And Its Development, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 829-854, March 2013, Fransa.

BARIŞTA, H. Örcün, 1998. Türk El Sanatları, Ankara: T.C. Kültür Bakanlığı Yay / YAZAR, Tarık; ASLAN, Tamer (2013), Biçimlerin Temel İlkeleri Bağlamında Simge Olarak Geleneksel Türk Cam Sanatı Ve Gelişimi / Tradıtıonal Turkısh Art Of Glass-Makıng As A Symbol Wıthın The Context Of Basıc Prıncıples Of Style And Its Development, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 829-854, March 2013, Fransa.

BATTI E, David ve Simon Cottle, 1997. Sotheby’s Concise Encyclopedia of Glass,

Londra: Conran Octupus Limited / YAZAR, Tarık; ASLAN, Tamer (2013), Biçimlerin Temel İlkeleri Bağlamında Simge Olarak Geleneksel Türk Cam Sanatı Ve Gelişimi / Tradıtıonal Turkısh Art Of Glass-Makıng As A Symbol Wıthın The Context Of Basıc Prıncıples Of Style And Its Development, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 829-854, March 2013, Fransa.

BAYRAKTAR, N. 1982. İstanbul Cam ve Porselenleri / YAZAR, Tarık; ASLAN, Tamer (2013), Biçimlerin Temel İlkeleri Bağlamında Simge Olarak Geleneksel Türk Cam Sanatı Ve Gelişimi / Tradıtıonal Turkısh Art Of Glass-Makıng As A Symbol Wıthın The Context Of Basıc Prıncıples Of Style And Its Development, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 829-854, March 2013, Fransa.

BAYRAMOĞLU, Fuat, 1974. Türk Cam Sanatı ve Beykoz İşeri, İstanbul: İş Bankası Kültür Yayınları / YAZAR, Tarık; ASLAN, Tamer (2013), Biçimlerin Temel İlkeleri Bağlamında Simge Olarak Geleneksel Türk Cam Sanatı Ve Gelişimi / Tradıtıonal Turkısh Art Of Glass-Makıng As A Symbol Wıthın The Context Of Basıc Prıncıples Of Style And Its Development, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 829-854, March 2013, Fransa.

BOEHMER,, R.M. 1972. Die Kleinfunde von Bog azköy aus den Grabungen 1931-1939 und 1952-1969, Berlin / YAZAR, Tarık; ASLAN, Tamer (2013), Biçimlerin Temel İlkeleri Bağlamında Simge Olarak Geleneksel Türk Cam Sanatı Ve Gelişimi / Tradıtıonal Turkısh Art Of Glass-Makıng As A Symbol Wıthın The Context Of Basıc Prıncıples Of Style And Its Development, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 829-854, March 2013, Fransa.

CANAV, Üzlifat, 1985. Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. Cam Eserler Koleksiyonu, İstanbul: Çağdaş Yayıncılık ve Basın Sanayi A.Ş. Yay / YAZAR, Tarık; ASLAN, Tamer (2013), Biçimlerin Temel İlkeleri Bağlamında Simge Olarak Geleneksel Türk Cam Sanatı Ve Gelişimi / Tradıtıonal Turkısh Art Of Glass-Makıng As A Symbol Wıthın The Context Of Basıc Prıncıples Of Style And Its Development, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 829-854, March 2013, Fransa.

CUMMINGS, Keith,1997. Techniques of Kiln Formed Glass, Birinci Baskı, Londra:A & C Black Limited / YAZAR, Tarık; ASLAN, Tamer (2013), Biçimlerin Temel İlkeleri Bağlamında Simge Olarak Geleneksel Türk Cam Sanatı Ve Gelişimi / Tradıtıonal Turkısh Art Of Glass-Makıng As A Symbol Wıthın The Context Of Basıc Prıncıples Of Style And Its Development, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 829-854, March 2013, Fransa.

DEVELİOĞLU, Ferit, 1982. Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lügat, Ankara: Aydın Kitabevi / YAZAR, Tarık; ASLAN, Tamer (2013), Biçimlerin Temel İlkeleri Bağlamında Simge Olarak Geleneksel Türk Cam Sanatı Ve Gelişimi / Tradıtıonal Turkısh Art Of Glass-Makıng As A Symbol Wıthın The Context Of Basıc Prıncıples Of Style And Its Development, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 829-854, March 2013, Fransa.

ELI TEZ, Nazlı Gülgün, 2003. Plastik Sanatlarda Cam Malzemenin Uygulanışı,Yayınlyanmamış Sanatta Yeterlik Tezi, İstanbul: Mimar Sinan Üniveristesi / YAZAR, Tarık; ASLAN, Tamer (2013), Biçimlerin Temel İlkeleri Bağlamında Simge Olarak Geleneksel Türk Cam Sanatı Ve Gelişimi / Tradıtıonal Turkısh Art Of Glass-Makıng As A Symbol Wıthın The Context Of Basıc Prıncıples Of Style And Its Development, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 829-854, March 2013, Fransa.

GOLDSTEIN, S.M. 1982, L.S.Rakov ve J.K.Rakov, Cameo Glass Masterp from 2000 years of Glasmaking, New York: (Corning) / YAZAR, Tarık; ASLAN, Tamer (2013), Biçimlerin Temel İlkeleri Bağlamında Simge Olarak Geleneksel Türk Cam Sanatı Ve Gelişimi / Tradıtıonal Turkısh Art Of Glass-Makıng As A Symbol Wıthın The Context Of Basıc Prıncıples Of Style And Its Development, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 829-854, March 2013, Fransa.

HARDEN, D.B. 1987. Glass of the Caesars, Olivetti-Milan (The Corning Museum of Glass- Corning, The British Museum-London, Römisch- Germanisches Museum-Cologne.) The British Museum, London / YAZAR, Tarık; ASLAN, Tamer (2013), Biçimlerin Temel İlkeleri Bağlamında Simge Olarak Geleneksel Türk Cam Sanatı Ve Gelişimi / Tradıtıonal Turkısh Art Of Glass-Makıng As A Symbol Wıthın The Context Of Basıc Prıncıples Of Style And Its Development, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 829-854, March 2013, Fransa.

KARSLIOĞLU, F. Aslı, 2007. 1950’den Günümüze Cam Heykel Sanatı, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İzmir: Dokuz Eylül Üniverisitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü / YAZAR, Tarık; ASLAN, Tamer (2013), Biçimlerin Temel İlkeleri Bağlamında Simge Olarak Geleneksel Türk Cam Sanatı Ve Gelişimi / Tradıtıonal Turkısh Art Of Glass-Makıng As A Symbol Wıthın The Context Of Basıc Prıncıples Of Style And Its Development, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 829-854, March 2013, Fransa.

KÜÇÜKERMAN, Önder, 1985. Cam Sanatı ve Geleneksel Türk Camcılığından Örnekler, Ankara: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları / YAZAR, Tarık; ASLAN, Tamer (2013), Biçimlerin Temel İlkeleri Bağlamında Simge Olarak Geleneksel Türk Cam Sanatı Ve Gelişimi / Tradıtıonal Turkısh Art Of Glass-Makıng As A Symbol Wıthın The Context Of Basıc Prıncıples Of Style And Its Development, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 829-854, March 2013, Fransa.

KÜÇÜKERMAN, Önder, 1998. İstanbul’da 500 Yıllık Sanayi Yarışı: Türk Cam Sanayii ve Şişe Cam, İstanbul: I.Baskı, Aksoy Grafik Dizgi Matbaacılık AŞ / YAZAR, Tarık; ASLAN, Tamer (2013), Biçimlerin Temel İlkeleri Bağlamında Simge Olarak Geleneksel Türk Cam Sanatı Ve Gelişimi / Tradıtıonal Turkısh Art Of Glass-Makıng As A Symbol Wıthın The Context Of Basıc Prıncıples Of Style And Its Development, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 829-854, March 2013, Fransa.

ONUR, Burcu Akbulut, 2007. Osmanlı İmparatorluğu Cam Sanatı ve Çeşm-i Bülbüller, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul: İstanbul Teknik Üniverisitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü / YAZAR, Tarık; ASLAN, Tamer (2013), Biçimlerin Temel İlkeleri Bağlamında Simge Olarak Geleneksel Türk Cam Sanatı Ve Gelişimi / Tradıtıonal Turkısh Art Of Glass-Makıng As A Symbol Wıthın The Context Of Basıc Prıncıples Of Style And Its Development, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 829-854, March 2013, Fransa.

ÖZALTIN, F.N., Filiz N. Ölmez, 2011.Osmanlı Dönemi Minyatürlerinde El Sanatlarından İzler, S. Demirel Ünv. Güzel sanatlar Fakültesi Dergisi, ATT-E Mayıs 07 / YAZAR, Tarık; ASLAN, Tamer (2013), Biçimlerin Temel İlkeleri Bağlamında Simge Olarak Geleneksel Türk Cam Sanatı Ve Gelişimi / Tradıtıonal Turkısh Art Of Glass-Makıng As A Symbol Wıthın The Context Of Basıc Prıncıples Of Style And Its Development, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 829-854, March 2013, Fransa.

ÖZGÜMÜŞ, Üzlifat, 2000. Anadolu Camcılığı, İstanbul: Pera Yayıncılık / YAZAR, Tarık; ASLAN, Tamer (2013), Biçimlerin Temel İlkeleri Bağlamında Simge Olarak Geleneksel Türk Cam Sanatı Ve Gelişimi / Tradıtıonal Turkısh Art Of Glass-Makıng As A Symbol Wıthın The Context Of Basıc Prıncıples Of Style And Its Development, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 829-854, March 2013, Fransa.

ZERWICK, Chloe, A Short History of Glass, New York: Harry N. Abrahams Incorporated / YAZAR, Tarık; ASLAN, Tamer (2013), Biçimlerin Temel İlkeleri Bağlamında Simge Olarak Geleneksel Türk Cam Sanatı Ve Gelişimi / Tradıtıonal Turkısh Art Of Glass-Makıng As A Symbol Wıthın The Context Of Basıc Prıncıples Of Style And Its Development,Download 3.37 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   314   315   316   317   318   319   320   321   ...   437
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
O’zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
davlat pedagogika
o’rta maxsus
axborot texnologiyalari
nomidagi toshkent
pedagogika instituti
texnologiyalari universiteti
navoiy nomidagi
samarqand davlat
guruh talabasi
ta’limi vazirligi
nomidagi samarqand
toshkent davlat
toshkent axborot
haqida tushuncha
Darsning maqsadi
xorazmiy nomidagi
Toshkent davlat
vazirligi toshkent
tashkil etish
Alisher navoiy
Ўзбекистон республикаси
rivojlantirish vazirligi
matematika fakulteti
pedagogika universiteti
таълим вазирлиги
sinflar uchun
Nizomiy nomidagi
tibbiyot akademiyasi
maxsus ta'lim
ta'lim vazirligi
махсус таълим
bilan ishlash
o’rta ta’lim
fanlar fakulteti
Referat mavzu
Navoiy davlat
haqida umumiy
umumiy o’rta
Buxoro davlat
fanining predmeti
fizika matematika
malakasini oshirish
universiteti fizika
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
jizzax davlat
davlat sharqshunoslik