Jass studies atif indeksi / jass studies citation index not


The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Download 3.37 Mb.
bet316/437
Sana22.01.2017
Hajmi3.37 Mb.
1   ...   312   313   314   315   316   317   318   319   ...   437
The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 701-<, March 2013, Fransa.

ÇİFTÇİ, E. (2009). Kapkaç Suçundan Hüküm Giyenlerin Toplumsal Alandan Dışlanma Süreçleri, e-Journal of New World Sciences Academy, 4(4), 406-421 / TOPSES, Mehmet Devrim (2013), Eğitim Düzeyi Ve Kardeş Sayısının Suç Davranışıyla İlişkisi: Çanakkale E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Örneği / Relatıonshıp Between Educatıon Level, Number Of Sıblıngs And Crımınal Behavıor: Example Of Çanakkale E-Type Closed Prıson, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 701-<, March 2013, Fransa.

DİNLER, V. ve İÇLİ, T. (2009). Suç ve Yoksulluk Etkiselliği:Isparta Cezaevi Örneği, Uluslararası Davraz Kongresi, (Ed.Uysal Arman ve diğerleri), 2469-2486 / TOPSES, Mehmet Devrim (2013), Eğitim Düzeyi Ve Kardeş Sayısının Suç Davranışıyla İlişkisi: Çanakkale E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Örneği / Relatıonshıp Between Educatıon Level, Number Of Sıblıngs And Crımınal Behavıor: Example Of Çanakkale E-Type Closed Prıson, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 701-<, March 2013, Fransa.

DOLU, O. (2012). Suç Teorileri, Ankara:Seçkin Yayıncılık / TOPSES, Mehmet Devrim (2013), Eğitim Düzeyi Ve Kardeş Sayısının Suç Davranışıyla İlişkisi: Çanakkale E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Örneği / Relatıonshıp Between Educatıon Level, Number Of Sıblıngs And Crımınal Behavıor: Example Of Çanakkale E-Type Closed Prıson, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 701-<, March 2013, Fransa.

DURUSOY, S. ve arkadaşları (2008). Başlıca Sosyo Ekonomik Sorunlar Suçun Belirleyicisi Olabilir mi?, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 7(23), 172-201 / TOPSES, Mehmet Devrim (2013), Eğitim Düzeyi Ve Kardeş Sayısının Suç Davranışıyla İlişkisi: Çanakkale E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Örneği / Relatıonshıp Between Educatıon Level, Number Of Sıblıngs And Crımınal Behavıor: Example Of Çanakkale E-Type Closed Prıson, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 701-<, March 2013, Fransa.

ERDOĞDU, Y. (2005). Suça Yönlendirilen ve Yönlendirilmeyen Çocukların Aile İlişkileri ile Saldırganlık Davranışlarının Karşılaştırılması, Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi, 12(3), 107-113 / TOPSES, Mehmet Devrim (2013), Eğitim Düzeyi Ve Kardeş Sayısının Suç Davranışıyla İlişkisi: Çanakkale E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Örneği / Relatıonshıp Between Educatıon Level, Number Of Sıblıngs And Crımınal Behavıor: Example Of Çanakkale E-Type Closed Prıson, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 701-<, March 2013, Fransa.

FARRİNGTON, D. (2006). Childhood Risk Factors and Risk-Focussed Prevention, The Oxford Handbook of Criminology, (Ed. Magiure M. ve arkadaşları), Oxford Üniversity Press / TOPSES, Mehmet Devrim (2013), Eğitim Düzeyi Ve Kardeş Sayısının Suç Davranışıyla İlişkisi: Çanakkale E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Örneği / Relatıonshıp Between Educatıon Level, Number Of Sıblıngs And Crımınal Behavıor: Example Of Çanakkale E-Type Closed Prıson, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 701-<, March 2013, Fransa.

GİDDENS, A. (2008). Sosyoloji, İstanbul: Kırmızı Yayınları / TOPSES, Mehmet Devrim (2013), Eğitim Düzeyi Ve Kardeş Sayısının Suç Davranışıyla İlişkisi: Çanakkale E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Örneği / Relatıonshıp Between Educatıon Level, Number Of Sıblıngs And Crımınal Behavıor: Example Of Çanakkale E-Type Closed Prıson, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 701-<, March 2013, Fransa.

HİRSCHİ, Travis (2002). Causes of Delinquency. New Jersey: Transaction Publishers / TOPSES, Mehmet Devrim (2013), Eğitim Düzeyi Ve Kardeş Sayısının Suç Davranışıyla İlişkisi: Çanakkale E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Örneği / Relatıonshıp Between Educatıon Level, Number Of Sıblıngs And Crımınal Behavıor: Example Of Çanakkale E-Type Closed Prıson, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 701-<, March 2013, Fransa.

İÇLİ, T. (1987). Adam Öldürme Olaylarında Sosyo-Ekonomik ve Kültürel Faktörlerin Önemi, Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, 4(2), 21-45 / TOPSES, Mehmet Devrim (2013), Eğitim Düzeyi Ve Kardeş Sayısının Suç Davranışıyla İlişkisi: Çanakkale E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Örneği / Relatıonshıp Between Educatıon Level, Number Of Sıblıngs And Crımınal Behavıor: Example Of Çanakkale E-Type Closed Prıson, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 701-<, March 2013, Fransa.

İÇLİ, T.G. (2007). Kriminoloji, Ankara: Seçkin Yayıncılık / TOPSES, Mehmet Devrim (2013), Eğitim Düzeyi Ve Kardeş Sayısının Suç Davranışıyla İlişkisi: Çanakkale E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Örneği / Relatıonshıp Between Educatıon Level, Number Of Sıblıngs And Crımınal Behavıor: Example Of Çanakkale E-Type Closed Prıson, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 701-<, March 2013, Fransa.

KIZMAZ, Z. (2004). Öğrenim Düzeyi ve Suç: Suç-Okul İlişkisi Üzerine Sosyolojik Bir Araştırma, F.Ü. Sosyal Bilimler Dergisi, 14 (2), 291-319 / TOPSES, Mehmet Devrim (2013), Eğitim Düzeyi Ve Kardeş Sayısının Suç Davranışıyla İlişkisi: Çanakkale E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Örneği / Relatıonshıp Between Educatıon Level, Number Of Sıblıngs And Crımınal Behavıor: Example Of Çanakkale E-Type Closed Prıson, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 701-<, March 2013, Fransa.

KIZMAZ, Z. (2010). Cezaevine Girme Sıklıklarına Göre Suçlular: Karşılaştırmalı Bir Araştırma, e-Journal of New World Sciences Academy, 5(4), 571-607 / TOPSES, Mehmet Devrim (2013), Eğitim Düzeyi Ve Kardeş Sayısının Suç Davranışıyla İlişkisi: Çanakkale E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Örneği / Relatıonshıp Between Educatıon Level, Number Of Sıblıngs And Crımınal Behavıor: Example Of Çanakkale E-Type Closed Prıson, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 701-<, March 2013, Fransa.

KORKMAZ, A. (2007). Sosyo-Ekonomik Statü ve Suç, Sosyoloji Araştırmaları Dergisi, (2), 97-113 / TOPSES, Mehmet Devrim (2013), Eğitim Düzeyi Ve Kardeş Sayısının Suç Davranışıyla İlişkisi: Çanakkale E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Örneği / Relatıonshıp Between Educatıon Level, Number Of Sıblıngs And Crımınal Behavıor: Example Of Çanakkale E-Type Closed Prıson, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 701-<, March 2013, Fransa.

SEVİM, S. ve SOYASLAN, Y. (2009). Hırsızlık Suçu Faillerinin Sosyal, Kültürel ve Ekonomik Özellikleri: Elazığ Örneği, Polis Bilimleri Dergisi, 11(3), 23-41 / TOPSES, Mehmet Devrim (2013), Eğitim Düzeyi Ve Kardeş Sayısının Suç Davranışıyla İlişkisi: Çanakkale E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Örneği / Relatıonshıp Between Educatıon Level, Number Of Sıblıngs And Crımınal Behavıor: Example Of Çanakkale E-Type Closed Prıson, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 701-<, March 2013, Fransa.

SEYHAN, D. ve ZİNCİR, H. (2009). Tutuklu/Hükümlü Gençlerin Benlik Saygısı Düzeyleri ile Aile Özelliklerinin İncelenmesi ve Aralarındaki Korelasyonun Belirlenmesi, Aile ve Toplum Dergisi, Ekim-Kasım-Aralık, 7-22 / TOPSES, Mehmet Devrim (2013), Eğitim Düzeyi Ve Kardeş Sayısının Suç Davranışıyla İlişkisi: Çanakkale E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Örneği / Relatıonshıp Between Educatıon Level, Number Of Sıblıngs And Crımınal Behavıor: Example Of Çanakkale E-Type Closed Prıson, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 701-<, March 2013, Fransa.

UYSAL, A. (2008). Okulu Bırakma Sorunu Üzerine Tartışmalar, Milli Eğitim Dergisi, 178, 139-149 / TOPSES, Mehmet Devrim (2013), Eğitim Düzeyi Ve Kardeş Sayısının Suç Davranışıyla İlişkisi: Çanakkale E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Örneği / Relatıonshıp Between Educatıon Level, Number Of Sıblıngs And Crımınal Behavıor: Example Of Çanakkale E-Type Closed Prıson, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 701-<, March 2013, Fransa.

WASSERMAN ve arkadaşları (2003). Risk and Protective Factors of Child Delinquency, Child Delinquency Bulletin Series, April, 1-10 / TOPSES, Mehmet Devrim (2013), Eğitim Düzeyi Ve Kardeş Sayısının Suç Davranışıyla İlişkisi: Çanakkale E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Örneği / Relatıonshıp Between Educatıon Level, Number Of Sıblıngs And Crımınal Behavıor: Example Of Çanakkale E-Type Closed Prıson, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 701-<, March 2013, Fransa.

ATAMAN, Gencel, Ö. (2009). “Ülkemizde Flüt ve Flüt Eğitimi Alanlarında Yapılan Lisansüstü Tezler”, Cilt:17 No:1 Kastamonu Eğitim Dergisi 341-352 / TOPTAŞ, Barış (2013), Türkiye’de Piyano Üzerine Yapılmış Lisansüstü Çalışmalar / Graduate Studıes On The Pıano Made In Turkey, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 715-728, March 2013, Fransa.

DEMİRBATIR, R.E.(2001). “Müzik Alanı Yüksek Lisans, Doktora, Sanatta Yeterlik Tez Bibliyografyası” Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 14, Sayı 1, Bursa / TOPTAŞ, Barış (2013), Türkiye’de Piyano Üzerine Yapılmış Lisansüstü Çalışmalar / Graduate Studıes On The Pıano Made In Turkey, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 715-728, March 2013, Fransa.

ORHAN Yıldırım, Ş. (2012). “Türkiye’de Viyolonsel Alanında Yapılmış Yüksek Lisans, Doktora ve Sanatta Yeterlilik Tezleri”, Mayıs 2012 Cilt:20 No:2 Kastamonu Eğitim Dergisi 701-716 / TOPTAŞ, Barış (2013), Türkiye’de Piyano Üzerine Yapılmış Lisansüstü Çalışmalar / Graduate Studıes On The Pıano Made In Turkey, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 715-728, March 2013, Fransa.

SAY, A. (2001). “Müziğin Kitabı” Müzik Ansiklopedisi” Yayınları, 1. Basım. Ankara / TOPTAŞ, Barış (2013), Türkiye’de Piyano Üzerine Yapılmış Lisansüstü Çalışmalar / Graduate Studıes On The Pıano Made In Turkey, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 715-728, March 2013, Fransa.

SELANİK, C. (1996). “Müzik Sanatının Tarihsel Serüveni” Doruk Yayımcılık, 1. Baskı, Ankara / TOPTAŞ, Barış (2013), Türkiye’de Piyano Üzerine Yapılmış Lisansüstü Çalışmalar / Graduate Studıes On The Pıano Made In Turkey, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 715-728, March 2013, Fransa.

TOPTAŞ, B. (2011). “Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Müzik Bölümü bünyesinde yer alan Müzikoloji ve Müzik Teknolojisi anabilim dalında okuyan, kız öğrencilerin genel ders başarıları ve bu dersler içerisinde piyano dersindeki başarı durumlarının değerlendirilmesi” İnönü Üniversitesi Sanat ve Tasarım Dergisi Özel Sayı/ Cilt/Vol.1 (2011), Malatya / TOPTAŞ, Barış (2013), Türkiye’de Piyano Üzerine Yapılmış Lisansüstü Çalışmalar / Graduate Studıes On The Pıano Made In Turkey, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 715-728, March 2013, Fransa.

TUFAN, S. (1997). “Mavi Nota Müzik ve Sanat Dergisi” Yıl. 5 Sayı. 24, Nisan,1997 / TOPTAŞ, Barış (2013), Türkiye’de Piyano Üzerine Yapılmış Lisansüstü Çalışmalar / Graduate Studıes On The Pıano Made In Turkey, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 715-728, March 2013, Fransa.

UÇAN, A. (1997). Müzik Eğitimi, Temel Kavramlar-İlkeler-Yaklaşımlar- Müzik Ansiklopedisi Yayınları, Ankara / TOPTAŞ, Barış (2013), Türkiye’de Piyano Üzerine Yapılmış Lisansüstü Çalışmalar / Graduate Studıes On The Pıano Made In Turkey, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 715-728, March 2013, Fransa.

Yükseköğretim Kurulu Dokümantasyon Merkezi, http://tez2.yok.gov.tr/ / TOPTAŞ, Barış (2013), Türkiye’de Piyano Üzerine Yapılmış Lisansüstü Çalışmalar / Graduate Studıes On The Pıano Made In Turkey, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 715-728, March 2013, Fransa.

YÖK. “Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği”, (Resmi Gazete Tarihi: 01.07.1996 Resmi Gazete Sayısı: 22683 ), Erişim Tarihi 14.01.2013 / TOPTAŞ, Barış (2013), Türkiye’de Piyano Üzerine Yapılmış Lisansüstü Çalışmalar / Graduate Studıes On The Pıano Made In Turkey, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 715-728, March 2013, Fransa.

ALPEREN, N. (1994). “Anadili”. Dil Dergisi/ Doğan Aksan Özel Sayısı, s.16, Ankara: TÖMER Yayınları / TUNÇEL, Hayrettin (2013), Yabancı Dil Olarak Türkçe (Ydt) Başlangıç Seviyesi Öğrencilerinin Yazım Yanlışları / Spellıng Mıstakes Of ‘Turkısh As A Foreıgn Language’ Elementary Level Students, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 729-745, March 2013, Fransa.

BİLKAN, Nesrin., TAŞDEMİR, Ercan., CAN Hüdai (2004). Pratik Türkçe Öğretim Teknikleri, İzmir: Dilset Yayınları / TUNÇEL, Hayrettin (2013), Yabancı Dil Olarak Türkçe (Ydt) Başlangıç Seviyesi Öğrencilerinin Yazım Yanlışları / Spellıng Mıstakes Of ‘Turkısh As A Foreıgn Language’ Elementary Level Students, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 729-745, March 2013, Fransa.

CEMİLOĞLU, Mustafa. (2003). Türk Dili Ve Edebiyatı Öğretimi, Bursa: Alfa Basın Yayın Dağıtım Ltd / TUNÇEL, Hayrettin (2013), Yabancı Dil Olarak Türkçe (Ydt) Başlangıç Seviyesi Öğrencilerinin Yazım Yanlışları / Spellıng Mıstakes Of ‘Turkısh As A Foreıgn Language’ Elementary Level Students, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 729-745, March 2013, Fransa.

CHOMSK, Noam. (2001). Dil ve Zihin (Çev. Ahmet Kocaman), Genişletilmiş Basım, Ankara: Ayraç Yayınevi / TUNÇEL, Hayrettin (2013), Yabancı Dil Olarak Türkçe (Ydt) Başlangıç Seviyesi Öğrencilerinin Yazım Yanlışları / Spellıng Mıstakes Of ‘Turkısh As A Foreıgn Language’ Elementary Level Students, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 729-745, March 2013, Fransa.

CROFT, C. (1983). Teacher’s Manual For Spell-Write. New Zealand: New Zealand Council For Educational Research, Wellingon / TUNÇEL, Hayrettin (2013), Yabancı Dil Olarak Türkçe (Ydt) Başlangıç Seviyesi Öğrencilerinin Yazım Yanlışları / Spellıng Mıstakes Of ‘Turkısh As A Foreıgn Language’ Elementary Level Students, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 729-745, March 2013, Fransa.

COOK, V. J. (1997). User and English Spelling, Journal of Multilingual and Multicultural Development / TUNÇEL, Hayrettin (2013), Yabancı Dil Olarak Türkçe (Ydt) Başlangıç Seviyesi Öğrencilerinin Yazım Yanlışları / Spellıng Mıstakes Of ‘Turkısh As A Foreıgn Language’ Elementary Level Students, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 729-745, March 2013, Fransa.

Diller İçin Avrupa Ortak Başvuru Metni (2011). Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları, http://www.dilbilimi.net/ab_diller_icin_ortak_avrupa_basvuru_metni_meb_tarafindan.pdf / TUNÇEL, Hayrettin (2013), Yabancı Dil Olarak Türkçe (Ydt) Başlangıç Seviyesi Öğrencilerinin Yazım Yanlışları / Spellıng Mıstakes Of ‘Turkısh As A Foreıgn Language’ Elementary Level Students, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 729-745, March 2013, Fransa.

SERVER, Sedat. (2000). Türkçe Öğretimi ve Tam Öğrenme, Geliştirilmiş Üçüncü Baskı, Ankara: Anı Yayıncılık / TUNÇEL, Hayrettin (2013), Yabancı Dil Olarak Türkçe (Ydt) Başlangıç Seviyesi Öğrencilerinin Yazım Yanlışları / Spellıng Mıstakes Of ‘Turkısh As A Foreıgn Language’ Elementary Level Students, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 729-745, March 2013, Fransa.

SOLATI, Akbar. (2011). Patterns Of Spelling Errors IN Langeuage Learners’s Language: An Investigation On Persian Learners Of English, Malaysia. < http://faculty.ksu.edu.sa/74597/Documents/All_papers.pdf> / TUNÇEL, Hayrettin (2013), Yabancı Dil Olarak Türkçe (Ydt) Başlangıç Seviyesi Öğrencilerinin Yazım Yanlışları / Spellıng Mıstakes Of ‘Turkısh As A Foreıgn Language’ Elementary Level Students, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 729-745, March 2013, Fransa.

ŞAHİN, Abdullah., KÖSE, Erdoğan. (2008). Yüksek Öğrenime Yeni Başlayan Öğrencilerin Düşüncelerini Yazılı Olarak İfade Edebilme Becerilerinin Değerlendirilmesi, Milli Eğitim Dergisi, Sayı 180, sayfa 227-236 / TUNÇEL, Hayrettin (2013), Yabancı Dil Olarak Türkçe (Ydt) Başlangıç Seviyesi Öğrencilerinin Yazım Yanlışları / Spellıng Mıstakes Of ‘Turkısh As A Foreıgn Language’ Elementary Level Students, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 729-745, March 2013, Fransa.

Türk Dil Kurumu, Türkçe Sözlük. (2011). http://www.tdk.gov.tr/ / TUNÇEL, Hayrettin (2013), Yabancı Dil Olarak Türkçe (Ydt) Başlangıç Seviyesi Öğrencilerinin Yazım Yanlışları / Spellıng Mıstakes Of ‘Turkısh As A Foreıgn Language’ Elementary Level Students, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 729-745, March 2013, Fransa.

ÖZTÜRK, Tuncay., AKÇAY, Sezgin., YİĞİT, Abdullah., TAŞDEMİR, Ercan., BAŞAK, Serkan. (2005). Gökkuşağı Türkçe Ders Kitabı 1, İstanbul: Dilset Yayınları / TUNÇEL, Hayrettin (2013), Yabancı Dil Olarak Türkçe (Ydt) Başlangıç Seviyesi Öğrencilerinin Yazım Yanlışları / Spellıng Mıstakes Of ‘Turkısh As A Foreıgn Language’ Elementary Level Students, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 729-745, March 2013, Fransa.

YILDIRIM, Ali., ŞİMŞEK, Hasan. (2011). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri, 8. Basım, Ankara: Seçkin Yayınevi / TUNÇEL, Hayrettin (2013), Yabancı Dil Olarak Türkçe (Ydt) Başlangıç Seviyesi Öğrencilerinin Yazım Yanlışları / Spellıng Mıstakes Of ‘Turkısh As A Foreıgn Language’ Elementary Level Students, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 729-745, March 2013, Fransa.

AKTAN, C.,BAHÇE, B. (2007), Kamu Tercihi Perspektifinde Oyun Teorisi, Ankara:Seçkin Yayınevi, 2007 / UÇAN, Okyay; AYTEKİN, İbrahim (2013), Oyun Teorisi Çerçevesinde Ekonominin Dinamik Oyun Modellerine Uygulanması / An Empırıcal Analyses Of Dynamıc Game Models On Economy In Accordance Wıth Game Theory, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 747-757, March 2013, Fransa.

BİLEK, N. (2012), ‘’2008 Küresel Kriz Sürecinde Türkiye’de Ekonomiyi Canlandırma Paketinin Oyun Teorisi İle İncelenmesi’’, Yüksek Lisans Tezi, Akdeniz üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Antalya / UÇAN, Okyay; AYTEKİN, İbrahim (2013), Oyun Teorisi Çerçevesinde Ekonominin Dinamik Oyun Modellerine Uygulanması / An Empırıcal Analyses Of Dynamıc Game Models On Economy In Accordance Wıth Game Theory, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 747-757, March 2013, Fransa.

DEMİRKAN, Y. (2010), ‘’Oyunlar teorisi ve tarihsel gelişimi’’İstanbul Erkek lisesi Dergisi(05/30/2010), ss.50-54 / UÇAN, Okyay; AYTEKİN, İbrahim (2013), Oyun Teorisi Çerçevesinde Ekonominin Dinamik Oyun Modellerine Uygulanması / An Empırıcal Analyses Of Dynamıc Game Models On Economy In Accordance Wıth Game Theory, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 747-757, March 2013, Fransa.

HÜCÜMEN, M. (2007),’’ Oyun Teorisi ve Firmaların Stratejik Davranışlarının Modellenmesi’’, Yüksek Lisans Tezi, Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kocaeli / UÇAN, Okyay; AYTEKİN, İbrahim (2013), Oyun Teorisi Çerçevesinde Ekonominin Dinamik Oyun Modellerine Uygulanması / An Empırıcal Analyses Of Dynamıc Game Models On Economy In Accordance Wıth Game Theory, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 747-757, March 2013, Fransa.

KESKİN, İ. (2009), ‘’Oyun Kuramının Ekonomide Uygulanması’’, Yüksek Lisans Tezi, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana / UÇAN, Okyay; AYTEKİN, İbrahim (2013), Oyun Teorisi Çerçevesinde Ekonominin Dinamik Oyun Modellerine Uygulanması / An Empırıcal Analyses Of Dynamıc Game Models On Economy In Accordance Wıth Game Theory, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 747-757, March 2013, Fransa.

KURAL, H. (2007), ‘’karar Verme Sürecinde Oyun Teorisi ve Sektörel Uygulamalar’’, Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir / UÇAN, Okyay; AYTEKİN, İbrahim (2013), Oyun Teorisi Çerçevesinde Ekonominin Dinamik Oyun Modellerine Uygulanması / An Empırıcal Analyses Of Dynamıc Game Models On Economy In Accordance Wıth Game Theory, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 747-757, March 2013, Fransa.

ÖZEL, M. KILIÇ, S. (2008), ‘’Avrupa birliği iklim politikaları ve karar almada oyun teorisi yaklaşımı’’, Niğde Üniversitesi İ.İ.B.F Dergisi, Aralık 2008,Cilt:1, Sayı:2, ss.49-69 / UÇAN, Okyay; AYTEKİN, İbrahim (2013), Oyun Teorisi Çerçevesinde Ekonominin Dinamik Oyun Modellerine Uygulanması / An Empırıcal Analyses Of Dynamıc Game Models On Economy In Accordance Wıth Game Theory, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 747-757, March 2013, Fransa.

ÖZER, O. (2004), ‘’Oyun Teorisi ve Tarımda Uygulanması’’, Doktora Semineri, Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara / UÇAN, Okyay; AYTEKİN, İbrahim (2013), Oyun Teorisi Çerçevesinde Ekonominin Dinamik Oyun Modellerine Uygulanması / An Empırıcal Analyses Of Dynamıc Game Models On Economy In Accordance Wıth Game Theory, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 747-757, March 2013, Fransa.

ŞAHİN, S. EREN, E. (2012), ‘’Oyun teorisinin gelişimi ve günümüz iktisat paradigmasının oluşumuna etkileri’’, Hukuk ve İktisat Araştırmaları Dergisi Cilt 4, No 1,ss.266-272 / UÇAN, Okyay; AYTEKİN, İbrahim (2013), Oyun Teorisi Çerçevesinde Ekonominin Dinamik Oyun Modellerine Uygulanması / An Empırıcal Analyses Of Dynamıc Game Models On Economy In Accordance Wıth Game Theory,Download 3.37 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   312   313   314   315   316   317   318   319   ...   437
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
O’zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
davlat pedagogika
o’rta maxsus
axborot texnologiyalari
nomidagi toshkent
pedagogika instituti
texnologiyalari universiteti
navoiy nomidagi
samarqand davlat
guruh talabasi
ta’limi vazirligi
nomidagi samarqand
toshkent davlat
toshkent axborot
haqida tushuncha
Darsning maqsadi
xorazmiy nomidagi
Toshkent davlat
vazirligi toshkent
tashkil etish
Alisher navoiy
Ўзбекистон республикаси
rivojlantirish vazirligi
matematika fakulteti
pedagogika universiteti
таълим вазирлиги
sinflar uchun
Nizomiy nomidagi
tibbiyot akademiyasi
maxsus ta'lim
ta'lim vazirligi
махсус таълим
bilan ishlash
o’rta ta’lim
fanlar fakulteti
Referat mavzu
Navoiy davlat
haqida umumiy
umumiy o’rta
Buxoro davlat
fanining predmeti
fizika matematika
malakasini oshirish
universiteti fizika
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
jizzax davlat
davlat sharqshunoslik