Jass studies atif indeksi / jass studies citation index not


The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Download 3.37 Mb.
bet315/437
Sana22.01.2017
Hajmi3.37 Mb.
1   ...   311   312   313   314   315   316   317   318   ...   437
The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 661-683, March 2013, Fransa.

TOMAL, N. ve ŞENOL, E. (2007). Lise 1. sınıf coğrafya öğretim programının öğretmenlerce değerlendirilmesi. Milli Eğitim Dergisi, 175, 67-97 / TAY, Bayram (2013), Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Alternatif Değerlendirme Konusundaki Görüşleri The Vıews Of Socıal Studıes Teachers About Alternatıve Assessment, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 661-683, March 2013, Fransa.

TOPTAŞ, V. (2011). Sınıf öğretmenlerinin matematik dersinde alternatif ölçme ve değerlendirme yöntemlerinin kullanımı ile ilgili algıları. Eğitim ve Bilim, 36 (159), 205-219 / TAY, Bayram (2013), Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Alternatif Değerlendirme Konusundaki Görüşleri The Vıews Of Socıal Studıes Teachers About Alternatıve Assessment, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 661-683, March 2013, Fransa.

TUNCER, M. (2010). İlköğretim Okullarında Görev Yapan Öğretmenlerin Performans Değerlendirmede Yaşadıkları Sorunların Belirlenmesi Ve Bazı Değişkenler Açısından Performans Değerlendirmeye İlişkin Düşünceleri (Kahramanmaraş İli Örneği). Uluslararası Öğretmen Yetiştirme Politikaları ve Sorunları Sempozyumu II, 16–18 Mayıs 2010 – Hacettepe Üniversitesi, Ankara / TAY, Bayram (2013), Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Alternatif Değerlendirme Konusundaki Görüşleri The Vıews Of Socıal Studıes Teachers About Alternatıve Assessment, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 661-683, March 2013, Fransa.

TUNCER, M. ve YILMAZ, Ö. (2012). Kıdem değişkeni açısından ölçme ve değerlendirme yaklaşımlarının kullanımı üzerine bir araştırma. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 1 (4), 41-48 / TAY, Bayram (2013), Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Alternatif Değerlendirme Konusundaki Görüşleri The Vıews Of Socıal Studıes Teachers About Alternatıve Assessment, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 661-683, March 2013, Fransa.

TYNJALA, P. (1998). Traditional studying for examination versus constructivist learning tasks: Do learning outcomes differ? Studies in Higher Education, 23 (2), 173-189 / TAY, Bayram (2013), Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Alternatif Değerlendirme Konusundaki Görüşleri The Vıews Of Socıal Studıes Teachers About Alternatıve Assessment, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 661-683, March 2013, Fransa.

YALÇINKAYA, E. (2009). İkinci kademede sosyal bilgiler öğretim programındaki ölçme ve değerlendirme tekniklerinin incelenmesi (Erzurum örneği). Yayınlanmamış Doktora Tezi, Atatürk Üniversitesi, Erzurum / TAY, Bayram (2013), Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Alternatif Değerlendirme Konusundaki Görüşleri The Vıews Of Socıal Studıes Teachers About Alternatıve Assessment, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 661-683, March 2013, Fransa.

YANPAR, T. (2009). Etkili ve anlamlı öğrenme için kuramsal yaklaşımlar ve yapılandırmacılık. İçinde Öztürk, C. (Ed.), Sosyal bilgiler öğretimi – Demokratik vatandaşlık eğitimi (51-76). Ankara: Pegem Akademi / TAY, Bayram (2013), Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Alternatif Değerlendirme Konusundaki Görüşleri The Vıews Of Socıal Studıes Teachers About Alternatıve Assessment, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 661-683, March 2013, Fransa.

YAŞAR, Ş., GÜLTEKİN, M., TÜRKKAN, B., YILDIZ, N. ve GİRMEN, P. (2005). Yeni ilköğretim programlarının uygulanmasına ilişkin sınıf öğretmenlerinin hazırbulunuşluk düzeylerinin ve eğitim gereksinimlerinin belirlenmesi: Eskişehir ili örneği. Yeni İlköğretim programlarını değerlendirme sempozyumu (14-16 Kasım 2005, Kayseri) bildiriler kitabı içinde, 51-63, Ankara: Sim Matbaası / TAY, Bayram (2013), Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Alternatif Değerlendirme Konusundaki Görüşleri The Vıews Of Socıal Studıes Teachers About Alternatıve Assessment, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 661-683, March 2013, Fransa.

YEŞİLYURT, E. (2012). Fen ve teknoloji dersinde kullanılan ölçme değerlendirme yöntemleri ve karşılaşılan güçlükler. Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkishor Turkic, 7(2), 1183-1205 / TAY, Bayram (2013), Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Alternatif Değerlendirme Konusundaki Görüşleri The Vıews Of Socıal Studıes Teachers About Alternatıve Assessment, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 661-683, March 2013, Fransa.

YILDIRIM, F. ve KARAKOÇ ÖZTÜRK, B. (2009). Türkçe dersi öğretim programının ölçme değerlendirme öğesi hakkında öğretmen görüşleri. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3 (37), 92-108 / TAY, Bayram (2013), Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Alternatif Değerlendirme Konusundaki Görüşleri The Vıews Of Socıal Studıes Teachers About Alternatıve Assessment, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 661-683, March 2013, Fransa.

YILDIRIM, K. (2010). Nitel araştırmalarda niteliği artırma. İlköğretim Online, 9, 79-92.[Online]: http://ilkogretim-online.org.tr / TAY, Bayram (2013), Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Alternatif Değerlendirme Konusundaki Görüşleri The Vıews Of Socıal Studıes Teachers About Alternatıve Assessment, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 661-683, March 2013, Fransa.

YILDIZ, S. (2011). İlköğretim programlarındaki ölçme ve değerlendirme yaklaşımları ile ilgili branş öğretmenlerinin görüşleri. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Marmara Üniversitesi, İstanbul / TAY, Bayram (2013), Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Alternatif Değerlendirme Konusundaki Görüşleri The Vıews Of Socıal Studıes Teachers About Alternatıve Assessment, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 661-683, March 2013, Fransa.

YİĞİT, N. ve BAK, Z. (2005). Çoklu zekâ kuramına göre yapılan planların uygulanmasında karşılaşılan güçlüklere yönelik öğretmen görüşleri. XIV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, 798-803, Denizli: TÜBİTAK Yayınları / TAY, Bayram (2013), Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Alternatif Değerlendirme Konusundaki Görüşleri The Vıews Of Socıal Studıes Teachers About Alternatıve Assessment, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 661-683, March 2013, Fransa.

YURDABAKAN, İ. (2011). Yapılandırmacı kuramın değerlendirmeye bakışı: eğitimde alternatif değerlendirme yöntemleri. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 44(1), 51-77 / TAY, Bayram (2013), Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Alternatif Değerlendirme Konusundaki Görüşleri The Vıews Of Socıal Studıes Teachers About Alternatıve Assessment, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 661-683, March 2013, Fransa.

YURDABAKAN, İ. (2012). Bloom’un revize edilen taksonomisinin eğitimde ölçme ve

değerlendirmeye etkileri. Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimleri Dergisi, 11(2),327-348 / TAY, Bayram (2013), Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Alternatif Değerlendirme Konusundaki Görüşleri The Vıews Of Socıal Studıes Teachers About Alternatıve Assessment, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 661-683, March 2013, Fransa.

WALDEN, G. R. (2008). Focus groups, Volume I- A selective annotated bibliography: Art and humanities, social sciences, and the nonmedical sciences. Lanham, Maryland, Toronto, Plymouth, UK: The Scarecrow Press, Inc / TAY, Bayram (2013), Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Alternatif Değerlendirme Konusundaki Görüşleri The Vıews Of Socıal Studıes Teachers About Alternatıve Assessment, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 661-683, March 2013, Fransa.

WEI, R. C. ve PECHEONE, R. L. (2010).Assessment for learning in preservice teacher education-performance-based assessments. In Kennedy, M. M. (Ed.), Teacher assessment and the quest for teacher quality: A handbook (69-132). San Francisco CA: Jossey Bass / TAY, Bayram (2013), Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Alternatif Değerlendirme Konusundaki Görüşleri The Vıews Of Socıal Studıes Teachers About Alternatıve Assessment, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 661-683, March 2013, Fransa.

http://mevzuat.meb.gov.tr/html/225_0.html adresine 10.12.2012 tarihinde erişilmiştir / TAY, Bayram (2013), Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Alternatif Değerlendirme Konusundaki Görüşleri The Vıews Of Socıal Studıes Teachers About Alternatıve Assessment, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 661-683, March 2013, Fransa.

ATA, B., (2006). Sosyal Bilgiler Öğretim Programı, Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgiler Öğretimi, Öztürk, C. (Ed.), Ankara: PegemA Yayıncılık / KAYHAN, Cem (2013), İlköğretim Sosyal Bilgiler 4. Ve 5. Sınıf Ünite Kazanımları İle Ders Kitapları Hazırlık Ve Değerlendirme Sorularının Bilişsel, Duyuşsal Ve Psikomotor Hedefler Açısından Karşılaştırılması / Comparıng The Prımary School Socıal Studıes Fourth And Fıfth Grades Unıt Acquısıtıons And Preparatory Questıons And Assessment Questıons In Terms Of Cognıtıve, Affectıve And Psychomotor Aıms, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 685-700, March 2013, Fransa.

DEMİREL, Ö. (2004). Kuramdan Uygulamaya Eğitimde Program Geliştirme. 7. Baskı, Ankara: PegemA Yayıncılık / KAYHAN, Cem (2013), İlköğretim Sosyal Bilgiler 4. Ve 5. Sınıf Ünite Kazanımları İle Ders Kitapları Hazırlık Ve Değerlendirme Sorularının Bilişsel, Duyuşsal Ve Psikomotor Hedefler Açısından Karşılaştırılması / Comparıng The Prımary School Socıal Studıes Fourth And Fıfth Grades Unıt Acquısıtıons And Preparatory Questıons And Assessment Questıons In Terms Of Cognıtıve, Affectıve And Psychomotor Aıms, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 685-700, March 2013, Fransa.

DEMİREL, Ö. (2009). Öğretimde Planlama ve Değerlendirme, Öğretme Sanatı.Genişletilmiş 10. Baskı. Ankara: PegemA Yayıncılık / KAYHAN, Cem (2013), İlköğretim Sosyal Bilgiler 4. Ve 5. Sınıf Ünite Kazanımları İle Ders Kitapları Hazırlık Ve Değerlendirme Sorularının Bilişsel, Duyuşsal Ve Psikomotor Hedefler Açısından Karşılaştırılması / Comparıng The Prımary School Socıal Studıes Fourth And Fıfth Grades Unıt Acquısıtıons And Preparatory Questıons And Assessment Questıons In Terms Of Cognıtıve, Affectıve And Psychomotor Aıms, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 685-700, March 2013, Fransa.

ERKUL, H. (2008). 21. Yüzyılda Eğitimde Olması Gerekenler, Bilim ve Aklın Aydınlığında Eğitim Dergisi, 100, 91 / KAYHAN, Cem (2013), İlköğretim Sosyal Bilgiler 4. Ve 5. Sınıf Ünite Kazanımları İle Ders Kitapları Hazırlık Ve Değerlendirme Sorularının Bilişsel, Duyuşsal Ve Psikomotor Hedefler Açısından Karşılaştırılması / Comparıng The Prımary School Socıal Studıes Fourth And Fıfth Grades Unıt Acquısıtıons And Preparatory Questıons And Assessment Questıons In Terms Of Cognıtıve, Affectıve And Psychomotor Aıms, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 685-700, March 2013, Fransa.

GAZEL, A.A.& EROL, H. (2011). İlköğretim 7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Programındaki Kazanımların Taksonomik Açıdan Değerlendirilmesi. Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, 5(2), 202-222 / KAYHAN, Cem (2013), İlköğretim Sosyal Bilgiler 4. Ve 5. Sınıf Ünite Kazanımları İle Ders Kitapları Hazırlık Ve Değerlendirme Sorularının Bilişsel, Duyuşsal Ve Psikomotor Hedefler Açısından Karşılaştırılması / Comparıng The Prımary School Socıal Studıes Fourth And Fıfth Grades Unıt Acquısıtıons And Preparatory Questıons And Assessment Questıons In Terms Of Cognıtıve, Affectıve And Psychomotor Aıms, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 685-700, March 2013, Fransa.

GÜLCAN, M.G., BAYRAM, Ö., KILIÇ, Z., KARAKAYA, F.M.& MİDİLLİ, M. (2008). İlköğretim 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı. Ankara: Koza Yayınları / KAYHAN, Cem (2013), İlköğretim Sosyal Bilgiler 4. Ve 5. Sınıf Ünite Kazanımları İle Ders Kitapları Hazırlık Ve Değerlendirme Sorularının Bilişsel, Duyuşsal Ve Psikomotor Hedefler Açısından Karşılaştırılması / Comparıng The Prımary School Socıal Studıes Fourth And Fıfth Grades Unıt Acquısıtıons And Preparatory Questıons And Assessment Questıons In Terms Of Cognıtıve, Affectıve And Psychomotor Aıms, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 685-700, March 2013, Fransa.

KAPTAN, F. (1999). Fen Bilgisi Öğretimi. İstanbul: Milli Eğitim Basımevi / KAYHAN, Cem (2013), İlköğretim Sosyal Bilgiler 4. Ve 5. Sınıf Ünite Kazanımları İle Ders Kitapları Hazırlık Ve Değerlendirme Sorularının Bilişsel, Duyuşsal Ve Psikomotor Hedefler Açısından Karşılaştırılması / Comparıng The Prımary School Socıal Studıes Fourth And Fıfth Grades Unıt Acquısıtıons And Preparatory Questıons And Assessment Questıons In Terms Of Cognıtıve, Affectıve And Psychomotor Aıms, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 685-700, March 2013, Fransa.

MEB. (2005). İlköğretim Sosyal Bilgiler Dersi 4-5. Sınıflar Öğretim Programı ve Kılavuzu. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı. Ankara: Devlet Kitapları Müdürlüğü Basımevi / KAYHAN, Cem (2013), İlköğretim Sosyal Bilgiler 4. Ve 5. Sınıf Ünite Kazanımları İle Ders Kitapları Hazırlık Ve Değerlendirme Sorularının Bilişsel, Duyuşsal Ve Psikomotor Hedefler Açısından Karşılaştırılması / Comparıng The Prımary School Socıal Studıes Fourth And Fıfth Grades Unıt Acquısıtıons And Preparatory Questıons And Assessment Questıons In Terms Of Cognıtıve, Affectıve And Psychomotor Aıms, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 685-700, March 2013, Fransa.

KOLUKISA, E. A., ORUÇ, Ş., AKBABA, B.& DÜNDAR, H. (2006). İlköğretim 4. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı. Ankara: A Yayınları / KAYHAN, Cem (2013), İlköğretim Sosyal Bilgiler 4. Ve 5. Sınıf Ünite Kazanımları İle Ders Kitapları Hazırlık Ve Değerlendirme Sorularının Bilişsel, Duyuşsal Ve Psikomotor Hedefler Açısından Karşılaştırılması / Comparıng The Prımary School Socıal Studıes Fourth And Fıfth Grades Unıt Acquısıtıons And Preparatory Questıons And Assessment Questıons In Terms Of Cognıtıve, Affectıve And Psychomotor Aıms, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 685-700, March 2013, Fransa.

KARAGÖZ, D., TEKEREK, M., KAYA, N., AZER, H., ALIÇ, M. D., YILBAT vd.(2008). İlköğretim 4. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı. Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları / KAYHAN, Cem (2013), İlköğretim Sosyal Bilgiler 4. Ve 5. Sınıf Ünite Kazanımları İle Ders Kitapları Hazırlık Ve Değerlendirme Sorularının Bilişsel, Duyuşsal Ve Psikomotor Hedefler Açısından Karşılaştırılması / Comparıng The Prımary School Socıal Studıes Fourth And Fıfth Grades Unıt Acquısıtıons And Preparatory Questıons And Assessment Questıons In Terms Of Cognıtıve, Affectıve And Psychomotor Aıms, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 685-700, March 2013, Fransa.

ÖZDEN, Y. (2005). Öğrenme ve Öğretme. Ankara: PegemA Yayıncılık / KAYHAN, Cem (2013), İlköğretim Sosyal Bilgiler 4. Ve 5. Sınıf Ünite Kazanımları İle Ders Kitapları Hazırlık Ve Değerlendirme Sorularının Bilişsel, Duyuşsal Ve Psikomotor Hedefler Açısından Karşılaştırılması / Comparıng The Prımary School Socıal Studıes Fourth And Fıfth Grades Unıt Acquısıtıons And Preparatory Questıons And Assessment Questıons In Terms Of Cognıtıve, Affectıve And Psychomotor Aıms, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 685-700, March 2013, Fransa.

SENEMOĞLU, N. (2009). Gelişim, Öğrenme ve Öğretim. 14. Baskı. Ankara: PegemA Yayıncılık / KAYHAN, Cem (2013), İlköğretim Sosyal Bilgiler 4. Ve 5. Sınıf Ünite Kazanımları İle Ders Kitapları Hazırlık Ve Değerlendirme Sorularının Bilişsel, Duyuşsal Ve Psikomotor Hedefler Açısından Karşılaştırılması / Comparıng The Prımary School Socıal Studıes Fourth And Fıfth Grades Unıt Acquısıtıons And Preparatory Questıons And Assessment Questıons In Terms Of Cognıtıve, Affectıve And Psychomotor Aıms, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 685-700, March 2013, Fransa.

SERTÇELIK, Ö. (2007). Bilişsel, Uyuşsal ve Devimsel Kazanımlar ve Alt Basamakları

Hakkında Rapor ve Ders Planı İncelemesi, http://mail.baskent.edu.tr/~20397227 /portfolyo/Kazanimlariinceleyelim.pdf (E.T. 17.08.2009) / KAYHAN, Cem (2013), İlköğretim Sosyal Bilgiler 4. Ve 5. Sınıf Ünite Kazanımları İle Ders Kitapları Hazırlık Ve Değerlendirme Sorularının Bilişsel, Duyuşsal Ve Psikomotor Hedefler Açısından Karşılaştırılması / Comparıng The Prımary School Socıal Studıes Fourth And Fıfth Grades Unıt Acquısıtıons And Preparatory Questıons And Assessment Questıons In Terms Of Cognıtıve, Affectıve And Psychomotor Aıms, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 685-700, March 2013, Fransa.

SÖNMEZ, V. (2008). Öğretim İlke ve Yöntemleri. Ankara:Anı Yayıncılık / KAYHAN, Cem (2013), İlköğretim Sosyal Bilgiler 4. Ve 5. Sınıf Ünite Kazanımları İle Ders Kitapları Hazırlık Ve Değerlendirme Sorularının Bilişsel, Duyuşsal Ve Psikomotor Hedefler Açısından Karşılaştırılması / Comparıng The Prımary School Socıal Studıes Fourth And Fıfth Grades Unıt Acquısıtıons And Preparatory Questıons And Assessment Questıons In Terms Of Cognıtıve, Affectıve And Psychomotor Aıms, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 685-700, March 2013, Fransa.

SÖNMEZ, V. (2009). Program Geliştirmede Öğretmen El Kitabı. Ankara: Anı Yayıncılık / KAYHAN, Cem (2013), İlköğretim Sosyal Bilgiler 4. Ve 5. Sınıf Ünite Kazanımları İle Ders Kitapları Hazırlık Ve Değerlendirme Sorularının Bilişsel, Duyuşsal Ve Psikomotor Hedefler Açısından Karşılaştırılması / Comparıng The Prımary School Socıal Studıes Fourth And Fıfth Grades Unıt Acquısıtıons And Preparatory Questıons And Assessment Questıons In Terms Of Cognıtıve, Affectıve And Psychomotor Aıms, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 685-700, March 2013, Fransa.

SÖZER, E., (1998), Sosyal Bilgiler Programının Amaçları, İlkeleri ve Temel Özellikleri,Sosyal Bilgiler Öğretimi. Can, G. (Ed.). Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları No: 1064 / KAYHAN, Cem (2013), İlköğretim Sosyal Bilgiler 4. Ve 5. Sınıf Ünite Kazanımları İle Ders Kitapları Hazırlık Ve Değerlendirme Sorularının Bilişsel, Duyuşsal Ve Psikomotor Hedefler Açısından Karşılaştırılması / Comparıng The Prımary School Socıal Studıes Fourth And Fıfth Grades Unıt Acquısıtıons And Preparatory Questıons And Assessment Questıons In Terms Of Cognıtıve, Affectıve And Psychomotor Aıms, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 685-700, March 2013, Fransa.

YAŞAR, Ş., (2005). Sosyal Bilgiler Programı ve Öğretimi. Eğitimde Yansımalar: VIII Yeni İlköğretim Programlarını Değerlendirme Sempozyumu Bildiriler Kitabı (s. 329–342), Ankara: Sim Matbaası / KAYHAN, Cem (2013), İlköğretim Sosyal Bilgiler 4. Ve 5. Sınıf Ünite Kazanımları İle Ders Kitapları Hazırlık Ve Değerlendirme Sorularının Bilişsel, Duyuşsal Ve Psikomotor Hedefler Açısından Karşılaştırılması / Comparıng The Prımary School Socıal Studıes Fourth And Fıfth Grades Unıt Acquısıtıons And Preparatory Questıons And Assessment Questıons In Terms Of Cognıtıve, Affectıve And Psychomotor Aıms, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 685-700, March 2013, Fransa.

YILMAZ, A. & MORGİL, F.İ. (1999). Kimya Öğretmenliği Öğrencilerinin LaboratuarUygulamalarında Kullandıkları Laboratuarların Şimdiki Durumu ve Güvenli Çalışmaya İlişkin Öğrenci Görüşleri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 15: 104-109 / KAYHAN, Cem (2013), İlköğretim Sosyal Bilgiler 4. Ve 5. Sınıf Ünite Kazanımları İle Ders Kitapları Hazırlık Ve Değerlendirme Sorularının Bilişsel, Duyuşsal Ve Psikomotor Hedefler Açısından Karşılaştırılması / Comparıng The Prımary School Socıal Studıes Fourth And Fıfth Grades Unıt Acquısıtıons And Preparatory Questıons And Assessment Questıons In Terms Of Cognıtıve, Affectıve And Psychomotor Aıms, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 685-700, March 2013, Fransa.

AKDUMAN, G. ve arkadaşları (2007). Ergen Suçluluğunda Bazı Kişisel ve Ailesel Özelliklerin İncelenmesi, Türk Ped. Araştırmaları, 42, 156-161 / TOPSES, Mehmet Devrim (2013), Eğitim Düzeyi Ve Kardeş Sayısının Suç Davranışıyla İlişkisi: Çanakkale E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Örneği / Relatıonshıp Between Educatıon Level, Number Of Sıblıngs And Crımınal Behavıor: Example Of Çanakkale E-Type Closed Prıson, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 701-<, March 2013, Fransa.

AVCI, M. (2008). Tutuklu Çocuklar Üzerine Bir Araştırma: Çocukların Suça Yönelmesinde Etkili Olan Toplumsal Nedenler ve Çözüm Önerileri, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 11(1), 49-73 / TOPSES, Mehmet Devrim (2013), Eğitim Düzeyi Ve Kardeş Sayısının Suç Davranışıyla İlişkisi: Çanakkale E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Örneği / Relatıonshıp Between Educatıon Level, Number Of Sıblıngs And Crımınal Behavıor: Example Of Çanakkale E-Type Closed Prıson, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 701-<, March 2013, Fransa.

CANTÜRK, N. ve KOÇ, S. (2010). Adi Tıp Kurumunda Değerlendirilen Cinsel Suç Sanıklarının Sosyo-Demografik Özellikleri ve Psikiyatrik Profilleri, 63(2), 50-53 / TOPSES, Mehmet Devrim (2013), Eğitim Düzeyi Ve Kardeş Sayısının Suç Davranışıyla İlişkisi: Çanakkale E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Örneği / Relatıonshıp Between Educatıon Level, Number Of Sıblıngs And Crımınal Behavıor: Example Of Çanakkale E-Type Closed Prıson, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 701-<, March 2013, Fransa.

CÖMERTLER, N. ve KAR, M. (2007). Türkiye’de Suç Oranının Sosyo-Ekonomik Belirleyicileri: Yatay Kesit Analizi, A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, 62(2), 1-17 / TOPSES, Mehmet Devrim (2013), Eğitim Düzeyi Ve Kardeş Sayısının Suç Davranışıyla İlişkisi: Çanakkale E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Örneği / Relatıonshıp Between Educatıon Level, Number Of Sıblıngs And Crımınal Behavıor: Example Of Çanakkale E-Type Closed Prıson,Download 3.37 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   311   312   313   314   315   316   317   318   ...   437
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
O’zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
davlat pedagogika
o’rta maxsus
axborot texnologiyalari
nomidagi toshkent
pedagogika instituti
texnologiyalari universiteti
navoiy nomidagi
samarqand davlat
guruh talabasi
ta’limi vazirligi
nomidagi samarqand
toshkent davlat
toshkent axborot
haqida tushuncha
Darsning maqsadi
xorazmiy nomidagi
Toshkent davlat
vazirligi toshkent
tashkil etish
Alisher navoiy
Ўзбекистон республикаси
rivojlantirish vazirligi
matematika fakulteti
pedagogika universiteti
таълим вазирлиги
sinflar uchun
Nizomiy nomidagi
tibbiyot akademiyasi
maxsus ta'lim
ta'lim vazirligi
махсус таълим
bilan ishlash
o’rta ta’lim
fanlar fakulteti
Referat mavzu
Navoiy davlat
haqida umumiy
umumiy o’rta
Buxoro davlat
fanining predmeti
fizika matematika
malakasini oshirish
universiteti fizika
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
jizzax davlat
davlat sharqshunoslik