Jass studies atif indeksi / jass studies citation index not


TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Download 3.37 Mb.
bet31/437
Sana22.01.2017
Hajmi3.37 Mb.
1   ...   27   28   29   30   31   32   33   34   ...   437
TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 2, p. 201-214, April 2012, Ankara.
SÖYLEMEZ Orhan (2003). “Türkiye Türkçesinde Özbek Tarihi Romanı”, Atatürk

Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, S. 2, 113-122.

Erzurum: Atatürk Üniversitesi Yayınları /MORKOÇ, Ayvaz (2012),Adil Yakuboğlu’nun “Uluğbey’in Hazinesi” Romanında Tarikatlar Ve Faaliyetleri / Sects And Theır Actıvıtıes Of Adil Yakuboğlu In Hıs Novel “Uluğbey’in Hazinesi”,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 2, p. 201-214, April 2012, Ankara.
SÖYLEMEZ Orhan (2005). Türk Dünyası Edebiyatları Roman I, Ankara: Akçağ

Yayınları /MORKOÇ, Ayvaz (2012),Adil Yakuboğlu’nun “Uluğbey’in Hazinesi” Romanında Tarikatlar Ve Faaliyetleri / Sects And Theır Actıvıtıes Of Adil Yakuboğlu In Hıs Novel “Uluğbey’in Hazinesi”,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 2, p. 201-214, April 2012, Ankara.


SÖYLEMEZ Orhan (2010). “Adil Yakuboğlu ve Roman Dünyası”, Kardeş Kalemler,

Yıl: 4, S. 38, Ankara: Avrasya Yazarlar Birliği Yayınları /MORKOÇ, Ayvaz (2012),Adil Yakuboğlu’nun “Uluğbey’in Hazinesi” Romanında Tarikatlar Ve Faaliyetleri / Sects And Theır Actıvıtıes Of Adil Yakuboğlu In Hıs Novel “Uluğbey’in Hazinesi”,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 2, p. 201-214, April 2012, Ankara.


TOGAN A. Zeki Velidî (1981). Umumî Türk Tarihine Giriş, c. 1, İstanbul: Enderun

Kitabevi TOSUN Necdet (2007). “Nizâmeddin Hâmûş” TDV İslam Ansiklopedisi, C. 33, İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları /MORKOÇ, Ayvaz (2012),Adil Yakuboğlu’nun “Uluğbey’in Hazinesi” Romanında Tarikatlar Ve Faaliyetleri / Sects And Theır Actıvıtıes Of Adil Yakuboğlu In Hıs Novel “Uluğbey’in Hazinesi”,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 2, p. 201-214, April 2012, Ankara.


ULUDAĞ Süleyman (1991). Tasavvuf Terimleri Sözlüğü, İstanbul: Marifet Yayınları /MORKOÇ, Ayvaz (2012),Adil Yakuboğlu’nun “Uluğbey’in Hazinesi” Romanında Tarikatlar Ve Faaliyetleri / Sects And Theır Actıvıtıes Of Adil Yakuboğlu In Hıs Novel “Uluğbey’in Hazinesi”,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 2, p. 201-214, April 2012, Ankara.
YAKUBOĞLU, Adil (2005). Adalet Menzili, İstanbul: Selenge Yayınları /MORKOÇ, Ayvaz (2012),Adil Yakuboğlu’nun “Uluğbey’in Hazinesi” Romanında Tarikatlar Ve Faaliyetleri / Sects And Theır Actıvıtıes Of Adil Yakuboğlu In Hıs Novel “Uluğbey’in Hazinesi”,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 2, p. 201-214, April 2012, Ankara.
YAKUBOV Adil (2003). Köhne Dünya, İstanbul: Selenge Yayınları /MORKOÇ, Ayvaz (2012),Adil Yakuboğlu’nun “Uluğbey’in Hazinesi” Romanında Tarikatlar Ve Faaliyetleri / Sects And Theır Actıvıtıes Of Adil Yakuboğlu In Hıs Novel “Uluğbey’in Hazinesi”,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 2, p. 201-214, April 2012, Ankara.

YAKUBOV Adil (2008). Uluğbey’in Hazinesi, İstanbul: Selenge Yayınları /MORKOÇ, Ayvaz (2012),Adil Yakuboğlu’nun “Uluğbey’in Hazinesi” Romanında Tarikatlar Ve Faaliyetleri / Sects And Theır Actıvıtıes Of Adil Yakuboğlu In Hıs Novel “Uluğbey’in Hazinesi”,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 2, p. 201-214, April 2012, Ankara.


YAKUBOV Adil (2009). Mukaddes, İstanbul: İleri Yayınları /MORKOÇ, Ayvaz (2012),Adil Yakuboğlu’nun “Uluğbey’in Hazinesi” Romanında Tarikatlar Ve Faaliyetleri / Sects And Theır Actıvıtıes Of Adil Yakuboğlu In Hıs Novel “Uluğbey’in Hazinesi”,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 2, p. 201-214, April 2012, Ankara.
Ahmet Necdet, Muzaffer Tayyip Unutuldu mu?, Çağdaş Eleştiri, Aralık 1984, s. 36-37 / ÖZBEK, Seda(2012),Orhan Veli’nin İzinde Bir “Garip”: Muzaffer TayyipUslu / A “Grotesque” On Orhan Veli‟S Step: Muzaffer Tayyip Uslu,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 2, p. 215-226, April 2012, Ankara.
KANIK, Orhan Veli, Muzaffer Tayyip Uslu, Ülkü Dergisi, sayı:115, 1 Temmuz 1946 / ÖZBEK, Seda(2012),Orhan Veli’nin İzinde Bir “Garip”: Muzaffer TayyipUslu / A “Grotesque” On Orhan Veli‟S Step: Muzaffer Tayyip Uslu,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 2, p. 215-226, April 2012, Ankara.
KOÇ, Ali, (1984), İlgisiz Kalmış Zonguldaklı İki Ozanımız, Çağdaş Eleştiri, Aralık, s. 34-35 / ÖZBEK, Seda(2012),Orhan Veli’nin İzinde Bir “Garip”: Muzaffer TayyipUslu / A “Grotesque” On Orhan Veli‟S Step: Muzaffer Tayyip Uslu,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 2, p. 215-226, April 2012, Ankara.
Necati Cumalı, (1956) Muzaffer Tayyip Uslu Şiirleri, Yazıları, Kendisi İçin Yazılanlar,

Yeditepe Yay., İstanbul / ÖZBEK, Seda(2012),Orhan Veli’nin İzinde Bir “Garip”: Muzaffer TayyipUslu / A “Grotesque” On Orhan Veli‟S Step: Muzaffer Tayyip Uslu,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 2, p. 215-226, April 2012, Ankara.


SAZYEK, Hakan (2006) Cumhuriyet Dönemi Türk Şiirinde Garip Hareketi, Akçağ Yay., Ankara, 2006 / ÖZBEK, Seda(2012),Orhan Veli’nin İzinde Bir “Garip”: Muzaffer TayyipUslu / A “Grotesque” On Orhan Veli‟S Step: Muzaffer Tayyip Uslu,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 2, p. 215-226, April 2012, Ankara.
TUNCER Selahattin, Genç Ölen Bir Şair Daha Muzaffer Tayyip Uslu(1922-1946), Türk Dili, Yıl:16, c:16, Sayı:96, Mayıs-Haziran 2003, s.32-35 / ÖZBEK, Seda(2012),Orhan Veli’nin İzinde Bir “Garip”: Muzaffer TayyipUslu / A “Grotesque” On Orhan Veli‟S Step: Muzaffer Tayyip Uslu,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 2, p. 215-226, April 2012, Ankara.
USLU, Muzaffer Tayyip, (1945) Şimdilik, A.R. İncealemdaroğlu Basımevi, Zonguldak / ÖZBEK, Seda(2012),Orhan Veli’nin İzinde Bir “Garip”: Muzaffer TayyipUslu / A “Grotesque” On Orhan Veli‟S Step: Muzaffer Tayyip Uslu,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 2, p. 215-226, April 2012, Ankara.
YALÇIN İrfan, Muzaffer Tayyip ve Rüştü Onur, Soyut, Sayı:44, Şubat 1972, s. 68 / ÖZBEK, Seda(2012),Orhan Veli’nin İzinde Bir “Garip”: Muzaffer TayyipUslu / A “Grotesque” On Orhan Veli‟S Step: Muzaffer Tayyip Uslu,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 2, p. 215-226, April 2012, Ankara.
DİLÂÇAR, Agop, “Gramer: Adı, Kapsamı, Türleri, Yöntemi ve Eğitimdeki Yeri ve

Tarihçesi”, TDAY-Belleten (1971), Ankara 1989, s.83 ÖZÇAM, Çimen (2012), Türk Dil Kurumunun 80. Yılında Türkiye Türkçesiyle İlgili Gramer Kitapları / Grammar Studıes On Turkey Turkısh In The 80th Year Of The Turkısh Language Assocıatıon,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 2, p. 227-235, April 2012, Ankara.


KORKMAZ, Zeynep, "Gramer Konularımızla İlgili Bazı Sorunlar", Türk Dili(535), Temmuz 1996, s.3-18 ÖZÇAM, Çimen (2012), Türk Dil Kurumunun 80. Yılında Türkiye Türkçesiyle İlgili Gramer Kitapları / Grammar Studıes On Turkey Turkısh In The 80th Year Of The Turkısh Language Assocıatıon,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 2, p. 227-235, April 2012, Ankara.
KORKMAZ, Zeynep, Türkiye Türkçesi Grameri (Şekil Bilgisi), TDK Yay., Ankara 2003 ÖZÇAM, Çimen (2012), Türk Dil Kurumunun 80. Yılında Türkiye Türkçesiyle İlgili Gramer Kitapları / Grammar Studıes On Turkey Turkısh In The 80th Year Of The Turkısh Language Assocıatıon,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 2, p. 227-235, April 2012, Ankara.
YÜCEL, Bilal, “Türk Dil Kurumunun Kuruluşunun 70. Yılında Dil Bilgisi Kitaplarımız” Türk Dili (607), Temmuz 2002, s. 119-139 ÖZÇAM, Çimen (2012), Türk Dil Kurumunun 80. Yılında Türkiye Türkçesiyle İlgili Gramer Kitapları / Grammar Studıes On Turkey Turkısh In The 80th Year Of The Turkısh Language Assocıatıon,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 2, p. 227-235, April 2012, Ankara.
Türkçe Sözlük, “Dil bilgisi” ve "Gramer" maddesi, Türk Dil Kurumu, 2005 ÖZÇAM, Çimen (2012), Türk Dil Kurumunun 80. Yılında Türkiye Türkçesiyle İlgili Gramer Kitapları / Grammar Studıes On Turkey Turkısh In The 80th Year Of The Turkısh Language Assocıatıon,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 2, p. 227-235, April 2012, Ankara.
www.tdk.gov.tr 09.08.2012ÖZÇAM, Çimen (2012), Türk Dil Kurumunun 80. Yılında Türkiye Türkçesiyle İlgili Gramer Kitapları / Grammar Studıes On Turkey Turkısh In The 80th Year Of The Turkısh Language Assocıatıon,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 2, p. 227-235, April 2012, Ankara.
ADAMOVİC, Milan (2003-2004). “The King’s Dictionary. The Resūlid Hexaglot: Fourteenth Century Vocabulaires in Arabic, Persian Turkic, Greek, Armenian an Mongol.Edited by Peter B. Golden ” Ural- Altaishe Jahrbücher Neue Folge, Band 18. 259-261 / Özgür, Can(2012), Memlûk-Kıpçak Sahasında Yazılmış Altı Dilli Kral’ın Sözlüğünde İkili-Çoklu Kelime Ve Şekiller /Bınary-Multıple Words And Forms In The Kıng'sDıctıonary Havıng Sıx Languages, Wrıtten In The Fıeld Of Mamluk And Kıpchak Wrıtten In The Fıeld Of Mamluk And Kıpchak In The Kıng's Dıctıonar Havıng Sıx Languages,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 2, p. 237-241, April 2012, Ankara.
BERTA, Árpád (2008), Peter B. Golden (ed.) “The King’s Dictionary. The Resūlid Hexaglot: Fourteenth Century Vocabulaires in Arabic, Persian Turkic, Greek, Armenian an Mongol” Translated by Tibor Halasi-Kun, Peter B. Golden Louis Ligeti andEdmunda Shütz with introductory essays Peter B. Golden. Wiener Zeitschrift FürKunde des Morgenlandes 91. 477- 488 / Özgür, Can(2012), Memlûk-Kıpçak Sahasında Yazılmış Altı Dilli Kral’ın Sözlüğünde İkili-Çoklu Kelime Ve Şekiller /Bınary-Multıple Words And Forms In The Kıng'sDıctıonary Havıng Sıx Languages, Wrıtten In The Fıeld Of Mamluk And Kıpchak Wrıtten In The Fıeld Of Mamluk And Kıpchak In The Kıng's Dıctıonar Havıng Sıx Languages,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 2, p. 237-241, April 2012, Ankara.
ECKMANN, János (1986). Harezm, Kıpçak ve Çağatay Türkçesi Üzerine Araştırmalar (Haz. O.F. Sertkaya), Ankara: TDK Yay / Özgür, Can(2012), Memlûk-Kıpçak Sahasında Yazılmış Altı Dilli Kral’ın Sözlüğünde İkili-Çoklu Kelime Ve Şekiller /Bınary-Multıple Words And Forms In The Kıng'sDıctıonary Havıng Sıx Languages, Wrıtten In The Fıeld Of Mamluk And Kıpchak Wrıtten In The Fıeld Of Mamluk And Kıpchak In The Kıng's Dıctıonar Havıng Sıx Languages,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 2, p. 237-241, April 2012, Ankara.
Peter B. GOLDEN (2000). The King’s Dictionary. The Resûlid Hexaglot: Fourteenth century vocabulaires in Arabic, Persian, Turkic, Greek, Armenian and Mongol. Leiden: Brill / Özgür, Can(2012), Memlûk-Kıpçak Sahasında Yazılmış Altı Dilli Kral’ın Sözlüğünde İkili-Çoklu Kelime Ve Şekiller /Bınary-Multıple Words And Forms In The Kıng'sDıctıonary Havıng Sıx Languages, Wrıtten In The Fıeld Of Mamluk And Kıpchak Wrıtten In The Fıeld Of Mamluk And Kıpchak In The Kıng's Dıctıonar Havıng Sıx Languages,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 2, p. 237-241, April 2012, Ankara.
KOCAOĞLU, Timur (2001). “Türk Dili Araştırmalarında Önemli Gelişmeler” Türk Dili S. 594, s. 619-631 / Özgür, Can(2012), Memlûk-Kıpçak Sahasında Yazılmış Altı Dilli Kral’ın Sözlüğünde İkili-Çoklu Kelime Ve Şekiller /Bınary-Multıple Words And Forms In The Kıng'sDıctıonary Havıng Sıx Languages, Wrıtten In The Fıeld Of Mamluk And Kıpchak Wrıtten In The Fıeld Of Mamluk And Kıpchak In The Kıng's Dıctıonar Havıng Sıx Languages,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 2, p. 237-241, April 2012, Ankara.
SCHÖNİG, Claus (2001) “Rewiew of Peter B. Golden and Thomas Allsen (eds.) “The King’s dictionary. The Resūlid hexaglot: Fourteenth Century Vocabularies in Arabic,

Persian, Turkic Greek, Armenian and Mongol” Turkic Languages, Volume 5, Number 2, 297 / Özgür, Can(2012), Memlûk-Kıpçak Sahasında Yazılmış Altı Dilli Kral’ın Sözlüğünde İkili-Çoklu Kelime Ve Şekiller /Bınary-Multıple Words And Forms In The Kıng'sDıctıonary Havıng Sıx Languages, Wrıtten In The Fıeld Of Mamluk And Kıpchak Wrıtten In The Fıeld Of Mamluk And Kıpchak In The Kıng's Dıctıonar Havıng Sıx Languages,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 2, p. 237-241, April 2012, Ankara.


ANDERSON, Benedict, Imagined Communities, Reflections on the Origin and Spread of Nationalism, Verso Press, London, 2006 / ÖZŞAVLI, Halil (2012), Başlangıçtan I. Dünya Savaşına Kadar Rus-Ermeni İlişkileri /Russsıan-Armenıan Relatıons From Begınnıng Untıl World War, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 2, p. 243-268, April 2012, Ankara.
BASMACYAN, Garabet, Ermeni Modern Tarihi ve Ermeni Sürgünleri (1375-19169, çev. Mehmet Baytimur, Peri Yay., İstanbul, 2011 / ÖZŞAVLI, Halil (2012), Başlangıçtan I. Dünya Savaşına Kadar Rus-Ermeni İlişkileri /Russsıan-Armenıan Relatıons From Begınnıng Untıl World War, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 2, p. 243-268, April 2012, Ankara.
BAYUR, Yusuf Hikmet, Türk İnkılâbı Tarihi, TTK Yay., Ankara, 1991, Cilt II, Kısım III. / ÖZŞAVLI, Halil (2012), Başlangıçtan I. Dünya Savaşına Kadar Rus-Ermeni İlişkileri /Russsıan-Armenıan Relatıons From Begınnıng Untıl World War, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 2, p. 243-268, April 2012, Ankara.
Belgelerle Ermeni Sorunu, Haz. İhsan Sakarya, Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejik Etüt Başkanlığı Askeri Tarih Yay., Ankara, 1984 / ÖZŞAVLI, Halil (2012), Başlangıçtan I. Dünya Savaşına Kadar Rus-Ermeni İlişkileri /Russsıan-Armenıan Relatıons From Begınnıng Untıl World War, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 2, p. 243-268, April 2012, Ankara.

BARTLETT, Roger P., Human Capital: The Settlement of Foreigners in Russia 1762-

1804, Cambridge University Press, Cambridge, 2008 / ÖZŞAVLI, Halil (2012), Başlangıçtan I. Dünya Savaşına Kadar Rus-Ermeni İlişkileri /Russsıan-Armenıan Relatıons From Begınnıng Untıl World War, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 2, p. 243-268, April 2012, Ankara.
BOURNOUTİAN, George A., Ermeni Tarihi, Ermenilerin Tarihine Kısa Bir Bakış, çev., Ender Abadoğlu-Ohannes Kılıçdağı, Aras yay., İstanbul, 2011 / ÖZŞAVLI, Halil (2012), Başlangıçtan I. Dünya Savaşına Kadar Rus-Ermeni İlişkileri /Russsıan-Armenıan Relatıons From Begınnıng Untıl World War, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 2, p. 243-268, April 2012, Ankara.
CEVDET PAŞA, Tezâkir, Haz. Cavid Baysun, TTK Yay., Ankara, 1991, cilt III / ÖZŞAVLI, Halil (2012), Başlangıçtan I. Dünya Savaşına Kadar Rus-Ermeni İlişkileri /Russsıan-Armenıan Relatıons From Begınnıng Untıl World War, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 2, p. 243-268, April 2012, Ankara.
Ermeni Komitelerinin Emelleri ve İhtilal Hareketleri, Haz. Mehmet Kanar, Der Yay.,

İstanbul, 2001 / ÖZŞAVLI, Halil (2012), Başlangıçtan I. Dünya Savaşına Kadar Rus-Ermeni İlişkileri /Russsıan-Armenıan Relatıons From Begınnıng Untıl World War, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 2, p. 243-268, April 2012, Ankara.


FISHER, William Bayne, Avery Peter, Gershevitch Ilya, Hambly Gavin, Melville Charles, The Cambridge History of Iran, Cambridge University Press, New York 1991, vol., 7 / ÖZŞAVLI, Halil (2012), Başlangıçtan I. Dünya Savaşına Kadar Rus-Ermeni İlişkileri /Russsıan-Armenıan Relatıons From Begınnıng Untıl World War, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 2, p. 243-268, April 2012, Ankara.
GÖYÜNÇ, Nejat, Türkler ve Ermeniler, Yeni Türkiye Yay., Ankara, 2005 / ÖZŞAVLI, Halil (2012), Başlangıçtan I. Dünya Savaşına Kadar Rus-Ermeni İlişkileri /Russsıan-Armenıan Relatıons From Begınnıng Untıl World War, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 2, p. 243-268, April 2012, Ankara.
GROUSSET, Renê, Başlangıcından 1071’e Ermenilerin Tarihi, çev., Sosi Dolanoğlu, Aras Yay., İstanbul, 2006 / ÖZŞAVLI, Halil (2012), Başlangıçtan I. Dünya Savaşına Kadar Rus-Ermeni İlişkileri /Russsıan-Armenıan Relatıons From Begınnıng Untıl World War, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 2, p. 243-268, April 2012, Ankara.
GÜRÜN, Kamuran, Ermesi Dosyası, Remzi Kitabevi, İstanbul, 2005 / ÖZŞAVLI, Halil (2012), Başlangıçtan I. Dünya Savaşına Kadar Rus-Ermeni İlişkileri /Russsıan-Armenıan Relatıons From Begınnıng Untıl World War, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 2, p. 243-268, April 2012, Ankara.
HOSKİNG, Geoffrey, Rusya ve Ruslar - Erken Dönemden 21. Yüzyıla, çev., Kezban Acar, İletişim Yay., İstanbul, 2011 / ÖZŞAVLI, Halil (2012), Başlangıçtan I. Dünya Savaşına Kadar Rus-Ermeni İlişkileri /Russsıan-Armenıan Relatıons From Begınnıng Untıl World War, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 2, p. 243-268, April 2012, Ankara.
HOVANNİSİAN, Richard G., Armenia on the Road to İndependence, University of

California Press, Los Angeles, 1976 / ÖZŞAVLI, Halil (2012), Başlangıçtan I. Dünya Savaşına Kadar Rus-Ermeni İlişkileri /Russsıan-Armenıan Relatıons From Begınnıng Untıl World War, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 2, p. 243-268, April 2012, Ankara.


KANTARCI, Şenol, Tarihi Boyutuyla Ermeni Sorunu, Ermeni Sorunu El Kitabı, ASAM, Ankara, 2002 / ÖZŞAVLI, Halil (2012), Başlangıçtan I. Dünya Savaşına Kadar Rus-Ermeni İlişkileri /Russsıan-Armenıan Relatıons From Begınnıng Untıl World War, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 2, p. 243-268, April 2012, Ankara.
KANTARCI, Şenol, Tarih ve Uluslararası Boyutuyla Ermeni Dosyası, Lalezar Kitabevi, Ankara, 2007 / ÖZŞAVLI, Halil (2012), Başlangıçtan I. Dünya Savaşına Kadar Rus-Ermeni İlişkileri /Russsıan-Armenıan Relatıons From Begınnıng Untıl World War, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 2, p. 243-268, April 2012, Ankara.
KARAL, Enver Ziya, Osmanlı Tarihi, Ankara 1983.c.VIII / ÖZŞAVLI, Halil (2012), Başlangıçtan I. Dünya Savaşına Kadar Rus-Ermeni İlişkileri /Russsıan-Armenıan Relatıons From Begınnıng Untıl World War, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 2, p. 243-268, April 2012, Ankara.
KEREOVPYAN, Keğam, Mitolojik Ermeni Tarihi, çev., Sarkis Seropyan, Aras Yay.,

İstanbul, 2003 / ÖZŞAVLI, Halil (2012), Başlangıçtan I. Dünya Savaşına Kadar Rus-Ermeni İlişkileri /Russsıan-Armenıan Relatıons From Begınnıng Untıl World War, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 2, p. 243-268, April 2012, Ankara.


KOCABAŞ, Süleyman, Ermeni Meselesi Nedir, Ne Değildir?, Vatan Yay., İstanbul, 2007 / ÖZŞAVLI, Halil (2012), Başlangıçtan I. Dünya Savaşına Kadar Rus-Ermeni İlişkileri /Russsıan-Armenıan Relatıons From Begınnıng Untıl World War, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 2, p. 243-268, April 2012, Ankara.
KONUKÇU, Enver, Osmanlılar ve Millet-i Sâdıkadan Ermeniler, Osmanlı‟dan Günümüze Ermeni Sorunu, Ed. Hasan Celal Güzel, Yeni Türkiye Yay., Ankara, 2001 / ÖZŞAVLI, Halil (2012), Başlangıçtan I. Dünya Savaşına Kadar Rus-Ermeni İlişkileri /Russsıan-Armenıan Relatıons From Begınnıng Untıl World War, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 2, p. 243-268, April 2012, Ankara.
KURAT, Akdes Nimet, Türkiye ve Rusya, Kültür Bak. Yay., Ankara, 1990 / ÖZŞAVLI, Halil (2012), Başlangıçtan I. Dünya Savaşına Kadar Rus-Ermeni İlişkileri /Russsıan-Armenıan Relatıons From Begınnıng Untıl World War, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 2, p. 243-268, April 2012, Ankara.
KURAT, Akdes Nimet, Rusya Tarihi (Başlangıçtan 1917’ye Kadar),, TTK Yay., Ankara, 2010 / ÖZŞAVLI, Halil (2012), Başlangıçtan I. Dünya Savaşına Kadar Rus-Ermeni İlişkileri /Russsıan-Armenıan Relatıons From Begınnıng Untıl World War, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 2, p. 243-268, April 2012, Ankara.
KURKJİAN, Vahan M., A History of Armenia, IndoEuropean Publishing, Los Angeles, 2008 / ÖZŞAVLI, Halil (2012), Başlangıçtan I. Dünya Savaşına Kadar Rus-Ermeni İlişkileri /Russsıan-Armenıan Relatıons From Begınnıng Untıl World War, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 2, p. 243-268, April 2012, Ankara.
METİN, Halil, Türkiye’nin Siyasi Tarihide Ermeniler ve Ermeni Olayları, MEB Düşünce Eserleri Dizisi, İstanbul, 1997 / ÖZŞAVLI, Halil (2012), Başlangıçtan I. Dünya Savaşına Kadar Rus-Ermeni İlişkileri /Russsıan-Armenıan Relatıons From Begınnıng Untıl World War, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 2, p. 243-268, April 2012, Ankara.
MORGAN, Jacques de, The History Of The Armenian People, From The Remotest TimesTo The Present Day, çev. Ernest F. Barry, 1918 / ÖZŞAVLI, Halil (2012), Başlangıçtan I. Dünya Savaşına Kadar Rus-Ermeni İlişkileri /Russsıan-Armenıan Relatıons From Begınnıng Untıl World War, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 2, p. 243-268, April 2012, Ankara.
NALBANDIAN, Louise , Armenian Revolutionary Movement: The Development Of

Armenian Political Parties Through The Nineteenth Century, University of

California Press 1963 / ÖZŞAVLI, Halil (2012), Başlangıçtan I. Dünya Savaşına Kadar Rus-Ermeni İlişkileri /Russsıan-Armenıan Relatıons From Begınnıng Untıl World War,Download 3.37 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   27   28   29   30   31   32   33   34   ...   437
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
O’zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
davlat pedagogika
o’rta maxsus
axborot texnologiyalari
nomidagi toshkent
pedagogika instituti
texnologiyalari universiteti
navoiy nomidagi
samarqand davlat
guruh talabasi
ta’limi vazirligi
nomidagi samarqand
toshkent davlat
toshkent axborot
haqida tushuncha
Darsning maqsadi
xorazmiy nomidagi
Toshkent davlat
vazirligi toshkent
tashkil etish
Alisher navoiy
Ўзбекистон республикаси
rivojlantirish vazirligi
matematika fakulteti
pedagogika universiteti
таълим вазирлиги
sinflar uchun
Nizomiy nomidagi
tibbiyot akademiyasi
maxsus ta'lim
ta'lim vazirligi
махсус таълим
bilan ishlash
o’rta ta’lim
fanlar fakulteti
Referat mavzu
Navoiy davlat
haqida umumiy
umumiy o’rta
Buxoro davlat
fanining predmeti
fizika matematika
malakasini oshirish
universiteti fizika
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
jizzax davlat
davlat sharqshunoslik