Jass studies atif indeksi / jass studies citation index not


The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Download 3.37 Mb.
bet307/437
Sana22.01.2017
Hajmi3.37 Mb.
1   ...   303   304   305   306   307   308   309   310   ...   437
The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 451-478, March 2013, Fransa.

MARSİCK, J. V. ve WATKİNS, K. E.(2003). ‚Demonstrating the Value of an Organization’s Learning Cultur the İmensions of the Learning Organization Questionnaire‛, Sage Publications, advances in Developing Human Resources Vol. 5 / MENTEŞE, Sabit (2013), İlköğretim Öğretmenlerinin Öğrenen Örgüte İlişkin Görüşleri (Tunceli Merkez İlçe İlköğretim Okulları Örneği) / Opınıons Of Prımary School Teachers About The Learnıng Organızatıon (The Case Of The Prımary Schools Of The Tunceli Central Dıstrıct), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 451-478, March 2013, Fransa.

MEB ÖYG. (2012), MEB Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü Meslek içi Eğitim İhtiyacını Belirleme Anketi Genel Değerlendirme Sonuçları(http://oyegm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2012_07/26120639_anket_ihtiyac_ belirleme2012.pdf). (Erişim Tarihi: 08.02.2012) / MENTEŞE, Sabit (2013), İlköğretim Öğretmenlerinin Öğrenen Örgüte İlişkin Görüşleri (Tunceli Merkez İlçe İlköğretim Okulları Örneği) / Opınıons Of Prımary School Teachers About The Learnıng Organızatıon (The Case Of The Prımary Schools Of The Tunceli Central Dıstrıct), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 451-478, March 2013, Fransa.

MORRİSON, K.(1998). Manegement Theories For Education Chang London: Paul Chapman Publishing Ltd / MENTEŞE, Sabit (2013), İlköğretim Öğretmenlerinin Öğrenen Örgüte İlişkin Görüşleri (Tunceli Merkez İlçe İlköğretim Okulları Örneği) / Opınıons Of Prımary School Teachers About The Learnıng Organızatıon (The Case Of The Prımary Schools Of The Tunceli Central Dıstrıct), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 451-478, March 2013, Fransa.

MCGİLL, M.E. and SLOCUM, J.W.(1993). ‘Unleaming the Organization’, Organizational Dynamics, 22 / MENTEŞE, Sabit (2013), İlköğretim Öğretmenlerinin Öğrenen Örgüte İlişkin Görüşleri (Tunceli Merkez İlçe İlköğretim Okulları Örneği) / Opınıons Of Prımary School Teachers About The Learnıng Organızatıon (The Case Of The Prımary Schools Of The Tunceli Central Dıstrıct), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 451-478, March 2013, Fransa.

MONEY, D.; MAYBURY, M. ve THURAİSİNGHAM, B.(2000). ‚Knowledge Management‛, MIT Press / MENTEŞE, Sabit (2013), İlköğretim Öğretmenlerinin Öğrenen Örgüte İlişkin Görüşleri (Tunceli Merkez İlçe İlköğretim Okulları Örneği) / Opınıons Of Prımary School Teachers About The Learnıng Organızatıon (The Case Of The Prımary Schools Of The Tunceli Central Dıstrıct), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 451-478, March 2013, Fransa.

ÖNCÜL, M. S.(1999). ‚Örgütsel Öğrenme‛, Verimlilik Dergisi, No: 2 / MENTEŞE, Sabit (2013), İlköğretim Öğretmenlerinin Öğrenen Örgüte İlişkin Görüşleri (Tunceli Merkez İlçe İlköğretim Okulları Örneği) / Opınıons Of Prımary School Teachers About The Learnıng Organızatıon (The Case Of The Prımary Schools Of The Tunceli Central Dıstrıct), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 451-478, March 2013, Fransa.

ÖZGENER, Ş.(2002). Global Ölçekte Değer Yaratan Bilgi Yönetimi Stratejisi, l. Ulusal Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi Bildiriler Kitabı, Kocaeli / MENTEŞE, Sabit (2013), İlköğretim Öğretmenlerinin Öğrenen Örgüte İlişkin Görüşleri (Tunceli Merkez İlçe İlköğretim Okulları Örneği) / Opınıons Of Prımary School Teachers About The Learnıng Organızatıon (The Case Of The Prımary Schools Of The Tunceli Central Dıstrıct), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 451-478, March 2013, Fransa.

PEDLER, M. ; BURGOYNE, J. ve BOYDELL, T. (1991). The Learning Company a Strategy for Sustainable Development, McGraw Hill, London / MENTEŞE, Sabit (2013), İlköğretim Öğretmenlerinin Öğrenen Örgüte İlişkin Görüşleri (Tunceli Merkez İlçe İlköğretim Okulları Örneği) / Opınıons Of Prımary School Teachers About The Learnıng Organızatıon (The Case Of The Prımary Schools Of The Tunceli Central Dıstrıct), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 451-478, March 2013, Fransa.

ROSEN, R. H.(1996). Leading People: Transforming Business from Learning Organization, New York / MENTEŞE, Sabit (2013), İlköğretim Öğretmenlerinin Öğrenen Örgüte İlişkin Görüşleri (Tunceli Merkez İlçe İlköğretim Okulları Örneği) / Opınıons Of Prımary School Teachers About The Learnıng Organızatıon (The Case Of The Prımary Schools Of The Tunceli Central Dıstrıct), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 451-478, March 2013, Fransa.

SENGE, P.(1990a). The Fifth Discipline: The art and practice of the learning organization,New York / MENTEŞE, Sabit (2013), İlköğretim Öğretmenlerinin Öğrenen Örgüte İlişkin Görüşleri (Tunceli Merkez İlçe İlköğretim Okulları Örneği) / Opınıons Of Prımary School Teachers About The Learnıng Organızatıon (The Case Of The Prımary Schools Of The Tunceli Central Dıstrıct), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 451-478, March 2013, Fransa.

SENGE, P.M.(2004b). Beşinci Disiplin, (Çev: Ayşegül İldeniz ve Ahmet Doğukan) 11. Baskı, Yapı Kredi Yayınları(YKY), İstanbul / MENTEŞE, Sabit (2013), İlköğretim Öğretmenlerinin Öğrenen Örgüte İlişkin Görüşleri (Tunceli Merkez İlçe İlköğretim Okulları Örneği) / Opınıons Of Prımary School Teachers About The Learnıng Organızatıon (The Case Of The Prımary Schools Of The Tunceli Central Dıstrıct), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 451-478, March 2013, Fransa.

TOYLAN, V. ve GÖKTEPE, A.(2010). Öğrenen Organizasyon Olarak Üniversiteler: Türkiye’deki Bir Devlet Üniversitesinde Durum Analizi, Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi, Cilt 2, Sayı 1, ISSN:1309-8012 (Online) 61 (http://www.sobiad.org/ eJOURNALS/dergi_SBD/arsiv/2010_1/08nilufer_ vatansever.pdf). Erişim Tarihi; 05.02.2013 / MENTEŞE, Sabit (2013), İlköğretim Öğretmenlerinin Öğrenen Örgüte İlişkin Görüşleri (Tunceli Merkez İlçe İlköğretim Okulları Örneği) / Opınıons Of Prımary School Teachers About The Learnıng Organızatıon (The Case Of The Prımary Schools Of The Tunceli Central Dıstrıct), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 451-478, March 2013, Fransa.

TÖREMEN, F. ve PEKİNCE, D.(2011). Örgütsel Öğrenmede Grup Dinamizmi: Öğrenen Takımlar, MKÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Yıl: 2011, Cilt: 8, Sayı:15 / MENTEŞE, Sabit (2013), İlköğretim Öğretmenlerinin Öğrenen Örgüte İlişkin Görüşleri (Tunceli Merkez İlçe İlköğretim Okulları Örneği) / Opınıons Of Prımary School Teachers About The Learnıng Organızatıon (The Case Of The Prımary Schools Of The Tunceli Central Dıstrıct), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 451-478, March 2013, Fransa.

TÜRKOĞLU, H.(2002). İlköğretim Okullarında Görev Yapan Yönetici ve Öğretmenlerin Öğrenen Organizasyona İlişkin Algıları, yayımlanmamış Yüksek Lisans tezi, Ankara: Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü / MENTEŞE, Sabit (2013), İlköğretim Öğretmenlerinin Öğrenen Örgüte İlişkin Görüşleri (Tunceli Merkez İlçe İlköğretim Okulları Örneği) / Opınıons Of Prımary School Teachers About The Learnıng Organızatıon (The Case Of The Prımary Schools Of The Tunceli Central Dıstrıct), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 451-478, March 2013, Fransa.

TÖREMEN, F.(1999). Devlet Liselerinde ve Özel Liselerde Örgütsel Öğrenme ve Engelleri, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Fırat üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Elazığ / MENTEŞE, Sabit (2013), İlköğretim Öğretmenlerinin Öğrenen Örgüte İlişkin Görüşleri (Tunceli Merkez İlçe İlköğretim Okulları Örneği) / Opınıons Of Prımary School Teachers About The Learnıng Organızatıon (The Case Of The Prımary Schools Of The Tunceli Central Dıstrıct), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 451-478, March 2013, Fransa.

TUNA, Ö. ve ÇAKIRER, M. A.(2008). ‚Öğrenen Örgüt: Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi, Ahmet Necdet Sezer Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nin Öğrenen Örgüt Olabilme Potansiyelinin İncelenmesi, Afyon Kocatepe Üniversitesi‛, İ.İ.B.F. Dergisi, CX, S ll, Afyon / MENTEŞE, Sabit (2013), İlköğretim Öğretmenlerinin Öğrenen Örgüte İlişkin Görüşleri (Tunceli Merkez İlçe İlköğretim Okulları Örneği) / Opınıons Of Prımary School Teachers About The Learnıng Organızatıon (The Case Of The Prımary Schools Of The Tunceli Central Dıstrıct), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 451-478, March 2013, Fransa.

YAZICI, S.(2001). Öğrenen Organizasyonlar, Alfa Basım yayım Dağıtım Ltd. Şti, İstanbul / MENTEŞE, Sabit (2013), İlköğretim Öğretmenlerinin Öğrenen Örgüte İlişkin Görüşleri (Tunceli Merkez İlçe İlköğretim Okulları Örneği) / Opınıons Of Prımary School Teachers About The Learnıng Organızatıon (The Case Of The Prımary Schools Of The Tunceli Central Dıstrıct), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 451-478, March 2013, Fransa.

YERDELEN, E.(2012). Yönetimde Çağdaş Gelişme, ‚Öğrenen Kamu Örgütleri‛, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, (htpp/.nevsehir.adalet.gov.tr). (Erişim Tarihi: 04.02.2012.) / MENTEŞE, Sabit (2013), İlköğretim Öğretmenlerinin Öğrenen Örgüte İlişkin Görüşleri (Tunceli Merkez İlçe İlköğretim Okulları Örneği) / Opınıons Of Prımary School Teachers About The Learnıng Organızatıon (The Case Of The Prımary Schools Of The Tunceli Central Dıstrıct), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 451-478, March 2013, Fransa.

YUMUŞAK, S., YILDIZ, H ve YILDIZ, B.(2012). Öğrenen Örgüt Yaklaşımının İlköğretim Okulları Açısından Değerlendirmesi, Uludağ Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, Cilt XXXl, Sayı:1 / MENTEŞE, Sabit (2013), İlköğretim Öğretmenlerinin Öğrenen Örgüte İlişkin Görüşleri (Tunceli Merkez İlçe İlköğretim Okulları Örneği) / Opınıons Of Prımary School Teachers About The Learnıng Organızatıon (The Case Of The Prımary Schools Of The Tunceli Central Dıstrıct), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 451-478, March 2013, Fransa.

İNTERNET: (http://notoku.com). /betimsel-yontemler/#ixzz2IwBLswaN).(‘Erişim Tarihi: 05.02.2013) / MENTEŞE, Sabit (2013), İlköğretim Öğretmenlerinin Öğrenen Örgüte İlişkin Görüşleri (Tunceli Merkez İlçe İlköğretim Okulları Örneği) / Opınıons Of Prımary School Teachers About The Learnıng Organızatıon (The Case Of The Prımary Schools Of The Tunceli Central Dıstrıct), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 451-478, March 2013, Fransa.

AHMETBEYOĞLU, Ali, Avrupa Hun İmparatorluğu, Ankara: Türk Tarih Kurumu Yayınları, 2001 / ONAY, İbrahim (2013), İslamiyetten Önce Türklerde, Cenaze Ve Defin İşlemlerinde Uygulanan Gelenekler Ve Bunların Amaçları / Tradıtıons Applıed In Funeral And Burıal Procedures In Pre Islam Turks And The Aıms These Tradıtıons, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 479-490, March 2013, Fransa.

BARTHOLD, W. ‚ Türklerde ve Moğollarda Defin Merasimi Meselesine Dair ‛, çev. Abdülkadir İnan, Belleten, Sayı 43, 1947: 515-539 / ONAY, İbrahim (2013), İslamiyetten Önce Türklerde, Cenaze Ve Defin İşlemlerinde Uygulanan Gelenekler Ve Bunların Amaçları / Tradıtıons Applıed In Funeral And Burıal Procedures In Pre Islam Turks And The Aıms These Tradıtıons, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 479-490, March 2013, Fransa.

BRION, Marcel, Tanrının Kırbacı Attila, Çev. A.Göke Bozkurt, İstanbul: İlgi Yayınları: 2006 / ONAY, İbrahim (2013), İslamiyetten Önce Türklerde, Cenaze Ve Defin İşlemlerinde Uygulanan Gelenekler Ve Bunların Amaçları / Tradıtıons Applıed In Funeral And Burıal Procedures In Pre Islam Turks And The Aıms These Tradıtıons, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 479-490, March 2013, Fransa.

CÜVEYNİ, Alaaddin Ata Melik, Tarih-i Cihan Güşa, çev: Mürsel Öztürk, Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları, 1999 / ONAY, İbrahim (2013), İslamiyetten Önce Türklerde, Cenaze Ve Defin İşlemlerinde Uygulanan Gelenekler Ve Bunların Amaçları / Tradıtıons Applıed In Funeral And Burıal Procedures In Pre Islam Turks And The Aıms These Tradıtıons, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 479-490, March 2013, Fransa.

DEER, Jozsef, ‚İstep Kültürü‛, çev. Şerif Baştav, AÜ. DTCF. Dergisi XII, 1-2, 1954: 159-176 / ONAY, İbrahim (2013), İslamiyetten Önce Türklerde, Cenaze Ve Defin İşlemlerinde Uygulanan Gelenekler Ve Bunların Amaçları / Tradıtıons Applıed In Funeral And Burıal Procedures In Pre Islam Turks And The Aıms These Tradıtıons, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 479-490, March 2013, Fransa.

DURMUŞ, ilhami, İskitler, İstanbul: Analiz Yayınları, 2007 / ONAY, İbrahim (2013), İslamiyetten Önce Türklerde, Cenaze Ve Defin İşlemlerinde Uygulanan Gelenekler Ve Bunların Amaçları / Tradıtıons Applıed In Funeral And Burıal Procedures In Pre Islam Turks And The Aıms These Tradıtıons, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 479-490, March 2013, Fransa.

EBERHARD, Wolfram, Çin’in Şimal Komşuları, çev. Nimet Uluğtuğ, Ankara: Türk Tarik Kurumu Yayınları, 1996 / ONAY, İbrahim (2013), İslamiyetten Önce Türklerde, Cenaze Ve Defin İşlemlerinde Uygulanan Gelenekler Ve Bunların Amaçları / Tradıtıons Applıed In Funeral And Burıal Procedures In Pre Islam Turks And The Aıms These Tradıtıons, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 479-490, March 2013, Fransa.

ELİADE, Mircea, Dinsel İnançlar Ve Düşünceler Tarihi, Çev. Ali Berktay, İstanbul: Kabalcı Yayınları, 2003 / ONAY, İbrahim (2013), İslamiyetten Önce Türklerde, Cenaze Ve Defin İşlemlerinde Uygulanan Gelenekler Ve Bunların Amaçları / Tradıtıons Applıed In Funeral And Burıal Procedures In Pre Islam Turks And The Aıms These Tradıtıons, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 479-490, March 2013, Fransa.

ERGİN, Muharrem, Orhun Abideleri, İstanbul: Boğaziçi Yayınları, 37. Baskı, 2006 / ONAY, İbrahim (2013), İslamiyetten Önce Türklerde, Cenaze Ve Defin İşlemlerinde Uygulanan Gelenekler Ve Bunların Amaçları / Tradıtıons Applıed In Funeral And Burıal Procedures In Pre Islam Turks And The Aıms These Tradıtıons, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 479-490, March 2013, Fransa.

GÖKYAY, Orhan Şaik, Dedem Korkutun Kitabı, İstanbul: Başbakanlık Kültür Müsteşarlığı Yayınları, 1973 / ONAY, İbrahim (2013), İslamiyetten Önce Türklerde, Cenaze Ve Defin İşlemlerinde Uygulanan Gelenekler Ve Bunların Amaçları / Tradıtıons Applıed In Funeral And Burıal Procedures In Pre Islam Turks And The Aıms These Tradıtıons, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 479-490, March 2013, Fransa.

GRAKOV, B.N, İskitler, Çev. Ahsen Batur, İstanbul: Selenge Yayınları, 2006 / ONAY, İbrahim (2013), İslamiyetten Önce Türklerde, Cenaze Ve Defin İşlemlerinde Uygulanan Gelenekler Ve Bunların Amaçları / Tradıtıons Applıed In Funeral And Burıal Procedures In Pre Islam Turks And The Aıms These Tradıtıons, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 479-490, March 2013, Fransa.

İBN FAZLAN, Seyahatname, Çev: Ramazan Şeşen, İstanbul: Bedir Yayınları, 1995 / ONAY, İbrahim (2013), İslamiyetten Önce Türklerde, Cenaze Ve Defin İşlemlerinde Uygulanan Gelenekler Ve Bunların Amaçları / Tradıtıons Applıed In Funeral And Burıal Procedures In Pre Islam Turks And The Aıms These Tradıtıons, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 479-490, March 2013, Fransa.

HAUSSİG, Hans Wilhelm, İpek Yolu Ve Orta Asya Kültür Tarihi, Çev. Müjdat Kayayerli, Kayseri: Geçit Yayınları, 1997 / ONAY, İbrahim (2013), İslamiyetten Önce Türklerde, Cenaze Ve Defin İşlemlerinde Uygulanan Gelenekler Ve Bunların Amaçları / Tradıtıons Applıed In Funeral And Burıal Procedures In Pre Islam Turks And The Aıms These Tradıtıons, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 479-490, March 2013, Fransa.

HERODOTOS, Tarih, Çev. Müntekim Ökmen, İstanbul: T.İş Bankası.Yayınları, 3.Baskı, 2006 / ONAY, İbrahim (2013), İslamiyetten Önce Türklerde, Cenaze Ve Defin İşlemlerinde Uygulanan Gelenekler Ve Bunların Amaçları / Tradıtıons Applıed In Funeral And Burıal Procedures In Pre Islam Turks And The Aıms These Tradıtıons, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 479-490, March 2013, Fransa.

İNAN, Abdülkadir, Tarihte ve Bugün Şamanizm, Ankara: TürkTarih KurumuYayınları, 6. Baskı, 2006/ ONAY, İbrahim (2013), İslamiyetten Önce Türklerde, Cenaze Ve Defin İşlemlerinde Uygulanan Gelenekler Ve Bunların Amaçları / Tradıtıons Applıed In Funeral And Burıal Procedures In Pre Islam Turks And The Aıms These Tradıtıons, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 479-490, March 2013, Fransa.

JEN TANG, Chang, T’ang Devrindeki (618-745) Doğu Göktürkleri Hakkında Yeni Belgeler, Taıpei: 1968 / ONAY, İbrahim (2013), İslamiyetten Önce Türklerde, Cenaze Ve Defin İşlemlerinde Uygulanan Gelenekler Ve Bunların Amaçları / Tradıtıons Applıed In Funeral And Burıal Procedures In Pre Islam Turks And The Aıms These Tradıtıons, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 479-490, March 2013, Fransa.

KAŞGARLI Mahmud, Divanü Lugat-İt-Türk, Cilt I, II, III, IV. Çev: Besim Atalay, Ankara: Türk Dil KurumuYayınları, 2006 / ONAY, İbrahim (2013), İslamiyetten Önce Türklerde, Cenaze Ve Defin İşlemlerinde Uygulanan Gelenekler Ve Bunların Amaçları / Tradıtıons Applıed In Funeral And Burıal Procedures In Pre Islam Turks And The Aıms These Tradıtıons, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 479-490, March 2013, Fransa.

KURAT, Akdes Nimet, ‚Göktürk Kağanlığı‛, DTCF.Cilt X.Sayı1-2., 1952: 13-53 / ONAY, İbrahim (2013), İslamiyetten Önce Türklerde, Cenaze Ve Defin İşlemlerinde Uygulanan Gelenekler Ve Bunların Amaçları / Tradıtıons Applıed In Funeral And Burıal Procedures In Pre Islam Turks And The Aıms These Tradıtıons, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 479-490, March 2013, Fransa.

LİÜ HSÜ, Chiu, T’ang Shu‛ Eski Tang Tarihi‛, Haz. İsenbike Toğan-Gülnar Kara –Cahide Baysal, Ankara: Türk Tarih Kurumu Yayınları, 2006 / ONAY, İbrahim (2013), İslamiyetten Önce Türklerde, Cenaze Ve Defin İşlemlerinde Uygulanan Gelenekler Ve Bunların Amaçları / Tradıtıons Applıed In Funeral And Burıal Procedures In Pre Islam Turks And The Aıms These Tradıtıons, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 479-490, March 2013, Fransa.

MERÇİL, Erdoğan, ‚Sultanların Ata Mezarlarını Ziyareti‛, 9.TTKong. 1981: 657 – 665 / ONAY, İbrahim (2013), İslamiyetten Önce Türklerde, Cenaze Ve Defin İşlemlerinde Uygulanan Gelenekler Ve Bunların Amaçları / Tradıtıons Applıed In Funeral And Burıal Procedures In Pre Islam Turks And The Aıms These Tradıtıons, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 479-490, March 2013, Fransa.

ÖGEL, Bahaeddin, İslamiyetten Önce Türk Kültür Tarihi, Ankara : Türk Tarih Kurumu Yayınları, 5. Baskı, 2003 / ONAY, İbrahim (2013), İslamiyetten Önce Türklerde, Cenaze Ve Defin İşlemlerinde Uygulanan Gelenekler Ve Bunların Amaçları / Tradıtıons Applıed In Funeral And Burıal Procedures In Pre Islam Turks And The Aıms These Tradıtıons, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 479-490, March 2013, Fransa.

ROUX, Jean Paul, Türklerin Ve Moğolların Eski Dini, Çev.Aykut Kazancıgil, İstanbul: Kabalcı Yayınları, 2001 / ONAY, İbrahim (2013), İslamiyetten Önce Türklerde, Cenaze Ve Defin İşlemlerinde Uygulanan Gelenekler Ve Bunların Amaçları / Tradıtıons Applıed In Funeral And Burıal Procedures In Pre Islam Turks And The Aıms These Tradıtıons, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 479-490, March 2013, Fransa.

ROUX, Jean Paul, Orta Asya ‘da Kutsal Bitkiler ve Hayvanlar, Çev.Aykut Kazancıgil -Lale Arslan, İstanbul: Kabalcı Yayınları, 2005 / ONAY, İbrahim (2013), İslamiyetten Önce Türklerde, Cenaze Ve Defin İşlemlerinde Uygulanan Gelenekler Ve Bunların Amaçları / Tradıtıons Applıed In Funeral And Burıal Procedures In Pre Islam Turks And The Aıms These Tradıtıons, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 479-490, March 2013, Fransa.

RUDENKO, Sergei, Frozen Tombs of Siberia The Pazyryk Burials of İron Age Horse, Berkeley: California Press, 1970 / ONAY, İbrahim (2013), İslamiyetten Önce Türklerde, Cenaze Ve Defin İşlemlerinde Uygulanan Gelenekler Ve Bunların Amaçları / Tradıtıons Applıed In Funeral And Burıal Procedures In Pre Islam Turks And The Aıms These Tradıtıons, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 479-490, March 2013, Fransa.

SCHİMMEL, Annamarie, Dinler Tarihine Giriş, Ankara Üni. İlahiyat FakültesiYayınları, 1955 / ONAY, İbrahim (2013), İslamiyetten Önce Türklerde, Cenaze Ve Defin İşlemlerinde Uygulanan Gelenekler Ve Bunların Amaçları / Tradıtıons Applıed In Funeral And Burıal Procedures In Pre Islam Turks And The Aıms These Tradıtıons, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 479-490, March 2013, Fransa.

SPULER, Bertold, ‚Gök-Türklerin Dini ve Kültürü Hakkında Mülahazalar‛, VIII. TTKong. 1976: 659-664 / ONAY, İbrahim (2013), İslamiyetten Önce Türklerde, Cenaze Ve Defin İşlemlerinde Uygulanan Gelenekler Ve Bunların Amaçları / Tradıtıons Applıed In Funeral And Burıal Procedures In Pre Islam Turks And The Aıms These Tradıtıons, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 479-490, March 2013, Fransa.

TSAI, Lıu Mau, Çin Kaynaklarına Göre Doğu Türkleri, Çev. Ersel Kayaoğlu - Deniz Banoğlu, İstanbul: Selenge Yayınları, 2006 / ONAY, İbrahim (2013), İslamiyetten Önce Türklerde, Cenaze Ve Defin İşlemlerinde Uygulanan Gelenekler Ve Bunların Amaçları / Tradıtıons Applıed In Funeral And Burıal Procedures In Pre Islam Turks And The Aıms These Tradıtıons,Download 3.37 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   303   304   305   306   307   308   309   310   ...   437
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
O’zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
davlat pedagogika
o’rta maxsus
axborot texnologiyalari
nomidagi toshkent
pedagogika instituti
texnologiyalari universiteti
navoiy nomidagi
samarqand davlat
guruh talabasi
ta’limi vazirligi
nomidagi samarqand
toshkent davlat
toshkent axborot
haqida tushuncha
Darsning maqsadi
xorazmiy nomidagi
Toshkent davlat
vazirligi toshkent
tashkil etish
Alisher navoiy
Ўзбекистон республикаси
rivojlantirish vazirligi
matematika fakulteti
pedagogika universiteti
таълим вазирлиги
sinflar uchun
Nizomiy nomidagi
tibbiyot akademiyasi
maxsus ta'lim
ta'lim vazirligi
махсус таълим
bilan ishlash
o’rta ta’lim
fanlar fakulteti
Referat mavzu
Navoiy davlat
haqida umumiy
umumiy o’rta
Buxoro davlat
fanining predmeti
fizika matematika
malakasini oshirish
universiteti fizika
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
jizzax davlat
davlat sharqshunoslik