Jass studies atif indeksi / jass studies citation index not


The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Download 3.37 Mb.
bet306/437
Sana22.01.2017
Hajmi3.37 Mb.
1   ...   302   303   304   305   306   307   308   309   ...   437
The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 427-449, March 2013, Fransa.

TAYMAZ, H. (1982).Teftiş, Kavramlar, İlkeler, Yöntemler. Ankara: Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yayınları / MEMİŞOĞLU, Salih Paşa; KALAY, Mustafa (2013), Eğitim Denetmenlerinin Denetim Rollerine İlişkin İlköğretim Okulu Öğretmenlerinin Görüşleri / The Ideas Of Prımary School Teachers On The Supervısıng Roles Of Educatıonal Supervısors, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 427-449, March 2013, Fransa.

TAYMAZ, H. (2010). Eğitim Sisteminde Teftiş. Ankara: Pegem Yayınları / MEMİŞOĞLU, Salih Paşa; KALAY, Mustafa (2013), Eğitim Denetmenlerinin Denetim Rollerine İlişkin İlköğretim Okulu Öğretmenlerinin Görüşleri / The Ideas Of Prımary School Teachers On The Supervısıng Roles Of Educatıonal Supervısors, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 427-449, March 2013, Fransa.

ÜNAL, A. (1999).İlköğretim Müfettişlerinin Rehberlik Rolünü Gerçekleştirme Yaklaşımları. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara / MEMİŞOĞLU, Salih Paşa; KALAY, Mustafa (2013), Eğitim Denetmenlerinin Denetim Rollerine İlişkin İlköğretim Okulu Öğretmenlerinin Görüşleri / The Ideas Of Prımary School Teachers On The Supervısıng Roles Of Educatıonal Supervısors, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 427-449, March 2013, Fransa.

YÜKSEL, İ.(2001). Öğretmenlerin Sürekli Gelişiminde İlköğretim Müfettişlerinin Rolü. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bolu / MEMİŞOĞLU, Salih Paşa; KALAY, Mustafa (2013), Eğitim Denetmenlerinin Denetim Rollerine İlişkin İlköğretim Okulu Öğretmenlerinin Görüşleri / The Ideas Of Prımary School Teachers On The Supervısıng Roles Of Educatıonal Supervısors, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 427-449, March 2013, Fransa.

AKPINAR, B. ve AYDIN, K.(2007). Eğitimde Değişim ve Öğretmenlerin Değişim Algıları, Eğitim ve Bilim, (Educational and Science), Cilt: 32, Sayı: 144 / MENTEŞE, Sabit (2013), İlköğretim Öğretmenlerinin Öğrenen Örgüte İlişkin Görüşleri (Tunceli Merkez İlçe İlköğretim Okulları Örneği) / Opınıons Of Prımary School Teachers About The Learnıng Organızatıon (The Case Of The Prımary Schools Of The Tunceli Central Dıstrıct), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 451-478, March 2013, Fransa.

AKSU, A.; ÖZDEMİR, B.(2005). ‚Individual Learning and organizational Culture in Learning Organization‛, Mangarial Auditing Journal, Vol 20, No:4 / MENTEŞE, Sabit (2013), İlköğretim Öğretmenlerinin Öğrenen Örgüte İlişkin Görüşleri (Tunceli Merkez İlçe İlköğretim Okulları Örneği) / Opınıons Of Prımary School Teachers About The Learnıng Organızatıon (The Case Of The Prımary Schools Of The Tunceli Central Dıstrıct), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 451-478, March 2013, Fransa.

ATAK, M. ve ATİK, İ.(2007). Örgütlerde Sürekli Eğitimin Önemi ve Öğrenen Örgüt Oluşturma Sürecine Etkisi, Havacılık ve Uzay Teknolojileri Dergisi, Cilt: 3, Sayı, 1 / MENTEŞE, Sabit (2013), İlköğretim Öğretmenlerinin Öğrenen Örgüte İlişkin Görüşleri (Tunceli Merkez İlçe İlköğretim Okulları Örneği) / Opınıons Of Prımary School Teachers About The Learnıng Organızatıon (The Case Of The Prımary Schools Of The Tunceli Central Dıstrıct), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 451-478, March 2013, Fransa.

ARAT, M.(1997). ‚Şirketler Neden Öğrenmez‛, POWER, Sayı: 4 / MENTEŞE, Sabit (2013), İlköğretim Öğretmenlerinin Öğrenen Örgüte İlişkin Görüşleri (Tunceli Merkez İlçe İlköğretim Okulları Örneği) / Opınıons Of Prımary School Teachers About The Learnıng Organızatıon (The Case Of The Prımary Schools Of The Tunceli Central Dıstrıct), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 451-478, March 2013, Fransa.

ARGYRİS, C. Ve Schön, D.A.(1978). Organizational Learning: A Theory of Action Perspective, Massachusetts: Addison-Wesley Publishingi Company, New York, USA / MENTEŞE, Sabit (2013), İlköğretim Öğretmenlerinin Öğrenen Örgüte İlişkin Görüşleri (Tunceli Merkez İlçe İlköğretim Okulları Örneği) / Opınıons Of Prımary School Teachers About The Learnıng Organızatıon (The Case Of The Prımary Schools Of The Tunceli Central Dıstrıct), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 451-478, March 2013, Fransa.

BANOĞLU, K.(2009). Yönetici ve Öğretmenlerin Öğrenen Organizasyona İlişkin Algıları, C.Ü. Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt: 36, Sayı 1 / MENTEŞE, Sabit (2013), İlköğretim Öğretmenlerinin Öğrenen Örgüte İlişkin Görüşleri (Tunceli Merkez İlçe İlköğretim Okulları Örneği) / Opınıons Of Prımary School Teachers About The Learnıng Organızatıon (The Case Of The Prımary Schools Of The Tunceli Central Dıstrıct), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 451-478, March 2013, Fransa.

BANOĞLU, K. ve PEKER, S(2012). Öğrenen Örgüt Olma Yolunda İlköğretim Okul Yöneticilerinin Okullarına ve Kendilerine İlişkin Algı Durumları, H.Ü. Eğitim Fakültesi Dergisi, 43, 71-82 / MENTEŞE, Sabit (2013), İlköğretim Öğretmenlerinin Öğrenen Örgüte İlişkin Görüşleri (Tunceli Merkez İlçe İlköğretim Okulları Örneği) / Opınıons Of Prımary School Teachers About The Learnıng Organızatıon (The Case Of The Prımary Schools Of The Tunceli Central Dıstrıct), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 451-478, March 2013, Fransa.

BALAY, R.(2004). Küreselleşme, Bilgi Toplumu ve Eğitim, A.Ü. Eğitim Bilimleri Dergisi, Cilt: 37, Sayı:2 / MENTEŞE, Sabit (2013), İlköğretim Öğretmenlerinin Öğrenen Örgüte İlişkin Görüşleri (Tunceli Merkez İlçe İlköğretim Okulları Örneği) / Opınıons Of Prımary School Teachers About The Learnıng Organızatıon (The Case Of The Prımary Schools Of The Tunceli Central Dıstrıct), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 451-478, March 2013, Fransa.

BAŞARAN, İ. E.(2000). Eğitim Yönetimi-Nitelikli Okul, Dördüncü Basım, Feryal Matbaası, Ankara / MENTEŞE, Sabit (2013), İlköğretim Öğretmenlerinin Öğrenen Örgüte İlişkin Görüşleri (Tunceli Merkez İlçe İlköğretim Okulları Örneği) / Opınıons Of Prımary School Teachers About The Learnıng Organızatıon (The Case Of The Prımary Schools Of The Tunceli Central Dıstrıct), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 451-478, March 2013, Fransa.

BAŞOL, Ö.(2005). ‚Havacılık Sektöründe Dönüşümcü Liderlik Tarzının Örgütsel Öğrenme Gelişimine Etkisi‛, İ.Ü. İşletme ABD, Yüksek lisans Tezi, İstanbul /MENTEŞE, Sabit (2013), İlköğretim Öğretmenlerinin Öğrenen Örgüte İlişkin Görüşleri (Tunceli Merkez İlçe İlköğretim Okulları Örneği) / Opınıons Of Prımary School Teachers About The Learnıng Organızatıon (The Case Of The Prımary Schools Of The Tunceli Central Dıstrıct), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 451-478, March 2013, Fransa.

BAYRAKTAROĞLU, S.(2000). ‚Bir Öğrenen Örgüt Uygulaması‛, Yönetim ve Ekonomi Dergisi, Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. Yay. Sayı: 6 / MENTEŞE, Sabit (2013), İlköğretim Öğretmenlerinin Öğrenen Örgüte İlişkin Görüşleri (Tunceli Merkez İlçe İlköğretim Okulları Örneği) / Opınıons Of Prımary School Teachers About The Learnıng Organızatıon (The Case Of The Prımary Schools Of The Tunceli Central Dıstrıct), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 451-478, March 2013, Fransa.

BRAHMAN, B.J.(1988). Öğrenen Bir Organizasyon Yaratmak. Çev: Ali Tekcan, İstanbul: Rota Yayımcılık) / MENTEŞE, Sabit (2013), İlköğretim Öğretmenlerinin Öğrenen Örgüte İlişkin Görüşleri (Tunceli Merkez İlçe İlköğretim Okulları Örneği) / Opınıons Of Prımary School Teachers About The Learnıng Organızatıon (The Case Of The Prımary Schools Of The Tunceli Central Dıstrıct), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 451-478, March 2013, Fransa.

CELEP, C.(2004). ‚Örgütsel Öğrenme Açısından Türkiye Üniversiteleri‛, Xlll. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, 6-9 Temmuz 2004 İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Malatya / MENTEŞE, Sabit (2013), İlköğretim Öğretmenlerinin Öğrenen Örgüte İlişkin Görüşleri (Tunceli Merkez İlçe İlköğretim Okulları Örneği) / Opınıons Of Prımary School Teachers About The Learnıng Organızatıon (The Case Of The Prımary Schools Of The Tunceli Central Dıstrıct), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 451-478, March 2013, Fransa.

ÇALIK, T.(2003). Öğrenen Örgütler Olarak Eğitim Kurumları, Manas Sosyal bilimler Dergisi, Cilt 4, Sayı 8 / MENTEŞE, Sabit (2013), İlköğretim Öğretmenlerinin Öğrenen Örgüte İlişkin Görüşleri (Tunceli Merkez İlçe İlköğretim Okulları Örneği) / Opınıons Of Prımary School Teachers About The Learnıng Organızatıon (The Case Of The Prımary Schools Of The Tunceli Central Dıstrıct), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 451-478, March 2013, Fransa.

DEMİRCİ, M.K. ; TAŞKIN, E. ve YUCA, U.(2006). Öğrenen Örgüt/Pazarlama Yönelimli Öğrenen Okul Boyutlarının Analizi: Kütahya İli Özel Eğitim Kurumları Uygulaması, Akademik Bakış, Uluslar Arası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi, ISSN: 1694-528X, Sayı: 9 / MENTEŞE, Sabit (2013), İlköğretim Öğretmenlerinin Öğrenen Örgüte İlişkin Görüşleri (Tunceli Merkez İlçe İlköğretim Okulları Örneği) / Opınıons Of Prımary School Teachers About The Learnıng Organızatıon (The Case Of The Prımary Schools Of The Tunceli Central Dıstrıct), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 451-478, March 2013, Fransa.

DİKMEN, Ç.(1999). Organizasyonsal Öğrenme: Öğrenen Organizasyonlar, İstanbul üniversitesi, İşletme Fakültesi İktisadi Enstitüsü Dergisi-Yönetim Dergisi, Yıl 10, Sayı 34 / MENTEŞE, Sabit (2013), İlköğretim Öğretmenlerinin Öğrenen Örgüte İlişkin Görüşleri (Tunceli Merkez İlçe İlköğretim Okulları Örneği) / Opınıons Of Prımary School Teachers About The Learnıng Organızatıon (The Case Of The Prımary Schools Of The Tunceli Central Dıstrıct), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 451-478, March 2013, Fransa.

ELBEYİ, P.; KELEŞ, Y. ve ÇAKIR, M.(2010). Otel İşletmesi İş Görenlerin Öğrenen Örgüt Uygulamalarına İlişkin Algıları: Yerli Ve Yabancı Otel İşletmelerinde Bir Araştırma, Organizasyon ve Yönetim Bilimler Dergisi, Cilt 2, ISSN:1309-8039(online), 59 / MENTEŞE, Sabit (2013), İlköğretim Öğretmenlerinin Öğrenen Örgüte İlişkin Görüşleri (Tunceli Merkez İlçe İlköğretim Okulları Örneği) / Opınıons Of Prımary School Teachers About The Learnıng Organızatıon (The Case Of The Prımary Schools Of The Tunceli Central Dıstrıct), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 451-478, March 2013, Fransa.

EREN, E.(1999a). Yönetim ve Organizasyon, Yenilenmiş, 5. Baskı, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara / MENTEŞE, Sabit (2013), İlköğretim Öğretmenlerinin Öğrenen Örgüte İlişkin Görüşleri (Tunceli Merkez İlçe İlköğretim Okulları Örneği) / Opınıons Of Prımary School Teachers About The Learnıng Organızatıon (The Case Of The Prımary Schools Of The Tunceli Central Dıstrıct), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 451-478, March 2013, Fransa.

EREN, E.(1993b). Yönetim Psikolojisi, Beta Yayıncılık, İstanbul / MENTEŞE, Sabit (2013), İlköğretim Öğretmenlerinin Öğrenen Örgüte İlişkin Görüşleri (Tunceli Merkez İlçe İlköğretim Okulları Örneği) / Opınıons Of Prımary School Teachers About The Learnıng Organızatıon (The Case Of The Prımary Schools Of The Tunceli Central Dıstrıct), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 451-478, March 2013, Fransa.

ERİNÇ, G. ve BALÇIK, Y. P.(2007). ‚Öğrenen Örgüt ve Hemşirelerin Değerlendirmelerine Yönelik Bir Uygulama‛, Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, 10/1, Ankara / MENTEŞE, Sabit (2013), İlköğretim Öğretmenlerinin Öğrenen Örgüte İlişkin Görüşleri (Tunceli Merkez İlçe İlköğretim Okulları Örneği) / Opınıons Of Prımary School Teachers About The Learnıng Organızatıon (The Case Of The Prımary Schools Of The Tunceli Central Dıstrıct), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 451-478, March 2013, Fransa.

FAHRİYE, A.A., BİROL, C. ve SİLMAN, F.(2008). Karşılaştırmalı Çalışma: Öğrenen Organizasyon olarak KKTC ve İngiltere Uzaktan Eğitim Kurumları, Eğitim Araştırmaları Dergisi, EJER(ANI Yayıncılık) (http://www.ejer.com.tr/tr/index.php? git=archives&categori=64)(Erişim tarihi: 11.02.2012) / MENTEŞE, Sabit (2013), İlköğretim Öğretmenlerinin Öğrenen Örgüte İlişkin Görüşleri (Tunceli Merkez İlçe İlköğretim Okulları Örneği) / Opınıons Of Prımary School Teachers About The Learnıng Organızatıon (The Case Of The Prımary Schools Of The Tunceli Central Dıstrıct), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 451-478, March 2013, Fransa.

FINDIKÇI, İ.(1996). Öğreten Okuldan Öğrenen Okula, Yeni Türkiye, Sayı: 7(Eğitim Özel Sayısı). 1 / MENTEŞE, Sabit (2013), İlköğretim Öğretmenlerinin Öğrenen Örgüte İlişkin Görüşleri (Tunceli Merkez İlçe İlköğretim Okulları Örneği) / Opınıons Of Prımary School Teachers About The Learnıng Organızatıon (The Case Of The Prımary Schools Of The Tunceli Central Dıstrıct), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 451-478, March 2013, Fransa.

GARVİN, A. D.(1993). ‚Building a Learning Organization‛, Harvard Business Review / MENTEŞE, Sabit (2013), İlköğretim Öğretmenlerinin Öğrenen Örgüte İlişkin Görüşleri (Tunceli Merkez İlçe İlköğretim Okulları Örneği) / Opınıons Of Prımary School Teachers About The Learnıng Organızatıon (The Case Of The Prımary Schools Of The Tunceli Central Dıstrıct), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 451-478, March 2013, Fransa.

GÖLÖNÜ, S.(2006). ‚Gelişen Tekonoliler, Öğrenen Örgütler ve Halkla ilişkiler‛, Selçuk İletişim Dergisi, Konya / MENTEŞE, Sabit (2013), İlköğretim Öğretmenlerinin Öğrenen Örgüte İlişkin Görüşleri (Tunceli Merkez İlçe İlköğretim Okulları Örneği) / Opınıons Of Prımary School Teachers About The Learnıng Organızatıon (The Case Of The Prımary Schools Of The Tunceli Central Dıstrıct), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 451-478, March 2013, Fransa.

GÜÇLÜ, N. ve TÜRKOĞLU, H.(2003). İlköğretim Okullarında Görev Yapan Yönetici ve Öğretmenlerin Öğrenen Organizasyona İlişkin Algıları‛, Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, Sayı:1 / MENTEŞE, Sabit (2013), İlköğretim Öğretmenlerinin Öğrenen Örgüte İlişkin Görüşleri (Tunceli Merkez İlçe İlköğretim Okulları Örneği) / Opınıons Of Prımary School Teachers About The Learnıng Organızatıon (The Case Of The Prımary Schools Of The Tunceli Central Dıstrıct), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 451-478, March 2013, Fransa.

GÜLEŞ, H. ve ÇAĞLAYANDERELİ, M.(2007). Yönetici ve Öğretmenlerin Öğrenen Organizasyona İlişkin Algıları(İstanbul Bayrampaşa İlçesi Örneği), Yeditepe Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. İstanbul / MENTEŞE, Sabit (2013), İlköğretim Öğretmenlerinin Öğrenen Örgüte İlişkin Görüşleri (Tunceli Merkez İlçe İlköğretim Okulları Örneği) / Opınıons Of Prımary School Teachers About The Learnıng Organızatıon (The Case Of The Prımary Schools Of The Tunceli Central Dıstrıct), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 451-478, March 2013, Fransa.

GÜNEY, Ç. G.(2007). Öğrenen Örgütler: Yüksek Öğretim Kurumlarının Öğrenen Örgüt Olması, Yönetim Bilimleri Dergisi (5-2). (http://notoku.com/ betimselyontemler/#ixzz2IwBLswaN).(‘Erişim Tarihi: 05.02.2013 / MENTEŞE, Sabit (2013), İlköğretim Öğretmenlerinin Öğrenen Örgüte İlişkin Görüşleri (Tunceli Merkez İlçe İlköğretim Okulları Örneği) / Opınıons Of Prımary School Teachers About The Learnıng Organızatıon (The Case Of The Prımary Schools Of The Tunceli Central Dıstrıct), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 451-478, March 2013, Fransa.

GUZZO, R. A.(1955). Inroducation: At The Intersection Of Team Effectiveness Decision Making. İçinde, R.A.Guzzo, E. Salas ve Diğerleri(Editörmler). Team effectiveness and decision making , CA. Usa:Jossey-bass Publishers, San Francisco / MENTEŞE, Sabit (2013), İlköğretim Öğretmenlerinin Öğrenen Örgüte İlişkin Görüşleri (Tunceli Merkez İlçe İlköğretim Okulları Örneği) / Opınıons Of Prımary School Teachers About The Learnıng Organızatıon (The Case Of The Prımary Schools Of The Tunceli Central Dıstrıct), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 451-478, March 2013, Fransa.

HELVACI, M. A.(2011). Etkili Okul ve Okul Müdürüne İlişkin Öğretmen Görüşleri, Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 4/2 / MENTEŞE, Sabit (2013), İlköğretim Öğretmenlerinin Öğrenen Örgüte İlişkin Görüşleri (Tunceli Merkez İlçe İlköğretim Okulları Örneği) / Opınıons Of Prımary School Teachers About The Learnıng Organızatıon (The Case Of The Prımary Schools Of The Tunceli Central Dıstrıct), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 451-478, March 2013, Fransa.

HUGHES, J.(2000). The Learning Organization Part l. Centre for Labour Market Studies Working Paper, University of Leicester, Leicestir / MENTEŞE, Sabit (2013), İlköğretim Öğretmenlerinin Öğrenen Örgüte İlişkin Görüşleri (Tunceli Merkez İlçe İlköğretim Okulları Örneği) / Opınıons Of Prımary School Teachers About The Learnıng Organızatıon (The Case Of The Prımary Schools Of The Tunceli Central Dıstrıct), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 451-478, March 2013, Fransa.

JONES, A. M. ve Hendry, J.C.(1992). The Learning Organization, Warwick University, Conventy / MENTEŞE, Sabit (2013), İlköğretim Öğretmenlerinin Öğrenen Örgüte İlişkin Görüşleri (Tunceli Merkez İlçe İlköğretim Okulları Örneği) / Opınıons Of Prımary School Teachers About The Learnıng Organızatıon (The Case Of The Prımary Schools Of The Tunceli Central Dıstrıct), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 451-478, March 2013, Fransa.

KALDER(Türkiye Kalite Derneği Benchmarking Uzmanlık Grubu). (1997). Kıyaslama(Bencheming): Başkalarından Öğrenmek, KALDER Yayınları(No:15), İstanbul / MENTEŞE, Sabit (2013), İlköğretim Öğretmenlerinin Öğrenen Örgüte İlişkin Görüşleri (Tunceli Merkez İlçe İlköğretim Okulları Örneği) / Opınıons Of Prımary School Teachers About The Learnıng Organızatıon (The Case Of The Prımary Schools Of The Tunceli Central Dıstrıct), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 451-478, March 2013, Fransa.

KINGIR, S. ve MESCİ, M.(2007). ‚Öğrenen Örgütler‛, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 6(19). (http://www.sobiad.org/eJOURNALS/dergi_ YBD/arsiv/ 2010_2/07elbeyi_pelit2.pdf)(Erişim.Tarihi: 8.02.2013) / MENTEŞE, Sabit (2013), İlköğretim Öğretmenlerinin Öğrenen Örgüte İlişkin Görüşleri (Tunceli Merkez İlçe İlköğretim Okulları Örneği) / Opınıons Of Prımary School Teachers About The Learnıng Organızatıon (The Case Of The Prımary Schools Of The Tunceli Central Dıstrıct), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 451-478, March 2013, Fransa.

KOÇ, U.(2009). Örgütsel Öğrenme: Tanımı, Yakın Terimler Arasındaki Kavramsal Ayrımlar ve Davranışsal Yaklaşım, Afyon Kocatepe Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi(C.Xl,S I) / MENTEŞE, Sabit (2013), İlköğretim Öğretmenlerinin Öğrenen Örgüte İlişkin Görüşleri (Tunceli Merkez İlçe İlköğretim Okulları Örneği) / Opınıons Of Prımary School Teachers About The Learnıng Organızatıon (The Case Of The Prımary Schools Of The Tunceli Central Dıstrıct), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 451-478, March 2013, Fransa.

KOÇEL, T.(2007). İşletme Yöneticiliği, Arıkan Basım Yayın Dağıtım, İstanbul / MENTEŞE, Sabit (2013), İlköğretim Öğretmenlerinin Öğrenen Örgüte İlişkin Görüşleri (Tunceli Merkez İlçe İlköğretim Okulları Örneği) / Opınıons Of Prımary School Teachers About The Learnıng Organızatıon (The Case Of The Prımary Schools Of The Tunceli Central Dıstrıct), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 451-478, March 2013, Fransa.

KOFMAN, F. ve Senge, M.P.(1993). Communiteis of commitement: The Heart of Learning Organization, Organizational Dynamics, Vol. No: 2 / MENTEŞE, Sabit (2013), İlköğretim Öğretmenlerinin Öğrenen Örgüte İlişkin Görüşleri (Tunceli Merkez İlçe İlköğretim Okulları Örneği) / Opınıons Of Prımary School Teachers About The Learnıng Organızatıon (The Case Of The Prımary Schools Of The Tunceli Central Dıstrıct), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 451-478, March 2013, Fransa.

KORKMAZ, M.(2008). Okul Müdürlerinin Liderlik Stilleri İle Öğrenen Örgüt Özellikleri Arasındaki İlişki Üzerine Nicel Bir Araştırma, Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, Sayı: 53 / MENTEŞE, Sabit (2013), İlköğretim Öğretmenlerinin Öğrenen Örgüte İlişkin Görüşleri (Tunceli Merkez İlçe İlköğretim Okulları Örneği) / Opınıons Of Prımary School Teachers About The Learnıng Organızatıon (The Case Of The Prımary Schools Of The Tunceli Central Dıstrıct), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 451-478, March 2013, Fransa.

KUMAR, K. (2010). Sanayi Sonrası Toplumdan Post-Modern Topluma Çağdaş Dünyanın Yeni Kuramları, ISBN 978-975-750-81-7, Üçüncü Baskı, Dost Kitabevi, Ankara / MENTEŞE, Sabit (2013), İlköğretim Öğretmenlerinin Öğrenen Örgüte İlişkin Görüşleri (Tunceli Merkez İlçe İlköğretim Okulları Örneği) / Opınıons Of Prımary School Teachers About The Learnıng Organızatıon (The Case Of The Prımary Schools Of The Tunceli Central Dıstrıct), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 451-478, March 2013, Fransa.

KUMAŞ, A.(1998). ‚Öğrenen Organizasyon Olarak Okul‛. Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü(Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), İstanbul / MENTEŞE, Sabit (2013), İlköğretim Öğretmenlerinin Öğrenen Örgüte İlişkin Görüşleri (Tunceli Merkez İlçe İlköğretim Okulları Örneği) / Opınıons Of Prımary School Teachers About The Learnıng Organızatıon (The Case Of The Prımary Schools Of The Tunceli Central Dıstrıct),Download 3.37 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   302   303   304   305   306   307   308   309   ...   437
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
O’zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
davlat pedagogika
o’rta maxsus
axborot texnologiyalari
nomidagi toshkent
pedagogika instituti
texnologiyalari universiteti
navoiy nomidagi
samarqand davlat
guruh talabasi
ta’limi vazirligi
nomidagi samarqand
toshkent davlat
toshkent axborot
haqida tushuncha
Darsning maqsadi
xorazmiy nomidagi
Toshkent davlat
vazirligi toshkent
tashkil etish
Alisher navoiy
Ўзбекистон республикаси
rivojlantirish vazirligi
matematika fakulteti
pedagogika universiteti
таълим вазирлиги
sinflar uchun
Nizomiy nomidagi
tibbiyot akademiyasi
maxsus ta'lim
ta'lim vazirligi
махсус таълим
bilan ishlash
o’rta ta’lim
fanlar fakulteti
Referat mavzu
Navoiy davlat
haqida umumiy
umumiy o’rta
Buxoro davlat
fanining predmeti
fizika matematika
malakasini oshirish
universiteti fizika
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
jizzax davlat
davlat sharqshunoslik