Jass studies atif indeksi / jass studies citation index not


The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Download 3.37 Mb.
bet302/437
Sana22.01.2017
Hajmi3.37 Mb.
1   ...   298   299   300   301   302   303   304   305   ...   437
The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 301-320, March 2013, Fransa.

NECİPOĞLU, Nevra, ‚Evrensellikten Geri çekiliş: Bizans İmparatorluk İdeolojisinin Evrimi ve Osmanlı Fütuhatı‛, Osmanlı’dan Cumhuriyet’e: Problemler, Araştırmalar, Tartışmalar, İstanbul 1998, s. 144-148 / KEÇİŞ, Murat (2013), II. Manuel Palaiologos’un Mektuplarında Sultan Yıldırım Bayezid Ve Osmanlılar / Sultan Yıldırım Bayezıd And Ottomans In The Letters Of Manuel Iı Palaeologus, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 301-320, March 2013, Fransa.

NEŞRİ, Mehmet, Kitâb-ı Cihan-nümâ, Yayınlayanlar: Faik Reşit Unat-Mehmet Altay Köymen, C. I, 3. Baskı, Ankara 1995 / KEÇİŞ, Murat (2013), II. Manuel Palaiologos’un Mektuplarında Sultan Yıldırım Bayezid Ve Osmanlılar / Sultan Yıldırım Bayezıd And Ottomans In The Letters Of Manuel Iı Palaeologus, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 301-320, March 2013, Fransa.

NICOL, Donald M., Bizans’ın Son Yüzyılları (1261-1453), çev. Bilge Umar, İstanbul 1999 / KEÇİŞ, Murat (2013), II. Manuel Palaiologos’un Mektuplarında Sultan Yıldırım Bayezid Ve Osmanlılar / Sultan Yıldırım Bayezıd And Ottomans In The Letters Of Manuel Iı Palaeologus, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 301-320, March 2013, Fransa.

NICOLOUDIS, Nicolaos, Laonikos Chalkokondyles: A Translation and Commentary of the “Demonstrations of Histories”, (Boks I-III), Atina 1996 / KEÇİŞ, Murat (2013), II. Manuel Palaiologos’un Mektuplarında Sultan Yıldırım Bayezid Ve Osmanlılar / Sultan Yıldırım Bayezıd And Ottomans In The Letters Of Manuel Iı Palaeologus, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 301-320, March 2013, Fransa.

ORAL, M. Zeki, ‚Durağan ve Bafra’da İki Türbe‛, Belleten, XX, 79 (1956), s. 385-410/ KEÇİŞ, Murat (2013), II. Manuel Palaiologos’un Mektuplarında Sultan Yıldırım Bayezid Ve Osmanlılar / Sultan Yıldırım Bayezıd And Ottomans In The Letters Of Manuel Iı Palaeologus, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 301-320, March 2013, Fransa.

ORAL, M. Zeki, ‚Kuvvaddaroğulları‛, Belleten, XIX, 73 (1955), s. 99-102 / KEÇİŞ, Murat (2013), II. Manuel Palaiologos’un Mektuplarında Sultan Yıldırım Bayezid Ve Osmanlılar / Sultan Yıldırım Bayezıd And Ottomans In The Letters Of Manuel Iı Palaeologus, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 301-320, March 2013, Fransa.

SÜMER, Faruk, ‚Anadolu’da Moğollar‛, Selçuklu Araştırmaları Dergisi, I, 1969, s. 1-147 / KEÇİŞ, Murat (2013), II. Manuel Palaiologos’un Mektuplarında Sultan Yıldırım Bayezid Ve Osmanlılar / Sultan Yıldırım Bayezıd And Ottomans In The Letters Of Manuel Iı Palaeologus, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 301-320, March 2013, Fransa.

RAMSEY, W. M., Anadolu’nun Tarihî Coğrafyası, çev. Mihri Pektaş, İstanbul 1960 / KEÇİŞ, Murat (2013), II. Manuel Palaiologos’un Mektuplarında Sultan Yıldırım Bayezid Ve Osmanlılar / Sultan Yıldırım Bayezıd And Ottomans In The Letters Of Manuel Iı Palaeologus, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 301-320, March 2013, Fransa.

REINERT, Stephen S., ‚The Palaiologoi, Yıldırım Bāyezīd and Constantinople: June 1389-March 1391,‛ Το Ελληνικόν: Studies in Honor of Speros Vryonis, Jr, Hellenic Antiquity and Byzantium, Vol. I, ed. John S. Haldon, Stephen W. Reinert, Jelisaveta Stanojevich Allen, Christos P. Ioannides, Aristide D. Caratzas Publications, New Rochelle-New York 1993, s. 289-365 / KEÇİŞ, Murat (2013), II. Manuel Palaiologos’un Mektuplarında Sultan Yıldırım Bayezid Ve Osmanlılar / Sultan Yıldırım Bayezıd And Ottomans In The Letters Of Manuel Iı Palaeologus, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 301-320, March 2013, Fransa.

TAESCHNER, Franz, Osmanlı Kaynaklarına Göre Anadolu Yol Ağı, çev. Nilüfer Epçeli, İstanbul 2010 / KEÇİŞ, Murat (2013), II. Manuel Palaiologos’un Mektuplarında Sultan Yıldırım Bayezid Ve Osmanlılar / Sultan Yıldırım Bayezıd And Ottomans In The Letters Of Manuel Iı Palaeologus, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 301-320, March 2013, Fransa.

WITTEK, Paul, ‚Zur Geschichte Angoras in Mittalalter‛, Festsschrift G. Jacob, T. Menzel (ed.), Leipzig 1932, s. 329-354 / KEÇİŞ, Murat (2013), II. Manuel Palaiologos’un Mektuplarında Sultan Yıldırım Bayezid Ve Osmanlılar / Sultan Yıldırım Bayezıd And Ottomans In The Letters Of Manuel Iı Palaeologus, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 301-320, March 2013, Fransa.

YÜCEL, Yaşar, Anadolu Beylikleri Hakkında Araştırmalar, C. II, Ankara 1991 / KEÇİŞ, Murat (2013), II. Manuel Palaiologos’un Mektuplarında Sultan Yıldırım Bayezid Ve Osmanlılar / Sultan Yıldırım Bayezıd And Ottomans In The Letters Of Manuel Iı Palaeologus, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 301-320, March 2013, Fransa.

ZACHARIADOU, Elizabeth A., ‚Manuel II Palaeologos on the strife between Bayezid I and Kadi Burhan al-Din Ahmed‛ , Bulletin of the School of Oriental and African Studies, XVIII (1980), s. 471-481 / KEÇİŞ, Murat (2013), II. Manuel Palaiologos’un Mektuplarında Sultan Yıldırım Bayezid Ve Osmanlılar / Sultan Yıldırım Bayezıd And Ottomans In The Letters Of Manuel Iı Palaeologus, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 301-320, March 2013, Fransa.

AKKAŞ, S. (1993). Okul Öncesi Eğitimde Müzik. Ankara: Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi Yay / KOCA, Şehriban (2013), Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Müzik Derslerine İlişkin Yeterliklerinin Değerlendirilmesi / An Evaluatıon Of Musıc Competencıes Of Prospectıve Preschool Teachers, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 321-331, March 2013, Fransa.

ALTAŞ, B. (2006). Anasınıfı Öğretmenlerinin Müzik Eğitimine Yönelik Algıladıkları Yeterlilikler ve Müzik Eğitimi Ortamına Yönelik Düşünceleri. Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul / KOCA, Şehriban (2013), Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Müzik Derslerine İlişkin Yeterliklerinin Değerlendirilmesi / An Evaluatıon Of Musıc Competencıes Of Prospectıve Preschool Teachers, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 321-331, March 2013, Fransa.

ARTAN, İ. ve BAL, S. (1993). Okul Öncesi Dönemde Müziğin Gelişimi ve Etkinlik Örnekleri. 9. Okulöncesi Eğitimi ve Yaygınlaştırılması Semineri. Ankara : YaPa, 235-249 / KOCA, Şehriban (2013), Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Müzik Derslerine İlişkin Yeterliklerinin Değerlendirilmesi / An Evaluatıon Of Musıc Competencıes Of Prospectıve Preschool Teachers, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 321-331, March 2013, Fransa.

BÜYÜKÖZTÜRK, Ş., ÇAKMAK, E.K., AKGÜN,Ö.E., KARADENİZ, Ş. ve DEMİREL, F. (2009). Bilimsel Araştırma Yöntemleri (4. Baskı), Ankara: Pegem Yayınları / KOCA, Şehriban (2013), Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Müzik Derslerine İlişkin Yeterliklerinin Değerlendirilmesi / An Evaluatıon Of Musıc Competencıes Of Prospectıve Preschool Teachers, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 321-331, March 2013, Fransa.

DERE, Z. (2008). Ankara İl Merkezindeki Anasınıflarında Görev Yapan Öğretmenlerin Müzik Eğitiminde Yaşadıkları Sorunların İncelenmesi. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara / KOCA, Şehriban (2013), Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Müzik Derslerine İlişkin Yeterliklerinin Değerlendirilmesi / An Evaluatıon Of Musıc Competencıes Of Prospectıve Preschool Teachers, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 321-331, March 2013, Fransa.

ERDEN, M. (1998). Öğretmenlik Mesleğine Giriş. İstanbul: Alkım Yayınları / KOCA, Şehriban (2013), Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Müzik Derslerine İlişkin Yeterliklerinin Değerlendirilmesi / An Evaluatıon Of Musıc Competencıes Of Prospectıve Preschool Teachers, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 321-331, March 2013, Fransa.

GÖNCÜ, İ. (2009). Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında Çalışan Anasınıfı Öğretmenleri ile Müzik Öğretmenlerinin Müzik Çalışmalarına İlişkin Tutum ve Yeterliliklerinin Karşılaştırılması. 8. Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu, 23-25 Eylül, OMÜ, Samsun / KOCA, Şehriban (2013), Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Müzik Derslerine İlişkin Yeterliklerinin Değerlendirilmesi / An Evaluatıon Of Musıc Competencıes Of Prospectıve Preschool Teachers, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 321-331, March 2013, Fransa.

GÖNCÜ, İ. (2010). Okul Öncesi Eğitimde Müzik Eğitiminin Temel Sorunları. Kastamonu Eğitim Dergisi, 18(2), 355- 362 / KOCA, Şehriban (2013), Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Müzik Derslerine İlişkin Yeterliklerinin Değerlendirilmesi / An Evaluatıon Of Musıc Competencıes Of Prospectıve Preschool Teachers, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 321-331, March 2013, Fransa.

KARASAR, N. (2009). Bilimsel Araştırma Yöntemi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım Ltd. Şti / KOCA, Şehriban (2013), Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Müzik Derslerine İlişkin Yeterliklerinin Değerlendirilmesi / An Evaluatıon Of Musıc Competencıes Of Prospectıve Preschool Teachers, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 321-331, March 2013, Fransa.

KAPTAN, S. (1995). Bilimsel Araştırma ve İstatistik Teknikler. Ankara: Tek Işık Web Ofset Tesisleri / KOCA, Şehriban (2013), Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Müzik Derslerine İlişkin Yeterliklerinin Değerlendirilmesi / An Evaluatıon Of Musıc Competencıes Of Prospectıve Preschool Teachers, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 321-331, March 2013, Fransa.

MALKOÇ, T. ve CEYLAN, F. (2011). Okulöncesi Dönem İşitme Engelli Çocukların Müzik Eğitimi Etkinliklerinde Dikkat Eksikliğini Geliştirme Becerisine Ait İnceleme, Journal of Educational and Instructional Studies in the World, 1 (1), 56-63 / KOCA, Şehriban (2013), Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Müzik Derslerine İlişkin Yeterliklerinin Değerlendirilmesi / An Evaluatıon Of Musıc Competencıes Of Prospectıve Preschool Teachers, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 321-331, March 2013, Fransa.

Okul Öncesi Öğretmenliği Lisans Programı,(http://www.yok.gov.tr/documents/ 10279/49665/okul_oncesi.pdf/7df366cd74f9-4e5c-b3af-96482405f8bd) / KOCA, Şehriban (2013), Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Müzik Derslerine İlişkin Yeterliklerinin Değerlendirilmesi / An Evaluatıon Of Musıc Competencıes Of Prospectıve Preschool Teachers, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 321-331, March 2013, Fransa.

ÖZKUT, B. ve KAYA, S.Ö. (2012). İlköğretim Okullarında Görev Yapan Okul Öncesi Öğretmenlerinin Lisans Döneminde Aldıkları Müzik Eğitiminin Mesleki Yaşantılarına Olan Etkilerinin İncelenmesi, International Journal of New Trendsin Arts, Sports& Science Education, 1(1), 167-179 / KOCA, Şehriban (2013), Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Müzik Derslerine İlişkin Yeterliklerinin Değerlendirilmesi / An Evaluatıon Of Musıc Competencıes Of Prospectıve Preschool Teachers, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 321-331, March 2013, Fransa.

ÖZTÜRK, A. (2003). Okulöncesi Eğitimde Müzik. İstanbul: Morpa Kültür Yayıncılık / KOCA, Şehriban (2013), Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Müzik Derslerine İlişkin Yeterliklerinin Değerlendirilmesi / An Evaluatıon Of Musıc Competencıes Of Prospectıve Preschool Teachers, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 321-331, March 2013, Fransa.

TEMİZ, E. (2006). Okulöncesi Dönemde Müzik Eğitimi; Yaşanan Problemler ve Çözüm Önerileri. Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu, 26- 28 Nisan, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Denizli / KOCA, Şehriban (2013), Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Müzik Derslerine İlişkin Yeterliklerinin Değerlendirilmesi / An Evaluatıon Of Musıc Competencıes Of Prospectıve Preschool Teachers, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 321-331, March 2013, Fransa.

TUFAN, S. (2006). Okulöncesi Müzik Öğretmeni Profili. Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu, 26-28 Nisan, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Denizli / KOCA, Şehriban (2013), Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Müzik Derslerine İlişkin Yeterliklerinin Değerlendirilmesi / An Evaluatıon Of Musıc Competencıes Of Prospectıve Preschool Teachers, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 321-331, March 2013, Fransa.

ÜSTÜNER, M., DEMİRTAŞ, H., CÖMERT, M ve ÖZER, N. (2009). Ortaöğretim Öğretmenlerinin Öz-yeterlik Algıları, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Yıl 9, Sayı 17, 1-16 / KOCA, Şehriban (2013), Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Müzik Derslerine İlişkin Yeterliklerinin Değerlendirilmesi / An Evaluatıon Of Musıc Competencıes Of Prospectıve Preschool Teachers, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 321-331, March 2013, Fransa.

KKAYAN, Tayyar (1979). Göç ve Değişme. İstanbul: İstanbul Fen Edebiyat Fakültesi Yayınları. No. 2515 / KÖROĞLU, Muhammet Ali; KÖROĞLU, Cemile Zehra (2013), Etnik Bir Grubun Anatomisi: Diyarbakır Zazalarında Sosyal Ve Dini Hayat (Yazyağmuru Ve Çataldut Köyleri Örneği) / Anatomy Of An Ethnıc Group: Socıal And Relıgıous Lıfe In Diyarbakır Zazas (Yazyağmuru And Çataldut Vıllages Case), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 333-360, March 2013, Fransa.

ATALAY, Beşir (1979). Köy Gençliği Üzerine Bir Araştırma, “Büyükgeçit Köyü Araştırması, Erzurum: Atatürk Üniversitesi Basımevi / KÖROĞLU, Muhammet Ali; KÖROĞLU, Cemile Zehra (2013), Etnik Bir Grubun Anatomisi: Diyarbakır Zazalarında Sosyal Ve Dini Hayat (Yazyağmuru Ve Çataldut Köyleri Örneği) / Anatomy Of An Ethnıc Group: Socıal And Relıgıous Lıfe In Diyarbakır Zazas (Yazyağmuru And Çataldut Vıllages Case), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 333-360, March 2013, Fransa.

AYDIN, Mustafa (1997).Kurumlar Sosyolojisi. Ankara: Vadi Yayınları / KÖROĞLU, Muhammet Ali; KÖROĞLU, Cemile Zehra (2013), Etnik Bir Grubun Anatomisi: Diyarbakır Zazalarında Sosyal Ve Dini Hayat (Yazyağmuru Ve Çataldut Köyleri Örneği) / Anatomy Of An Ethnıc Group: Socıal And Relıgıous Lıfe In Diyarbakır Zazas (Yazyağmuru And Çataldut Vıllages Case), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 333-360, March 2013, Fransa.

AYYILDIZ, Tayyar(1975). Büyükdere Köyünün Sosyo-Ekonomik Yapısı. Erzurum:Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları / KÖROĞLU, Muhammet Ali; KÖROĞLU, Cemile Zehra (2013), Etnik Bir Grubun Anatomisi: Diyarbakır Zazalarında Sosyal Ve Dini Hayat (Yazyağmuru Ve Çataldut Köyleri Örneği) / Anatomy Of An Ethnıc Group: Socıal And Relıgıous Lıfe In Diyarbakır Zazas (Yazyağmuru And Çataldut Vıllages Case), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 333-360, March 2013, Fransa.

BERGER, L. Peter(1999). Dini Kurumlar.( Çev. Adil Çiftçi ). İzmir: Anadolu Yayınları / KÖROĞLU, Muhammet Ali; KÖROĞLU, Cemile Zehra (2013), Etnik Bir Grubun Anatomisi: Diyarbakır Zazalarında Sosyal Ve Dini Hayat (Yazyağmuru Ve Çataldut Köyleri Örneği) / Anatomy Of An Ethnıc Group: Socıal And Relıgıous Lıfe In Diyarbakır Zazas (Yazyağmuru And Çataldut Vıllages Case), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 333-360, March 2013, Fransa.

BİLGİSEVEN, Amiran Kurtkan (1985).Din Sosyolojisi. İstanbul: Filiz Kitabevi / KÖROĞLU, Muhammet Ali; KÖROĞLU, Cemile Zehra (2013), Etnik Bir Grubun Anatomisi: Diyarbakır Zazalarında Sosyal Ve Dini Hayat (Yazyağmuru Ve Çataldut Köyleri Örneği) / Anatomy Of An Ethnıc Group: Socıal And Relıgıous Lıfe In Diyarbakır Zazas (Yazyağmuru And Çataldut Vıllages Case), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 333-360, March 2013, Fransa.

BURAN, Ahmet(1992). Doğu ve Güneydoğu Anadolu Üzerine Araştırmalar. İstanbul: Boğaziçi Yayınları / KÖROĞLU, Muhammet Ali; KÖROĞLU, Cemile Zehra (2013), Etnik Bir Grubun Anatomisi: Diyarbakır Zazalarında Sosyal Ve Dini Hayat (Yazyağmuru Ve Çataldut Köyleri Örneği) / Anatomy Of An Ethnıc Group: Socıal And Relıgıous Lıfe In Diyarbakır Zazas (Yazyağmuru And Çataldut Vıllages Case), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 333-360, March 2013, Fransa.

CLOCK, Charles, Y. (1998). Dinin Boyutları Üzerine. (Çev. Mehmet Emin Köktaş). Din Sosyolojisi. Ankara: Vadi Yayınları / KÖROĞLU, Muhammet Ali; KÖROĞLU, Cemile Zehra (2013), Etnik Bir Grubun Anatomisi: Diyarbakır Zazalarında Sosyal Ve Dini Hayat (Yazyağmuru Ve Çataldut Köyleri Örneği) / Anatomy Of An Ethnıc Group: Socıal And Relıgıous Lıfe In Diyarbakır Zazas (Yazyağmuru And Çataldut Vıllages Case), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 333-360, March 2013, Fransa.

COLE, Stephan (1999) Sosyolojik Düşünme Yöntemi.(Çev. Bekir Demirkol). Ankara: Vadi Yayınları / KÖROĞLU, Muhammet Ali; KÖROĞLU, Cemile Zehra (2013), Etnik Bir Grubun Anatomisi: Diyarbakır Zazalarında Sosyal Ve Dini Hayat (Yazyağmuru Ve Çataldut Köyleri Örneği) / Anatomy Of An Ethnıc Group: Socıal And Relıgıous Lıfe In Diyarbakır Zazas (Yazyağmuru And Çataldut Vıllages Case), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 333-360, March 2013, Fransa.

DOĞAN, İsmail(2000). Sosyoloji, Kavramlar ve Sorunlar, İstanbul: Sistem Yayınları / KÖROĞLU, Muhammet Ali; KÖROĞLU, Cemile Zehra (2013), Etnik Bir Grubun Anatomisi: Diyarbakır Zazalarında Sosyal Ve Dini Hayat (Yazyağmuru Ve Çataldut Köyleri Örneği) / Anatomy Of An Ethnıc Group: Socıal And Relıgıous Lıfe In Diyarbakır Zazas (Yazyağmuru And Çataldut Vıllages Case), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 333-360, March 2013, Fransa.

DÖNMEZER, Sulhi (1999). Toplumbilim. İstanbul: Beta Yayınları / KÖROĞLU, Muhammet Ali; KÖROĞLU, Cemile Zehra (2013), Etnik Bir Grubun Anatomisi: Diyarbakır Zazalarında Sosyal Ve Dini Hayat (Yazyağmuru Ve Çataldut Köyleri Örneği) / Anatomy Of An Ethnıc Group: Socıal And Relıgıous Lıfe In Diyarbakır Zazas (Yazyağmuru And Çataldut Vıllages Case), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 333-360, March 2013, Fransa.

ERDENTUĞ, Nermin (1975). Hal Köyünün Etnolojik Tetkiki. Ankara: Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yayınları / KÖROĞLU, Muhammet Ali; KÖROĞLU, Cemile Zehra (2013), Etnik Bir Grubun Anatomisi: Diyarbakır Zazalarında Sosyal Ve Dini Hayat (Yazyağmuru Ve Çataldut Köyleri Örneği) / Anatomy Of An Ethnıc Group: Socıal And Relıgıous Lıfe In Diyarbakır Zazas (Yazyağmuru And Çataldut Vıllages Case), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 333-360, March 2013, Fransa.

FAY, Brian(2001). Çağdaş Sosyal Bilimler Felsefesi, Çok Kültürlü Bir Yaklaşım. (Çev. İsmail Türkmen) İstanbul: Ayrıntı Yayınları / KÖROĞLU, Muhammet Ali; KÖROĞLU, Cemile Zehra (2013), Etnik Bir Grubun Anatomisi: Diyarbakır Zazalarında Sosyal Ve Dini Hayat (Yazyağmuru Ve Çataldut Köyleri Örneği) / Anatomy Of An Ethnıc Group: Socıal And Relıgıous Lıfe In Diyarbakır Zazas (Yazyağmuru And Çataldut Vıllages Case), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 333-360, March 2013, Fransa.

FİCHTER, Joseph(1990). Sosyoloji Nedir? (Çev. Nilgün Çelebi). Konya: S. Ü. Fen Edebiyat Fakültesi Yayınları / KÖROĞLU, Muhammet Ali; KÖROĞLU, Cemile Zehra (2013), Etnik Bir Grubun Anatomisi: Diyarbakır Zazalarında Sosyal Ve Dini Hayat (Yazyağmuru Ve Çataldut Köyleri Örneği) / Anatomy Of An Ethnıc Group: Socıal And Relıgıous Lıfe In Diyarbakır Zazas (Yazyağmuru And Çataldut Vıllages Case), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 333-360, March 2013, Fransa.

GIDDENS, Anthony (2000).Sosyoloji.(Hazırlayanlar: Hüseyin Özel, Cemal Güzel ). Ankara: Ayraç Yayınları / KÖROĞLU, Muhammet Ali; KÖROĞLU, Cemile Zehra (2013), Etnik Bir Grubun Anatomisi: Diyarbakır Zazalarında Sosyal Ve Dini Hayat (Yazyağmuru Ve Çataldut Köyleri Örneği) / Anatomy Of An Ethnıc Group: Socıal And Relıgıous Lıfe In Diyarbakır Zazas (Yazyağmuru And Çataldut Vıllages Case), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 333-360, March 2013, Fransa.

GÜNAY, Ünver (2000).Din Sosyolojisi. İstanbul: İnsan Yayınları / KÖROĞLU, Muhammet Ali; KÖROĞLU, Cemile Zehra (2013), Etnik Bir Grubun Anatomisi: Diyarbakır Zazalarında Sosyal Ve Dini Hayat (Yazyağmuru Ve Çataldut Köyleri Örneği) / Anatomy Of An Ethnıc Group: Socıal And Relıgıous Lıfe In Diyarbakır Zazas (Yazyağmuru And Çataldut Vıllages Case), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 333-360, March 2013, Fransa.

GÜNAY, Ünver(1999).Erzurum ve Çevre Köylerinde Dini Hayat. İstanbul: Erzurum Kitaplığı / KÖROĞLU, Muhammet Ali; KÖROĞLU, Cemile Zehra (2013), Etnik Bir Grubun Anatomisi: Diyarbakır Zazalarında Sosyal Ve Dini Hayat (Yazyağmuru Ve Çataldut Köyleri Örneği) / Anatomy Of An Ethnıc Group: Socıal And Relıgıous Lıfe In Diyarbakır Zazas (Yazyağmuru And Çataldut Vıllages Case), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 333-360, March 2013, Fransa.

HUME, David(1995). Din Üstüne.( Çev. Mete Tuncay). Ankara: İmge Kitabevi / KÖROĞLU, Muhammet Ali; KÖROĞLU, Cemile Zehra (2013), Etnik Bir Grubun Anatomisi: Diyarbakır Zazalarında Sosyal Ve Dini Hayat (Yazyağmuru Ve Çataldut Köyleri Örneği) / Anatomy Of An Ethnıc Group: Socıal And Relıgıous Lıfe In Diyarbakır Zazas (Yazyağmuru And Çataldut Vıllages Case),Download 3.37 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   298   299   300   301   302   303   304   305   ...   437
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
O’zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
davlat pedagogika
o’rta maxsus
axborot texnologiyalari
nomidagi toshkent
pedagogika instituti
texnologiyalari universiteti
navoiy nomidagi
samarqand davlat
guruh talabasi
ta’limi vazirligi
nomidagi samarqand
toshkent davlat
toshkent axborot
haqida tushuncha
Darsning maqsadi
xorazmiy nomidagi
Toshkent davlat
vazirligi toshkent
tashkil etish
Alisher navoiy
Ўзбекистон республикаси
rivojlantirish vazirligi
matematika fakulteti
pedagogika universiteti
таълим вазирлиги
sinflar uchun
Nizomiy nomidagi
tibbiyot akademiyasi
maxsus ta'lim
ta'lim vazirligi
махсус таълим
bilan ishlash
o’rta ta’lim
fanlar fakulteti
Referat mavzu
Navoiy davlat
haqida umumiy
umumiy o’rta
Buxoro davlat
fanining predmeti
fizika matematika
malakasini oshirish
universiteti fizika
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
jizzax davlat
davlat sharqshunoslik