Jass studies atif indeksi / jass studies citation index not


The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Download 3.37 Mb.
bet301/437
Sana22.01.2017
Hajmi3.37 Mb.
1   ...   297   298   299   300   301   302   303   304   ...   437
The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 263-284, March 2013, Fransa.

ÖZGÜR, B., “Yönetim Tarzları ve Etkileri”, Maliye Dergisi, S.:161, 2011, s.215-230 / KARA, Hakan; UZGÖREN, Nevin; UZGÖREN, Ergin (2013), Yöneticilerde Boyun Eğici Davranışların Kökenleri Üzerine Bir Araştırma / A Research On The Orıgıns Of Submıssıve Acts Of Managers, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 263-284, March 2013, Fransa.

ÖZKAN, İ. A., ÖZEN, A., “Öğrenci Hemşirelerde Boyun Eğici Davranışlar ve Benlik Saygısı Arasındaki İlişki”, TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni, S.:7, C.:1, 2008, s.53-58/ KARA, Hakan; UZGÖREN, Nevin; UZGÖREN, Ergin (2013), Yöneticilerde Boyun Eğici Davranışların Kökenleri Üzerine Bir Araştırma / A Research On The Orıgıns Of Submıssıve Acts Of Managers, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 263-284, March 2013, Fransa.

ÖZMEN, H. İ., Liderlik Davranışını Etkileyen Toplumsal Normların Analizi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Isparta, 2009 / KARA, Hakan; UZGÖREN, Nevin; UZGÖREN, Ergin (2013), Yöneticilerde Boyun Eğici Davranışların Kökenleri Üzerine Bir Araştırma / A Research On The Orıgıns Of Submıssıve Acts Of Managers, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 263-284, March 2013, Fransa.

ÖZÜERMAN, T., “Değişim Sürecinde Aile; Toplumsal Katılım ve Demokratik Değerler”, Aile Kurultayı, 16-18 Kasım 1994, Birinci Kitap, Ankara, 1995 / KARA, Hakan; UZGÖREN, Nevin ; UZGÖREN, Ergin (2013), Yöneticilerde Boyun Eğici Davranışların Kökenleri Üzerine Bir Araştırma / A Research On The Orıgıns Of Submıssıve Acts Of Managers, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 263-284, March 2013, Fransa.

PEKER, A., EROĞLU, Y., ÇİTEMEL, N., “Boyun Eğici Davranışlar İle Siber Zorbalık veSiber Mağduriyet Arasındaki İlişkide Cinsiyetin Aracılığının İncelenmesi”, Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, S.:1, C.:9, 2012, s.205-221 / KARA, Hakan; UZGÖREN, Nevin; UZGÖREN, Ergin (2013), Yöneticilerde Boyun Eğici Davranışların Kökenleri Üzerine Bir Araştırma / A Research On The Orıgıns Of Submıssıve Acts Of Managers, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 263-284, March 2013, Fransa.

SARICA, A. K., Sosyal Beceri Programının Ergenlerin Saldırganlık Düzeyine Etkisi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Mersin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin, 2008 / KARA, Hakan; UZGÖREN, Nevin; UZGÖREN, Ergin (2013), Yöneticilerde Boyun Eğici Davranışların Kökenleri Üzerine Bir Araştırma / A Research On The Orıgıns Of Submıssıve Acts Of Managers, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 263-284, March 2013, Fransa.

ŞAHAN, H., ÇINAR , V., “Kitle İletişim Araçlarının Spor Kamuoyu Üzerine Etkisi”, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, S.:12, 2004, s.313-321 / KARA, Hakan; UZGÖREN, Nevin; UZGÖREN, Ergin (2013), Yöneticilerde Boyun Eğici Davranışların Kökenleri Üzerine Bir Araştırma / A Research On The Orıgıns Of Submıssıve Acts Of Managers, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 263-284, March 2013, Fransa.

ŞENCAN, B., Lise Öğrencilerinin Algıladıkları Sosyal Destek Düzeyi İle Sosyal Yetkinlik Beklentisi Düzeylerinin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana, 2009 / KARA, Haka ; UZGÖREN, Nevin; UZGÖREN, Ergin (2013), Yöneticilerde Boyun Eğici Davranışların Kökenleri Üzerine Bir Araştırma / A Research On The Orıgıns Of Submıssıve Acts Of Managers, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 263-284, March 2013, Fransa.

ŞENSOY, B. Ö., KAYACI, G., GÜLÜM, Z., GÜRSEL, B., DEMİROK, İ., “Tanımlarla Politikleşen Psikoloji: Öznellik ve Politiğin Psikolojikleştirilmesi”, Eleştirel Psikoloji Bülteni, S.:3-4, 2010, s.69-74 / KARA, Hakan; UZGÖREN, Nevin; UZGÖREN, Ergin (2013), Yöneticilerde Boyun Eğici Davranışların Kökenleri Üzerine Bir Araştırma / A Research On The Orıgıns Of Submıssıve Acts Of Managers, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 263-284, March 2013, Fransa.

TAŞDELEN, A., “Öğretmen Adaylarının Bazı Psiko Sosyal Değişkenlere Göre Karar Verme Stilleri”, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, S.:10, 2001, s.40-52 / KARA, Hakan; UZGÖREN, Nevin; UZGÖREN, Ergin (2013), Yöneticilerde Boyun Eğici Davranışların Kökenleri Üzerine Bir Araştırma / A Research On The Orıgıns Of Submıssıve Acts Of Managers, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 263-284, March 2013, Fransa.

TEKİN, M., FİLİZ, K., “Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokullarının Antrenörlük Eğitimi ve Spor Yöneticiliği Bölümlerinde Öğrenim Gören Öğrencilerin Umutsuzluk veBoyun Eğici Davranış Düzeylerinin Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi”, Spormetre Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, S.:6, C.:1, 2008, s.27-37 / KARA, Hakan; UZGÖREN, Nevin; UZGÖREN, Ergin (2013), Yöneticilerde Boyun Eğici Davranışların Kökenleri Üzerine Bir Araştırma / A Research On The Orıgıns Of Submıssıve Acts Of Managers, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 263-284, March 2013, Fransa.

TORUN, S., ARSLAN, S., NAZİK, E., AKBAŞ, M., YALÇIN, S. Ö., “Hemşirelik Öğrencilerinin Benlik Saygısı ve Boyun Eğici Davranışlarının İncelenmesi”, Cumhuriyet Tıp Dergisi, S.:34, 2012, s.399-404 / KARA, Hakan; UZGÖREN, Nevin; UZGÖREN, Ergin (2013), Yöneticilerde Boyun Eğici Davranışların Kökenleri Üzerine Bir Araştırma / A Research On The Orıgıns Of Submıssıve Acts Of Managers, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 263-284, March 2013, Fransa.

TÜMKAYA, S., ÇELİK, M., AYBEK, B., (2011), “Lise Öğrencilerinde Boyun Eğici Davranışlar, Otomatik Düşünceler, Umutsuzluk ve Yaşam Doyumunun İncelenmesi”, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, S.:20, C.:2, 2011, s.77-94 / KARA, Hakan; UZGÖREN, Nevin; UZGÖREN, Ergin (2013), Yöneticilerde Boyun Eğici Davranışların Kökenleri Üzerine Bir Araştırma / A Research On The Orıgıns Of Submıssıve Acts Of Managers, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 263-284, March 2013, Fransa.

TÜRKÇAPAR, H., IŞIK, B., “Borderline Kişilik Bozukluğu”, Psikiyatri Dünyası, S.:4, 2000, s.44-4 / KARA, Hakan; UZGÖREN, Nevin; UZGÖREN, Ergin (2013), Yöneticilerde Boyun Eğici Davranışların Kökenleri Üzerine Bir Araştırma / A Research On The Orıgıns Of Submıssıve Acts Of Managers, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 263-284, March 2013, Fransa.

TÜRKÇAPAR, M. H., “Sosyal Fobinin Psikolojik Kuramı”, Klinik Psikiyatri, S.:2, 1999, s.247-253 / KARA, Hakan; UZGÖREN, Nevin; UZGÖREN, Ergin (2013), Yöneticilerde Boyun Eğici Davranışların Kökenleri Üzerine Bir Araştırma / A Research On The Orıgıns Of Submıssıve Acts Of Managers, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 263-284, March 2013, Fransa.

UÇANKAN, S., LAÇİN, S., ÇANGA, D., “Anne-Baba, Aile Tutumları (14-18 Yaş)”, içinde; Cürebal, F., Özben, G. Ç., (ed.), Anne-Baba, Veli, Aile Eğitimi ve Rehberliği, S.:32, 2012, s.105-106 / KARA, Hakan; UZGÖREN, Nevin; UZGÖREN, Ergin (2013), Yöneticilerde Boyun Eğici Davranışların Kökenleri Üzerine Bir Araştırma / A Research On The Orıgıns Of Submıssıve Acts Of Managers, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 263-284, March 2013, Fransa.

ULUSOY, Y., DURMUŞ, E., “Kişilerarası Bağımlılık Eğiliminin Beş Faktör Kişilik Özellikleri Açısından İncelenmesi”, İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, S.:12, C.:2, 2011, s.1-21 / KARA, Hakan; UZGÖREN, Nevin; UZGÖREN, Ergin (2013), Yöneticilerde Boyun Eğici Davranışların Kökenleri Üzerine Bir Araştırma / A Research On The Orıgıns Of Submıssıve Acts Of Managers, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 263-284, March 2013, Fransa.

UZGÖREN, N., Bilimsel Araştırmalarda Kullanılan Temel İstatistiksel Yöntemler ve SPSS Uygulamaları, Ekin Yayınevi, Bursa, 2012 / KARA, Hakan; UZGÖREN, Nevin; UZGÖREN, Ergin (2013), Yöneticilerde Boyun Eğici Davranışların Kökenleri Üzerine Bir Araştırma / A Research On The Orıgıns Of Submıssıve Acts Of Managers, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 263-284, March 2013, Fransa.

YAMAN, E., PEKER, A., “Ergenlerin Siber Zorbalık ve Siber Mağduriyete İlişkin Algıları”, Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, S.:11, C.;3, 2012, s.819-833 / KARA, Hakan; UZGÖREN, Nevin; UZGÖREN, Ergin (2013), Yöneticilerde Boyun Eğici Davranışların Kökenleri Üzerine Bir Araştırma / A Research On The Orıgıns Of Submıssıve Acts Of Managers, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 263-284, March 2013, Fransa.

YILDIRIM, İ., “Akademik Başarının Yordayıcısı Olarak Gündelik Sıkıntılar ve Sosyal Destek”, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, S.:30, 2006, s.258-267 / KARA Hakan ; UZGÖREN Nevin ; UZGÖREN Ergin (2013), Yöneticilerde Boyun Eğici Davranışların Kökenleri Üzerine Bir Araştırma / A Research On The Orıgıns Of Submıssıve Acts Of Managers, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 263-284, March 2013, Fransa.

YÖRÜK, D., DÜNDAR, S., “Türkiye’deki Yerel Yöneticilerin Benimsedikleri Liderlik Tarzlarına Göre Boyun Eğici Davranışlarının İncelenmesi”, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, S.:25, C.:1,, 2011, s.93-106 / KARA, Hakan; UZGÖREN, Nevin; UZGÖREN, Ergin (2013), Yöneticilerde Boyun Eğici Davranışların Kökenleri Üzerine Bir Araştırma / A Research On The Orıgıns Of Submıssıve Acts Of Managers, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 263-284, March 2013, Fransa.

Âlûsî, Şihâbuddîn Mahmud, Rûhu’l-Meânî fî Tefsîri’l-Kur’âni’l-Azîm ve’s-Seb’il-Mesânî, Dâru İhyâi’t-Türâsi’l-Arabî, Beyrut, ts / KARASAKAL, Şaban (2013), Zuhruf Sûresi 43/77. Âyete Dair Bir Risale -Seyid Feyzullah Fındîkî’nin Takrirlerinden- Seyid Feyzullah Erzen / A Treatıse On 43/77th Verse Of Quran (Zuhkruf Chapter) -From The Notes By Seyyid Feyzullah Findiki, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 285-299, March 2013, Fransa.

Çögenli, M.Sadi, Arapça Dilbilgisi Sarf, Cantaş Yayınları, İstanbul 2012 / KARASAKAL, Şaban (2013), Zuhruf Sûresi 43/77. Âyete Dair Bir Risale -Seyid Feyzullah Fındîkî’nin Takrirlerinden- Seyid Feyzullah Erzen / A Treatıse On 43/77th Verse Of Quran (Zuhkruf Chapter) -From The Notes By Seyyid Feyzullah Findiki, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 285-299, March 2013, Fransa.

Çörtü, M. Meral, Arapça Dilbilgisi Nahiv, MÜİFVY., İstanbul 2006 / KARASAKAL, Şaban (2013), Zuhruf Sûresi 43/77. Âyete Dair Bir Risale -Seyid Feyzullah Fındîkî’nin Takrirlerinden- Seyid Feyzullah Erzen / A Treatıse On 43/77th Verse Of Quran (Zuhkruf Chapter) -From The Notes By Seyyid Feyzullah Findiki, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 285-299, March 2013, Fransa.

Eren, Cüneyt-Uzunoğlu, Vecih, Arapça Belâğat, Cantaş Yayınları, İstanbul 2012 / KARASAKAL, Şaban (2013), Zuhruf Sûresi 43/77. Âyete Dair Bir Risale -Seyid Feyzullah Fındîkî’nin Takrirlerinden- Seyid Feyzullah Erzen / A Treatıse On 43/77th Verse Of Quran (Zuhkruf Chapter) -From The Notes By Seyyid Feyzullah Findiki, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 285-299, March 2013, Fransa.

Fındîki, Seyid Feyzullah, Âyetun Kerime -Ve Nâdev Yâ Mâlik li Yekdı Aleynâ Rabbuke- ts., ys / KARASAKAL, Şaban (2013), Zuhruf Sûresi 43/77. Âyete Dair Bir Risale -Seyid Feyzullah Fındîkî’nin Takrirlerinden- Seyid Feyzullah Erzen / A Treatıse On 43/77th Verse Of Quran (Zuhkruf Chapter) -From The Notes By Seyyid Feyzullah Findiki, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 285-299, March 2013, Fransa.

Fındîki, Seyid Feyzullah, Levâmi’ul-Cevâhir bi İsnâ Aşere Fennen Yücâhir, ys., 1992/1417 / KARASAKAL, Şaban (2013), Zuhruf Sûresi 43/77. Âyete Dair Bir Risale -Seyid Feyzullah Fındîkî’nin Takrirlerinden- Seyid Feyzullah Erzen / A Treatıse On 43/77th Verse Of Quran (Zuhkruf Chapter) -From The Notes By Seyyid Feyzullah Findiki, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 285-299, March 2013, Fransa.

İbn Mâce, Muhammed b. Yezid, Sünenü İbn Mâce, Çağrı Yay. İstanbul 1413/1992 / KARASAKAL, Şaban (2013), Zuhruf Sûresi 43/77. Âyete Dair Bir Risale -Seyid Feyzullah Fındîkî’nin Takrirlerinden- Seyid Feyzullah Erzen / A Treatıse On 43/77th Verse Of Quran (Zuhkruf Chapter) -From The Notes By Seyyid Feyzullah Findiki, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 285-299, March 2013, Fransa.

Matlûb, Ahmed, Mu’cemu’l-Mustalahati’l-Belâğiyye ve Tetavvurihâ, Beyrut 1996 / KARASAKAL, Şaban (2013), Zuhruf Sûresi 43/77. Âyete Dair Bir Risale -Seyid Feyzullah Fındîkî’nin Takrirlerinden- Seyid Feyzullah Erzen / A Treatıse On 43/77th Verse Of Quran (Zuhkruf Chapter) -From The Notes By Seyyid Feyzullah Findiki, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 285-299, March 2013, Fransa.

Meydânî, Abdurrahman Hasan Habenneke, el-Belâğatu’l-Arabiyye Ususüha ve Ulûmüha ve Fünûnüha, Dâru’l-Kalem, Dımaşk, 1996 / KARASAKAL, Şaban (2013), Zuhruf Sûresi 43/77. Âyete Dair Bir Risale -Seyid Feyzullah Fındîkî’nin Takrirlerinden- Seyid Feyzullah Erzen / A Treatıse On 43/77th Verse Of Quran (Zuhkruf Chapter) -From The Notes By Seyyid Feyzullah Findiki, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 285-299, March 2013, Fransa.

Râzî, Fahruddin, Tefsîr-i Kebîr ve Mefâtihu’l-Gayb, Daru’l-Fikr, Beyrut, 1410/1990 / KARASAKAL, Şaban (2013), Zuhruf Sûresi 43/77. Âyete Dair Bir Risale -Seyid Feyzullah Fındîkî’nin Takrirlerinden- Seyid Feyzullah Erzen / A Treatıse On 43/77th Verse Of Quran (Zuhkruf Chapter) -From The Notes By Seyyid Feyzullah Findiki, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 285-299, March 2013, Fransa.

BALIVET, Michel ‚1391’de Ankara’da İlahiyat Konulu Bir Münazara: Hacı Bayram Veli ve II. Manuel Paleologos‛, Bizans Yapılar, Meydanlar, Yaşamlar, Editör: Annie Pralong, Çeviri: Buket Kitapçı Bayrı, İstanbul 2011, s. 239-246 / KEÇİŞ, Murat (2013), II. Manuel Palaiologos’un Mektuplarında Sultan Yıldırım Bayezid Ve Osmanlılar / Sultan Yıldırım Bayezıd And Ottomans In The Letters Of Manuel Iı Palaeologus, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 301-320, March 2013, Fransa.

BARKER, J. W., Manuel II. Palaelogos (1391-1425): A Study in Late Byzantine Statesmanship, New Brunswick-New Jersey 1969 / KEÇİŞ, Murat (2013), II. Manuel Palaiologos’un Mektuplarında Sultan Yıldırım Bayezid Ve Osmanlılar / Sultan Yıldırım Bayezıd And Ottomans In The Letters Of Manuel Iı Palaeologus, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 301-320, March 2013, Fransa.

CHARANIS, Peter, ‚The Strife among Palaeologi and Ottoman Turks, 1370-1402‛, Byzantion, 16 (1942-1943), s. 286-314 / KEÇİŞ, Murat (2013), II. Manuel Palaiologos’un Mektuplarında Sultan Yıldırım Bayezid Ve Osmanlılar / Sultan Yıldırım Bayezıd And Ottomans In The Letters Of Manuel Iı Palaeologus, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 301-320, March 2013, Fransa.

CHRYSOSTOMIDES, J., Manuel II Palaeologos Funeral Oration on His Brother Theodore, Introduction, Text, Translation and Notes, Selanik 1985 / KEÇİŞ, Murat (2013), II. Manuel Palaiologos’un Mektuplarında Sultan Yıldırım Bayezid Ve Osmanlılar / Sultan Yıldırım Bayezıd And Ottomans In The Letters Of Manuel Iı Palaeologus, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 301-320, March 2013, Fransa.

DARKOT, Besim, ‚Osmancık‛, M.E.B. İslam Ansiklopedisi, C. IX, Eskişehir 1997, s. 450-453 / KEÇİŞ, Murat (2013), II. Manuel Palaiologos’un Mektuplarında Sultan Yıldırım Bayezid Ve Osmanlılar / Sultan Yıldırım Bayezıd And Ottomans In The Letters Of Manuel Iı Palaeologus, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 301-320, March 2013, Fransa.

DEMETRACOPOULOS, G. A., ‚Pope Benedict XVI’s Use of the Byzantine Emperor Manuel II Palaeologus’ ʽ Dialogue with a Muslim Muterizesʼ : The Scholarly Background‛, Archiv für mittelalterliche Philosophie und Kultur, 14 (2008), s. 264-304 / KEÇİŞ, Murat (2013), II. Manuel Palaiologos’un Mektuplarında Sultan Yıldırım Bayezid Ve Osmanlılar / Sultan Yıldırım Bayezıd And Ottomans In The Letters Of Manuel Iı Palaeologus, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 301-320, March 2013, Fransa.

DENNIS, G. T., The letters of Manuel II. Palaelogos: text, translation and notes, Dumbarton Oaks Texts VIII, Corpus, Fontium Historiae Byzantinae, Washington 1977 / KEÇİŞ, Murat (2013), II. Manuel Palaiologos’un Mektuplarında Sultan Yıldırım Bayezid Ve Osmanlılar / Sultan Yıldırım Bayezıd And Ottomans In The Letters Of Manuel Iı Palaeologus, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 301-320, March 2013, Fransa.

DENY, J., Grammaire de la langue turque, Paris 1921 / KEÇİŞ, Murat (2013), II. Manuel Palaiologos’un Mektuplarında Sultan Yıldırım Bayezid Ve Osmanlılar / Sultan Yıldırım Bayezıd And Ottomans In The Letters Of Manuel Iı Palaeologus, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 301-320, March 2013, Fransa.

ESTERÂBADÎ, Aziz b. Erdeşir-i, Bezm u Rezm (Eğlence ve Savaş), çev. Mürsel Öztürk, Ankara 1990 / KEÇİŞ, Murat (2013), II. Manuel Palaiologos’un Mektuplarında Sultan Yıldırım Bayezid Ve Osmanlılar / Sultan Yıldırım Bayezıd And Ottomans In The Letters Of Manuel Iı Palaeologus, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 301-320, March 2013, Fransa.

HARRIS, Jonathan, ‚Laonikos Chalkokondyles and Rise of The Ottoman Empire‛, Byzantine and Modern Greek Studies, 27 (2003), s. 153-170 / KEÇİŞ, Murat (2013), II. Manuel Palaiologos’un Mektuplarında Sultan Yıldırım Bayezid Ve Osmanlılar / Sultan Yıldırım Bayezıd And Ottomans In The Letters Of Manuel Iı Palaeologus, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 301-320, March 2013, Fransa.

HERRIN, Judith, Bizans Bir Ortaçağ İmparatorluğunun Şaşırtıcı Yaşamı, çev. Uygur Kocabaşoğlu, İstanbul 2010 / KEÇİŞ, Murat (2013), II. Manuel Palaiologos’un Mektuplarında Sultan Yıldırım Bayezid Ve Osmanlılar / Sultan Yıldırım Bayezıd And Ottomans In The Letters Of Manuel Iı Palaeologus, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 301-320, March 2013, Fransa.

KURAT, Akdes Nimet, ‚Bizans’ın Son Osmanlıların İlk Tarihçileri‛, Türkiyat Mecmuası, 3 (1926-1933), s. 185-206 / KEÇİŞ, Murat (2013), II. Manuel Palaiologos’un Mektuplarında Sultan Yıldırım Bayezid Ve Osmanlılar / Sultan Yıldırım Bayezıd And Ottomans In The Letters Of Manuel Iı Palaeologus, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 301-320, March 2013, Fransa.

IORGA, Nicola, ‚Notes et extraits pour à l’historie des croisades au XV siècle: registres de comptes de la colonie gènoise de Pera,‛ Revue de l’Orient Latin, IV, 1896, s. 78-90 / KEÇİŞ, Murat (2013), II. Manuel Palaiologos’un Mektuplarında Sultan Yıldırım Bayezid Ve Osmanlılar / Sultan Yıldırım Bayezıd And Ottomans In The Letters Of Manuel Iı Palaeologus, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 301-320, March 2013, Fransa.

JENKINS, Romilly James Heald, ‚The Hellenistic Origins of Byzantine Literature,‛ DOP, Vol. 17 (1963), s. 37-52 / KEÇİŞ, Murat (2013), II. Manuel Palaiologos’un Mektuplarında Sultan Yıldırım Bayezid Ve Osmanlılar / Sultan Yıldırım Bayezıd And Ottomans In The Letters Of Manuel Iı Palaeologus, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 301-320, March 2013, Fransa.

LEGRAND, Émile, Lettres de l’empereur Manuel Paleologue, publiees d’apres trois manuscrits, par Gr. Fasc. I, Manuel II Palaeologus, Emperor of the East, 1350-1425, Paris 1893; Yeni basımı için bkz. Émile Legrand, Letters de L’Empereur Manuel Paléologue Publiées d’Après Troid Manuscrits, Amsterdam 1962 / KEÇİŞ, Murat (2013), II. Manuel Palaiologos’un Mektuplarında Sultan Yıldırım Bayezid Ve Osmanlılar / Sultan Yıldırım Bayezıd And Ottomans In The Letters Of Manuel Iı Palaeologus, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 301-320, March 2013, Fransa.

LOENERTZ, R., ‚Démétrius Cydones, citoyen de Venice‛, Echos d’Orient, XXXVIII, 1938, s. 125-126 / KEÇİŞ, Murat (2013), II. Manuel Palaiologos’un Mektuplarında Sultan Yıldırım Bayezid Ve Osmanlılar / Sultan Yıldırım Bayezıd And Ottomans In The Letters Of Manuel Iı Palaeologus, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 301-320, March 2013, Fransa.

MÉLIKOFF, I., ‚Evrenosoghullari‛, Encyclopaedia of Islam, Vol. II, (second ed.), s. 720-721 / KEÇİŞ, Murat (2013), II. Manuel Palaiologos’un Mektuplarında Sultan Yıldırım Bayezid Ve Osmanlılar / Sultan Yıldırım Bayezıd And Ottomans In The Letters Of Manuel Iı Palaeologus, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 301-320, March 2013, Fransa.

MOLLAOĞLU, Ferhan Kırlıdökme, ‚Sultan I. Bayezid Dönemine Ait Grekçe Bir Anlatı‛, OTAM, 24 (Güz 2008), s. 129-146 / KEÇİŞ, Murat (2013), II. Manuel Palaiologos’un Mektuplarında Sultan Yıldırım Bayezid Ve Osmanlılar / Sultan Yıldırım Bayezıd And Ottomans In The Letters Of Manuel Iı Palaeologus, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 301-320, March 2013, Fransa.

MORAVCSIK, Gyula, Byzantinoturcia, Vol: II, Berlin 1958 / KEÇİŞ, Murat (2013), II. Manuel Palaiologos’un Mektuplarında Sultan Yıldırım Bayezid Ve Osmanlılar / Sultan Yıldırım Bayezıd And Ottomans In The Letters Of Manuel Iı Palaeologus,Download 3.37 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   297   298   299   300   301   302   303   304   ...   437
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
O’zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
davlat pedagogika
o’rta maxsus
axborot texnologiyalari
nomidagi toshkent
pedagogika instituti
texnologiyalari universiteti
navoiy nomidagi
samarqand davlat
guruh talabasi
ta’limi vazirligi
nomidagi samarqand
toshkent davlat
toshkent axborot
haqida tushuncha
Darsning maqsadi
xorazmiy nomidagi
Toshkent davlat
vazirligi toshkent
tashkil etish
Alisher navoiy
Ўзбекистон республикаси
rivojlantirish vazirligi
matematika fakulteti
pedagogika universiteti
таълим вазирлиги
sinflar uchun
Nizomiy nomidagi
tibbiyot akademiyasi
maxsus ta'lim
ta'lim vazirligi
махсус таълим
bilan ishlash
o’rta ta’lim
fanlar fakulteti
Referat mavzu
Navoiy davlat
haqida umumiy
umumiy o’rta
Buxoro davlat
fanining predmeti
fizika matematika
malakasini oshirish
universiteti fizika
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
jizzax davlat
davlat sharqshunoslik