Jass studies atif indeksi / jass studies citation index not


The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Download 3.37 Mb.
bet300/437
Sana22.01.2017
Hajmi3.37 Mb.
1   ...   296   297   298   299   300   301   302   303   ...   437
The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 239-261, March 2013, Fransa.

HİDÂYET, Mahmûd (1353), Gülzâr-ı Câvidân, I-III, Tahran / GÜLTEKİN, Hasan (2013), Firdevsî, Şeh-Nâme, Şeh-Nâmecilik Ve Meşâhîr-İ İslâm’da Firdevsî Maddesi / Firdawsi, Shah-Namah, Wrıtıng Of Shah-Namah And Firdevsî Artıcle In Meşâhîr-İ İslâm, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 239-261, March 2013, Fransa.

İsmail Hakkı (1934), ‚Firdevsî ve Şeh-nâmesi‛, Yeni Adam, I:XIII / GÜLTEKİN, Hasan (2013), Firdevsî, Şeh-Nâme, Şeh-Nâmecilik Ve Meşâhîr-İ İslâm’da Firdevsî Maddesi / Firdawsi, Shah-Namah, Wrıtıng Of Shah-Namah And Firdevsî Artıcle In Meşâhîr-İ İslâm, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 239-261, March 2013, Fransa.

KOMAN, Mesud (1942), Ünsî, Sehnâme-i Selçuk, Konya / GÜLTEKİN, Hasan (2013), Firdevsî, Şeh-Nâme, Şeh-Nâmecilik Ve Meşâhîr-İ İslâm’da Firdevsî Maddesi / Firdawsi, Shah-Namah, Wrıtıng Of Shah-Namah And Firdevsî Artıcle In Meşâhîr-İ İslâm, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 239-261, March 2013, Fransa.

KÖPRÜLÜ, M. Fuad (1943), ‚Anadolu Selçukluları Tarihi’nin Yerli Kaynakları-Umumî Bir Bakış I‛, Belleten, VII:381-458 / GÜLTEKİN, Hasan (2013), Firdevsî, Şeh-Nâme, Şeh-Nâmecilik Ve Meşâhîr-İ İslâm’da Firdevsî Maddesi / Firdawsi, Shah-Namah, Wrıtıng Of Shah-Namah And Firdevsî Artıcle In Meşâhîr-İ İslâm, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 239-261, March 2013, Fransa.

KUTLUK, İbrahim (1989), Kınalı-zade Hasan Çelebi-Tezkiretü’ş-şuarâ I-II, Ankara: TTK Basımevi / GÜLTEKİN, Hasan (2013), Firdevsî, Şeh-Nâme, Şeh-Nâmecilik Ve Meşâhîr-İ İslâm’da Firdevsî Maddesi / Firdawsi, Shah-Namah, Wrıtıng Of Shah-Namah And Firdevsî Artıcle In Meşâhîr-İ İslâm, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 239-261, March 2013, Fransa.

KÜLTÜRAL, Zühal, BEYRELİ, Latif (1994), Şerifî, Şehnâme, I-IV, Ankara: TDK Yay / GÜLTEKİN, Hasan (2013), Firdevsî, Şeh-Nâme, Şeh-Nâmecilik Ve Meşâhîr-İ İslâm’da Firdevsî Maddesi / Firdawsi, Shah-Namah, Wrıtıng Of Shah-Namah And Firdevsî Artıcle In Meşâhîr-İ İslâm, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 239-261, March 2013, Fransa.

KÜTÜKOĞLU, Bekir (1993), ‚Vekâyinüvis‛, İslâm Ansiklopedisi, XIII:271-287, İstanbul:MEB Yayını / GÜLTEKİN, Hasan (2013), Firdevsî, Şeh-Nâme, Şeh-Nâmecilik Ve Meşâhîr-İ İslâm’da Firdevsî Maddesi / Firdawsi, Shah-Namah, Wrıtıng Of Shah-Namah And Firdevsî Artıcle In Meşâhîr-İ İslâm, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 239-261, March 2013, Fransa.

LEVEND, Agâh Sırrı (1951), ‚Bilinmeyen Eski Eserlerimizden: Ahmed Rızvân'ın İskender-Nâmesi‛, Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi, I:III:143-151 / GÜLTEKİN, Hasan (2013), Firdevsî, Şeh-Nâme, Şeh-Nâmecilik Ve Meşâhîr-İ İslâm’da Firdevsî Maddesi / Firdawsi, Shah-Namah, Wrıtıng Of Shah-Namah And Firdevsî Artıcle In Meşâhîr-İ İslâm, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 239-261, March 2013, Fransa.

LEVEND, Agâh Sırrı (1952) ‚Bilinmeyen Eski Eserlerimizden: Hayatî’nin İskenderNâmesi‛, Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi, I:IV:195-201 / GÜLTEKİN, Hasan (2013), Firdevsî, Şeh-Nâme, Şeh-Nâmecilik Ve Meşâhîr-İ İslâm’da Firdevsî Maddesi / Firdawsi, Shah-Namah, Wrıtıng Of Shah-Namah And Firdevsî Artıcle In Meşâhîr-İ İslâm, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 239-261, March 2013, Fransa.

LEVEND, Agâh Sırrı (1966 *1967+), ‚Ahmet Rızvan’ın Husrev ü Şirin’i‛, Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten, 215-258 / GÜLTEKİN, Hasan (2013), Firdevsî, Şeh-Nâme, Şeh-Nâmecilik Ve Meşâhîr-İ İslâm’da Firdevsî Maddesi / Firdawsi, Shah-Namah, Wrıtıng Of Shah-Namah And Firdevsî Artıcle In Meşâhîr-İ İslâm, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 239-261, March 2013, Fransa.

LEVEND, Agâh Sırrı (1965), Ali Şir Nevaî I, Ankara: TDK Yayını / GÜLTEKİN, Hasan (2013), Firdevsî, Şeh-Nâme, Şeh-Nâmecilik Ve Meşâhîr-İ İslâm’da Firdevsî Maddesi / Firdawsi, Shah-Namah, Wrıtıng Of Shah-Namah And Firdevsî Artıcle In Meşâhîr-İ İslâm, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 239-261, March 2013, Fransa.

LUGAL, Necâti (1945-1955) Şeh-nâme, I-IV, İstanbul: Meb Yay / GÜLTEKİN, Hasan (2013), Firdevsî, Şeh-Nâme, Şeh-Nâmecilik Ve Meşâhîr-İ İslâm’da Firdevsî Maddesi / Firdawsi, Shah-Namah, Wrıtıng Of Shah-Namah And Firdevsî Artıcle In Meşâhîr-İ İslâm, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 239-261, March 2013, Fransa.

M.N.D (1934), ‚Firdevsî ve Şeh-nâmesi‛, Resimli Şark, XLVI:2-3, İstanbul / GÜLTEKİN, Hasan (2013), Firdevsî, Şeh-Nâme, Şeh-Nâmecilik Ve Meşâhîr-İ İslâm’da Firdevsî Maddesi / Firdawsi, Shah-Namah, Wrıtıng Of Shah-Namah And Firdevsî Artıcle In Meşâhîr-İ İslâm, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 239-261, March 2013, Fransa.

Nizâmî-i Ârûzî (Trs), Çehâr Makâle, Tahran / GÜLTEKİN, Hasan (2013), Firdevsî, Şeh-Nâme, Şeh-Nâmecilik Ve Meşâhîr-İ İslâm’da Firdevsî Maddesi / Firdawsi, Shah-Namah, Wrıtıng Of Shah-Namah And Firdevsî Artıcle In Meşâhîr-İ İslâm, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 239-261, March 2013, Fransa.

ÖZ, Yusuf (2002), ‚Şeh-nâme Tercümeleri ve Sözlükleri‛, Name-i Aşina, III, Ankara / GÜLTEKİN, Hasan (2013), Firdevsî, Şeh-Nâme, Şeh-Nâmecilik Ve Meşâhîr-İ İslâm’da Firdevsî Maddesi / Firdawsi, Shah-Namah, Wrıtıng Of Shah-Namah And Firdevsî Artıcle In Meşâhîr-İ İslâm, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 239-261, March 2013, Fransa.

RİTTER, H.(1993), ‚Firdevsî‛, İslâm Ansiklopedisi, IV:643-649, İstanbul:MEB Yayını / GÜLTEKİN, Hasan (2013), Firdevsî, Şeh-Nâme, Şeh-Nâmecilik Ve Meşâhîr-İ İslâm’da Firdevsî Maddesi / Firdawsi, Shah-Namah, Wrıtıng Of Shah-Namah And Firdevsî Artıcle In Meşâhîr-İ İslâm, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 239-261, March 2013, Fransa.

SERTOĞLU, Mithat (1960), ‚Şeh-nâmenüvîsler, Vak’anüvîsler İle Diğer Mühim Osmanlı Müverrihleri ve Eserleri I-IV‛, Yeni Tarih Dergisi, I:754-755, II:759-760, III:767-770, IV:783-784 / GÜLTEKİN, Hasan (2013), Firdevsî, Şeh-Nâme, Şeh-Nâmecilik Ve Meşâhîr-İ İslâm’da Firdevsî Maddesi / Firdawsi, Shah-Namah, Wrıtıng Of Shah-Namah And Firdevsî Artıcle In Meşâhîr-İ İslâm, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 239-261, March 2013, Fransa.

Şafak, Rızâzâde (1341), Tarîh-i Edebiyât-ı Îrân, Tahran / GÜLTEKİN, Hasan (2013), Firdevsî, Şeh-Nâme, Şeh-Nâmecilik Ve Meşâhîr-İ İslâm’da Firdevsî Maddesi / Firdawsi, Shah-Namah, Wrıtıng Of Shah-Namah And Firdevsî Artıcle In Meşâhîr-İ İslâm, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 239-261, March 2013, Fransa.

ŞİŞMAN, Bekir, KUZUBAŞ, Muhammet (2007), Mitik, Destanî, Masalsı, Efsanevî ve Tarihî Unsurlar Açısından Şeh-nâme'nin Türk Kültür ve Edebiyatına Etkileri, İstanbul: Ötüken Yay / GÜLTEKİN, Hasan (2013), Firdevsî, Şeh-Nâme, Şeh-Nâmecilik Ve Meşâhîr-İ İslâm’da Firdevsî Maddesi / Firdawsi, Shah-Namah, Wrıtıng Of Shah-Namah And Firdevsî Artıcle In Meşâhîr-İ İslâm, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 239-261, March 2013, Fransa.

TEKİNDAĞ, Şehabettin (1971), "Osmanlı Tarih Yazıcılığı", Belleten, XXXV/ CXL:655-663, Ankara: Türk Tarih Kurumu Yayını / GÜLTEKİN, Hasan (2013), Firdevsî, Şeh-Nâme, Şeh-Nâmecilik Ve Meşâhîr-İ İslâm’da Firdevsî Maddesi / Firdawsi, Shah-Namah, Wrıtıng Of Shah-Namah And Firdevsî Artıcle In Meşâhîr-İ İslâm, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 239-261, March 2013, Fransa.

ÜNVER, İsmail (1979), ‚Ahmed Rıdvan’ın İskender-nâmesindeki Osmanlı Tarihi (Nusretnâme-i Osman) Bölümü‛, Türkoloji Dergisi, VIII:345-402, Ankara / GÜLTEKİN, Hasan (2013), Firdevsî, Şeh-Nâme, Şeh-Nâmecilik Ve Meşâhîr-İ İslâm’da Firdevsî Maddesi / Firdawsi, Shah-Namah, Wrıtıng Of Shah-Namah And Firdevsî Artıcle In Meşâhîr-İ İslâm, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 239-261, March 2013, Fransa.

ÜNVER, İsmail (1983), Ahmedi-İskender-nâme, Ankara: TDK Yay / GÜLTEKİN, Hasan (2013), Firdevsî, Şeh-Nâme, Şeh-Nâmecilik Ve Meşâhîr-İ İslâm’da Firdevsî Maddesi / Firdawsi, Shah-Namah, Wrıtıng Of Shah-Namah And Firdevsî Artıcle In Meşâhîr-İ İslâm, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 239-261, March 2013, Fransa.

Zebîhullâh Safâ (2002), İran Edebiyatı Tarihi (Çev. Hasan Almaz), Ankara: Nüsha Yay / GÜLTEKİN, Hasan (2013), Firdevsî, Şeh-Nâme, Şeh-Nâmecilik Ve Meşâhîr-İ İslâm’da Firdevsî Maddesi / Firdawsi, Shah-Namah, Wrıtıng Of Shah-Namah And Firdevsî Artıcle In Meşâhîr-İ İslâm, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 239-261, March 2013, Fransa.

ARSLANTAŞ, H., ADANA, F., BAĞCI, S., AYVA, E., “Hemşirelik ve Ebelik Öğrencilerinin Klinik Uygulamalarında Karşılaştıkları Şiddetin Boyun Eğici Davranışlar ve Bazı Değişkenlerle İlişkisi”, İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, C.:20, S.:1, 2012, s.43-52 / KARA, Hakan; UZGÖREN, Nevin; UZGÖREN, Ergin (2013), Yöneticilerde Boyun Eğici Davranışların Kökenleri Üzerine Bir Araştırma / A Research On The Orıgıns Of Submıssıve Acts Of Managers, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 263-284, March 2013, Fransa.

AKGÜL, A., ÇEVİK, O, İstatistiksel Analiz Teknikleri, SPSS’te İşletme Yönetimi Uygulamaları, İkinci Baskı, Emek Ofset, Ankara, 2005 / KARA, Hakan; UZGÖREN, Nevin; UZGÖREN, Ergin (2013), Yöneticilerde Boyun Eğici Davranışların Kökenleri Üzerine Bir Araştırma / A Research On The Orıgıns Of Submıssıve Acts Of Managers, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 263-284, March 2013, Fransa.

ATLİ, A., KAYA A., MACİT, Z. B., “İlköğretim II. Kademe Öğrencilerinin Boyun Eğici Davranış Düzeylerinin İncelenmesi”, İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, S.:11, C.:1, 2010, s.61-79 / KARA, Hakan; UZGÖREN, Nevin; UZGÖREN, Ergin (2013), Yöneticilerde Boyun Eğici Davranışların Kökenleri Üzerine Bir Araştırma / A Research On The Orıgıns Of Submıssıve Acts Of Managers, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 263-284, March 2013, Fransa.

BAVLI, Ö., “Gelişim Çağındaki Sporcuların Atılganlık Düzeyleri İle Yaralanma Durumu İlişkilerinin İncelenmesi”, Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi, S.:23, C.:1, 2009, s.7-19 / KARA, Hakan; UZGÖREN, Nevin; UZGÖREN, Ergin (2013), Yöneticilerde Boyun Eğici Davranışların Kökenleri Üzerine Bir Araştırma / A Research On The Orıgıns Of Submıssıve Acts Of Managers, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 263-284, March 2013, Fransa.

BEŞTEPE, E., ERBEK, E., SAATÇİOĞLU, Ö., ÖZMEN, H. A., Eradamlar, N.,“Psikiyatrik Yardım Talebi Olan, Olmayan ve Boşanma Aşamasındaki Çiftler Arasında Cinsiyet Yönünden Uyum, Problem Çözme Becerisi, Boyun Eğici Davranış ve Öfke Tutumunun Karşılaştırılması”, Nöropsikiyatri Arşivi, S.:47, 2010, s.15-22 / KARA, Hakan; UZGÖREN, Nevin; UZGÖREN, Ergin (2013), Yöneticilerde Boyun Eğici Davranışların Kökenleri Üzerine Bir Araştırma / A Research On The Orıgıns Of Submıssıve Acts Of Managers, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 263-284, March 2013, Fransa.

ÇAKMAK, Z., KARA, H., “Yöneticilerde Benlik Algılamalarının Belirlenmesi: Sanayi Örgütlerinde Bir Araştırma”, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, S.:30, 2011, s.301-310 / KARA, Hakan; UZGÖREN, Nevin; UZGÖREN, Ergin (2013), Yöneticilerde Boyun Eğici Davranışların Kökenleri Üzerine Bir Araştırma / A Research On The Orıgıns Of Submıssıve Acts Of Managers, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 263-284, March 2013, Fransa.

ÇETİN, B., PEKER, A., EROĞLU, Y., ÇİTEMEL, N., “Siber Zorbalığın ve Mağduriyetin Bir Yordayıcısı Olarak İlişkilerle İlgili Bilişsel Çarpıtmalar: Ergenler İçin Bir Ön Çalışma”, International Online Journal of Educational Sciences, S.:3, C.:3,2011, s.1064-1080 / KARA, Hakan; UZGÖREN, Nevin; UZGÖREN, Ergin (2013), Yöneticilerde Boyun Eğici Davranışların Kökenleri Üzerine Bir Araştırma / A Research On The Orıgıns Of Submıssıve Acts Of Managers, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 263-284, March 2013, Fransa.

ÇEVİK, S. A., “Atılganlık ve Kadın”, Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Bilim ve Sanatı Dergisi, S.:1, C.:4, 2011, s.141-147 / KARA, Hakan; UZGÖREN, Nevin; UZGÖREN, Ergin (2013), Yöneticilerde Boyun Eğici Davranışların Kökenleri Üzerine Bir Araştırma / A Research On The Orıgıns Of Submıssıve Acts Of Managers, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 263-284, March 2013, Fransa.

EFE, Ş. Y., “Hemşirelikte Atılganlık”, Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, S.:10, C.:3, 2007, s.69-75 / KARA, Hakan; UZGÖREN, Nevin; UZGÖREN, Ergin (2013), Yöneticilerde Boyun Eğici Davranışların Kökenleri Üzerine Bir Araştırma / A Research On The Orıgıns Of Submıssıve Acts Of Managers, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 263-284, March 2013, Fransa.

ERDOĞAN, Ö., UÇUKOĞLU, H., “İlköğretim Okulu Öğrencilerinin Anne-Baba Tutumu Algıları İle Atılganlık ve Olumsuz Değerlendirilmekten Korkma Düzeyleri Arasındaki İlişkiler”, Kastamonu Eğitim Dergisi, S.:19, C.:1, 2011, s.51-72 / KARA, Hakan; UZGÖREN, Nevin; UZGÖREN, Ergin (2013), Yöneticilerde Boyun Eğici Davranışların Kökenleri Üzerine Bir Araştırma / A Research On The Orıgıns Of Submıssıve Acts Of Managers, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 263-284, March 2013, Fransa.

ERÖZKAN, A., “Üniversite Öğrencilerinin Reddedilme Duyarlıkları İle Sosyal Kaygı Düzeylerinin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi”, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, S.:17, 2007, s.225-240 / KARA, Hakan; UZGÖREN, Nevin; UZGÖREN, Ergin (2013), Yöneticilerde Boyun Eğici Davranışların Kökenleri Üzerine Bir Araştırma / A Research On The Orıgıns Of Submıssıve Acts Of Managers, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 263-284, March 2013, Fransa.

GENÇDOĞAN, B., “Lise Öğrencilerinin Sınav Kaygısı İle Boyun Eğicilik Düzeyleri ve Sosyal Destek Algısı Arasındaki İlişkiler”, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, S.:7, C.:1, 2006, s.153-164 / KARA, Hakan; UZGÖREN, Nevin; UZGÖREN, Ergin (2013), Yöneticilerde Boyun Eğici Davranışların Kökenleri Üzerine Bir Araştırma / A Research On The Orıgıns Of Submıssıve Acts Of Managers, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 263-284, March 2013, Fransa.

HAMURCU, H., SARGIN, N., “Lise Öğrencilerinin Boyun Eğme Davranışları İle Psikolojik İhtiyaçları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi”, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, S.:31, C.:2, 2011, s.171-187 / KARA, Hakan; UZGÖREN, Nevin ; UZGÖREN, Ergin (2013), Yöneticilerde Boyun Eğici Davranışların Kökenleri Üzerine Bir Araştırma / A Research On The Orıgıns Of Submıssıve Acts Of Managers, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 263-284, March 2013, Fransa.

HERKEN H, ÖZKAN İ, KAYA N, TURAN M, AŞKIN R., “Gençlerdeki Sigara Kullanma Davranışında Anne Babanın Tutumunun ve Sosyo Kültürel Düzeylerinin Etkisi”, VI. Anadolu Psikiyatri Günleri, Bilimsel Çalışmalar,1997, www.aile.selcuk.edu.tr, 17.12.2012 / KARA, Hakan; UZGÖREN, Nevin; UZGÖREN, Ergin (2013), Yöneticilerde Boyun Eğici Davranışların Kökenleri Üzerine Bir Araştırma / A Research On The Orıgıns Of Submıssıve Acts Of Managers, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 263-284, March 2013, Fransa.

HÜNLER, O. S., GENÇÖZ, T., “Boyun Eğici Davranışlar ve Evlilik Doyumu İlişkisi: Algılanan Evlilik Problemleri Çözümünün Rolü”, Türk Psikolojisi Dergisi, S.:18, 2003, s.99-108 / KARA, Hakan; UZGÖREN, Nevin; UZGÖREN, Ergin (2013), Yöneticilerde Boyun Eğici Davranışların Kökenleri Üzerine Bir Araştırma / A Research On The Orıgıns Of Submıssıve Acts Of Managers, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 263-284, March 2013, Fransa.

KABASAKAL, K., Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğrencilerinde Boyun Eğici Davranışlar ve Şiddet İlişkisi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Konya, 2007 / KARA, Hakan; UZGÖREN, Nevin; UZGÖREN, Ergin (2013), Yöneticilerde Boyun Eğici Davranışların Kökenleri Üzerine Bir Araştırma / A Research On The Orıgıns Of Submıssıve Acts Of Managers, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 263-284, March 2013, Fransa.

KAĞITÇIBAŞI, Ç., Yeni İnsan ve İnsanlar, 10. Baskı, Evrim Yayınevi, İstanbul, 1999 / KARA, Hakan; UZGÖREN, Nevin; UZGÖREN, Ergin (2013), Yöneticilerde Boyun Eğici Davranışların Kökenleri Üzerine Bir Araştırma / A Research On The Orıgıns Of Submıssıve Acts Of Managers, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 263-284, March 2013, Fransa.

KAPIKIRAN, N. A., İVRENDİ, A. B., ADAK, A., “Okul Öncesi Çocuklarında Sosyal Beceri: Durum Saptaması”, pau.edu.tr., 2012 / KARA, Hakan; UZGÖREN, Nevin; UZGÖREN, Ergin (2013), Yöneticilerde Boyun Eğici Davranışların Kökenleri Üzerine Bir Araştırma / A Research On The Orıgıns Of Submıssıve Acts Of Managers, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 263-284, March 2013, Fransa.

KARA, H., Yönetim Biliminin Düşünce İzleri, Üçmart Basım Merkezi, Kütahya, 2009 / KARA, Hakan; UZGÖREN, Nevin; UZGÖREN, Ergin (2013), Yöneticilerde Boyun Eğici Davranışların Kökenleri Üzerine Bir Araştırma / A Research On The Orıgıns Of Submıssıve Acts Of Managers, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 263-284, March 2013, Fransa.

KARAHAN, T. F., “Bir İletişim ve Çatışma Çözme Beceri Eğitimi Programı’nın Üniversite Öğrencilerinin Güvengenlik Düzeylerine Etkisi”, Eğitim Fakültesi Dergisi, S.:15, C.:2, 2005, s.217-230 / KARA, Hakan; UZGÖREN, Nevin; UZGÖREN, Ergin (2013), Yöneticilerde Boyun Eğici Davranışların Kökenleri Üzerine Bir Araştırma / A Research On The Orıgıns Of Submıssıve Acts Of Managers, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 263-284, March 2013, Fransa.

KAYA, M., GÜNEŞ, G., KAYA, B., PEHLİVAN, E., “Tıp Fakültesi Öğrencilerinde Boyun Eğici Davranışlar ve Şiddetle İlişkisi”, Anadolu Psikiyatri Dergisi, S.:5, 2004, s.5-10 / KARA, Hakan; UZGÖREN, Nevin; UZGÖREN, Ergin (2013), Yöneticilerde Boyun Eğici Davranışların Kökenleri Üzerine Bir Araştırma / A Research On The Orıgıns Of Submıssıve Acts Of Managers, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 263-284, March 2013, Fransa.

KIRIMLIOĞLU, H., “Türkiye 13 Yaş Altı Badminton Şampiyonasına Katılan Sporcu Öğrenciler İle Sporcu Olmayan Öğrencilerin Atılganlık Düzeylerinin Karşılaştırılması”, Selçuk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilim Dergisi, S.:10, C.:2, 2008, s.1-9 / KARA, Hakan; UZGÖREN, Nevin; UZGÖREN, Ergin (2013), Yöneticilerde Boyun Eğici Davranışların Kökenleri Üzerine Bir Araştırma / A Research On The Orıgıns Of Submıssıve Acts Of Managers, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 263-284, March 2013, Fransa.

KIZILDERE, N., Kadınların Oy Verme Davranışlarını Etkileyen Sosyo-Ekonomik Faktörler: Kadın Seçmenler Üzerine Bir Araştırma (Isparta Uygulaması), Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Isparta, 2002 / KARA, Hakan; UZGÖREN, Nevin; UZGÖREN, Ergin (2013), Yöneticilerde Boyun Eğici Davranışların Kökenleri Üzerine Bir Araştırma / A Research On The Orıgıns Of Submıssıve Acts Of Managers, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 263-284, March 2013, Fransa.

KOÇ, M., BAYRAKTAR, B., ÇOLAK, T. S., “Üniversite Öğrencilerinde Boyun Eğici Davranışlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi”, Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, S.:28, C.:1 2010, s.257-280 / KARA, Hakan; UZGÖREN, Nevin; UZGÖREN, Ergin (2013), Yöneticilerde Boyun Eğici Davranışların Kökenleri Üzerine Bir Araştırma / A Research On The Orıgıns Of Submıssıve Acts Of Managers, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 263-284, March 2013, Fransa.

KORKMAZ, N. E., “Tanrı’ya Bağlanma ve Psikolojik İyi Olma”, Toplum Bilimleri Dergisi, S.:6, C.:12, 2012, s.95-112 / KARA, Hakan; UZGÖREN, Nevin; UZGÖREN, Ergin (2013), Yöneticilerde Boyun Eğici Davranışların Kökenleri Üzerine Bir Araştırma / A Research On The Orıgıns Of Submıssıve Acts Of Managers, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 263-284, March 2013, Fransa.

ORTAKALE, M.Y., Akılcı Davranış Eğitimi, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana, 2008 / KARA, Hakan; UZGÖREN, Nevin; UZGÖREN, Ergin (2013), Yöneticilerde Boyun Eğici Davranışların Kökenleri Üzerine Bir Araştırma / A Research On The Orıgıns Of Submıssıve Acts Of Managers, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 263-284, March 2013, Fransa.

ÖZBAŞ, A. A., ASLIHAN, S., ÇOŞAR, B., “Üniversite Sınavına Hazırlanan Öğrencilerde Sınav Öncesi Anksiyete Düzeyi İle Erken Dönem Uyumsuz Şema İlişkilerinin İncelenmesi”, Bilişsel Davranışçı Psikoterapi ve Araştırmalar Dergisi, S.:1, 2012, s.81-89 / KARA, Hakan; UZGÖREN, Nevin; UZGÖREN, Ergin (2013), Yöneticilerde Boyun Eğici Davranışların Kökenleri Üzerine Bir Araştırma / A Research On The Orıgıns Of Submıssıve Acts Of Managers,Download 3.37 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   296   297   298   299   300   301   302   303   ...   437
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
O’zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
davlat pedagogika
o’rta maxsus
axborot texnologiyalari
nomidagi toshkent
pedagogika instituti
texnologiyalari universiteti
navoiy nomidagi
samarqand davlat
guruh talabasi
ta’limi vazirligi
nomidagi samarqand
toshkent davlat
toshkent axborot
haqida tushuncha
Darsning maqsadi
xorazmiy nomidagi
Toshkent davlat
vazirligi toshkent
tashkil etish
Alisher navoiy
Ўзбекистон республикаси
rivojlantirish vazirligi
matematika fakulteti
pedagogika universiteti
таълим вазирлиги
sinflar uchun
Nizomiy nomidagi
tibbiyot akademiyasi
maxsus ta'lim
ta'lim vazirligi
махсус таълим
bilan ishlash
o’rta ta’lim
fanlar fakulteti
Referat mavzu
Navoiy davlat
haqida umumiy
umumiy o’rta
Buxoro davlat
fanining predmeti
fizika matematika
malakasini oshirish
universiteti fizika
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
jizzax davlat
davlat sharqshunoslik