Jass studies atif indeksi / jass studies citation index notDownload 3.37 Mb.
bet30/437
Sana22.01.2017
Hajmi3.37 Mb.
1   ...   26   27   28   29   30   31   32   33   ...   437
/ Types Of Determınatıve Phrases In Turkısh And Namıng Them,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 2, p. 173-181, April 2012, Ankara.
EDİSKUN H. 1985, Türk Dilbilgisi, İstanbul: Remzi Kitabevi / KAHRAMAN, Tahir (2012), Türkçedeki Belirtme Öbeklerinin Türleri Ve Bunların Adlandırılması / Types Of Determınatıve Phrases In Turkısh And Namıng Them,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 2, p. 173-181, April 2012, Ankara.
ERGİN M. 1972, Türk Dil Bilgisi, İstanbul: Minnetoğlu Yayınları / KAHRAMAN, Tahir (2012), Türkçedeki Belirtme Öbeklerinin Türleri Ve Bunların Adlandırılması / Types Of Determınatıve Phrases In Turkısh And Namıng Them,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 2, p. 173-181, April 2012, Ankara.
GENCAN T. N. 1979, Dilbilgisi, Ankara: TDK Yayınları: 418 / KAHRAMAN, Tahir (2012), Türkçedeki Belirtme Öbeklerinin Türleri Ve Bunların Adlandırılması / Types Of Determınatıve Phrases In Turkısh And Namıng Them,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 2, p. 173-181, April 2012, Ankara.
HATİBOĞLU V. 1972, Türkçenin Sözdizimi, Ankara: TDK Yay.: 353 / KAHRAMAN, Tahir (2012), Türkçedeki Belirtme Öbeklerinin Türleri Ve Bunların Adlandırılması / Types Of Determınatıve Phrases In Turkısh And Namıng Them,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 2, p. 173-181, April 2012, Ankara.
KAHRAMAN T. 2009, Çağdaş Türkiye Türkçesi Dilbilgisi, İzmir: Kanyılmaz Matbaası / KAHRAMAN, Tahir (2012), Türkçedeki Belirtme Öbeklerinin Türleri Ve Bunların Adlandırılması / Types Of Determınatıve Phrases In Turkısh And Namıng Them,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 2, p. 173-181, April 2012, Ankara.
KARAAĞAÇ G. 2009, Türkçenin Söz Dizimi, İstanbul: Kesit Yayınları: 12 / KAHRAMAN, Tahir (2012), Türkçedeki Belirtme Öbeklerinin Türleri Ve Bunların Adlandırılması / Types Of Determınatıve Phrases In Turkısh And Namıng Them,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 2, p. 173-181, April 2012, Ankara.
KARAHAN L. 2004, Türkçede Söz Dizimi, Ankara: Akçağ Yay.: 58 / KAHRAMAN, Tahir (2012), Türkçedeki Belirtme Öbeklerinin Türleri Ve Bunların Adlandırılması / Types Of Determınatıve Phrases In Turkısh And Namıng Them,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 2, p. 173-181, April 2012, Ankara.
ŞİMŞEK R. 1987, Örneklerle Türkçe Sözdizimi, Trabzon: Kuzey Gazetecilik Matbaacılık Ve Ambalaj Sanayi / KAHRAMAN, Tahir (2012), Türkçedeki Belirtme Öbeklerinin Türleri Ve Bunların Adlandırılması / Types Of Determınatıve Phrases In Turkısh And Namıng Them,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 2, p. 173-181, April 2012, Ankara.
TEKİN T. 1959, A. N. Kononov, Ankara: T.D.A.Y. Belleten 1959, TDK Yayınları: 180 / KAHRAMAN, Tahir (2012), Türkçedeki Belirtme Öbeklerinin Türleri Ve Bunların Adlandırılması / Types Of Determınatıve Phrases In Turkısh And Namıng Them,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 2, p. 173-181, April 2012, Ankara.
AKILLI Hüsniye, KEMAHLI Funda, OKUDAN Kadriye ve POLAT Ferihan, “Ekolojik Ayak İzinin Kavramsal İçeriği ve Akdeniz Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde Bireysel Ekolojik Ayak İzi Hesaplaması”. Akdeniz İ. İ. B. F. Dergisi,S: (15) (2008), s; 1-25 / KAYA, Mehmet Fatih (2012), Coğrafya Eğitiminin Sürdürülebilir Kalkınma Eğitimi Açısından Önemi /Importance Of Geography Educatıon In Terms Of Sustaınable Development Traınıng,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 2, p. 183-200, April 2012, Ankara.
AKINOĞLU Orhan, “Yapılandırmacı öğrenme ve coğrafya öğretimi”. Marmara CoğrafyaDergisi, 10 (2004), 75–88 / KAYA, Mehmet Fatih (2012), Coğrafya Eğitiminin Sürdürülebilir Kalkınma Eğitimi Açısından Önemi / Importance Of Geography Educatıon In Terms Of Sustaınable Development Traınıng, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 2, p. 183-200, April 2012, Ankara.
ALTINBİLEK M. Samet ve SANALAN, V. Aytekin, “Coğrafya Okuryazarlığı I: Genel

Bakış”. Doğu Coğrafya Dergisi, 10 (13) (2005), s; 341-357 / KAYA, Mehmet Fatih (2012), Coğrafya Eğitiminin Sürdürülebilir Kalkınma Eğitimi Açısından Önemi / Importance Of Geography Educatıon In Terms Of Sustaınable Development Traınıng,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 2, p. 183-200, April 2012, Ankara.


ARTVİNLİ Eyüp ve KAYA Niyazi, “1992 Uluslararası Coğrafya Eğitimi Bildirgesi ve

Türkiye’deki Yansımaları”. Marmara Coğrafya Dergisi, 22 (2010), 93-127 / KAYA, Mehmet Fatih (2012), Coğrafya Eğitiminin Sürdürülebilir Kalkınma Eğitimi Açısından Önemi / Importance Of Geography Educatıon In Terms Of Sustaınable Development Traınıng,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 2, p. 183-200, April 2012, Ankara.


AVİNÇ Ahmet, “Değişik Enerji Kaynakları ve Çevreye Etkileri”. Ekoloji Çevre Dergisi, 7(27) (1998),19-23 / KAYA, Mehmet Fatih (2012), Coğrafya Eğitiminin Sürdürülebilir Kalkınma Eğitimi Açısından Önemi / Importance Of Geography Educatıon In Terms Of Sustaınable Development Traınıng,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 2, p. 183-200, April 2012, Ankara.
BRİNKMAN Malte, (2006).“Glossar Nachhaltigkeit”. VjwP 02/06. http://home.ph-freiburg.de(son erişim 15.05.2011) / KAYA, Mehmet Fatih (2012), Coğrafya Eğitiminin Sürdürülebilir Kalkınma Eğitimi Açısından Önemi / Importance Of Geography Educatıon In Terms Of Sustaınable Development Traınıng,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 2, p. 183-200, April 2012, Ankara.
BÜYÜKÖZTÜRK Şener, ÇAKMAK E. Kılıç, AKGÜN Ö. Erkan, KARADENİZ Şirin veDEMİREL Funda, Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Pegem Akademi. Ankara 2009 / KAYA, Mehmet Fatih (2012), Coğrafya Eğitiminin Sürdürülebilir Kalkınma Eğitimi Açısından Önemi / Importance Of Geography Educatıon In Terms Of Sustaınable Development Traınıng,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 2, p. 183-200, April 2012, Ankara.
DEMİRKAYA Hilmi, “Coğrafya Öğretiminde Örnek Bir Konu Çalışması”. Milli EğitimDergisi, 157 (2003). http://yayim.meb.gov.tr (son erişim 9.05.2011) / KAYA, Mehmet Fatih (2012), Coğrafya Eğitiminin Sürdürülebilir Kalkınma Eğitimi Açısından Önemi / Importance Of Geography Educatıon In Terms Of Sustaınable Development Traınıng,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 2, p. 183-200, April 2012, Ankara.
DOĞANAY Hayati, Coğrafyaya Giriş. Çizgi Kitabevi. Konya. 2000 / KAYA, Mehmet Fatih (2012), Coğrafya Eğitiminin Sürdürülebilir Kalkınma Eğitimi Açısından Önemi / Importance Of Geography Educatıon In Terms Of Sustaınable Development Traınıng,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 2, p. 183-200, April 2012, Ankara.
DOĞANAY Hayati ve SEVER Ramazan, Genel ve Fizikî Coğrafya. Pegem Akademi.

Ankara 2011/ KAYA, Mehmet Fatih (2012), Coğrafya Eğitiminin Sürdürülebilir Kalkınma Eğitimi Açısından Önemi / Importance Of Geography Educatıon In Terms Of Sustaınable Development Traınıng,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 2, p. 183-200, April 2012, Ankara.


HAAN Gerhard de ve HARENBERG Dorothe (1999). Bildung für Nachhaltige Entwicklung.Materialen zur Bildungsplanung und zur Forschungsförderung, Heft 72. Bund-Lander- Kommission. Bonn 1999. http://www.blk-bonn.de (son erişim 10.05.2011) / KAYA, Mehmet Fatih (2012), Coğrafya Eğitiminin Sürdürülebilir Kalkınma Eğitimi Açısından Önemi / Importance Of Geography Educatıon In Terms Of Sustaınable Development Traınıng,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 2, p. 183-200, April 2012, Ankara.
http://www.bne-portal.de/coremedia/generator/unesco/de/02__UNDekade_ 20BNE/01__Was_20ist_20BNE/Zeitleiste_20BNE.html (son erişim 10.05.2011)/ KAYA, Mehmet Fatih (2012), Coğrafya Eğitiminin Sürdürülebilir Kalkınma Eğitimi Açısından Önemi /Importance Of Geography Educatıon In Terms Of Sustaınable Development Traınıng,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 2, p. 183-200, April 2012, Ankara.
http://www.undp.org.tr/Gozlem3.aspx?WebSayfaNo=325(son erişim 01.05.2011) / KAYA, Mehmet Fatih (2012), Coğrafya Eğitiminin Sürdürülebilir Kalkınma Eğitimi Açısından Önemi / Importance Of Geography Educatıon In Terms Of Sustaınable Development Traınıng,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 2, p. 183-200, April 2012, Ankara.
http://www.agenda21.de/index.php?option=com_content&view=article&id=4&Itemid=47(sonerişim 25.05.2011) / KAYA, Mehmet Fatih (2012), Coğrafya Eğitiminin Sürdürülebilir Kalkınma Eğitimi Açısından Önemi / Importance Of Geography Educatıon In Terms Of Sustaınable Development Traınıng,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 2, p. 183-200, April 2012, Ankara.
İNCEKARA Süleyman, “Uluslar arası Alanda Coğrafya Eğitimi Araştırmaları ve Türkiye’denÖrnekler: Mevcut Durum ve Gelecek Yönler”. Doğu Coğrafya Dergisi, 21 (2009), 123-136 / KAYA, Mehmet Fatih (2012), Coğrafya Eğitiminin Sürdürülebilir Kalkınma Eğitimi Açısından Önemi / Importance Of Geography Educatıon In Terms Of Sustaınable Development Traınıng,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 2, p. 183-200, April 2012, Ankara.
KARABAĞ Servet ve ŞAHİN Salih, Kuram ve Uygulamada Coğrafya Eğitimi. Gazi

Kitabevi. Ankara 2007/ KAYA, Mehmet Fatih (2012), Coğrafya Eğitiminin Sürdürülebilir Kalkınma Eğitimi Açısından Önemi / Importance Of Geography Educatıon In Terms Of Sustaınable Development Traınıng,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 2, p. 183-200, April 2012, Ankara.


KAUFMANN-HOLZ Ruth, BRETSCH Franziska ve GİNGİNS François, (2007). Bildung fürNachhaltige Entwicklung in der Obligatorischen Schule. (www.edk.ch) (erişim tarihi 01.06.2011) / KAYA, Mehmet Fatih (2012), Coğrafya Eğitiminin Sürdürülebilir Kalkınma Eğitimi Açısından Önemi / Importance Of Geography Educatıon In Terms Of Sustaınable Development Traınıng,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 2, p. 183-200, April 2012, Ankara.
KIŞLALIOĞLU Mine ve BERKES Fikret, Çevre ve Ekoloji. Remzi Kitabevi, İstanbul 1997 / KAYA, Mehmet Fatih (2012), Coğrafya Eğitiminin Sürdürülebilir Kalkınma Eğitimi Açısından Önemi / Importance Of Geography Educatıon In Terms Of Sustaınable Development Traınıng,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 2, p. 183-200, April 2012, Ankara.
LİNDER Wilhelm, Bildung für Nachhaltige Entwicklung, Ansichten und Aussichten.

Bundesministerium für Unterricht, Kunst und Kultur. Wien 2007 / KAYA, Mehmet Fatih (2012), Coğrafya Eğitiminin Sürdürülebilir Kalkınma Eğitimi Açısından Önemi / Importance Of Geography Educatıon In Terms Of Sustaınable Development Traınıng,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 2, p. 183-200, April 2012, Ankara.


MEB, Coğrafya Dersi Öğretim Programı ve Kılavuzu (9-12. Sınıflar), Ankara 2005 / KAYA, Mehmet Fatih (2012), Coğrafya Eğitiminin Sürdürülebilir Kalkınma Eğitimi Açısından Önemi / Importance Of Geography Educatıon In Terms Of Sustaınable Development Traınıng,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 2, p. 183-200, April 2012, Ankara.
MEYER Christiane ve BEHNEN Tobias, Umweltbildung İm Geographieunterricht. EineSchulbuch Analyse. Masterarbeit im Studiengang “Master Of Education” am

İnstitut für Didaktik der Naturwissenschaft, Fachgebiet Didaktik derGeographie, 2009 / KAYA, Mehmet Fatih (2012), Coğrafya Eğitiminin Sürdürülebilir Kalkınma Eğitimi Açısından Önemi / Importance Of Geography Educatıon In Terms Of Sustaınable Development Traınıng,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 2, p. 183-200, April 2012, Ankara.


ÖSTRAT(Österreichische Strategie Nachhaltige Entwicklung)-ein Handlungsrahmen für Bund und Lander. http://www.nachhaltigkeit.at (son erişim 17.05.2011 ) / KAYA, Mehmet Fatih (2012), Coğrafya Eğitiminin Sürdürülebilir Kalkınma Eğitimi Açısından Önemi / Importance Of Geography Educatıon In Terms Of Sustaınable Development Traınıng,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 2, p. 183-200, April 2012, Ankara.

PRİCE Charles ve DUBÉ Pierre (1997). Sustainable Development And Health: Concepts, Principles And Framework For European Cities And Towns. EUR/ICP/POLC060305a-European Sustainable Development and Health Series: 1.

http://www.euro.who.int (son erişim 01.05.2011) / KAYA, Mehmet Fatih (2012), Coğrafya Eğitiminin Sürdürülebilir Kalkınma Eğitimi Açısından Önemi / Importance Of Geography Educatıon In Terms Of Sustaınable Development Traınıng,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 2, p. 183-200, April 2012, Ankara.
RİEß Werner, Umwelterziehung und Nachhaltigkeit, Grundschule. Druckerei Pfitzer.

Renningen 2009 / KAYA, Mehmet Fatih (2012), Coğrafya Eğitiminin Sürdürülebilir Kalkınma Eğitimi Açısından Önemi / Importance Of Geography Educatıon In Terms Of Sustaınable Development Traınıng,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 2, p. 183-200, April 2012, Ankara.


ROST Jürgen, (2002). Umweltbildung-Bildung für Eine Nachhaltige Entwicklung: Was machtden Unterschied?. http://satgeo.zum.de/satgeo/infos/umweltbildung.pdf (son erişim20.05.2011) / KAYA, Mehmet Fatih (2012), Coğrafya Eğitiminin Sürdürülebilir Kalkınma Eğitimi Açısından Önemi / Importance Of Geography Educatıon In Terms Of Sustaınable Development Traınıng,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 2, p. 183-200, April 2012, Ankara.
STOLLENBERG Ute ve ADOMßENT Maik. (2004). “Lüneburger Projekt “Nachhaltigkeit inBildungsinstitutionen in Schleswig-Hollstein” (NaBİSch)”. Universitat LüneburgInstitut für Umweltkommunikation (INFU). http://www.schleswig-holstein.de(son erişim 19.05.2011) / KAYA, Mehmet Fatih (2012), Coğrafya Eğitiminin Sürdürülebilir Kalkınma Eğitimi Açısından Önemi / Importance Of Geography Educatıon In Terms Of Sustaınable Development Traınıng,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 2, p. 183-200, April 2012, Ankara.
TANRIVERDİ Belgin, “Sürdürülebilir Çevre Eğitimi Açısından İlköğretimProgramlarının Değerlendirilmesi”. Eğitim ve Bilim, 34 (151) (2009), 89-103 / KAYA, Mehmet Fatih (2012), Coğrafya Eğitiminin Sürdürülebilir Kalkınma Eğitimi Açısından Önemi / Importance Of Geography Educatıon In Terms Of Sustaınable Development Traınıng,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 2, p. 183-200, April 2012, Ankara.
TAŞ H. İbrahim, Coğrafya eğitimi. Aktif Yayınevi. Balıkesir 2007 / KAYA, Mehmet Fatih (2012), Coğrafya Eğitiminin Sürdürülebilir Kalkınma Eğitimi Açısından Önemi / Importance Of Geography Educatıon In Terms Of Sustaınable Development Traınıng,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 2, p. 183-200, April 2012, Ankara.

YAPICI Mehmet, “Sürdürülebilir Kalkinma ve Eğitim”. AKÜ Sosyal BilimlerDergisi, 1(2003), 223-230 / KAYA, Mehmet Fatih (2012), Coğrafya Eğitiminin Sürdürülebilir Kalkınma Eğitimi Açısından Önemi /Importance Of Geography Educatıon In Terms Of Sustaınable Development Traınıng,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 2, p. 183-200, April 2012, Ankara.
YAVUZ V. Alpagut, “Sürdürülebilirlik Kavramı ve İşletmeler Açısından Sürdürülebilir Üretim Stratejileri”. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler EnstitüsüDergisi, 7 (2010), 63-86 / KAYA, Mehmet Fatih (2012), Coğrafya Eğitiminin Sürdürülebilir Kalkınma Eğitimi Açısından Önemi /Importance Of Geography Educatıon In Terms Of Sustaınable Development Traınıng,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 2, p. 183-200, April 2012, Ankara.
YILDIRIM Ali ve ŞİMŞEK Hasan, Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri, Seçkin Yayıncılık. Ankara 2006 / KAYA, Mehmet Fatih (2012), Coğrafya Eğitiminin Sürdürülebilir Kalkınma Eğitimi Açısından Önemi / Importance Of Geography Educatıon In Terms Of Sustaınable Development Traınıng,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 2, p. 183-200, April 2012, Ankara.
ALGAR Hamid (2006). “Nakşibendiyye” TDV İslam Ansiklopedisi, c. 32, İstanbul: TürkiyeDiyanet Vakfı Yayınları /MORKOÇ, Ayvaz (2012),Adil Yakuboğlu’nun “Uluğbey’in Hazinesi” Romanında Tarikatlar Ve Faaliyetleri / Sects And Theır Actıvıtıes Of Adil Yakuboğlu In Hıs Novel “Uluğbey’in Hazinesi”,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 2, p. 201-214, April 2012, Ankara.
AYBEK Musa Taşmuhammedoğlu (1995). Nevai, İstanbul: Ötüken Neşriyat /MORKOÇ, Ayvaz (2012),Adil Yakuboğlu’nun “Uluğbey’in Hazinesi” Romanında Tarikatlar Ve Faaliyetleri / Sects And Theır Actıvıtıes Of Adil Yakuboğlu In Hıs Novel “Uluğbey’in Hazinesi”,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 2, p. 201-214, April 2012, Ankara.
AYDIN Cengiz (1989). “Ali Kuşçu” TDV İslam Ansiklopedisi, C. 2, 408-410, İstanbul:Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları /MORKOÇ, Ayvaz (2012),Adil Yakuboğlu’nun “Uluğbey’in Hazinesi” Romanında Tarikatlar Ve Faaliyetleri / Sects And Theır Actıvıtıes Of Adil Yakuboğlu In Hıs Novel “Uluğbey’in Hazinesi”,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 2, p. 201-214, April 2012, Ankara.
AYNİ, Sadreddin (1970). Buhara Cellatları, İstanbul: Varlık Yayınları /MORKOÇ, Ayvaz (2012),Adil Yakuboğlu’nun “Uluğbey’in Hazinesi” Romanında Tarikatlar Ve Faaliyetleri / Sects And Theır Actıvıtıes Of Adil Yakuboğlu In Hıs Novel “Uluğbey’in Hazinesi”,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 2, p. 201-214, April 2012, Ankara.
BATUR D. Ahsen (2008). “Önsöz” ve “Sonsöz” Uluğbey’in Hazinesi, İstanbul: SelengeYayınları /MORKOÇ, Ayvaz (2012),Adil Yakuboğlu’nun “Uluğbey’in Hazinesi” Romanında Tarikatlar Ve Faaliyetleri / Sects And Theır Actıvıtıes Of Adil Yakuboğlu In Hıs Novel “Uluğbey’in Hazinesi”,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 2, p. 201-214, April 2012, Ankara.
ERAYDIN Selçuk (1994). Tasavvuf ve Tarikatlar, İstanbul: Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Yayınları /MORKOÇ, Ayvaz (2012),Adil Yakuboğlu’nun “Uluğbey’in Hazinesi” Romanında Tarikatlar Ve Faaliyetleri / Sects And Theır Actıvıtıes Of Adil Yakuboğlu In Hıs Novel “Uluğbey’in Hazinesi”,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 2, p. 201-214, April 2012, Ankara.
KABUL, Nur Ali (1996), Unutulan Sahiller, Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları /MORKOÇ, Ayvaz (2012),Adil Yakuboğlu’nun “Uluğbey’in Hazinesi” Romanında Tarikatlar Ve Faaliyetleri / Sects And Theır Actıvıtıes Of Adil Yakuboğlu In Hıs Novel “Uluğbey’in Hazinesi”,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 2, p. 201-214, April 2012, Ankara.
KADİR, Pirimkul (1994). Yıldızlı Geceler (Babür), İstanbul: Ötüken Neşriyat /MORKOÇ, Ayvaz (2012),Adil Yakuboğlu’nun “Uluğbey’in Hazinesi” Romanında Tarikatlar Ve Faaliyetleri / Sects And Theır Actıvıtıes Of Adil Yakuboğlu In Hıs Novel “Uluğbey’in Hazinesi”,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 2, p. 201-214, April 2012, Ankara.
KARA Mustafa (1995). Tasavvuf ve Tarikatlar Tarihi, İstanbul: Dergâh Yayınları /MORKOÇ, Ayvaz (2012),Adil Yakuboğlu’nun “Uluğbey’in Hazinesi” Romanında Tarikatlar Ve Faaliyetleri / Sects And Theır Actıvıtıes Of Adil Yakuboğlu In Hıs Novel “Uluğbey’in Hazinesi”,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 2, p. 201-214, April 2012, Ankara.
KOCAOĞLU Timur (1983). Nationality Identity in Soviet Central Asian Literature:

Kazakh and Uzbek Prose of the Post- Stalin Period, Columbia Üniversitesi Basılmamış Doktora Tezi /MORKOÇ, Ayvaz (2012),Adil Yakuboğlu’nun “Uluğbey’in Hazinesi” Romanında Tarikatlar Ve Faaliyetleri / Sects And Theır Actıvıtıes Of Adil Yakuboğlu In Hıs Novel “Uluğbey’in Hazinesi”,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 2, p. 201-214, April 2012, Ankara.


KOCAOĞLU Timur (1987). “Türkistan Türk Edebiyatında Modern Hikâye ve Romanın Doğuşu”, Türklük Araştırmaları Dergisi, S. 2, 145-154, İstanbul: Marmara

Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Yayınları /MORKOÇ, Ayvaz (2012),Adil Yakuboğlu’nun “Uluğbey’in Hazinesi” Romanında Tarikatlar Ve Faaliyetleri / Sects And Theır Actıvıtıes Of Adil Yakuboğlu In Hıs Novel “Uluğbey’in Hazinesi”,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 2, p. 201-214, April 2012, Ankara.


MERHAN Aziz (2008). Abdulla Kadiri ve Özbek Romanın Doğuşu, Ankara: Grafiker

Yayınları /MORKOÇ, Ayvaz (2012),Adil Yakuboğlu’nun “Uluğbey’in Hazinesi” Romanında Tarikatlar Ve Faaliyetleri / Sects And Theır Actıvıtıes Of Adil Yakuboğlu In Hıs Novel “Uluğbey’in Hazinesi”,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 2, p. 201-214, April 2012, Ankara.


SÖYLEMEZ Orhan (1996). “Buzkaymak” Hikaye, Türk Dünyası Dil ve Edebiyat

Dergisi, S.1, 157-172. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları /MORKOÇ, Ayvaz (2012),Adil Yakuboğlu’nun “Uluğbey’in Hazinesi” Romanında Tarikatlar Ve Faaliyetleri / Sects And Theır Actıvıtıes Of Adil Yakuboğlu In Hıs Novel “Uluğbey’in Hazinesi”,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 2, p. 201-214, April 2012, Ankara.


SÖYLEMEZ Orhan (1998). “Adil Yakuboğlu’nun Tarihi Romanı: Uluğbey’in Hazinesi, Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, S.10, 301- 308, Erzurum: Atatürk Üniversitesi Yayınları /MORKOÇ, Ayvaz (2012),Adil Yakuboğlu’nun “Uluğbey’in Hazinesi” Romanında Tarikatlar Ve Faaliyetleri / Sects And Theır Actıvıtıes Of Adil Yakuboğlu In Hıs Novel “Uluğbey’in Hazinesi”,

Download 3.37 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   26   27   28   29   30   31   32   33   ...   437
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
O’zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
davlat pedagogika
o’rta maxsus
axborot texnologiyalari
nomidagi toshkent
pedagogika instituti
texnologiyalari universiteti
navoiy nomidagi
samarqand davlat
guruh talabasi
ta’limi vazirligi
nomidagi samarqand
toshkent davlat
toshkent axborot
haqida tushuncha
Darsning maqsadi
xorazmiy nomidagi
Toshkent davlat
vazirligi toshkent
tashkil etish
Alisher navoiy
Ўзбекистон республикаси
rivojlantirish vazirligi
matematika fakulteti
pedagogika universiteti
таълим вазирлиги
sinflar uchun
Nizomiy nomidagi
tibbiyot akademiyasi
maxsus ta'lim
ta'lim vazirligi
махсус таълим
bilan ishlash
o’rta ta’lim
fanlar fakulteti
Referat mavzu
Navoiy davlat
haqida umumiy
umumiy o’rta
Buxoro davlat
fanining predmeti
fizika matematika
malakasini oshirish
universiteti fizika
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
jizzax davlat
davlat sharqshunoslik