Jass studies atif indeksi / jass studies citation index not


The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Download 3.37 Mb.
bet295/437
Sana22.01.2017
Hajmi3.37 Mb.
1   ...   291   292   293   294   295   296   297   298   ...   437
The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 77-90, March 2013, Fransa.

ÇELIKKAYA, Ali. “Dekapajın Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım İşleri Karşısındaki Durumu”, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, C: 8, Sayı: 3, 2003 / BUYRUK, Ayşe Nur (2013), Muhasebe Standartlarına Göre Maden Kaynaklarının Araştırılması, Değerlendirilmesi, Dekapaj İşlemleri Ve Muhasebeleştirilmesi / Accountıng Of Exploratıon For, Evaluatıon And Strıppıng Operatıons Of Mıneral Resources Accordıng To Accountıng Standards, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 77-90, March 2013, Fransa.

DEMIR, Volkan ve Oğuzhan BAHADIR. “UFRS (TFRS)’deki Değerleme Ölçüleri Kapsamında Şirket Değerlemesinde Defter Değeri Yaklaşımı”, Muhasebe ve Denetime Bakış Dergisi, Yıl:7, Sayı: 23, Eylül 2007, http://www.denetimnet .net/UserFiles /Documents/Makaleler/Akademik%20Ma kaleler/UFRS%20 ve%20 Defter%20Degeri%20VD-OB.pdf, (27.Aralık.2012) / BUYRUK, Ayşe Nur (2013), Muhasebe Standartlarına Göre Maden Kaynaklarının Araştırılması, Değerlendirilmesi, Dekapaj İşlemleri Ve Muhasebeleştirilmesi / Accountıng Of Exploratıon For, Evaluatıon And Strıppıng Operatıons Of Mıneral Resources Accordıng To Accountıng Standards, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 77-90, March 2013, Fransa.

“ETİ Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Dekapaj İşleri Yönergesi”, No:39, Temmuz 2008, http://www.etimaden.gov.tr/d/file/dekapaj-isleri-yonergesi.pdf, (17.Ocak.2013) / BUYRUK, Ayşe Nur (2013), Muhasebe Standartlarına Göre Maden Kaynaklarının Araştırılması, Değerlendirilmesi, Dekapaj İşlemleri Ve Muhasebeleştirilmesi / Accountıng Of Exploratıon For, Evaluatıon And Strıppıng Operatıons Of Mıneral Resources Accordıng To Accountıng Standards, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 77-90, March 2013, Fransa.

“IFRIC 20 Stripping Costs in the Production Phase of a Surface Mine”, http://www.iasplus.com/en/standards/interpretations/interp21, (17.Ocak.2013) / BUYRUK, Ayşe Nur (2013), Muhasebe Standartlarına Göre Maden Kaynaklarının Araştırılması, Değerlendirilmesi, Dekapaj İşlemleri Ve Muhasebeleştirilmesi / Accountıng Of Exploratıon For, Evaluatıon And Strıppıng Operatıons Of Mıneral Resources Accordıng To Accountıng Standards, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 77-90, March 2013, Fransa.

GÖKÇEN, Gürbüz. “Genel Muhasebe”, İstanbul: Beta Yayınları, 2007 / BUYRUK, Ayşe Nur (2013), Muhasebe Standartlarına Göre Maden Kaynaklarının Araştırılması, Değerlendirilmesi, Dekapaj İşlemleri Ve Muhasebeleştirilmesi / Accountıng Of Exploratıon For, Evaluatıon And Strıppıng Operatıons Of Mıneral Resources Accordıng To Accountıng Standards, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 77-90, March 2013, Fransa.

ILGAZ, Ebru. “Madencilik Sektöründe Coğrafi Bilgi Sistemi, Uygulamaları, KömürDekapaj Bilgi Sisteminin Oluşturulması”, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi FBE, 2007 / BUYRUK, Ayşe Nur (2013), Muhasebe Standartlarına Göre Maden Kaynaklarının Araştırılması, Değerlendirilmesi, Dekapaj İşlemleri Ve Muhasebeleştirilmesi / Accountıng Of Exploratıon For, Evaluatıon And Strıppıng Operatıons Of Mıneral Resources Accordıng To Accountıng Standards, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 77-90, March 2013, Fransa.

MACKENZİE, Bruce, Danie COETSEE, Tapiwa NJİKİZANA, Raymond CHAMBOKO, Blaise COLYVAS ve Brandon HANEKOM, “2012 Interpretation and Application of International Financial Reporting Standards”, USA: John Wiley & Sons Published, 2012 / BUYRUK, Ayşe Nur (2013), Muhasebe Standartlarına Göre Maden Kaynaklarının Araştırılması, Değerlendirilmesi, Dekapaj İşlemleri Ve Muhasebeleştirilmesi / Accountıng Of Exploratıon For, Evaluatıon And Strıppıng Operatıons Of Mıneral Resources Accordıng To Accountıng Standards, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 77-90, March 2013, Fransa.

MIRZA, Abbas Ali, GRAHAM J. HOLT ve LIESEL Knorr. “Wiley IFRS: Practical Implementation Guide and Workbook”, USA: John Wiley & Sons Published, 2011 / BUYRUK, Ayşe Nur (2013), Muhasebe Standartlarına Göre Maden Kaynaklarının Araştırılması, Değerlendirilmesi, Dekapaj İşlemleri Ve Muhasebeleştirilmesi / Accountıng Of Exploratıon For, Evaluatıon And Strıppıng Operatıons Of Mıneral Resources Accordıng To Accountıng Standards, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 77-90, March 2013, Fransa.

SOLMAZ, İsmail Cem. “Kemerburgaz Çiftalan Köyü Açık Kömür Ocaklarında Dekapaj Kazı ve Nakliyat Projesi”, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi FBE, 1995 / BUYRUK, Ayşe Nur (2013), Muhasebe Standartlarına Göre Maden Kaynaklarının Araştırılması, Değerlendirilmesi, Dekapaj İşlemleri Ve Muhasebeleştirilmesi / Accountıng Of Exploratıon For, Evaluatıon And Strıppıng Operatıons Of Mıneral Resources Accordıng To Accountıng Standards, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 77-90, March 2013, Fransa.

“Tekdüzen Hesap Planı”, http://www.gib.gov.tr/fileadmin/mevzuatek/eski /muhsisteb 1ekmuh5c.htm, (17.Ocak.2013) / BUYRUK, Ayşe Nur (2013), Muhasebe Standartlarına Göre Maden Kaynaklarının Araştırılması, Değerlendirilmesi, Dekapaj İşlemleri Ve Muhasebeleştirilmesi / Accountıng Of Exploratıon For, Evaluatıon And Strıppıng Operatıons Of Mıneral Resources Accordıng To Accountıng Standards, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 77-90, March 2013, Fransa.

“TFRS Taslaklar”, http://iktisadidayanisma.com/-Kamu-Gozetimi-Muhasebe ve Denetim--Standartlari-D/Haber/26008ea0-feda-4648-a449-6616458a9eb9.aspx, (21.Ocak.2013) / BUYRUK, Ayşe Nur (2013), Muhasebe Standartlarına Göre Maden Kaynaklarının Araştırılması, Değerlendirilmesi, Dekapaj İşlemleri Ve Muhasebeleştirilmesi / Accountıng Of Exploratıon For, Evaluatıon And Strıppıng Operatıons Of Mıneral Resources Accordıng To Accountıng Standards, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 77-90, March 2013, Fransa.

“TFRS Yorum 20 Yüzey Madeninin Üretim Aşamasındaki Dekapaj Maliyetleri”, http://www.kgk.gov.tr/contents/files/IFRIC_%20Interpretation%2020_nearfinal_draft.pdf, (17.Ocak.2013) / BUYRUK, Ayşe Nur (2013), Muhasebe Standartlarına Göre Maden Kaynaklarının Araştırılması, Değerlendirilmesi, Dekapaj İşlemleri Ve Muhasebeleştirilmesi / Accountıng Of Exploratıon For, Evaluatıon And Strıppıng Operatıons Of Mıneral Resources Accordıng To Accountıng Standards, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 77-90, March 2013, Fransa.

“Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları-TFRS 6”, http://www.kgk.gov.tr/contents/files/TFRS-6.pdf, (17.Ocak.2013) / BUYRUK, Ayşe Nur (2013), Muhasebe Standartlarına Göre Maden Kaynaklarının Araştırılması, Değerlendirilmesi, Dekapaj İşlemleri Ve Muhasebeleştirilmesi / Accountıng Of Exploratıon For, Evaluatıon And Strıppıng Operatıons Of Mıneral Resources Accordıng To Accountıng Standards, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 77-90, March 2013, Fransa.

“Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları-TMS 38”,http://www.kgk.gov.tr/contents/files/TMS38.pdf, (17.Ocak.2013) / BUYRUK, Ayşe Nur (2013), Muhasebe Standartlarına Göre Maden Kaynaklarının Araştırılması, Değerlendirilmesi, Dekapaj İşlemleri Ve Muhasebeleştirilmesi / Accountıng Of Exploratıon For, Evaluatıon And Strıppıng Operatıons Of Mıneral Resources Accordıng To Accountıng Standards, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 77-90, March 2013, Fransa.

ÜNLÜ, Ahmet Ömer. “TKİ-Garp Linyitleri İşletmesi Açık Ocaklarında Delik Geometrisinin Parça Boyutu ve Dekapaj Maliyeti Üzerine Etkisi”, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Dumlupınar Üniversitesi FBE, 2006 / BUYRUK, Ayşe Nur (2013), Muhasebe Standartlarına Göre Maden Kaynaklarının Araştırılması, Değerlendirilmesi, Dekapaj İşlemleri Ve Muhasebeleştirilmesi / Accountıng Of Exploratıon For, Evaluatıon And Strıppıng Operatıons Of Mıneral Resources Accordıng To Accountıng Standards, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 77-90, March 2013, Fransa.

VAN Greuning, Hennie, DARREL Scot ve SİMONET Terblanche, “International Financial Reporting Standards A Practical Guide”, Sixth Edition, USA: The World Bank Publications, 2011 / BUYRUK, Ayşe Nur (2013), Muhasebe Standartlarına Göre Maden Kaynaklarının Araştırılması, Değerlendirilmesi, Dekapaj İşlemleri Ve Muhasebeleştirilmesi / Accountıng Of Exploratıon For, Evaluatıon And Strıppıng Operatıons Of Mıneral Resources Accordıng To Accountıng Standards, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 77-90, March 2013, Fransa.

AYALA, H. (1995) From quality product to ecoproduct: will Fiji set a precedent?.Tourism Management, 16(1): 39-47 / ALAEDDINOGLU, Faruk; TURKER, Nuray; CAN, Ali Selcuk; Ozturk, Sevgi (2013), Basıc Characterıstıcs, Motıvatıons, And Actıvıtıes Of Ecotourısts: A Case Of Lake Van Basın Area, Turkey / Ekoturistlerin Temel Özellikleri, Motivasyonları Ve Aktiviteleri: Van Gölü Havzası Alanı Örneği, Türkiye, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 91-107, March 2013, Fransa.

BALLANTINE, J. L. and EAGLES, P. F. (1994) Defining Canadian ecotourists. Journal of Sustainable Tourism, 2(4): 210-214 / ALAEDDINOGLU, Faruk; TURKER, Nuray; CAN, Ali Selcuk; Ozturk, Sevgi (2013), Basıc Characterıstıcs, Motıvatıons, And Actıvıtıes Of Ecotourısts: A Case Of Lake Van Basın Area, Turkey / Ekoturistlerin Temel Özellikleri, Motivasyonları Ve Aktiviteleri: Van Gölü Havzası Alanı Örneği, Türkiye, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 91-107, March 2013, Fransa.

BANSAL, H. and EISELT, H. A. (2004) Exploratory research of tourist motivations and planning. Tourism Management, 25(3): 387-396 / ALAEDDINOGLU, Faruk; TURKER, Nuray; CAN, Ali Selcuk; Ozturk, Sevgi (2013), Basıc Characterıstıcs, Motıvatıons, And Actıvıtıes Of Ecotourısts: A Case Of Lake Van Basın Area, Turkey / Ekoturistlerin Temel Özellikleri, Motivasyonları Ve Aktiviteleri: Van Gölü Havzası Alanı Örneği, Türkiye, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 91-107, March 2013, Fransa.

BRICKER, K.S. and KERSTETTER, D.L. (2001) Ecotourist and Ecotourism, Benefit Segmentation and Experience Evaluation. Division of Forestry Recreation, Park and Tourism Resources Program, West Virginia Univ.: Margantown / ALAEDDINOGLU, Faruk; TURKER, Nuray; CAN, Ali Selcuk; Ozturk, Sevgi (2013), Basıc Characterıstıcs, Motıvatıons, And Actıvıtıes Of Ecotourısts: A Case Of Lake Van Basın Area, Turkey / Ekoturistlerin Temel Özellikleri, Motivasyonları Ve Aktiviteleri: Van Gölü Havzası Alanı Örneği, Türkiye, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 91-107, March 2013, Fransa.

BRYMAN, A. and BELL, E. (2007) Business Researh Methods, Oxford: Oxford University Pres / ALAEDDINOGLU, Faruk; TURKER, Nuray; CAN, Ali Selcuk; Ozturk, Sevgi (2013), Basıc Characterıstıcs, Motıvatıons, And Actıvıtıes Of Ecotourısts: A Case Of Lake Van Basın Area, Turkey / Ekoturistlerin Temel Özellikleri, Motivasyonları Ve Aktiviteleri: Van Gölü Havzası Alanı Örneği, Türkiye, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 91-107, March 2013, Fransa.

EAGLES, P.F. and CASCAGNETTE, J.W. (1995) Canadian ecotourists: who are they?.Tourism Recreation Research, 20(1): 22-28 / ALAEDDINOGLU, Faruk; TURKER, Nuray; CAN, Ali Selcuk; Ozturk, Sevgi (2013), Basıc Characterıstıcs, Motıvatıons, And Actıvıtıes Of Ecotourısts: A Case Of Lake Van Basın Area, Turkey / Ekoturistlerin Temel Özellikleri, Motivasyonları Ve Aktiviteleri: Van Gölü Havzası Alanı Örneği, Türkiye, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 91-107, March 2013, Fransa.

EAGLES, P. F. J. (1992) The travel motivations of Canadian ecotourists. Journal of Travel Research, 31 (Fall): 3-7 / ALAEDDINOGLU, Faruk; TURKER, Nuray; CAN, Ali Selcuk; Ozturk, Sevgi (2013), Basıc Characterıstıcs, Motıvatıons, And Actıvıtıes Of Ecotourısts: A Case Of Lake Van Basın Area, Turkey / Ekoturistlerin Temel Özellikleri, Motivasyonları Ve Aktiviteleri: Van Gölü Havzası Alanı Örneği, Türkiye, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 91-107, March 2013, Fransa.

WOOD, M.E. (2002) Ecotourism: Principles, Practices and Policies for Sustainability,International Ecotourism Society, United Nations Publication: Madrid / ALAEDDINOGLU, Faruk; TURKER, Nuray; CAN, Ali Selcuk; Ozturk, Sevgi (2013), Basıc Characterıstıcs, Motıvatıons, And Actıvıtıes Of Ecotourısts: A Case Of Lake Van Basın Area, Turkey / Ekoturistlerin Temel Özellikleri, Motivasyonları Ve Aktiviteleri: Van Gölü Havzası Alanı Örneği, Türkiye, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 91-107, March 2013, Fransa.

FODNESS, D. (1994) Measuring tourist motivation. Annals of Tourism Research, 21(3):555-581 / ALAEDDINOGLU, Faruk; TURKER, Nuray; CAN, Ali Selcuk; Ozturk, Sevgi (2013), Basıc Characterıstıcs, Motıvatıons, And Actıvıtıes Of Ecotourısts: A Case Of Lake Van Basın Area, Turkey / Ekoturistlerin Temel Özellikleri, Motivasyonları Ve Aktiviteleri: Van Gölü Havzası Alanı Örneği, Türkiye, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 91-107, March 2013, Fransa.

HOLDEN. A. and SPARROWHAWK, J. (2002) Understanding the motivations of ecotourists: the case of trekkers in Annapurna, Nepal. International Journal of Tourism Research, 4(6): 435-446. 4 / ALAEDDINOGLU, Faruk; TURKER, Nuray; CAN, Ali Selcuk; Ozturk, Sevgi (2013), Basıc Characterıstıcs, Motıvatıons, And Actıvıtıes Of Ecotourısts: A Case Of Lake Van Basın Area, Turkey / Ekoturistlerin Temel Özellikleri, Motivasyonları Ve Aktiviteleri: Van Gölü Havzası Alanı Örneği, Türkiye, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 91-107, March 2013, Fransa.

HONEY, M. (1999) Ecotourism and Sustainable Development, Who owns Paradise?. Island Press: Washington, D.C / ALAEDDINOGLU, Faruk; TURKER, Nuray; CAN, Ali Selcuk; Ozturk, Sevgi (2013), Basıc Characterıstıcs, Motıvatıons, And Actıvıtıes Of Ecotourısts: A Case Of Lake Van Basın Area, Turkey / Ekoturistlerin Temel Özellikleri, Motivasyonları Ve Aktiviteleri: Van Gölü Havzası Alanı Örneği, Türkiye, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 91-107, March 2013, Fransa.

KOZAK, M. (2001) Repeaters’ behaviour at two distinct destinations, Annals of Tourism Research, 28(3): 784-807 / ALAEDDINOGLU, Faruk; TURKER, Nuray; CAN, Ali Selcuk; Ozturk, Sevgi (2013), Basıc Characterıstıcs, Motıvatıons, And Actıvıtıes Of Ecotourısts: A Case Of Lake Van Basın Area, Turkey / Ekoturistlerin Temel Özellikleri, Motivasyonları Ve Aktiviteleri: Van Gölü Havzası Alanı Örneği, Türkiye, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 91-107, March 2013, Fransa.

KUSLER, J.A. (1991) Ecotourism and resource conservation: introduction to issues. In J.A. Kusler (ed.) Ecotourism and Resource Conservation: A Collection of Papers (Vol. 1). Omnipress: Madison, WI / ALAEDDINOGLU, Faruk; TURKER, Nuray; CAN, Ali Selcuk; Ozturk, Sevgi (2013), Basıc Characterıstıcs, Motıvatıons, And Actıvıtıes Of Ecotourısts: A Case Of Lake Van Basın Area, Turkey / Ekoturistlerin Temel Özellikleri, Motivasyonları Ve Aktiviteleri: Van Gölü Havzası Alanı Örneği, Türkiye, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 91-107, March 2013, Fransa.

LAARMAN, J. and DURST, P. (1987) Nature Travel and Tropical Forests. FREI Working Paper Series. Southeastern Center for Forest Economics Research, North Carolina State University: Raleigh, NC / ALAEDDINOGLU, Faruk; TURKER, Nuray; CAN, Ali Selcuk; Ozturk, Sevgi (2013), Basıc Characterıstıcs, Motıvatıons, And Actıvıtıes Of Ecotourısts: A Case Of Lake Van Basın Area, Turkey / Ekoturistlerin Temel Özellikleri, Motivasyonları Ve Aktiviteleri: Van Gölü Havzası Alanı Örneği, Türkiye, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 91-107, March 2013, Fransa.

LINDBERG, K. (1991) Policies for Maximising Nature Tourism’s Ecological and Economic Benefits. World Resources Institute: Washington, DC / ALAEDDINOGLU, Faruk; TURKER, Nuray; CAN, Ali Selcuk; Ozturk, Sevgi (2013), Basıc Characterıstıcs, Motıvatıons, And Actıvıtıes Of Ecotourısts: A Case Of Lake Van Basın Area, Turkey / Ekoturistlerin Temel Özellikleri, Motivasyonları Ve Aktiviteleri: Van Gölü Havzası Alanı Örneği, Türkiye, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 91-107, March 2013, Fransa.

MENG, F., TEPANON, Y., and UYSAL, M. (2006) Measuring tourist satisfaction by attribute and motivation: the case of a nature-based resort. Journal of Vacation Marketing, 14(1): 40-56 / ALAEDDINOGLU, Faruk; TURKER, Nuray; CAN, Ali Selcuk; Ozturk, Sevgi (2013), Basıc Characterıstıcs, Motıvatıons, And Actıvıtıes Of Ecotourısts: A Case Of Lake Van Basın Area, Turkey / Ekoturistlerin Temel Özellikleri, Motivasyonları Ve Aktiviteleri: Van Gölü Havzası Alanı Örneği, Türkiye, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 91-107, March 2013, Fransa.

PAGE, J.S. and DOWLING, R.K. (2002) Ecotourism: Themes in Tourism. Pearson Education: Essex / ALAEDDINOGLU, Faruk; TURKER, Nuray; CAN, Ali Selcuk; Ozturk, Sevgi (2013), Basıc Characterıstıcs, Motıvatıons, And Actıvıtıes Of Ecotourısts: A Case Of Lake Van Basın Area, Turkey / Ekoturistlerin Temel Özellikleri, Motivasyonları Ve Aktiviteleri: Van Gölü Havzası Alanı Örneği, Türkiye, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 91-107, March 2013, Fransa.

PALACIO, V. and MCCOOL, S.F. (1997) Identifying ecotourists in Belize through benefit segmentation: a preliminary analysis, Journal of Sustainable Tourism, 5(3):234-243 / ALAEDDINOGLU, Faruk; TURKER, Nuray; CAN, Ali Selcuk; Ozturk, Sevgi (2013), Basıc Characterıstıcs, Motıvatıons, And Actıvıtıes Of Ecotourısts: A Case Of Lake Van Basın Area, Turkey / Ekoturistlerin Temel Özellikleri, Motivasyonları Ve Aktiviteleri: Van Gölü Havzası Alanı Örneği, Türkiye, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 91-107, March 2013, Fransa.

SUBBIAH, K. and KANNAN, S. (2012) The management strategies of ecotourism development in Papua New Guinea. International Journal of Economics Business and Management Studies, 1(3):114-120 / ALAEDDINOGLU, Faruk; TURKER, Nuray; CAN, Ali Selcuk; Ozturk, Sevgi (2013), Basıc Characterıstıcs, Motıvatıons, And Actıvıtıes Of Ecotourısts: A Case Of Lake Van Basın Area, Turkey / Ekoturistlerin Temel Özellikleri, Motivasyonları Ve Aktiviteleri: Van Gölü Havzası Alanı Örneği, Türkiye, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 91-107, March 2013, Fransa.

TORRES-SOVERO, C., GONZALES, J.A., MARTIN-LOPEZ. B., and KIRKBY, C.A. (2012) Social-ecological factors influencing tourist satisfaction in three ecotourism lodges in the soytheastern Peruvian Amazon. Tourism Management, 33(3):545-552 / ALAEDDINOGLU, Faruk; TURKER, Nuray; CAN, Ali Selcuk; Ozturk, Sevgi (2013), Basıc Characterıstıcs, Motıvatıons, And Actıvıtıes Of Ecotourısts: A Case Of Lake Van Basın Area, Turkey / Ekoturistlerin Temel Özellikleri, Motivasyonları Ve Aktiviteleri: Van Gölü Havzası Alanı Örneği, Türkiye, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 91-107, March 2013, Fransa.

Tourism Canada (1995) Adventure Travel in Canada: An Overview of Product, Market and Business Potential. Industry Canada: Ottawa / ALAEDDINOGLU, Faruk; TURKER, Nuray; CAN, Ali Selcuk; Ozturk, Sevgi (2013), Basıc Characterıstıcs, Motıvatıons, And Actıvıtıes Of Ecotourısts: A Case Of Lake Van Basın Area, Turkey / Ekoturistlerin Temel Özellikleri, Motivasyonları Ve Aktiviteleri: Van Gölü Havzası Alanı Örneği, Türkiye, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 91-107, March 2013, Fransa.

WEARING, S. and NEIL, J. (1999) Ecotourism: Impacts, Potential and Possibilities. Butterworth Heinemann: Oxford and Melbourne / ALAEDDINOGLU, Faruk; TURKER, Nuray; CAN, Ali Selcuk; Ozturk, Sevgi (2013), Basıc Characterıstıcs, Motıvatıons, And Actıvıtıes Of Ecotourısts: A Case Of Lake Van Basın Area, Turkey / Ekoturistlerin Temel Özellikleri, Motivasyonları Ve Aktiviteleri: Van Gölü Havzası Alanı Örneği, Türkiye, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 91-107, March 2013, Fransa.

WEAVER, D. and LAWTON, L. (2001) Attitudes and Behaviour of Ecolodge Patrons in Lamington National Park, Research Report.http://www.crctourism. com.au/wms/upload/images/disc%20of%20images%20and%20pdfs/for%20bookshop/documents/Ecolodge%20Patrons_Lamington%20NP.pdf / ALAEDDINOGLU, Faruk; TURKER, Nuray; CAN, Ali Selcuk; Ozturk, Sevgi (2013), Basıc Characterıstıcs, Motıvatıons, And Actıvıtıes Of Ecotourısts: A Case Of Lake Van Basın Area, Turkey / Ekoturistlerin Temel Özellikleri, Motivasyonları Ve Aktiviteleri: Van Gölü Havzası Alanı Örneği, Türkiye, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 91-107, March 2013, Fransa.

WIGHT, P.A. (1996a) North American ecotourists: Market profile and trip characteristics. Journal of Travel Research, 34(4): 2–10 / ALAEDDINOGLU, Faruk; TURKER, Nuray; CAN, Ali Selcuk; Ozturk, Sevgi (2013), Basıc Characterıstıcs, Motıvatıons, And Actıvıtıes Of Ecotourısts: A Case Of Lake Van Basın Area, Turkey / Ekoturistlerin Temel Özellikleri, Motivasyonları Ve Aktiviteleri: Van Gölü Havzası Alanı Örneği, Türkiye, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 91-107, March 2013, Fransa.

WIGHT, P.A. (1996b) North American Ecotourism Markets: Motivations, Preferences and Destinations. Journal of Travel Research, 34(2):3-10 / ALAEDDINOGLU, Faruk; TURKER, Nuray; CAN, Ali Selcuk; Ozturk, Sevgi (2013), Basıc Characterıstıcs, Motıvatıons, And Actıvıtıes Of Ecotourısts: A Case Of Lake Van Basın Area, Turkey / Ekoturistlerin Temel Özellikleri, Motivasyonları Ve Aktiviteleri: Van Gölü Havzası Alanı Örneği, Türkiye,Download 3.37 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   291   292   293   294   295   296   297   298   ...   437
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
O’zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
davlat pedagogika
o’rta maxsus
axborot texnologiyalari
nomidagi toshkent
pedagogika instituti
texnologiyalari universiteti
navoiy nomidagi
samarqand davlat
guruh talabasi
ta’limi vazirligi
nomidagi samarqand
toshkent davlat
toshkent axborot
haqida tushuncha
Darsning maqsadi
xorazmiy nomidagi
Toshkent davlat
vazirligi toshkent
tashkil etish
Alisher navoiy
Ўзбекистон республикаси
rivojlantirish vazirligi
matematika fakulteti
pedagogika universiteti
таълим вазирлиги
sinflar uchun
Nizomiy nomidagi
tibbiyot akademiyasi
maxsus ta'lim
ta'lim vazirligi
махсус таълим
bilan ishlash
o’rta ta’lim
fanlar fakulteti
Referat mavzu
Navoiy davlat
haqida umumiy
umumiy o’rta
Buxoro davlat
fanining predmeti
fizika matematika
malakasini oshirish
universiteti fizika
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
jizzax davlat
davlat sharqshunoslik