Jass studies atif indeksi / jass studies citation index not


The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Download 3.37 Mb.
bet294/437
Sana22.01.2017
Hajmi3.37 Mb.
1   ...   290   291   292   293   294   295   296   297   ...   437
The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 33-55, March 2013, Fransa.

KILIÇ, I. (2006). AGSL Öğrencilerinin Piyano Derslerindeki Başarı Durumlarının Değerlendirilmesi, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu Bildiri Kitabı, 414-427, Denizli / AYDINER UYGUN, Mehtap (2013), Piyano Dersinde Çalışılan Etüt Ve Eser Düzeyleriyle Bazı Değişkenler Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi / An Examınatıon Of The Relatıonshıps Between Study Along Wıth Work Levels Practıced In Pıano Lessons And Certaın Varıables, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 33-55, March 2013, Fransa.

MARİS, B. E. (2000). Making Music at The Piano: Learning Strategies for Adult Students,Oxford University Press, New York / AYDINER UYGUN, Mehtap (2013), Piyano Dersinde Çalışılan Etüt Ve Eser Düzeyleriyle Bazı Değişkenler Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi / An Examınatıon Of The Relatıonshıps Between Study Along Wıth Work Levels Practıced In Pıano Lessons And Certaın Varıables, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 33-55, March 2013, Fransa.

MCCORMİCK, J.; MCPHERSON, G. (2003). The Role of Self-Efficacy in a Musical Performance Examination: An Exploratory Structural Equation Analysis, Psychology of Music, 31 (1), 37-51 / AYDINER UYGUN, Mehtap (2013), Piyano Dersinde Çalışılan Etüt Ve Eser Düzeyleriyle Bazı Değişkenler Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi / An Examınatıon Of The Relatıonshıps Between Study Along Wıth Work Levels Practıced In Pıano Lessons And Certaın Varıables, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 33-55, March 2013, Fransa.

NİELSEN, S. G. (2001). Self-Regulating Learning Strategies in Instrumental Music Practice, Music Education Research, 3 (2), 155-167 / AYDINER UYGUN, Mehtap (2013), Piyano Dersinde Çalışılan Etüt Ve Eser Düzeyleriyle Bazı Değişkenler Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi / An Examınatıon Of The Relatıonshıps Between Study Along Wıth Work Levels Practıced In Pıano Lessons And Certaın Varıables, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 33-55, March 2013, Fransa.

NİELSEN, S. G. (2004). Strategies and Self- Efficacy Beliefs in Instrumental and Vocal Individual Practice: Study of Students in Higher Music Education, Psychology of Music, 32 (4), 418-431 / AYDINER UYGUN, Mehtap (2013), Piyano Dersinde Çalışılan Etüt Ve Eser Düzeyleriyle Bazı Değişkenler Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi / An Examınatıon Of The Relatıonshıps Between Study Along Wıth Work Levels Practıced In Pıano Lessons And Certaın Varıables, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 33-55, March 2013, Fransa.

PAMİR, L. (1984). Çağdaş Piyano Eğitimi, İstanbul, Beyaz Köşk Yayınları / AYDINER UYGUN, Mehtap (2013), Piyano Dersinde Çalışılan Etüt Ve Eser Düzeyleriyle Bazı Değişkenler Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi / An Examınatıon Of The Relatıonshıps Between Study Along Wıth Work Levels Practıced In Pıano Lessons And Certaın Varıables, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 33-55, March 2013, Fransa.

ŞEN, Y. (2011). Müzik Öğretmenliği Öğrencilerinin Geleneksel Türk Müziği Derslerine İlişkin Tutumlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara / AYDINER UYGUN, Mehtap (2013), Piyano Dersinde Çalışılan Etüt Ve Eser Düzeyleriyle Bazı Değişkenler Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi / An Examınatıon Of The Relatıonshıps Between Study Along Wıth Work Levels Practıced In Pıano Lessons And Certaın Varıables, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 33-55, March 2013, Fransa.

TECİMER KASAP, B. (2005). İşlevsel Piyano Becerilerinin Müzik Öğretmenleri İçin Önemi, G.Ü. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 25 ( 1), 149-154 / AYDINER UYGUN, Mehtap (2013), Piyano Dersinde Çalışılan Etüt Ve Eser Düzeyleriyle Bazı Değişkenler Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi / An Examınatıon Of The Relatıonshıps Between Study Along Wıth Work Levels Practıced In Pıano Lessons And Certaın Varıables, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 33-55, March 2013, Fransa.

WİLLİAMON, A.; VALENTİNE, E. (2000). Quantity and Quality of Musical Practice as Predictors of Performance Quality, British Journal of Psychology, 91, 353-376 / AYDINER UYGUN, Mehtap (2013), Piyano Dersinde Çalışılan Etüt Ve Eser Düzeyleriyle Bazı Değişkenler Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi / An Examınatıon Of The Relatıonshıps Between Study Along Wıth Work Levels Practıced In Pıano Lessons And Certaın Varıables, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 33-55, March 2013, Fransa.

ACAR, İsmail (2000)Türkçecilik Çalışmaları Açısından Bugünkü Türkiye Türkçesi, Balıkesir / BULAK, Şahap (2013), Türkçenin Sadeleştirilmesinde Yanlış Ek Kullanımı Veya Eklerin Yanlış Kullanılması / False Suffıx Use Or Incorrect Use Of Suffıxes In Turkısh Sımplıfıcatıon, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 57-76, March 2013, Fransa.

AĞAKAY, M. Ali (1962) ‚Örnekseme Üzerine‛ Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi, Ekim 1962, C: XII, S: 133, Ankara s. 12-13 / BULAK, Şahap (2013), Türkçenin Sadeleştirilmesinde Yanlış Ek Kullanımı Veya Eklerin Yanlış Kullanılması / False Suffıx Use Or Incorrect Use Of Suffıxes In Turkısh Sımplıfıcatıon, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 57-76, March 2013, Fransa.

AKSAN, Doğan (1989), ‚Kavram Alanı-Kelime Ailesi İlişkileri ve Türk Yazı Dilinin Eskiliği Üzerine‛, TDAY Belleten 1971, Türk Dil Kurumu, Ankara, s.253-262 / BULAK, Şahap (2013), Türkçenin Sadeleştirilmesinde Yanlış Ek Kullanımı Veya Eklerin Yanlış Kullanılması / False Suffıx Use Or Incorrect Use Of Suffıxes In Turkısh Sımplıfıcatıon, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 57-76, March 2013, Fransa.

AKSAN, Doğan (1999), Anlambilim Konuları ve Türkçenin Anlambilimi, Engin Yayınları, Ankara / BULAK, Şahap (2013), Türkçenin Sadeleştirilmesinde Yanlış Ek Kullanımı Veya Eklerin Yanlış Kullanılması / False Suffıx Use Or Incorrect Use Of Suffıxes In Turkısh Sımplıfıcatıon, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 57-76, March 2013, Fransa.

ARAT, R. Rahmeti (1955) "Türkçede Kelime ve Eklerin Yapısı", (Nisan 1955, C: IV, S: 43, Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi). Ankara, s. 396-401 / BULAK, Şahap (2013), Türkçenin Sadeleştirilmesinde Yanlış Ek Kullanımı Veya Eklerin Yanlış Kullanılması / False Suffıx Use Or Incorrect Use Of Suffıxes In Turkısh Sımplıfıcatıon, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 57-76, March 2013, Fransa.

ATALAY, Besim (1941) Türk Dilinde Ekler veKökler Üzerine Bir Deneme, TDK Yayınları, Ankara / BULAK, Şahap (2013), Türkçenin Sadeleştirilmesinde Yanlış Ek Kullanımı Veya Eklerin Yanlış Kullanılması / False Suffıx Use Or Incorrect Use Of Suffıxes In Turkısh Sımplıfıcatıon, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 57-76, March 2013, Fransa.

ATAY, Falih Rıfkı (1980) Çankaya, İstanbul / BULAK, Şahap (2013), Türkçenin Sadeleştirilmesinde Yanlış Ek Kullanımı Veya Eklerin Yanlış Kullanılması / False Suffıx Use Or Incorrect Use Of Suffıxes In Turkısh Sımplıfıcatıon, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 57-76, March 2013, Fransa.

BANGUOĞLU, Tahsin(1941) "Türkçede Kelime Teşkili", DB I, İstanbul / BULAK, Şahap (2013), Türkçenin Sadeleştirilmesinde Yanlış Ek Kullanımı Veya Eklerin Yanlış Kullanılması / False Suffıx Use Or Incorrect Use Of Suffıxes In Turkısh Sımplıfıcatıon, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 57-76, March 2013, Fransa.

BANGUOĞLU, Tahsin(2000) Türkçenin Grameri, TDK Yayınları, 6.Baskı, Ankara / BULAK, Şahap (2013), Türkçenin Sadeleştirilmesinde Yanlış Ek Kullanımı Veya Eklerin Yanlış Kullanılması / False Suffıx Use Or Incorrect Use Of Suffıxes In Turkısh Sımplıfıcatıon, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 57-76, March 2013, Fransa.

BULAK, Şahap (2012) ‚Kelime Türetme ve Bir Kelime Türetme Önerisi: Çaysa- Üzerine‛ The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science Volume 5 Issue 1, s. 63-74 / BULAK, Şahap (2013), Türkçenin Sadeleştirilmesinde Yanlış Ek Kullanımı Veya Eklerin Yanlış Kullanılması / False Suffıx Use Or Incorrect Use Of Suffıxes In Turkısh Sımplıfıcatıon, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 57-76, March 2013, Fransa.

CAFEROĞLU, Ahmet (1973) "Türkçe Türetme Ekleri Üzerine Bir Çalışma", HSBBD V, 1, s.47-56 / BULAK, Şahap (2013), Türkçenin Sadeleştirilmesinde Yanlış Ek Kullanımı Veya Eklerin Yanlış Kullanılması / False Suffıx Use Or Incorrect Use Of Suffıxes In Turkısh Sımplıfıcatıon, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 57-76, March 2013, Fransa.

CİN, Recai (1971), Kavramlar Dizini, Türk Dil Kurumu, Ankara / BULAK, Şahap (2013), Türkçenin Sadeleştirilmesinde Yanlış Ek Kullanımı Veya Eklerin Yanlış Kullanılması / False Suffıx Use Or Incorrect Use Of Suffıxes In Turkısh Sımplıfıcatıon, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 57-76, March 2013, Fransa.

ÇOLPAN, Yılmaz (1963) Ataç’ın Sözcükleri, TDK Yayınları, Ankara / BULAK, Şahap (2013), Türkçenin Sadeleştirilmesinde Yanlış Ek Kullanımı Veya Eklerin Yanlış Kullanılması / False Suffıx Use Or Incorrect Use Of Suffıxes In Turkısh Sımplıfıcatıon, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 57-76, March 2013, Fransa.

DEMİRCAN, Ömer (1977) Türkiye Türkçesinde Kök- Ek Bileşmeleri, TDK Yayınları, Ankara / BULAK, Şahap (2013), Türkçenin Sadeleştirilmesinde Yanlış Ek Kullanımı Veya Eklerin Yanlış Kullanılması / False Suffıx Use Or Incorrect Use Of Suffıxes In Turkısh Sımplıfıcatıon, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 57-76, March 2013, Fransa.

DİZDAROĞLU, Hikmet (1962) Türkçede Sözcük Yapma Yolları, TDK Yayınları, Ankara / BULAK, Şahap (2013), Türkçenin Sadeleştirilmesinde Yanlış Ek Kullanımı Veya Eklerin Yanlış Kullanılması / False Suffıx Use Or Incorrect Use Of Suffıxes In Turkısh Sımplıfıcatıon, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 57-76, March 2013, Fransa.

ERGİN, Muharrem (1993) Türk Dil Bilgisi, Bayrak Yayınları, 20. Baskı, İstanbul / BULAK, Şahap (2013), Türkçenin Sadeleştirilmesinde Yanlış Ek Kullanımı Veya Eklerin Yanlış Kullanılması / False Suffıx Use Or Incorrect Use Of Suffıxes In Turkısh Sımplıfıcatıon, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 57-76, March 2013, Fransa.

GÜLSEVİN, Gürer (2006) ‘Dil Kirliliği Sorunu’, Türkçenin Çağdaş Sorunları, Divan Yayınevi, İstanbul / BULAK, Şahap (2013), Türkçenin Sadeleştirilmesinde Yanlış Ek Kullanımı Veya Eklerin Yanlış Kullanılması / False Suffıx Use Or Incorrect Use Of Suffıxes In Turkısh Sımplıfıcatıon, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 57-76, March 2013, Fransa.

GÜLSEVİN, Gürer (1997) Eski Anadolu Türkçesinde Ekler, TDK Yayınları, Ankara / BULAK, Şahap (2013), Türkçenin Sadeleştirilmesinde Yanlış Ek Kullanımı Veya Eklerin Yanlış Kullanılması / False Suffıx Use Or Incorrect Use Of Suffıxes In Turkısh Sımplıfıcatıon, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 57-76, March 2013, Fransa.

HATİPOĞLU, Vecihe (1974) Türkçenin Ekleri, TDK Yayınları, Ankara, 173 s / BULAK, Şahap (2013), Türkçenin Sadeleştirilmesinde Yanlış Ek Kullanımı Veya Eklerin Yanlış Kullanılması / False Suffıx Use Or Incorrect Use Of Suffıxes In Turkısh Sımplıfıcatıon, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 57-76, March 2013, Fransa.

İNAN, Âfet (1959) Atatürk Hakkında Hatıralar ve Belgeler, Ankara / BULAK, Şahap (2013), Türkçenin Sadeleştirilmesinde Yanlış Ek Kullanımı Veya Eklerin Yanlış Kullanılması / False Suffıx Use Or Incorrect Use Of Suffıxes In Turkısh Sımplıfıcatıon, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 57-76, March 2013, Fransa.

KORKMAZ, Zeynep (1985) ‚Dil İnkılâbının Sadeleşme ve Türkçeleşme Akımları Arasındaki Yeri‛, Türk Dili, Mayıs 1985, sayı:401, s.1-32 / BULAK, Şahap (2013), Türkçenin Sadeleştirilmesinde Yanlış Ek Kullanımı Veya Eklerin Yanlış Kullanılması / False Suffıx Use Or Incorrect Use Of Suffıxes In Turkısh Sımplıfıcatıon, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 57-76, March 2013, Fransa.

KORKMAZ, Zeynep (1993) ‚Bilinçli Dil Sevgisi ve ‘Eleştirel Düşünce’ Üzerine‛, Türk Dili Dergisi 1993 sayı: 501 Ankara, s. 387-392 / BULAK, Şahap (2013), Türkçenin Sadeleştirilmesinde Yanlış Ek Kullanımı Veya Eklerin Yanlış Kullanılması / False Suffıx Use Or Incorrect Use Of Suffıxes In Turkısh Sımplıfıcatıon, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 57-76, March 2013, Fransa.

KORKMAZ, Zeynep (2003) Türkiye Türkçesi Grameri (Şekil Bilgisi), TDK Yayınları, Ankara / BULAK, Şahap (2013), Türkçenin Sadeleştirilmesinde Yanlış Ek Kullanımı Veya Eklerin Yanlış Kullanılması / False Suffıx Use Or Incorrect Use Of Suffıxes In Turkısh Sımplıfıcatıon, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 57-76, March 2013, Fransa.

KORKMAZ, Zeynep (1995) ‚Köktürkçede İsimden Fiil Türeten Ekler ve Köken Yapıları üzerine‛, TDÜA I , TDKYayınları, Ankara, s. 188-194 / BULAK, Şahap (2013), Türkçenin Sadeleştirilmesinde Yanlış Ek Kullanımı Veya Eklerin Yanlış Kullanılması / False Suffıx Use Or Incorrect Use Of Suffıxes In Turkısh Sımplıfıcatıon, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 57-76, March 2013, Fransa.

KORKMAZ, Zeynep (2000)Türkçe 'de Eklerin Kullanılış Şekilleri ve Ek Kalıplaşması Olayları,4. Baskı, TDK Yayınları, Ankara, 92 s / BULAK, Şahap (2013), Türkçenin Sadeleştirilmesinde Yanlış Ek Kullanımı Veya Eklerin Yanlış Kullanılması / False Suffıx Use Or Incorrect Use Of Suffıxes In Turkısh Sımplıfıcatıon, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 57-76, March 2013, Fransa.

KÖSEARİF, Fuat (1945) "Ekler ve Takılar", TDAY-B, Seri: III, Sayı: 4 -5, Kasım 1945, TDK Yay., Ankara, s. 343-352 / BULAK, Şahap (2013), Türkçenin Sadeleştirilmesinde Yanlış Ek Kullanımı Veya Eklerin Yanlış Kullanılması / False Suffıx Use Or Incorrect Use Of Suffıxes In Turkısh Sımplıfıcatıon, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 57-76, March 2013, Fransa.

LEVEND, Agah Sırrı (1972) Türk Dilinde Gelişme ve Sadeleşme Evreleri, TDK Yayınları. Ankara / BULAK, Şahap (2013), Türkçenin Sadeleştirilmesinde Yanlış Ek Kullanımı Veya Eklerin Yanlış Kullanılması / False Suffıx Use Or Incorrect Use Of Suffıxes In Turkısh Sımplıfıcatıon, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 57-76, March 2013, Fransa.

LYONS, John (1996), Semantics I, Cambridge University Press / BULAK, Şahap (2013), Türkçenin Sadeleştirilmesinde Yanlış Ek Kullanımı Veya Eklerin Yanlış Kullanılması / False Suffıx Use Or Incorrect Use Of Suffıxes In Turkısh Sımplıfıcatıon, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 57-76, March 2013, Fransa.

MANSUROĞLU, Mecdut (1960) "Türkiye Türkçesinde Söz Yapımı Üzerine Bazı Notlar", TDED, İÜ Edebiyat Fak.Yayınları, İstanbul, C. 10, S. 1-2, s. 5 / BULAK, Şahap (2013), Türkçenin Sadeleştirilmesinde Yanlış Ek Kullanımı Veya Eklerin Yanlış Kullanılması / False Suffıx Use Or Incorrect Use Of Suffıxes In Turkısh Sımplıfıcatıon, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 57-76, March 2013, Fransa.

MUSAOĞLU, Mehman (1997) ‚Yazı Dilinde Pürizm, Alıntı Kelimeler ve Dil Kültürü‛Türk Dili, Nisan 1997, sayı: 544, s.362-370, Ankara / BULAK, Şahap (2013), Türkçenin Sadeleştirilmesinde Yanlış Ek Kullanımı Veya Eklerin Yanlış Kullanılması / False Suffıx Use Or Incorrect Use Of Suffıxes In Turkısh Sımplıfıcatıon, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 57-76, March 2013, Fransa.

ÖKSÜZ, Yusuf Ziya (1995) Türkçenin Sadeleşme Tarihi Genç Kalemler ve Yeni Lisan Hareketi, Ankara / BULAK, Şahap (2013), Türkçenin Sadeleştirilmesinde Yanlış Ek Kullanımı Veya Eklerin Yanlış Kullanılması / False Suffıx Use Or Incorrect Use Of Suffıxes In Turkısh Sımplıfıcatıon, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 57-76, March 2013, Fransa.

ÖZDEMİR, Emin (1969) Dil Devrimimiz, TDK Yayınları, 2. Baskı, Ankara / BULAK, Şahap (2013), Türkçenin Sadeleştirilmesinde Yanlış Ek Kullanımı Veya Eklerin Yanlış Kullanılması / False Suffıx Use Or Incorrect Use Of Suffıxes In Turkısh Sımplıfıcatıon, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 57-76, March 2013, Fransa.

ÖZTÜRK, Rıdvan (2010) Yeni Uygur Türkçesi Grameri, TDK Yayınları, Ankara / BULAK, Şahap (2013), Türkçenin Sadeleştirilmesinde Yanlış Ek Kullanımı Veya Eklerin Yanlış Kullanılması / False Suffıx Use Or Incorrect Use Of Suffıxes In Turkısh Sımplıfıcatıon, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 57-76, March 2013, Fransa.

TAŞKIRAN, Celal (2001) "Türkçenin Ekleri", ÇTD, Dil Derneği Yayınları, Ankara, C.14, S. 163, s. 309 / BULAK, Şahap (2013), Türkçenin Sadeleştirilmesinde Yanlış Ek Kullanımı Veya Eklerin Yanlış Kullanılması / False Suffıx Use Or Incorrect Use Of Suffıxes In Turkısh Sımplıfıcatıon, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 57-76, March 2013, Fransa.

TİMURTAŞ, Faruk Kadri (1976) Tarih Boyunca Türkçecilik Cereyanı, Türk Dünyası El Kitabı, TKAE Ankara / BULAK, Şahap (2013), Türkçenin Sadeleştirilmesinde Yanlış Ek Kullanımı Veya Eklerin Yanlış Kullanılması / False Suffıx Use Or Incorrect Use Of Suffıxes In Turkısh Sımplıfıcatıon, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 57-76, March 2013, Fransa.

TİMURTAŞ, Faruk Kadri (2008) Türkçemiz ve Uydurmacılık, Boğaziçi Yayınları, İstanbul / BULAK, Şahap (2013), Türkçenin Sadeleştirilmesinde Yanlış Ek Kullanımı Veya Eklerin Yanlış Kullanılması / False Suffıx Use Or Incorrect Use Of Suffıxes In Turkısh Sımplıfıcatıon, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 57-76, March 2013, Fransa.

TRIER, Jost (1931), Der DeutscheWortschatz im SinnbezirkdesVerstandes, Carl Winters Universitetbuchlandung, Heidelberg / BULAK, Şahap (2013), Türkçenin Sadeleştirilmesinde Yanlış Ek Kullanımı Veya Eklerin Yanlış Kullanılması / False Suffıx Use Or Incorrect Use Of Suffıxes In Turkısh Sımplıfıcatıon, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 57-76, March 2013, Fransa.

Türkçe Sözlük I-II (1998) Türk Dil Kurumu Yayınları, 9. Baskı, Ankara / BULAK, Şahap (2013), Türkçenin Sadeleştirilmesinde Yanlış Ek Kullanımı Veya Eklerin Yanlış Kullanılması / False Suffıx Use Or Incorrect Use Of Suffıxes In Turkısh Sımplıfıcatıon, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 57-76, March 2013, Fransa.

ZÜLFİKAR, Hamza (1991) Terim Sorunları ve Terim Yapma Yolları, TDK Yayınları, Ankara / BULAK, Şahap (2013), Türkçenin Sadeleştirilmesinde Yanlış Ek Kullanımı Veya Eklerin Yanlış Kullanılması / False Suffıx Use Or Incorrect Use Of Suffıxes In Turkısh Sımplıfıcatıon, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 57-76, March 2013, Fransa.

AKDOĞAN, Nalan. “Türkiye Muhasebe Standartlarının İlk Uygulanmasında Uyulacak Esaslar ve TFRS’ye Geçiş Bilançosunun Düzenlenmesi”, http:// www.modav. org.tr/upload/tezler/Nalan%20Akdogan.pdf, (27.Aralık.2012) / BUYRUK, Ayşe Nur (2013), Muhasebe Standartlarına Göre Maden Kaynaklarının Araştırılması, Değerlendirilmesi, Dekapaj İşlemleri Ve Muhasebeleştirilmesi / Accountıng Of Exploratıon For, Evaluatıon And Strıppıng Operatıons Of Mıneral Resources Accordıng To Accountıng Standards, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 77-90, March 2013, Fransa.

BARÇ, Meriç. “Dekapaj İşlerinde Kullanılan İş Makinelerinin Yenilenmesi Zamanına Yönelik Maliyet Analizleri”, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Mersin Üniversitesi FBE, 2007 / BUYRUK, Ayşe Nur (2013), Muhasebe Standartlarına Göre Maden Kaynaklarının Araştırılması, Değerlendirilmesi, Dekapaj İşlemleri Ve Muhasebeleştirilmesi / Accountıng Of Exploratıon For, Evaluatıon And Strıppıng Operatıons Of Mıneral Resources Accordıng To Accountıng Standards, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 77-90, March 2013, Fransa.

BOSTANCI, Serpil. “Maden İşletmeciliğinde Maliyetlerin Planlanması, Analizi, Kontrolü ve Finansal Raporlama Uygulanabilir Model Önerisi”, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi SBE, 2010 / BUYRUK, Ayşe Nur (2013), Muhasebe Standartlarına Göre Maden Kaynaklarının Araştırılması, Değerlendirilmesi, Dekapaj İşlemleri Ve Muhasebeleştirilmesi / Accountıng Of Exploratıon For, Evaluatıon And Strıppıng Operatıons Of Mıneral Resources Accordıng To Accountıng Standards, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 77-90, March 2013, Fransa.

ÇEBI, Yalçın ve M. Murat AKSOY, “Belirli Bir Dekapaj İçin Değişik EkskavatörKamyon Kombinasyonlarının Maliyet Analizi İle Değerlendirilmesi”, DEÜ Mühendislik Fakültesi Fen ve Mühendislik Dergisi, Cilt: 2, Sayı: 3, Ekim 2000 / BUYRUK, Ayşe Nur (2013), Muhasebe Standartlarına Göre Maden Kaynaklarının Araştırılması, Değerlendirilmesi, Dekapaj İşlemleri Ve Muhasebeleştirilmesi / Accountıng Of Exploratıon For, Evaluatıon And Strıppıng Operatıons Of Mıneral Resources Accordıng To Accountıng Standards,Download 3.37 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   290   291   292   293   294   295   296   297   ...   437
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
O’zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
davlat pedagogika
o’rta maxsus
axborot texnologiyalari
nomidagi toshkent
pedagogika instituti
texnologiyalari universiteti
navoiy nomidagi
samarqand davlat
guruh talabasi
ta’limi vazirligi
nomidagi samarqand
toshkent davlat
toshkent axborot
haqida tushuncha
Darsning maqsadi
xorazmiy nomidagi
Toshkent davlat
vazirligi toshkent
tashkil etish
Alisher navoiy
Ўзбекистон республикаси
rivojlantirish vazirligi
matematika fakulteti
pedagogika universiteti
таълим вазирлиги
sinflar uchun
Nizomiy nomidagi
tibbiyot akademiyasi
maxsus ta'lim
ta'lim vazirligi
махсус таълим
bilan ishlash
o’rta ta’lim
fanlar fakulteti
Referat mavzu
Navoiy davlat
haqida umumiy
umumiy o’rta
Buxoro davlat
fanining predmeti
fizika matematika
malakasini oshirish
universiteti fizika
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
jizzax davlat
davlat sharqshunoslik