Jass studies atif indeksi / jass studies citation index not


The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Download 3.37 Mb.
bet292/437
Sana22.01.2017
Hajmi3.37 Mb.
1   ...   288   289   290   291   292   293   294   295   ...   437
The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 1829-1850, February 2013, Fransa.

KARAL, D., AYDEMİR, E., (2012), Türkiye’de Kadına Yönelik Şiddet, Usak Yayınları, Ankara / GÖKULU, Gökhan; HOSTA, Nilay (2013), Basında Kadına Yönelik Şiddet Haberlerinin Analizi: Hürriyet, Sabah Ve Posta Gazeteleri Örneği (2005-2008) / Analysıs Of Prınt Medıa Coverage Of Vıolence Agaınst Women: A Case Of The Newspapers Of Hurrıyet, Sabah, And Posta (2005-2008), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 1829-1850, February 2013, Fransa.

KARAOĞLU, L, CELBİS, O, vd. (2006) Physical, emotional and sexual violence during pregnancy in Malatya, Turkey. Eur J Public Health Apr;16(2):149-56 / GÖKULU, Gökhan; HOSTA, Nilay (2013), Basında Kadına Yönelik Şiddet Haberlerinin Analizi: Hürriyet, Sabah Ve Posta Gazeteleri Örneği (2005-2008) / Analysıs Of Prınt Medıa Coverage Of Vıolence Agaınst Women: A Case Of The Newspapers Of Hurrıyet, Sabah, And Posta (2005-2008), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 1829-1850, February 2013, Fransa.

KLİTE, P., ROBERT A. B,, Jason SALZMAN., (1997) Baaad News: Local TV News in America. Denver, Colo.: Rocky / GÖKULU, Gökhan; HOSTA, Nilay (2013), Basında Kadına Yönelik Şiddet Haberlerinin Analizi: Hürriyet, Sabah Ve Posta Gazeteleri Örneği (2005-2008) / Analysıs Of Prınt Medıa Coverage Of Vıolence Agaınst Women: A Case Of The Newspapers Of Hurrıyet, Sabah, And Posta (2005-2008), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 1829-1850, February 2013, Fransa.

KOCACIK, F. ÇAĞLAYANDERELİ, M. (2009), ‚Ailede Kadına Yönelik Şiddet: Denizli İli Örneği‛ Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, Cilt 6, Sayı 2, 24-43 / GÖKULU, Gökhan; HOSTA, Nilay (2013), Basında Kadına Yönelik Şiddet Haberlerinin Analizi: Hürriyet, Sabah Ve Posta Gazeteleri Örneği (2005-2008) / Analysıs Of Prınt Medıa Coverage Of Vıolence Agaınst Women: A Case Of The Newspapers Of Hurrıyet, Sabah, And Posta (2005-2008), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 1829-1850, February 2013, Fransa.

KÖSEBALABAN DOĞAN, N. (2006). ‚Televizyon Programlarındaki Şiddet Öğelerinin Çocuklar Üzerindeki Etkisi ve Ebeveynlerin Tutumlarının Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma‛ İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, (26). S: 1-16 / GÖKULU, Gökhan; HOSTA, Nilay (2013), Basında Kadına Yönelik Şiddet Haberlerinin Analizi: Hürriyet, Sabah Ve Posta Gazeteleri Örneği (2005-2008) / Analysıs Of Prınt Medıa Coverage Of Vıolence Agaınst Women: A Case Of The Newspapers Of Hurrıyet, Sabah, And Posta (2005-2008), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 1829-1850, February 2013, Fransa.

KSGM. (2009) Türkiye’de Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet Araştırması, http://www.kadininstatusu.gov.tr/upload/mce/eski_site/tdvaw/doc/Ana_Rapor_Mizan_1.pdf erişim tarihi 14.02.2013 / GÖKULU, Gökhan; HOSTA, Nilay (2013), Basında Kadına Yönelik Şiddet Haberlerinin Analizi: Hürriyet, Sabah Ve Posta Gazeteleri Örneği (2005-2008) / Analysıs Of Prınt Medıa Coverage Of Vıolence Agaınst Women: A Case Of The Newspapers Of Hurrıyet, Sabah, And Posta (2005-2008), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 1829-1850, February 2013, Fransa.

KUÇURADİ, İ. (1996). Etik, Türkiye Felsefe Kurumu Yayınları, 2. Baskı, Ankara / GÖKULU, Gökhan; HOSTA, Nilay (2013), Basında Kadına Yönelik Şiddet Haberlerinin Analizi: Hürriyet, Sabah Ve Posta Gazeteleri Örneği (2005-2008) / Analysıs Of Prınt Medıa Coverage Of Vıolence Agaınst Women: A Case Of The Newspapers Of Hurrıyet, Sabah, And Posta (2005-2008), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 1829-1850, February 2013, Fransa.

LEVİNSON, D. (1990). Violence in cross-cultural perspective. Newbury Park: Sage Publications / GÖKULU, Gökhan; HOSTA, Nilay (2013), Basında Kadına Yönelik Şiddet Haberlerinin Analizi: Hürriyet, Sabah Ve Posta Gazeteleri Örneği (2005-2008) / Analysıs Of Prınt Medıa Coverage Of Vıolence Agaınst Women: A Case Of The Newspapers Of Hurrıyet, Sabah, And Posta (2005-2008), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 1829-1850, February 2013, Fransa.

MULLEY, K. (2001) ‘Victimized by the Media’ , Criminal Justice Matters, 43:1, 30-31 / GÖKULU, Gökhan; HOSTA, Nilay (2013), Basında Kadına Yönelik Şiddet Haberlerinin Analizi: Hürriyet, Sabah Ve Posta Gazeteleri Örneği (2005-2008) / Analysıs Of Prınt Medıa Coverage Of Vıolence Agaınst Women: A Case Of The Newspapers Of Hurrıyet, Sabah, And Posta (2005-2008), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 1829-1850, February 2013, Fransa.

NAYLOR, B. (2001) ‘Reporting violence in the British print media: gendered stories’, Howard Journal, 40(2): 180–94 / GÖKULU, Gökhan; HOSTA, Nilay (2013), Basında Kadına Yönelik Şiddet Haberlerinin Analizi: Hürriyet, Sabah Ve Posta Gazeteleri Örneği (2005-2008) / Analysıs Of Prınt Medıa Coverage Of Vıolence Agaınst Women: A Case Of The Newspapers Of Hurrıyet, Sabah, And Posta (2005-2008), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 1829-1850, February 2013, Fransa.

POTTER, J, W., (1999), On Media Violence, Sage Publications, Thousand Oaks, CA / GÖKULU, Gökhan; HOSTA, Nilay (2013), Basında Kadına Yönelik Şiddet Haberlerinin Analizi: Hürriyet, Sabah Ve Posta Gazeteleri Örneği (2005-2008) / Analysıs Of Prınt Medıa Coverage Of Vıolence Agaınst Women: A Case Of The Newspapers Of Hurrıyet, Sabah, And Posta (2005-2008), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 1829-1850, February 2013, Fransa.

REİNER, R. (2002) ‘Media made criminality: the representation of crime in the mass media’, in M. Maguire, R. Morgan and R. Reiner (eds), The Oxford Handbook of Criminology, 3rd edition. Oxford: Oxford University Press / GÖKULU, Gökhan; HOSTA, Nilay (2013), Basında Kadına Yönelik Şiddet Haberlerinin Analizi: Hürriyet, Sabah Ve Posta Gazeteleri Örneği (2005-2008) / Analysıs Of Prınt Medıa Coverage Of Vıolence Agaınst Women: A Case Of The Newspapers Of Hurrıyet, Sabah, And Posta (2005-2008), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 1829-1850, February 2013, Fransa.

SUBAŞI N, AKIN A. (2003) Kadına Yönelik Şiddet; Nedenleri ve Sonuçları. Toplumsal Cinsiyet, Sağlık ve Kadın (Ed. Akın A), s.231-249. Hacettepe Üniversitesi Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi, Hacettepe Üniversitesi Yayınları, Ankara / GÖKULU, Gökhan; HOSTA, Nilay (2013), Basında Kadına Yönelik Şiddet Haberlerinin Analizi: Hürriyet, Sabah Ve Posta Gazeteleri Örneği (2005-2008) / Analysıs Of Prınt Medıa Coverage Of Vıolence Agaınst Women: A Case Of The Newspapers Of Hurrıyet, Sabah, And Posta (2005-2008), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 1829-1850, February 2013, Fransa.

TNSA (Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması) (2003) .Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü. Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı Aile Planlaması Genel Müdürlüğü, Devlet Planlama Teşkilatı ve Avrupa Birliği. http://www.hips.hacettepe.edu.tr./tnsa2003.( Erişim:18 Mart 2009) / GÖKULU, Gökhan; HOSTA, Nilay (2013), Basında Kadına Yönelik Şiddet Haberlerinin Analizi: Hürriyet, Sabah Ve Posta Gazeteleri Örneği (2005-2008) / Analysıs Of Prınt Medıa Coverage Of Vıolence Agaınst Women: A Case Of The Newspapers Of Hurrıyet, Sabah, And Posta (2005-2008), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 1829-1850, February 2013, Fransa.

TOKDEMİR, M., DEVECİ, S.E., BARANSEL ISIR, A., AÇIK, Y., YAĞMUR, M., GÜLBAYRAK, C. & TÜRKOĞLU, A. (2009). İlköğretim Öğrencilerinin Fiziksel Şiddete Başvurma ve Fiziksel Şiddete Yaklaşımlarında Televizyon Programlarının Etkisi. Adli Tıp Dergisi, 6(2), 74-85 / GÖKULU, Gökhan; HOSTA, Nilay (2013), Basında Kadına Yönelik Şiddet Haberlerinin Analizi: Hürriyet, Sabah Ve Posta Gazeteleri Örneği (2005-2008) / Analysıs Of Prınt Medıa Coverage Of Vıolence Agaınst Women: A Case Of The Newspapers Of Hurrıyet, Sabah, And Posta (2005-2008), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 1829-1850, February 2013, Fransa.

United Nations, (2010). The World’s Women 2010: trends and statistics. New York: UN Department of Economic and Social Affairs / GÖKULU, Gökhan; HOSTA, Nilay (2013), Basında Kadına Yönelik Şiddet Haberlerinin Analizi: Hürriyet, Sabah Ve Posta Gazeteleri Örneği (2005-2008) / Analysıs Of Prınt Medıa Coverage Of Vıolence Agaınst Women: A Case Of The Newspapers Of Hurrıyet, Sabah, And Posta (2005-2008), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 1829-1850, February 2013, Fransa.

ÜNSAL, A., (1996), ‚Genişletilmiş Bir Şiddet Tipolojisi‛, İstanbul, Yapı Kredi Yayınları, Cogito Dergisi, S.6-7, Kış-Bahar 1996, 29-36 / GÖKULU, Gökhan; HOSTA, Nilay (2013), Basında Kadına Yönelik Şiddet Haberlerinin Analizi: Hürriyet, Sabah Ve Posta Gazeteleri Örneği (2005-2008) / Analysıs Of Prınt Medıa Coverage Of Vıolence Agaınst Women: A Case Of The Newspapers Of Hurrıyet, Sabah, And Posta (2005-2008), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 1829-1850, February 2013, Fransa.

VAHİP, I., & DOĞANAVŞARGİL, O. (2006). Aile içi fiziksel şiddet ve kadın hastalarımız. Türk Psikiyatri Dergisi, 17(2), 107–114 / GÖKULU, Gökhan; HOSTA, Nilay (2013), Basında Kadına Yönelik Şiddet Haberlerinin Analizi: Hürriyet, Sabah Ve Posta Gazeteleri Örneği (2005-2008) / Analysıs Of Prınt Medıa Coverage Of Vıolence Agaınst Women: A Case Of The Newspapers Of Hurrıyet, Sabah, And Posta (2005-2008), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 1829-1850, February 2013, Fransa.

WILLIAMS, P., and DICKINSON, J., (1993), ‚Fear of Crime: Read All About It? The Relationship Between Newspaper Crime Reporting and Fear of Crime‛, British Journal of Criminology, 33, 1: 33–56 / GÖKULU, Gökhan; HOSTA, Nilay (2013), Basında Kadına Yönelik Şiddet Haberlerinin Analizi: Hürriyet, Sabah Ve Posta Gazeteleri Örneği (2005-2008) / Analysıs Of Prınt Medıa Coverage Of Vıolence Agaınst Women: A Case Of The Newspapers Of Hurrıyet, Sabah, And Posta (2005-2008), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 1829-1850, February 2013, Fransa.

YAVUZER, H., (2001), Çocuk ve Suç, Remzi Kitabevi, İstanbul / GÖKULU, Gökhan; HOSTA, Nilay (2013), Basında Kadına Yönelik Şiddet Haberlerinin Analizi: Hürriyet, Sabah Ve Posta Gazeteleri Örneği (2005-2008) / Analysıs Of Prınt Medıa Coverage Of Vıolence Agaınst Women: A Case Of The Newspapers Of Hurrıyet, Sabah, And Posta (2005-2008), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 1829-1850, February 2013, Fransa.

AKSOY, Ömer Asım (1993), Atasözleri Sözlüğü 1, İnkılâp Kitabevi, İstanbul / TUĞLUK, Mehmet Emin (2013), Atasözlerini İçine Alan Kullanım Kalıpları / The Use Patterns Includıng The Proverbs, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 1851-1874, February 2013, Fransa.

BİLGİN, Muhittin (2006), Anlamdan Anlatıma Türkçemiz, Anı Yayıncılık, Ankara / TUĞLUK, Mehmet Emin (2013), Atasözlerini İçine Alan Kullanım Kalıpları / The Use Patterns Includıng The Proverbs, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 1851-1874, February 2013, Fransa.

BİRTEK, Ferit (1944), En Eski Türk Savları, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara / TUĞLUK, Mehmet Emin (2013), Atasözlerini İçine Alan Kullanım Kalıpları / The Use Patterns Includıng The Proverbs, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 1851-1874, February 2013, Fransa.

BORATAV, Pertev Naili (1969), 100 Soruda Türk Halk Edebiyatı, Gerçek Yayınları, İstanbul / TUĞLUK, Mehmet Emin (2013), Atasözlerini İçine Alan Kullanım Kalıpları / The Use Patterns Includıng The Proverbs, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 1851-1874, February 2013, Fransa.

BOZKAPLAN, Şerif Ali (2004), “Atasözlerinin Yapı ve İşleyiş Biçimlerine İlişkin Bir Örnekleme Modeli”, V. Uluslararası Türk Dili Kurultayı Bildirileri, C I, s. 513-552. Ankara / TUĞLUK, Mehmet Emin (2013), Atasözlerini İçine Alan Kullanım Kalıpları / The Use Patterns Includıng The Proverbs, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 1851-1874, February 2013, Fransa.

BOZKAPLAN, Şerif Ali (2007), “Atasözlerinde Tahkiye”, Turkish Studies International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, Volume 2/4, Fall 2007, s.1105-1109 / TUĞLUK, Mehmet Emin (2013), Atasözlerini İçine Alan Kullanım Kalıpları / The Use Patterns Includıng The Proverbs, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 1851-1874, February 2013, Fransa.

Divânü Lügati’t-Türk (2006), (Çev. Besim Atalay), Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara / TUĞLUK, Mehmet Emin (2013), Atasözlerini İçine Alan Kullanım Kalıpları / The Use Patterns Includıng The Proverbs, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 1851-1874, February 2013, Fransa.

BOZYİĞİT, Ali Esat (1983), “Karşılaştırmalı Atasözleri”, Türk Folkloru, S 52, s.13-15 / TUĞLUK, Mehmet Emin (2013), Atasözlerini İçine Alan Kullanım Kalıpları / The Use Patterns Includıng The Proverbs, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 1851-1874, February 2013, Fransa.

CAFEROĞLU, Ahmet (1930), “Orhun Abideleri‟nde Atalarsözü”, Halk Bilgisi Haberleri, C 1, S 3, s. 43-46 / TUĞLUK, Mehmet Emin (2013), Atasözlerini İçine Alan Kullanım Kalıpları / The Use Patterns Includıng The Proverbs, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 1851-1874, February 2013, Fransa.

ÇOBANOĞLU, Özkul (2004), Türk Dünyası Ortak Atasözleri Sözlüğü, Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı, Ankara / TUĞLUK, Mehmet Emin (2013), Atasözlerini İçine Alan Kullanım Kalıpları / The Use Patterns Includıng The Proverbs, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 1851-1874, February 2013, Fransa.

DİLÇİN, Dehri (2000), Edebiyatımızda Atasözleri, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara / TUĞLUK, Mehmet Emin (2013), Atasözlerini İçine Alan Kullanım Kalıpları / The Use Patterns Includıng The Proverbs, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 1851-1874, February 2013, Fransa.

ELÇİN, ġükrü (1986), Halk Edebiyatına Giriş, Sevinç Matbaası, Ankara / TUĞLUK, Mehmet Emin (2013), Atasözlerini İçine Alan Kullanım Kalıpları / The Use Patterns Includıng The Proverbs, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 1851-1874, February 2013, Fransa.

ERCİLASUN, Ahmet Bican (2008), Başlangıçtan Yirminci Yüzyıla Türk Dili Tarihi, Akçağ Yayınları, Ankara / TUĞLUK, Mehmet Emin (2013), Atasözlerini İçine Alan Kullanım Kalıpları / The Use Patterns Includıng The Proverbs, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 1851-1874, February 2013, Fransa.

GÜLENSOY, Tuncer (2000), Türkçe El Kitabı, Akçağ Yayınları, Ankara / TUĞLUK, Mehmet Emin (2013), Atasözlerini İçine Alan Kullanım Kalıpları / The Use Patterns Includıng The Proverbs, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 1851-1874, February 2013, Fransa.

İZBUDAK, Velet (1936), Atalar Sözü, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara / TUĞLUK, Mehmet Emin (2013), Atasözlerini İçine Alan Kullanım Kalıpları / The Use Patterns Includıng The Proverbs, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 1851-1874, February 2013, Fransa.

KARADEMİR, Mahmut (2004), “Atasözlerinde Manzum Yapı Üzerine Bazı Dikkatler”, Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, S 23, Erzurum / TUĞLUK, Mehmet Emin (2013), Atasözlerini İçine Alan Kullanım Kalıpları / The Use Patterns Includıng The Proverbs, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 1851-1874, February 2013, Fransa.

KARADEMİR, Fevzi (2010), Türk Halk Bilmeceleri Yapı Dil Üslup Özellikleri, Gaziantep / TUĞLUK, Mehmet Emin (2013), Atasözlerini İçine Alan Kullanım Kalıpları / The Use Patterns Includıng The Proverbs, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 1851-1874, February 2013, Fransa.

MAHMUT, Nedret (1976), “Fıkra (Anekdotik) Atasözlerinin Özellikleri”, I. Uluslararası Türk Folklor Kongresi Bildirileri, II. Cilt Halk Edebiyatı, Ankara, s. 173-180 / TUĞLUK, Mehmet Emin (2013), Atasözlerini İçine Alan Kullanım Kalıpları / The Use Patterns Includıng The Proverbs, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 1851-1874, February 2013, Fransa.

OY, Aydın (1972), Tarih Boyunca Türk Atasözleri, Türkiye İş Bankası Yayınları, İstanbul / TUĞLUK, Mehmet Emin (2013), Atasözlerini İçine Alan Kullanım Kalıpları / The Use Patterns Includıng The Proverbs, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 1851-1874, February 2013, Fransa.

ÖZKAN, İbrahim (2011), “Türk Atasözlerinde Yinelemeler”, Turkish Studies International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, Volume 6/1 Winter, s.1595-1603 / TUĞLUK, Mehmet Emin (2013), Atasözlerini İçine Alan Kullanım Kalıpları / The Use Patterns Includıng The Proverbs, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 1851-1874, February 2013, Fransa.

PALA, İskender (1999), Ansiklopedik Divan Şiiri Sözlüğü, Ötüken Yayınları, İstanbul / TUĞLUK, Mehmet Emin (2013), Atasözlerini İçine Alan Kullanım Kalıpları / The Use Patterns Includıng The Proverbs, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 1851-1874, February 2013, Fransa.

TUĞLUK Mehmet Emin, (2012), Atasözlerinin Sınıflandırılması ve Yapısal Özellikleri, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Dicle Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü Diyarbakır / TUĞLUK, Mehmet Emin (2013), Atasözlerini İçine Alan Kullanım Kalıpları / The Use Patterns Includıng The Proverbs, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 1851-1874, February 2013, Fransa.

AKŞİT, S. (2004), ‚Tarımsal Topraklarda Sürüm Yöntemi İle Çizgi (Rill) Erozyonu Arasındaki İlişkinin Analizi‛, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 24, Sayı:1, Ankara / AKŞİT, Selahattin ( 2013 ), Arazi Toplulaştırması Üzerine Çiftçi Algısı: Yeşildere Örneği (Denizli) / Farmers' Perceptıon On Land Consolıdatıon: Yesildere Case (Denizli), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3,p. 1-19, March 2013, Fransa.

AKŞİT, S. (2003), ‚Damla Erozyonu ile Tarımsal Topraklarda Sürüm Yöntemi Arasındaki İlişkinin Analizi‛, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 23, Sayı:1, Ankara / AKŞİT, Selahattin ( 2013 ), Arazi Toplulaştırması Üzerine Çiftçi Algısı: Yeşildere Örneği (Denizli) / Farmers' Perceptıon On Land Consolıdatıon: Yesildere Case (Denizli), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3,p. 1-19, March 2013, Fransa.

ALTINTAŞ, G., AKÇAY, Y. (2009), ‚Arazi Toplulaştırma Uygulamalarında Üreticilerin Toplulaştırmaya Bakış Açılarını Etkileyen Faktörler (Tokat-Erbaa Örneği)‛, Tarım Ekonomisi Dergisi, 15(1) 35-43 / AKŞİT, Selahattin ( 2013 ), Arazi Toplulaştırması Üzerine Çiftçi Algısı: Yeşildere Örneği (Denizli) / Farmers' Perceptıon On Land Consolıdatıon: Yesildere Case (Denizli), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3,p. 1-19, March 2013, Fransa.

Arazi Toplulaştırma Çalışmaları, Tarım Reformu Genel Müdürlüğü, http://www. tarimreformu. gov.tr/Icerik.aspx?MenuID=225(Erişim tarihi 14.09.2012) / AKŞİT, Selahattin ( 2013 ), Arazi Toplulaştırması Üzerine Çiftçi Algısı: Yeşildere Örneği (Denizli) / Farmers' Perceptıon On Land Consolıdatıon: Yesildere Case (Denizli), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3,p. 1-19, March 2013, Fransa.

BACKMAN, M. (2002). Rural Development by Land Consolidation in Sweden. Paper, FIG XXII International Congress. Washington, D.C. 19.-26.4.2002, 12 p / AKŞİT, Selahattin ( 2013 ), Arazi Toplulaştırması Üzerine Çiftçi Algısı: Yeşildere Örneği (Denizli) / Farmers' Perceptıon On Land Consolıdatıon: Yesildere Case (Denizli), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3,p. 1-19, March 2013, Fransa.

BOYRAZ, Z. ÜSTÜNDAĞ, Ö. (2008), “Kırsal Alanlarda Arazi Toplulaştırma Çalışmalarının Önemi‛, e-Journal of New World Sciences Academy, Cilt: 3, Sayı: 3 / AKŞİT, Selahattin ( 2013 ), Arazi Toplulaştırması Üzerine Çiftçi Algısı: Yeşildere Örneği (Denizli) / Farmers' Perceptıon On Land Consolıdatıon: Yesildere Case (Denizli), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3,p. 1-19, March 2013, Fransa.

DEMİREL, Z. (1999), Arazi Toplulaştırma, Yıldız Teknik Üniversitesi Basım – Yayım Merkezi, 2. Baskı, İstanbul / AKŞİT, Selahattin ( 2013 ), Arazi Toplulaştırması Üzerine Çiftçi Algısı: Yeşildere Örneği (Denizli) / Farmers' Perceptıon On Land Consolıdatıon: Yesildere Case (Denizli), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3,p. 1-19, March 2013, Fransa.

Denizli Acıpayam Yeşildere Arazi Toplulaştırması Parselasyon Haritası, Denizli İl Özel İdaresi, Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü, 2013 / AKŞİT, Selahattin ( 2013 ), Arazi Toplulaştırması Üzerine Çiftçi Algısı: Yeşildere Örneği (Denizli) / Farmers' Perceptıon On Land Consolıdatıon: Yesildere Case (Denizli), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3,p. 1-19, March 2013, Fransa.

ERDOĞAN, İ. (2003)Pozitivist Metodoloji: Bilimsel Araştırma Tasarımı İstatistiksel Yöntemler Analiz ve Yorum, Erk Yayınları, ISBN:975931 30 30, Ankara / AKŞİT, Selahattin ( 2013 ), Arazi Toplulaştırması Üzerine Çiftçi Algısı: Yeşildere Örneği (Denizli) / Farmers' Perceptıon On Land Consolıdatıon: Yesildere Case (Denizli),Download 3.37 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   288   289   290   291   292   293   294   295   ...   437
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
O’zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
davlat pedagogika
o’rta maxsus
axborot texnologiyalari
nomidagi toshkent
pedagogika instituti
texnologiyalari universiteti
navoiy nomidagi
samarqand davlat
guruh talabasi
ta’limi vazirligi
nomidagi samarqand
toshkent davlat
toshkent axborot
haqida tushuncha
Darsning maqsadi
xorazmiy nomidagi
Toshkent davlat
vazirligi toshkent
tashkil etish
Alisher navoiy
Ўзбекистон республикаси
rivojlantirish vazirligi
matematika fakulteti
pedagogika universiteti
таълим вазирлиги
sinflar uchun
Nizomiy nomidagi
tibbiyot akademiyasi
maxsus ta'lim
ta'lim vazirligi
махсус таълим
bilan ishlash
o’rta ta’lim
fanlar fakulteti
Referat mavzu
Navoiy davlat
haqida umumiy
umumiy o’rta
Buxoro davlat
fanining predmeti
fizika matematika
malakasini oshirish
universiteti fizika
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
jizzax davlat
davlat sharqshunoslik