Jass studies atif indeksi / jass studies citation index not


TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Download 3.37 Mb.
bet29/437
Sana22.01.2017
Hajmi3.37 Mb.
1   ...   25   26   27   28   29   30   31   32   ...   437
TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 2, p. 109-128, April 2012, Ankara.
KRANE, Deborah ve Gary S. Marshall (2003), “Democracy and Public Policy”, içinde JackRabin (der.), Encyclopedia of Public Administration and Public Policy, NewYork: MarcelDekker, ss. 1-7 / DEMİRCİ, Metin (2012), İdil-Ural Bölgesi Müslümanlarının Meşhur Müftüsü Rızaeddin Fahreddin’in Edebî Eserlerinin Dili / The Language Of Lıterary Works Of Rızaeddin Fahreddin Who Is Well-Known Muftı Among Muslums Of Idıl-Ural Regıon, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 2, p. 109-128, April 2012, Ankara.
KRUSKAL ve WALLİS (1952), Use of ranks in one-criterion variance analysis, Journal ofthe American Statistical Association 47 (260), ss. 583–621 / DEMİRCİ, Metin (2012), İdil-Ural Bölgesi Müslümanlarının Meşhur Müftüsü Rızaeddin Fahreddin’in Edebî Eserlerinin Dili / The Language Of Lıterary Works Of Rızaeddin Fahreddin Who Is Well-Known Muftı Among Muslums Of Idıl-Ural Regıon, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 2, p. 109-128, April 2012, Ankara.
MANN, H. B. ve WHĠTNEY, D. R. (1947), "On a Test of Whether one of Two RandomVariables is Stochastically Larger than the Other, Annals of Mathematical

Statistics 18 (1), ss. 50–60 / DEMİRCİ, Metin (2012), İdil-Ural Bölgesi Müslümanlarının Meşhur Müftüsü Rızaeddin Fahreddin’in Edebî Eserlerinin Dili / The Language Of Lıterary Works Of Rızaeddin Fahreddin Who Is Well-Known Muftı Among Muslums Of Idıl-Ural Regıon,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 2, p. 109-128, April 2012, Ankara.


MARDİN, Şerif (2008), Bütün Eserleri 1: Jön Türklerin Siyasi Fikirleri: 1895-1908,

İstanbul: İletişim Yayınları / DEMİRCİ, Metin (2012), İdil-Ural Bölgesi Müslümanlarının Meşhur Müftüsü Rızaeddin Fahreddin’in Edebî Eserlerinin Dili / The Language Of Lıterary Works Of Rızaeddin Fahreddin Who Is Well-Known Muftı Among Muslums Of Idıl-Ural Regıon, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 2, p. 109-128, April 2012, Ankara.


MOUZELİS, Nicos P. (2003), Örgüt ve Bürokrasi: Modern Teorilerin Analizi, Çev: H.

Bahadır Akın, Çizgi Kitapevi, Konya / DEMİRCİ, Metin (2012), İdil-Ural Bölgesi Müslümanlarının Meşhur Müftüsü Rızaeddin Fahreddin’in Edebî Eserlerinin Dili / The Language Of Lıterary Works Of Rızaeddin Fahreddin Who Is Well-Known Muftı Among Muslums Of Idıl-Ural Regıon,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 2, p. 109-128, April 2012, Ankara.
NUNNALLY, J. C. (1978), Psychometric Theory (2nd ed.), McGraw-Hill, New York / DEMİRCİ, Metin (2012), İdil-Ural Bölgesi Müslümanlarının Meşhur Müftüsü Rızaeddin Fahreddin’in Edebî Eserlerinin Dili / The Language Of Lıterary Works Of Rızaeddin Fahreddin Who Is Well-Known Muftı Among Muslums Of Idıl-Ural Regıon, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 2, p. 109-128, April 2012, Ankara.
OTT, Steven J. (1989), The Organizational Culture Perspective, Brooks/Cole, Pacific

Grove, ABD / DEMİRCİ, Metin (2012), İdil-Ural Bölgesi Müslümanlarının Meşhur Müftüsü Rızaeddin Fahreddin’in Edebî Eserlerinin Dili / The Language Of Lıterary Works Of Rızaeddin Fahreddin Who Is Well-Known Muftı Among Muslums Of Idıl-Ural Regıon, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 2, p. 109-128, April 2012, Ankara.


ÖZEN, Şükrü (1996), Bürokratik Kültür 1: Yönetsel Değerlerin Toplumsal Temelleri,

TODAIE Yayınları, Ankara / DEMİRCİ, Metin (2012), İdil-Ural Bölgesi Müslümanlarının Meşhur Müftüsü Rızaeddin Fahreddin’in Edebî Eserlerinin Dili / The Language Of Lıterary Works Of Rızaeddin Fahreddin Who Is Well-Known Muftı Among Muslums Of Idıl-Ural Regıon, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 2, p. 109-128, April 2012, Ankara.


ÖZTEKİN, Ali (2001), Siyaset Bilimine Giriş, Siyasal Kitabevi, Ankara / DEMİRCİ, Metin (2012), İdil-Ural Bölgesi Müslümanlarının Meşhur Müftüsü Rızaeddin Fahreddin’in Edebî Eserlerinin Dili / The Language Of Lıterary Works Of Rızaeddin Fahreddin Who Is Well-Known Muftı Among Muslums Of Idıl-Ural Regıon, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 2, p. 109-128, April 2012, Ankara.
ÖZTÜRK, N. Kemal; BAYRAM Coşkun (2003), Yeni Devlet Anlayışı ve Türkiye‟de

Devletin Kalite ve Etkinlik İle Buluşması”, Türk İdare Dergisi, Sayı 439 (Haziran

2003), ss. 71-104 / DEMİRCİ, Metin (2012), İdil-Ural Bölgesi Müslümanlarının Meşhur Müftüsü Rızaeddin Fahreddin’in Edebî Eserlerinin Dili / The Language Of Lıterary Works Of Rızaeddin Fahreddin Who Is Well-Known Muftı Among Muslums Of Idıl-Ural Regıon, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 2, p. 109-128, April 2012, Ankara.
ÖZUĞURLU, Metin ve CAHİT Emre (2002), Mülki İdare Bürokrasisinin Toplumsal-

Ekonomik Görünümü, Mülki İdare Araştırması (MİAR) / DEMİRCİ, Metin (2012), İdil-Ural Bölgesi Müslümanlarının Meşhur Müftüsü Rızaeddin Fahreddin’in Edebî Eserlerinin Dili / The Language Of Lıterary Works Of Rızaeddin Fahreddin Who Is Well-Known Muftı Among Muslums Of Idıl-Ural Regıon,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 2, p. 109-128, April 2012, Ankara.


PETERS, GUY B. (2001),The Politics of Bureaucracy,Routledge, Londra-New York / DEMİRCİ, Metin (2012), İdil-Ural Bölgesi Müslümanlarının Meşhur Müftüsü Rızaeddin Fahreddin’in Edebî Eserlerinin Dili / The Language Of Lıterary Works Of Rızaeddin Fahreddin Who Is Well-Known Muftı Among Muslums Of Idıl-Ural Regıon, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 2, p. 109-128, April 2012, Ankara.
SHİVELY, Phillips W. (1995), Power and Choice: An Introduction to Political Science,

McGraw-Hill, New York York / DEMİRCİ, Metin (2012), İdil-Ural Bölgesi Müslümanlarının Meşhur Müftüsü Rızaeddin Fahreddin’in Edebî Eserlerinin Dili / The Language Of Lıterary Works Of Rızaeddin Fahreddin Who Is Well-Known Muftı Among Muslums Of Idıl-Ural Regıon, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 2, p. 109-128, April 2012, Ankara.


SLATTERY, Martin (2003), Key Ideas in Sociology, Nelson Thornes, Cheltenham, UK / DEMİRCİ, Metin (2012), İdil-Ural Bölgesi Müslümanlarının Meşhur Müftüsü Rızaeddin Fahreddin’in Edebî Eserlerinin Dili / The Language Of Lıterary Works Of Rızaeddin Fahreddin Who Is Well-Known Muftı Among Muslums Of Idıl-Ural Regıon, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 2, p. 109-128, April 2012, Ankara.
SMİRNOV, N. V. (1948), Table for estimating the goodness of fit of empirical distributions,Annals of the Mathematical Statistics, 19, ss. 279-281 / DEMİRCİ, Metin (2012), İdil-Ural Bölgesi Müslümanlarının Meşhur Müftüsü Rızaeddin Fahreddin’in Edebî Eserlerinin Dili / The Language Of Lıterary Works Of Rızaeddin Fahreddin Who Is Well-Known Muftı Among Muslums Of Idıl-Ural Regıon, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 2, p. 109-128, April 2012, Ankara.
ŞAYLAN, Gencay (1972), “Türkiye‟de ve Yabancı Ülkelerde Yüksek Memurlar Sorunu”,Amme İdaresi Dergisi, cilt 5, Sayı 1, ss. 43-57 / DEMİRCİ, Metin (2012), İdil-Ural Bölgesi Müslümanlarının Meşhur Müftüsü Rızaeddin Fahreddin’in Edebî Eserlerinin Dili / The Language Of Lıterary Works Of Rızaeddin Fahreddin Who Is Well-Known Muftı Among Muslums Of Idıl-Ural Regıon, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 2, p. 109-128, April 2012, Ankara.
ŞAYLAN, Gencay (1974), Türkiye’de Kapitalizm, Bürokrasi ve Siyasal İdeoloji, TODAİE Yayınları, No:140, Ankara / DEMİRCİ, Metin (2012), İdil-Ural Bölgesi Müslümanlarının Meşhur Müftüsü Rızaeddin Fahreddin’in Edebî Eserlerinin Dili / The Language Of Lıterary Works Of Rızaeddin Fahreddin Who Is Well-Known Muftı Among Muslums Of Idıl-Ural Regıon,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 2, p. 109-128, April 2012, Ankara.
TÜRKÖNE, Mümtaz‟er (2005), Siyaset, Lotus Yayınları, Ankara / DEMİRCİ, Metin (2012), İdil-Ural Bölgesi Müslümanlarının Meşhur Müftüsü Rızaeddin Fahreddin’in Edebî Eserlerinin Dili / The Language Of Lıterary Works Of Rızaeddin Fahreddin Who Is Well-Known Muftı Among Muslums Of Idıl-Ural Regıon, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 2, p. 109-128, April 2012, Ankara.
AÇIK, Fatma (2008). Türkiye’de Yabancılara Türkçe Öğretilirken Karşılaşılan Sorunlar veÇözüm Önerileri, Uluslararası Türkçe Eğitimi ve Öğretimi Sempozyumu Bildirisi.Doğu Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü, Lefkoşa / GÜLER, Esra Birsen (2012),Yabancılara Türkçe Öğretiminde “Öğretmen” Unsuru / “Teacher” Fact In Teachıng Turkısh As A Foreıgn Language,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 2, p. 129-134, April 2012, Ankara.
AYDIN, A.(2000).Uluslar arası Dünyada Türkçe Öğretimi Sempozyumu, Erişim Adresi:http://www.turkcede.org/yabancilara-turkce-ogretimi/433-avrupa-birliginin-diloretimine-karsi-tutumu-ve-turkcenin-yabanci-dil-olarak-ogretilmesi.html (EriŞim

Tarihi: 20.10.2011) / GÜLER, Esra Birsen (2012),Yabancılara Türkçe Öğretiminde “Öğretmen” Unsuru / “Teacher” Fact In Teachıng Turkısh As A Foreıgn Language,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 2, p. 129-134, April 2012, Ankara.


AKARSU, Bedia. (1998). Dil-Kültür Bağlantısı, İstanbul: İnkılap Yayınları / GÜLER, Esra Birsen (2012),Yabancılara Türkçe Öğretiminde “Öğretmen” Unsuru / “Teacher” Fact In Teachıng Turkısh As A Foreıgn Language,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 2, p. 129-134, April 2012, Ankara.
BÖLÜKBAŞ, Fatma; KESKİN, Funda (2010). Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde

Metinlerin Kültür Aktarımındaki İşlevi, Turkish Studies. 5/4, 221-235 / GÜLER, Esra Birsen (2012),Yabancılara Türkçe Öğretiminde “Öğretmen” Unsuru / “Teacher” Fact In Teachıng Turkısh As A Foreıgn Language,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 2, p. 129-134, April 2012, Ankara.


ÇİFTÇİ, Musa (2011). Türkçe Öğretmeni Yetiştirme Programı Sorunu, Turkish Studies. 6/1,399-405 / GÜLER, Esra Birsen (2012),Yabancılara Türkçe Öğretiminde “Öğretmen” Unsuru / “Teacher” Fact In Teachıng Turkısh As A Foreıgn Language,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 2, p. 129-134, April 2012, Ankara.
GÖÇER, Ali; MOĞOL, Selçuk (2011). Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimiyle İlgili

Çalışmalara Genel Bir Bakış, Turkish Studies, 6/3, 797-810 / GÜLER, Esra Birsen (2012),Yabancılara Türkçe Öğretiminde “Öğretmen” Unsuru / “Teacher” Fact In Teachıng Turkısh As A Foreıgn Language,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 2, p. 129-134, April 2012, Ankara.


OZİL, Şeyda. (1991). “Dil ve Kültür”, Çağdaş Kültürümüz, Olgular – Sorunlar, İstanbul:Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Yayınları, s. 95-115 / GÜLER, Esra Birsen (2012), Yabancılara Türkçe Öğretiminde “Öğretmen” Unsuru / “Teacher” Fact In Teachıng Turkısh As A Foreıgn Language,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 2, p. 129-134, April 2012, Ankara.
TÜM, Gülden; MAVAŞOĞLU, Mustafa (2010). Türkçenin Yabancı Dil Olarak ÇukurovaÜniversitesinin Uygulamaları, Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri, Erişim Adresi: http://turkoloji.cu.edu.tr/YENI%20TURK%20DILI /yeni_turk_dili_ana_04.php. (Erişim Tarihi: 16.06.2011) / GÜLER, Esra Birsen (2012),Yabancılara Türkçe Öğretiminde “Öğretmen” Unsuru / “Teacher” Fact In Teachıng Turkısh As A Foreıgn Language, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 2, p. 129-134, April 2012, Ankara.
İPEKTEN, H. vd.(1988), Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü, Kültür ve

Turizm Bakanlığı Yayınları, Ankara / GÜMÜŞ, Nevin (2012), Bosnalı Abdülkerîm Sâmi‛Î Ve Dîvânı / Abdülkerîm Sâmi‛Î Of Bosna And His Dîvân,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 2, p. 135-143, April 2012, Ankara.


İSMÂİL BELİĞ (1999), (Hzl. Abdülkerim Abdülkadiroğlu), Nuhbetü’l-âsâr li-zeyli

zübdeti’l-Eş’âr, Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Yay., Ankara / GÜMÜŞ, Nevin (2012), Bosnalı Abdülkerîm Sâmi‛Î Ve Dîvânı / Abdülkerîm Sâmi‛Î Of Bosna And His Dîvân,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 2, p. 135-143, April 2012, Ankara.


MUSTAFA SAFÂYÎ (2005), (Hzl.Pervin Çapan), Tezkire-i Safâyî (Nuhbetü’l- Âsâr MinFevâidi’l- EŞ’âr), Atatürk Kültür Merkezi Yay., Ankara / GÜMÜŞ, Nevin (2012), Bosnalı Abdülkerîm Sâmi‛Î Ve Dîvânı / Abdülkerîm Sâmi‛Î Of Bosna And His Dîvân,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 2, p. 135-143, April 2012, Ankara.
MEHMED SÜREYYA, Sicil-i Osmânî, C.5, tarihvemedeniyet.org / GÜMÜŞ, Nevin (2012), Bosnalı Abdülkerîm Sâmi‛Î Ve Dîvânı / Abdülkerîm Sâmi‛Î Of Bosna And His Dîvân,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 2, p. 135-143, April 2012, Ankara.
MEHMED NÂİL TUMAN (2001), (Hzl. Cemâl Kurnaz- Mustafa Tatçı), Tuhfe-i Nâilî, BizimBüro Basım Yayım Dağıtım, Ankara / GÜMÜŞ, Nevin (2012), Bosnalı Abdülkerîm Sâmi‛Î Ve Dîvânı / Abdülkerîm Sâmi‛Î Of Bosna And His Dîvân, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 2, p. 135-143, April 2012, Ankara.
SÂLİM (2005), (Hzl. Adnan İnce), Tezkiretü’Ş-ġu’arâ, Atatürk Kültür MerkeziBaşkanlığı Yay., Ankara / GÜMÜŞ, Nevin (2012), Bosnalı Abdülkerîm Sâmi‛Î Ve Dîvânı / Abdülkerîm Sâmi‛Î Of Bosna And His Dîvân,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 2, p. 135-143, April 2012, Ankara.
TOPKAPI SARAYI MÜZESİ BAĞDAT KİTAPLIĞI, no:160. / GÜMÜŞ, Nevin (2012), Bosnalı Abdülkerîm Sâmi‛Î Ve Dîvânı /Abdülkerîm Sâmi‛Î Of Bosna And His Dîvân,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 2, p. 135-143, April 2012, Ankara.
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANSİKLOPEDİSİ (1990), Dergah Yayınları, İstanbul / GÜMÜŞ, Nevin (2012), Bosnalı Abdülkerîm Sâmi‛Î Ve Dîvânı / Abdülkerîm Sâmi‛Î Of Bosna And His Dîvân,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 2, p. 135-143, April 2012, Ankara.
UZUNÇARŞILI, İ.H. (1998), Osmanlı Tarihi, Türk Tarih Kurumu Yay., Ankara, c. III, I. Kısım / GÜMÜŞ, Nevin (2012), Bosnalı Abdülkerîm Sâmi‛Î Ve Dîvânı / Abdülkerîm Sâmi‛Î Of Bosna And His Dîvân,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 2, p. 135-143, April 2012, Ankara.
ÂŞIKPAŞAZÂDE (hazırlayan: Nihal Atsız), Tarih, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, No: 604, Ankara 1985 / GÜMÜŞKILIÇ, Mehmet (2012),Bir Gazavat-Nâme Etrafında Hz. Ali’nin HalkMuhayyilesindeki Yeri / Around A Gazavat-Nâme Hz. Ali’s Place In People’s Imagınatıon,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 2, p. 145-155, April 2012, Ankara.
BURAK Bekir, Fütüvvet Ruhunun Aşkın Kahramanı Hazreti Ali, Rehber Yayınları, İstanbul 2005 / GÜMÜŞKILIÇ, Mehmet (2012),Bir Gazavat-Nâme Etrafında Hz. Ali’nin HalkMuhayyilesindeki Yeri / Around A Gazavat-Nâme Hz. Ali’s Place In People’s Imagınatıon,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 2, p. 145-155, April 2012, Ankara.
FIĞLALI Ethem Ruhi, “Ali”, İslâm Ansiklopedisi, C.2, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları,İstanbul 1989 / GÜMÜŞKILIÇ, Mehmet (2012),Bir Gazavat-Nâme Etrafında Hz. Ali’nin Halk Muhayyilesindeki Yeri / Around A Gazavat-Nâme Hz. Ali’s Place In People’s Imagınatıon,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 2, p. 145-155, April 2012, Ankara.
MATTE Jean Louis, Hz. Ali Cenknâmeleri, Kitabevi Yayınevi, İstanbul 2004 / GÜMÜŞKILIÇ, Mehmet (2012),Bir Gazavat-Nâme Etrafında Hz. Ali’nin Halk Muhayyilesindeki Yeri / Around A Gazavat-Nâme Hz. Ali’s Place In People’s Imagınatıon,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 2, p. 145-155, April 2012, Ankara.
DEMİR N. ve ERDEM M. D., Hz. Ali Cenkleri, C.1, Destan Yayınları, Ankara 2007 / GÜMÜŞKILIÇ, Mehmet (2012),Bir Gazavat-Nâme Etrafında Hz. Ali’nin Halk Muhayyilesindeki Yeri / Around A Gazavat-Nâme Hz. Ali’s Place In People’s Imagınatıon,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 2, p. 145-155, April 2012, Ankara.
FAKÎH Tursun, Cumhur-nâme, Yapı Kredi Sermet Çifter Kütüphanesi, No: 978 / GÜMÜŞKILIÇ, Mehmet (2012),Bir Gazavat-Nâme Etrafında Hz. Ali’nin Halk Muhayyilesindeki Yeri / Around A Gazavat-Nâme Hz. Ali’s Place In People’s Imagınatıon,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 2, p. 145-155, April 2012, Ankara.
AKDEMİR, Cihan, Nurettin Topçu- Necip Fazıl Kısakürek- Sezai Karakoç‟ta İdeal Gençlik Tasavvuru, Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, 2010 / IŞIK, İsa (2012),Sezai Karakoç Yahut Diriliş Düşüncesi İzleğinde Bir Şair: Necat Çavuş / A Poet Followıng Sezaı Karakoc Or Hıs Resurrectıon Idea: Necat Çavuş,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 2, p. 163-171, April 2012,Ankara.
ANALAY, Kadir, Sezai Karakoç ve Diriliş Düşüncesi, Dicle Üniversitesi Sosyal BilimlerEnstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, 2009 / IŞIK, İsa (2012),Sezai Karakoç Yahut Diriliş Düşüncesi İzleğinde Bir Şair: Necat Çavuş / A Poet Followıng Sezaı Karakoc Or Hıs Resurrectıon Idea: Necat Çavuş,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 2, p. 163-171, April 2012,Ankara.
BAŞ, Münire Kevser, Diriliş Taşları, Lotus Yayınevi, Ankara, 2008 / IŞIK, İsa (2012),Sezai Karakoç Yahut Diriliş Düşüncesi İzleğinde Bir Şair: Necat Çavuş / A Poet Followıng Sezaı Karakoc Or Hıs Resurrectıon Idea: Necat Çavuş,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 2, p. 163-171, April 2012,Ankara.
ÇAVUŞ, Necat, Amerika, Yedi İklim Yayınları, İstanbul, 2003/ IŞIK, İsa (2012),Sezai Karakoç Yahut Diriliş Düşüncesi İzleğinde Bir Şair: Necat Çavuş / A Poet Followıng Sezaı Karakoc Or Hıs Resurrectıon Idea: Necat Çavuş,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 2, p. 163-171, April 2012,Ankara.
ÇAVUŞ, Necat, Bindörtyüzondokuz, Kaknüs Yayınları, İstanbul, 1999 / IŞIK, İsa (2012),Sezai Karakoç Yahut Diriliş Düşüncesi İzleğinde Bir Şair: Necat Çavuş / A Poet Followıng Sezaı Karakoc Or Hıs Resurrectıon Idea: Necat Çavuş,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 2, p. 163-171, April 2012,Ankara.
IŞIK, İsa, Sezai Karakoç‟un Şiirlerinde Anne ve Çocuk Teması, Fırat Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Elazığ, 2011 / IŞIK, İsa (2012),Sezai Karakoç Yahut Diriliş Düşüncesi İzleğinde Bir Şair: Necat Çavuş / A Poet Followıng Sezaı Karakoc Or Hıs Resurrectıon Idea: Necat Çavuş,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 2, p. 163-171, April 2012,Ankara.
KARAKOÇ, Sezai, Edebiyat Yazıları I. Medeniyetin Rüyası, Rüyanın Medeniyeti Şiir, Diriliş Yay, İstanbul, 2007 / IŞIK, İsa (2012),Sezai Karakoç Yahut Diriliş Düşüncesi İzleğinde Bir Şair: Necat Çavuş / A Poet Followıng Sezaı Karakoc Or Hıs Resurrectıon Idea: Necat Çavuş,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 2, p. 163-171, April 2012,Ankara.
KARAKOÇ, Sezai, Gün Doğmadan, Diriliş Yayınları, İstanbul, 2009 / IŞIK, İsa (2012),Sezai Karakoç Yahut Diriliş Düşüncesi İzleğinde Bir Şair: Necat Çavuş / A Poet Followıng Sezaı Karakoc Or Hıs Resurrectıon Idea: Necat Çavuş,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 2, p. 163-171, April 2012,Ankara.
KARAKOÇ, Sezai, İslamın Dirilişi, Diriliş Yayınları, İstanbul, 2005 / IŞIK, İsa (2012),Sezai Karakoç Yahut Diriliş Düşüncesi İzleğinde Bir Şair: Necat Çavuş / A Poet Followıng Sezaı Karakoc Or Hıs Resurrectıon Idea: Necat Çavuş,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 2, p. 163-171, April 2012,Ankara.
KARATAŞ, Turan, Doğu‟nun Yedinci Oğlu Sezai Karakoç, Kaknüs Yayınları, 1998 / IŞIK, İsa (2012),Sezai Karakoç Yahut Diriliş Düşüncesi İzleğinde Bir Şair: Necat Çavuş / A Poet Followıng Sezaı Karakoc Or Hıs Resurrectıon Idea: Necat Çavuş,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 2, p. 163-171, April 2012,Ankara.
BANGUOĞLU T. 1974, Türkçenin Grameri, İstanbul: Baha Matbaası / KAHRAMAN, Tahir (2012), Türkçedeki Belirtme Öbeklerinin Türleri Ve Bunların Adlandırılması / Types Of Determınatıve Phrases In Turkısh And Namıng Them, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 2, p. 173-181, April 2012, Ankara.
BİLGEGİL K. 1984, Türkçe Dilbilgisi, İstanbul: Dergah Yayınları / KAHRAMAN, Tahir (2012), Türkçedeki Belirtme Öbeklerinin Türleri Ve Bunların Adlandırılması / Types Of Determınatıve Phrases In Turkısh And Namıng Them,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 2, p. 173-181, April 2012, Ankara.
DELİCE İ. 2003, Türkçe Sözdizimi, İstanbul: Kitabevi / KAHRAMAN, Tahir (2012), Türkçedeki Belirtme Öbeklerinin Türleri Ve Bunların Adlandırılması / Types Of Determınatıve Phrases In Turkısh And Namıng Them,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 2, p. 173-181, April 2012, Ankara.
DENY J. (Çev. Elöve Ali Ulvi) 1941, Türk Dil Bilgisi, Ankara: TDK Yayınları / KAHRAMAN, Tahir (2012), Türkçedeki Belirtme Öbeklerinin Türleri Ve Bunların Adlandırılması / Types Of Determınatıve Phrases In Turkısh And Namıng Them,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 2, p. 173-181, April 2012, Ankara.
DİZDAROĞLU H. 1976, Tümcebilgisi, Ankara: Kalite Basımevi / KAHRAMAN, Tahir (2012), Türkçedeki Belirtme Öbeklerinin Türleri Ve Bunların Adlandırılması

Download 3.37 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   25   26   27   28   29   30   31   32   ...   437
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
O’zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
davlat pedagogika
o’rta maxsus
axborot texnologiyalari
nomidagi toshkent
pedagogika instituti
texnologiyalari universiteti
navoiy nomidagi
samarqand davlat
guruh talabasi
ta’limi vazirligi
nomidagi samarqand
toshkent davlat
toshkent axborot
haqida tushuncha
Darsning maqsadi
xorazmiy nomidagi
Toshkent davlat
vazirligi toshkent
tashkil etish
Alisher navoiy
Ўзбекистон республикаси
rivojlantirish vazirligi
matematika fakulteti
pedagogika universiteti
таълим вазирлиги
sinflar uchun
Nizomiy nomidagi
tibbiyot akademiyasi
maxsus ta'lim
ta'lim vazirligi
махсус таълим
bilan ishlash
o’rta ta’lim
fanlar fakulteti
Referat mavzu
Navoiy davlat
haqida umumiy
umumiy o’rta
Buxoro davlat
fanining predmeti
fizika matematika
malakasini oshirish
universiteti fizika
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
jizzax davlat
davlat sharqshunoslik