Jass studies atif indeksi / jass studies citation index not


The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Download 3.37 Mb.
bet288/437
Sana22.01.2017
Hajmi3.37 Mb.
1   ...   284   285   286   287   288   289   290   291   ...   437
The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 1721-1736, February 2013, Fransa.

HALSTEAD, J. M., & TAYLOR, J. M. (2000). Learning and teaching about values: A review of recent research. Cambridge Journal of Education, 30(2), 169-202 / ÖZTÜRK DEMİRBAŞ, Çağrı (2013), Coğrafya Öğretmenlerinin Toplumsal Değer Yönelimi Açısından Ekolojik İkilemlere İlişkin Tutumları: Kırşehir Örneği / Geography Teachers’ Ecologıcal Dılemma Attıtudes In Terms Of Socıal Value Orıentatıon: Kırsehır Sample, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 1721-1736, February 2013, Fransa.

KAYA, İ. VE GÜNDOĞDU, Y. (2007). Coğrafya Öğretmenlerinin Çevre Bilincini Oluşturma ve Geliştirmedeki Rolü: Diyarbakır Örneği. Doğu Coğrafya Dergisi; Cilt: 12 ; Sayı:18, Sayfa: 187-204 / ÖZTÜRK DEMİRBAŞ, Çağrı (2013), Coğrafya Öğretmenlerinin Toplumsal Değer Yönelimi Açısından Ekolojik İkilemlere İlişkin Tutumları: Kırşehir Örneği / Geography Teachers’ Ecologıcal Dılemma Attıtudes In Terms Of Socıal Value Orıentatıon: Kırsehır Sample, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 1721-1736, February 2013, Fransa.

KUŞDİL, E. VE KAĞITÇIBAŞI, Ç. (2000). Türk Öğretmenlerinin Değer Yönelimleri ve Scwartz Değer Kuramı. Türk Psikoloji Dergisi, Cilt: 15, Sayı: 42 / ÖZTÜRK DEMİRBAŞ, Çağrı (2013), Coğrafya Öğretmenlerinin Toplumsal Değer Yönelimi Açısından Ekolojik İkilemlere İlişkin Tutumları: Kırşehir Örneği / Geography Teachers’ Ecologıcal Dılemma Attıtudes In Terms Of Socıal Value Orıentatıon: Kırsehır Sample, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 1721-1736, February 2013, Fransa.

MCKEOWN, R. (2002). Education for Sustainable Development Toolkit. Funded by Waste Management Research and Education Institution. USA. Version:2 / ÖZTÜRK DEMİRBAŞ, Çağrı (2013), Coğrafya Öğretmenlerinin Toplumsal Değer Yönelimi Açısından Ekolojik İkilemlere İlişkin Tutumları: Kırşehir Örneği / Geography Teachers’ Ecologıcal Dılemma Attıtudes In Terms Of Socıal Value Orıentatıon: Kırsehır Sample, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 1721-1736, February 2013, Fransa.

MEHMEDOĞLU, U. (2006). Gençlik, değerler ve din: Küreselleşme, ahlak ve değerler. (Ed. U. Mehmedoğlu & Mehmedoğlu). İstanbul: Litera Yayıncılık / ÖZTÜRK DEMİRBAŞ, Çağrı (2013), Coğrafya Öğretmenlerinin Toplumsal Değer Yönelimi Açısından Ekolojik İkilemlere İlişkin Tutumları: Kırşehir Örneği / Geography Teachers’ Ecologıcal Dılemma Attıtudes In Terms Of Socıal Value Orıentatıon: Kırsehır Sample, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 1721-1736, February 2013, Fransa.

ÖZTÜRK DEMİRBAŞ, Ç. (2011). Coğrafya dersi öğretim programında sürdürülebilir kalkınma. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi. (ISSN:1303-5134), 8 (2). *Bağlantıda+. Erişim: http://www.insanbilimleri.com / ÖZTÜRK DEMİRBAŞ, Çağrı (2013), Coğrafya Öğretmenlerinin Toplumsal Değer Yönelimi Açısından Ekolojik İkilemlere İlişkin Tutumları: Kırşehir Örneği / Geography Teachers’ Ecologıcal Dılemma Attıtudes In Terms Of Socıal Value Orıentatıon: Kırsehır Sample, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 1721-1736, February 2013, Fransa.

ROBBİNS, A. (1993). Sınırsız güç (Çev: M. Değirmenci). İnkılâp Kitabevi Yayını. İstanbul / ÖZTÜRK DEMİRBAŞ, Çağrı (2013), Coğrafya Öğretmenlerinin Toplumsal Değer Yönelimi Açısından Ekolojik İkilemlere İlişkin Tutumları: Kırşehir Örneği / Geography Teachers’ Ecologıcal Dılemma Attıtudes In Terms Of Socıal Value Orıentatıon: Kırsehır Sample, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 1721-1736, February 2013, Fransa.

ROCH, S. G., VE SAMUELSON, C. D. (1997). Effects of environmental uncertainty and social value orientation in resource dilemmas. Organizational Behavior and Human Decision Processes 70(3), 221-235 / ÖZTÜRK DEMİRBAŞ, Çağrı (2013), Coğrafya Öğretmenlerinin Toplumsal Değer Yönelimi Açısından Ekolojik İkilemlere İlişkin Tutumları: Kırşehir Örneği / Geography Teachers’ Ecologıcal Dılemma Attıtudes In Terms Of Socıal Value Orıentatıon: Kırsehır Sample, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 1721-1736, February 2013, Fransa.

SCHWARTZ, S. (1996). Value Priorities and Behaviour. In C. Seligman, J.M. Olson ve M.P. Zanna (Eds.), The Psychology of Values: The Ontorio Symposium, Lawrance Erlbaum, Hillsdale, NJ, s.1-24 / ÖZTÜRK DEMİRBAŞ, Çağrı (2013), Coğrafya Öğretmenlerinin Toplumsal Değer Yönelimi Açısından Ekolojik İkilemlere İlişkin Tutumları: Kırşehir Örneği / Geography Teachers’ Ecologıcal Dılemma Attıtudes In Terms Of Socıal Value Orıentatıon: Kırsehır Sample, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 1721-1736, February 2013, Fransa.

ŞİRİN, A. (1983). Gençlerin değerler sıralaması üzerine bir araştırma. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. İstanbul.

TDK. (2009). Türkçe Sözlük. Türk Dil Kurumu Yayınları. Ankara / ÖZTÜRK DEMİRBAŞ, Çağrı (2013), Coğrafya Öğretmenlerinin Toplumsal Değer Yönelimi Açısından Ekolojik İkilemlere İlişkin Tutumları: Kırşehir Örneği / Geography Teachers’ Ecologıcal Dılemma Attıtudes In Terms Of Socıal Value Orıentatıon: Kırsehır Sample, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 1721-1736, February 2013, Fransa.

TUNG AU, W. AND KWONGS, J.Y.Y. (2004). Measurements and Effects of Social- Value Orientation in Social Dilemmas: A Review. (Contemporary Psychological Research on Social Dilemmas, Edited by: Suleiman, R., Budescu, D. V., Fischer, I. and Messick, D.M.). Combridge University Press, USA / ÖZTÜRK DEMİRBAŞ, Çağrı (2013), Coğrafya Öğretmenlerinin Toplumsal Değer Yönelimi Açısından Ekolojik İkilemlere İlişkin Tutumları: Kırşehir Örneği / Geography Teachers’ Ecologıcal Dılemma Attıtudes In Terms Of Socıal Value Orıentatıon: Kırsehır Sample, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 1721-1736, February 2013, Fransa.

UTZ, S. (2004). Self-construal and cooperation: Is the interdependent self more cooperative than the independent self? Self and Identity, 3, 177-190. ISSN: 1529-8868 / ÖZTÜRK DEMİRBAŞ, Çağrı (2013), Coğrafya Öğretmenlerinin Toplumsal Değer Yönelimi Açısından Ekolojik İkilemlere İlişkin Tutumları: Kırşehir Örneği / Geography Teachers’ Ecologıcal Dılemma Attıtudes In Terms Of Socıal Value Orıentatıon: Kırsehır Sample, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 1721-1736, February 2013, Fransa.

WİLBANKS, T. J. (1994). Sustainable Development” in Geographic Perspective. Annals of the Association of American Geographers. Volume 84, Issue 4, Page: 541-556 / ÖZTÜRK DEMİRBAŞ, Çağrı (2013), Coğrafya Öğretmenlerinin Toplumsal Değer Yönelimi Açısından Ekolojik İkilemlere İlişkin Tutumları: Kırşehir Örneği / Geography Teachers’ Ecologıcal Dılemma Attıtudes In Terms Of Socıal Value Orıentatıon: Kırsehır Sample, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 1721-1736, February 2013, Fransa.

VAN LANGE, P. A. M. (1999). The pursuit of joint outcomes and equality in outcomes: An integrative model of social value orientation. Journal of Personality and Social Psychology, Vol 77(2), Aug 1999, 337-349 / ÖZTÜRK DEMİRBAŞ, Çağrı (2013), Coğrafya Öğretmenlerinin Toplumsal Değer Yönelimi Açısından Ekolojik İkilemlere İlişkin Tutumları: Kırşehir Örneği / Geography Teachers’ Ecologıcal Dılemma Attıtudes In Terms Of Socıal Value Orıentatıon: Kırsehır Sample, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 1721-1736, February 2013, Fransa.

VAN LANGE, P. A. M., AGNEW, C. R., HARİNCK, F., & STEEMERS, G. (1997). From game theory to real life: How social value orientation affects willingness to sacrifice in ongoing close relationships. Journal of Personality and Social Psychology, 73(6), 1330-1344 / ÖZTÜRK DEMİRBAŞ, Çağrı (2013), Coğrafya Öğretmenlerinin Toplumsal Değer Yönelimi Açısından Ekolojik İkilemlere İlişkin Tutumları: Kırşehir Örneği / Geography Teachers’ Ecologıcal Dılemma Attıtudes In Terms Of Socıal Value Orıentatıon: Kırsehır Sample, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 1721-1736, February 2013, Fransa.

VAN LANGE, P. A. M., & KUHLMAN, D. M. (1994). Social value orientations and impressions of partner’s honesty and intelligence: A test of the might versus morality effect. Journal of Personality and Social Psychology, 67(1), 126- 141 / ÖZTÜRK DEMİRBAŞ, Çağrı (2013), Coğrafya Öğretmenlerinin Toplumsal Değer Yönelimi Açısından Ekolojik İkilemlere İlişkin Tutumları: Kırşehir Örneği / Geography Teachers’ Ecologıcal Dılemma Attıtudes In Terms Of Socıal Value Orıentatıon: Kırsehır Sample, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 1721-1736, February 2013, Fransa.

VAN LANGE, P. A. M., OTTEN, W., DE BRUİN, E. M. N., & JOİREMAN, J. A. (1997). Development of prosocial, individualistic, and preliminary evidence. Journal of Personality and Social Psychology, 73(4), 733-746 / ÖZTÜRK DEMİRBAŞ, Çağrı (2013), Coğrafya Öğretmenlerinin Toplumsal Değer Yönelimi Açısından Ekolojik İkilemlere İlişkin Tutumları: Kırşehir Örneği / Geography Teachers’ Ecologıcal Dılemma Attıtudes In Terms Of Socıal Value Orıentatıon: Kırsehır Sample, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 1721-1736, February 2013, Fransa.

YALÇIN, Ö. (2009). Ekolojik İkilemlere İlişkin Tutum, Toplumsal Sorumluluk ve Yabancılaşmanın Toplumsal Değer Yönelimi Açısından İncelenmesi. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi: Ankara/ ÖZTÜRK DEMİRBAŞ, Çağrı (2013), Coğrafya Öğretmenlerinin Toplumsal Değer Yönelimi Açısından Ekolojik İkilemlere İlişkin Tutumları: Kırşehir Örneği / Geography Teachers’ Ecologıcal Dılemma Attıtudes In Terms Of Socıal Value Orıentatıon: Kırsehır Sample, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 1721-1736, February 2013, Fransa.

ADIVAR, Halide Edib (2007). Handan, İstanbul: Can Yayınları / ERGİŞİ, Ayşegül (2013), Psikanalitik Bir Çözümleme: Halide Edib Adıvar’ın Handan Romanı / A Psychoanalytıc Analysıs: Handan, Halide Edib Adıvar’s Novel, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 1737-1747, February 2013, Fransa.

ADLER, Alfred (2012). İnsanı Tanıma Sanatı, Çev. Kâmuran Şipal, İstanbul: Say Yayınları / ERGİŞİ, Ayşegül (2013), Psikanalitik Bir Çözümleme: Halide Edib Adıvar’ın Handan Romanı / A Psychoanalytıc Analysıs: Handan, Halide Edib Adıvar’s Novel, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 1737-1747, February 2013, Fransa.

Ahmet Oktay (1993). Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı 1923-1950, Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları / ERGİŞİ, Ayşegül (2013), Psikanalitik Bir Çözümleme: Halide Edib Adıvar’ın Handan Romanı / A Psychoanalytıc Analysıs: Handan, Halide Edib Adıvar’s Novel, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 1737-1747, February 2013, Fransa.

Cevdet Kudret (2004). Türk Edebiyatında Hikâye ve Roman II – 1911-1922 Meşrutiyet’ten Cumhuriyet’e Kadar, İstanbul: Dünya Yayıncılık / ERGİŞİ, Ayşegül (2013), Psikanalitik Bir Çözümleme: Halide Edib Adıvar’ın Handan Romanı / A Psychoanalytıc Analysıs: Handan, Halide Edib Adıvar’s Novel, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 1737-1747, February 2013, Fransa.

ENGİNÜN, İnci (2004). Yeni Türk Edebiyatı Araştırmaları, İstanbul: Dergâh Yayınları / ERGİŞİ, Ayşegül (2013), Psikanalitik Bir Çözümleme: Halide Edib Adıvar’ın Handan Romanı / A Psychoanalytıc Analysıs: Handan, Halide Edib Adıvar’s Novel, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 1737-1747, February 2013, Fransa.

ENGİNÜN, İnci (2006). Yeni Türk Edebiyatı - Tanzimat’tan Cumhuriyet’e 1839-1923, İstanbul: Dergâh Yayınları / ERGİŞİ, Ayşegül (2013), Psikanalitik Bir Çözümleme: Halide Edib Adıvar’ın Handan Romanı / A Psychoanalytıc Analysıs: Handan, Halide Edib Adıvar’s Novel, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 1737-1747, February 2013, Fransa.

FREUD, Sigmund (2006). Cinsellik Üzerine, Çev. Emre Kapkın, İstanbul: Payel Yayınları / ERGİŞİ, Ayşegül (2013), Psikanalitik Bir Çözümleme: Halide Edib Adıvar’ın Handan Romanı / A Psychoanalytıc Analysıs: Handan, Halide Edib Adıvar’s Novel, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 1737-1747, February 2013, Fransa.

GIRARD, Rene (2007). Romantik Yalan ve Romansal Hakikat, Çev. Arzu Etensel İldem, İstanbul: Metis Yayınları / ERGİŞİ, Ayşegül (2013), Psikanalitik Bir Çözümleme: Halide Edib Adıvar’ın Handan Romanı / A Psychoanalytıc Analysıs: Handan, Halide Edib Adıvar’s Novel, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 1737-1747, February 2013, Fransa.

KERNBERG, Otto (2003). Aşk İlişkileri, Çev. Abdullah Yılmaz, İstanbul: Ayrıntı Yayınları / ERGİŞİ, Ayşegül (2013), Psikanalitik Bir Çözümleme: Halide Edib Adıvar’ın Handan Romanı / A Psychoanalytıc Analysıs: Handan, Halide Edib Adıvar’s Novel, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 1737-1747, February 2013, Fransa.

KLEIN, Melanie (1999). Haset ve Şükran, Çev. Orhan Koçak-Yavuz Erten, İstanbul: Metis Yayınları / ERGİŞİ, Ayşegül (2013), Psikanalitik Bir Çözümleme: Halide Edib Adıvar’ın Handan Romanı / A Psychoanalytıc Analysıs: Handan, Halide Edib Adıvar’s Novel, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 1737-1747, February 2013, Fransa.

RYCROFT, Charles (1989). Psikanaliz Sözlüğü, Çev. M. Sağman Kayatekin, İstanbul: Ara Yayınları / ERGİŞİ, Ayşegül (2013), Psikanalitik Bir Çözümleme: Halide Edib Adıvar’ın Handan Romanı / A Psychoanalytıc Analysıs: Handan, Halide Edib Adıvar’s Novel, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 1737-1747, February 2013, Fransa.

ABAZOV, R., ‚Sovyet Sisteminde Kırgızistan: Millî Devletin İnşaası Ve Millî Kimliğin Doğuşu‛ çev. Çağlar Enneli, Türkler,C.19, Ankara,2002, s.528-536 / KARA, Füsun (2013), Kırgız Sovyet Devletinin Oluşması / Formatıon Of Kyrgyz Sovıet State, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 1749-1767, February 2013, Fransa.

ABDIRAHMANOV, Y., 1916. Dnevniki Pisma k Stalinu, Frunze, 1991 / KARA, Füsun (2013), Kırgız Sovyet Devletinin Oluşması / Formatıon Of Kyrgyz Sovıet State, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 1749-1767, February 2013, Fransa.

ACAR, K.,Başlangıçtan 1917 Bolşevik Devrimi’ne Kadar Rusya Tarihi, Ankara,2004 / KARA, Füsun (2013), Kırgız Sovyet Devletinin Oluşması / Formatıon Of Kyrgyz Sovıet State, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 1749-1767, February 2013, Fransa.

AHATOV, U. KUMGANBAYEV, J.,‚XIX. Yüzyılın Sonu İle Halkın Yaşam Biçimi‛ Tarihin Peşinde Uluslar arası Tarih ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, S.27, Ankara,2012, s.219-227 / KARA, Füsun (2013), Kırgız Sovyet Devletinin Oluşması / Formatıon Of Kyrgyz Sovıet State, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 1749-1767, February 2013, Fransa.

ALLWORTH, E., Central Asia: A Century of Russian Rule, London, 1967 / KARA, Füsun (2013), Kırgız Sovyet Devletinin Oluşması / Formatıon Of Kyrgyz Sovıet State, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 1749-1767, February 2013, Fransa.

BAYBULATOV, B.,Ot Koçevya k Sotsilaizmu, Frunze,1958 / KARA, Füsun (2013), Kırgız Sovyet Devletinin Oluşması / Formatıon Of Kyrgyz Sovıet State, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 1749-1767, February 2013, Fransa.

BAUMANN, R, ‚Rusya’nın Türk Bölgelerinde Yayılması‛, (Çev. Nasuh Uslu), Türkler, C.8, Ankara,2002, s.581-588 / KARA, Füsun (2013), Kırgız Sovyet Devletinin Oluşması / Formatıon Of Kyrgyz Sovıet State, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 1749-1767, February 2013, Fransa.

BİRGİT N. Schlyter, ‚Language Policies In Present Day Central Asia‛, İnternatioanl Journal On Multicultural Studies, C.3, S2 (2001) s.121-137 / KARA, Füsun (2013), Kırgız Sovyet Devletinin Oluşması / Formatıon Of Kyrgyz Sovıet State, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 1749-1767, February 2013, Fransa.

BİSSİNGER, M., Nationalist Mobilization and Collapse of the Soviet State, Cambridge, 2002 / KARA, Füsun (2013), Kırgız Sovyet Devletinin Oluşması / Formatıon Of Kyrgyz Sovıet State, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 1749-1767, February 2013, Fransa.

ÇAPRAZ, H., ‚Çarlık Rusyası’nın Türkistan’da Hâkimiyet Kurması‛, SDÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, Isparta,2011, S.24, s.51-78 / KARA, Füsun (2013), Kırgız Sovyet Devletinin Oluşması / Formatıon Of Kyrgyz Sovıet State, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 1749-1767, February 2013, Fransa.

CARR, E.H. Sovyet Rusya Tarihi Bolşevik Devrimi 1917-1923 (çev:Orhan Suda), C.I, İstanbul,1989 / KARA, Füsun (2013), Kırgız Sovyet Devletinin Oluşması / Formatıon Of Kyrgyz Sovıet State, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 1749-1767, February 2013, Fransa.

CLEİNOW, O., Turkestan, Politisch-Historischen und Wirtschaftlichen Probleme Zentralasiens, Leipzig, 1942 / KARA, Füsun (2013), Kırgız Sovyet Devletinin Oluşması / Formatıon Of Kyrgyz Sovıet State, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 1749-1767, February 2013, Fransa.

CRELL, G, Rusyanın Asya Siyaseti, İstanbu,1976 / KARA, Füsun (2013), Kırgız Sovyet Devletinin Oluşması / Formatıon Of Kyrgyz Sovıet State, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 1749-1767, February 2013, Fransa.

ÇOKOŞUV, B.,Klassovaya Borba v Kirgizskih Ailah v Pervıe Godı Sotsialistiçeskih Preobrazovaniy (1918-1924gg),Frunze, 1970 / KARA, Füsun (2013), Kırgız Sovyet Devletinin Oluşması / Formatıon Of Kyrgyz Sovıet State, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 1749-1767, February 2013, Fransa.

COOLEY, A., Central Asia: A political History From the 19th Century to Present, http://asiasociety.org/countries/central-asia-political-history-19th century present / KARA, Füsun (2013), Kırgız Sovyet Devletinin Oluşması / Formatıon Of Kyrgyz Sovıet State, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 1749-1767, February 2013, Fransa.

ÇOTONOV,U. vd., İstoriya Kırgızstana: XX vek. Bişkek,1998 / KARA, Füsun (2013), Kırgız Sovyet Devletinin Oluşması / Formatıon Of Kyrgyz Sovıet State, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 1749-1767, February 2013, Fransa.

CUMANALİEV, A., Politiçeskoe Razvitie Kırgızstana(20-30-e godı)Bişkek,1994 / KARA, Füsun (2013), Kırgız Sovyet Devletinin Oluşması / Formatıon Of Kyrgyz Sovıet State, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 1749-1767, February 2013, Fransa.

DUKANBAEV, A., Hansen, W.W., Understanding Politics in Kyrgyzstan, American University, 2003 / KARA, Füsun (2013), Kırgız Sovyet Devletinin Oluşması / Formatıon Of Kyrgyz Sovıet State, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 1749-1767, February 2013, Fransa.

GLEASON, G., ‚OrtaAsya’da 1924 Sınır Düzenlemeleri: Modern Sınır İlişkilerinin Tarihi Boyutları‛ Çev: M. Faruk Çakır. Türkler, C.18. Ankara,20002, s.854 / KARA, Füsun (2013), Kırgız Sovyet Devletinin Oluşması / Formatıon Of Kyrgyz Sovıet State, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 1749-1767, February 2013, Fransa.

GÖMEÇ,S., Türk Cumhuriyetleri ve Toplulukları Tarihi,Ankara,1999 / KARA, Füsun (2013), Kırgız Sovyet Devletinin Oluşması / Formatıon Of Kyrgyz Sovıet State, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 1749-1767, February 2013, Fransa.

GÖMEÇ, S., Tarihte ve Günümüzde Kırgız Türkleri, Ankara,2002 / KARA, Füsun (2013), Kırgız Sovyet Devletinin Oluşması / Formatıon Of Kyrgyz Sovıet State, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 1749-1767, February 2013, Fransa.

HAYİT,B., Türk Dünyasında Rus Emperyalizminin İzleri, İstanbul,1978, s.228-229 / KARA, Füsun (2013), Kırgız Sovyet Devletinin Oluşması / Formatıon Of Kyrgyz Sovıet State, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 1749-1767, February 2013, Fransa.

HULTVALL, J. Mission and Revolution in Central AsiaThe MSSC Mission Work in Eastern Turkestan 1892-1938, Studıa Mısıonalıa Upsalensıa XXXV; Stockholm,1981, s.66 / KARA, Füsun (2013), Kırgız Sovyet Devletinin Oluşması / Formatıon Of Kyrgyz Sovıet State, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 1749-1767, February 2013, Fransa.

İLYASOV, S.İ., vd., İstoriya Kirgizskoy II. Kitap,Frunze,1986 / KARA, Füsun (2013), Kırgız Sovyet Devletinin Oluşması / Formatıon Of Kyrgyz Sovıet State, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 1749-1767, February 2013, Fransa.

KAZEMZADEH, F., ‚Central Asia’s Foreign Relations: A History of Survey, The Legancy of Hıstory in Russia and The New State, C.1, 1994, s.221-244 / KARA, Füsun (2013), Kırgız Sovyet Devletinin Oluşması / Formatıon Of Kyrgyz Sovıet State,Download 3.37 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   284   285   286   287   288   289   290   291   ...   437
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
O’zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
davlat pedagogika
o’rta maxsus
axborot texnologiyalari
nomidagi toshkent
pedagogika instituti
texnologiyalari universiteti
navoiy nomidagi
samarqand davlat
guruh talabasi
ta’limi vazirligi
nomidagi samarqand
toshkent davlat
toshkent axborot
haqida tushuncha
Darsning maqsadi
xorazmiy nomidagi
Toshkent davlat
vazirligi toshkent
tashkil etish
Alisher navoiy
Ўзбекистон республикаси
rivojlantirish vazirligi
matematika fakulteti
pedagogika universiteti
таълим вазирлиги
sinflar uchun
Nizomiy nomidagi
tibbiyot akademiyasi
maxsus ta'lim
ta'lim vazirligi
махсус таълим
bilan ishlash
o’rta ta’lim
fanlar fakulteti
Referat mavzu
Navoiy davlat
haqida umumiy
umumiy o’rta
Buxoro davlat
fanining predmeti
fizika matematika
malakasini oshirish
universiteti fizika
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
jizzax davlat
davlat sharqshunoslik