Jass studies atif indeksi / jass studies citation index not


The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Download 3.37 Mb.
bet286/437
Sana22.01.2017
Hajmi3.37 Mb.
1   ...   282   283   284   285   286   287   288   289   ...   437
The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 1565-1579, February 2013, Fransa.

http://www.turkcell.com.tr/bireysel/servisler/Sayfalar/genel.aspx / ÖZDEMİR, Abdulkadir; NARALAN, Abdullah; AKBABA, Ahmet İlker (2013), Bilgi Ve İletişim Teknolojisi Hizmetlerine Engelsiz Erişim: Türkiye Örneği / Unobstructed Access To Informatıon And Communıcatıon Technologıes Servıces: The Case Of Turkey, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 1565-1579, February 2013, Fransa.

http://www.turkcell.com.tr/bireysel/kulupler/Sayfalar/engel-tanimayanlar.aspx / ÖZDEMİR, Abdulkadir; NARALAN, Abdullah; AKBABA, Ahmet İlker (2013), Bilgi Ve İletişim Teknolojisi Hizmetlerine Engelsiz Erişim: Türkiye Örneği / Unobstructed Access To Informatıon And Communıcatıon Technologıes Servıces: The Case Of Turkey, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 1565-1579, February 2013, Fransa.

http://cepmerkezi.vodafone.com.tr/kampanyalar/tarifeler / ÖZDEMİR, Abdulkadir; NARALAN, Abdullah; AKBABA, Ahmet İlker (2013), Bilgi Ve İletişim Teknolojisi Hizmetlerine Engelsiz Erişim: Türkiye Örneği / Unobstructed Access To Informatıon And Communıcatıon Technologıes Servıces: The Case Of Turkey, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 1565-1579, February 2013, Fransa.

http://www.turkiyevodafonevakfi.org.tr/projeler.php / ÖZDEMİR, Abdulkadir; NARALAN, Abdullah; AKBABA, Ahmet İlker (2013), Bilgi Ve İletişim Teknolojisi Hizmetlerine Engelsiz Erişim: Türkiye Örneği / Unobstructed Access To Informatıon And Communıcatıon Technologıes Servıces: The Case Of Turkey, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 1565-1579, February 2013, Fransa.

http://www.turktelekom.com.tr/tt/portal/Diger/Site-ici-Yardim/Engellilere-Yonelik-Hizmetler / ÖZDEMİR, Abdulkadir; NARALAN, Abdullah; AKBABA, Ahmet İlker (2013), Bilgi Ve İletişim Teknolojisi Hizmetlerine Engelsiz Erişim: Türkiye Örneği / Unobstructed Access To Informatıon And Communıcatıon Technologıes Servıces: The Case Of Turkey, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 1565-1579, February 2013, Fransa.

http://www.ttnet.com.tr/bireysel/internet/sss/Sayfalar/TTNET-Sizinle.aspx / ÖZDEMİR, Abdulkadir; NARALAN, Abdullah; AKBABA, Ahmet İlker (2013), Bilgi Ve İletişim Teknolojisi Hizmetlerine Engelsiz Erişim: Türkiye Örneği / Unobstructed Access To Informatıon And Communıcatıon Technologıes Servıces: The Case Of Turkey, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 1565-1579, February 2013, Fransa.

http://www.turksatkablo.com.tr/engelsiz-iletisim-hatti.aspx / ÖZDEMİR, Abdulkadir; NARALAN, Abdullah; AKBABA, Ahmet İlker (2013), Bilgi Ve İletişim Teknolojisi Hizmetlerine Engelsiz Erişim: Türkiye Örneği / Unobstructed Access To Informatıon And Communıcatıon Technologıes Servıces: The Case Of Turkey, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 1565-1579, February 2013, Fransa.

Ahmedî Divanı, (Haz. Yaşar Akdoğan), Kültür ve Turizm Bakanlığı, E- Kitap, www.kulturturizm.gov.tr / GÜVEN, Hikmet Feridun (2013), Şiiri Anlamak: Necatî Bey’in Bir Gazelinin Hikâyesi Ve Yorumu / Understandıng Poetry: Story And Interpretıon Of A Ghazal Of Necati Bey, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 1581-1601, February 2013, Fransa.

AKAY Hasan, Şiiri Yeniden Okumak (Bir Yapıçözümleme Girişimi), Kitabevi, İstanbul, 2003, s. 1-5 / GÜVEN, Hikmet Feridun (2013), Şiiri Anlamak: Necatî Bey’in Bir Gazelinin Hikâyesi Ve Yorumu / Understandıng Poetry: Story And Interpretıon Of A Ghazal Of Necati Bey, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 1581-1601, February 2013, Fransa.

AKIN Hüsrev, ‚Fuzûlî’nin ‚Görgeç‛ redifli Gazelinin Göstergebilim Açısından İncelenişi‛, Turkish Studies, Volume 4/6, Fall 2009, p.1-12 / GÜVEN, Hikmet Feridun (2013), Şiiri Anlamak: Necatî Bey’in Bir Gazelinin Hikâyesi Ve Yorumu / Understandıng Poetry: Story And Interpretıon Of A Ghazal Of Necati Bey, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 1581-1601, February 2013, Fransa.

AKTULUM Kubilây, Metinlerarası İlişkiler. Öteki, Ankara,1999 / GÜVEN, Hikmet Feridun (2013), Şiiri Anlamak: Necatî Bey’in Bir Gazelinin Hikâyesi Ve Yorumu / Understandıng Poetry: Story And Interpretıon Of A Ghazal Of Necati Bey, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 1581-1601, February 2013, Fransa.

Ali Şir Nevâi, Bedayiü’l-Vasat, (Haz. Kaya Türkay), Türk Dili Kurumu Yayınları, Ankara, 2002 / GÜVEN, Hikmet Feridun (2013), Şiiri Anlamak: Necatî Bey’in Bir Gazelinin Hikâyesi Ve Yorumu / Understandıng Poetry: Story And Interpretıon Of A Ghazal Of Necati Bey, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 1581-1601, February 2013, Fransa.

ANDREWS Walter G., Şiirin Sesi, Toplumun Şarkısı, İletişim Yayınları, İstanbul, 2000 / GÜVEN, Hikmet Feridun (2013), Şiiri Anlamak: Necatî Bey’in Bir Gazelinin Hikâyesi Ve Yorumu / Understandıng Poetry: Story And Interpretıon Of A Ghazal Of Necati Bey, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 1581-1601, February 2013, Fransa.

AVŞAR Ziya, ‚Düşünce Alanı Merkezli Metin Çözümleme Yöntemi ve Revânî’nin Bir Gazelinin Bu Yönteme Göre Şerhi‛ III. Klâsik Türk Edebiyatı Sempozyumu (Prof. Dr. Cem Dilçin Adına) 13 Şubat 2009 Kayseri / GÜVEN, Hikmet Feridun (2013), Şiiri Anlamak: Necatî Bey’in Bir Gazelinin Hikâyesi Ve Yorumu / Understandıng Poetry: Story And Interpretıon Of A Ghazal Of Necati Bey, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 1581-1601, February 2013, Fransa.

Behişti, Divan, (Haz. Yaşar Aydemir) Metin Bankası / GÜVEN, Hikmet Feridun (2013), Şiiri Anlamak: Necatî Bey’in Bir Gazelinin Hikâyesi Ve Yorumu / Understandıng Poetry: Story And Interpretıon Of A Ghazal Of Necati Bey, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 1581-1601, February 2013, Fransa.

ÇAVUŞOĞLU Mehmet, Necati Bey Divanı (Seçmeler), Tercüman 1001 temel eser, Kervan Kitapçılık A. Ş. İstanbul, (tarihsiz) / GÜVEN, Hikmet Feridun (2013), Şiiri Anlamak: Necatî Bey’in Bir Gazelinin Hikâyesi Ve Yorumu / Understandıng Poetry: Story And Interpretıon Of A Ghazal Of Necati Bey, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 1581-1601, February 2013, Fransa.

DİLÇİN Cem ‚Fuzulî’nin Bir Gazelinin Şerhi ve Yapısal Yönden İncelenmesi”, Türkoloji Dergisi, c. IX, S. 1, DTCF Yay., Ankara, 1992, s. 44-98 / GÜVEN, Hikmet Feridun (2013), Şiiri Anlamak: Necatî Bey’in Bir Gazelinin Hikâyesi Ve Yorumu / Understandıng Poetry: Story And Interpretıon Of A Ghazal Of Necati Bey, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 1581-1601, February 2013, Fransa.

DOĞAN Muhammet Nur, “Metin Şerhi Üzerine”, Osmanlı Divan Şiiri Üzerine Metinler, (Haz. M. Kalpaklı), İstanbul, 1999. s. 422-427 / GÜVEN, Hikmet Feridun (2013), Şiiri Anlamak: Necatî Bey’in Bir Gazelinin Hikâyesi Ve Yorumu / Understandıng Poetry: Story And Interpretıon Of A Ghazal Of Necati Bey, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 1581-1601, February 2013, Fransa.

EKİZ Tevfik, ‚Alımlama Estetiği mi Metinlerarasılık mı?‛ Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi 47, 2 (2007) 119-127 / GÜVEN, Hikmet Feridun (2013), Şiiri Anlamak: Necatî Bey’in Bir Gazelinin Hikâyesi Ve Yorumu / Understandıng Poetry: Story And Interpretıon Of A Ghazal Of Necati Bey, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 1581-1601, February 2013, Fransa.

EMRİ, Divan, (Haz. Yekta Saraç), Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Eserleri, E-Kitap, www.kulturturizm.gov.tr / GÜVEN, Hikmet Feridun (2013), Şiiri Anlamak: Necatî Bey’in Bir Gazelinin Hikâyesi Ve Yorumu / Understandıng Poetry: Story And Interpretıon Of A Ghazal Of Necati Bey, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 1581-1601, February 2013, Fransa.

ERKÖSE Saadet, “Divan Şiiri Gazellerinde Tasvir ve Tahkiye”, İlmî Araştırmalar, S. XVIII, Gökkubbe, İstanbul 2004, s. 45-59 / GÜVEN, Hikmet Feridun (2013), Şiiri Anlamak: Necatî Bey’in Bir Gazelinin Hikâyesi Ve Yorumu / Understandıng Poetry: Story And Interpretıon Of A Ghazal Of Necati Bey, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 1581-1601, February 2013, Fransa.

FAİK Mahmud, Divan, (Haz. Fatma Koçak), Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 2006 / GÜVEN, Hikmet Feridun (2013), Şiiri Anlamak: Necatî Bey’in Bir Gazelinin Hikâyesi Ve Yorumu / Understandıng Poetry: Story And Interpretıon Of A Ghazal Of Necati Bey, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 1581-1601, February 2013, Fransa.

Fuzûlî, Divan, (Haz. Kenan Akyüz, Süheyl Beken, Sedit Yüksel, Müjgan Cunbur), Akçay Yayınları, Ankara, 1990 / GÜVEN, Hikmet Feridun (2013), Şiiri Anlamak: Necatî Bey’in Bir Gazelinin Hikâyesi Ve Yorumu / Understandıng Poetry: Story And Interpretıon Of A Ghazal Of Necati Bey, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 1581-1601, February 2013, Fransa.

Fuzûlî, Leylâ ve Mecnun, (Haz. Muhammed Nur Doğan), İstanbul, 2000 / GÜVEN, Hikmet Feridun (2013), Şiiri Anlamak: Necatî Bey’in Bir Gazelinin Hikâyesi Ve Yorumu / Understandıng Poetry: Story And Interpretıon Of A Ghazal Of Necati Bey, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 1581-1601, February 2013, Fransa.

GENÇ İlhan, ‚Klâsik Türk Edebiyatı Metinlerini Anlamada Modern Yaklaşımlar‛, Turkish Studies, Volume 2/4, Fall 2007, p.393-404 / GÜVEN, Hikmet Feridun (2013), Şiiri Anlamak: Necatî Bey’in Bir Gazelinin Hikâyesi Ve Yorumu / Understandıng Poetry: Story And Interpretıon Of A Ghazal Of Necati Bey, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 1581-1601, February 2013, Fransa.

Hafız, Divan, (Çev. Abdulbaki Gölpınarlı), Milli Eğitim Basımevi, İstanbul, 1968. Kadı Burhaneddin, Divan, (Haz. Kaplan Üstüner), Metin Bankası / GÜVEN, Hikmet Feridun (2013), Şiiri Anlamak: Necatî Bey’in Bir Gazelinin Hikâyesi Ve Yorumu / Understandıng Poetry: Story And Interpretıon Of A Ghazal Of Necati Bey, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 1581-1601, February 2013, Fransa.

KARAİSMAİLOĞLU Adnan,. Klasik Dönem Türk Şiiri İncelemeleri, Akçağ Yayınları, Ankara, 2001 / GÜVEN, Hikmet Feridun (2013), Şiiri Anlamak: Necatî Bey’in Bir Gazelinin Hikâyesi Ve Yorumu / Understandıng Poetry: Story And Interpretıon Of A Ghazal Of Necati Bey, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 1581-1601, February 2013, Fransa.

Karamanlı Aynî, Dîvân, (Haz. Ahmet Mermer), Akçağ Yayınları, Ankara, 1997 / GÜVEN, Hikmet Feridun (2013), Şiiri Anlamak: Necatî Bey’in Bir Gazelinin Hikâyesi Ve Yorumu / Understandıng Poetry: Story And Interpretıon Of A Ghazal Of Necati Bey, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 1581-1601, February 2013, Fransa.

KILIÇ Atabey, “Geleneksel Şerh ve Modern Metin İncelemelerine Eleştirel Bir Bakış: Metotlar, Çalışmalar, Beklentiler”, Turkish Studies, Volume 4/6 Fall 2009, s.326-334 / GÜVEN, Hikmet Feridun (2013), Şiiri Anlamak: Necatî Bey’in Bir Gazelinin Hikâyesi Ve Yorumu / Understandıng Poetry: Story And Interpretıon Of A Ghazal Of Necati Bey, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 1581-1601, February 2013, Fransa.

KIRMAN Aydın, “İki Gazellik Bir Hikâyeyi Duygu Unsurları Bakımından Okumak‛, Turkish Studies, Volume 2/3 Summer 2007, p. 350-375 / GÜVEN, Hikmet Feridun (2013), Şiiri Anlamak: Necatî Bey’in Bir Gazelinin Hikâyesi Ve Yorumu / Understandıng Poetry: Story And Interpretıon Of A Ghazal Of Necati Bey, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 1581-1601, February 2013, Fransa.

KORTANTAMER Tunca, ‚Teori Zemininde Metin Şerhi Meselesi”, Ege Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, S.VIII, 1994 / GÜVEN, Hikmet Feridun (2013), Şiiri Anlamak: Necatî Bey’in Bir Gazelinin Hikâyesi Ve Yorumu / Understandıng Poetry: Story And Interpretıon Of A Ghazal Of Necati Bey, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 1581-1601, February 2013, Fransa.

MENGİ Mine, ‚Metin Şerhi, Tahlili ve Tenkidi Üzerine”, Divan Şiiri Yazıları, Akçağ Yayınları, Ankara, 2000, s.72-81 / GÜVEN, Hikmet Feridun (2013), Şiiri Anlamak: Necatî Bey’in Bir Gazelinin Hikâyesi Ve Yorumu / Understandıng Poetry: Story And Interpretıon Of A Ghazal Of Necati Bey, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 1581-1601, February 2013, Fransa.

MORKOÇ Yasemin Ertek, Nedim’in ‚Ey Gönül‛ Redifli Gazeline Yapısalcı Yöntemin Uygulanışı‛, Turkish Studies, Volume 5/1, Winter 2010, p. 1210-1230 / GÜVEN, Hikmet Feridun (2013), Şiiri Anlamak: Necatî Bey’in Bir Gazelinin Hikâyesi Ve Yorumu / Understandıng Poetry: Story And Interpretıon Of A Ghazal Of Necati Bey, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 1581-1601, February 2013, Fransa.

Mirza-zâde Salim, Divan, (Haz. Adnan İnce), Metin Bankası / GÜVEN, Hikmet Feridun (2013), Şiiri Anlamak: Necatî Bey’in Bir Gazelinin Hikâyesi Ve Yorumu / Understandıng Poetry: Story And Interpretıon Of A Ghazal Of Necati Bey, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 1581-1601, February 2013, Fransa.

Muhibbî, Divan, (Haz. Coşkun Ak) , Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara, 1987 / GÜVEN, Hikmet Feridun (2013), Şiiri Anlamak: Necatî Bey’in Bir Gazelinin Hikâyesi Ve Yorumu / Understandıng Poetry: Story And Interpretıon Of A Ghazal Of Necati Bey, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 1581-1601, February 2013, Fransa.

Necatî Bey, Divan, (Haz. Ali Nihad Tarlan), Milli Eğitim Basımevi, İstanbul, 1963 / GÜVEN, Hikmet Feridun (2013), Şiiri Anlamak: Necatî Bey’in Bir Gazelinin Hikâyesi Ve Yorumu / Understandıng Poetry: Story And Interpretıon Of A Ghazal Of Necati Bey, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 1581-1601, February 2013, Fransa.

Nesîmî, Divan, (Haz. Hüseyin Ayan), Akçağ Yayınları, Ankara,1990 / GÜVEN, Hikmet Feridun (2013), Şiiri Anlamak: Necatî Bey’in Bir Gazelinin Hikâyesi Ve Yorumu / Understandıng Poetry: Story And Interpretıon Of A Ghazal Of Necati Bey, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 1581-1601, February 2013, Fransa.

ÖZDEMİR Mehmed, ‚Fuzûlî’nin ‘Yüceldün Kabrüm Ey Biderdler Seng-i Melâmetden’ Matla’lı Gazelinin Düşünce Alanı Merkezli (DAM) Metin Çözümleme Yöntemine Göre Şerhi‛, Turkish Studies, Volume 7/1, Winter 2012, p.1737-1750 PALA İskender, Necati, Timaş Yayınları, İstanbul, 1998 / GÜVEN, Hikmet Feridun (2013), Şiiri Anlamak: Necatî Bey’in Bir Gazelinin Hikâyesi Ve Yorumu / Understandıng Poetry: Story And Interpretıon Of A Ghazal Of Necati Bey, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 1581-1601, February 2013, Fransa.

RIZVANOĞLU Eren, Söylesimcilik, Metinlerarasılık:Bakhtın, Krısteva, Barthes, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Felsefe Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 2007 / GÜVEN, Hikmet Feridun (2013), Şiiri Anlamak: Necatî Bey’in Bir Gazelinin Hikâyesi Ve Yorumu / Understandıng Poetry: Story And Interpretıon Of A Ghazal Of Necati Bey, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 1581-1601, February 2013, Fransa.

Sakıb Mustafa Dede, Divan, (Haz. Ahmet Arı) Metin Bankası / GÜVEN, Hikmet Feridun (2013), Şiiri Anlamak: Necatî Bey’in Bir Gazelinin Hikâyesi Ve Yorumu / Understandıng Poetry: Story And Interpretıon Of A Ghazal Of Necati Bey, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 1581-1601, February 2013, Fransa.

SAYIN Şara, Metinlerle Söyleşi, Multilingual, İstanbul, 1999 / GÜVEN, Hikmet Feridun (2013), Şiiri Anlamak: Necatî Bey’in Bir Gazelinin Hikâyesi Ve Yorumu / Understandıng Poetry: Story And Interpretıon Of A Ghazal Of Necati Bey, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 1581-1601, February 2013, Fransa.

SOLMAZ Süleyman, Necati Bey, Akçağ yayınları, Ankara, 2005 / GÜVEN, Hikmet Feridun (2013), Şiiri Anlamak: Necatî Bey’in Bir Gazelinin Hikâyesi Ve Yorumu / Understandıng Poetry: Story And Interpretıon Of A Ghazal Of Necati Bey, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 1581-1601, February 2013, Fransa.

Şeyhi, Dîvân, (Haz. M. İsen, C. Kurnaz), Akçağ Yayınları, Ankara, 1990 / GÜVEN, Hikmet Feridun (2013), Şiiri Anlamak: Necatî Bey’in Bir Gazelinin Hikâyesi Ve Yorumu / Understandıng Poetry: Story And Interpretıon Of A Ghazal Of Necati Bey, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 1581-1601, February 2013, Fransa.

TARLAN Ali Nihad , “Metinler Şerhine Dair”, Edebiyat Meseleleri , İstanbul, 1981 / GÜVEN, Hikmet Feridun (2013), Şiiri Anlamak: Necatî Bey’in Bir Gazelinin Hikâyesi Ve Yorumu / Understandıng Poetry: Story And Interpretıon Of A Ghazal Of Necati Bey, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 1581-1601, February 2013, Fransa.

TOKEL Dursun Ali, ‚Divan Şiiri'ne Modern Metin Çözümleme Yöntemlerinden Bakmak‛, Turkish Studies, Volume 2/3 Summer 2007, p. 535-555 / GÜVEN, Hikmet Feridun (2013), Şiiri Anlamak: Necatî Bey’in Bir Gazelinin Hikâyesi Ve Yorumu / Understandıng Poetry: Story And Interpretıon Of A Ghazal Of Necati Bey, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 1581-1601, February 2013, Fransa.

TOKEL Dursun Ali, Bir Gazel Anlambilimle Nasıl Anlaşılır”, Dergah Dergisi 2002, S. 150, s. 10-23 / GÜVEN, Hikmet Feridun (2013), Şiiri Anlamak: Necatî Bey’in Bir Gazelinin Hikâyesi Ve Yorumu / Understandıng Poetry: Story And Interpretıon Of A Ghazal Of Necati Bey, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 1581-1601, February 2013, Fransa.

Usûlî, Divan, (Haz. Mustafa İsen), Akçağ Yayınları, Ankara, 1990 / GÜVEN, Hikmet Feridun (2013), Şiiri Anlamak: Necatî Bey’in Bir Gazelinin Hikâyesi Ve Yorumu / Understandıng Poetry: Story And Interpretıon Of A Ghazal Of Necati Bey, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 1581-1601, February 2013, Fransa.

ÜST Sibel, ‚Fuzûlî’nin ‘Usanmaz mı’ redifli Gazelinin Yapısalcılık Açısından İncelenmesi‛, Turkish Studies, Volume 2/3 Summer 2007, p. 556-572 / GÜVEN, Hikmet Feridun (2013), Şiiri Anlamak: Necatî Bey’in Bir Gazelinin Hikâyesi Ve Yorumu / Understandıng Poetry: Story And Interpretıon Of A Ghazal Of Necati Bey, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 1581-1601, February 2013, Fransa.

VESİM, Divan, (Haz. İbrahim Halil Tuğluk), Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, Ankara, 2007 / GÜVEN, Hikmet Feridun (2013), Şiiri Anlamak: Necatî Bey’in Bir Gazelinin Hikâyesi Ve Yorumu / Understandıng Poetry: Story And Interpretıon Of A Ghazal Of Necati Bey, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 1581-1601, February 2013, Fransa.

Yeni Tarama Sözlüğü, (Düzenleyen Cem Dilçin), Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara, 1983 / GÜVEN, Hikmet Feridun (2013), Şiiri Anlamak: Necatî Bey’in Bir Gazelinin Hikâyesi Ve Yorumu / Understandıng Poetry: Story And Interpretıon Of A Ghazal Of Necati Bey, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 1581-1601, February 2013, Fransa.

BATES, G. Daniel. (2009). 21. Yüzyılda Kültürel Antropoloji - İnsanın Doğadaki Yeri. Suavi Aydın (Çev. Edt.). İstanbul: Bilgi Üniversitesi Yayınları / NACAKCI, Zeki (2013), Teke Yöresi Halk Oyunları Ezgilerinin Sınıflandırılmasına Yönelik Müzikal Analiz / A Musıcal Analysıs Of The Classıfıcatıon Of Folklorıc Melodıes Of The Teke Regıon, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 1603-1617, February 2013, Fransa.

ÇİNE, Hamit. (2003). Burdur’dan Damlalar, Foklor, Burdur, Burdur Valiliği Yayınları / NACAKCI, Zeki (2013), Teke Yöresi Halk Oyunları Ezgilerinin Sınıflandırılmasına Yönelik Müzikal Analiz / A Musıcal Analysıs Of The Classıfıcatıon Of Folklorıc Melodıes Of The Teke Regıon, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 1603-1617, February 2013, Fransa.

EĞİLMEZ, Mesude. (2006). Gelenekten Geleceğe Halkoyunları, Ankara, Ütopya Yayınevi / NACAKCI, Zeki (2013), Teke Yöresi Halk Oyunları Ezgilerinin Sınıflandırılmasına Yönelik Müzikal Analiz / A Musıcal Analysıs Of The Classıfıcatıon Of Folklorıc Melodıes Of The Teke Regıon, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 1603-1617, February 2013, Fransa.

KARABAŞA, Solmaz. (2007). Burdur İli Halk Oyunlarının Günümüzdeki Durumu Ve Düşündürdükleri, Millî Folklor, Yıl 19, Sayı, 74, 91 - 98 / NACAKCI, Zeki (2013), Teke Yöresi Halk Oyunları Ezgilerinin Sınıflandırılmasına Yönelik Müzikal Analiz / A Musıcal Analysıs Of The Classıfıcatıon Of Folklorıc Melodıes Of The Teke Regıon, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 1603-1617, February 2013, Fransa.

NACAKCI, Zeki, (2010). “Turkish Folk Music”,ISSN 1802-6540 Mezın{rodní Webový Sborník Hudební Výchovy, ‚Region, region{lní hudební kultura a region{lní umelec v kontextu vývojových promen polecnosti V‛, Katedra Hudební Výchovy Pedagogick{ Fakulta Ostravsk{ Univerzita v Ostravě, June, Sy: 314 – 323 / NACAKCI, Zeki (2013), Teke Yöresi Halk Oyunları Ezgilerinin Sınıflandırılmasına Yönelik Müzikal Analiz / A Musıcal Analysıs Of The Classıfıcatıon Of Folklorıc Melodıes Of The Teke Regıon, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 1603-1617, February 2013, Fransa.

PAŞMAKÇI, Yücel. (1995). “Türk Halk Müziği Genel Bilgiler”, Ders Notları, Yyy, İstanbul / NACAKCI, Zeki (2013), Teke Yöresi Halk Oyunları Ezgilerinin Sınıflandırılmasına Yönelik Müzikal Analiz / A Musıcal Analysıs Of The Classıfıcatıon Of Folklorıc Melodıes Of The Teke Regıon, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 1603-1617, February 2013, Fransa.

ŞAHİN, Mustafa. (2011). ‚Türk Halk Oyunları Türlerine Göre Asma Davulun Yapısal Olarak Ve Çalım Teknikleri Açısından İncelenmesi‛. Akademik Bakış Dergisi, Sayı: 27 / NACAKCI, Zeki (2013), Teke Yöresi Halk Oyunları Ezgilerinin Sınıflandırılmasına Yönelik Müzikal Analiz / A Musıcal Analysıs Of The Classıfıcatıon Of Folklorıc Melodıes Of The Teke Regıon, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 1603-1617, February 2013, Fransa.

YILDIZ, Gökay ve KAZAN, Şevkiye. (2009). “Teke Yöresinin Merkezi Burdur Halk Kültürü İle Müziğinden Esintiler”. Turkish Studies, International Periodical Forthe Languages, Literatureand History of Turkish or Turkic, Volume 4/8, s. 1691 – 1733/ NACAKCI, Zeki (2013), Teke Yöresi Halk Oyunları Ezgilerinin Sınıflandırılmasına Yönelik Müzikal Analiz / A Musıcal Analysıs Of The Classıfıcatıon Of Folklorıc Melodıes Of The Teke Regıon, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 1603-1617, February 2013, Fransa.

AKSAN, Doğan: (1977), Her Yönüyle Dil. Ana Çizgileriyle Dilbilimi I, Ankara, Türk Dil Kurumu Yayınları / OKUR, Alpaslan; KESKİN, Funda (2013), Yabancılara Türkçe Öğretiminde Kültürel Ögelerin Aktarımı: İstanbul Yabancılar İçin Türkçe Öğretim Seti Örneği / Transmıssıon Of Cultural Elements In Turkısh Teachıng To Foreıgns, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 1619-1640, February 2013, Fransa.

ASUTAY, Hikmet: (2003), ‚Yabancı Dil Öğretiminde Kültür Bağlamı ve Öteki Dil‛, Ankara Üniversitesi (TÖMER) Dil Dergisi, 118. Ankara, Ankara Üniversitesi Basımevi, s.26-29 / OKUR, Alpaslan; KESKİN, Funda (2013), Yabancılara Türkçe Öğretiminde Kültürel Ögelerin Aktarımı: İstanbul Yabancılar İçin Türkçe Öğretim Seti Örneği / Transmıssıon Of Cultural Elements In Turkısh Teachıng To Foreıgns, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 1619-1640, February 2013, Fransa.

BROOKS, Nelson: (1986), Culture in theClassroom, CultureBound, Ed. Joyce Merrill Valdes, Cambridge, Cambridge UniversityPress, pp. 123-129 / OKUR, Alpaslan; KESKİN, Funda (2013), Yabancılara Türkçe Öğretiminde Kültürel Ögelerin Aktarımı: İstanbul Yabancılar İçin Türkçe Öğretim Seti Örneği / Transmıssıon Of Cultural Elements In Turkısh Teachıng To Foreıgns, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 1619-1640, February 2013, Fransa.

CHEUNG,C.:(2001), ‚TheUse of Popular Culture as a Atimulusto Motivate Secondary Students' English Learning in Hong Kong‛, ELT Journal, Volume 55/1, January 2001, Oxford UniversityPress / OKUR, Alpaslan; KESKİN, Funda (2013), Yabancılara Türkçe Öğretiminde Kültürel Ögelerin Aktarımı: İstanbul Yabancılar İçin Türkçe Öğretim Seti Örneği / Transmıssıon Of Cultural Elements In Turkısh Teachıng To Foreıgns, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 1619-1640, February 2013, Fransa.

CORTAZZİ, Martin ve LİXİAN, JİN: (1999), ‚CulturalMirrors‛, Culture in Second Language Teachingand Learning, Ed. by. Eli Hinkel, Cambridge, Cambridge UniversityPress, pp. 196-219 / OKUR, Alpaslan; KESKİN, Funda (2013), Yabancılara Türkçe Öğretiminde Kültürel Ögelerin Aktarımı: İstanbul Yabancılar İçin Türkçe Öğretim Seti Örneği / Transmıssıon Of Cultural Elements In Turkısh Teachıng To Foreıgns, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 1619-1640, February 2013, Fransa.

DEMİREL, Özcan : (1990), Yabancı Dil Öğretimi, 2.bs., Ankara , Usem Yayınları / OKUR, Alpaslan; KESKİN, Funda (2013), Yabancılara Türkçe Öğretiminde Kültürel Ögelerin Aktarımı: İstanbul Yabancılar İçin Türkçe Öğretim Seti Örneği / Transmıssıon Of Cultural Elements In Turkısh Teachıng To Foreıgns, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 1619-1640, February 2013, Fransa.

DEMİREL, Özcan: (2007),Yabancı Dil Öğretimi, 3.bs., Ankara, Pagem Yayıncılık / OKUR, Alpaslan; KESKİN, Funda (2013), Yabancılara Türkçe Öğretiminde Kültürel Ögelerin Aktarımı: İstanbul Yabancılar İçin Türkçe Öğretim Seti Örneği / Transmıssıon Of Cultural Elements In Turkısh Teachıng To Foreıgns, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 1619-1640, February 2013, Fransa.

DUNNETT, Stephen C.,FRAİDA Dubin ve AMY, Lezberg: (1986): ‚English Language Teachingfrom an InterculturalPerspective‛, CultureBound, Ed. Joyce Merrill Valdes, Cambridge, Cambridge UniversityPress, pp. 148-160 / OKUR, Alpaslan; KESKİN, Funda (2013), Yabancılara Türkçe Öğretiminde Kültürel Ögelerin Aktarımı: İstanbul Yabancılar İçin Türkçe Öğretim Seti Örneği / Transmıssıon Of Cultural Elements In Turkısh Teachıng To Foreıgns, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 1619-1640, February 2013, Fransa.

ER, Kemal Oğuz: (2006) ‚TheEffects of Culture in Foreign Language Curriculum‛, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 39. Ankara, Ankara Üniversitesi Basımevi, s.1-14 / OKUR, Alpaslan; KESKİN, Funda (2013), Yabancılara Türkçe Öğretiminde Kültürel Ögelerin Aktarımı: İstanbul Yabancılar İçin Türkçe Öğretim Seti Örneği / Transmıssıon Of Cultural Elements In Turkısh Teachıng To Foreıgns, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 1619-1640, February 2013, Fransa.

ERİŞKON, Binnur: (1996), Yabancı Dil Olarak Almanca Ders Kitaplarında Ülkebilgisi ve Kültür Aktarımı, Yayınlanmamış Doktora Tezi, İ.Ü Sosyal Bilimler Enstitüsü / OKUR, Alpaslan; KESKİN, Funda (2013), Yabancılara Türkçe Öğretiminde Kültürel Ögelerin Aktarımı: İstanbul Yabancılar İçin Türkçe Öğretim Seti Örneği / Transmıssıon Of Cultural Elements In Turkısh Teachıng To Foreıgns, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 1619-1640, February 2013, Fransa.

GÜVENÇ, Bozkurt: (2002), Kültürün Abc’si, 2.bs, İstanbul, Yapı Kredi Yayınları / OKUR, Alpaslan; KESKİN, Funda (2013), Yabancılara Türkçe Öğretiminde Kültürel Ögelerin Aktarımı: İstanbul Yabancılar İçin Türkçe Öğretim Seti Örneği / Transmıssıon Of Cultural Elements In Turkısh Teachıng To Foreıgns, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 1619-1640, February 2013, Fransa.

HALEY, M. Hall, AUSTİN Theresa Y.: (2004), Content-Based Second Language / OKUR, Alpaslan; KESKİN, Funda (2013), Yabancılara Türkçe Öğretiminde Kültürel Ögelerin Aktarımı: İstanbul Yabancılar İçin Türkçe Öğretim Seti Örneği / Transmıssıon Of Cultural Elements In Turkısh Teachıng To Foreıgns, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 1619-1640, February 2013, Fransa.

KRAMSCH, Claire: (1993), ContextandCulture in Language Teaching, Oxford, Oxford UniversityPress / OKUR, Alpaslan; KESKİN, Funda (2013), Yabancılara Türkçe Öğretiminde Kültürel Ögelerin Aktarımı: İstanbul Yabancılar İçin Türkçe Öğretim Seti Örneği / Transmıssıon Of Cultural Elements In Turkısh Teachıng To Foreıgns, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 1619-1640, February 2013, Fransa.

LADO, Robert: (1986), ‚How toCompareTwoCultures‛, CultureBound, Ed. Joyce Merrill Valdes, Cambridge UniversityPress, pp. 52-64 / OKUR, Alpaslan; KESKİN, Funda (2013), Yabancılara Türkçe Öğretiminde Kültürel Ögelerin Aktarımı: İstanbul Yabancılar İçin Türkçe Öğretim Seti Örneği / Transmıssıon Of Cultural Elements In Turkısh Teachıng To Foreıgns, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 1619-1640, February 2013, Fransa.

LUNDBERG, G. Ve diğerleri (1970). Sosyoloji Cilt I. Çev. Ö. Ozankaya. Ankara: Ayyıldız Matbaası / OKUR, Alpaslan; KESKİN, Funda (2013), Yabancılara Türkçe Öğretiminde Kültürel Ögelerin Aktarımı: İstanbul Yabancılar İçin Türkçe Öğretim Seti Örneği / Transmıssıon Of Cultural Elements In Turkısh Teachıng To Foreıgns, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 1619-1640, February 2013, Fransa.

MCKAY, Sandra Lee: (2000), ‚Teaching English as an internationallanguage: Implicationsforculturalmaterials in theclassroom.‛ TESOL Journal, 9. Toronto, . TESOL JournalPress, s.7-11 / OKUR, Alpaslan; KESKİN, Funda (2013), Yabancılara Türkçe Öğretiminde Kültürel Ögelerin Aktarımı: İstanbul Yabancılar İçin Türkçe Öğretim Seti Örneği / Transmıssıon Of Cultural Elements In Turkısh Teachıng To Foreıgns, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 1619-1640, February 2013, Fransa.

Nevada StateDept. Of Education (1999): Nevada Foreing Language Standarts: Nevada StateDept of Education, Carson City. (Çevrimiçi) / OKUR, Alpaslan; KESKİN, Funda (2013), Yabancılara Türkçe Öğretiminde Kültürel Ögelerin Aktarımı: İstanbul Yabancılar İçin Türkçe Öğretim Seti Örneği / Transmıssıon Of Cultural Elements In Turkısh Teachıng To Foreıgns, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 1619-1640, February 2013, Fransa.

OĞUZ, M. Ö (2004).‚Açılış Konuşması‛Somut Olmayan Kültürel Mirasın Müzelenmesi Sempozyum Bildirileri (Yayına Haz: Oğuz, M. Öcal ve S. Tuba Özkan). Ankara: Gazi Üniversitesi Türk Halkbilim Araştırma ve Uygulama Merkezi Yayınları / OKUR, Alpaslan; KESKİN, Funda (2013), Yabancılara Türkçe Öğretiminde Kültürel Ögelerin Aktarımı: İstanbul Yabancılar İçin Türkçe Öğretim Seti Örneği / Transmıssıon Of Cultural Elements In Turkısh Teachıng To Foreıgns, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 1619-1640, February 2013, Fransa.

OKUR, Alpaslan. (2013). ‚Millî Kültür ve Folklorun Türkçe Ders Kitapları Aracılığıyla Aktarımı‛ Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Türkçenin Eğitimi Öğretimi Özel Sayısı, 6/11, s.877-904 / OKUR, Alpaslan; KESKİN, Funda (2013), Yabancılara Türkçe Öğretiminde Kültürel Ögelerin Aktarımı: İstanbul Yabancılar İçin Türkçe Öğretim Seti Örneği / Transmıssıon Of Cultural Elements In Turkısh Teachıng To Foreıgns, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 1619-1640, February 2013, Fransa.

OZİL, Şeyda: (1991), Dil ve Kültür Çağdaş Kültürümüz, Olgular, Sorunlar, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, İstanbul, Cem Yayınevi / OKUR, Alpaslan; KESKİN, Funda (2013), Yabancılara Türkçe Öğretiminde Kültürel Ögelerin Aktarımı: İstanbul Yabancılar İçin Türkçe Öğretim Seti Örneği / Transmıssıon Of Cultural Elements In Turkısh Teachıng To Foreıgns, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 1619-1640, February 2013, Fransa.

POLAT, Tülin : (1990), ‚Kültürlerarası Bildirişimde Etkin Bir Süreç: Yabancı Dilde Okuma-Anlama‛, Alman Dili ve Edebiyatı Dergisi, VII, İstanbul, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Basımevi, s. 69-90 / OKUR, Alpaslan; KESKİN, Funda (2013), Yabancılara Türkçe Öğretiminde Kültürel Ögelerin Aktarımı: İstanbul Yabancılar İçin Türkçe Öğretim Seti Örneği / Transmıssıon Of Cultural Elements In Turkısh Teachıng To Foreıgns, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 1619-1640, February 2013, Fransa.

RUSSEL, Bertrand: (1973), TheUses Of Language ConceptsAndProcesses, Ed.Joseph A Devite, PrenticeHall / OKUR, Alpaslan; KESKİN, Funda (2013), Yabancılara Türkçe Öğretiminde Kültürel Ögelerin Aktarımı: İstanbul Yabancılar İçin Türkçe Öğretim Seti Örneği / Transmıssıon Of Cultural Elements In Turkısh Teachıng To Foreıgns, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 1619-1640, February 2013, Fransa.

TAPAN, Nilüfer : (1995), ‚Yabancı Dil Olarak Almanca Öğretiminde Yeni Bir Yöneliş: Kültürlerarası-Bildirişim-Odaklı Yaklaşım‛, Alman Dili ve Edebiyatı Dergisi, IX, İstanbul, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Basımevi, s.149-167 / OKUR, Alpaslan; KESKİN, Funda (2013), Yabancılara Türkçe Öğretiminde Kültürel Ögelerin Aktarımı: İstanbul Yabancılar İçin Türkçe Öğretim Seti Örneği / Transmıssıon Of Cultural Elements In Turkısh Teachıng To Foreıgns, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 1619-1640, February 2013, Fransa.

TOMALİN, Barry ve Susan Stempleski. (1993): CulturalAwareness, London, Oxford UniversityPress / OKUR, Alpaslan; KESKİN, Funda (2013), Yabancılara Türkçe Öğretiminde Kültürel Ögelerin Aktarımı: İstanbul Yabancılar İçin Türkçe Öğretim Seti Örneği / Transmıssıon Of Cultural Elements In Turkısh Teachıng To Foreıgns, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 1619-1640, February 2013, Fransa.

AKAY, Hasan, Şiiri Yeniden Okumak, Kitabevi Yayınları, İstanbul, 2003 / ÖZGER, Mehmet (2013), “Zamana Adanmış Sözler”De Sevgili Metaforunun Yapısökümü / Deconstructıon Of Metaphor Of Beloved In ‚Zamana Adanmış Sözler‛, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 1641-1652, February 2013, Fransa.

AKÇAY, Ahmet Sait,Orhan Pamuk (Okumanın İmkânsız Alegorileri), Pozitif Yayınları, İstanbul, 2011 / ÖZGER, Mehmet (2013), “Zamana Adanmış Sözler”De Sevgili Metaforunun Yapısökümü / Deconstructıon Of Metaphor Of Beloved In ‚Zamana Adanmış Sözler‛, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 1641-1652, February 2013, Fransa.

AYVAZOĞLU, Beşir, İslam Estetiği ve İnsan, Çağ Yayınları, İstanbul, 1989 / ÖZGER, Mehmet (2013), “Zamana Adanmış Sözler”De Sevgili Metaforunun Yapısökümü / Deconstructıon Of Metaphor Of Beloved In ‚Zamana Adanmış Sözler‛, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 1641-1652, February 2013, Fransa.

BAŞARAN, Melih, Gıyabında Yerineler, Paradigma Yayınları, İstanbul, 2004 / ÖZGER, Mehmet (2013), “Zamana Adanmış Sözler”De Sevgili Metaforunun Yapısökümü / Deconstructıon Of Metaphor Of Beloved In ‚Zamana Adanmış Sözler‛, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 1641-1652, February 2013, Fransa.

KARAKOÇ, Sezai, Edebiyat Yazıları I, Diriliş Yayınları, İstanbul, 2007 / ÖZGER, Mehmet (2013), “Zamana Adanmış Sözler”De Sevgili Metaforunun Yapısökümü / Deconstructıon Of Metaphor Of Beloved In ‚Zamana Adanmış Sözler‛, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 1641-1652, February 2013, Fransa.

KARAKOÇ, Sezai, Gün Doğmadan, Diriliş Yayınları, İstanbul, 2001 / ÖZGER, Mehmet (2013), “Zamana Adanmış Sözler”De Sevgili Metaforunun Yapısökümü / Deconstructıon Of Metaphor Of Beloved In ‚Zamana Adanmış Sözler‛, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 1641-1652, February 2013, Fransa.

KARATAŞ, Turan, Doğunun Yedinci Oğlu Sezai Karakoç, Kaknüs Yayınları, İstanbul, 1998 / ÖZGER, Mehmet (2013), “Zamana Adanmış Sözler”De Sevgili Metaforunun Yapısökümü / Deconstructıon Of Metaphor Of Beloved In ‚Zamana Adanmış Sözler‛, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 1641-1652, February 2013, Fransa.

KOÇ, Turan, İslam Estetiği, İsam Yayınları, İstanbul, 2009 / ÖZGER, Mehmet (2013), “Zamana Adanmış Sözler”De Sevgili Metaforunun Yapısökümü / Deconstructıon Of Metaphor Of Beloved In ‚Zamana Adanmış Sözler‛, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 1641-1652, February 2013, Fransa.

MORAN, Berna, Edebiyat Kuramları ve Eleştiri, İletişim Yayınları, İstanbul, 2007 / ÖZGER, Mehmet (2013), “Zamana Adanmış Sözler”De Sevgili Metaforunun Yapısökümü / Deconstructıon Of Metaphor Of Beloved In ‚Zamana Adanmış Sözler‛, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 1641-1652, February 2013, Fransa.

SARUP, Madan, Post-yapısalcılık ve Postmodernizm, (Çev. Abdülbaki Güçlü), Bilim ve Sanat Yayınları, Ankara, 2004 / ÖZGER, Mehmet (2013), “Zamana Adanmış Sözler”De Sevgili Metaforunun Yapısökümü / Deconstructıon Of Metaphor Of Beloved In ‚Zamana Adanmış Sözler‛, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 1641-1652, February 2013, Fransa.

SAUSSURE, Ferdinand de, Genel Dilbilim Dersleri (Çev. Berke Vardar), Multilingual Yayınları, İstanbul, 1998 / ÖZGER, Mehmet (2013), “Zamana Adanmış Sözler”De Sevgili Metaforunun Yapısökümü / Deconstructıon Of Metaphor Of Beloved In ‚Zamana Adanmış Sözler‛, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 1641-1652, February 2013, Fransa.

SİM, Stuart, Derrida ve Tarihin Sonu(Çev. Kaan H. Öktem), Everest Yayınları, İstanbul, 2000 / ÖZGER, Mehmet (2013), “Zamana Adanmış Sözler”De Sevgili Metaforunun Yapısökümü / Deconstructıon Of Metaphor Of Beloved In ‚Zamana Adanmış Sözler‛, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 1641-1652, February 2013, Fransa.

TATAR, Burhanettin, İslam Düşüncesine Giriş, Dem Yayınları, İstanbul, 2009 / ÖZGER, Mehmet (2013), “Zamana Adanmış Sözler”De Sevgili Metaforunun Yapısökümü / Deconstructıon Of Metaphor Of Beloved In ‚Zamana Adanmış Sözler‛, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 1641-1652, February 2013, Fransa.

TDK, Türkçe Sözlük, TDK, Ankara, 2005 / ÖZGER, Mehmet (2013), “Zamana Adanmış Sözler”De Sevgili Metaforunun Yapısökümü / Deconstructıon Of Metaphor Of Beloved In ‚Zamana Adanmış Sözler‛, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 1641-1652, February 2013, Fransa.

YAVUZ, Hilmi, Felsefe Yazıları, Timaş Yayınları, İstanbul, 2010 / ÖZGER, Mehmet (2013), “Zamana Adanmış Sözler”De Sevgili Metaforunun Yapısökümü / Deconstructıon Of Metaphor Of Beloved In ‚Zamana Adanmış Sözler‛, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 1641-1652, February 2013, Fransa.

ALGAN, E., Fotoğraf Okumak, Çözüm İletişim Yayınları, Eskişehir, Eylül 1999 / SOYGÜDER, Şebnem (2013), Fotoğraf Editörlüğü Kurumu Ve Gazeteler İçin Önemi / Photograph Edıtorshıp Instıtutıon And Its Importance For Newspapers, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 1653-1677, February 2013, Fransa.

ANTAKYALI, A., Basın Fotoğrafçılığı, http://fotografcilik.biz/basin-fotografciligi/, 15 Ekim 2012 / SOYGÜDER, Şebnem (2013), Fotoğraf Editörlüğü Kurumu Ve Gazeteler İçin Önemi / Photograph Edıtorshıp Instıtutıon And Its Importance For Newspapers, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 1653-1677, February 2013, Fransa.

ARICAN, M. Z., “Haber Fotoğrafını Oluşturan Öğeler Açısından Türkiye Ulusal Basınında Fotoğraf Seçim Ölçütlerinin Belirlenmesi” Yayınlanmamış doktora tezi, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eskişehir, 2001 / SOYGÜDER, Şebnem (2013), Fotoğraf Editörlüğü Kurumu Ve Gazeteler İçin Önemi / Photograph Edıtorshıp Instıtutıon And Its Importance For Newspapers, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 1653-1677, February 2013, Fransa.

ARICAN, M. Z., Editörler: Nejdet Atabek, Feyyaz Bodur, Basın Fotoğrafçılığı, “Basında Fotoğraf Kullanımı”, Açıköğretim Fakültesi Yayınları NO:1663, Anadolu Üniversitesi Yayınları NO: 2697, Eskişehir, 2012 / SOYGÜDER, Şebnem (2013), Fotoğraf Editörlüğü Kurumu Ve Gazeteler İçin Önemi / Photograph Edıtorshıp Instıtutıon And Its Importance For Newspapers, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 1653-1677, February 2013, Fransa.

BARTHES, R., Anlatıların Yapısal Çözümlemesine Giriş, Çev: Mehmet Rifat-Sema Rifat, Gerçek Yayınevi, İstanbul, 1988 / SOYGÜDER, Şebnem (2013), Fotoğraf Editörlüğü Kurumu Ve Gazeteler İçin Önemi / Photograph Edıtorshıp Instıtutıon And Its Importance For Newspapers, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 1653-1677, February 2013, Fransa.

BECER, E., İletişim ve Grafik Tasarım, Dost Kitapevi, Ankara, 1997 / SOYGÜDER, Şebnem (2013), Fotoğraf Editörlüğü Kurumu Ve Gazeteler İçin Önemi / Photograph Edıtorshıp Instıtutıon And Its Importance For Newspapers, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 1653-1677, February 2013, Fransa.

FREEMAN, M., Fotoğrafçının Gözü, Çev: Deniz Güzelgülgen, Remzi Kitabevi, İstanbul, 2011 / SOYGÜDER, Şebnem (2013), Fotoğraf Editörlüğü Kurumu Ve Gazeteler İçin Önemi / Photograph Edıtorshıp Instıtutıon And Its Importance For Newspapers, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 1653-1677, February 2013, Fransa.

GODART, J. , SUSAN Sontag, Fotoğraf Üzerine, Altıkırkbeş Yayınları, İstanbul, 1999 / SOYGÜDER, Şebnem (2013), Fotoğraf Editörlüğü Kurumu Ve Gazeteler İçin Önemi / Photograph Edıtorshıp Instıtutıon And Its Importance For Newspapers, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 1653-1677, February 2013, Fransa.

KARADAĞ, Ç., Sözde Fotoğraf, İmge Yayınevi İstanbul, 2000 / SOYGÜDER, Şebnem (2013), Fotoğraf Editörlüğü Kurumu Ve Gazeteler İçin Önemi / Photograph Edıtorshıp Instıtutıon And Its Importance For Newspapers, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 1653-1677, February 2013, Fransa.

LONG J., “Ethics in the Age of Digital Photography”, Çev: Umur Koçak Semiz, Foto Muhabirleri Derneği İnternet Sitesi, http://www.fmd.org.tr/etik/etik.htm / SOYGÜDER, Şebnem (2013), Fotoğraf Editörlüğü Kurumu Ve Gazeteler İçin Önemi / Photograph Edıtorshıp Instıtutıon And Its Importance For Newspapers, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 1653-1677, February 2013, Fransa

ONURSOY, S, KILIÇ,D., ER, F., “Gazete Okuma Davranışı ve Okuma Yolu: Bir Göz İzleme Çalışması”, Marmara İletişim Dergisi, Sayı:16, İstanbul, Ocak 2010 / SOYGÜDER, Şebnem (2013), Fotoğraf Editörlüğü Kurumu Ve Gazeteler İçin Önemi / Photograph Edıtorshıp Instıtutıon And Its Importance For Newspapers, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 1653-1677, February 2013, Fransa.

PARSA S.,PARSA A., Göstergebilim Çözümlemeleri, Ege Üniversitesi Basımevi, Bornova, İzmir, 2002 / SOYGÜDER, Şebnem (2013), Fotoğraf Editörlüğü Kurumu Ve Gazeteler İçin Önemi / Photograph Edıtorshıp Instıtutıon And Its Importance For Newspapers, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 1653-1677, February 2013, Fransa.

RİTCHİN Fred, Çev: Yalım Keser, Fotoğraftan Sonra, Espas Yayınları, İstanbul, 2012 / SOYGÜDER, Şebnem (2013), Fotoğraf Editörlüğü Kurumu Ve Gazeteler İçin Önemi / Photograph Edıtorshıp Instıtutıon And Its Importance For Newspapers, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 1653-1677, February 2013, Fransa.

SCHNEİDER, W., PAUL-JOSEF Raue, Gazetecinin El Kitabı, Çev: Işık Aygün, Konrad Adenauer Vakfı, Ankara, 2000 / SOYGÜDER, Şebnem (2013), Fotoğraf Editörlüğü Kurumu Ve Gazeteler İçin Önemi / Photograph Edıtorshıp Instıtutıon And Its Importance For Newspapers, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 1653-1677, February 2013, Fransa.

SOYGÜDER, Ş., Eyvah Paparazzi –Magazin Haberi, Haberin Magazinelleşmesi ve Etik-, Om Yayınevi, İstanbul, 2003 / SOYGÜDER, Şebnem (2013), Fotoğraf Editörlüğü Kurumu Ve Gazeteler İçin Önemi / Photograph Edıtorshıp Instıtutıon And Its Importance For Newspapers, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 1653-1677, February 2013, Fransa.

SOYGÜDER, Ş., Editörler: Nejdet Atabek, Feyyaz Bodur, “Basın Fotoğrafçılığı ve Etik”, Basın Fotoğrafçılığı, Anadolu Üniversitesi Yayını No: 2697, Açıköğretim Fakültesi Yayını No:1663, Eskişehir, 2012 / SOYGÜDER, Şebnem (2013), Fotoğraf Editörlüğü Kurumu Ve Gazeteler İçin Önemi / Photograph Edıtorshıp Instıtutıon And Its Importance For Newspapers, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 1653-1677, February 2013, Fransa.

TILIÇ, L. D., Utanıyorum ama Gazeteciyim Türkiye’de ve Yunanistan’da Gazetecilik, İletişim Yayınları, İstanbul, 1998 / SOYGÜDER, Şebnem (2013), Fotoğraf Editörlüğü Kurumu Ve Gazeteler İçin Önemi / Photograph Edıtorshıp Instıtutıon And Its Importance For Newspapers, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 1653-1677, February 2013, Fransa.

TÜRKER, Nurdan, Basında Fotoğrafın Kullanılması Fotoğrafın Altyazı ile Birlikte Olayı ve Durumu Biçimlendirmesi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Fotoğraf Anasanat Dalı, İstanbul, 2006 / SOYGÜDER, Şebnem (2013), Fotoğraf Editörlüğü Kurumu Ve Gazeteler İçin Önemi / Photograph Edıtorshıp Instıtutıon And Its Importance For Newspapers, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 1653-1677, February 2013, Fransa.

ZUCKERMAN, J., Fotoğrafta Rengin Sırları, Çev: Nedim Sipahi, Homer Kitabevi, İstanbul, 2004 / SOYGÜDER, Şebnem (2013), Fotoğraf Editörlüğü Kurumu Ve Gazeteler İçin Önemi / Photograph Edıtorshıp Instıtutıon And Its Importance For Newspapers, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 1653-1677, February 2013, Fransa.

http://www.rferl.org/content/beaten-ukrainian-gay-activist-unbowed-photo/24591262.html / SOYGÜDER, Şebnem (2013), Fotoğraf Editörlüğü Kurumu Ve Gazeteler İçin Önemi / Photograph Edıtorshıp Instıtutıon And Its Importance For Newspapers, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 1653-1677, February 2013, Fransa.

http://www.photoshopmagazin.com/dergi/2010/07/hep_destek_tam_destek.html / SOYGÜDER, Şebnem (2013), Fotoğraf Editörlüğü Kurumu Ve Gazeteler İçin Önemi / Photograph Edıtorshıp Instıtutıon And Its Importance For Newspapers, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 1653-1677, February 2013, Fransa.

AHMAD, Dohra, ‚Brushing Up on Multiculturalism A Review of Zadie Smith's White Teeth ‛, Samar, 14: Fall/ Winter, 2001, Samar Magazine Online, Retrieved fromDownload 3.37 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   282   283   284   285   286   287   288   289   ...   437
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
O’zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
davlat pedagogika
o’rta maxsus
axborot texnologiyalari
nomidagi toshkent
pedagogika instituti
texnologiyalari universiteti
navoiy nomidagi
samarqand davlat
guruh talabasi
ta’limi vazirligi
nomidagi samarqand
toshkent davlat
toshkent axborot
haqida tushuncha
Darsning maqsadi
xorazmiy nomidagi
Toshkent davlat
vazirligi toshkent
tashkil etish
Alisher navoiy
Ўзбекистон республикаси
rivojlantirish vazirligi
matematika fakulteti
pedagogika universiteti
таълим вазирлиги
sinflar uchun
Nizomiy nomidagi
tibbiyot akademiyasi
maxsus ta'lim
ta'lim vazirligi
махсус таълим
bilan ishlash
o’rta ta’lim
fanlar fakulteti
Referat mavzu
Navoiy davlat
haqida umumiy
umumiy o’rta
Buxoro davlat
fanining predmeti
fizika matematika
malakasini oshirish
universiteti fizika
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
jizzax davlat
davlat sharqshunoslik