Jass studies atif indeksi / jass studies citation index not


The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Download 3.37 Mb.
bet285/437
Sana22.01.2017
Hajmi3.37 Mb.
1   ...   281   282   283   284   285   286   287   288   ...   437
The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 1529-1547, February 2013, Fransa.

TEKELİ, İlhan –İLKİN, Selim, 1929 Dünya Buhranında Türkiye’nin İktisadi Politika Arayışları, ODTÜ Yayınları, C.:2, Ankara 1983 / DUMAN, Doğan; VARNALI, Özgür Şahap (2012), 1930’larda Çocuk Piyeslerinde Yerli Malı Kullanma Ve Ulusal Ekonomi Bilincini Oluşturma Çabaları /Efforts To Use Domestıc Goods In Chıldren’s Plays In 1930s And To Buıld Up A Natıonal Economy Conscıousness, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 1529-1547, February 2013, Fransa.

YAZMAN, M. Öğüt, Türkiye’nin Ekonomik Gelişmesi, 2. baskı, Ankara 1974 / DUMAN, Doğan; VARNALI, Özgür Şahap (2012), 1930’larda Çocuk Piyeslerinde Yerli Malı Kullanma Ve Ulusal Ekonomi Bilincini Oluşturma Çabaları /Efforts To Use Domestıc Goods In Chıldren’s Plays In 1930s And To Buıld Up A Natıonal Economy Conscıousness, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 1529-1547, February 2013, Fransa.

ZARAKOLU, Avni, “1929/30 Dünya Ekonomik Krizi Karşısında Türk Ekonomisi ve Krizle Alınan Mücadele Tedbirleri”, Atatürk Dönemi Ekonomi Politikası ve Türkiye’nin Ekonomik Gelişmesi Semineri, Ankara Üniversitesi SBF Yayınları, Ankara 1982 / DUMAN, Doğan; VARNALI, Özgür Şahap (2012), 1930’larda Çocuk Piyeslerinde Yerli Malı Kullanma Ve Ulusal Ekonomi Bilincini Oluşturma Çabaları /Efforts To Use Domestıc Goods In Chıldren’s Plays In 1930s And To Buıld Up A Natıonal Economy Conscıousness, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 1529-1547, February 2013, Fransa.

ALACACI, C. ve ERBAŞ, A. K. (2010). Unpacking the inequality among Turkish schools: Findings from PISA 2006. International Journal of Educational Development, 30 (2010) 182–192 / BATUR, Zekerya; ULUTAŞ, Mustafa (2013), Pısa İle Türkçe Öğretim Programındaki Okuduğunu Anlama Kazanımlarının Örtüşme Düzeylerinin İncelenmesi / An Analyze Of The Correspondence Levels Between Turkısh Readıng Profıcıency Objectıves And The Pısa Scale, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 1549-1563, February 2013, Fransa.

ANAGÜN, Ş. S. (2011). PISA 2006 sonuçlarına göre öğretmen-öğrenme süreci değişkenlerinin öğrencilerin fen okuryazarlıklarına etkisi. Eğitim ve Bilim, 36 (162), 84-102 / BATUR, Zekerya; ULUTAŞ, Mustafa (2013), Pısa İle Türkçe Öğretim Programındaki Okuduğunu Anlama Kazanımlarının Örtüşme Düzeylerinin İncelenmesi / An Analyze Of The Correspondence Levels Between Turkısh Readıng Profıcıency Objectıves And The Pısa Scale, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 1549-1563, February 2013, Fransa.

ANILAN, H. (2004). Bazı değişkenler açısından Türkçe dersinde okuduğunu anlama. AKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, 6(2), 89-102 / BATUR, Zekerya; ULUTAŞ, Mustafa (2013), Pısa İle Türkçe Öğretim Programındaki Okuduğunu Anlama Kazanımlarının Örtüşme Düzeylerinin İncelenmesi / An Analyze Of The Correspondence Levels Between Turkısh Readıng Profıcıency Objectıves And The Pısa Scale, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 1549-1563, February 2013, Fransa.

ASİL, M. ve GELBAL, S. (2012). PISA öğrenci anketinin kültürler arası eşdeğerliği. Eğitim ve Bilim, 37 (166), 236-249 / BATUR, Zekerya; ULUTAŞ, Mustafa (2013), Pısa İle Türkçe Öğretim Programındaki Okuduğunu Anlama Kazanımlarının Örtüşme Düzeylerinin İncelenmesi / An Analyze Of The Correspondence Levels Between Turkısh Readıng Profıcıency Objectıves And The Pısa Scale, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 1549-1563, February 2013, Fransa.

AYDIN, A., ERDAĞ, C. ve TAŞ, N. (2011). A Comparative evaluation of PISA 2003–2006 results in reading literacy skills: an example of top-five OECD countries and Turkey. Educational Sciences: Theory & Practice, 11(2), 665-673 / BATUR, Zekerya; ULUTAŞ, Mustafa (2013), Pısa İle Türkçe Öğretim Programındaki Okuduğunu Anlama Kazanımlarının Örtüşme Düzeylerinin İncelenmesi / An Analyze Of The Correspondence Levels Between Turkısh Readıng Profıcıency Objectıves And The Pısa Scale, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 1549-1563, February 2013, Fransa.

AYDIN, A., SARIER, Y. ve UYSAL, Ş. (2012). Sosyoekonomik ve sosyokültürel değişkenler açısından PISA matematik sonuçlarının karşılaştırılması. Eğitim ve Bilim, 37 (164), 20-30 / BATUR, Zekerya; ULUTAŞ, Mustafa (2013), Pısa İle Türkçe Öğretim Programındaki Okuduğunu Anlama Kazanımlarının Örtüşme Düzeylerinin İncelenmesi / An Analyze Of The Correspondence Levels Between Turkısh Readıng Profıcıency Objectıves And The Pısa Scale, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 1549-1563, February 2013, Fransa.

BAYDIK, B. (2011). Okuma güçlüğü olan öğrencilerin üstbilişsel okuma stratejilerini kullanımı ve öğretmenlerinin okuduğunu anlama öğretim uygulamalarının incelenmesi, Eğitim ve Bilim, 36(162), 301-319 / BATUR, Zekerya; ULUTAŞ, Mustafa (2013), Pısa İle Türkçe Öğretim Programındaki Okuduğunu Anlama Kazanımlarının Örtüşme Düzeylerinin İncelenmesi / An Analyze Of The Correspondence Levels Between Turkısh Readıng Profıcıency Objectıves And The Pısa Scale, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 1549-1563, February 2013, Fransa.

BERBEROĞLU, G. ve KALENDER, İ. (2005). Öğrenci başarısının yıllara, okul türlerine, bölgelere göre incelenmesi: ÖSS ve PISA analizi, Eğitim Bilimleri ve Uygulama, 4(7), 21-35 / BATUR, Zekerya; ULUTAŞ, Mustafa (2013), Pısa İle Türkçe Öğretim Programındaki Okuduğunu Anlama Kazanımlarının Örtüşme Düzeylerinin İncelenmesi / An Analyze Of The Correspondence Levels Between Turkısh Readıng Profıcıency Objectıves And The Pısa Scale, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 1549-1563, February 2013, Fransa.

ÇAYCI, B. ve DEMİR, M. K. (2006). Okuma ve anlama sorunu olan öğrenciler üzerine karşılaştırmalı bir çalışma, Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, Güz 2006, 4(4), 437-456 / BATUR, Zekerya; ULUTAŞ, Mustafa (2013), Pısa İle Türkçe Öğretim Programındaki Okuduğunu Anlama Kazanımlarının Örtüşme Düzeylerinin İncelenmesi / An Analyze Of The Correspondence Levels Between Turkısh Readıng Profıcıency Objectıves And The Pısa Scale, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 1549-1563, February 2013, Fransa.

ÇETİN, B. (2010). Cross-cultural structural parameter ınvariance on PISA 2006 student questionnaires. Eurasian Journal of Educational Research, 38 (Winter 2010), 71-89 / BATUR, Zekerya; ULUTAŞ, Mustafa (2013), Pısa İle Türkçe Öğretim Programındaki Okuduğunu Anlama Kazanımlarının Örtüşme Düzeylerinin İncelenmesi / An Analyze Of The Correspondence Levels Between Turkısh Readıng Profıcıency Objectıves And The Pısa Scale, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 1549-1563, February 2013, Fransa.

DALL, A. (2011). Is PISA counter-productive to building successful educational systems? Social Alternatives, 30 (4), 10-14 / BATUR, Zekerya; ULUTAŞ, Mustafa (2013), Pısa İle Türkçe Öğretim Programındaki Okuduğunu Anlama Kazanımlarının Örtüşme Düzeylerinin İncelenmesi / An Analyze Of The Correspondence Levels Between Turkısh Readıng Profıcıency Objectıves And The Pısa Scale, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 1549-1563, February 2013, Fransa.

DEMİR, İ. ve KILIÇ, S. (2010). Usıng PISA 2003, examınıng the factors affectıng students' mathematıcs achıevement. Hacettepe Üniversitesi Egitim Fakültesi Dergisi (H. U. Journal of Education) 38, 44-54 / BATUR, Zekerya; ULUTAŞ, Mustafa (2013), Pısa İle Türkçe Öğretim Programındaki Okuduğunu Anlama Kazanımlarının Örtüşme Düzeylerinin İncelenmesi / An Analyze Of The Correspondence Levels Between Turkısh Readıng Profıcıency Objectıves And The Pısa Scale, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 1549-1563, February 2013, Fransa.

DOHN N. BONDERUP. (2007). Knowledge and skills for PISA—Assessing the Assessment. Journal of Philosophy of Education, 41 (1), 1-16 / BATUR, Zekerya; ULUTAŞ, Mustafa (2013), Pısa İle Türkçe Öğretim Programındaki Okuduğunu Anlama Kazanımlarının Örtüşme Düzeylerinin İncelenmesi / An Analyze Of The Correspondence Levels Between Turkısh Readıng Profıcıency Objectıves And The Pısa Scale, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 1549-1563, February 2013, Fransa.

EARGED. (2005). Uluslararası öğrenci değerlendirme programı (PISA-2003), Ulusal nihai rapor. Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı / BATUR, Zekerya; ULUTAŞ, Mustafa (2013), Pısa İle Türkçe Öğretim Programındaki Okuduğunu Anlama Kazanımlarının Örtüşme Düzeylerinin İncelenmesi / An Analyze Of The Correspondence Levels Between Turkısh Readıng Profıcıency Objectıves And The Pısa Scale, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 1549-1563, February 2013, Fransa.

EARGED. (2010a). Uluslararası öğrenci değerlendirme programı (PISA-2006), Ulusal nihai rapor. Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı / BATUR, Zekerya; ULUTAŞ, Mustafa (2013), Pısa İle Türkçe Öğretim Programındaki Okuduğunu Anlama Kazanımlarının Örtüşme Düzeylerinin İncelenmesi / An Analyze Of The Correspondence Levels Between Turkısh Readıng Profıcıency Objectıves And The Pısa Scale, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 1549-1563, February 2013, Fransa.

EARGED. (2010b). Uluslararası öğrenci değerlendirme programı (PISA-2009), Ulusal ön raporu. Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı/ BATUR, Zekerya; ULUTAŞ, Mustafa (2013), Pısa İle Türkçe Öğretim Programındaki Okuduğunu Anlama Kazanımlarının Örtüşme Düzeylerinin İncelenmesi / An Analyze Of The Correspondence Levels Between Turkısh Readıng Profıcıency Objectıves And The Pısa Scale, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 1549-1563, February 2013, Fransa.

EPÇAÇAN, C. (2009). Okuduğunu anlama stratejilerine genel bir bakış, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2(6), 207-223 / BATUR, Zekerya; ULUTAŞ, Mustafa (2013), Pısa İle Türkçe Öğretim Programındaki Okuduğunu Anlama Kazanımlarının Örtüşme Düzeylerinin İncelenmesi / An Analyze Of The Correspondence Levels Between Turkısh Readıng Profıcıency Objectıves And The Pısa Scale, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 1549-1563, February 2013, Fransa.

ERASLAN, A. (2009). Finlandiya’nın PISA’ daki Başarısının Nedenleri: Türkiye için Alınacak Dersler. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 3 (2), 238-248 / BATUR, Zekerya; ULUTAŞ, Mustafa (2013), Pısa İle Türkçe Öğretim Programındaki Okuduğunu Anlama Kazanımlarının Örtüşme Düzeylerinin İncelenmesi / An Analyze Of The Correspondence Levels Between Turkısh Readıng Profıcıency Objectıves And The Pısa Scale, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 1549-1563, February 2013, Fransa.

GREK, S. (2009). Governing by numbers: the PISA ‘effect’ in Europe, Journal of Education Policy, 24 (1), 23-37 / BATUR, Zekerya; ULUTAŞ, Mustafa (2013), Pısa İle Türkçe Öğretim Programındaki Okuduğunu Anlama Kazanımlarının Örtüşme Düzeylerinin İncelenmesi / An Analyze Of The Correspondence Levels Between Turkısh Readıng Profıcıency Objectıves And The Pısa Scale, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 1549-1563, February 2013, Fransa.

GÜMÜŞ, S. ve ATALMIŞ, E., H. (2011). Explorıng the relationship between purpose of computer usage and reading skills of Turkish students: Evidence from PISA 2006. The Turkish Online Journal of Educational Technology, 10 (3), 129-140 / BATUR, Zekerya; ULUTAŞ, Mustafa (2013), Pısa İle Türkçe Öğretim Programındaki Okuduğunu Anlama Kazanımlarının Örtüşme Düzeylerinin İncelenmesi / An Analyze Of The Correspondence Levels Between Turkısh Readıng Profıcıency Objectıves And The Pısa Scale, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 1549-1563, February 2013, Fransa.

GÜRSAKAL, S. (2012). PISA 2009 öğrenci başarı düzeylerini etkileyen faktörlerin değerlendirilmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 17 (1), 441-452 / BATUR, Zekerya; ULUTAŞ, Mustafa (2013), Pısa İle Türkçe Öğretim Programındaki Okuduğunu Anlama Kazanımlarının Örtüşme Düzeylerinin İncelenmesi / An Analyze Of The Correspondence Levels Between Turkısh Readıng Profıcıency Objectıves And The Pısa Scale, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 1549-1563, February 2013, Fransa.

GÜZELLER, C. O. ve AKI, A. (2011). The ınter-regıonal ınequalıty of access to ınformatıon and communıcatıon technology ın Turkey based on PISA 2009 data. The Turkish Online Journal of Educational Technology, 10 (4), 349-354 / BATUR, Zekerya; ULUTAŞ, Mustafa (2013), Pısa İle Türkçe Öğretim Programındaki Okuduğunu Anlama Kazanımlarının Örtüşme Düzeylerinin İncelenmesi / An Analyze Of The Correspondence Levels Between Turkısh Readıng Profıcıency Objectıves And The Pısa Scale, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 1549-1563, February 2013, Fransa.

İSKENDEROĞLU, AYDOĞDU T. ve BAKİ, A. (2011). İlköğretim 8. Sınıf Matematik ders kitabındaki soruların PISA matematik yeterlik düzeylerine göre sınıflandırılması. Eğitim ve Bilim, 36 (161), 287-301 / BATUR, Zekerya; ULUTAŞ, Mustafa (2013), Pısa İle Türkçe Öğretim Programındaki Okuduğunu Anlama Kazanımlarının Örtüşme Düzeylerinin İncelenmesi / An Analyze Of The Correspondence Levels Between Turkısh Readıng Profıcıency Objectıves And The Pısa Scale, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 1549-1563, February 2013, Fransa.

OECD. (2005). PISA 2003 technical report. Organisation for Economic Co-Operation and Development / BATUR, Zekerya; ULUTAŞ, Mustafa (2013), Pısa İle Türkçe Öğretim Programındaki Okuduğunu Anlama Kazanımlarının Örtüşme Düzeylerinin İncelenmesi / An Analyze Of The Correspondence Levels Between Turkısh Readıng Profıcıency Objectıves And The Pısa Scale, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 1549-1563, February 2013, Fransa.

SARIER, Y. (2010). Ortaöğretime giriş sınavları (OKS-SBS) ve PISA sonuçları ışığında eğitimde fırsat eşitliğinin değerlendirilmesi. Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(3), 107-129 / BATUR, Zekerya; ULUTAŞ, Mustafa (2013), Pısa İle Türkçe Öğretim Programındaki Okuduğunu Anlama Kazanımlarının Örtüşme Düzeylerinin İncelenmesi / An Analyze Of The Correspondence Levels Between Turkısh Readıng Profıcıency Objectıves And The Pısa Scale, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 1549-1563, February 2013, Fransa.

SAVRAN, N. Z. (2004). PISA projesinin Türk eğitim sistemi açısından değerlendirilmesi, Türk Eğitim Bilimleri Dergisi-Gazi Üniversitesi, 2(4), 397-412 / BATUR, Zekerya; ULUTAŞ, Mustafa (2013), Pısa İle Türkçe Öğretim Programındaki Okuduğunu Anlama Kazanımlarının Örtüşme Düzeylerinin İncelenmesi / An Analyze Of The Correspondence Levels Between Turkısh Readıng Profıcıency Objectıves And The Pısa Scale, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 1549-1563, February 2013, Fransa.

TEMİZKAN, M. ve SALLABAŞ, M. E. (2011). Okuduğunu anlama becerisinin değerlendirilmesinde çoktan seçmeli testlerle açık uçlu yazılı yoklamaların karşılaştırılması, Dumlupınar Sosyal Bilimler Dergisi, 30, 207-220 / BATUR, Zekerya; ULUTAŞ, Mustafa (2013), Pısa İle Türkçe Öğretim Programındaki Okuduğunu Anlama Kazanımlarının Örtüşme Düzeylerinin İncelenmesi / An Analyze Of The Correspondence Levels Between Turkısh Readıng Profıcıency Objectıves And The Pısa Scale, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 1549-1563, February 2013, Fransa.

TOPUZKANAMIŞ, E. ve MALTEPE, S.(2010). Öğretmen adaylarının okuduğunu anlama veOkuma stratejilerini kullanma düzeyleri, TÜBAR-XXVII, 655-677 / BATUR, Zekerya; ULUTAŞ, Mustafa (2013), Pısa İle Türkçe Öğretim Programındaki Okuduğunu Anlama Kazanımlarının Örtüşme Düzeylerinin İncelenmesi / An Analyze Of The Correspondence Levels Between Turkısh Readıng Profıcıency Objectıves And The Pısa Scale, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 1549-1563, February 2013, Fransa.

YALÇIN, M., ASLAN, S. ve USTA, E. (2012). Analysis of PISA 2009 exam according to some variables. Mevlana International Journal of Education, 2(1), 64-71 / BATUR, Zekerya; ULUTAŞ, Mustafa (2013), Pısa İle Türkçe Öğretim Programındaki Okuduğunu Anlama Kazanımlarının Örtüşme Düzeylerinin İncelenmesi / An Analyze Of The Correspondence Levels Between Turkısh Readıng Profıcıency Objectıves And The Pısa Scale, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 1549-1563, February 2013, Fransa.

YILDIRIM, A. ve ŞİMŞEK, H. (2008). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin / BATUR, Zekerya; ULUTAŞ, Mustafa (2013), Pısa İle Türkçe Öğretim Programındaki Okuduğunu Anlama Kazanımlarının Örtüşme Düzeylerinin İncelenmesi / An Analyze Of The Correspondence Levels Between Turkısh Readıng Profıcıency Objectıves And The Pısa Scale, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 1549-1563, February 2013, Fransa.

http://egitek.meb.gov.tr/dosyalar/pisa/PISA_Brosur.pdf Erişim:05.12.2012 / BATUR, Zekerya; ULUTAŞ, Mustafa (2013), Pısa İle Türkçe Öğretim Programındaki Okuduğunu Anlama Kazanımlarının Örtüşme Düzeylerinin İncelenmesi / An Analyze Of The Correspondence Levels Between Turkısh Readıng Profıcıency Objectıves And The Pısa Scale, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 1549-1563, February 2013, Fransa.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Sektörel Araştırma ve Stratejiler Dairesi Başkanlığı (2011). Özürlülere Yönelik Teknolojik Düzenlemeler. Ankara / ÖZDEMİR, Abdulkadir; NARALAN, Abdullah; AKBABA, Ahmet İlker (2013), Bilgi Ve İletişim Teknolojisi Hizmetlerine Engelsiz Erişim: Türkiye Örneği / Unobstructed Access To Informatıon And Communıcatıon Technologıes Servıces: The Case Of Turkey, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 1565-1579, February 2013, Fransa.

KOCA, C. (2010). Engelsiz Şehir Planlaması Bilgilendirme Raporu. İstanbul: Dünya Engelliler Vakfı / ÖZDEMİR, Abdulkadir; NARALAN, Abdullah; AKBABA, Ahmet İlker (2013), Bilgi Ve İletişim Teknolojisi Hizmetlerine Engelsiz Erişim: Türkiye Örneği / Unobstructed Access To Informatıon And Communıcatıon Technologıes Servıces: The Case Of Turkey, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 1565-1579, February 2013, Fransa.

WELHAM, J. (1997) The Impact of Information Technology on People with Disabilities, http://www.med.govt.nz/pbt/infotech/disability.html / ÖZDEMİR, Abdulkadir; NARALAN, Abdullah; AKBABA, Ahmet İlker (2013), Bilgi Ve İletişim Teknolojisi Hizmetlerine Engelsiz Erişim: Türkiye Örneği / Unobstructed Access To Informatıon And Communıcatıon Technologıes Servıces: The Case Of Turkey, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 1565-1579, February 2013, Fransa.

KAPTAN, K., TİMURLENK, Ö. (2011). Yaşamak İçin Teknoloji (s. 25-30). İstanbul: Özürlüler Vakfı / ÖZDEMİR, Abdulkadir; NARALAN, Abdullah; AKBABA, Ahmet İlker (2013), Bilgi Ve İletişim Teknolojisi Hizmetlerine Engelsiz Erişim: Türkiye Örneği / Unobstructed Access To Informatıon And Communıcatıon Technologıes Servıces: The Case Of Turkey, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 1565-1579, February 2013, Fransa.

ÖZTÜRK, M. (2011). Türkiye'de Engelli Gerçeği, İstanbul: MÜSİAD / ÖZDEMİR, Abdulkadir; NARALAN, Abdullah; AKBABA, Ahmet İlker (2013), Bilgi Ve İletişim Teknolojisi Hizmetlerine Engelsiz Erişim: Türkiye Örneği / Unobstructed Access To Informatıon And Communıcatıon Technologıes Servıces: The Case Of Turkey, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 1565-1579, February 2013, Fransa.

Özürlüler İdaresi Başkanlığı. (2010). Özürlüler Kanunu ve İlgili Mevzuat. 11 5, 2012 tarihinde Özürlü ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü. adresinden alındı / ÖZDEMİR, Abdulkadir; NARALAN, Abdullah; AKBABA, Ahmet İlker (2013), Bilgi Ve İletişim Teknolojisi Hizmetlerine Engelsiz Erişim: Türkiye Örneği / Unobstructed Access To Informatıon And Communıcatıon Technologıes Servıces: The Case Of Turkey, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 1565-1579, February 2013, Fransa.

COMBS, N. (1990). Disability and Technology: Historical and Social Perspective. USA: Rochester Institute of Technology / ÖZDEMİR, Abdulkadir; NARALAN, Abdullah; AKBABA, Ahmet İlker (2013), Bilgi Ve İletişim Teknolojisi Hizmetlerine Engelsiz Erişim: Türkiye Örneği / Unobstructed Access To Informatıon And Communıcatıon Technologıes Servıces: The Case Of Turkey, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 1565-1579, February 2013, Fransa.

http://www.btk.gov.tr/mevzuat/kanunlar/index.php / ÖZDEMİR, Abdulkadir; NARALAN, Abdullah; AKBABA, Ahmet İlker (2013), Bilgi Ve İletişim Teknolojisi Hizmetlerine Engelsiz Erişim: Türkiye Örneği / Unobstructed Access To Informatıon And Communıcatıon Technologıes Servıces: The Case Of Turkey, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 1565-1579, February 2013, Fransa.

http://www.avea.com.tr/web/Hakkimizda/EngelsizErisim / ÖZDEMİR, Abdulkadir; NARALAN, Abdullah; AKBABA, Ahmet İlker (2013), Bilgi Ve İletişim Teknolojisi Hizmetlerine Engelsiz Erişim: Türkiye Örneği / Unobstructed Access To Informatıon And Communıcatıon Technologıes Servıces: The Case Of Turkey, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 1565-1579, February 2013, Fransa.

http://www.avea.com.tr / ÖZDEMİR, Abdulkadir; NARALAN, Abdullah; AKBABA, Ahmet İlker (2013), Bilgi Ve İletişim Teknolojisi Hizmetlerine Engelsiz Erişim: Türkiye Örneği / Unobstructed Access To Informatıon And Communıcatıon Technologıes Servıces: The Case Of Turkey,Download 3.37 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   281   282   283   284   285   286   287   288   ...   437
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
O’zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
davlat pedagogika
o’rta maxsus
axborot texnologiyalari
nomidagi toshkent
pedagogika instituti
texnologiyalari universiteti
navoiy nomidagi
samarqand davlat
guruh talabasi
ta’limi vazirligi
nomidagi samarqand
toshkent davlat
toshkent axborot
haqida tushuncha
Darsning maqsadi
xorazmiy nomidagi
Toshkent davlat
vazirligi toshkent
tashkil etish
Alisher navoiy
Ўзбекистон республикаси
rivojlantirish vazirligi
matematika fakulteti
pedagogika universiteti
таълим вазирлиги
sinflar uchun
Nizomiy nomidagi
tibbiyot akademiyasi
maxsus ta'lim
ta'lim vazirligi
махсус таълим
bilan ishlash
o’rta ta’lim
fanlar fakulteti
Referat mavzu
Navoiy davlat
haqida umumiy
umumiy o’rta
Buxoro davlat
fanining predmeti
fizika matematika
malakasini oshirish
universiteti fizika
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
jizzax davlat
davlat sharqshunoslik