Jass studies atif indeksi / jass studies citation index not


The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Download 3.37 Mb.
bet284/437
Sana22.01.2017
Hajmi3.37 Mb.
1   ...   280   281   282   283   284   285   286   287   ...   437
The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 2, p. 1501-1515, February 2013, Fransa.

LAFILLE ( Pierre), André Gide romancier, Paris, Hachette, 1954 / BOYACIOĞLU, Fuat; ERDAĞ, Serap (2013), André Gide’in Vatikan Zindanları Ve Albert Camus’nün Yabancı Adlı Yapıtlarında “Nedensiz Davranış” Kavramı / The Gratuıtous Behavıor Concept In Les Caves Du Vatıcan Of Andre Gıde And L’etranger Of Albert Camus, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 2, p. 1501-1515, February 2013, Fransa.

MESEGUER (Pano Elena), Les Caves du Vatican ou la Sotie de l’Acte gratuit , Revista de Estudios Franceses, İspanya, 2009 / BOYACIOĞLU, Fuat; ERDAĞ, Serap (2013), André Gide’in Vatikan Zindanları Ve Albert Camus’nün Yabancı Adlı Yapıtlarında “Nedensiz Davranış” Kavramı / The Gratuıtous Behavıor Concept In Les Caves Du Vatıcan Of Andre Gıde And L’etranger Of Albert Camus, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 2, p. 1501-1515, February 2013, Fransa.

PAINTER, (George D), André Gide: A Critical Biography, Atheneum, New York, 1968 / BOYACIOĞLU, Fuat; ERDAĞ, Serap (2013), André Gide’in Vatikan Zindanları Ve Albert Camus’nün Yabancı Adlı Yapıtlarında “Nedensiz Davranış” Kavramı / The Gratuıtous Behavıor Concept In Les Caves Du Vatıcan Of Andre Gıde And L’etranger Of Albert Camus, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 2, p. 1501-1515, February 2013, Fransa.

YETKIN (Suut Kemal), Önsöz in Gide, Seçme Yazılar, İstanbul, M.E.G.S.B. Yayınları, 1988 / BOYACIOĞLU, Fuat; ERDAĞ, Serap (2013), André Gide’in Vatikan Zindanları Ve Albert Camus’nün Yabancı Adlı Yapıtlarında “Nedensiz Davranış” Kavramı / The Gratuıtous Behavıor Concept In Les Caves Du Vatıcan Of Andre Gıde And L’etranger Of Albert Camus, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 2, p. 1501-1515, February 2013, Fransa.

http://www.labigarrure.com/les_caves_du_vatican.php25.11.2012 / BOYACIOĞLU, Fuat; ERDAĞ, Serap (2013), André Gide’in Vatikan Zindanları Ve Albert Camus’nün Yabancı Adlı Yapıtlarında “Nedensiz Davranış” Kavramı / The Gratuıtous Behavıor Concept In Les Caves Du Vatıcan Of Andre Gıde And L’etranger Of Albert Camus, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 2, p. 1501-1515, February 2013, Fransa.

http://www. wikipedia.org/wiki/Existentialisme 23.10.2012 / BOYACIOĞLU, Fuat; ERDAĞ, Serap (2013), André Gide’in Vatikan Zindanları Ve Albert Camus’nün Yabancı Adlı Yapıtlarında “Nedensiz Davranış” Kavramı / The Gratuıtous Behavıor Concept In Les Caves Du Vatıcan Of Andre Gıde And L’etranger Of Albert Camus, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 2, p. 1501-1515, February 2013, Fransa.

http://classiques.uqac.ca/classiques/camus_albert/etranger/camus_etranger.pdf s. 51. 23.12.2012 / BOYACIOĞLU, Fuat; ERDAĞ, Serap (2013), André Gide’in Vatikan Zindanları Ve Albert Camus’nün Yabancı Adlı Yapıtlarında “Nedensiz Davranış” Kavramı / The Gratuıtous Behavıor Concept In Les Caves Du Vatıcan Of Andre Gıde And L’etranger Of Albert Camus, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 2, p. 1501-1515, February 2013, Fransa.

http://fr.wikipedia.org/wiki/Acte_gratuit 15.12.2012 / BOYACIOĞLU, Fuat; ERDAĞ, Serap (2013), André Gide’in Vatikan Zindanları Ve Albert Camus’nün Yabancı Adlı Yapıtlarında “Nedensiz Davranış” Kavramı / The Gratuıtous Behavıor Concept In Les Caves Du Vatıcan Of Andre Gıde And L’etranger Of Albert Camus, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 2, p. 1501-1515, February 2013, Fransa.

ACET, M.,YAPICI, K.Y., KILINÇ, F. (2000). Türkiye’deki Spor Medyasının Görevleri, Etkinliği ve Etik Açıdan Görünümü. Uluslararası Spor ve Medya Sempozyumu Bildirileri, Manisa / ÖZSOY, Selami; TEZCAN KARDAŞ, Nurgül; GÖRÜN, Levent ; Ertan TABUK, Mustafa; KANDAZ GELEN, Nuran; AFAT, Aysun (2013), Beden Eğitimi Ve Spor Öğretmenlerinin Spor Medyası Hakkındaki Görüşleri / Opınıons Of Physıcal Educatıon And Sport Teachers Regardıng The Sports Medıa, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 1517-1528, February 2013, Fransa.

ARIKAN A. N.,GÖKTAŞ Z. (2004). Farklı Branşlardaki Spor Seyircilerinin Spor Ortamına İlişkin Görüşleri. Kastamonu Eğitim Dergisi, Cilt:12, No:2, Ekim, s. 559 / ÖZSOY, Selami; TEZCAN KARDAŞ, Nurgül; GÖRÜN, Levent ; Ertan TABUK, Mustafa; KANDAZ GELEN, Nuran; AFAT, Aysun (2013), Beden Eğitimi Ve Spor Öğretmenlerinin Spor Medyası Hakkındaki Görüşleri / Opınıons Of Physıcal Educatıon And Sport Teachers Regardıng The Sports Medıa, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 1517-1528, February 2013, Fransa.

ARSLAN, A. (1999). Who Rules Turkey: The Turkish Power Elite and the Roles, Functions and Social Backgrounds of Turkish Elites. Guildford: University of Surrey, Department of Sociology (Doktora Tezi) / ÖZSOY, Selami; TEZCAN KARDAŞ, Nurgül; GÖRÜN, Levent ; Ertan TABUK, Mustafa; KANDAZ GELEN, Nuran; AFAT, Aysun (2013), Beden Eğitimi Ve Spor Öğretmenlerinin Spor Medyası Hakkındaki Görüşleri / Opınıons Of Physıcal Educatıon And Sport Teachers Regardıng The Sports Medıa, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 1517-1528, February 2013, Fransa.

ARSLAN, A. (2004a). Medyanın Birey, Toplum ve Kültür Üzerine Etkileri. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, http://www.insanbilimleri.com., 20.06.2004 / ÖZSOY, Selami; TEZCAN KARDAŞ, Nurgül; GÖRÜN, Levent ; Ertan TABUK, Mustafa; KANDAZ GELEN, Nuran; AFAT, Aysun (2013), Beden Eğitimi Ve Spor Öğretmenlerinin Spor Medyası Hakkındaki Görüşleri / Opınıons Of Physıcal Educatıon And Sport Teachers Regardıng The Sports Medıa, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 1517-1528, February 2013, Fransa.

BİÇER, T. (2000). Türk Spor Basınında Habercilik Anlayışına NLP Yaklaşımı. C.B.Ü. Uluslararası Spor ve Medya Sempozyumu Bildiri Özeti, Manisa, s. 67 / ÖZSOY, Selami; TEZCAN KARDAŞ, Nurgül; GÖRÜN, Levent ; Ertan TABUK, Mustafa; KANDAZ GELEN, Nuran; AFAT, Aysun (2013), Beden Eğitimi Ve Spor Öğretmenlerinin Spor Medyası Hakkındaki Görüşleri / Opınıons Of Physıcal Educatıon And Sport Teachers Regardıng The Sports Medıa, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 1517-1528, February 2013, Fransa.

KALE, R. ve ERŞEN E. (2003). Beden Eğitimi ve Spor Bilimlerine Giriş, Ankara: Nobel Yayın Dağıtım / ÖZSOY, Selami; TEZCAN KARDAŞ, Nurgül; GÖRÜN, Levent ; Ertan TABUK, Mustafa; KANDAZ GELEN, Nuran; AFAT, Aysun (2013), Beden Eğitimi Ve Spor Öğretmenlerinin Spor Medyası Hakkındaki Görüşleri / Opınıons Of Physıcal Educatıon And Sport Teachers Regardıng The Sports Medıa, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 1517-1528, February 2013, Fransa.

KARAKÜÇÜK S.,YENEL F. (1997). “Türk Sporunun Gelişmesi ve Topluma Yaygınlaştırılması Bakımından Basının Etkinliği“, Gazi Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, cilt 2, sayı 2, s. 56-57 / ÖZSOY, Selami; TEZCAN KARDAŞ, Nurgül; GÖRÜN, Levent ; Ertan TABUK, Mustafa; KANDAZ GELEN, Nuran; AFAT, Aysun (2013), Beden Eğitimi Ve Spor Öğretmenlerinin Spor Medyası Hakkındaki Görüşleri / Opınıons Of Physıcal Educatıon And Sport Teachers Regardıng The Sports Medıa, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 1517-1528, February 2013, Fransa.

KARAKÜÇÜK, S.,YENEL, F., YAMAN, M. (1996). Sporun Topluma Yaygınlaştırılması Bakımından Televizyon Spor Programlarının Etkinliği. Gazi Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 1 (3): 44-56 / ÖZSOY, Selami; TEZCAN KARDAŞ, Nurgül; GÖRÜN, Levent ; Ertan TABUK, Mustafa; KANDAZ GELEN, Nuran; AFAT, Aysun (2013), Beden Eğitimi Ve Spor Öğretmenlerinin Spor Medyası Hakkındaki Görüşleri / Opınıons Of Physıcal Educatıon And Sport Teachers Regardıng The Sports Medıa, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 1517-1528, February 2013, Fransa.

KROTEE M.L. ve BUCHER C.A (2007). Spor Yönetimi, 13. baskıdan çeviri, İstanbul: Spor Bilimleri Derneği Yayını / ÖZSOY, Selami; TEZCAN KARDAŞ, Nurgül; GÖRÜN, Levent ; Ertan TABUK, Mustafa; KANDAZ GELEN, Nuran; AFAT, Aysun (2013), Beden Eğitimi Ve Spor Öğretmenlerinin Spor Medyası Hakkındaki Görüşleri / Opınıons Of Physıcal Educatıon And Sport Teachers Regardıng The Sports Medıa, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 1517-1528, February 2013, Fransa.

MACBRİDE S. (1986). “Many voices, one world” http://unesdoc.unesco .org/images /0004/000400/040066eb.pdf (Aralık 2012’de ulaşıldı) / ÖZSOY, Selami; TEZCAN KARDAŞ, Nurgül; GÖRÜN, Levent ; Ertan TABUK, Mustafa; KANDAZ GELEN, Nuran; AFAT, Aysun (2013), Beden Eğitimi Ve Spor Öğretmenlerinin Spor Medyası Hakkındaki Görüşleri / Opınıons Of Physıcal Educatıon And Sport Teachers Regardıng The Sports Medıa, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 1517-1528, February 2013, Fransa.

MİRZEOĞLU, N. (2011). Spor Bilimlerine Giriş, Ankara: Spor Yayınevi ve Kitabevi / ÖZSOY, Selami; TEZCAN KARDAŞ, Nurgül; GÖRÜN, Levent ; Ertan TABUK, Mustafa; KANDAZ GELEN, Nuran; AFAT, Aysun (2013), Beden Eğitimi Ve Spor Öğretmenlerinin Spor Medyası Hakkındaki Görüşleri / Opınıons Of Physıcal Educatıon And Sport Teachers Regardıng The Sports Medıa, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 1517-1528, February 2013, Fransa.

ÖZSOY, S. vd. (2008). Günlük Gazetelerde Sporun Yer Alışı. 10th International Sport Sciences Congress Proceedings II., s.981-984 / ÖZSOY, Selami; TEZCAN KARDAŞ, Nurgül; GÖRÜN, Levent ; Ertan TABUK, Mustafa; KANDAZ GELEN, Nuran; AFAT, Aysun (2013), Beden Eğitimi Ve Spor Öğretmenlerinin Spor Medyası Hakkındaki Görüşleri / Opınıons Of Physıcal Educatıon And Sport Teachers Regardıng The Sports Medıa, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 1517-1528, February 2013, Fransa.

ÖZTÜRK, F. (1998). Toplumsal Boyutlarıyla Spor. Ankara: Bağırgan Yayınevi / ÖZSOY, Selami; TEZCAN KARDAŞ, Nurgül; GÖRÜN, Levent ; Ertan TABUK, Mustafa; KANDAZ GELEN, Nuran; AFAT, Aysun (2013), Beden Eğitimi Ve Spor Öğretmenlerinin Spor Medyası Hakkındaki Görüşleri / Opınıons Of Physıcal Educatıon And Sport Teachers Regardıng The Sports Medıa, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 1517-1528, February 2013, Fransa.

SUNAY, H. ve SARACALOĞLU, S.A. (1997). Türk Sporcusunun Spordan Beklentileri ile Spora Yönelten Unsurlar. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, Singapur / ÖZSOY, Selami; TEZCAN KARDAŞ, Nurgül; GÖRÜN, Levent ; Ertan TABUK, Mustafa; KANDAZ GELEN, Nuran; AFAT, Aysun (2013), Beden Eğitimi Ve Spor Öğretmenlerinin Spor Medyası Hakkındaki Görüşleri / Opınıons Of Physıcal Educatıon And Sport Teachers Regardıng The Sports Medıa, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 1517-1528, February 2013, Fransa.

Spor Genel Müdürlüğü Resmi İnternet Sitesi, sgm.gov.tr / ÖZSOY, Selami; TEZCAN KARDAŞ, Nurgül; GÖRÜN, Levent ; Ertan TABUK, Mustafa; KANDAZ GELEN, Nuran; AFAT, Aysun (2013), Beden Eğitimi Ve Spor Öğretmenlerinin Spor Medyası Hakkındaki Görüşleri / Opınıons Of Physıcal Educatıon And Sport Teachers Regardıng The Sports Medıa, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 1517-1528, February 2013, Fransa.

TAŞMEKTEPLİGİL, Y. ve ark. (1998). Sportif Gelişme ve Yerel Medya İlişkisi Üzerine Bir Araştırma. Atatürk Üniversitesi, Beden Eğitimi ve SporYüksekokulu 1. Spor Kongresi Bildirileri, Erzurum, s. 75-81 / ÖZSOY, Selami; TEZCAN KARDAŞ, Nurgül; GÖRÜN, Levent ; Ertan TABUK, Mustafa; KANDAZ GELEN, Nuran; AFAT, Aysun (2013), Beden Eğitimi Ve Spor Öğretmenlerinin Spor Medyası Hakkındaki Görüşleri / Opınıons Of Physıcal Educatıon And Sport Teachers Regardıng The Sports Medıa, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 1517-1528, February 2013, Fransa.

TÜFEKÇİOĞLU, H. (1997) İletişim Sosyolojisine Başlangıç. İstanbul: Der Yayınları, 1997 / ÖZSOY, Selami; TEZCAN KARDAŞ, Nurgül; GÖRÜN, Levent ; Ertan TABUK, Mustafa; KANDAZ GELEN, Nuran; AFAT, Aysun (2013), Beden Eğitimi Ve Spor Öğretmenlerinin Spor Medyası Hakkındaki Görüşleri / Opınıons Of Physıcal Educatıon And Sport Teachers Regardıng The Sports Medıa, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 1517-1528, February 2013, Fransa.

VURAL, A.M. (1999). Yerel Basın ve Kamuoyu. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü / ÖZSOY, Selami; TEZCAN KARDAŞ, Nurgül; GÖRÜN, Levent ; Ertan TABUK, Mustafa; KANDAZ GELEN, Nuran; AFAT, Aysun (2013), Beden Eğitimi Ve Spor Öğretmenlerinin Spor Medyası Hakkındaki Görüşleri / Opınıons Of Physıcal Educatıon And Sport Teachers Regardıng The Sports Medıa, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 1517-1528, February 2013, Fransa.

Anadolu / DUMAN, Doğan; VARNALI, Özgür Şahap (2012), 1930’larda Çocuk Piyeslerinde Yerli Malı Kullanma Ve Ulusal Ekonomi Bilincini Oluşturma Çabaları /Efforts To Use Domestıc Goods In Chıldren’s Plays In 1930s And To Buıld Up A Natıonal Economy Conscıousness, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 1529-1547, February 2013, Fransa.

Cumhuriyet / DUMAN, Doğan; VARNALI, Özgür Şahap (2012), 1930’larda Çocuk Piyeslerinde Yerli Malı Kullanma Ve Ulusal Ekonomi Bilincini Oluşturma Çabaları /Efforts To Use Domestıc Goods In Chıldren’s Plays In 1930s And To Buıld Up A Natıonal Economy Conscıousness, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 1529-1547, February 2013, Fransa.

Çalışkan Çocuk / DUMAN, Doğan; VARNALI, Özgür Şahap (2012), 1930’larda Çocuk Piyeslerinde Yerli Malı Kullanma Ve Ulusal Ekonomi Bilincini Oluşturma Çabaları /Efforts To Use Domestıc Goods In Chıldren’s Plays In 1930s And To Buıld Up A Natıonal Economy Conscıousness, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 1529-1547, February 2013, Fransa

Hizmet / DUMAN, Doğan; VARNALI, Özgür Şahap (2012), 1930’larda Çocuk Piyeslerinde Yerli Malı Kullanma Ve Ulusal Ekonomi Bilincini Oluşturma Çabaları /Efforts To Use Domestıc Goods In Chıldren’s Plays In 1930s And To Buıld Up A Natıonal Economy Conscıousness, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 1529-1547, February 2013, Fransa.

İktisat ve Tasarruf / DUMAN, Doğan; VARNALI, Özgür Şahap (2012), 1930’larda Çocuk Piyeslerinde Yerli Malı Kullanma Ve Ulusal Ekonomi Bilincini Oluşturma Çabaları /Efforts To Use Domestıc Goods In Chıldren’s Plays In 1930s And To Buıld Up A Natıonal Economy Conscıousness, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 1529-1547, February 2013, Fransa

Olgun Çocuk / DUMAN, Doğan; VARNALI, Özgür Şahap (2012), 1930’larda Çocuk Piyeslerinde Yerli Malı Kullanma Ve Ulusal Ekonomi Bilincini Oluşturma Çabaları /Efforts To Use Domestıc Goods In Chıldren’s Plays In 1930s And To Buıld Up A Natıonal Economy Conscıousness, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 1529-1547, February 2013, Fransa.

GÜNDÜZ, Aka, Gazi Çocukları İçin, Milli İktisat ve Tasarruf Cemiyeti, Ankara 1933 / DUMAN, Doğan; VARNALI, Özgür Şahap (2012), 1930’larda Çocuk Piyeslerinde Yerli Malı Kullanma Ve Ulusal Ekonomi Bilincini Oluşturma Çabaları /Efforts To Use Domestıc Goods In Chıldren’s Plays In 1930s And To Buıld Up A Natıonal Economy Conscıousness, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 1529-1547, February 2013, Fransa.

AKTAN, Reşad, Türkiye İktisadı, C:1, Ankara, 1968 / DUMAN, Doğan; VARNALI, Özgür Şahap (2012), 1930’larda Çocuk Piyeslerinde Yerli Malı Kullanma Ve Ulusal Ekonomi Bilincini Oluşturma Çabaları /Efforts To Use Domestıc Goods In Chıldren’s Plays In 1930s And To Buıld Up A Natıonal Economy Conscıousness, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 1529-1547, February 2013, Fransa.

BOYACIOĞLU, Levent, “Tek Parti Döneminde İnkılap Temsilleri-I”, Tarih ve Toplum, S.: 102, (Haziran 1992) / DUMAN, Doğan; VARNALI, Özgür Şahap (2012), 1930’larda Çocuk Piyeslerinde Yerli Malı Kullanma Ve Ulusal Ekonomi Bilincini Oluşturma Çabaları /Efforts To Use Domestıc Goods In Chıldren’s Plays In 1930s And To Buıld Up A Natıonal Economy Conscıousness, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 1529-1547, February 2013, Fransa.

DOĞDU, Mustafa, Tek Parti Döneminde Ülkemizdeki Çocuk Dergilerinde Yurttaşlık Bilincinin Oluşturulması, Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İzmir 2007 / DUMAN, Doğan; VARNALI, Özgür Şahap (2012), 1930’larda Çocuk Piyeslerinde Yerli Malı Kullanma Ve Ulusal Ekonomi Bilincini Oluşturma Çabaları /Efforts To Use Domestıc Goods In Chıldren’s Plays In 1930s And To Buıld Up A Natıonal Economy Conscıousness, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 1529-1547, February 2013, Fransa.

DUMAN, Doğan, Ulusal Ekonominin Yapılanmasında Yerli Malı Haftaları, Dokuz Eylül Yayınları, İzmir 2000 / DUMAN, Doğan; VARNALI, Özgür Şahap (2012), 1930’larda Çocuk Piyeslerinde Yerli Malı Kullanma Ve Ulusal Ekonomi Bilincini Oluşturma Çabaları /Efforts To Use Domestıc Goods In Chıldren’s Plays In 1930s And To Buıld Up A Natıonal Economy Conscıousness, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 1529-1547, February 2013, Fransa.

DUMAN, Doğan, “Yerli Malı Haftaları”, Tarih ve Toplum, S.: 111, (Mart 1993) / DUMAN, Doğan; VARNALI, Özgür Şahap (2012), 1930’larda Çocuk Piyeslerinde Yerli Malı Kullanma Ve Ulusal Ekonomi Bilincini Oluşturma Çabaları /Efforts To Use Domestıc Goods In Chıldren’s Plays In 1930s And To Buıld Up A Natıonal Economy Conscıousness, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 1529-1547, February 2013, Fransa.

DUMAN, Doğan, 1930’larda Ekonomideki Korumacılık Politikasının Okullardaki Yansımaları”, Toplumsal Tarih, S.: 40, (Nisan 1997) / DUMAN, Doğan; VARNALI, Özgür Şahap (2012), 1930’larda Çocuk Piyeslerinde Yerli Malı Kullanma Ve Ulusal Ekonomi Bilincini Oluşturma Çabaları /Efforts To Use Domestıc Goods In Chıldren’s Plays In 1930s And To Buıld Up A Natıonal Economy Conscıousness, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 1529-1547, February 2013, Fransa.

DUMAN, Doğan, Milli İktisat ve Tasarruf Cemiyeti, Dokuz Eylül Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İzmir 1990 / DUMAN, Doğan; VARNALI, Özgür Şahap (2012), 1930’larda Çocuk Piyeslerinde Yerli Malı Kullanma Ve Ulusal Ekonomi Bilincini Oluşturma Çabaları /Efforts To Use Domestıc Goods In Chıldren’s Plays In 1930s And To Buıld Up A Natıonal Economy Conscıousness, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 1529-1547, February 2013, Fransa.

EGELİ, Minür Hayri, Küçük Paralar, Ulusal Ekonomi ve Artırma Kurumu, Ankara 1936 / DUMAN, Doğan; VARNALI, Özgür Şahap (2012), 1930’larda Çocuk Piyeslerinde Yerli Malı Kullanma Ve Ulusal Ekonomi Bilincini Oluşturma Çabaları /Efforts To Use Domestıc Goods In Chıldren’s Plays In 1930s And To Buıld Up A Natıonal Economy Conscıousness, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 1529-1547, February 2013, Fransa.

EGELİ, Minür Hayri, Yeni Ağustos Böcekleri İle Karıncalar, Ulusal Ekonomi ve Artırma Kurumu, Ankara 1936 / DUMAN, Doğan; VARNALI, Özgür Şahap (2012), 1930’larda Çocuk Piyeslerinde Yerli Malı Kullanma Ve Ulusal Ekonomi Bilincini Oluşturma Çabaları /Efforts To Use Domestıc Goods In Chıldren’s Plays In 1930s And To Buıld Up A Natıonal Economy Conscıousness, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 1529-1547, February 2013, Fransa.

EGELİ, Münir Hayri, Haftamızı Oynuyoruz, Ulusal Ekonomi ve Artırma Kurumu, Ankara 1936 / DUMAN, Doğan; VARNALI, Özgür Şahap (2012), 1930’larda Çocuk Piyeslerinde Yerli Malı Kullanma Ve Ulusal Ekonomi Bilincini Oluşturma Çabaları /Efforts To Use Domestıc Goods In Chıldren’s Plays In 1930s And To Buıld Up A Natıonal Economy Conscıousness, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 1529-1547, February 2013, Fransa.

İNAN, Afet, Devletçilik İlkesi ve Türkiye Cumhuriyeti’nin Birinci Sanayi Planı, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara 1972 / DUMAN, Doğan; VARNALI, Özgür Şahap (2012), 1930’larda Çocuk Piyeslerinde Yerli Malı Kullanma Ve Ulusal Ekonomi Bilincini Oluşturma Çabaları /Efforts To Use Domestıc Goods In Chıldren’s Plays In 1930s And To Buıld Up A Natıonal Economy Conscıousness, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 1529-1547, February 2013, Fransa.

KOCATÜRK, Vasfi Mahir, 10 İnkılap, Muallim Ahmet Halit Kitaphanesi, İstanbul 1933 / DUMAN, Doğan; VARNALI, Özgür Şahap (2012), 1930’larda Çocuk Piyeslerinde Yerli Malı Kullanma Ve Ulusal Ekonomi Bilincini Oluşturma Çabaları /Efforts To Use Domestıc Goods In Chıldren’s Plays In 1930s And To Buıld Up A Natıonal Economy Conscıousness, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 1529-1547, February 2013, Fransa.

NAYIR, Y.N., İnkılap Çocukları, Hakimiyeti Milliye Matbaası, Ankara 1933 / DUMAN, Doğan; VARNALI, Özgür Şahap (2012), 1930’larda Çocuk Piyeslerinde Yerli Malı Kullanma Ve Ulusal Ekonomi Bilincini Oluşturma Çabaları /Efforts To Use Domestıc Goods In Chıldren’s Plays In 1930s And To Buıld Up A Natıonal Economy Conscıousness, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 1529-1547, February 2013, Fransa.

OZANSOY, Halit Fahri, On Yılın Destanı, Kanaat Kütüphanesi, İstanbul 1933 / DUMAN, Doğan; VARNALI, Özgür Şahap (2012), 1930’larda Çocuk Piyeslerinde Yerli Malı Kullanma Ve Ulusal Ekonomi Bilincini Oluşturma Çabaları /Efforts To Use Domestıc Goods In Chıldren’s Plays In 1930s And To Buıld Up A Natıonal Economy Conscıousness,Download 3.37 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   280   281   282   283   284   285   286   287   ...   437
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
O’zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
davlat pedagogika
o’rta maxsus
axborot texnologiyalari
nomidagi toshkent
pedagogika instituti
texnologiyalari universiteti
navoiy nomidagi
samarqand davlat
guruh talabasi
ta’limi vazirligi
nomidagi samarqand
toshkent davlat
toshkent axborot
haqida tushuncha
Darsning maqsadi
xorazmiy nomidagi
Toshkent davlat
vazirligi toshkent
tashkil etish
Alisher navoiy
Ўзбекистон республикаси
rivojlantirish vazirligi
matematika fakulteti
pedagogika universiteti
таълим вазирлиги
sinflar uchun
Nizomiy nomidagi
tibbiyot akademiyasi
maxsus ta'lim
ta'lim vazirligi
махсус таълим
bilan ishlash
o’rta ta’lim
fanlar fakulteti
Referat mavzu
Navoiy davlat
haqida umumiy
umumiy o’rta
Buxoro davlat
fanining predmeti
fizika matematika
malakasini oshirish
universiteti fizika
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
jizzax davlat
davlat sharqshunoslik