Jass studies atif indeksi / jass studies citation index not


The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Download 3.37 Mb.
bet282/437
Sana22.01.2017
Hajmi3.37 Mb.
1   ...   278   279   280   281   282   283   284   285   ...   437
The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 1373-1436, February 2013, Fransa.

ALİGHİERİ, Dante, İlhai Komedya, çev. Feridun Timur, Ankara, 2000 / ERDOĞAN, İsmail (2013), Ali Suavî’nin “Salaman Ve Absal” Hikâyeleri İle İlgili Yazısı Üzerine Bir Değerlendirme / An Analysıs On The Paper About '”Salaman And Absal” Wrıtten By Alı Suavı, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 1437-1448, February 2013, Fransa

AVŞAR, Ziya, “Evrensel Bir Hikâye: Salamân u Absâl ve Kökeni” Turkish Studies International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume, 2/4 Fall 2007 / ERDOĞAN, İsmail (2013), Ali Suavî’nin “Salaman Ve Absal” Hikâyeleri İle İlgili Yazısı Üzerine Bir Değerlendirme / An Analysıs On The Paper About '”Salaman And Absal” Wrıtten By Alı Suavı, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 1437-1448, February 2013, Fransa.

ÇELİK, Hüseyin, Ali Suavî ve Dönemi, İstanbul, 1994 / ERDOĞAN, İsmail (2013), Ali Suavî’nin “Salaman Ve Absal” Hikâyeleri İle İlgili Yazısı Üzerine Bir Değerlendirme / An Analysıs On The Paper About '”Salaman And Absal” Wrıtten By Alı Suavı, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 1437-1448, February 2013, Fransa.

GARAUDY, Roger, İslamın Vadettikleri, çev. Nezih Üzel, İstanbul, 1983 / ERDOĞAN, İsmail (2013), Ali Suavî’nin “Salaman Ve Absal” Hikâyeleri İle İlgili Yazısı Üzerine Bir Değerlendirme / An Analysıs On The Paper About '”Salaman And Absal” Wrıtten By Alı Suavı, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 1437-1448, February 2013, Fransa.

HİKMET, Ali Asgar, Camî Hayatı ve Eserleri, çev., M. Nuri Gencosman, İstanbul, 1994 / ERDOĞAN, İsmail (2013), Ali Suavî’nin “Salaman Ve Absal” Hikâyeleri İle İlgili Yazısı Üzerine Bir Değerlendirme / An Analysıs On The Paper About '”Salaman And Absal” Wrıtten By Alı Suavı, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 1437-1448, February 2013, Fransa.

İBN SİNÂ, İşaretler ve Tenbihler, çev., Ali Durusoy, Muhittin Macit ve Ekrem Demirli İstanbul, 2005 / ERDOĞAN, İsmail (2013), Ali Suavî’nin “Salaman Ve Absal” Hikâyeleri İle İlgili Yazısı Üzerine Bir Değerlendirme / An Analysıs On The Paper About '”Salaman And Absal” Wrıtten By Alı Suavı, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 1437-1448, February 2013, Fransa.

KİTAB-I MUKADDES, 2. Samuel 13-20 / ERDOĞAN, İsmail (2013), Ali Suavî’nin “Salaman Ve Absal” Hikâyeleri İle İlgili Yazısı Üzerine Bir Değerlendirme / An Analysıs On The Paper About '”Salaman And Absal” Wrıtten By Alı Suavı, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 1437-1448, February 2013, Fransa.

KUTLUER, İlhan – KATİPOĞLU, Hasan, “Hayy b. Yakzan”, D.İ.A., C.XX, İstanbul, 1997 / ERDOĞAN, İsmail (2013), Ali Suavî’nin “Salaman Ve Absal” Hikâyeleri İle İlgili Yazısı Üzerine Bir Değerlendirme / An Analysıs On The Paper About '”Salaman And Absal” Wrıtten By Alı Suavı, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 1437-1448, February 2013, Fransa.

MOLLA CAMİ, Salaman ve Absal, çev. Sadık Yalsızuçanlar, İstanbul, 1999 / ERDOĞAN, İsmail (2013), Ali Suavî’nin “Salaman Ve Absal” Hikâyeleri İle İlgili Yazısı Üzerine Bir Değerlendirme / An Analysıs On The Paper About '”Salaman And Absal” Wrıtten By Alı Suavı, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 1437-1448, February 2013, Fransa.

PLATON, Devlet, çev. Mehmet Ali Cimcoz, Sabahattin Eyüboğlu, İstanbul, 1998 / ERDOĞAN, İsmail (2013), Ali Suavî’nin “Salaman Ve Absal” Hikâyeleri İle İlgili Yazısı Üzerine Bir Değerlendirme / An Analysıs On The Paper About '”Salaman And Absal” Wrıtten By Alı Suavı, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 1437-1448, February 2013, Fransa.

SUAVÎ, Ali Ulûm Gazetesi, Paris- Lyon, 1869-1870 / ERDOĞAN, İsmail (2013), Ali Suavî’nin “Salaman Ve Absal” Hikâyeleri İle İlgili Yazısı Üzerine Bir Değerlendirme / An Analysıs On The Paper About '”Salaman And Absal” Wrıtten By Alı Suavı, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 1437-1448, February 2013, Fransa.

SÜHREVERDÎ, Şihabeddin, “Kıssatü’l Gurbetü’l Garbiyye”, çev. İsmail Yakıt, İslam Felsefesinde Sembolik Hikâyeler, haz., komisyon, İstanbul, 1997 / ERDOĞAN, İsmail (2013), Ali Suavî’nin “Salaman Ve Absal” Hikâyeleri İle İlgili Yazısı Üzerine Bir Değerlendirme / An Analysıs On The Paper About '”Salaman And Absal” Wrıtten By Alı Suavı, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 1437-1448, February 2013, Fransa.

TAHİR, Bursalı Mehmed, Osmanlı Müellifleri, C.I, İstanbul, 1333 / ERDOĞAN, İsmail (2013), Ali Suavî’nin “Salaman Ve Absal” Hikâyeleri İle İlgili Yazısı Üzerine Bir Değerlendirme / An Analysıs On The Paper About '”Salaman And Absal” Wrıtten By Alı Suavı, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 1437-1448, February 2013, Fransa.

TARZİ, Abdülvehhab, Cami’nin Salaman ve Absal’ına yazdığı önsöz, İstanbul, 1944 / ERDOĞAN, İsmail (2013), Ali Suavî’nin “Salaman Ve Absal” Hikâyeleri İle İlgili Yazısı Üzerine Bir Değerlendirme / An Analysıs On The Paper About '”Salaman And Absal” Wrıtten By Alı Suavı, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 1437-1448, February 2013, Fransa.

UÇMAN, Abdullah, “Ali Suavi”, DİA, C.2, İstanbul, 1989 / ERDOĞAN, İsmail (2013), Ali Suavî’nin “Salaman Ve Absal” Hikâyeleri İle İlgili Yazısı Üzerine Bir Değerlendirme / An Analysıs On The Paper About '”Salaman And Absal” Wrıtten By Alı Suavı, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 1437-1448, February 2013, Fransa.

ULUDAĞ, Erdoğan, Vak’aya Dayalı Bir Eser Olarak Lami’î Çelebi’nin Salamân u Absâl Mesnevisi, (Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Doktora Tezi), Erzurum, 1997 / ERDOĞAN, İsmail (2013), Ali Suavî’nin “Salaman Ve Absal” Hikâyeleri İle İlgili Yazısı Üzerine Bir Değerlendirme / An Analysıs On The Paper About '”Salaman And Absal” Wrıtten By Alı Suavı, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 1437-1448, February 2013, Fransa.

ÜLKEN, Hilmi Ziya, Çağdaş Düşünce Tarihi, İstanbul, 1993 / ERDOĞAN, İsmail (2013), Ali Suavî’nin “Salaman Ve Absal” Hikâyeleri İle İlgili Yazısı Üzerine Bir Değerlendirme / An Analysıs On The Paper About '”Salaman And Absal” Wrıtten By Alı Suavı, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 1437-1448, February 2013, Fransa.

ÜLKEN, Hilmi Ziya, İslam Felsefesi, İstanbul, 1983 / ERDOĞAN, İsmail (2013), Ali Suavî’nin “Salaman Ve Absal” Hikâyeleri İle İlgili Yazısı Üzerine Bir Değerlendirme / An Analysıs On The Paper About '”Salaman And Absal” Wrıtten By Alı Suavı, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 1437-1448, February 2013, Fransa.

YALTKAYA, Şerefeddin, İbn Sinâ /İbn Tufeyl Hayy b. Yakzan, (Giriş) haz.N.Ahmet Özalp, İstanbul, 2000 / ERDOĞAN, İsmail (2013), Ali Suavî’nin “Salaman Ve Absal” Hikâyeleri İle İlgili Yazısı Üzerine Bir Değerlendirme / An Analysıs On The Paper About '”Salaman And Absal” Wrıtten By Alı Suavı, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 1437-1448, February 2013, Fransa.

ANIL Mustafa Nuri-Nejdet MEREY. 1942. Türkiye’de Maden Mevzuatı, C. 1-2, Tan Matbaası, İstanbul / İLERİ, Turgut (2013), Cumhuriyet’in İlk Yıllarında Maden İşçilerinin Çalışma Hayatına İlişkin Yapılan Düzenlemeler / The Regulatıons Made On The Workıng Life Of Mıners In The Fırst Years Of The Republıc, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 2, p. 1449-1467, February 2013, Fransa.

Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi (B.C.A.), Belge No: F: 030.10. Y: 175.210.3 / İLERİ, Turgut (2013), Cumhuriyet’in İlk Yıllarında Maden İşçilerinin Çalışma Hayatına İlişkin Yapılan Düzenlemeler / The Regulatıons Made On The Workıng Life Of Mıners In The Fırst Years Of The Republıc, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 2, p. 1449-1467, February 2013, Fransa.

Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi (B.C.A.), Belge No: F: 030.10. Y: 56.380.12 / İLERİ, Turgut (2013), Cumhuriyet’in İlk Yıllarında Maden İşçilerinin Çalışma Hayatına İlişkin Yapılan Düzenlemeler / The Regulatıons Made On The Workıng Life Of Mıners In The Fırst Years Of The Republıc, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 2, p. 1449-1467, February 2013, Fransa.

Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi (B.C.A.), Belge No: F: 030.10, Y:55.361.5 / İLERİ, Turgut (2013), Cumhuriyet’in İlk Yıllarında Maden İşçilerinin Çalışma Hayatına İlişkin Yapılan Düzenlemeler / The Regulatıons Made On The Workıng Life Of Mıners In The Fırst Years Of The Republıc, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 2, p. 1449-1467, February 2013, Fransa.

BİRÖN Cemal -Suna ATAK. 1986. Maden Mühendisliğine Giriş, Çağlayan Kitabevi, İstanbul / İLERİ, Turgut (2013), Cumhuriyet’in İlk Yıllarında Maden İşçilerinin Çalışma Hayatına İlişkin Yapılan Düzenlemeler / The Regulatıons Made On The Workıng Life Of Mıners In The Fırst Years Of The Republıc, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 2, p. 1449-1467, February 2013, Fransa.

BOZOĞLAN, Mustafa.2010. Ülkemizdeki Kömür Madenciliğinde İş Sağlığı ve İş Güvenliği Mevzuatının Gelişimi (1867-2010), Korza Yayıncılık, Ankara / İLERİ, Turgut (2013), Cumhuriyet’in İlk Yıllarında Maden İşçilerinin Çalışma Hayatına İlişkin Yapılan Düzenlemeler / The Regulatıons Made On The Workıng Life Of Mıners In The Fırst Years Of The Republıc, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 2, p. 1449-1467, February 2013, Fransa.

ÇAKMAK, Diren.2007. “Toplumsal Uzlaşma Belgesi: 1936 tarihli İş Kanunu” , Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, C. 7, Sayı 1 / İLERİ, Turgut (2013), Cumhuriyet’in İlk Yıllarında Maden İşçilerinin Çalışma Hayatına İlişkin Yapılan Düzenlemeler / The Regulatıons Made On The Workıng Life Of Mıners In The Fırst Years Of The Republıc, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 2, p. 1449-1467, February 2013, Fransa.

DOSDOĞRU Sabire -M. Hulusi DOSDOĞRU. 1990. Sağlık Açısından Maden İşçilerimizin Dünü, Bugünü, BDS Yayınları, İstanbul / İLERİ, Turgut (2013), Cumhuriyet’in İlk Yıllarında Maden İşçilerinin Çalışma Hayatına İlişkin Yapılan Düzenlemeler / The Regulatıons Made On The Workıng Life Of Mıners In The Fırst Years Of The Republıc, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 2, p. 1449-1467, February 2013, Fransa.

Düstur, Üçüncü Tertip, C. 34, s.1792-1798 / İLERİ, Turgut (2013), Cumhuriyet’in İlk Yıllarında Maden İşçilerinin Çalışma Hayatına İlişkin Yapılan Düzenlemeler / The Regulatıons Made On The Workıng Life Of Mıners In The Fırst Years Of The Republıc, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 2, p. 1449-1467, February 2013, Fransa.

Düstur, Üçüncü Tertip, C.28, s. 1343 / İLERİ, Turgut (2013), Cumhuriyet’in İlk Yıllarında Maden İşçilerinin Çalışma Hayatına İlişkin Yapılan Düzenlemeler / The Regulatıons Made On The Workıng Life Of Mıners In The Fırst Years Of The Republıc, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 2, p. 1449-1467, February 2013, Fransa.

Düstur, Üçüncü Tertip, C. 18, s. 1294 / İLERİ, Turgut (2013), Cumhuriyet’in İlk Yıllarında Maden İşçilerinin Çalışma Hayatına İlişkin Yapılan Düzenlemeler / The Regulatıons Made On The Workıng Life Of Mıners In The Fırst Years Of The Republıc, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 2, p. 1449-1467, February 2013, Fransa.

ENVER, Sadreddin.1939. “Maden Kazaları”, MTA Enstitüsü Mecmuası, Ankara, Sene: 4, Sayı. 3 / İLERİ, Turgut (2013), Cumhuriyet’in İlk Yıllarında Maden İşçilerinin Çalışma Hayatına İlişkin Yapılan Düzenlemeler / The Regulatıons Made On The Workıng Life Of Mıners In The Fırst Years Of The Republıc, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 2, p. 1449-1467, February 2013, Fransa.

FINDIKGİL, Yavuz. 1966. Maden Hukuku, İstanbul / İLERİ, Turgut (2013), Cumhuriyet’in İlk Yıllarında Maden İşçilerinin Çalışma Hayatına İlişkin Yapılan Düzenlemeler / The Regulatıons Made On The Workıng Life Of Mıners In The Fırst Years Of The Republıc, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 2, p. 1449-1467, February 2013, Fransa.

İkdam Gazetesi, 6 Kanunî Sâni 1930 / İLERİ, Turgut (2013), Cumhuriyet’in İlk Yıllarında Maden İşçilerinin Çalışma Hayatına İlişkin Yapılan Düzenlemeler / The Regulatıons Made On The Workıng Life Of Mıners In The Fırst Years Of The Republıc, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 2, p. 1449-1467, February 2013, Fransa.

M.T. A Enstitüsü Mecmuası, Ekim 1945. Sayı, 2/34 / İLERİ, Turgut (2013), Cumhuriyet’in İlk Yıllarında Maden İşçilerinin Çalışma Hayatına İlişkin Yapılan Düzenlemeler / The Regulatıons Made On The Workıng Life Of Mıners In The Fırst Years Of The Republıc, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 2, p. 1449-1467, February 2013, Fransa.

PEKCAN Nahid Tahsin -Mehmet AKIN. 1949. Madenlerle İlgili Mevzuat, Güney Matbaacılık ve Gazetecilik T.A.O., Ankara / İLERİ, Turgut (2013), Cumhuriyet’in İlk Yıllarında Maden İşçilerinin Çalışma Hayatına İlişkin Yapılan Düzenlemeler / The Regulatıons Made On The Workıng Life Of Mıners In The Fırst Years Of The Republıc, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 2, p. 1449-1467, February 2013, Fransa.

Resmi Gazete, 17 Kanunî Sâni 1936, Sayı 3208 / İLERİ, Turgut (2013), Cumhuriyet’in İlk Yıllarında Maden İşçilerinin Çalışma Hayatına İlişkin Yapılan Düzenlemeler / The Regulatıons Made On The Workıng Life Of Mıners In The Fırst Years Of The Republıc, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 2, p. 1449-1467, February 2013, Fransa.

Resmi Gazete, 18.08.1953, Sayı 8487 / İLERİ, Turgut (2013), Cumhuriyet’in İlk Yıllarında Maden İşçilerinin Çalışma Hayatına İlişkin Yapılan Düzenlemeler / The Regulatıons Made On The Workıng Life Of Mıners In The Fırst Years Of The Republıc, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 2, p. 1449-1467, February 2013, Fransa.

Tan Gazetesi, 28 Şubat 1940 / İLERİ, Turgut (2013), Cumhuriyet’in İlk Yıllarında Maden İşçilerinin Çalışma Hayatına İlişkin Yapılan Düzenlemeler / The Regulatıons Made On The Workıng Life Of Mıners In The Fırst Years Of The Republıc, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 2, p. 1449-1467, February 2013, Fransa.

TBMM Zabıt Ceridesi, Devre 5, C.13 / İLERİ, Turgut (2013), Cumhuriyet’in İlk Yıllarında Maden İşçilerinin Çalışma Hayatına İlişkin Yapılan Düzenlemeler / The Regulatıons Made On The Workıng Life Of Mıners In The Fırst Years Of The Republıc, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 2, p. 1449-1467, February 2013, Fransa.

TBMM Zabıt Ceridesi, Devre I, C. 12 / İLERİ, Turgut (2013), Cumhuriyet’in İlk Yıllarında Maden İşçilerinin Çalışma Hayatına İlişkin Yapılan Düzenlemeler / The Regulatıons Made On The Workıng Life Of Mıners In The Fırst Years Of The Republıc, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 2, p. 1449-1467, February 2013, Fransa.

Ulus Gazetesi, 4 Mayıs 1935 / İLERİ, Turgut (2013), Cumhuriyet’in İlk Yıllarında Maden İşçilerinin Çalışma Hayatına İlişkin Yapılan Düzenlemeler / The Regulatıons Made On The Workıng Life Of Mıners In The Fırst Years Of The Republıc, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 2, p. 1449-1467, February 2013, Fransa.

VARLIK, Bülent. 1985. “Osmanlı Devleti’nde Madenlerde Çalışma Koşulları”, Tanzimat’tan Cumhuriyete Türkiye Ansiklopedisi, İletişim Yayınları, İstanbul/ İLERİ, Turgut (2013), Cumhuriyet’in İlk Yıllarında Maden İşçilerinin Çalışma Hayatına İlişkin Yapılan Düzenlemeler / The Regulatıons Made On The Workıng Life Of Mıners In The Fırst Years Of The Republıc, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 2, p. 1449-1467, February 2013, Fransa.

AŞKAR, P., Dönmez, O., Kızılkaya, G., Çevik, V.& Gültekin, K (2005). The dimensions of student satisfaction on on-line learning programs. Encyclopedia of Distance Learning Vol 4. (editors: Howard, C et. al) Idea-Group Reference: USA. p:585-590 / KIZILKAYA CUMAOĞLU, Gonca; KOÇAK USLUEL, Yasemin (2013), Çevrimiçi Öğrenme Ortamlarında Tartışma Tahtasının Kullanımında Öğretmenin Rolü / The Role Of Instructor On Use Of Dıscussıon Boards In An Onlıne Learnıng Envıronment, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 1469-1479, February 2013, Fransa.

BULLEN, M. (1998). Participation and critical thinking in online university distance education. Journal of Distance Education, 13(2), 1-32 / KIZILKAYA CUMAOĞLU, Gonca; KOÇAK USLUEL, Yasemin (2013), Çevrimiçi Öğrenme Ortamlarında Tartışma Tahtasının Kullanımında Öğretmenin Rolü / The Role Of Instructor On Use Of Dıscussıon Boards In An Onlıne Learnıng Envıronment, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 1469-1479, February 2013, Fransa.

DENNEN, V. P. (2005). From message posting to learning dialogues: Factors affecting learner participation in asynchronous discussion, Distance Education, 26(1), 127-148 / KIZILKAYA CUMAOĞLU, Gonca; KOÇAK USLUEL, Yasemin (2013), Çevrimiçi Öğrenme Ortamlarında Tartışma Tahtasının Kullanımında Öğretmenin Rolü / The Role Of Instructor On Use Of Dıscussıon Boards In An Onlıne Learnıng Envıronment, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 1469-1479, February 2013, Fransa.

DRISCOLL, M. (2002). Web-based training: Creating e-learning experiences (2nd ed.). San Francisco, CA: Jossey-Bass/Pfeiffer / KIZILKAYA CUMAOĞLU, Gonca; KOÇAK USLUEL, Yasemin (2013), Çevrimiçi Öğrenme Ortamlarında Tartışma Tahtasının Kullanımında Öğretmenin Rolü / The Role Of Instructor On Use Of Dıscussıon Boards In An Onlıne Learnıng Envıronment, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 1469-1479, February 2013, Fransa.

GARRISON, D. R. & Anderson, T. (2003). E-learning in the 21 st century: A framework for research and practice. Newyork, NY: RoutledgeFalmer / KIZILKAYA CUMAOĞLU, Gonca; KOÇAK USLUEL, Yasemin (2013), Çevrimiçi Öğrenme Ortamlarında Tartışma Tahtasının Kullanımında Öğretmenin Rolü / The Role Of Instructor On Use Of Dıscussıon Boards In An Onlıne Learnıng Envıronment, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 1469-1479, February 2013, Fransa.

GERBER, S., Scott, L., Clements, D.H., Sarama, J. (2005). Instructor Influence on Reasoned Argument in Discussion Boards. Journal of Educational Technology Research & Development, 43(2), pp.25-39 / KIZILKAYA CUMAOĞLU, Gonca; KOÇAK USLUEL, Yasemin (2013), Çevrimiçi Öğrenme Ortamlarında Tartışma Tahtasının Kullanımında Öğretmenin Rolü / The Role Of Instructor On Use Of Dıscussıon Boards In An Onlıne Learnıng Envıronment, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 1469-1479, February 2013, Fransa.

GOOLD, A., Coldwell, J. & Craig, A. (2010). An examination of the role of the e-tutor. Australasian Journal of Educational Technology, 26(5), 704-716 / KIZILKAYA CUMAOĞLU, Gonca; KOÇAK USLUEL, Yasemin (2013), Çevrimiçi Öğrenme Ortamlarında Tartışma Tahtasının Kullanımında Öğretmenin Rolü / The Role Of Instructor On Use Of Dıscussıon Boards In An Onlıne Learnıng Envıronment, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 1469-1479, February 2013, Fransa.

HENRI, F. (1992). Computer conferencing and content analysys. In Kaye, A. R. (Ed.), Collaborative Learning computer thorough conferencing: The Najaden Papers, New York Spring: Verlag / KIZILKAYA CUMAOĞLU, Gonca; KOÇAK USLUEL, Yasemin (2013), Çevrimiçi Öğrenme Ortamlarında Tartışma Tahtasının Kullanımında Öğretmenin Rolü / The Role Of Instructor On Use Of Dıscussıon Boards In An Onlıne Learnıng Envıronment, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 1469-1479, February 2013, Fransa.

HOLMBERG, B. (1989). Theory and practice of distance education. London: Routledge / KIZILKAYA CUMAOĞLU, Gonca; KOÇAK USLUEL, Yasemin (2013), Çevrimiçi Öğrenme Ortamlarında Tartışma Tahtasının Kullanımında Öğretmenin Rolü / The Role Of Instructor On Use Of Dıscussıon Boards In An Onlıne Learnıng Envıronment, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 1469-1479, February 2013, Fransa.

JOYCE, D. (2002). Factors Affecting Contributions to Electronic Discussion Boards: A Preliminary Analysis. Proceedings of the International Conference on Computers in Education (ICCE’02), pp. 433 / KIZILKAYA CUMAOĞLU, Gonca; KOÇAK USLUEL, Yasemin (2013), Çevrimiçi Öğrenme Ortamlarında Tartışma Tahtasının Kullanımında Öğretmenin Rolü / The Role Of Instructor On Use Of Dıscussıon Boards In An Onlıne Learnıng Envıronment, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 1469-1479, February 2013, Fransa.

KIZILKAYA, G. ve Usluel, Y.K. (2008). Web tabanlı öğrenme ortamlarında etkileşim. International Educational Technology Conference (IECT) 2008, 6 – 8 Mayıs. Eskişehir, Anadolu Üniversitesi / KIZILKAYA CUMAOĞLU, Gonca; KOÇAK USLUEL, Yasemin (2013), Çevrimiçi Öğrenme Ortamlarında Tartışma Tahtasının Kullanımında Öğretmenin Rolü / The Role Of Instructor On Use Of Dıscussıon Boards In An Onlıne Learnıng Envıronment,Download 3.37 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   278   279   280   281   282   283   284   285   ...   437
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
O’zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
davlat pedagogika
o’rta maxsus
axborot texnologiyalari
nomidagi toshkent
pedagogika instituti
texnologiyalari universiteti
navoiy nomidagi
samarqand davlat
guruh talabasi
ta’limi vazirligi
nomidagi samarqand
toshkent davlat
toshkent axborot
haqida tushuncha
Darsning maqsadi
xorazmiy nomidagi
Toshkent davlat
vazirligi toshkent
tashkil etish
Alisher navoiy
Ўзбекистон республикаси
rivojlantirish vazirligi
matematika fakulteti
pedagogika universiteti
таълим вазирлиги
sinflar uchun
Nizomiy nomidagi
tibbiyot akademiyasi
maxsus ta'lim
ta'lim vazirligi
махсус таълим
bilan ishlash
o’rta ta’lim
fanlar fakulteti
Referat mavzu
Navoiy davlat
haqida umumiy
umumiy o’rta
Buxoro davlat
fanining predmeti
fizika matematika
malakasini oshirish
universiteti fizika
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
jizzax davlat
davlat sharqshunoslik