Jass studies atif indeksi / jass studies citation index not


TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Download 3.37 Mb.
bet28/437
Sana22.01.2017
Hajmi3.37 Mb.
1   ...   24   25   26   27   28   29   30   31   ...   437
TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 2, p. 75-81, April 2012, Ankara.
PHILLIPS, D., 2005, “Parallel Lives? Changing Discourses of British Muslim Self-

Segregation in Multicultural Britain”, Environment and Planning, Society and Space,v: 24, 25-40 / DEĞER, Mete Bülent; FIRATLIGİL, Zeynep İrem (2012), Anadolu’da Evren (Evran) İnanışı Ve Bu İnanışın Kökenleri / Evren (Evran) Belıef And The Roots Of It In Anatolıa,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 2, p. 75-81, April 2012, Ankara.
SIMPSON, L., 2007, Ghettos of the Mind: The Emprical Behaviour Indices of Segregation andDiversity. Journal of the Royal Statistical Society, v: 170, 405-424.(Ayrıca, aynımakale CSSR Working Paper. 2006/06. The University of Manchester.http://www.ccsr.ac.uk/publications/working/2006-06.pdf erişim: 18.12.2010 ) / DEĞER, Mete Bülent; FIRATLIGİL, Zeynep İrem (2012), Anadolu’da Evren (Evran) İnanışı Ve Bu İnanışın Kökenleri / Evren (Evran) Belıef And The Roots Of It In Anatolıa,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 2, p. 75-81, April 2012, Ankara.
VAUGHAN, L., 1997, “The Urban Ghetto: The Spatial Distribution of Ethnic Minorities”,First International Symposium on Space and Syntax, London / DEĞER, Mete Bülent; FIRATLIGİL, Zeynep İrem (2012), Anadolu’da Evren (Evran) İnanışı Ve Bu İnanışın Kökenleri / Evren (Evran) Belıef And The Roots Of It In Anatolıa,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 2, p. 75-81, April 2012, Ankara.
WACQUANT, L., 1997, “Three Pernicious Premises in the Study of the American Ghetto”,International Journal of Urban and Regional Research, v: 21, 341-353 / DEĞER, Mete Bülent; FIRATLIGİL, Zeynep İrem (2012), Anadolu’da Evren (Evran) İnanışı Ve Bu İnanışın Kökenleri / Evren (Evran) Belıef And The Roots Of It In Anatolıa,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 2, p. 75-81, April 2012, Ankara.
WACQUANT, L., 2008, Urban Outcasts: a Comparative Sociology of Advanced Marginality,Cambridge: Polity / DEĞER, Mete Bülent; FIRATLIGİL, Zeynep İrem (2012), Anadolu’da Evren (Evran) İnanışı Ve Bu İnanışın Kökenleri / Evren (Evran) Belıef And The Roots Of It In Anatolıa,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 2, p. 75-81, April 2012, Ankara.
WILSON, W. J., 1997, When Work Disappears: The World of the New Urban Poor. NewYork: Vintage / DEĞER, Mete Bülent; FIRATLIGİL, Zeynep İrem (2012), Anadolu’da Evren (Evran) İnanışı Ve Bu İnanışın Kökenleri / Evren (Evran) Belıef And The Roots Of It In Anatolıa,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 2, p. 75-81, April 2012, Ankara.
WIRTH, L., 1927, “The Ghetto”, American Journal of Sociology, 33(1), 57-71 / DEĞER, Mete Bülent; FIRATLIGİL, Zeynep İrem (2012), Anadolu’da Evren (Evran) İnanışı Ve Bu İnanışın Kökenleri / Evren (Evran) Belıef And The Roots Of It In Anatolıa,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 2, p. 75-81, April 2012, Ankara.
WIRTH, L., 1928, The Ghetto, Chicago, Il: The University of Chicago Press / DEĞER, Mete Bülent; FIRATLIGİL, Zeynep İrem (2012), Anadolu’da Evren (Evran) İnanışı Ve Bu İnanışın Kökenleri / Evren (Evran) Belıef And The Roots Of It In Anatolıa,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 2, p. 75-81, April 2012, Ankara.
Ahmet Değer, 1943, Kuzuculu, İlkokul, İnşaat ustası, Evli, Kuzuculu / DEMİR, Fatih; VURGUN,Levent; AKPINAR, Mahmut; USLU, Enes Ertad (2012), Yönetsel Bir Olgu Olarak “Bürokratik Seçkincilik” Ve Kamu Görevlilerinde Seçkinci Eğilimler / A Case In Managerıal "Bureaucratic Elitism" And Publıc Offıcıals Elıtıst Trends, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 2, p. 83-108, April 2012, Ankara.
Muhammed Hanifi Yüksel, 1966, Kuzuculu, İlkokul, Yılancı, Evli, Kuzuculu / DEMİR, Fatih; VURGUN,Levent; AKPINAR, Mahmut; USLU, Enes Ertad (2012), Yönetsel Bir Olgu Olarak “Bürokratik Seçkincilik” Ve Kamu Görevlilerinde Seçkinci Eğilimler / A Case In Managerıal "Bureaucratic Elitism" And Publıc Offıcıals Elıtıst Trends, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 2, p. 83-108, April 2012, Ankara.
(Karer- Kiğı, Selçuk Sevin, 53, Dede-Seyit, Nenesinden) (“Bingöl Efsaneleri” adlı tez

çalışmasından alınmış kaynak kişi) / DEMİR, Fatih; VURGUN,Levent; AKPINAR, Mahmut; USLU, Enes Ertad (2012), Yönetsel Bir Olgu Olarak “Bürokratik Seçkincilik” Ve Kamu Görevlilerinde Seçkinci Eğilimler / A Case In Managerıal "Bureaucratic Elitism" And Publıc Offıcıals Elıtıst Trends, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 2, p. 83-108, April 2012, Ankara.


Havva Altınkılıç, 72 yaşında, Tebek Köyü, okuma yazma yok (“Ergani’de Eski Türk

İnançlarının İzleri ve Halk Hekimliği” adlı tez çalışmasından alınmış kaynak kişi) / DEMİR, Fatih; VURGUN,Levent; AKPINAR, Mahmut; USLU, Enes Ertad (2012), Yönetsel Bir Olgu Olarak “Bürokratik Seçkincilik” Ve Kamu Görevlilerinde Seçkinci Eğilimler / A Case In Managerıal "Bureaucratic Elitism" And Publıc Offıcıals Elıtıst Trends,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 2, p. 83-108, April 2012, Ankara.


Ali UÇAK, 79 yaşında, Dalbudak Mezrası, okuma yazma yok (“Ergani’de Eski Türk

İnançlarının Ġzleri ve Halk Hekimliği” adlı tez çalışmasından alınmış kaynak kişi) / DEMİR, Fatih; VURGUN,Levent; AKPINAR, Mahmut; USLU, Enes Ertad (2012), Yönetsel Bir Olgu Olarak “Bürokratik Seçkincilik” Ve Kamu Görevlilerinde Seçkinci Eğilimler / A Case In Managerıal "Bureaucratic Elitism" And Publıc Offıcıals Elıtıst Trends, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 2, p. 83-108, April 2012, Ankara.


ALTINKAYNAK, Erdoğan (2003), “Yer Altı Diyarının Kartalı”, Hacı Bektaş Veli AraştırmaDergisi, S. 26, s.135-163 / DEMİR, Fatih; VURGUN,Levent; AKPINAR, Mahmut; USLU, Enes Ertad (2012), Yönetsel Bir Olgu Olarak “Bürokratik Seçkincilik” Ve Kamu Görevlilerinde Seçkinci Eğilimler / A Case In Managerıal "Bureaucratic Elitism" And Publıc Offıcıals Elıtıst Trends, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 2, p. 83-108, April 2012, Ankara.
BAŞGÖZ (1999), Yunus Emre (İnceleme), (Haz.: Egemen Berköz), İstanbul, Çağdaş

Matbaacılık Yayıncılık Ltd. Şti. / DEMİR, Fatih; VURGUN,Levent; AKPINAR, Mahmut; USLU, Enes Ertad (2012), Yönetsel Bir Olgu Olarak “Bürokratik Seçkincilik” Ve Kamu Görevlilerinde Seçkinci Eğilimler / A Case In Managerıal "Bureaucratic Elitism" And Publıc Offıcıals Elıtıst Trends, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 2, p. 83-108, April 2012, Ankara.


BAZANCİR, Recai (2010), “Bingöl Efsaneleri”, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Sosyal BilimlerEnstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Türk Halk Edebiyatı Bilim Dalı, Dan.: Prof. Dr. M. İlhan BAŞGÖZ (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi) (s.74-75) / DEMİR, Fatih; VURGUN,Levent; AKPINAR, Mahmut; USLU, Enes Ertad (2012), Yönetsel Bir Olgu Olarak “Bürokratik Seçkincilik” Ve Kamu Görevlilerinde Seçkinci Eğilimler / A Case In Managerıal "Bureaucratic Elitism" And Publıc Offıcıals Elıtıst Trends, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 2, p. 83-108, April 2012, Ankara.
ÇIBLAK, Nilgün (1995), İçel Efsaneleri Üzerine Bir Araştırma, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı, Dan.: Yrd. Doç. Dr.

Erman ARTUN (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi) / DEMİR, Fatih; VURGUN,Levent; AKPINAR, Mahmut; USLU, Enes Ertad (2012), Yönetsel Bir Olgu Olarak “Bürokratik Seçkincilik” Ve Kamu Görevlilerinde Seçkinci Eğilimler / A Case In Managerıal "Bureaucratic Elitism" And Publıc Offıcıals Elıtıst Trends,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 2, p. 83-108, April 2012, Ankara.


SEYİDOĞLU, Bilge (1998), “Kültürel Bir Sembol: Yılan” Folkloristik, Prof. Dr. DursunYıldırım Armağanı, Ankara, Pars Yılı, s.86-92 / DEMİR, Fatih; VURGUN,Levent; AKPINAR, Mahmut; USLU, Enes Ertad (2012), Yönetsel Bir Olgu Olarak “Bürokratik Seçkincilik” Ve Kamu Görevlilerinde Seçkinci Eğilimler / A Case In Managerıal "Bureaucratic Elitism" And Publıc Offıcıals Elıtıst Trends,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 2, p. 83-108, April 2012, Ankara.
TEMİZ, Ceren (2007), Rüzgar, Şimşek ve Yıldırım İle İlgili Türk Âdet ve İnanmaları Üzerine Bir Araştırma, Balıkesir Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve

Edebiyatı Anabilim Dalı, Dan.: Doç.Dr. Mehmet AÇA(Yayımlanmamış YüksekLisans Tezi) / DEMİR, Fatih; VURGUN,Levent; AKPINAR, Mahmut; USLU, Enes Ertad (2012), Yönetsel Bir Olgu Olarak “Bürokratik Seçkincilik” Ve Kamu Görevlilerinde Seçkinci Eğilimler / A Case In Managerıal "Bureaucratic Elitism" And Publıc Offıcıals Elıtıst Trends, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 2, p. 83-108, April 2012, Ankara.
Türkçe Sözlük (1992), “evren” s.480, C.1, İstanbul, Türk Dil Kurumu Yayınları / DEMİR, Fatih; VURGUN,Levent; AKPINAR, Mahmut; USLU, Enes Ertad (2012), Yönetsel Bir Olgu Olarak “Bürokratik Seçkincilik” Ve Kamu Görevlilerinde Seçkinci Eğilimler / A Case In Managerıal "Bureaucratic Elitism" And Publıc Offıcıals Elıtıst Trends, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 2, p. 83-108, April 2012, Ankara.
UÇAK, Salih(2007), Ergani’de Eski Türk İnançlarının Ġzleri ve Halk Hekimliği, DumlupınarÜniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı TürkHalk Edebiyatı Bilim Dalı, Dan.: Prof. Dr. Ali TORUN (Yayımlanmamış YüksekLisans Tezi) / DEMİR, Fatih; VURGUN,Levent; AKPINAR, Mahmut; USLU, Enes Ertad (2012), Yönetsel Bir Olgu Olarak “Bürokratik Seçkincilik” Ve Kamu Görevlilerinde Seçkinci Eğilimler / A Case In Managerıal "Bureaucratic Elitism" And Publıc Offıcıals Elıtıst Trends,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 2, p. 83-108, April 2012, Ankara.
Yeni Tarama Sözlüğü (1983), “evren” s. 87, Ankara, Türk Dil Kurumu Yayınları / DEMİR, Fatih; VURGUN,Levent; AKPINAR, Mahmut; USLU, Enes Ertad (2012), Yönetsel Bir Olgu Olarak “Bürokratik Seçkincilik” Ve Kamu Görevlilerinde Seçkinci Eğilimler / A Case In Managerıal "Bureaucratic Elitism" And Publıc Offıcıals Elıtıst Trends, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 2, p. 83-108, April 2012, Ankara.
YÖNDEMLİ, Fuat (2004), Tarih Öncesinden Günümüze Yılan, Ankara, Piramit Yayıncılık / DEMİR, Fatih; VURGUN,Levent; AKPINAR, Mahmut; USLU, Enes Ertad (2012), Yönetsel Bir Olgu Olarak “Bürokratik Seçkincilik” Ve Kamu Görevlilerinde Seçkinci Eğilimler / A Case In Managerıal "Bureaucratic Elitism" And Publıc Offıcıals Elıtıst Trends,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 2, p. 83-108, April 2012, Ankara.
Necati Divanı: http://www.bilkent.edu.tr/~otap/archive/data/arch_txt/texts/a_necati1.html Yayıncılık / DEMİR, Fatih; VURGUN,Levent; AKPINAR, Mahmut; USLU, Enes Ertad (2012), Yönetsel Bir Olgu Olarak “Bürokratik Seçkincilik” Ve Kamu Görevlilerinde Seçkinci Eğilimler / A Case In Managerıal "Bureaucratic Elitism" And Publıc Offıcıals Elıtıst Trends, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 2, p. 83-108, April 2012, Ankara.
BOZKURT, Ömer (1980), Memurlar: Türkiye’de Kamu Bürokrasisinin Sosyolojik

Görünümü, Ankara: TODAIE Yayınları / DEMİRCİ, Metin (2012), İdil-Ural Bölgesi Müslümanlarının Meşhur Müftüsü Rızaeddin Fahreddin’in Edebî Eserlerinin Dili / The Language Of Lıterary Works Of Rızaeddin Fahreddin Who Is Well-Known Muftı Among Muslums Of Idıl-Ural Regıon,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 2, p. 109-128, April 2012, Ankara.


BÜYÜKBUĞA, Belgin (2007), Üst Kademe Yöneticilik Kavramı ve Türkiye’dekiAraştırmalar Üzerine Bir İnceleme, Yayınlanmamış Doktora Tezi (Danışman: B.Ayman Güler), Ankara Üniversitesi, Ankara / DEMİRCİ, Metin (2012), İdil-Ural Bölgesi Müslümanlarının Meşhur Müftüsü Rızaeddin Fahreddin’in Edebî Eserlerinin Dili / The Language Of Lıterary Works Of Rızaeddin Fahreddin Who Is Well-Known Muftı Among Muslums Of Idıl-Ural Regıon,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 2, p. 109-128, April 2012, Ankara.
CRONBACH, L. J. (1951). Coefficient alpha and the internal structure of the tests,

Psychometrika, 16, ss. 297-334 / DEMİRCİ, Metin (2012), İdil-Ural Bölgesi Müslümanlarının Meşhur Müftüsü Rızaeddin Fahreddin’in Edebî Eserlerinin Dili / The Language Of Lıterary Works Of Rızaeddin Fahreddin Who Is Well-Known Muftı Among Muslums Of Idıl-Ural Regıon, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 2, p. 109-128, April 2012, Ankara.


COŞKUN, Selim (2008), Kalite Yönetimi Aracı Olarak Vatandaş Sözleşmeleri ve Ülkemizİçin Öneriler, Türk İdare Dergisi, Aralık, ss. 97-120 / DEMİRCİ, Metin (2012), İdil-Ural Bölgesi Müslümanlarının Meşhur Müftüsü Rızaeddin Fahreddin’in Edebî Eserlerinin Dili / The Language Of Lıterary Works Of Rızaeddin Fahreddin Who Is Well-Known Muftı Among Muslums Of Idıl-Ural Regıon, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 2, p. 109-128, April 2012, Ankara.
ÇARKÇI, Arif (2008), Yeni Kamu Yönetimi Çağında Türkiye’de Girişimci Bürokrasi ve Girişimci Bürokraatlar, Erguvan Yayınları, İstanbul / DEMİRCİ, Metin (2012), İdil-Ural Bölgesi Müslümanlarının Meşhur Müftüsü Rızaeddin Fahreddin’in Edebî Eserlerinin Dili / The Language Of Lıterary Works Of Rızaeddin Fahreddin Who Is Well-Known Muftı Among Muslums Of Idıl-Ural Regıon, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 2, p. 109-128, April 2012, Ankara.
DJİLAS, Milovan (1974), Yeni Sınıf: Komünist Sisteminin Bir Tahlili (Çev. H. Tayfur

Sonkur), Kutluğ Yayınları, İstanbul / DEMİRCİ, Metin (2012), İdil-Ural Bölgesi Müslümanlarının Meşhur Müftüsü Rızaeddin Fahreddin’in Edebî Eserlerinin Dili / The Language Of Lıterary Works Of Rızaeddin Fahreddin Who Is Well-Known Muftı Among Muslums Of Idıl-Ural Regıon, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 2, p. 109-128, April 2012, Ankara.


DREYFUS, Françoise (2007), Bürokrasinin İcadı: Fransa, Büyük Britanya ve ABD’de

Devlete Hizmet Etmek, İletişimYayınları, İstanbul / DEMİRCİ, Metin (2012), İdil-Ural Bölgesi Müslümanlarının Meşhur Müftüsü Rızaeddin Fahreddin’in Edebî Eserlerinin Dili / The Language Of Lıterary Works Of Rızaeddin Fahreddin Who Is Well-Known Muftı Among Muslums Of Idıl-Ural Regıon, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 2, p. 109-128, April 2012, Ankara.


ERDAĞ, Ramazan (2009), Yönetimde Gizlilik ve Devlet Sırrı Kavramı, Türk İdare Dergisi,Sayı 464, ss. 93-101 / DEMİRCİ, Metin (2012), İdil-Ural Bölgesi Müslümanlarının Meşhur Müftüsü Rızaeddin Fahreddin’in Edebî Eserlerinin Dili / The Language Of Lıterary Works Of Rızaeddin Fahreddin Who Is Well-Known Muftı Among Muslums Of Idıl-Ural Regıon, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 2, p. 109-128, April 2012, Ankara.
ERYILMAZ, Bilal (2004),Bürokrasi ve Siyaset: BürokratikDevlettenEtkinYönetime (2.

Baskı). İstanbul: Alfa Yayınları / DEMİRCİ, Metin (2012), İdil-Ural Bölgesi Müslümanlarının Meşhur Müftüsü Rızaeddin Fahreddin’in Edebî Eserlerinin Dili / The Language Of Lıterary Works Of Rızaeddin Fahreddin Who Is Well-Known Muftı Among Muslums Of Idıl-Ural Regıon,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 2, p. 109-128, April 2012, Ankara.


FARAZMAND, Ali (2010), Bureaucracy and Democracy: A Theoretical Analysis, PublicOrganization Review, 10:3, ss. 245-258 / DEMİRCİ, Metin (2012), İdil-Ural Bölgesi Müslümanlarının Meşhur Müftüsü Rızaeddin Fahreddin’in Edebî Eserlerinin Dili / The Language Of Lıterary Works Of Rızaeddin Fahreddin Who Is Well-Known Muftı Among Muslums Of Idıl-Ural Regıon,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 2, p. 109-128, April 2012, Ankara.
FEYZİOĞLU, Turhan, Arif Payaslıoğlu, Albert Gorvine, Mümtaz Soysal (1957), Kaza veVilayet İdaresi Üzerinde Bir Araştırma, AÜ SBF Yayın No: 77-59, Ajans-TürkMatbaası, Ankara / DEMİRCİ, Metin (2012), İdil-Ural Bölgesi Müslümanlarının Meşhur Müftüsü Rızaeddin Fahreddin’in Edebî Eserlerinin Dili / The Language Of Lıterary Works Of Rızaeddin Fahreddin Who Is Well-Known Muftı Among Muslums Of Idıl-Ural Regıon, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 2, p. 109-128, April 2012, Ankara.
FİŞEK, Kurthan (ed.) (1976), Toplumsal Yapıyla İlişkileri Bakımından Türkiye’de Mülkiİdare Amirliği: Sistem ve Sorunlar, Türk İdareciler Derneği, Ankara / DEMİRCİ, Metin (2012), İdil-Ural Bölgesi Müslümanlarının Meşhur Müftüsü Rızaeddin Fahreddin’in Edebî Eserlerinin Dili / The Language Of Lıterary Works Of Rızaeddin Fahreddin Who Is Well-Known Muftı Among Muslums Of Idıl-Ural Regıon,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 2, p. 109-128, April 2012, Ankara.
HEPER, Metin (1974), Bürokratik Yönetim Geleneği: Osmanlı İmparatorluğu ve Türkiye Cumhuriyetinde Gelişimi ve Niteliği, ODTÜ Yayınları, Ankara / DEMİRCİ, Metin (2012), İdil-Ural Bölgesi Müslümanlarının Meşhur Müftüsü Rızaeddin Fahreddin’in Edebî Eserlerinin Dili / The Language Of Lıterary Works Of Rızaeddin Fahreddin Who Is Well-Known Muftı Among Muslums Of Idıl-Ural Regıon, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 2, p. 109-128, April 2012, Ankara.
HEPER, Metin (1974), Değişen Türkiye‟de Bazı “Geleneksel” Üst Kademe YöneticilerininEğilimleri, Amme İdaresi Dergisi, 7:2, ss. 76-100 / DEMİRCİ, Metin (2012), İdil-Ural Bölgesi Müslümanlarının Meşhur Müftüsü Rızaeddin Fahreddin’in Edebî Eserlerinin Dili / The Language Of Lıterary Works Of Rızaeddin Fahreddin Who Is Well-Known Muftı Among Muslums Of Idıl-Ural Regıon, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 2, p. 109-128, April 2012, Ankara.
HEPER, Metin (1976), Political Modernization As Reflected in Bureaucratic Change: TheTurkish Bureaucracy and a “Historical Bureaucratic Empire” Tradition,International Journal of Middle East Studies, 7, ss. 507-521 / DEMİRCİ, Metin (2012), İdil-Ural Bölgesi Müslümanlarının Meşhur Müftüsü Rızaeddin Fahreddin’in Edebî Eserlerinin Dili / The Language Of Lıterary Works Of Rızaeddin Fahreddin Who Is Well-Known Muftı Among Muslums Of Idıl-Ural Regıon, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 2, p. 109-128, April 2012, Ankara.
HEPER, Metin (1980), Ekonomik ve Sosyal Gelişme Sürecinde Bürokrasi, Amme İdaresiDergisi, 13:2, ss. 73-77 / DEMİRCİ, Metin (2012), İdil-Ural Bölgesi Müslümanlarının Meşhur Müftüsü Rızaeddin Fahreddin’in Edebî Eserlerinin Dili / The Language Of Lıterary Works Of Rızaeddin Fahreddin Who Is Well-Known Muftı Among Muslums Of Idıl-Ural Regıon,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 2, p. 109-128, April 2012, Ankara.
HEPER, Metin (2000), The Ottoman Legacy and Turkish Politics, Journal of InternationalAffairs,54:1, 63-82 / DEMİRCİ, Metin (2012), İdil-Ural Bölgesi Müslümanlarının Meşhur Müftüsü Rızaeddin Fahreddin’in Edebî Eserlerinin Dili / The Language Of Lıterary Works Of Rızaeddin Fahreddin Who Is Well-Known Muftı Among Muslums Of Idıl-Ural Regıon, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 2, p. 109-128, April 2012, Ankara.
HEPER, Metin (2006), Türkiye’de Devlet Geleneği, Ankara: Doğu-Batı Yayınları / DEMİRCİ, Metin (2012), İdil-Ural Bölgesi Müslümanlarının Meşhur Müftüsü Rızaeddin Fahreddin’in Edebî Eserlerinin Dili / The Language Of Lıterary Works Of Rızaeddin Fahreddin Who Is Well-Known Muftı Among Muslums Of Idıl-Ural Regıon, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 2, p. 109-128, April 2012, Ankara.
http://www.arem.gov.tr/proje/yonetim/miar.htm (MİAR Projesi) / DEMİRCİ, Metin (2012), İdil-Ural Bölgesi Müslümanlarının Meşhur Müftüsü Rızaeddin Fahreddin’in Edebî Eserlerinin Dili / The Language Of Lıterary Works Of Rızaeddin Fahreddin Who Is Well-Known Muftı Among Muslums Of Idıl-Ural Regıon, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 2, p. 109-128, April 2012, Ankara.
KAPANİ, Münci (tarihsiz), Politika Bilimine Giriş (16. Basım), Bilgi Yayınevi, Ankara / DEMİRCİ, Metin (2012), İdil-Ural Bölgesi Müslümanlarının Meşhur Müftüsü Rızaeddin Fahreddin’in Edebî Eserlerinin Dili / The Language Of Lıterary Works Of Rızaeddin Fahreddin Who Is Well-Known Muftı Among Muslums Of Idıl-Ural Regıon, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 2, p. 109-128, April 2012, Ankara.
KARPAT, Kemal (2002), Osmanlı Modernleşmesi: Toplum, Kuramsal Değişim ve Nüfus, Çev.: Akile Zorlu Durukan & Kaan Durukan, Ankara: İmge Kitabevi / DEMİRCİ, Metin (2012), İdil-Ural Bölgesi Müslümanlarının Meşhur Müftüsü Rızaeddin Fahreddin’in Edebî Eserlerinin Dili / The Language Of Lıterary Works Of Rızaeddin Fahreddin Who Is Well-Known Muftı Among Muslums Of Idıl-Ural Regıon, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 2, p. 109-128, April 2012, Ankara.
KOLMOGOROV, A. (1933). Sulla determinazione empirica di una legge di distribuzione" G.Inst. Ital. Attuari, 4, 83 / DEMİRCİ, Metin (2012), İdil-Ural Bölgesi Müslümanlarının Meşhur Müftüsü Rızaeddin Fahreddin’in Edebî Eserlerinin Dili / The Language Of Lıterary Works Of Rızaeddin Fahreddin Who Is Well-Known Muftı Among Muslums Of Idıl-Ural Regıon,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 2, p. 109-128, April 2012, Ankara.
KÖSECİK, Muhammet, Naim Kapucu ve Yasin Sezer (2003), Becoming an Effective PublicManager in the Global World: District Governors in Turkey, DEU İİBF Dergisi

18:1, ss. 105-129 / DEMİRCİ, Metin (2012), İdil-Ural Bölgesi Müslümanlarının Meşhur Müftüsü Rızaeddin Fahreddin’in Edebî Eserlerinin Dili / The Language Of Lıterary Works Of Rızaeddin Fahreddin Who Is Well-Known Muftı Among Muslums Of Idıl-Ural Regıon,Download 3.37 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   24   25   26   27   28   29   30   31   ...   437
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
O’zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
davlat pedagogika
o’rta maxsus
axborot texnologiyalari
nomidagi toshkent
pedagogika instituti
texnologiyalari universiteti
navoiy nomidagi
samarqand davlat
guruh talabasi
ta’limi vazirligi
nomidagi samarqand
toshkent davlat
toshkent axborot
haqida tushuncha
Darsning maqsadi
xorazmiy nomidagi
Toshkent davlat
vazirligi toshkent
tashkil etish
Alisher navoiy
Ўзбекистон республикаси
rivojlantirish vazirligi
matematika fakulteti
pedagogika universiteti
таълим вазирлиги
sinflar uchun
Nizomiy nomidagi
tibbiyot akademiyasi
maxsus ta'lim
ta'lim vazirligi
махсус таълим
bilan ishlash
o’rta ta’lim
fanlar fakulteti
Referat mavzu
Navoiy davlat
haqida umumiy
umumiy o’rta
Buxoro davlat
fanining predmeti
fizika matematika
malakasini oshirish
universiteti fizika
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
jizzax davlat
davlat sharqshunoslik