Jass studies atif indeksi / jass studies citation index not


The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Download 3.37 Mb.
bet279/437
Sana22.01.2017
Hajmi3.37 Mb.
1   ...   275   276   277   278   279   280   281   282   ...   437
The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 1315-1326, February 2013, Fransa.

PENFIELD, D. A, “Choosing A Two-Sample Location Test”. Journal of Experimental Education, 62, 4, 343-350, 1994 / SENGER, Ötüken(2013) Statıstıcal Power And Probabılıtıes Of Type I Error In Terms Of Suıtable Number Of Sımulatıons In Nonparametrıc Tests / Nonparametrik Testlerde En Uygun Simülasyon Sayısına Göre İstatistiksel Güç Ve I. Tip Hata Olasılıkları, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 1315-1326, February 2013, Fransa.

ZIMMERMAN, D. W, “Inflation of Type I Error Rates by Unequal Variance Associated with Parametric, Nonparametric, and Rank-Transformation Tests”. Psicologica, 25, 103-133, 2004 / SENGER, Ötüken(2013) Statıstıcal Power And Probabılıtıes Of Type I Error In Terms Of Suıtable Number Of Sımulatıons In Nonparametrıc Tests / Nonparametrik Testlerde En Uygun Simülasyon Sayısına Göre İstatistiksel Güç Ve I. Tip Hata Olasılıkları, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 1315-1326, February 2013, Fransa.

AYDIN, F. (2010). Coğrafya Öğretmen Adaylarının Çevre Sorunları ve Çevre Eğitimi Hakkındaki Görüşleri (Gazi Üniversitesi Örneği). International Online Journal of Educational Sciences (IOJES), 2(3): 818-839 / ATEŞ, Murat; KARATEPE, Akif (2013), Üniversite Öğrencilerinin “Çevre” Kavramına İlişkin Algılarının Metaforlar Yardımıyla Analizi / The Analysıs Of Unıversıty Students’ Perceptıons Towards “Envıronment” Concept Wıth The Help Of Metaphors, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 1327-1348, February 2013, Fransa.

AYDIN, F. & ÇEPNİ, O. (2010). University Students’ Attitudes towards Environmental Problems: A Case Study From Turkey. International Journal of the Physical Sciences, 5(17):2715-2720 / ATEŞ, Murat; KARATEPE, Akif (2013), Üniversite Öğrencilerinin “Çevre” Kavramına İlişkin Algılarının Metaforlar Yardımıyla Analizi / The Analysıs Of Unıversıty Students’ Perceptıons Towards “Envıronment” Concept Wıth The Help Of Metaphors, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 1327-1348, February 2013, Fransa.

BEYHUN, N.E., VAİZOĞLU, S.A., METE, A., OKUR, S., ONGUN, M., ORÇAN, S. ve GÜLER, Ç. (2007). Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi 2005-2006 Öğretim Dönemi Son Sınıf Öğrencilerinde Çevresel Risk Algılama Düzeyi, TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni, 6(5):345-350 / ATEŞ, Murat; KARATEPE, Akif (2013), Üniversite Öğrencilerinin “Çevre” Kavramına İlişkin Algılarının Metaforlar Yardımıyla Analizi / The Analysıs Of Unıversıty Students’ Perceptıons Towards “Envıronment” Concept Wıth The Help Of Metaphors, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 1327-1348, February 2013, Fransa.

BROWN, L. (1991). The new world order. In State of the world 1991: A Worldwatch Institute Report on progress toward a sustainable society (3-20). New York: W.W. Norton & Co / ATEŞ, Murat; KARATEPE, Akif (2013), Üniversite Öğrencilerinin “Çevre” Kavramına İlişkin Algılarının Metaforlar Yardımıyla Analizi / The Analysıs Of Unıversıty Students’ Perceptıons Towards “Envıronment” Concept Wıth The Help Of Metaphors, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 1327-1348, February 2013, Fransa.

BRUNDTLAND, G. (1988). Introduction: Civilization in crisis. In F. Barnaby (Ed.), The Gaia peace atlas. New York: Doubleday / ATEŞ, Murat; KARATEPE, Akif (2013), Üniversite Öğrencilerinin “Çevre” Kavramına İlişkin Algılarının Metaforlar Yardımıyla Analizi / The Analysıs Of Unıversıty Students’ Perceptıons Towards “Envıronment” Concept Wıth The Help Of Metaphors, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 1327-1348, February 2013, Fransa.

BUELL, F. (2004). From apocalypse to a way of life: Environmental crisis in the American century. New York: Routledge / ATEŞ, Murat; KARATEPE, Akif (2013), Üniversite Öğrencilerinin “Çevre” Kavramına İlişkin Algılarının Metaforlar Yardımıyla Analizi / The Analysıs Of Unıversıty Students’ Perceptıons Towards “Envıronment” Concept Wıth The Help Of Metaphors, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 1327-1348, February 2013, Fransa.

CAİRNS, J. (2002). Sustainability and sacred values. Ethics in Science and Environmental Politics, 13, 15-27 / ATEŞ, Murat; KARATEPE, Akif (2013), Üniversite Öğrencilerinin “Çevre” Kavramına İlişkin Algılarının Metaforlar Yardımıyla Analizi / The Analysıs Of Unıversıty Students’ Perceptıons Towards “Envıronment” Concept Wıth The Help Of Metaphors, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 1327-1348, February 2013, Fransa.

CERİT, Y. (2008). Öğretmen Kavramı İle İlgili Metaforlara İlişkin Öğrenci, Öğretmen ve Müdürlerin Görüşleri, Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, Sayı 4, Cilt 6, s. 693-712, Ankara / ATEŞ, Murat; KARATEPE, Akif (2013), Üniversite Öğrencilerinin “Çevre” Kavramına İlişkin Algılarının Metaforlar Yardımıyla Analizi / The Analysıs Of Unıversıty Students’ Perceptıons Towards “Envıronment” Concept Wıth The Help Of Metaphors, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 1327-1348, February 2013, Fransa.

CHAWLA, L. (1998). Significant life experiences revisited: a review of research on sources of environmental sensitivity. Journal of Environmental Education, 29(3), 11-21 / ATEŞ, Murat; KARATEPE, Akif (2013), Üniversite Öğrencilerinin “Çevre” Kavramına İlişkin Algılarının Metaforlar Yardımıyla Analizi / The Analysıs Of Unıversıty Students’ Perceptıons Towards “Envıronment” Concept Wıth The Help Of Metaphors, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 1327-1348, February 2013, Fransa.

CHIRAS, D. (1992). Lessons from nature: Learning to live sustainably on the Earth. Washington D.C., Island Press / ATEŞ, Murat; KARATEPE, Akif (2013), Üniversite Öğrencilerinin “Çevre” Kavramına İlişkin Algılarının Metaforlar Yardımıyla Analizi / The Analysıs Of Unıversıty Students’ Perceptıons Towards “Envıronment” Concept Wıth The Help Of Metaphors, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 1327-1348, February 2013, Fransa.

COŞKUN, M. & AYDIN, F. (2011). Geography Teacher Candidates’ Perceptions towards the “Greenhouse Effect‛. American – Eurasian Journal of Agriculture & Environment Sciences, 10(2), 290-295 / ATEŞ, Murat; KARATEPE, Akif (2013), Üniversite Öğrencilerinin “Çevre” Kavramına İlişkin Algılarının Metaforlar Yardımıyla Analizi / The Analysıs Of Unıversıty Students’ Perceptıons Towards “Envıronment” Concept Wıth The Help Of Metaphors, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 1327-1348, February 2013, Fransa.

ÇABUK, B. ve KARACAOĞLU, C. (2003). Üniversite Öğrencilerinin Çevre Duyarlılıklarının İncelenmesi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 36:189-198 / ATEŞ, Murat; KARATEPE, Akif (2013), Üniversite Öğrencilerinin “Çevre” Kavramına İlişkin Algılarının Metaforlar Yardımıyla Analizi / The Analysıs Of Unıversıty Students’ Perceptıons Towards “Envıronment” Concept Wıth The Help Of Metaphors, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 1327-1348, February 2013, Fransa.

DENİŞ, H. ve GENÇ, H. (2007). Çevre Bilim Dersi Alan ve Almayan Sınıf Öğretmenliği Öğrencilerinin Çevreye İlişkin Tutumları ve Çevre Bilim Dersindeki Başarılarının Karsılaştırılması. Mehmet Akif Ersoy Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(13): 20-26 / ATEŞ, Murat; KARATEPE, Akif (2013), Üniversite Öğrencilerinin “Çevre” Kavramına İlişkin Algılarının Metaforlar Yardımıyla Analizi / The Analysıs Of Unıversıty Students’ Perceptıons Towards “Envıronment” Concept Wıth The Help Of Metaphors, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 1327-1348, February 2013, Fransa.

Department for Education and Skills, UK (2004). Putting the World into World-Class Education. Online at, http://www.dea.org.uk/schools/global.htm , 15 Aralık 2012 / ATEŞ, Murat; KARATEPE, Akif (2013), Üniversite Öğrencilerinin “Çevre” Kavramına İlişkin Algılarının Metaforlar Yardımıyla Analizi / The Analysıs Of Unıversıty Students’ Perceptıons Towards “Envıronment” Concept Wıth The Help Of Metaphors, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 1327-1348, February 2013, Fransa.

DOĞAN, M. (1997). Çevre Eğitimi, Çevre ve İnsan, Mart, 1997 / ATEŞ, Murat; KARATEPE, Akif (2013), Üniversite Öğrencilerinin “Çevre” Kavramına İlişkin Algılarının Metaforlar Yardımıyla Analizi / The Analysıs Of Unıversıty Students’ Perceptıons Towards “Envıronment” Concept Wıth The Help Of Metaphors, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 1327-1348, February 2013, Fransa.

EROL, G. H. ve GEZER, K. (2006). Sınıf Öğretmenliği Öğretmen Adaylarının Çevreye ve Çevre Sorunlarına Yönelik Tutumları. International Journal of Environmental and Science Education. 1(1):65-77 / ATEŞ, Murat; KARATEPE, Akif (2013), Üniversite Öğrencilerinin “Çevre” Kavramına İlişkin Algılarının Metaforlar Yardımıyla Analizi / The Analysıs Of Unıversıty Students’ Perceptıons Towards “Envıronment” Concept Wıth The Help Of Metaphors, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 1327-1348, February 2013, Fransa.

ERTEN, S. (2005). Okul Öncesi Öğretmen Adaylarında Çevre Dostu Davranışların Araştırılması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 28: 91-100 / ATEŞ, Murat; KARATEPE, Akif (2013), Üniversite Öğrencilerinin “Çevre” Kavramına İlişkin Algılarının Metaforlar Yardımıyla Analizi / The Analysıs Of Unıversıty Students’ Perceptıons Towards “Envıronment” Concept Wıth The Help Of Metaphors, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 1327-1348, February 2013, Fransa.

GERAY, C. (1995). Çevre koruma bilinci ve duyarlılığı için halkın eğitimi. Yeni Türkiye Özel Sayısı, 5, 665 / ATEŞ, Murat; KARATEPE, Akif (2013), Üniversite Öğrencilerinin “Çevre” Kavramına İlişkin Algılarının Metaforlar Yardımıyla Analizi / The Analysıs Of Unıversıty Students’ Perceptıons Towards “Envıronment” Concept Wıth The Help Of Metaphors, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 1327-1348, February 2013, Fransa.

HOLTON, R. J. (1998). Globalization and the Nation-State. First Published. New York: ST. Martin’s Pres, Inc / ATEŞ, Murat; KARATEPE, Akif (2013), Üniversite Öğrencilerinin “Çevre” Kavramına İlişkin Algılarının Metaforlar Yardımıyla Analizi / The Analysıs Of Unıversıty Students’ Perceptıons Towards “Envıronment” Concept Wıth The Help Of Metaphors, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 1327-1348, February 2013, Fransa.

İBİŞ, S. (2009). Biyoloji Öğretmen Adaylarının Küresel ve Ulusal Çevre Sorunları Hakkındaki Görüşleri. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara / ATEŞ, Murat; KARATEPE, Akif (2013), Üniversite Öğrencilerinin “Çevre” Kavramına İlişkin Algılarının Metaforlar Yardımıyla Analizi / The Analysıs Of Unıversıty Students’ Perceptıons Towards “Envıronment” Concept Wıth The Help Of Metaphors, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 1327-1348, February 2013, Fransa.

İNCEKARA, S. & TUNA, F. (2011). Attitudes of Secondary School Students Towards Environmental and Sustainable Development Issues: A Case Study From Turkey. African Journal of Biotechnology, Vol. 10, No. 1, Jan. 2011, pp. 21-27 / ATEŞ, Murat; KARATEPE, Akif (2013), Üniversite Öğrencilerinin “Çevre” Kavramına İlişkin Algılarının Metaforlar Yardımıyla Analizi / The Analysıs Of Unıversıty Students’ Perceptıons Towards “Envıronment” Concept Wıth The Help Of Metaphors, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 1327-1348, February 2013, Fransa.

İNCEKARA, S., TUNA, F. & DOĞAN, Z. (2011). Upper Primary School Students' Perceptions of Environmental Issues: A Case Study From Turkey. Ozean Journal of Applied Sciences, Vol. 4, No. 3, Oct. 2011, pp. 245-250 / ATEŞ, Murat; KARATEPE, Akif (2013), Üniversite Öğrencilerinin “Çevre” Kavramına İlişkin Algılarının Metaforlar Yardımıyla Analizi / The Analysıs Of Unıversıty Students’ Perceptıons Towards “Envıronment” Concept Wıth The Help Of Metaphors, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 1327-1348, February 2013, Fransa.

KATES, R. W. (2000). Population and consumption. Environment, 42(3), 10-19. KELEŞ, R. ve HAMAMCI, C. (1998). Çevrebilim. Ankara: İmge Kitabevi / ATEŞ, Murat; KARATEPE, Akif (2013), Üniversite Öğrencilerinin “Çevre” Kavramına İlişkin Algılarının Metaforlar Yardımıyla Analizi / The Analysıs Of Unıversıty Students’ Perceptıons Towards “Envıronment” Concept Wıth The Help Of Metaphors, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 1327-1348, February 2013, Fransa.

KIŞOĞLU, M. (2009). Öğrenci Merkezli Öğretimin Öğretmen Adaylarının Çevre Okuryazarlığı Düzeyine Etkisinin Araştırılması. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Atatürk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Erzurum / ATEŞ, Murat; KARATEPE, Akif (2013), Üniversite Öğrencilerinin “Çevre” Kavramına İlişkin Algılarının Metaforlar Yardımıyla Analizi / The Analysıs Of Unıversıty Students’ Perceptıons Towards “Envıronment” Concept Wıth The Help Of Metaphors, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 1327-1348, February 2013, Fransa.

LAKOFF, G., JOHNSON, M., (1980), Metaphors We Live By, The university of Chicago Press, Chicago / ATEŞ, Murat; KARATEPE, Akif (2013), Üniversite Öğrencilerinin “Çevre” Kavramına İlişkin Algılarının Metaforlar Yardımıyla Analizi / The Analysıs Of Unıversıty Students’ Perceptıons Towards “Envıronment” Concept Wıth The Help Of Metaphors, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 1327-1348, February 2013, Fransa.

LINDEN, E. (1997). A world awakens. Time, 80-81 / ATEŞ, Murat; KARATEPE, Akif (2013), Üniversite Öğrencilerinin “Çevre” Kavramına İlişkin Algılarının Metaforlar Yardımıyla Analizi / The Analysıs Of Unıversıty Students’ Perceptıons Towards “Envıronment” Concept Wıth The Help Of Metaphors, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 1327-1348, February 2013, Fransa.

Longman Dictionary of Contemporary English, (2004), Essex, England: Pearson Education Limited / ATEŞ, Murat; KARATEPE, Akif (2013), Üniversite Öğrencilerinin “Çevre” Kavramına İlişkin Algılarının Metaforlar Yardımıyla Analizi / The Analysıs Of Unıversıty Students’ Perceptıons Towards “Envıronment” Concept Wıth The Help Of Metaphors, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 1327-1348, February 2013, Fransa.

MACCORMAC, E. R., (1990), A cognitive theory of metaphor, MA: MIT Press, Cambridge / ATEŞ, Murat; KARATEPE, Akif (2013), Üniversite Öğrencilerinin “Çevre” Kavramına İlişkin Algılarının Metaforlar Yardımıyla Analizi / The Analysıs Of Unıversıty Students’ Perceptıons Towards “Envıronment” Concept Wıth The Help Of Metaphors, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 1327-1348, February 2013, Fransa.

MACNEILL, J., WINSEMIUS, P., & YAKUSHIJI, T. (1991). Beyond interdependence: The meshing of the world’s economy and the Earth’s ecology. New York: W.W. Norton & Co / ATEŞ, Murat; KARATEPE, Akif (2013), Üniversite Öğrencilerinin “Çevre” Kavramına İlişkin Algılarının Metaforlar Yardımıyla Analizi / The Analysıs Of Unıversıty Students’ Perceptıons Towards “Envıronment” Concept Wıth The Help Of Metaphors, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 1327-1348, February 2013, Fransa.

MCKIBBEN, B. (1989). The end of nature. New York: Random House / ATEŞ, Murat; KARATEPE, Akif (2013), Üniversite Öğrencilerinin “Çevre” Kavramına İlişkin Algılarının Metaforlar Yardımıyla Analizi / The Analysıs Of Unıversıty Students’ Perceptıons Towards “Envıronment” Concept Wıth The Help Of Metaphors, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 1327-1348, February 2013, Fransa.

ÖZDEMİR, O., YILDIZ, A., OCAKTAN, E. ve SARIŞEN, Ö. (2004). Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Çevre Sorunları Konusundaki Farkındalık ve Duyarlılıkları. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası, 57(3):117-127 / ATEŞ, Murat; KARATEPE, Akif (2013), Üniversite Öğrencilerinin “Çevre” Kavramına İlişkin Algılarının Metaforlar Yardımıyla Analizi / The Analysıs Of Unıversıty Students’ Perceptıons Towards “Envıronment” Concept Wıth The Help Of Metaphors, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 1327-1348, February 2013, Fransa.

ÖZEY, R. (2001). Çevre Sorunları. İstanbul: Aktif Yayınevi / ATEŞ, Murat; KARATEPE, Akif (2013), Üniversite Öğrencilerinin “Çevre” Kavramına İlişkin Algılarının Metaforlar Yardımıyla Analizi / The Analysıs Of Unıversıty Students’ Perceptıons Towards “Envıronment” Concept Wıth The Help Of Metaphors, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 1327-1348, February 2013, Fransa.

ÖZEY, R. (2004). Günümüz Dünya Sorunları. İstanbul: Aktif Yayınevi / ATEŞ, Murat; KARATEPE, Akif (2013), Üniversite Öğrencilerinin “Çevre” Kavramına İlişkin Algılarının Metaforlar Yardımıyla Analizi / The Analysıs Of Unıversıty Students’ Perceptıons Towards “Envıronment” Concept Wıth The Help Of Metaphors, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 1327-1348, February 2013, Fransa.

ÖZMEN, D., ÇETİNKAYA, A.Ç. ve NEHİR, S. (2005). Üniversite Öğrencilerinin Çevre Sorunlarına Yönelik Tutumları. TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni, 4(6) / ATEŞ, Murat; KARATEPE, Akif (2013), Üniversite Öğrencilerinin “Çevre” Kavramına İlişkin Algılarının Metaforlar Yardımıyla Analizi / The Analysıs Of Unıversıty Students’ Perceptıons Towards “Envıronment” Concept Wıth The Help Of Metaphors, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 1327-1348, February 2013, Fransa.

REDCLIFT, M. (1984). Development and the environmental crisis: Red or green alternatives. London: Methuen / ATEŞ, Murat; KARATEPE, Akif (2013), Üniversite Öğrencilerinin “Çevre” Kavramına İlişkin Algılarının Metaforlar Yardımıyla Analizi / The Analysıs Of Unıversıty Students’ Perceptıons Towards “Envıronment” Concept Wıth The Help Of Metaphors, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 1327-1348, February 2013, Fransa.

ŞAMA, E. (2003). Öğretmen Adaylarının Çevre Sorunlarına Yönelik Tutumları. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 23(2):99-110 / ATEŞ, Murat; KARATEPE, Akif (2013), Üniversite Öğrencilerinin “Çevre” Kavramına İlişkin Algılarının Metaforlar Yardımıyla Analizi / The Analysıs Of Unıversıty Students’ Perceptıons Towards “Envıronment” Concept Wıth The Help Of Metaphors, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 1327-1348, February 2013, Fransa.

ŞENYURT, A., TEMEL, A.B., ÖZKAHRAMAN, Ş. (2011). Üniversite Öğrencilerinin Çevresel Konulara Duyarlılıklarının İncelenmesi. S.D.Ü. Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, Cilt 2, Sayı 1, s. 8-15 / ATEŞ, Murat; KARATEPE, Akif (2013), Üniversite Öğrencilerinin “Çevre” Kavramına İlişkin Algılarının Metaforlar Yardımıyla Analizi / The Analysıs Of Unıversıty Students’ Perceptıons Towards “Envıronment” Concept Wıth The Help Of Metaphors, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 1327-1348, February 2013, Fransa.

Türkiye Çevre Vakfı. (2001). Ansiklopedik Çevre Sözlüğü. Ankara: TÇV Yayınları / ATEŞ, Murat; KARATEPE, Akif (2013), Üniversite Öğrencilerinin “Çevre” Kavramına İlişkin Algılarının Metaforlar Yardımıyla Analizi / The Analysıs Of Unıversıty Students’ Perceptıons Towards “Envıronment” Concept Wıth The Help Of Metaphors, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 1327-1348, February 2013, Fransa.

VAİZOĞLU, S., ALTINTAŞ, H., TEMEL, F., AHRABİ, F.A., AYADOĞAN, D., BOSTANCI, S., DURAN, A., KOÇKESEN, D., TURAN, N. ve GÜLER, Ç. (2005). Bir Tıp Fakültesi Son Sınıf Örgencilerinin Çevre Bilincinin Değerlendirilmesi. Türk Silahlı Kuvvetleri Koruyucu Hekimlik Bülteni. 4 (4): 151-171 / ATEŞ, Murat; KARATEPE, Akif (2013), Üniversite Öğrencilerinin “Çevre” Kavramına İlişkin Algılarının Metaforlar Yardımıyla Analizi / The Analysıs Of Unıversıty Students’ Perceptıons Towards “Envıronment” Concept Wıth The Help Of Metaphors, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 1327-1348, February 2013, Fransa.

YURTSEVEN, E., VEHİD, S., KÖKSAL, S. ve ERDOĞAN, S. (2010). İstanbul Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Öğrencilerinin Çevresel Riskler Konusundaki Duyarlılıkları. F.Ü. Sağ. Bil. Tıp Dergisi, 24(3):193-199 / ATEŞ, Murat; KARATEPE, Akif (2013), Üniversite Öğrencilerinin “Çevre” Kavramına İlişkin Algılarının Metaforlar Yardımıyla Analizi / The Analysıs Of Unıversıty Students’ Perceptıons Towards “Envıronment” Concept Wıth The Help Of Metaphors, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 1327-1348, February 2013, Fransa.

Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi,010.09.109/340.4.2 / BABAOĞLU, Resul (2013), 6/7 Eylül 1955 Olayları’nın Muhtemel Failleri Üzerine Bir Değerlendirme / An Evaluatıon On The Probable Perpetrators Of The 6/7 September 1955 Events, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 1349-1371, February 2013, Fransa.

Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi,010.09.109/340.4 / BABAOĞLU, Resul (2013), 6/7 Eylül 1955 Olayları’nın Muhtemel Failleri Üzerine Bir Değerlendirme / An Evaluatıon On The Probable Perpetrators Of The 6/7 September 1955 Events, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 1349-1371, February 2013, Fransa.

Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi, 010.09.109/341.4.4 / BABAOĞLU, Resul (2013), 6/7 Eylül 1955 Olayları’nın Muhtemel Failleri Üzerine Bir Değerlendirme / An Evaluatıon On The Probable Perpetrators Of The 6/7 September 1955 Events, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 1349-1371, February 2013, Fransa.

Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi, 010.09.108/337.1.34 / BABAOĞLU, Resul (2013), 6/7 Eylül 1955 Olayları’nın Muhtemel Failleri Üzerine Bir Değerlendirme / An Evaluatıon On The Probable Perpetrators Of The 6/7 September 1955 Events,Download 3.37 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   275   276   277   278   279   280   281   282   ...   437
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
O’zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
davlat pedagogika
o’rta maxsus
axborot texnologiyalari
nomidagi toshkent
pedagogika instituti
texnologiyalari universiteti
navoiy nomidagi
samarqand davlat
guruh talabasi
ta’limi vazirligi
nomidagi samarqand
toshkent davlat
toshkent axborot
haqida tushuncha
Darsning maqsadi
xorazmiy nomidagi
Toshkent davlat
vazirligi toshkent
tashkil etish
Alisher navoiy
Ўзбекистон республикаси
rivojlantirish vazirligi
matematika fakulteti
pedagogika universiteti
таълим вазирлиги
sinflar uchun
Nizomiy nomidagi
tibbiyot akademiyasi
maxsus ta'lim
ta'lim vazirligi
махсус таълим
bilan ishlash
o’rta ta’lim
fanlar fakulteti
Referat mavzu
Navoiy davlat
haqida umumiy
umumiy o’rta
Buxoro davlat
fanining predmeti
fizika matematika
malakasini oshirish
universiteti fizika
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
jizzax davlat
davlat sharqshunoslik