Jass studies atif indeksi / jass studies citation index not


The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Download 3.37 Mb.
bet277/437
Sana22.01.2017
Hajmi3.37 Mb.
1   ...   273   274   275   276   277   278   279   280   ...   437
The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 1207-1220, February 2013, Fransa.

WEISS, R.S. (1973). Loneliness: The experience of emotion and social isolation. Cambridge: MIT Press / ŞAR, Ali Haydar (2013), Examınatıon Of Lonelıness And Mobıl Phone Addıctıon Problem Observed In Teenagers From The Some Varıables / Ergenlerde Yanlızlık Ve Mobil Telefon Bağımlılığı Probleminin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 1207-1220, February 2013, Fransa.

YANG, K., & CHRISTINA, V. (2011). Age and loneliness in 25 European nations. Ageing & Society, 31(8), 1368-1388 / ŞAR, Ali Haydar (2013), Examınatıon Of Lonelıness And Mobıl Phone Addıctıon Problem Observed In Teenagers From The Some Varıables / Ergenlerde Yanlızlık Ve Mobil Telefon Bağımlılığı Probleminin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 1207-1220, February 2013, Fransa.

YEN, C.F., & et al.(2009). Symptoms of problematic cellular phone use, functional impairment and its association with depression among adolescents in Southern Taiwan. Journal of Adolescence,(32) 863-873 / ŞAR, Ali Haydar (2013), Examınatıon Of Lonelıness And Mobıl Phone Addıctıon Problem Observed In Teenagers From The Some Varıables / Ergenlerde Yanlızlık Ve Mobil Telefon Bağımlılığı Probleminin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 1207-1220, February 2013, Fransa.

YOUNG, J.E. (1982). Loneliness, depression and cognitive therapy: Theory and application. In L. A. Peplau & D. Perlman, Loneliness: A sourcebook of current theory, research and therapy (pp: 379-406). New York: Wiley / ŞAR, Ali Haydar (2013), Examınatıon Of Lonelıness And Mobıl Phone Addıctıon Problem Observed In Teenagers From The Some Varıables / Ergenlerde Yanlızlık Ve Mobil Telefon Bağımlılığı Probleminin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 1207-1220, February 2013, Fransa.

AKSU, S., (2003). Viyolonsel Tekniğinde İleri Düzey Etütlerin Yazarları ve 20 Etüt Çözümlemesi. Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü, İzmir / UMUZDAŞ, Serpil (2013), Lise Ve Lisans Düzeyindeki Viyolonsel Öğrencilerinin Çalgı Çalmada Karşılaştıkları Teknik Problemlerin İncelenmesi / Identıfyıng The Technıcal Problems Experıenced By Hıgh-School And Undergraduate Students In Playıng The Cello, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 1221-1239, February 2013, Fransa.

BERKİ, T. (1994). W. A. Mozart’ın Piyano Sonatlarına İlişkin Teknik Çalışma Yöntemleri. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Müzik Eğitimi Anabilim Dalı / UMUZDAŞ, Serpil (2013), Lise Ve Lisans Düzeyindeki Viyolonsel Öğrencilerinin Çalgı Çalmada Karşılaştıkları Teknik Problemlerin İncelenmesi / Identıfyıng The Technıcal Problems Experıenced By Hıgh-School And Undergraduate Students In Playıng The Cello, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 1221-1239, February 2013, Fransa.

BLOOM, B. S. (1998). İnsan Nitelikleri ve Okulda Öğrenme. (Çev.: Durmuş Ali Özçelik), M.E.B. Yayınları, İstanbul / UMUZDAŞ, Serpil (2013), Lise Ve Lisans Düzeyindeki Viyolonsel Öğrencilerinin Çalgı Çalmada Karşılaştıkları Teknik Problemlerin İncelenmesi / Identıfyıng The Technıcal Problems Experıenced By Hıgh-School And Undergraduate Students In Playıng The Cello, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 1221-1239, February 2013, Fransa.

ÇEVİK, D. B. (2011). Müzik Öğretmeni Adaylarının Eşlik Dersine Bakış Açıları İle Derste Zorlandıkları Konulara İlişkin Çözüm Önerileri. Kastamonu Eğitimi Dergisi, 345-360 / UMUZDAŞ, Serpil (2013), Lise Ve Lisans Düzeyindeki Viyolonsel Öğrencilerinin Çalgı Çalmada Karşılaştıkları Teknik Problemlerin İncelenmesi / Identıfyıng The Technıcal Problems Experıenced By Hıgh-School And Undergraduate Students In Playıng The Cello, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 1221-1239, February 2013, Fransa.

GÜLER, B. (2007). Viyolonsel eğitimine yönelik olarak geliştirilmiş bir etüt analiz modeli. Yayınlanmamış Yüksek Doktora Tezi. Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Müzik Eğitimi Anabilim Dalı / UMUZDAŞ, Serpil (2013), Lise Ve Lisans Düzeyindeki Viyolonsel Öğrencilerinin Çalgı Çalmada Karşılaştıkları Teknik Problemlerin İncelenmesi / Identıfyıng The Technıcal Problems Experıenced By Hıgh-School And Undergraduate Students In Playıng The Cello, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 1221-1239, February 2013, Fransa.

GÜNAY E. (2006). Kemana Yeni Başlayan Öğrencilerde Tutuş Problemleri ve Çözüm Önerileri. Yüksek Lisans Tezi, Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Edirne / UMUZDAŞ, Serpil (2013), Lise Ve Lisans Düzeyindeki Viyolonsel Öğrencilerinin Çalgı Çalmada Karşılaştıkları Teknik Problemlerin İncelenmesi / Identıfyıng The Technıcal Problems Experıenced By Hıgh-School And Undergraduate Students In Playıng The Cello, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 1221-1239, February 2013, Fransa.

ORAY, C. (2006). Flüt Tekniği ve Flüt Çalarken Karşılaşılan Problemler. Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü, İzmir / UMUZDAŞ, Serpil (2013), Lise Ve Lisans Düzeyindeki Viyolonsel Öğrencilerinin Çalgı Çalmada Karşılaştıkları Teknik Problemlerin İncelenmesi / Identıfyıng The Technıcal Problems Experıenced By Hıgh-School And Undergraduate Students In Playıng The Cello, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 1221-1239, February 2013, Fransa.

ÖZMENTEŞ, S. (2008). Çalgı Eğitiminde Özdüzenlemeli Öğrenme Taktikleri. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt: 9, Sayı:16 (Güz 2008), 157–175 ISSN: 1300–2899 / UMUZDAŞ, Serpil (2013), Lise Ve Lisans Düzeyindeki Viyolonsel Öğrencilerinin Çalgı Çalmada Karşılaştıkları Teknik Problemlerin İncelenmesi / Identıfyıng The Technıcal Problems Experıenced By Hıgh-School And Undergraduate Students In Playıng The Cello, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 1221-1239, February 2013, Fransa.

UMUZDAŞ, M. S. (2012). Öğrencilerin Elektronik Org Eğitimi Dersine İlişkin Görüşleri. III. Uluslararası Hisarlı Ahmet Sempozyumu Bildiriler Kitabı, 524-535 / UMUZDAŞ, Serpil (2013), Lise Ve Lisans Düzeyindeki Viyolonsel Öğrencilerinin Çalgı Çalmada Karşılaştıkları Teknik Problemlerin İncelenmesi / Identıfyıng The Technıcal Problems Experıenced By Hıgh-School And Undergraduate Students In Playıng The Cello, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 1221-1239, February 2013, Fransa.

ÜSTÜN E. ve ÖZÇİMEN A. (2011). Türkiye’de Müzik Öğretmeni Yetiştiren Anabilim Dallarında Flüt Eğitiminde Karşılaşılan Teknik Problemler ve Öneriler. Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi. 31, 69-87 / UMUZDAŞ, Serpil (2013), Lise Ve Lisans Düzeyindeki Viyolonsel Öğrencilerinin Çalgı Çalmada Karşılaştıkları Teknik Problemlerin İncelenmesi / Identıfyıng The Technıcal Problems Experıenced By Hıgh-School And Undergraduate Students In Playıng The Cello, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 1221-1239, February 2013, Fransa.

VARIŞ (2002). Viyola ve Kemanın Benzer ve Farklı Özelliklerinin Fiziki ve Teknik Kullanım Açısından İncelenmesi ve Bu Özelliklerin Ortaya Çıkardığı İlişkilerin Viyola Eğitimine Yansıması. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bolu / UMUZDAŞ, Serpil (2013), Lise Ve Lisans Düzeyindeki Viyolonsel Öğrencilerinin Çalgı Çalmada Karşılaştıkları Teknik Problemlerin İncelenmesi / Identıfyıng The Technıcal Problems Experıenced By Hıgh-School And Undergraduate Students In Playıng The Cello, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 1221-1239, February 2013, Fransa.

AKGÜNDÜZ, A.-vd.,Arşiv Belgeleri Işığında Tarsus Tarihi ve Eshâb-ı Kehf, İstanbul 1993 / ÜNALAN, H. Sibel (2013), Anadolu’dan Ünik Bir Türbe: Tarsus Duatepe Türbesi / A Unıque Tomb From Anatolıa: Tarsus Duatepe Tomb, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 1241-1262, February 2013, Fransa.

AKIN, G.,Asya Merkezi Mekan Geleneği, Ankara 1990 / ÜNALAN, H. Sibel (2013), Anadolu’dan Ünik Bir Türbe: Tarsus Duatepe Türbesi / A Unıque Tomb From Anatolıa: Tarsus Duatepe Tomb, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 1241-1262, February 2013, Fransa.

AKOK, M., “Kayseri’de Tuzhisarı Sultanhanı, Köşk Medrese ve Alaca Mescit Diye Tanınan Üç Selçuklu Mimari Eserin Rölövesi”, Türk Arkeoloji Dergisi, XVII/2 (1968), Ankara 1969, s.5-41 / ÜNALAN, H. Sibel (2013), Anadolu’dan Ünik Bir Türbe: Tarsus Duatepe Türbesi / A Unıque Tomb From Anatolıa: Tarsus Duatepe Tomb, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 1241-1262, February 2013, Fransa.

ALTAY, M.H., Adım Adım Çukurova, Adana 1965 / ÜNALAN, H. Sibel (2013), Anadolu’dan Ünik Bir Türbe: Tarsus Duatepe Türbesi / A Unıque Tomb From Anatolıa: Tarsus Duatepe Tomb, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 1241-1262, February 2013, Fransa.

ARIK, O., “Erken Devir Anadolu-Türk Mimarisinde Türbe Biçimleri / Türbe Forms in Early Anatolian-Turkish Architecture”, Anadolu (Anatolia) XI, Ankara 1967, s.57-119 / ÜNALAN, H. Sibel (2013), Anadolu’dan Ünik Bir Türbe: Tarsus Duatepe Türbesi / A Unıque Tomb From Anatolıa: Tarsus Duatepe Tomb, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 1241-1262, February 2013, Fransa.

BEYGU, A. Ş., Erzurum Tarihi, Anıtları, Kitabeleri I, İstanbul 1936 / ÜNALAN, H. Sibel (2013), Anadolu’dan Ünik Bir Türbe: Tarsus Duatepe Türbesi / A Unıque Tomb From Anatolıa: Tarsus Duatepe Tomb, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 1241-1262, February 2013, Fransa.

BİLGİLİ, A. S., Osmanlı Döneminde Tarsus Sancağı ve Tarsus Türkmenleri (Sosyo-Ekonomik Tarih), Ankara 2001 / ÜNALAN, H. Sibel (2013), Anadolu’dan Ünik Bir Türbe: Tarsus Duatepe Türbesi / A Unıque Tomb From Anatolıa: Tarsus Duatepe Tomb, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 1241-1262, February 2013, Fransa.

CEZZAR, M., Anadolu Öncesi Türklerde Şehir ve Mimarlık, İstanbul 1977 / ÜNALAN, H. Sibel (2013), Anadolu’dan Ünik Bir Türbe: Tarsus Duatepe Türbesi / A Unıque Tomb From Anatolıa: Tarsus Duatepe Tomb, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 1241-1262, February 2013, Fransa.

CRESWELL, K. A. C., A Short Account of Early Muslim Architecture, Suffolk 1958 / ÜNALAN, H. Sibel (2013), Anadolu’dan Ünik Bir Türbe: Tarsus Duatepe Türbesi / A Unıque Tomb From Anatolıa: Tarsus Duatepe Tomb, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 1241-1262, February 2013, Fransa.

ÇIPLAK, M.N., İçel Tarihi (Tarihi-Turistik Zenginlikleri), Ankara 1968 / ÜNALAN, H. Sibel (2013), Anadolu’dan Ünik Bir Türbe: Tarsus Duatepe Türbesi / A Unıque Tomb From Anatolıa: Tarsus Duatepe Tomb, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 1241-1262, February 2013, Fransa.

DANIŞMAN, G., “Duatepe Türbe, An Ottoman Funerary Monument on The Gözlükule Mound”, Field Seasons 2001-2003 of The Tarsus-Gözlükule, Interdisciplinary Research Project, (Ed. Aslı Özyar), İstanbul 2005, s.207-217 / ÜNALAN, H. Sibel (2013), Anadolu’dan Ünik Bir Türbe: Tarsus Duatepe Türbesi / A Unıque Tomb From Anatolıa: Tarsus Duatepe Tomb, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 1241-1262, February 2013, Fransa.

DANIŞMAN, G., “Enterdisipliner Tarsus-Gözlükule Araştırma Projesi’nin Tarsus Kent Mimarisi ve Doğal Çevresine Katkıları”, Tarih İçinde Mersin Kolokyum ve Sergisi II, Mersin 2005, s.2-5 / ÜNALAN, H. Sibel (2013), Anadolu’dan Ünik Bir Türbe: Tarsus Duatepe Türbesi / A Unıque Tomb From Anatolıa: Tarsus Duatepe Tomb, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 1241-1262, February 2013, Fransa.

DARKOT, B., “Tarsus”, İslam Ansiklopedisi, XIV/1, İstanbul 1972, s.18-24 / ÜNALAN, H. Sibel (2013), Anadolu’dan Ünik Bir Türbe: Tarsus Duatepe Türbesi / A Unıque Tomb From Anatolıa: Tarsus Duatepe Tomb, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 1241-1262, February 2013, Fransa.

DAŞ, E., Erken Dönem Osmanlı Türbeleri, İstanbul 2007 / ÜNALAN, H. Sibel (2013), Anadolu’dan Ünik Bir Türbe: Tarsus Duatepe Türbesi / A Unıque Tomb From Anatolıa: Tarsus Duatepe Tomb, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 1241-1262, February 2013, Fransa.

ENER, K., Tarih Boyunca Adana Ovasına Bir Bakış, Adana 1990 / ÜNALAN, H. Sibel (2013), Anadolu’dan Ünik Bir Türbe: Tarsus Duatepe Türbesi / A Unıque Tomb From Anatolıa: Tarsus Duatepe Tomb, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 1241-1262, February 2013, Fransa.

ERZEN, A., Tarsus Kılavuzu, İstanbul 1943 / ÜNALAN, H. Sibel (2013), Anadolu’dan Ünik Bir Türbe: Tarsus Duatepe Türbesi / A Unıque Tomb From Anatolıa: Tarsus Duatepe Tomb, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 1241-1262, February 2013, Fransa.

ESİN, E.,“Muyanlık, Uygur Buyan Yapısından (Vihara) Hakanlı Muyanlığına (Ribat) ve Selçuklu Han ile Medresesine Gelişme”, Malazgirt Armağanı, Ankara 1993, s.75-102 (Lev.I-IVI B) / ÜNALAN, H. Sibel (2013), Anadolu’dan Ünik Bir Türbe: Tarsus Duatepe Türbesi / A Unıque Tomb From Anatolıa: Tarsus Duatepe Tomb, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 1241-1262, February 2013, Fransa.

EYİCE, S., “İki Türk Abidesinin Mahiyetleri Hakkında Notlar: İznik’te Nilüfer Hatun İmareti ve Kayseri’de Köşk Medrese”, Yıllık Araştırmalar Dergisi, II (1957), Ankara 1958, s.110-114 / ÜNALAN, H. Sibel (2013), Anadolu’dan Ünik Bir Türbe: Tarsus Duatepe Türbesi / A Unıque Tomb From Anatolıa: Tarsus Duatepe Tomb, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 1241-1262, February 2013, Fransa.

EYİCE, S., “Bursa’da Osman ve Orhan Gazi Türbeleri”, Vakıflar Dergisi, V, Ankara 1962, s.131-147 (Res.1-14) / ÜNALAN, H. Sibel (2013), Anadolu’dan Ünik Bir Türbe: Tarsus Duatepe Türbesi / A Unıque Tomb From Anatolıa: Tarsus Duatepe Tomb, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 1241-1262, February 2013, Fransa.

EYİCE, S., Karadağ (Binbirkilise) ve Karaman çevresinde Arkeolojik İncelemeler, İstanbul 1971 / ÜNALAN, H. Sibel (2013), Anadolu’dan Ünik Bir Türbe: Tarsus Duatepe Türbesi / A Unıque Tomb From Anatolıa: Tarsus Duatepe Tomb, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 1241-1262, February 2013, Fransa.

GABRIEL, A., Monuments Turcs D’Anatolie, Kayseri-Niğde, I, Paris 1931 / ÜNALAN, H. Sibel (2013), Anadolu’dan Ünik Bir Türbe: Tarsus Duatepe Türbesi / A Unıque Tomb From Anatolıa: Tarsus Duatepe Tomb, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 1241-1262, February 2013, Fransa.

GOLDMAN, H., Excavations at Gözlü Kule, Tarsus I, Hellenistic and Roman Periods, Princeton 1950 / ÜNALAN, H. Sibel (2013), Anadolu’dan Ünik Bir Türbe: Tarsus Duatepe Türbesi / A Unıque Tomb From Anatolıa: Tarsus Duatepe Tomb, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 1241-1262, February 2013, Fransa.

GOLDMAN, H., Excavations at Gözlü Kule, Tarsus II, From the Neolithic through The Bronze Age, Princeton 1956 / ÜNALAN, H. Sibel (2013), Anadolu’dan Ünik Bir Türbe: Tarsus Duatepe Türbesi / A Unıque Tomb From Anatolıa: Tarsus Duatepe Tomb, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 1241-1262, February 2013, Fransa.

GOLDMAN, H., Excavations at Gözlü Kule, Tarsus III, The Iron Age, Princeton 1963 / ÜNALAN, H. Sibel (2013), Anadolu’dan Ünik Bir Türbe: Tarsus Duatepe Türbesi / A Unıque Tomb From Anatolıa: Tarsus Duatepe Tomb, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 1241-1262, February 2013, Fransa.

GÜNDOĞDU, H., “Tercan ve Çevresindeki Tarihi Kalıntılar”, Cumhuriyetin 75. Yılında Tercan, Ankara 1998, s.215-261 / ÜNALAN, H. Sibel (2013), Anadolu’dan Ünik Bir Türbe: Tarsus Duatepe Türbesi / A Unıque Tomb From Anatolıa: Tarsus Duatepe Tomb, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 1241-1262, February 2013, Fransa.

İLTER, F., “Kayseri-Tomarza Gezisi Üzerine Notlar ve Mikdat Dede Türbesi / Notes on the Kayseri-Tomarza Survey and the Mikdat Dede Tomb”, Anadolu (Anatolia), XVIII, Ankara 1977, s.51-61 / ÜNALAN, H. Sibel (2013), Anadolu’dan Ünik Bir Türbe: Tarsus Duatepe Türbesi / A Unıque Tomb From Anatolıa: Tarsus Duatepe Tomb, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 1241-1262, February 2013, Fransa.

KARPUZ, H., “Tercan’da Mama Hatun’a Atfedilen Yapılar”, Mengücekli Dergisi, Yıl:2, S.16, Erzincan 1981, s.18-20 / ÜNALAN, H. Sibel (2013), Anadolu’dan Ünik Bir Türbe: Tarsus Duatepe Türbesi / A Unıque Tomb From Anatolıa: Tarsus Duatepe Tomb, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 1241-1262, February 2013, Fransa.

KUBAN, D., Anadolu Türk Mimarisinin Kaynak ve Sorunları, İstanbul 1965 / ÜNALAN, H. Sibel (2013), Anadolu’dan Ünik Bir Türbe: Tarsus Duatepe Türbesi / A Unıque Tomb From Anatolıa: Tarsus Duatepe Tomb, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 1241-1262, February 2013, Fransa.

KUBAN, D., Selçuklu Çağında Anadolu, İstanbul 2002 / ÜNALAN, H. Sibel (2013), Anadolu’dan Ünik Bir Türbe: Tarsus Duatepe Türbesi / A Unıque Tomb From Anatolıa: Tarsus Duatepe Tomb, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 1241-1262, February 2013, Fransa.

KURAN, A., “Anatolian Seljuk Architecture”, The Art and Architecture of Turkey, Ed. E. Akurgal, Oxford 1980, pp.80-110 / ÜNALAN, H. Sibel (2013), Anadolu’dan Ünik Bir Türbe: Tarsus Duatepe Türbesi / A Unıque Tomb From Anatolıa: Tarsus Duatepe Tomb, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 1241-1262, February 2013, Fransa.

KURAN, A., Selçuklular’dan Cumhuriyet’e Türkiye’de Mimarlık / Architecture in Turkey from the Republic, Ed. Ç. Kafesçioğlu, L. Thys-Şenocak, T. Kuran, İstanbul 2012 / ÜNALAN, H. Sibel (2013), Anadolu’dan Ünik Bir Türbe: Tarsus Duatepe Türbesi / A Unıque Tomb From Anatolıa: Tarsus Duatepe Tomb, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 1241-1262, February 2013, Fransa.

LANGLOIS, V., (Çev.R. Balaban), Eski Kilikya, Mersin 1947 / ÜNALAN, H. Sibel (2013), Anadolu’dan Ünik Bir Türbe: Tarsus Duatepe Türbesi / A Unıque Tomb From Anatolıa: Tarsus Duatepe Tomb, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 1241-1262, February 2013, Fransa.

NERSESSIAN, S. D., Armenian Art, London 1978 / ÜNALAN, H. Sibel (2013), Anadolu’dan Ünik Bir Türbe: Tarsus Duatepe Türbesi / A Unıque Tomb From Anatolıa: Tarsus Duatepe Tomb, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 1241-1262, February 2013, Fransa.

ÖNKAL, H., “Klasik Devir Osmanlı Türbeleri’nin Plan Özellikleri”, Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, IV, İzmir 1987, s.51-71 / ÜNALAN, H. Sibel (2013), Anadolu’dan Ünik Bir Türbe: Tarsus Duatepe Türbesi / A Unıque Tomb From Anatolıa: Tarsus Duatepe Tomb, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 1241-1262, February 2013, Fransa.

ÖNKAL, H., “Türk Türbe Mimarisinde Cenazelik Katının Gelişmesi”, Türk Kültürü, Y.XXVI, S.307, Ankara 1988, s.732-739 / ÜNALAN, H. Sibel (2013), Anadolu’dan Ünik Bir Türbe: Tarsus Duatepe Türbesi / A Unıque Tomb From Anatolıa: Tarsus Duatepe Tomb, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 1241-1262, February 2013, Fransa.

ÖNKAL, H., “Sinan’ın Türbe Mimarisi”, Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, V, İzmir 1989, s.61-105 / ÜNALAN, H. Sibel (2013), Anadolu’dan Ünik Bir Türbe: Tarsus Duatepe Türbesi / A Unıque Tomb From Anatolıa: Tarsus Duatepe Tomb, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 1241-1262, February 2013, Fransa.

ÖNKAL, H., Osmanlı Hanedan Türbeleri, Ankara 1992 / ÜNALAN, H. Sibel (2013), Anadolu’dan Ünik Bir Türbe: Tarsus Duatepe Türbesi / A Unıque Tomb From Anatolıa: Tarsus Duatepe Tomb, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 1241-1262, February 2013, Fransa.

ÖNKAL, H., Anadolu Selçuklu Türbeleri, Ankara 1996 / ÜNALAN, H. Sibel (2013), Anadolu’dan Ünik Bir Türbe: Tarsus Duatepe Türbesi / A Unıque Tomb From Anatolıa: Tarsus Duatepe Tomb, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 1241-1262, February 2013, Fransa.

ÖNKAL, H., Selçuklu-Osmanlı Sultanları ve Türbeleri, Ankara 1999 / ÜNALAN, H. Sibel (2013), Anadolu’dan Ünik Bir Türbe: Tarsus Duatepe Türbesi / A Unıque Tomb From Anatolıa: Tarsus Duatepe Tomb, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 1241-1262, February 2013, Fransa.

ÖZ, H., Tarsus Tarihi, İstanbul 1991 / ÜNALAN, H. Sibel (2013), Anadolu’dan Ünik Bir Türbe: Tarsus Duatepe Türbesi / A Unıque Tomb From Anatolıa: Tarsus Duatepe Tomb,Download 3.37 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   273   274   275   276   277   278   279   280   ...   437
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
O’zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
davlat pedagogika
o’rta maxsus
axborot texnologiyalari
nomidagi toshkent
pedagogika instituti
texnologiyalari universiteti
navoiy nomidagi
samarqand davlat
guruh talabasi
ta’limi vazirligi
nomidagi samarqand
toshkent davlat
toshkent axborot
haqida tushuncha
Darsning maqsadi
xorazmiy nomidagi
Toshkent davlat
vazirligi toshkent
tashkil etish
Alisher navoiy
Ўзбекистон республикаси
rivojlantirish vazirligi
matematika fakulteti
pedagogika universiteti
таълим вазирлиги
sinflar uchun
Nizomiy nomidagi
tibbiyot akademiyasi
maxsus ta'lim
ta'lim vazirligi
махсус таълим
bilan ishlash
o’rta ta’lim
fanlar fakulteti
Referat mavzu
Navoiy davlat
haqida umumiy
umumiy o’rta
Buxoro davlat
fanining predmeti
fizika matematika
malakasini oshirish
universiteti fizika
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
jizzax davlat
davlat sharqshunoslik