Jass studies atif indeksi / jass studies citation index not


The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Download 3.37 Mb.
bet271/437
Sana22.01.2017
Hajmi3.37 Mb.
1   ...   267   268   269   270   271   272   273   274   ...   437
The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 1053-1073, February 2013, Fransa.

ULUPINAR ALICI, S., & SARIKAYA, Ö. (2009). Sağlık davranışlarının geliştirilmesinde yaşantılarayarak öğrenme uygulaması. Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Elektronik Dergisi, 2(3), 95-101 / BENZER, Elif; YURDATAPAN , Mehtap ; GÜVEN, İlknur; ŞAHİN, Fatma (2013), Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Sağlıklı Yaşama Yönelik Davranışlarının İncelenmesi / Anaylsıs Of The Behavıours Of Scıence Teacher Candıdates Towards Healthy Lıvıng, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 1053-1073, February 2013, Fransa.

ÜNALAN, D., ÖZTOP, D.B., ELMALI, F., ÖZTÜRK, A., KONAK, D., PIRLAK, B., & GÜNEŞ, D. (2009). Bir grup sağlık yüksekokulu öğrencisinin yeme tutumları ile sağlıklı yaşam biçimi davranışları arasındaki ilişki. İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 16, 75-81 / BENZER, Elif; YURDATAPAN , Mehtap ; GÜVEN, İlknur; ŞAHİN, Fatma (2013), Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Sağlıklı Yaşama Yönelik Davranışlarının İncelenmesi / Anaylsıs Of The Behavıours Of Scıence Teacher Candıdates Towards Healthy Lıvıng, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 1053-1073, February 2013, Fransa.

ÜNALAN, D., ŞENOL, V., ÖZTÜRK, A., & ERKORKMAZ, Ü. (2007). Meslek yüksekokullarının sağlık ve sosyal programlarında öğrenim gören öğrencilerin sağlıklı yaşam biçimi davranışları ve öz-bakım gücü düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 14(2), 101-109 / BENZER, Elif; YURDATAPAN , Mehtap ; GÜVEN, İlknur; ŞAHİN, Fatma (2013), Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Sağlıklı Yaşama Yönelik Davranışlarının İncelenmesi / Anaylsıs Of The Behavıours Of Scıence Teacher Candıdates Towards Healthy Lıvıng, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 1053-1073, February 2013, Fransa.

VATAN, İ., OCAKOĞLU, H., & İRGİL, E. (2009). Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencilerinde sigara içme durumunun değerlendirilmesi. TAF Preventive Medicine Bulletin, 8, 43-48 / BENZER, Elif; YURDATAPAN , Mehtap ; GÜVEN, İlknur; ŞAHİN, Fatma (2013), Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Sağlıklı Yaşama Yönelik Davranışlarının İncelenmesi / Anaylsıs Of The Behavıours Of Scıence Teacher Candıdates Towards Healthy Lıvıng, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 1053-1073, February 2013, Fransa.

YETKİN, A., & UZUN, Ö. (2000). Eğitimi sağlıkla ilgili olan ve olmayan yüksekokul öğrencilerinin sağlık davranışlarının karşılaştırılması. Atatürk Üniversitesi HYO Dergisi, 3(2), 1-10 / BENZER, Elif; YURDATAPAN , Mehtap ; GÜVEN, İlknur; ŞAHİN, Fatma (2013), Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Sağlıklı Yaşama Yönelik Davranışlarının İncelenmesi / Anaylsıs Of The Behavıours Of Scıence Teacher Candıdates Towards Healthy Lıvıng, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 1053-1073, February 2013, Fransa.

AÇEV (2012). “222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi” ile ilgili görüş ve öneriler. *Erişim+: http://www.acev.org / DURAN, Erol (2013), İlkokula 60. Ayında Başlayan Öğrencilerin Yazı Beceri Gelişimlerinin İncelenmesi / To Analysıs Of 60 Months Old Students’ Development Of Wrıtıng Skılls, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 2, p. 1075-1085, February 2013, Fransa.

AKYOL, H. (2000). Yazı öğretimi. Millî Eğitim Dergisi, 146, 37-48 / DURAN, Erol (2013), İlkokula 60. Ayında Başlayan Öğrencilerin Yazı Beceri Gelişimlerinin İncelenmesi / To Analysıs Of 60 Months Old Students’ Development Of Wrıtıng Skılls, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 2, p. 1075-1085, February 2013, Fransa.

AKYOL, H. (2005). İlkokuma-yazma programı ve öğretimi. Eğitimde yeni yansımalar VII. Yeni İlköğretim Programlarını Değerlendirme Sempozyumu. Erciyes Üniversitesi, Kayseri / DURAN, Erol (2013), İlkokula 60. Ayında Başlayan Öğrencilerin Yazı Beceri Gelişimlerinin İncelenmesi / To Analysıs Of 60 Months Old Students’ Development Of Wrıtıng Skılls, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 2, p. 1075-1085, February 2013, Fransa.

AMUDSON S. J. (2001). Prewriting and handwriting skills, case-smith j. occupational therapy for children. St. Louis, Missouri: Mosby. Ankara Üniversitesi. (2012). Eğitim Bilimleri Fakültesi’nin 222 sayılı ilköğretim ve eğitim kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifine ilişkin görüşü. *Erişim+: http://www.ankara.edu.tr / DURAN, Erol (2013), İlkokula 60. Ayında Başlayan Öğrencilerin Yazı Beceri Gelişimlerinin İncelenmesi / To Analysıs Of 60 Months Old Students’ Development Of Wrıtıng Skılls, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 2, p. 1075-1085, February 2013, Fransa.

ARAL, N., BARAN, G., BULUT, Ş. ve ÇİMEN, S. (2001). Çocuk Gelişimi 1- 2. İstanbul: YA-PA / DURAN, Erol (2013), İlkokula 60. Ayında Başlayan Öğrencilerin Yazı Beceri Gelişimlerinin İncelenmesi / To Analysıs Of 60 Months Old Students’ Development Of Wrıtıng Skılls, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 2, p. 1075-1085, February 2013, Fransa.

BAYHAN, P. S. ve ARTAN, İ. (2007). Çocuk gelişimi ve eğitimi. İstanbul: Morpa / DURAN, Erol (2013), İlkokula 60. Ayında Başlayan Öğrencilerin Yazı Beceri Gelişimlerinin İncelenmesi / To Analysıs Of 60 Months Old Students’ Development Of Wrıtıng Skılls, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 2, p. 1075-1085, February 2013, Fransa.

Boğaziçi Üniversitesi. (2012). 5.1.1961 tarih ve 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi hakkında Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nin güncellenen görüşü *Erişim+: http://www.fed.boun.edu.tr / DURAN, Erol (2013), İlkokula 60. Ayında Başlayan Öğrencilerin Yazı Beceri Gelişimlerinin İncelenmesi / To Analysıs Of 60 Months Old Students’ Development Of Wrıtıng Skılls, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 2, p. 1075-1085, February 2013, Fransa.

BÜYÜKÖZTÜRK, Ş. (2012). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi / DURAN, Erol (2013), İlkokula 60. Ayında Başlayan Öğrencilerin Yazı Beceri Gelişimlerinin İncelenmesi / To Analysıs Of 60 Months Old Students’ Development Of Wrıtıng Skılls, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 2, p. 1075-1085, February 2013, Fransa.

DURAN, E. (2009). Bitişik eğik yazı öğretimi çalışmalarının çeşitli değişkenler açısından değerlendirilmesi (yayınlanmamış doktora tezi). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara / DURAN, Erol (2013), İlkokula 60. Ayında Başlayan Öğrencilerin Yazı Beceri Gelişimlerinin İncelenmesi / To Analysıs Of 60 Months Old Students’ Development Of Wrıtıng Skılls, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 2, p. 1075-1085, February 2013, Fransa.

Eğitim-İş. (2012). Eğitim-İş Raporu Ağustos 2012. *Erişim+: http://www.egitimis.org.tr / DURAN, Erol (2013), İlkokula 60. Ayında Başlayan Öğrencilerin Yazı Beceri Gelişimlerinin İncelenmesi / To Analysıs Of 60 Months Old Students’ Development Of Wrıtıng Skılls, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 2, p. 1075-1085, February 2013, Fransa.

Eğitim-Sen. (2012). Eğitim-Sen Bülteni Eylül-Ekim 2012, (23), 18-21 / DURAN, Erol (2013), İlkokula 60. Ayında Başlayan Öğrencilerin Yazı Beceri Gelişimlerinin İncelenmesi / To Analysıs Of 60 Months Old Students’ Development Of Wrıtıng Skılls, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 2, p. 1075-1085, February 2013, Fransa.

FEDER, K. & MAJNEMER, A. (2007). Hantwriting development competency an ıntervention. Developmental Medicine & Child Neurology, (49), 312–317 / DURAN, Erol (2013), İlkokula 60. Ayında Başlayan Öğrencilerin Yazı Beceri Gelişimlerinin İncelenmesi / To Analysıs Of 60 Months Old Students’ Development Of Wrıtıng Skılls, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 2, p. 1075-1085, February 2013, Fransa.

GİRGİN, Ü. (2002). Okul öncesi eğitimde okuma ve yazma, konuşma ve yazma eğitimi. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları / DURAN, Erol (2013), İlkokula 60. Ayında Başlayan Öğrencilerin Yazı Beceri Gelişimlerinin İncelenmesi / To Analysıs Of 60 Months Old Students’ Development Of Wrıtıng Skılls, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 2, p. 1075-1085, February 2013, Fransa.

GÜLERYÜZ, H. (2002). Türkçe ilkokuma ve yazma öğretimi. Ankara: Pegem / DURAN, Erol (2013), İlkokula 60. Ayında Başlayan Öğrencilerin Yazı Beceri Gelişimlerinin İncelenmesi / To Analysıs Of 60 Months Old Students’ Development Of Wrıtıng Skılls, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 2, p. 1075-1085, February 2013, Fransa.

GÜNEŞ, F. (2007) Ses temelli cümle yöntemi ve zihinde yapılandırma. Ankara: Nobel / DURAN, Erol (2013), İlkokula 60. Ayında Başlayan Öğrencilerin Yazı Beceri Gelişimlerinin İncelenmesi / To Analysıs Of 60 Months Old Students’ Development Of Wrıtıng Skılls, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 2, p. 1075-1085, February 2013, Fransa.

GÜVEN, İ. (2012). Eğitimde 4+4+4 ve Fatih Projesi Yasa Tasarısı Reform mu? İlköğretim Online, 11(3), 556-577. *Erişim+: http://ilkogretim-online.org.tr Hacettepe Üniversitesi. (2012). Hacettepe Üniversitesi Senatosu’ndan “4+4+4” Eğitim düzenlemesiyle ilgili olarak kamuoyuna açıklama. *Erişim+: www.hacettepe.edu.tr/Eklenti/238 / DURAN, Erol (2013), İlkokula 60. Ayında Başlayan Öğrencilerin Yazı Beceri Gelişimlerinin İncelenmesi / To Analysıs Of 60 Months Old Students’ Development Of Wrıtıng Skılls, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 2, p. 1075-1085, February 2013, Fransa.

HARMAN, G. ve ÇELİKLER, D. (2012). Eğitimde hazır bulunuşluğun önemi üzerine bir derleme çalışması. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 1(3), 140-149 / DURAN, Erol (2013), İlkokula 60. Ayında Başlayan Öğrencilerin Yazı Beceri Gelişimlerinin İncelenmesi / To Analysıs Of 60 Months Old Students’ Development Of Wrıtıng Skılls, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 2, p. 1075-1085, February 2013, Fransa.

KAVCAR, C., SEVER, S. ve OĞUZKAN, F. (2004). Türkçe öğretimi. Ankara: Ergin / DURAN, Erol (2013), İlkokula 60. Ayında Başlayan Öğrencilerin Yazı Beceri Gelişimlerinin İncelenmesi / To Analysıs Of 60 Months Old Students’ Development Of Wrıtıng Skılls, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 2, p. 1075-1085, February 2013, Fransa.

MEB. (2012a). İlköğretim Kurumları Yönetmeliği / DURAN, Erol (2013), İlkokula 60. Ayında Başlayan Öğrencilerin Yazı Beceri Gelişimlerinin İncelenmesi / To Analysıs Of 60 Months Old Students’ Development Of Wrıtıng Skılls, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 2, p. 1075-1085, February 2013, Fransa.

*Online Erişim: http:// http://mevzuat.meb.gov.tr/html/24.html] / DURAN, Erol (2013), İlkokula 60. Ayında Başlayan Öğrencilerin Yazı Beceri Gelişimlerinin İncelenmesi / To Analysıs Of 60 Months Old Students’ Development Of Wrıtıng Skılls, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 2, p. 1075-1085, February 2013, Fransa.

MEB. (2012b). Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim Programı / DURAN, Erol (2013), İlkokula 60. Ayında Başlayan Öğrencilerin Yazı Beceri Gelişimlerinin İncelenmesi / To Analysıs Of 60 Months Old Students’ Development Of Wrıtıng Skılls, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 2, p. 1075-1085, February 2013, Fransa.

*Online Erişim: http://ttkb.meb.gov.tr/www/ogretim-programlari] / DURAN, Erol (2013), İlkokula 60. Ayında Başlayan Öğrencilerin Yazı Beceri Gelişimlerinin İncelenmesi / To Analysıs Of 60 Months Old Students’ Development Of Wrıtıng Skılls, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 2, p. 1075-1085, February 2013, Fransa.

MEB. (2012c). Türkçe (1-5. Sınıflar) öğretim programı ve kılavuzu / DURAN, Erol (2013), İlkokula 60. Ayında Başlayan Öğrencilerin Yazı Beceri Gelişimlerinin İncelenmesi / To Analysıs Of 60 Months Old Students’ Development Of Wrıtıng Skılls, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 2, p. 1075-1085, February 2013, Fransa.

*Online Erişim: http://ttkb.meb.gov.tr/www/ogretim-programlari] / DURAN, Erol (2013), İlkokula 60. Ayında Başlayan Öğrencilerin Yazı Beceri Gelişimlerinin İncelenmesi / To Analysıs Of 60 Months Old Students’ Development Of Wrıtıng Skılls, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 2, p. 1075-1085, February 2013, Fransa.

ODTÜ. (2012). 5.1.1961 tarih ve 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi hakkında odtü eğitim fakültesi ilköğretim bölümü görüşü. *Erişim+: http://www.fedu.metu.edu.tr / DURAN, Erol (2013), İlkokula 60. Ayında Başlayan Öğrencilerin Yazı Beceri Gelişimlerinin İncelenmesi / To Analysıs Of 60 Months Old Students’ Development Of Wrıtıng Skılls, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 2, p. 1075-1085, February 2013, Fransa.

OKTAY, A. (2004). Yasamın sihirli yılları: Okul öncesi dönem. İstanbul: Epsilon / DURAN, Erol (2013), İlkokula 60. Ayında Başlayan Öğrencilerin Yazı Beceri Gelişimlerinin İncelenmesi / To Analysıs Of 60 Months Old Students’ Development Of Wrıtıng Skılls, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 2, p. 1075-1085, February 2013, Fransa.

SENEMOĞLU, N. (2009). Gelişim, öğrenme ve öğretim kuramdan uygulamaya. Ankara: Pegem / DURAN, Erol (2013), İlkokula 60. Ayında Başlayan Öğrencilerin Yazı Beceri Gelişimlerinin İncelenmesi / To Analysıs Of 60 Months Old Students’ Development Of Wrıtıng Skılls, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 2, p. 1075-1085, February 2013, Fransa.

SERT, G., KURTOĞLU, M., AKINCI, A. ve SEFEROĞLU, S. S. (2012). Öğretmenlerin teknoloji kullanma durumlarını inceleyen araştırmalara bir bakış: Bir İçerik analizi çalışması. Akademik Bilişim, 1-3. Şubat 2012, Uşak Üniversitesi, Uşak / DURAN, Erol (2013), İlkokula 60. Ayında Başlayan Öğrencilerin Yazı Beceri Gelişimlerinin İncelenmesi / To Analysıs Of 60 Months Old Students’ Development Of Wrıtıng Skılls, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 2, p. 1075-1085, February 2013, Fransa.

TAVŞANCIL, E. ve ASLAN, E. (2001). İçerik analizi ve uygulama örnekleri. İstanbul: Epsilon / DURAN, Erol (2013), İlkokula 60. Ayında Başlayan Öğrencilerin Yazı Beceri Gelişimlerinin İncelenmesi / To Analysıs Of 60 Months Old Students’ Development Of Wrıtıng Skılls, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 2, p. 1075-1085, February 2013, Fransa.

TEKIŞIK, H. H. (1994). Türkçe öğretimi ve öğretmen kılavuzu. Ankara: Tekışık.

Türk Eğitim-Sen. (2012). Türkiye Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmetleri Kolu Kamu Çalışanları Sendikası Genel Merkezi Aylık Haber Bülteni, (99), 12 / DURAN, Erol (2013), İlkokula 60. Ayında Başlayan Öğrencilerin Yazı Beceri Gelişimlerinin İncelenmesi / To Analysıs Of 60 Months Old Students’ Development Of Wrıtıng Skılls, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 2, p. 1075-1085, February 2013, Fransa.

ÜNÜVAR, P. ve ÇELİK, K. (2001), ilköğretimde etkili öğretme ve öğrenme el kitabı- ilk okuma yazma öğretimi. Ankara: Milli Eğitim Basımevi / DURAN, Erol (2013), İlkokula 60. Ayında Başlayan Öğrencilerin Yazı Beceri Gelişimlerinin İncelenmesi / To Analysıs Of 60 Months Old Students’ Development Of Wrıtıng Skılls, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 2, p. 1075-1085, February 2013, Fransa.

YANGIN, B. (2007). Okul öncesi eğitim kurumlarındaki altı yaş çocuklarının yazmayı öğrenmeye hazır bulunuşluk durumları. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 32, 294-305 / DURAN, Erol (2013), İlkokula 60. Ayında Başlayan Öğrencilerin Yazı Beceri Gelişimlerinin İncelenmesi / To Analysıs Of 60 Months Old Students’ Development Of Wrıtıng Skılls, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 2, p. 1075-1085, February 2013, Fransa.

YAPICI, M. (2004). İlköğretim 1. sınıfa başlayan öğrencilerin hazır bulunuşluk düzeyleri. Uluslar Arası İnsan Bilimleri Dergisi,1(1): 1-8. *Online Erişim: http://www.insanbilimleri.com/ojs/ index.php] / DURAN, Erol (2013), İlkokula 60. Ayında Başlayan Öğrencilerin Yazı Beceri Gelişimlerinin İncelenmesi / To Analysıs Of 60 Months Old Students’ Development Of Wrıtıng Skılls, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 2, p. 1075-1085, February 2013, Fransa.

YAVUZER, H. (2005). Bedensel, zihinsel ve sosyal gelisimi ile çocugunuzun ilk 6 yılı. İstanbul: Remzi / DURAN, Erol (2013), İlkokula 60. Ayında Başlayan Öğrencilerin Yazı Beceri Gelişimlerinin İncelenmesi / To Analysıs Of 60 Months Old Students’ Development Of Wrıtıng Skılls, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 2, p. 1075-1085, February 2013, Fransa.

YELEĞEN, M. (1997). İlk okuma yazma öğretimi. İzmir: İz / DURAN, Erol (2013), İlkokula 60. Ayında Başlayan Öğrencilerin Yazı Beceri Gelişimlerinin İncelenmesi / To Analysıs Of 60 Months Old Students’ Development Of Wrıtıng Skılls, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 2, p. 1075-1085, February 2013, Fransa.

YEŞİL-DAĞLI, Ü. (2012). Çocukları okul öncesi eğitim kurumlarına devam eden velilerin ilkokula hazır bulunuşlukları ile ilgili görüşleri. AKEV, Akademi Dergisi, 16(52), 231-243 / DURAN, Erol (2013), İlkokula 60. Ayında Başlayan Öğrencilerin Yazı Beceri Gelişimlerinin İncelenmesi / To Analysıs Of 60 Months Old Students’ Development Of Wrıtıng Skılls, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 2, p. 1075-1085, February 2013, Fransa.

YILDIRIM, A. ve ŞİMŞEK, H. (2006). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin / DURAN, Erol (2013), İlkokula 60. Ayında Başlayan Öğrencilerin Yazı Beceri Gelişimlerinin İncelenmesi / To Analysıs Of 60 Months Old Students’ Development Of Wrıtıng Skılls, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 2, p. 1075-1085, February 2013, Fransa.

AKIN, Ö. (2007). Anadolu Güzel Sanatlar Liseleri Müzik Bölümleri Keman Dersinde Anlamlandırma Stratejisinin Kullanımı Ve Etkililik Düzeyi, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara / AYDINER UYGUN, Mehtap (2013), Piyano Dersindeki Öğrenme Yaklaşımı Düzeyleri İle Akademik Başarı Düzeyleri Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi / Analysıs Of Relatıon Between Level Of Learnıng Approaches In Pıano Lessons And Level Of Academıc Success, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 1087-1110, February 2013, Fransa.

AYDINER UYGUN, M. ve KILINÇER, Ö. (2012a). Piyano Repertuvarının Öğrenilmesinde Öğrenme Stratejilerinin Kullanılma Düzeyleri ile Başarı Düzeyleri Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi: Güzel Sanatlar ve Spor Liseleri Örneği, e-Journal of New World Sciences Academy, 7 (2), 199-213 / AYDINER UYGUN, Mehtap (2013), Piyano Dersindeki Öğrenme Yaklaşımı Düzeyleri İle Akademik Başarı Düzeyleri Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi / Analysıs Of Relatıon Between Level Of Learnıng Approaches In Pıano Lessons And Level Of Academıc Success, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 1087-1110, February 2013, Fransa.

AYDINER UYGUN, M. ve KILINÇER, Ö. (2012b). Piyano Repertuvarının Öğrenilmesinde Öğrenme Stratejilerinin Kullanılma Düzeylerinin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi: Güzel Sanatlar Ve Spor Liseleri Örneği, Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 9 (1), 965-992 / AYDINER UYGUN, Mehtap (2013), Piyano Dersindeki Öğrenme Yaklaşımı Düzeyleri İle Akademik Başarı Düzeyleri Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi / Analysıs Of Relatıon Between Level Of Learnıng Approaches In Pıano Lessons And Level Of Academıc Success, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 1087-1110, February 2013, Fransa.

AYDINER UYGUN, M. (2012a). Scale For Determining Learning Approaches to Piano Lesson: Development, Validity and Reliability. World Congrees on Design, Arts And Education, Antalya / AYDINER UYGUN, Mehtap (2013), Piyano Dersindeki Öğrenme Yaklaşımı Düzeyleri İle Akademik Başarı Düzeyleri Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi / Analysıs Of Relatıon Between Level Of Learnıng Approaches In Pıano Lessons And Level Of Academıc Success, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 1087-1110, February 2013, Fransa.

AYDINER UYGUN, M. (2012b). Müzik Öğretmeni Adaylarının Öğrenme Yaklaşımlarının Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi. e- Journal of New World Sciences Academy, 7 (4), 375-404 / AYDINER UYGUN, Mehtap (2013), Piyano Dersindeki Öğrenme Yaklaşımı Düzeyleri İle Akademik Başarı Düzeyleri Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi / Analysıs Of Relatıon Between Level Of Learnıng Approaches In Pıano Lessons And Level Of Academıc Success, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 1087-1110, February 2013, Fransa.

BİGGS, J., KEMBER, D. and LEUNG, D.Y.P. (2001). The Revised Two- Factor Study Process Questionnaire: R-SPQ-2F, British Journal of Educational Psycology, 71 (1), 133-149 / AYDINER UYGUN, Mehtap (2013), Piyano Dersindeki Öğrenme Yaklaşımı Düzeyleri İle Akademik Başarı Düzeyleri Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi / Analysıs Of Relatıon Between Level Of Learnıng Approaches In Pıano Lessons And Level Of Academıc Success, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 1087-1110, February 2013, Fransa.

BÜYÜKÖZTÜRK, Ş. (2008). Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı, Ankara, Pegem Akademi / AYDINER UYGUN, Mehtap (2013), Piyano Dersindeki Öğrenme Yaklaşımı Düzeyleri İle Akademik Başarı Düzeyleri Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi / Analysıs Of Relatıon Between Level Of Learnıng Approaches In Pıano Lessons And Level Of Academıc Success,Download 3.37 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   267   268   269   270   271   272   273   274   ...   437
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
O’zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
davlat pedagogika
o’rta maxsus
axborot texnologiyalari
nomidagi toshkent
pedagogika instituti
texnologiyalari universiteti
navoiy nomidagi
samarqand davlat
guruh talabasi
ta’limi vazirligi
nomidagi samarqand
toshkent davlat
toshkent axborot
haqida tushuncha
Darsning maqsadi
xorazmiy nomidagi
Toshkent davlat
vazirligi toshkent
tashkil etish
Alisher navoiy
Ўзбекистон республикаси
rivojlantirish vazirligi
matematika fakulteti
pedagogika universiteti
таълим вазирлиги
sinflar uchun
Nizomiy nomidagi
tibbiyot akademiyasi
maxsus ta'lim
ta'lim vazirligi
махсус таълим
bilan ishlash
o’rta ta’lim
fanlar fakulteti
Referat mavzu
Navoiy davlat
haqida umumiy
umumiy o’rta
Buxoro davlat
fanining predmeti
fizika matematika
malakasini oshirish
universiteti fizika
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
jizzax davlat
davlat sharqshunoslik