Jass studies atif indeksi / jass studies citation index not


The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Download 3.37 Mb.
bet270/437
Sana22.01.2017
Hajmi3.37 Mb.
1   ...   266   267   268   269   270   271   272   273   ...   437
The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 2, p. 995-1023, February 2013,Fransa.

YAPICI, A., vd., ‚Öğretmen Adaylarının Değerler Yönelimleri, www.esosder.org, Güz-2012 Cilt:11 Sayı: 42 (129-151) / / YAZICI, Mehmet (20113), Değerler Eğitimine Gönüllü Katılan Öğretmenlerin Profili Ve Görüşleri / The Vıews And Profıles Of The Teachers Voluntarıly Artıcıpatıng In Values Educatıon, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 2, p. 995-1023, February 2013,Fransa.

YEĞEN, M., vd. Türkiye’de Gönüllü Kuruluşlarda Sivil Toplum Kültürü, http://www.yasamadair.org/Adminjkl/1.pdf / / YAZICI, Mehmet (20113), Değerler Eğitimine Gönüllü Katılan Öğretmenlerin Profili Ve Görüşleri / The Vıews And Profıles Of The Teachers Voluntarıly Artıcıpatıng In Values Educatıon, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 2, p. 995-1023, February 2013,Fransa.

YEMİŞ, N., ‚Uluslararası Gönüllülük Sempozyumu‛, Gönüllü Programı, İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı Gönüllü Programı, İstanbul 2011 / YAZICI, Mehmet (20113), Değerler Eğitimine Gönüllü Katılan Öğretmenlerin Profili Ve Görüşleri / The Vıews And Profıles Of The Teachers Voluntarıly Artıcıpatıng In Values Educatıon, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 2, p. 995-1023, February 2013,Fransa.

KÜPANA Nevra Mürvet; 2008. Müzik Öğretmeni Adaylarının Piyano Pedagojisine Yönelik Algıladıkları Yeterlilikler, Yüksek lisans tezi / YILDIRIM ORHAN, Şebnem; BİLGİN, Selçuk (2013), Müzik Öğretmeni Adayları Gözüyle İdeal Öğretim Programı / Musıc Teacher Candıdates' Vıews On Ideal Musıc Currıculum1, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 2, p. 1025-1042, February 2013,Fransa.

OCAK G., ASLANTAŞÇI D.; 2009. Sosyoloji Öğretim Programı Uygulamasına Yönelik Öğretmen Tutumları, Sosyal bilimler enstitüsü dergisi, cilt 16, sayı 1, 2012 / YILDIRIM ORHAN, Şebnem; BİLGİN, Selçuk (2013), Müzik Öğretmeni Adayları Gözüyle İdeal Öğretim Programı / Musıc Teacher Candıdates' Vıews On Ideal Musıc Currıculum1, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 2, p. 1025-1042, February 2013,Fransa.

ÖZEN, N. 2004. Çalgı eğitiminde yararlanılan müzik eğitimi yöntemleri. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 57-63 / YILDIRIM ORHAN, Şebnem; BİLGİN, Selçuk (2013), Müzik Öğretmeni Adayları Gözüyle İdeal Öğretim Programı / Musıc Teacher Candıdates' Vıews On Ideal Musıc Currıculum1, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 2, p. 1025-1042, February 2013,Fransa.

UÇAN, A. 2006. Müzik öğretmenliği yeterlilikleri. Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu (s.68-91), Pamukkale Üniversitesi, Denizli / YILDIRIM ORHAN, Şebnem; BİLGİN, Selçuk (2013), Müzik Öğretmeni Adayları Gözüyle İdeal Öğretim Programı / Musıc Teacher Candıdates' Vıews On Ideal Musıc Currıculum1, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 2, p. 1025-1042, February 2013,Fransa.

ALPAGUT, U.(2006)‚Türkiye’de Müzik Kültürünün Gelişimi ve Güncel Koşullarda İrdelenmesi‛ Bilim ve Ütopya, Sayı: 147, s. 62-65. İstanbul / YÖNDEM, Sadık (2013), Müzikte Yozlaşmaya Küreselleşmenin Etkisi / Corruptıon In The Musıc Effect Of Globalızatıon, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 1043-1051, February 2013, Fransa.

GÜNAY, E. (2006), Müzik Sosyolojisi,Sosyolojiden Müzik Kültürüne Bir Bakış, Bağlam Yayıncılık, İstanbul / YÖNDEM, Sadık (2013), Müzikte Yozlaşmaya Küreselleşmenin Etkisi / Corruptıon In The Musıc Effect Of Globalızatıon, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 1043-1051, February 2013, Fransa.

GÜVENÇ, B. (1985). Kültür Konusu ve Sorunlarımız.: Remzi Kitabevi, İstanbul / YÖNDEM, Sadık (2013), Müzikte Yozlaşmaya Küreselleşmenin Etkisi / Corruptıon In The Musıc Effect Of Globalızatıon, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 1043-1051, February 2013, Fransa.

KIRTUNÇ, A.,L http://www.kulturad.org/images/goc_kirtunc_konusma.html-38k / YÖNDEM, Sadık (2013), Müzikte Yozlaşmaya Küreselleşmenin Etkisi / Corruptıon In The Musıc Effect Of Globalızatıon, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 1043-1051, February 2013, Fransa.

KOZANOĞLU, C. http://yayim.meb.gov.tr/dergiler/sayi57/editor.htm / YÖNDEM, Sadık (2013), Müzikte Yozlaşmaya Küreselleşmenin Etkisi / Corruptıon In The Musıc Effect Of Globalızatıon, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 1043-1051, February 2013, Fransa.

LULL, James (Haz.), (2000) Popüler Müzik ve İletişim. (Çev: Turgut İblağ). Çivi Yazıları, İstanbul / YÖNDEM, Sadık (2013), Müzikte Yozlaşmaya Küreselleşmenin Etkisi / Corruptıon In The Musıc Effect Of Globalızatıon, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 1043-1051, February 2013, Fransa.

MORGÜL, M (2004) Sanatta Küresel Kirlenme (Postmodern Sanat) Bilim Ütopya Dergisi; İstanbul / YÖNDEM, Sadık (2013), Müzikte Yozlaşmaya Küreselleşmenin Etkisi / Corruptıon In The Musıc Effect Of Globalızatıon, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 1043-1051, February 2013, Fransa.

OKYAY, E. (2002) 21. Yüzyılın Başında Türkiye’de Müzik, Sevda Cenap And Müzik Vakfı Yayınları, Ankara / YÖNDEM, Sadık (2013), Müzikte Yozlaşmaya Küreselleşmenin Etkisi / Corruptıon In The Musıc Effect Of Globalızatıon, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 1043-1051, February 2013, Fransa.

ORTAÇGIL,B. http://kal.endtas.com/modules.php?name=News&file=article&sid=167 / YÖNDEM, Sadık (2013), Müzikte Yozlaşmaya Küreselleşmenin Etkisi / Corruptıon In The Musıc Effect Of Globalızatıon, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 1043-1051, February 2013, Fransa.

ÖZBEK, M.(1991) Popüler Kültür ve Orhan Gencebay Arabeski. İletişim Yayınları, İstanbul / YÖNDEM, Sadık (2013), Müzikte Yozlaşmaya Küreselleşmenin Etkisi / Corruptıon In The Musıc Effect Of Globalızatıon, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 1043-1051, February 2013, Fransa.

YILDIRIM, V.(2004) Popüler Müzik Ve Müzikal Kimlik Folklor Edebiyat Dergisi, İstanbul / YÖNDEM, Sadık (2013), Müzikte Yozlaşmaya Küreselleşmenin Etkisi / Corruptıon In The Musıc Effect Of Globalızatıon, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 1043-1051, February 2013, Fransa.

SAY, A.(2005) Müzik Ansiklopedisi, Müzik Ansiklopedisi Yayınları cilt 3, Ankara / YÖNDEM, Sadık (2013), Müzikte Yozlaşmaya Küreselleşmenin Etkisi / Corruptıon In The Musıc Effect Of Globalızatıon, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 1043-1051, February 2013, Fransa.

AKVARDAR, Y., DEMİRAL, Y., ERGÖR, G., & ERGÖR, A. (2004). Substance use among medical student sand physicians in a medical school in Turkey. Soc Psychiatry Psychiatr Epidemiol, 39, 502-506 / BENZER, Elif; YURDATAPAN , Mehtap ; GÜVEN, İlknur; ŞAHİN, Fatma (2013), Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Sağlıklı Yaşama Yönelik Davranışlarının İncelenmesi / Anaylsıs Of The Behavıours Of Scıence Teacher Candıdates Towards Healthy Lıvıng, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 1053-1073, February 2013, Fransa.

AYAZ, S., TEZCAN, S., & AKINCI, F. (2005). Hemşirelik yüksekokulu öğrencilerinin sağlığı geliştirme davranışları. C.Ü. Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 9(2), 27-30 / BENZER, Elif; YURDATAPAN , Mehtap ; GÜVEN, İlknur; ŞAHİN, Fatma (2013), Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Sağlıklı Yaşama Yönelik Davranışlarının İncelenmesi / Anaylsıs Of The Behavıours Of Scıence Teacher Candıdates Towards Healthy Lıvıng, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 1053-1073, February 2013, Fransa.

AZAK, A. (2006). Sağlık Memurluğu Öğrencilerinin sigara kullanımını etkileyen faktörler. Toraks Dergisi, 7, 120-124 / BENZER, Elif; YURDATAPAN , Mehtap ; GÜVEN, İlknur; ŞAHİN, Fatma (2013), Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Sağlıklı Yaşama Yönelik Davranışlarının İncelenmesi / Anaylsıs Of The Behavıours Of Scıence Teacher Candıdates Towards Healthy Lıvıng, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 1053-1073, February 2013, Fransa.

BAYRAK, U., GRAM, E., MENGEŞ, E., OKUMUŞ, Z.G., SAYAR, H.C., SKRİJELJ, E., AÇIKGÖZ, A., ÇEHRELİ, R., & ELLİDOKUZ, H. (2010). Üniversite öğrencilerinin sağlıkla ilgili alışkanlıklar ve kanser konusundaki bilgi ve tutumları. DEÜ Tıp Fakültesi Dergisi, 24(3), 95-104 / BENZER, Elif; YURDATAPAN , Mehtap ; GÜVEN, İlknur; ŞAHİN, Fatma (2013), Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Sağlıklı Yaşama Yönelik Davranışlarının İncelenmesi / Anaylsıs Of The Behavıours Of Scıence Teacher Candıdates Towards Healthy Lıvıng, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 1053-1073, February 2013, Fransa.

BOZHÜYÜK, A., ÖZCAN, S., KUNDAK, H., AKPINAR, E., SAATÇİ, E., & BOZDEMİR, N. (2012). Sağlıklı yaşam biçimi ve aile hekimliği. Turkish Journal of Family Medicine and Primary Care, 6(1), 13-21 / BENZER, Elif; YURDATAPAN , Mehtap ; GÜVEN, İlknur; ŞAHİN, Fatma (2013), Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Sağlıklı Yaşama Yönelik Davranışlarının İncelenmesi / Anaylsıs Of The Behavıours Of Scıence Teacher Candıdates Towards Healthy Lıvıng, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 1053-1073, February 2013, Fransa.

BÜYÜKÖZTÜRK, Ş., ÇAKMAK, E., AKGÜN, Ö.E., KARADENİZ, Ş. & DEMİREL, F. (2011). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi / BENZER, Elif; YURDATAPAN , Mehtap ; GÜVEN, İlknur; ŞAHİN, Fatma (2013), Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Sağlıklı Yaşama Yönelik Davranışlarının İncelenmesi / Anaylsıs Of The Behavıours Of Scıence Teacher Candıdates Towards Healthy Lıvıng, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 1053-1073, February 2013, Fransa.

CİHANGİROĞLU, Z., & DEVECİ, S.E. (2011). Fırat Üniversitesi Elazığ Sağlık Yüksekokulu öğrencilerinin sağlıklı yaşam biçimi davranışları ve etkileyen faktörler. Fırat Tıp Dergisi, 16(2), 78-83 / BENZER, Elif; YURDATAPAN , Mehtap ; GÜVEN, İlknur; ŞAHİN, Fatma (2013), Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Sağlıklı Yaşama Yönelik Davranışlarının İncelenmesi / Anaylsıs Of The Behavıours Of Scıence Teacher Candıdates Towards Healthy Lıvıng, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 1053-1073, February 2013, Fransa.

EKİZ, D. (2009). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Anı Yayıncılık. (2. Baskı) / BENZER, Elif; YURDATAPAN , Mehtap ; GÜVEN, İlknur; ŞAHİN, Fatma (2013), Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Sağlıklı Yaşama Yönelik Davranışlarının İncelenmesi / Anaylsıs Of The Behavıours Of Scıence Teacher Candıdates Towards Healthy Lıvıng, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 1053-1073, February 2013, Fransa.

ERASLAN, B., & MATYAR, F. (2010). Sınıf öğretmenliği öğrencilerinin sık görülen bulaşıcı hastalıklar ile ilgili bilgi düzeylerinin değerlendirilmesi. Karadeniz Fen Bilimleri Dergisi / The Black Sea Journal of Sciences, 1(2), 61-72 / BENZER, Elif; YURDATAPAN , Mehtap ; GÜVEN, İlknur; ŞAHİN, Fatma (2013), Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Sağlıklı Yaşama Yönelik Davranışlarının İncelenmesi / Anaylsıs Of The Behavıours Of Scıence Teacher Candıdates Towards Healthy Lıvıng, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 1053-1073, February 2013, Fransa.

GEÇGİL, E., & YILDIZ, S. (2006). Adölesanlara yönelik beslenme ve stresle baş etme eğitiminin sağlığı geliştirmeye etkisi. Cumhuriyet Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu Dergisi, 10(2), 19-28 / BENZER, Elif; YURDATAPAN , Mehtap ; GÜVEN, İlknur; ŞAHİN, Fatma (2013), Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Sağlıklı Yaşama Yönelik Davranışlarının İncelenmesi / Anaylsıs Of The Behavıours Of Scıence Teacher Candıdates Towards Healthy Lıvıng, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 1053-1073, February 2013, Fransa.

GÜLEÇ, M., YABANCI, N., GÖÇGELDİ, E., & BAKIR, B. (2008). Ankara'da iki kız öğrenci yurdunda kalan öğrencilerin beslenme alışkanlıkları. Gülhane Tıp Dergisi, 50, 102-109 / BENZER, Elif; YURDATAPAN , Mehtap ; GÜVEN, İlknur; ŞAHİN, Fatma (2013), Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Sağlıklı Yaşama Yönelik Davranışlarının İncelenmesi / Anaylsıs Of The Behavıours Of Scıence Teacher Candıdates Towards Healthy Lıvıng, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 1053-1073, February 2013, Fransa.

HALLAB, Z.A.A. (1999). An exploratory study of the relationship between healthy-living and travel behavior. Unpublished dissertation, Virginia Polytechnic Institute and State University, Virginia http://www.iku.edu.tr/TR/iku _gunce/GunceC3S2 veS3FenMuh/Gunce/GunceC4S3Ekim06FenMuh/47.pdf. Web adresinden 19 Haziran 2012 tarihinde edinilmiştir / BENZER, Elif; YURDATAPAN , Mehtap ; GÜVEN, İlknur; ŞAHİN, Fatma (2013), Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Sağlıklı Yaşama Yönelik Davranışlarının İncelenmesi / Anaylsıs Of The Behavıours Of Scıence Teacher Candıdates Towards Healthy Lıvıng, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 1053-1073, February 2013, Fransa.

İLHAN, N., BATMAZ, M., & AKHAN, L.U. (2010). Üniversite öğrencilerinin sağlıklı yaşam biçimi davranışları. Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Bilim ve Sanatı Dergisi, 3(3), 34-44 / BENZER, Elif; YURDATAPAN , Mehtap ; GÜVEN, İlknur; ŞAHİN, Fatma (2013), Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Sağlıklı Yaşama Yönelik Davranışlarının İncelenmesi / Anaylsıs Of The Behavıours Of Scıence Teacher Candıdates Towards Healthy Lıvıng, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 1053-1073, February 2013, Fransa.

İNEL, D., GÜNAY, Y., & EVREKLİ, E. (2010). Öğretmen adaylarinin beslenmenin ve teknolojinin insan sağliği üzerindeki etkilerine ilişkin görüşlerinin incelenmesi. International Conference on New Trends in Education and Their Implications, 11-13 November, 2010 Antalya-Turkey. http://bayar.academia.edu /ErtugEvrekli/ Papers/360411/Ogretmen_adaylarinin_beslenmenin_ve_teknolojinin_insan_sagligi_uzerindeki_etkilerine_iliskin_goruslerinin_incelenmesi. Web adresinden 20 Haziran 2012 tarihinde edinilmiştir / BENZER, Elif; YURDATAPAN , Mehtap ; GÜVEN, İlknur; ŞAHİN, Fatma (2013), Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Sağlıklı Yaşama Yönelik Davranışlarının İncelenmesi / Anaylsıs Of The Behavıours Of Scıence Teacher Candıdates Towards Healthy Lıvıng, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 1053-1073, February 2013, Fransa.

KARADENİZ, G., UÇUM, E.Y., DEDELİ, Ö., & KARAAĞAÇ, Ö. (2008). Üniversite öğrencilerinin sağlıklı yaşam biçimi davranışları. TAF Preventive Medicine Bulletin, 7, 497-502 / BENZER, Elif; YURDATAPAN , Mehtap ; GÜVEN, İlknur; ŞAHİN, Fatma (2013), Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Sağlıklı Yaşama Yönelik Davranışlarının İncelenmesi / Anaylsıs Of The Behavıours Of Scıence Teacher Candıdates Towards Healthy Lıvıng, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 1053-1073, February 2013, Fransa.

KARAKAYA, İ. (2009). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ed. Abdurrahman Tanrıöğen, Ankara: Anı Yayıncılık / BENZER, Elif; YURDATAPAN , Mehtap ; GÜVEN, İlknur; ŞAHİN, Fatma (2013), Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Sağlıklı Yaşama Yönelik Davranışlarının İncelenmesi / Anaylsıs Of The Behavıours Of Scıence Teacher Candıdates Towards Healthy Lıvıng, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 1053-1073, February 2013, Fransa.

KESGİN C., & TOPUZOĞLU, A. (2006). Sağlığın tanımı, başa çıkma. Journal of Istanbul Kültür University, 3, 47-49 / BENZER, Elif; YURDATAPAN , Mehtap ; GÜVEN, İlknur; ŞAHİN, Fatma (2013), Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Sağlıklı Yaşama Yönelik Davranışlarının İncelenmesi / Anaylsıs Of The Behavıours Of Scıence Teacher Candıdates Towards Healthy Lıvıng, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 1053-1073, February 2013, Fransa.

MAZICIOĞLU, M.M., & ÖZTÜRK, A. (2003). Üniversite 3 ve 4. sınıf öğrencilerinde beslenme alışkanlıkları ve bunu etkileyen faktörler. Erciyes Tıp Dergisi, 25, 172-178 / BENZER, Elif; YURDATAPAN , Mehtap ; GÜVEN, İlknur; ŞAHİN, Fatma (2013), Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Sağlıklı Yaşama Yönelik Davranışlarının İncelenmesi / Anaylsıs Of The Behavıours Of Scıence Teacher Candıdates Towards Healthy Lıvıng, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 1053-1073, February 2013, Fransa.

OWENS, L. (2006). The relationship of health locus of control, self-efficacy, health literacy and health promoting behaviours in older adults. A dissertation presented for the doctor of philosophy decree The University of Memphis. http://search.proquest.com/docview/304910768 Web adresinden 20 Haziran 2012’de edinilmiştir / BENZER, Elif; YURDATAPAN , Mehtap ; GÜVEN, İlknur; ŞAHİN, Fatma (2013), Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Sağlıklı Yaşama Yönelik Davranışlarının İncelenmesi / Anaylsıs Of The Behavıours Of Scıence Teacher Candıdates Towards Healthy Lıvıng, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 1053-1073, February 2013, Fransa.

OYUR ÇELİK, G., MALAK, A.T., BEKTAŞ, M., YILMAZ, D., SAMİ YÜMER, A., ÖZTÜRK, Z., & DEMİR, E. (2009). Sağlık yüksekokulu öğrencilerinin sağlığı geliştirme davranışlarını etkileyen etmenlerin incelenmesi. Anatol J Clin Investig, 3(3), 164-169 / BENZER, Elif; YURDATAPAN , Mehtap ; GÜVEN, İlknur; ŞAHİN, Fatma (2013), Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Sağlıklı Yaşama Yönelik Davranışlarının İncelenmesi / Anaylsıs Of The Behavıours Of Scıence Teacher Candıdates Towards Healthy Lıvıng, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 1053-1073, February 2013, Fransa.

ÖZBAŞARAN, F., ÇETİNKAYA, A.Ç., & GÜNGÖR, N. (2004). Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Yüksek Okulu öğrencilerinin sağlık davranışları. Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu Dergisi, 3, 43-55 / BENZER, Elif; YURDATAPAN , Mehtap ; GÜVEN, İlknur; ŞAHİN, Fatma (2013), Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Sağlıklı Yaşama Yönelik Davranışlarının İncelenmesi / Anaylsıs Of The Behavıours Of Scıence Teacher Candıdates Towards Healthy Lıvıng, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 1053-1073, February 2013, Fransa.

ÖZMEN, D., ÇETİNKAYA, A.Ç., ERGİN, D., ŞEN, N., & ERBAY, P.D. (2007). Lise öğrencilerinin yeme alışkanlıkları ve beden ağırlığını denetleme davranışları. TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni, 6, 98-105 / BENZER, Elif; YURDATAPAN , Mehtap ; GÜVEN, İlknur; ŞAHİN, Fatma (2013), Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Sağlıklı Yaşama Yönelik Davranışlarının İncelenmesi / Anaylsıs Of The Behavıours Of Scıence Teacher Candıdates Towards Healthy Lıvıng, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 1053-1073, February 2013, Fransa.

PASİNLİOĞLU, T., & GÖZÜM, S. (1998). Birinci basamak sağlık hizmetlerinde çalışan sağlık personelinin sağlık davranışları. Cumhuriyet Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 2(2), 60-68 / BENZER, Elif; YURDATAPAN , Mehtap ; GÜVEN, İlknur; ŞAHİN, Fatma (2013), Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Sağlıklı Yaşama Yönelik Davranışlarının İncelenmesi / Anaylsıs Of The Behavıours Of Scıence Teacher Candıdates Towards Healthy Lıvıng, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 1053-1073, February 2013, Fransa.

SÖNMEZ, V., & ALACAPINAR, F.G. (2011). Örneklendirilmiş Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Anı Yayıncılık / BENZER, Elif; YURDATAPAN , Mehtap ; GÜVEN, İlknur; ŞAHİN, Fatma (2013), Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Sağlıklı Yaşama Yönelik Davranışlarının İncelenmesi / Anaylsıs Of The Behavıours Of Scıence Teacher Candıdates Towards Healthy Lıvıng, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 1053-1073, February 2013, Fransa.

ŞENOL, Y., DÖNMEZ, L., TÜRKAY, M., & AKTEKİN, M. (2006). The incidence of smoking and risk factors for smoking initiation in medical faculty students: cohortstudy. BMCPublicHealth, 6 / BENZER, Elif; YURDATAPAN , Mehtap ; GÜVEN, İlknur; ŞAHİN, Fatma (2013), Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Sağlıklı Yaşama Yönelik Davranışlarının İncelenmesi / Anaylsıs Of The Behavıours Of Scıence Teacher Candıdates Towards Healthy Lıvıng, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 1053-1073, February 2013, Fransa.

TOKUÇ, B., & BERBEROĞLU, U. (2007). Edirne merkez ilçe ilköğretim okullarında çalışan öğretmenlerde sağlığı geliştirici davranışlar. TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni, 6(6), 421-426 / BENZER, Elif; YURDATAPAN , Mehtap ; GÜVEN, İlknur; ŞAHİN, Fatma (2013), Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Sağlıklı Yaşama Yönelik Davranışlarının İncelenmesi / Anaylsıs Of The Behavıours Of Scıence Teacher Candıdates Towards Healthy Lıvıng, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 1053-1073, February 2013, Fransa.

TUĞUT, N., & BEKAR, M. (2008). Üniversite öğrencilerinin sağlığı algılama durumlarının sağlıklı yaşam biçimi davranışları üzerine etkisi. Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 11, 17-26 / BENZER, Elif; YURDATAPAN , Mehtap ; GÜVEN, İlknur; ŞAHİN, Fatma (2013), Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Sağlıklı Yaşama Yönelik Davranışlarının İncelenmesi / Anaylsıs Of The Behavıours Of Scıence Teacher Candıdates Towards Healthy Lıvıng, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 1053-1073, February 2013, Fransa.

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU, TÜRKİYE İSTATİSTİK YILLIĞI.(2011). www.tuik.gov.tr/IcerikGetir.do?istab_id=1 Web adresinden 25 Haziran 2012’de edinilmiştir / BENZER, Elif; YURDATAPAN , Mehtap ; GÜVEN, İlknur; ŞAHİN, Fatma (2013), Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Sağlıklı Yaşama Yönelik Davranışlarının İncelenmesi / Anaylsıs Of The Behavıours Of Scıence Teacher Candıdates Towards Healthy Lıvıng,Download 3.37 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   266   267   268   269   270   271   272   273   ...   437
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
O’zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
davlat pedagogika
o’rta maxsus
axborot texnologiyalari
nomidagi toshkent
pedagogika instituti
texnologiyalari universiteti
navoiy nomidagi
samarqand davlat
guruh talabasi
ta’limi vazirligi
nomidagi samarqand
toshkent davlat
toshkent axborot
haqida tushuncha
Darsning maqsadi
xorazmiy nomidagi
Toshkent davlat
vazirligi toshkent
tashkil etish
Alisher navoiy
Ўзбекистон республикаси
rivojlantirish vazirligi
matematika fakulteti
pedagogika universiteti
таълим вазирлиги
sinflar uchun
Nizomiy nomidagi
tibbiyot akademiyasi
maxsus ta'lim
ta'lim vazirligi
махсус таълим
bilan ishlash
o’rta ta’lim
fanlar fakulteti
Referat mavzu
Navoiy davlat
haqida umumiy
umumiy o’rta
Buxoro davlat
fanining predmeti
fizika matematika
malakasini oshirish
universiteti fizika
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
jizzax davlat
davlat sharqshunoslik