Jass studies atif indeksi / jass studies citation index not


TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Download 3.37 Mb.
bet27/437
Sana22.01.2017
Hajmi3.37 Mb.
1   ...   23   24   25   26   27   28   29   30   ...   437
TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 2, p. 43-53, April 2012, Ankara.
BULUT, Alev, Çeviride Dil ve Metin, İstanbul Üniversitesi, Hasan Ali Yücel Eğitim

FakültesiYayınları, İstanbul, 2002 / BALCİ, Umut (2012), Şiir Dilinde Sapma Ve Alışılmamış Bağdaştırmaların Çevirisi /Translatıon Of Varıatıon And Unconvenıonal Couplıngs In The Language Of Poetry,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 2, p. 43-53, April 2012, Ankara.


ERTEN, Asalet, Şiir Çevirisi Üzerine. http://www.formatd.net/metafor/yazi/11120s_siir

_cevirisi .htm (11.08.2012), 2001 / BALCİ, Umut (2012), Şiir Dilinde Sapma Ve Alışılmamış Bağdaştırmaların Çevirisi /Translatıon Of Varıatıon And Unconvenıonal Couplıngs In The Language Of Poetry,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 2, p. 43-53, April 2012, Ankara.


ERUZ, Sakine, Çeviriden Çeviribilime: Yüzyılımız Penceresinden Çevribilimsel GelişmelereBir Bakış, Multilingual Yayınları, İstanbul, 2003 / BALCİ, Umut (2012), Şiir Dilinde Sapma Ve Alışılmamış Bağdaştırmaların Çevirisi /Translatıon Of Varıatıon And Unconvenıonal Couplıngs In The Language Of Poetry,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 2, p. 43-53, April 2012, Ankara.
FRIEDMAR, Apel, Literarische Übersetzung, Realien zur Literatur, Sammlung Metzler,Stuttgart, 1983 / BALCİ, Umut (2012), Şiir Dilinde Sapma Ve Alışılmamış Bağdaştırmaların Çevirisi /Translatıon Of Varıatıon And Unconvenıonal Couplıngs In The Language Of Poetry,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 2, p. 43-53, April 2012, Ankara.
GEÇGEL, Hulusi, İkinci Yeni Şiirinde Sapmalar, İçinde: Uluslararası IV. Dil, Yazın ve

Deyişbilim Sempozyumu Bildirileri. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Yayınları.

Çanakkale 2005, s. 439-448 / BALCİ, Umut (2012), Şiir Dilinde Sapma Ve Alışılmamış Bağdaştırmaların Çevirisi /Translatıon Of Varıatıon And Unconvenıonal Couplıngs In The Language Of Poetry,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 2, p. 43-53, April 2012, Ankara.
GÜLMÜŞ, Zehra, Sözcük Oyunlarının Çevirisi, İçinde: Uluslararası IV. Dil, Yazın ve

Deyişbilim Sempozyumu Bildirileri. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Yayınları.Çanakkale, 2005, s. 115-122 / BALCİ, Umut (2012), Şiir Dilinde Sapma Ve Alışılmamış Bağdaştırmaların Çevirisi /Translatıon Of Varıatıon And Unconvenıonal Couplıngs In The Language Of Poetry,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 2, p. 43-53, April 2012, Ankara.
ÖZTÜRK, İlyas, Metin Türlerine Göre Çeviri Süreçleri, Sakarya Üniversitesi Yayınları.Sakarya, 1997 / BALCİ, Umut (2012), Şiir Dilinde Sapma Ve Alışılmamış Bağdaştırmaların Çevirisi /Translatıon Of Varıatıon And Unconvenıonal Couplıngs In The Language Of Poetry,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 2, p. 43-53, April 2012, Ankara.
ÖZÜNLÜ, Ünsal, Edebiyatta Dil Kullanımları, Doruk Yayımcılık, Ankara, 1997 / BALCİ, Umut (2012), Şiir Dilinde Sapma Ve Alışılmamış Bağdaştırmaların Çevirisi /Translatıon Of Varıatıon And Unconvenıonal Couplıngs In The Language Of Poetry,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 2, p. 43-53, April 2012, Ankara.
TOKLU, Osman, M. Alışılmamış Bağdaştırmaların Anlam Yapısı, İçinde: II. Dil, Yazın veDeyişbilim Sempozyumu Bildirileri, Çukurova Üniversitesi Yayınevi, Adana, 2003,s. 144-153 / BALCİ, Umut (2012), Şiir Dilinde Sapma Ve Alışılmamış Bağdaştırmaların Çevirisi /Translatıon Of Varıatıon And Unconvenıonal Couplıngs In The Language Of Poetry,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 2, p. 43-53, April 2012, Ankara.
CANTLE, T., 2005, Community Cohesion: A New Framework for Race and Diversity. NY:Palgrave Macmillan / DUMAN, Betül; ALACAHAN, Osman (2012),Getto Tartışmasına Bir Metropolden Bakmak /A Glance At Ghetto Dıscussıon From A Metropole, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 2, p. 55-74, April 2012, Ankara.
ÇUHADAR, E., (2009). “Karşılaştırmalı Barış Süreçleri Açısından Kürt Açılımı: Olasılıklar,Açmazlar, İyimserlikler”. Birikim. Kasım 2009. S: 11-19 / DUMAN, Betül; ALACAHAN, Osman (2012),Getto Tartışmasına Bir Metropolden Bakmak /A Glance At Ghetto Dıscussıon From A Metropole, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 2, p. 55-74, April 2012, Ankara.
DORLING, D., 2005, “Why Trevor is Wrong About Race Ghettos”, The Observer, 25 Eylül2005, 14-15 / DUMAN, Betül; ALACAHAN, Osman (2012),Getto Tartışmasına Bir Metropolden Bakmak /A Glance At Ghetto Dıscussıon From A Metropole, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 2, p. 55-74, April 2012, Ankara.
DUMAN, B., ve ALACAHAN, O., 2011a, “Sosyal Sermaye/Güven Boyutunda Etniklik”,Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 10(1), 181-208 / DUMAN, Betül; ALACAHAN, Osman (2012),Getto Tartışmasına Bir Metropolden Bakmak /A Glance At Ghetto Dıscussıon From A Metropole, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 2, p. 55-74, April 2012, Ankara.
DUMAN, B., ve ALACAHAN, O., 2011b, “Etniklik ve Sosyal Kaynaşma İlişkisi”,

Cumhuriyet Üniversitesi İİBF Dergisi, 2011 Nisan, 12(1), 223-244 / DUMAN, Betül; ALACAHAN, Osman (2012),Getto Tartışmasına Bir Metropolden Bakmak /A Glance At Ghetto Dıscussıon From A Metropole, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 2, p. 55-74, April 2012, Ankara.


DUMAN, B. 2011c, “Çokkültürlülükten Ricat mı?”, İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Dergisi,2011 Haziran, 23(3), 207-239 / DUMAN, Betül; ALACAHAN, Osman (2012),Getto Tartışmasına Bir Metropolden Bakmak /A Glance At Ghetto Dıscussıon From A Metropole, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 2, p. 55-74, April 2012, Ankara.
ERDER, S., 2006, Refah Toplumunda Getto, İstanbul: Bilgi Üniversitesi / DUMAN, Betül; ALACAHAN, Osman (2012),Getto Tartışmasına Bir Metropolden Bakmak /A Glance At Ghetto Dıscussıon From A Metropole, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 2, p. 55-74, April 2012, Ankara.
GALLIS, P., Muslims in Europe: Integration Policies in Selected Countries. CSR Report forCongress. 18 Kasım 2005, http://www.fas.org/sgp/crs/row/RL33166.pdf

(erişim:05.10.2010) / DUMAN, Betül; ALACAHAN, Osman (2012),Getto Tartışmasına Bir Metropolden Bakmak /A Glance At Ghetto Dıscussıon From A Metropole, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 2, p. 55-74, April 2012, Ankara.


IŞIK, O., ve PINARCIOĞLU, M. M., 2001, Nöbetleşe Yoksulluk, Gecekondulaşma ve KentYoksulları: Sultanbeyli Örneği, İletişim Yayınları / DUMAN, Betül; ALACAHAN, Osman (2012),Getto Tartışmasına Bir Metropolden Bakmak /A Glance At Ghetto Dıscussıon From A Metropole, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 2, p. 55-74, April 2012, Ankara.
JOHNSTON, R., Forrest, J. and Poulsen, M. 2002, “Are there Ethnic Enclaves/Ghettos inEnglish Cities?”, Urban Studies. Vol 39, 2002, s. 591-618 / DUMAN, Betül; ALACAHAN, Osman (2012),Getto Tartışmasına Bir Metropolden Bakmak /A Glance At Ghetto Dıscussıon From A Metropole, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 2, p. 55-74, April 2012, Ankara.
JOHNSTON, R., Poulsen, M. ve Forrest, J. 2005, “On the Measurement of Meaning of

Residential Segregation: A Response to Simpson”, Urban Studies, Vol 42, 2005, s.1221 – 1227 / DUMAN, Betül; ALACAHAN, Osman (2012),Getto Tartışmasına Bir Metropolden Bakmak /A Glance At Ghetto Dıscussıon From A Metropole, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 2, p. 55-74, April 2012, Ankara.
KAPLAN, R., (1994). “Coming Anarchy”, Atlantic Montly. şubat 1994: 44-76 / DUMAN, Betül; ALACAHAN, Osman (2012),Getto Tartışmasına Bir Metropolden Bakmak /A Glance At Ghetto Dıscussıon From A Metropole, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 2, p. 55-74, April 2012, Ankara.
KESER, İ, 2006, Kentsel Dinamikler ve Kamusal Alanın Farklılaşması: Adana Nusayrileri, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi / DUMAN, Betül; ALACAHAN, Osman (2012),Getto Tartışmasına Bir Metropolden Bakmak /A Glance At Ghetto Dıscussıon From A Metropole, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 2, p. 55-74, April 2012, Ankara.
MARCUSE, P., 2002, “The Shifting Meaning of the Black Ghetto in the United States”, Marcuse R van Kempen (Ed), States and Cities, s: 109-142, Cambridge, UK: Oxford University Press / DUMAN, Betül; ALACAHAN, Osman (2012),Getto Tartışmasına Bir Metropolden Bakmak /A Glance At Ghetto Dıscussıon From A Metropole, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 2, p. 55-74, April 2012, Ankara.
MARCUSE, P., 2005, “Enclaves Yes, Ghettos No: Segregation and the State”, David, P,Varady (Ed), Desegreggating the City, s: 15-30 Albany, Ny: State University of NewYork Press / DUMAN, Betül; ALACAHAN, Osman (2012),Getto Tartışmasına Bir Metropolden Bakmak /A Glance At Ghetto Dıscussıon From A Metropole, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 2, p. 55-74, April 2012, Ankara.
MASSEY, D. ve Denton, N, 1993, American Apartheid, Cambridge Ma: Harvard UniversityPress. / DUMAN, Betül; ALACAHAN, Osman (2012),Getto Tartışmasına Bir Metropolden Bakmak /A Glance At Ghetto Dıscussıon From A Metropole, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 2, p. 55-74, April 2012, Ankara.
MARIO, L., S.,2008, “Four Reasons to Abandon the Idea of Ghetto”, City and Community,7(4): 389- 398 / DUMAN, Betül; ALACAHAN, Osman (2012),Getto Tartışmasına Bir Metropolden Bakmak /A Glance At Ghetto Dıscussıon From A Metropole, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 2, p. 55-74, April 2012, Ankara.
ÖĞÜN, S. Seyfi, 2010, Neşe Düzel ile röportaj, Pazartesi Konuşmaları, Taraf, 9 Ağustos 2010 / DUMAN, Betül; ALACAHAN, Osman (2012),Getto Tartışmasına Bir Metropolden Bakmak /A Glance At Ghetto Dıscussıon From A Metropole, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 2, p. 55-74, April 2012, Ankara.
PEACH, C., 1996, “Does Britain have Ghettos”, Transactions of the Institute of British

Geographers, v:21, s: 216-235 / DUMAN, Betül; ALACAHAN, Osman (2012),Getto Tartışmasına Bir Metropolden Bakmak /A Glance At Ghetto Dıscussıon From A Metropole, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 2, p. 55-74, April 2012, Ankara.


PHILLIPS, D., 2004, Annual Martin Luther King Memorial Lecture. Londra, 17 Ocak 2004 / DUMAN, Betül; ALACAHAN, Osman (2012),Getto Tartışmasına Bir Metropolden Bakmak /A Glance At Ghetto Dıscussıon From A Metropole, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 2, p. 55-74, April 2012, Ankara.
PHILLIPS, D., 2005, “Parallel Lives? Changing Discourses of British Muslim Self-

Segregation in Multicultural Britain”, Environment and Planning, Society and Space,v: 24, 25-40 / DUMAN, Betül; ALACAHAN, Osman (2012),Getto Tartışmasına Bir Metropolden Bakmak /A Glance At Ghetto Dıscussıon From A Metropole, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 2, p. 55-74, April 2012, Ankara.
SIMPSON, L., 2007, Ghettos of the Mind: The Emprical Behaviour Indices of Segregation andDiversity. Journal of the Royal Statistical Society, v: 170, 405-424.(Ayrıca, aynımakale CSSR Working Paper. 2006/06. The University of Manchester.http://www.ccsr.ac.uk/publications/working/2006-06.pdf erişim: 18.12.2010 ) / DUMAN, Betül; ALACAHAN, Osman (2012),Getto Tartışmasına Bir Metropolden Bakmak /A Glance At Ghetto Dıscussıon From A Metropole, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 2, p. 55-74, April 2012, Ankara
VAUGHAN, L., 1997, “The Urban Ghetto: The Spatial Distribution of Ethnic Minorities”,First International Symposium on Space and Syntax, London / DUMAN, Betül; ALACAHAN, Osman (2012),Getto Tartışmasına Bir Metropolden Bakmak /A Glance At Ghetto Dıscussıon From A Metropole, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 2, p. 55-74, April 2012, Ankara.
WACQUANT, L., 1997, “Three Pernicious Premises in the Study of the American Ghetto”,International Journal of Urban and Regional Research, v: 21, 341-353 / DUMAN, Betül; ALACAHAN, Osman (2012),Getto Tartışmasına Bir Metropolden Bakmak /A Glance At Ghetto Dıscussıon From A Metropole, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 2, p. 55-74, April 2012, Ankara.
WACQUANT, L., 2008, Urban Outcasts: a Comparative Sociology of Advanced Marginality,Cambridge: Polity / DUMAN, Betül; ALACAHAN, Osman (2012),Getto Tartışmasına Bir Metropolden Bakmak /A Glance At Ghetto Dıscussıon From A Metropole, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 2, p. 55-74, April 2012, Ankara.
WILSON, W. J., 1997, When Work Disappears: The World of the New Urban Poor. NewYork: Vintage / DUMAN, Betül; ALACAHAN, Osman (2012),Getto Tartışmasına Bir Metropolden Bakmak /A Glance At Ghetto Dıscussıon From A Metropole, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 2, p. 55-74, April 2012, Ankara.
WIRTH, L., 1927, “The Ghetto”, American Journal of Sociology, 33(1), 57-71 / DUMAN, Betül; ALACAHAN, Osman (2012),Getto Tartışmasına Bir Metropolden Bakmak /A Glance At Ghetto Dıscussıon From A Metropole, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 2, p. 55-74, April 2012, Ankara.
WIRTH, L., 1928, The Ghetto, Chicago, Il: The University of Chicago Press / DUMAN, Betül; ALACAHAN, Osman (2012),Getto Tartışmasına Bir Metropolden Bakmak /A Glance At Ghetto Dıscussıon From A Metropole,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 2, p. 55-74, April 2012, Ankara.
CANTLE, T., 2005, Community Cohesion: A New Framework for Race and Diversity. NY:Palgrave Macmillan / DEĞER, Mete Bülent; FIRATLIGİL, Zeynep İrem (2012), Anadolu’da Evren (Evran) İnanışı Ve Bu İnanışın Kökenleri / Evren (Evran) Belıef And The Roots Of It In Anatolıa,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 2, p. 75-81, April 2012, Ankara.
ÇUHADAR, E., (2009). “Karşılaştırmalı Barış Süreçleri Açısından Kürt Açılımı: Olasılıklar,Açmazlar, İyimserlikler”. Birikim. Kasım 2009. S: 11-19 / DEĞER, Mete Bülent; FIRATLIGİL, Zeynep İrem (2012), Anadolu’da Evren (Evran) İnanışı Ve Bu İnanışın Kökenleri / Evren (Evran) Belıef And The Roots Of It In Anatolıa,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 2, p. 75-81, April 2012, Ankara.
DORLING, D., 2005, “Why Trevor is Wrong About Race Ghettos”, The Observer, 25 Eylül2005, 14-15 / DEĞER, Mete Bülent; FIRATLIGİL, Zeynep İrem (2012), Anadolu’da Evren (Evran) İnanışı Ve Bu İnanışın Kökenleri / Evren (Evran) Belıef And The Roots Of It In Anatolıa,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 2, p. 75-81, April 2012, Ankara.
DUMAN, B., ve ALACAHAN, O., 2011a, “Sosyal Sermaye/Güven Boyutunda Etniklik”,Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 10(1), 181-208 / DEĞER, Mete Bülent; FIRATLIGİL, Zeynep İrem (2012), Anadolu’da Evren (Evran) İnanışı Ve Bu İnanışın Kökenleri / Evren (Evran) Belıef And The Roots Of It In Anatolıa,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 2, p. 75-81, April 2012, Ankara.
DUMAN, B., ve ALACAHAN, O., 2011b, “Etniklik ve Sosyal Kaynaşma İlişkisi”,

Cumhuriyet Üniversitesi İİBF Dergisi, 2011 Nisan, 12(1), 223-244 / DEĞER, Mete Bülent; FIRATLIGİL, Zeynep İrem (2012), Anadolu’da Evren (Evran) İnanışı Ve Bu İnanışın Kökenleri / Evren (Evran) Belıef And The Roots Of It In Anatolıa,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 2, p. 75-81, April 2012, Ankara.


DUMAN, B. 2011c, “Çokkültürlülükten Ricat mı?”, İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Dergisi,2011 Haziran, 23(3), 207-239 / DEĞER, Mete Bülent; FIRATLIGİL, Zeynep İrem (2012), Anadolu’da Evren (Evran) İnanışı Ve Bu İnanışın Kökenleri / Evren (Evran) Belıef And The Roots Of It In Anatolıa,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 2, p. 75-81, April 2012, Ankara.
ERDER, S., 2006, Refah Toplumunda Getto, İstanbul: Bilgi Üniversitesi / DEĞER, Mete Bülent; FIRATLIGİL, Zeynep İrem (2012), Anadolu’da Evren (Evran) İnanışı Ve Bu İnanışın Kökenleri / Evren (Evran) Belıef And The Roots Of It In Anatolıa,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 2, p. 75-81, April 2012, Ankara.
GALLIS, P., Muslims in Europe: Integration Policies in Selected Countries. CSR Report forCongress. 18 Kasım 2005, http://www.fas.org/sgp/crs/row/RL33166.pdf

(erişim:05.10.2010) / DEĞER, Mete Bülent; FIRATLIGİL, Zeynep İrem (2012), Anadolu’da Evren (Evran) İnanışı Ve Bu İnanışın Kökenleri / Evren (Evran) Belıef And The Roots Of It In Anatolıa,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 2, p. 75-81, April 2012, Ankara.


IŞIK, O., ve PINARCIOĞLU, M. M., 2001, Nöbetleşe Yoksulluk, Gecekondulaşma ve KentYoksulları: Sultanbeyli Örneği, İletişim Yayınları / DEĞER, Mete Bülent; FIRATLIGİL, Zeynep İrem (2012), Anadolu’da Evren (Evran) İnanışı Ve Bu İnanışın Kökenleri / Evren (Evran) Belıef And The Roots Of It In Anatolıa,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 2, p. 75-81, April 2012, Ankara.
JOHNSTON, R., Forrest, J. and Poulsen, M. 2002, “Are there Ethnic Enclaves/Ghettos inEnglish Cities?”, Urban Studies. Vol 39, 2002, s. 591-618 / DEĞER, Mete Bülent; FIRATLIGİL, Zeynep İrem (2012), Anadolu’da Evren (Evran) İnanışı Ve Bu İnanışın Kökenleri / Evren (Evran) Belıef And The Roots Of It In Anatolıa,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 2, p. 75-81, April 2012, Ankara.
JOHNSTON, R., Poulsen, M. ve Forrest, J. 2005, “On the Measurement of Meaning of

Residential Segregation: A Response to Simpson”, Urban Studies, Vol 42, 2005, s.1221 – 1227 / DEĞER, Mete Bülent; FIRATLIGİL, Zeynep İrem (2012), Anadolu’da Evren (Evran) İnanışı Ve Bu İnanışın Kökenleri / Evren (Evran) Belıef And The Roots Of It In Anatolıa,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 2, p. 75-81, April 2012, Ankara.
KAPLAN, R., (1994). “Coming Anarchy”, Atlantic Montly. Şubat 1994: 44-76 / DEĞER, Mete Bülent; FIRATLIGİL, Zeynep İrem (2012), Anadolu’da Evren (Evran) İnanışı Ve Bu İnanışın Kökenleri / Evren (Evran) Belıef And The Roots Of It In Anatolıa,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 2, p. 75-81, April 2012, Ankara.
KESER, İ, 2006, Kentsel Dinamikler ve Kamusal Alanın Farklılaşması: Adana Nusayrileri, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi / DEĞER, Mete Bülent; FIRATLIGİL, Zeynep İrem (2012), Anadolu’da Evren (Evran) İnanışı Ve Bu İnanışın Kökenleri / Evren (Evran) Belıef And The Roots Of It In Anatolıa,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 2, p. 75-81, April 2012, Ankara.
MARCUSE, P., 2002, “The Shifting Meaning of the Black Ghetto in the United States”,Marcuse R van Kempen (Ed), States and Cities, s: 109-142, Cambridge, UK: OxfordUniversity Pres / DEĞER, Mete Bülent; FIRATLIGİL, Zeynep İrem (2012), Anadolu’da Evren (Evran) İnanışı Ve Bu İnanışın Kökenleri / Evren (Evran) Belıef And The Roots Of It In Anatolıa,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 2, p. 75-81, April 2012, Ankara.
MARCUSE, P., 2005, “Enclaves Yes, Ghettos No: Segregation and the State”, David, P,Varady (Ed), Desegreggating the City, s: 15-30 Albany, Ny: State University of NewYork Press / DEĞER, Mete Bülent; FIRATLIGİL, Zeynep İrem (2012), Anadolu’da Evren (Evran) İnanışı Ve Bu İnanışın Kökenleri / Evren (Evran) Belıef And The Roots Of It In Anatolıa,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 2, p. 75-81, April 2012, Ankara.
MASSEY, D. ve Denton, N, 1993, American Apartheid, Cambridge Ma: Harvard UniversityPress / DEĞER, Mete Bülent; FIRATLIGİL, Zeynep İrem (2012), Anadolu’da Evren (Evran) İnanışı Ve Bu İnanışın Kökenleri / Evren (Evran) Belıef And The Roots Of It In Anatolıa,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 2, p. 75-81, April 2012, Ankara.
MARIO, L., S.,2008, “Four Reasons to Abandon the Idea of Ghetto”, City and Community,7(4): 389- 398 / DEĞER, Mete Bülent; FIRATLIGİL, Zeynep İrem (2012), Anadolu’da Evren (Evran) İnanışı Ve Bu İnanışın Kökenleri / Evren (Evran) Belıef And The Roots Of It In Anatolıa,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 2, p. 75-81, April 2012, Ankara.
ÖĞÜN, S. Seyfi, 2010, Neşe Düzel ile röportaj, Pazartesi Konuşmaları, Taraf, 9 Ağustos 2010 / DEĞER, Mete Bülent; FIRATLIGİL, Zeynep İrem (2012), Anadolu’da Evren (Evran) İnanışı Ve Bu İnanışın Kökenleri / Evren (Evran) Belıef And The Roots Of It In Anatolıa,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 2, p. 75-81, April 2012, Ankara.
PEACH, C., 1996, “Does Britain have Ghettos”, Transactions of the Institute of British

Geographers, v:21, s: 216-235 / DEĞER, Mete Bülent; FIRATLIGİL, Zeynep İrem (2012), Anadolu’da Evren (Evran) İnanışı Ve Bu İnanışın Kökenleri / Evren (Evran) Belıef And The Roots Of It In Anatolıa,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 2, p. 75-81, April 2012, Ankara.


PHILLIPS, D., 2004, Annual Martin Luther King Memorial Lecture. Londra, 17 Ocak 2004 / DEĞER, Mete Bülent; FIRATLIGİL, Zeynep İrem (2012), Anadolu’da Evren (Evran) İnanışı Ve Bu İnanışın Kökenleri / Evren (Evran) Belıef And The Roots Of It In Anatolıa,

Download 3.37 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   23   24   25   26   27   28   29   30   ...   437
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
O’zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
davlat pedagogika
o’rta maxsus
axborot texnologiyalari
nomidagi toshkent
pedagogika instituti
texnologiyalari universiteti
navoiy nomidagi
samarqand davlat
guruh talabasi
ta’limi vazirligi
nomidagi samarqand
toshkent davlat
toshkent axborot
haqida tushuncha
Darsning maqsadi
xorazmiy nomidagi
Toshkent davlat
vazirligi toshkent
tashkil etish
Alisher navoiy
Ўзбекистон республикаси
rivojlantirish vazirligi
matematika fakulteti
pedagogika universiteti
таълим вазирлиги
sinflar uchun
Nizomiy nomidagi
tibbiyot akademiyasi
maxsus ta'lim
ta'lim vazirligi
махсус таълим
bilan ishlash
o’rta ta’lim
fanlar fakulteti
Referat mavzu
Navoiy davlat
haqida umumiy
umumiy o’rta
Buxoro davlat
fanining predmeti
fizika matematika
malakasini oshirish
universiteti fizika
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
jizzax davlat
davlat sharqshunoslik