Jass studies atif indeksi / jass studies citation index not


The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Download 3.37 Mb.
bet269/437
Sana22.01.2017
Hajmi3.37 Mb.
1   ...   265   266   267   268   269   270   271   272   ...   437
The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 977-993, February 2013,Fransa.

GÜL, H. ve ÖZCAN, N. (2009). Mobbing ve Örgütsel Sessizlik Arasındaki İlişkiler: Karaman İl Özel İdaresinde Görgül Bir Çalışma / METE, Yar Ali (2013), Yüksek Öğretim Kurumlarında Psikolojik Yıldırma (Terör) : Uygulayanlar, Mağdurlar Ve Seyirciler / Mobbıng In Hıgher Educatıon: Practıtıoners, Vıctıms And Audıences, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 977-993, February 2013,Fransa.

GÜN, H., (2010), “Çalışma Ortamında Psikolojik Taciz, Mobbing/Bullying, İşyeri Sendromu”, Lazer Yayıncılık, II. Baskı, Ankara / METE, Yar Ali (2013), Yüksek Öğretim Kurumlarında Psikolojik Yıldırma (Terör) : Uygulayanlar, Mağdurlar Ve Seyirciler / Mobbıng In Hıgher Educatıon: Practıtıoners, Vıctıms And Audıences, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 977-993, February 2013,Fransa.

İBİCİOĞLU, H.,ÇİFTÇİ,M. ve DERYA, S. ( 2009). Örgütlerde Yıldırma (Mobbıng): Kamu Sektöründe Bir İnceleme. Organizasyon Ve Yönetim Bilimleri Dergisi, Cilt 1, Sayı 2, (Online) / METE, Yar Ali (2013), Yüksek Öğretim Kurumlarında Psikolojik Yıldırma (Terör) : Uygulayanlar, Mağdurlar Ve Seyirciler / Mobbıng In Hıgher Educatıon: Practıtıoners, Vıctıms And Audıences, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 977-993, February 2013,Fransa.

KARIÇIOĞLU, F. ve ÇELİK, H.Ü. (2012). Mobbing (Yıldırma) ve Örgütsel Bağlılığa Etkisi. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve Ġdari Bilimler Dergisi, Cilt: 26, Sayı: 1, 2012 / METE, Yar Ali (2013), Yüksek Öğretim Kurumlarında Psikolojik Yıldırma (Terör) : Uygulayanlar, Mağdurlar Ve Seyirciler / Mobbıng In Hıgher Educatıon: Practıtıoners, Vıctıms And Audıences, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 977-993, February 2013,Fransa.

LEYMAN, H. (1990). Mobbing and Psychological Terror at Workplace. Violence and Victims, 5, 119-126 / METE, Yar Ali (2013), Yüksek Öğretim Kurumlarında Psikolojik Yıldırma (Terör) : Uygulayanlar, Mağdurlar Ve Seyirciler / Mobbıng In Hıgher Educatıon: Practıtıoners, Vıctıms And Audıences, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 977-993, February 2013,Fransa.

LEYMANN, H. (1996), “The Content and Development of Bullying at Work”, Euoropan Journal of Work and Organizational Psychology, 165:170- 173 / METE, Yar Ali (2013), Yüksek Öğretim Kurumlarında Psikolojik Yıldırma (Terör) : Uygulayanlar, Mağdurlar Ve Seyirciler / Mobbıng In Hıgher Educatıon: Practıtıoners, Vıctıms And Audıences, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 977-993, February 2013,Fransa.

LEYMANN, H. (1996), “The Content and Development of Mobbing at Work”, Europen Journal of Work and Organizational Psychology, 5, s.165-184 / METE, Yar Ali (2013), Yüksek Öğretim Kurumlarında Psikolojik Yıldırma (Terör) : Uygulayanlar, Mağdurlar Ve Seyirciler / Mobbıng In Hıgher Educatıon: Practıtıoners, Vıctıms And Audıences, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 977-993, February 2013,Fransa.

LEYMANN, H. ve GUSTAFSON, A. (1996). Mobbing at Work and the Development of Post-traumatic Stress Disorders. European Journal of Work and Organizational Psychology, 5, 251- 275 / METE, Yar Ali (2013), Yüksek Öğretim Kurumlarında Psikolojik Yıldırma (Terör) : Uygulayanlar, Mağdurlar Ve Seyirciler / Mobbıng In Hıgher Educatıon: Practıtıoners, Vıctıms And Audıences, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 977-993, February 2013,Fransa.

MATTHİESEN, S. B. ve EİNARSEN, S. (2007). Perpetrators and targets of bullying at work: Role stres and individual differences. Violence and Victims, 22, 735-753 / METE, Yar Ali (2013), Yüksek Öğretim Kurumlarında Psikolojik Yıldırma (Terör) : Uygulayanlar, Mağdurlar Ve Seyirciler / Mobbıng In Hıgher Educatıon: Practıtıoners, Vıctıms And Audıences, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 977-993, February 2013,Fransa.

MİLES, M.B. & HUBERMAN, A.M. (1994) Qualitative Data Analysis: An expanded sourcebook (2th Ed). California: Sage Publications / METE, Yar Ali (2013), Yüksek Öğretim Kurumlarında Psikolojik Yıldırma (Terör) : Uygulayanlar, Mağdurlar Ve Seyirciler / Mobbıng In Hıgher Educatıon: Practıtıoners, Vıctıms And Audıences, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 977-993, February 2013,Fransa.

MİKKELSEN, E. G. ve EİNARSEN, S. (2002). Basic assumption and post-traumatic stress among the victims of workplace bullying. European Journal of Work and Organizational Psychology, 11, 87-111. msxlabs.org / METE, Yar Ali (2013), Yüksek Öğretim Kurumlarında Psikolojik Yıldırma (Terör) : Uygulayanlar, Mağdurlar Ve Seyirciler / Mobbıng In Hıgher Educatıon: Practıtıoners, Vıctıms And Audıences, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 977-993, February 2013,Fransa.

MUSTAFA KOÇ,M.,ve BULUT,H.U.(2009). Mobbing In the Secondary Education Teachers: Investigation from the Gender Age and High School. International Online Journal of Educational Sciences, 1 (1), 64 - 80 / METE, Yar Ali (2013), Yüksek Öğretim Kurumlarında Psikolojik Yıldırma (Terör) : Uygulayanlar, Mağdurlar Ve Seyirciler / Mobbıng In Hıgher Educatıon: Practıtıoners, Vıctıms And Audıences, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 977-993, February 2013,Fransa.

ÖZCAN, N. (2011). Mobbıngin Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Üzerine Etkisi ve Örgütsel Sessizlik: Karaman İl Özel İdaresinde Bir Uygulama. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Karaman Üniversitesi, Karaman / METE, Yar Ali (2013), Yüksek Öğretim Kurumlarında Psikolojik Yıldırma (Terör) : Uygulayanlar, Mağdurlar Ve Seyirciler / Mobbıng In Hıgher Educatıon: Practıtıoners, Vıctıms And Audıences, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 977-993, February 2013,Fransa.

ÖZLER, D. E., GİDERLER ATALAY, C. ve DİL ŞAHİN, M. (2008). Mobbing‟in Örgütsel Bağlılık Üzerine etkisini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, s.22, http:// uvt.ulakbilimigov.tr / METE, Yar Ali (2013), Yüksek Öğretim Kurumlarında Psikolojik Yıldırma (Terör) : Uygulayanlar, Mağdurlar Ve Seyirciler / Mobbıng In Hıgher Educatıon: Practıtıoners, Vıctıms And Audıences, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 977-993, February 2013,Fransa.

SHALLCROSS, L., SHEEHAN, M. ve RAMSEY, S., “Workplace Mobbing: Experiencesin The Public Secter”, International Journal Of Organizational Behaviour, Volume: 13, (2), pp: 56- 70 / METE, Yar Ali (2013), Yüksek Öğretim Kurumlarında Psikolojik Yıldırma (Terör) : Uygulayanlar, Mağdurlar Ve Seyirciler / Mobbıng In Hıgher Educatıon: Practıtıoners, Vıctıms And Audıences, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 977-993, February 2013,Fransa.

SHEEHAN, M., (2004), “Workplace Mobbing: A Proactive Response”, Paper Presented at the Workplace Mobbing Conference, Brisbane, Australia / METE, Yar Ali (2013), Yüksek Öğretim Kurumlarında Psikolojik Yıldırma (Terör) : Uygulayanlar, Mağdurlar Ve Seyirciler / Mobbıng In Hıgher Educatıon: Practıtıoners, Vıctıms And Audıences, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 977-993, February 2013,Fransa.

SOLMUŞ, T. (2005). “İş yaşamında Travmalar: Cinsel Taciz ve Duygusal Zorbalık/Taciz (Mobbing)”, İş-Güç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, C. 7, S. 2, Haziran, 2 / METE, Yar Ali (2013), Yüksek Öğretim Kurumlarında Psikolojik Yıldırma (Terör) : Uygulayanlar, Mağdurlar Ve Seyirciler / Mobbıng In Hıgher Educatıon: Practıtıoners, Vıctıms And Audıences, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 977-993, February 2013,Fransa.

TETİK, S. (2010). Mobbing Kavramı: Birey ve Örgütler Açısından Önemi. KMÜ Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi 12 (18): 81-89 / METE, Yar Ali (2013), Yüksek Öğretim Kurumlarında Psikolojik Yıldırma (Terör) : Uygulayanlar, Mağdurlar Ve Seyirciler / Mobbıng In Hıgher Educatıon: Practıtıoners, Vıctıms And Audıences, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 977-993, February 2013,Fransa.

TEZCAN, P., BAYRAM, F. ve ERGİN, H. (2009). İşyerinde Mobbingci ve Kurban Tiplemeleri, htpp://www / METE, Yar Ali (2013), Yüksek Öğretim Kurumlarında Psikolojik Yıldırma (Terör) : Uygulayanlar, Mağdurlar Ve Seyirciler / Mobbıng In Hıgher Educatıon: Practıtıoners, Vıctıms And Audıences, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 977-993, February 2013,Fransa.

TINAZ, P. (2006). “Çalışma Yaşamında Psikolojik Bir Dram: obbing”http://www.toprakisveren.org.tr / METE, Yar Ali (2013), Yüksek Öğretim Kurumlarında Psikolojik Yıldırma (Terör) : Uygulayanlar, Mağdurlar Ve Seyirciler / Mobbıng In Hıgher Educatıon: Practıtıoners, Vıctıms And Audıences, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 977-993, February 2013,Fransa.

TINAZ, P. (2006). İşyerinde Psikolojik Taciz (Mobbing),Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul / METE, Yar Ali (2013), Yüksek Öğretim Kurumlarında Psikolojik Yıldırma (Terör) : Uygulayanlar, Mağdurlar Ve Seyirciler / Mobbıng In Hıgher Educatıon: Practıtıoners, Vıctıms And Audıences, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 977-993, February 2013,Fransa.

ULUĞ, Feyzi ve BAŞAK, B. (2009). Kamu Örgütlerinde Psikolojik Taciz, Amme İdaresi Dergisi, 42 (1), ss.55–86 / METE, Yar Ali (2013), Yüksek Öğretim Kurumlarında Psikolojik Yıldırma (Terör) : Uygulayanlar, Mağdurlar Ve Seyirciler / Mobbıng In Hıgher Educatıon: Practıtıoners, Vıctıms And Audıences, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 977-993, February 2013,Fransa.

VARTİA, M. (2003). “Workplace Bullying- A study on the Work Environment, Wellbeing and Health”, Unpublished PhD Thesis, Helsingfors. http:// ethesis.helsinki.fi/julkaisut/hum/psyko/vk/vartiavaanen/ workplace.pdf / METE, Yar Ali (2013), Yüksek Öğretim Kurumlarında Psikolojik Yıldırma (Terör) : Uygulayanlar, Mağdurlar Ve Seyirciler / Mobbıng In Hıgher Educatıon: Practıtıoners, Vıctıms And Audıences, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 977-993, February 2013, Fransa.

YILDIRIM A. ve Şimşek H. (2005). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık / METE, Yar Ali (2013), Yüksek Öğretim Kurumlarında Psikolojik Yıldırma (Terör) : Uygulayanlar, Mağdurlar Ve Seyirciler / Mobbıng In Hıgher Educatıon: Practıtıoners, Vıctıms And Audıences, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 977-993, February 2013, Fransa.

WHO (2003) Occupational and Environmental Health Program, Raising awareness of psychological harassment at work. Protecting Worker‟s Health Series, No. 4. Geneva, Switzerland, WHO / METE, Yar Ali (2013), Yüksek Öğretim Kurumlarında Psikolojik Yıldırma (Terör) : Uygulayanlar, Mağdurlar Ve Seyirciler / Mobbıng In Hıgher Educatıon: Practıtıoners, Vıctıms And Audıences, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 977-993, February 2013, Fransa.

ZAPF, D, GROSS, C. (2001) Conflict escalation and coping with workplace bullying:A replication and extension. Eur J Work and Organizational Psychol, 10(4):497-522 / METE, Yar Ali (2013), Yüksek Öğretim Kurumlarında Psikolojik Yıldırma (Terör) : Uygulayanlar, Mağdurlar Ve Seyirciler / Mobbıng In Hıgher Educatıon: Practıtıoners, Vıctıms And Audıences, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 977-993, February 2013,Fransa.

ZAPF, D., KNORZ, c. and KULLA, M. (1996). On the relationship between mobbing factors and job content social work environments and health outcomes. European Journal of Work and Organizational Psychology, 5, 251-237 / METE, Yar Ali (2013), Yüksek Öğretim Kurumlarında Psikolojik Yıldırma (Terör) : Uygulayanlar, Mağdurlar Ve Seyirciler / Mobbıng In Hıgher Educatıon: Practıtıoners, Vıctıms And Audıences, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 977-993, February 2013,Fransa.

ACAR, H., ‚Sosyal Hizmet ve Gönüllülük Geçmişten Günümüze Sosyal Hizmet ve Gönüllülük İlişkisi‛, Gönüllü Programı, İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı Gönüllü Programı, İstanbul 2011 / YAZICI, Mehmet (20113), Değerler Eğitimine Gönüllü Katılan Öğretmenlerin Profili Ve Görüşleri / The Vıews And Profıles Of The Teachers Voluntarıly Artıcıpatıng In Values Educatıon, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 2, p. 995-1023, February 2013,Fransa.

AYDIN, M., ‚Gençliğin Değer Algısı: Konya Örneği‛, Değer Eğitimi Dergisi, Sayı 3, Yıl, 2003 / YAZICI, Mehmet (20113), Değerler Eğitimine Gönüllü Katılan Öğretmenlerin Profili Ve Görüşleri / The Vıews And Profıles Of The Teachers Voluntarıly Artıcıpatıng In Values Educatıon, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 2, p. 995-1023, February 2013,Fransa.

Birleşmiş Milletler 2011 Dünyada Gönüllülüğün Durumu Raporu/Küresel Refah İçin Evrensel Değerler / YAZICI, Mehmet (20113), Değerler Eğitimine Gönüllü Katılan Öğretmenlerin Profili Ve Görüşleri / The Vıews And Profıles Of The Teachers Voluntarıly Artıcıpatıng In Values Educatıon, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 2, p. 995-1023, February 2013,Fransa.

Eğitim ve Gençlik Dergisi/AB Eğitim ve Gençlik programları Merkezi Başkanlığı, Aralık 2011 / YAZICI, Mehmet (20113), Değerler Eğitimine Gönüllü Katılan Öğretmenlerin Profili Ve Görüşleri / The Vıews And Profıles Of The Teachers Voluntarıly Artıcıpatıng In Values Educatıon, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 2, p. 995-1023, February 2013,Fransa.

European Union, Educational, Audiovisual & Culture Executive Agency (EAC-EA). (2010). Volunteering in the European Union [Final report submitted by GHK for the Educational, Audiovisual & Culture Executive Agency (EAC-EA), Directorate General Education and Culture (DG EAC), 17 February 2010]. London, UK: GHK / YAZICI, Mehmet (20113), Değerler Eğitimine Gönüllü Katılan Öğretmenlerin Profili Ve Görüşleri / The Vıews And Profıles Of The Teachers Voluntarıly Artıcıpatıng In Values Educatıon, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 2, p. 995-1023, February 2013,Fransa.

Gönüllü Programı, İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı Gönüllü Programı, İstanbul 2011 / YAZICI, Mehmet (20113), Değerler Eğitimine Gönüllü Katılan Öğretmenlerin Profili Ve Görüşleri / The Vıews And Profıles Of The Teachers Voluntarıly Artıcıpatıng In Values Educatıon, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 2, p. 995-1023, February 2013,Fransa.

HABECK, S., ‚Gönüllü Yönetimi: Almanya’daki Çeşitli Gönüllü Çalışmalara Bakış‛, Gönüllü Programı, İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı Gönüllü Programı, İstanbul 2011 / YAZICI, Mehmet (20113), Değerler Eğitimine Gönüllü Katılan Öğretmenlerin Profili Ve Görüşleri / The Vıews And Profıles Of The Teachers Voluntarıly Artıcıpatıng In Values Educatıon, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 2, p. 995-1023, February 2013,Fransa.

http://www.egitimmevzuat.com/index.php/201009091422/2010/lk-ders-201053-genelge.html / YAZICI, Mehmet (20113), Değerler Eğitimine Gönüllü Katılan Öğretmenlerin Profili Ve Görüşleri / The Vıews And Profıles Of The Teachers Voluntarıly Artıcıpatıng In Values Educatıon, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 2, p. 995-1023, February 2013,Fransa.

http://www.undp.org.tr/publicationsDocuments/SWVR_TR.PDF / YAZICI, Mehmet (20113), Değerler Eğitimine Gönüllü Katılan Öğretmenlerin Profili Ve Görüşleri / The Vıews And Profıles Of The Teachers Voluntarıly Artıcıpatıng In Values Educatıon, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 2, p. 995-1023, February 2013,Fransa.

http://www.worldvaluessurvey.org / YAZICI, Mehmet (20113), Değerler Eğitimine Gönüllü Katılan Öğretmenlerin Profili Ve Görüşleri / The Vıews And Profıles Of The Teachers Voluntarıly Artıcıpatıng In Values Educatıon, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 2, p. 995-1023, February 2013,Fransa.

http://www.wvsevsdb.com/wvs/WVSAnalize.jsp / YAZICI, Mehmet (20113), Değerler Eğitimine Gönüllü Katılan Öğretmenlerin Profili Ve Görüşleri / The Vıews And Profıles Of The Teachers Voluntarıly Artıcıpatıng In Values Educatıon, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 2, p. 995-1023, February 2013,Fransa.

International Labour Organization (ILO). (2011). Manual on the measurement of volunteer work: Final approved prepublication version. Geneva, Switzerland: ILO. http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@dgreports/@stat/documents/publication/wcms_162119.pdf / YAZICI, Mehmet (20113), Değerler Eğitimine Gönüllü Katılan Öğretmenlerin Profili Ve Görüşleri / The Vıews And Profıles Of The Teachers Voluntarıly Artıcıpatıng In Values Educatıon, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 2, p. 995-1023, February 2013,Fransa.

İNSEL, A., Sivil Toplum STK’lar ve Gönüllülük, Yayına Hazırlayan: arzu Karamani, Sivil Toplum ve Demokrasi Konferans Yazıları, No 5, 2004, s. 23. (İstanbul Bilgi Üniversitesi Sivil Toplum Kuruluşları Eğitim ve araştırma Birimi). http://stk.bilgi.edu.tr/docs/insel_std_5.pdf / YAZICI, Mehmet (20113), Değerler Eğitimine Gönüllü Katılan Öğretmenlerin Profili Ve Görüşleri / The Vıews And Profıles Of The Teachers Voluntarıly Artıcıpatıng In Values Educatıon, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 2, p. 995-1023, February 2013,Fransa.

KADIOĞLU, A., ‚Gönüllülük ve Yurttaşlık Vatandaşlık ve Gönüllülük; Hükümetlere Bağımlılık mı, Etkin Vatandaşlık mı?‛, Gönüllü Programı, İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı Gönüllü Programı, İstanbul 2011 / YAZICI, Mehmet (20113), Değerler Eğitimine Gönüllü Katılan Öğretmenlerin Profili Ve Görüşleri / The Vıews And Profıles Of The Teachers Voluntarıly Artıcıpatıng In Values Educatıon, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 2, p. 995-1023, February 2013,Fransa.

KEYMEN, F., ‚Gönüllülük ve Yurttaşlık Türkiye’de Sivil Toplum ve Gönüllülük‛, Gönüllü Programı, İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı Gönüllü Programı, İstanbul 2011 / YAZICI, Mehmet (20113), Değerler Eğitimine Gönüllü Katılan Öğretmenlerin Profili Ve Görüşleri / The Vıews And Profıles Of The Teachers Voluntarıly Artıcıpatıng In Values Educatıon, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 2, p. 995-1023, February 2013,Fransa.

SCHWARTZ, S. H. (1994:3). ‚Are there universal aspects in the structure and contents of human values?‛, The Journal of Social Issues. 50 (4), 19-45 / YAZICI, Mehmet (20113), Değerler Eğitimine Gönüllü Katılan Öğretmenlerin Profili Ve Görüşleri / The Vıews And Profıles Of The Teachers Voluntarıly Artıcıpatıng In Values Educatıon, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 2, p. 995-1023, February 2013,Fransa.

SEYYAR, A., Ahlak Terimleri (Ansiklopedik Sözlük), Beta Yayınları, İstanbul, 2003 / YAZICI, Mehmet (20113), Değerler Eğitimine Gönüllü Katılan Öğretmenlerin Profili Ve Görüşleri / The Vıews And Profıles Of The Teachers Voluntarıly Artıcıpatıng In Values Educatıon, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 2, p. 995-1023, February 2013,Fransa.

SEYYAR, A., Sosyal Hizmet Terimleri (Ansiklopedik ‘Sosyal Çalışma’ Sözlüğü), Sakarya Yayıncılık, Sakarya, 2010 / YAZICI, Mehmet (20113), Değerler Eğitimine Gönüllü Katılan Öğretmenlerin Profili Ve Görüşleri / The Vıews And Profıles Of The Teachers Voluntarıly Artıcıpatıng In Values Educatıon, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 2, p. 995-1023, February 2013,Fransa.

TÜİK ve Dernekler Dairesi Başkanlığı (DDB), 2008 ve Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM), 2009. A. İçduygu, vd., Türkiye’de Sivil Toplum: Bir Dönüm Noktası/CIVICUS Uluslar arası Sivil Toplum Endeksi Projesi (STEP) Türkiye Ülke Raporu II, TÜSEV Yayınları, Mart 2011 / YAZICI, Mehmet (20113), Değerler Eğitimine Gönüllü Katılan Öğretmenlerin Profili Ve Görüşleri / The Vıews And Profıles Of The Teachers Voluntarıly Artıcıpatıng In Values Educatıon, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 2, p. 995-1023, February 2013,Fransa.

Türkiye Eğitim Gönüllüleri (TEGV), Gönüllülük Araştırmaları, Sürdürülebilir Gönüllülük, Mart 2010 / YAZICI, Mehmet (20113), Değerler Eğitimine Gönüllü Katılan Öğretmenlerin Profili Ve Görüşleri / The Vıews And Profıles Of The Teachers Voluntarıly Artıcıpatıng In Values Educatıon, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 2, p. 995-1023, February 2013,Fransa.

United Nations General Assembly (UNGA). (2002b). Recommendations on support for volunteering (A/RES/56/38) [Resolution adopted by the General Assembly at the fifty-sixth session – Agenda item108] http://www.worldvolunteerweb.org/fileadmin /docdb/pdf/2007/N0147881.pdf10. erişim tarihi: 11.11.2012 / YAZICI, Mehmet (20113), Değerler Eğitimine Gönüllü Katılan Öğretmenlerin Profili Ve Görüşleri / The Vıews And Profıles Of The Teachers Voluntarıly Artıcıpatıng In Values Educatıon, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 2, p. 995-1023, February 2013,Fransa.

WINTER, P. A., NEWTON, R. A., KIRKPATRICK, R. L. (1998). The influence of work values on teacher selection decisions: The effects of principal values, teacher values, and principal-teacher value interactions. Teacher –Teacher Education, 14, 385-400 / YAZICI, Mehmet (20113), Değerler Eğitimine Gönüllü Katılan Öğretmenlerin Profili Ve Görüşleri / The Vıews And Profıles Of The Teachers Voluntarıly Artıcıpatıng In Values Educatıon,Download 3.37 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   265   266   267   268   269   270   271   272   ...   437
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
O’zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
davlat pedagogika
o’rta maxsus
axborot texnologiyalari
nomidagi toshkent
pedagogika instituti
texnologiyalari universiteti
navoiy nomidagi
samarqand davlat
guruh talabasi
ta’limi vazirligi
nomidagi samarqand
toshkent davlat
toshkent axborot
haqida tushuncha
Darsning maqsadi
xorazmiy nomidagi
Toshkent davlat
vazirligi toshkent
tashkil etish
Alisher navoiy
Ўзбекистон республикаси
rivojlantirish vazirligi
matematika fakulteti
pedagogika universiteti
таълим вазирлиги
sinflar uchun
Nizomiy nomidagi
tibbiyot akademiyasi
maxsus ta'lim
ta'lim vazirligi
махсус таълим
bilan ishlash
o’rta ta’lim
fanlar fakulteti
Referat mavzu
Navoiy davlat
haqida umumiy
umumiy o’rta
Buxoro davlat
fanining predmeti
fizika matematika
malakasini oshirish
universiteti fizika
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
jizzax davlat
davlat sharqshunoslik