Jass studies atif indeksi / jass studies citation index not


The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Download 3.37 Mb.
bet267/437
Sana22.01.2017
Hajmi3.37 Mb.
1   ...   263   264   265   266   267   268   269   270   ...   437
The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 891-915, February 2013,Fransa.

TUTAR, Hasan (2000), Küreselleşme Sürecinde İşletme Yönetimi, Hayat Yayınları, İstanbul / TUNÇER, Polat (2013), Değişim Yönetimi / Change Management, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 891-915, February 2013,Fransa.

TÜZ, Melek (2004), Değişim ve Kaos Ortamında İşletme Davranışı, Alfa Akademi Yayınları, Bursa / TUNÇER, Polat (2013), Değişim Yönetimi / Change Management, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 891-915, February 2013,Fransa.

UYGUR, Akyay, Ramazan GÖRAL (2005), Yönetim ve Organizasyon, Nobel Yayınları, Ankara / TUNÇER, Polat (2013), Değişim Yönetimi / Change Management, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 891-915, February 2013,Fransa.

VRİES, Manfred Kets de (2007), Liderliğin Gizemi: İşletmelerde Liderlik Davranışı, (Çev. Zülfü Dicleli), MESS Yayınları, İstanbul / TUNÇER, Polat (2013), Değişim Yönetimi / Change Management, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 891-915, February 2013,Fransa.

YALÇIN, Azmi (2002), Değişim Yönetimi, Nobel Yayınları, Ankara / TUNÇER, Polat (2013), Değişim Yönetimi / Change Management, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 891-915, February 2013,Fransa.

YAZICI, Erdinç (2001), “Endüstri ĠliŞkileri Sisteminde DeğiŞimi Üreten Temel Dinamikler”, Gazi Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, Sayı 3 / TUNÇER, Polat (2013), Değişim Yönetimi / Change Management, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 891-915, February 2013,Fransa.

YENİÇERİ, Özcan (2002), Örgütsel Değişmenin Yönetimi, Nobel Yayınları, Ankara / TUNÇER, Polat (2013), Değişim Yönetimi / Change Management, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 891-915, February 2013,Fransa.

WERKMAN, Renate A. (2009), “Understanding Failure to Change: A Pluralistic Approach and Five Patterns”, Leadership & Organization Development Journal, Vol. 30, No. 7 / TUNÇER, Polat (2013), Değişim Yönetimi / Change Management, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 891-915, February 2013,Fransa.

WHITE, Leroy (2000), “Changing the whole system in the public sector”; Journal of Organizational Change Management, Vol. 13, No. 2 / TUNÇER, Polat (2013), Değişim Yönetimi / Change Management, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 891-915, February 2013,Fransa.

WHITE, Rupert Eales (1998), Takım Lideri, (Çev. Ali Çimen), Timaş Yayınları, İstanbul / TUNÇER, Polat (2013), Değişim Yönetimi / Change Management, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 891-915, February 2013,Fransa.

ÇİFTÇİ, O. and ÇEÇEN, M. A. (2010). İlköğretimde 6 - 8. Sınıf Türkçe Ders Kitaplarındaki Metinlerin Anlamı Bilinmeyen Sözcükler Açısından Değerlendirilmesi. Türkçe Öğretiminde Tartışmalar. Subaşı Uzun, Leyla and Bozkurt, Ümit, (Eds.). Ankara: Ankara Üniversitesi / TÖMER TÜM, Gülden (2013), Avrupa Dilleri Öğretimi Ortak Çerçeve Programı Ve Türkçe / The Common European Framework Of Reference And Turkısh Language, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 917-934, February 2013, Fransa.

CİP, N. (2008). A’dan Z’ye Rus Dili Grameri. Ankara: Palme Yayıncılık / TÜM, Gülden (2013), Avrupa Dilleri Öğretimi Ortak Çerçeve Programı Ve Türkçe / The Common European Framework Of Reference And Turkısh Language, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 917-934, February 2013, Fransa.

COLEMAN, J. (1996). Studying Languages: A Survey of British and European Students / TÖMER TÜM, Gülden (2013), Avrupa Dilleri Öğretimi Ortak Çerçeve Programı Ve Türkçe / The Common European Framework Of Reference And Turkısh Language, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 917-934, February 2013, Fransa.

CILT Council of Europe. Common European Framework of Reference for Languages: Learning, teaching, assessment. Cambridge University Press/Council of Europe, 2001 / TÖMER TÜM, Gülden (2013), Avrupa Dilleri Öğretimi Ortak Çerçeve Programı Ve Türkçe / The Common European Framework Of Reference And Turkısh Language, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 917-934, February 2013, Fransa.

COTUKESEN, Y. (1983). Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi/ Yabancıların Türkçe Öğrenirken Karşılaştıkları Güçlükler ve Yaptıkları Yanlışlar. Türk Dili Sayı: 379–380 / TÖMER TÜM, Gülden (2013), Avrupa Dilleri Öğretimi Ortak Çerçeve Programı Ve Türkçe / The Common European Framework Of Reference And Turkısh Language, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 917-934, February 2013, Fransa.

DALLER, H., MILTON, J., and TREFFERS-DALLER, J. (2007). (Eds.) Modelling and Assessing Vocabulary knowledge. Cambridge: Cambridge University Press. Assessed 12 September 2010 http://www.tesl-ej.org/wordpress/ issues/ volume11/ ej44/ej44r6 / TÖMER TÜM, Gülden (2013), Avrupa Dilleri Öğretimi Ortak Çerçeve Programı Ve Türkçe / The Common European Framework Of Reference And Turkısh Language, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 917-934, February 2013, Fransa.

DURGUNOĞLU, A.Y. and ÖNEY, B. (1999). A Cross-Linguistic Comparison of Phonological Awareness and Word Recognition. Reading and Writing: An Interdisciplinary Journal 11 281-299. Assessed 15 September 2010 http://www.springerlink.com/ content/ w 05572034341p526 / TÖMER TÜM, Gülden (2013), Avrupa Dilleri Öğretimi Ortak Çerçeve Programı Ve Türkçe / The Common European Framework Of Reference And Turkısh Language, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 917-934, February 2013, Fransa.

GÖKSEL, A. and KERSLAKE, C. (2005). Turkish: A Comprehensive Grammar. New York: Routledge / TÖMER TÜM, Gülden (2013), Avrupa Dilleri Öğretimi Ortak Çerçeve Programı Ve Türkçe / The Common European Framework Of Reference And Turkısh Language, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 917-934, February 2013, Fransa.

HUCKIN, T. and Coady, J. (1999). Incidental Vocabulary Acquisition in a Second Language. Assessed 20 September 2010 http://74.125.155.132/scholar?q =cache:rnk2j6 TKOUJ:scholar.google.com/+incidental+vocabulary+acquisition+in+a+second+language&hl=tr&as_sdt=2000 &as_vis=1 / TÖMER TÜM, Gülden (2013), Avrupa Dilleri Öğretimi Ortak Çerçeve Programı Ve Türkçe / The Common European Framework Of Reference And Turkısh Language, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 917-934, February 2013, Fransa.

HULSTIJN, J. H. (2007). The Shaky Ground Beneath the CEFR: Quantitative and Qualitative Dimensions of Language Proficiency. The Modern Language Journal, V. 91, I.4 p. 663-667 / TÖMER TÜM, Gülden (2013), Avrupa Dilleri Öğretimi Ortak Çerçeve Programı Ve Türkçe / The Common European Framework Of Reference And Turkısh Language, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 917-934, February 2013, Fransa.

JIANG, N. (2004). Semantic Transfer and Its Implications for Vocabulary Teaching in a Second Language. The Modern Language Journal 0026-7904/04 P 416-432 / TÖMER TÜM, Gülden (2013), Avrupa Dilleri Öğretimi Ortak Çerçeve Programı Ve Türkçe / The Common European Framework Of Reference And Turkısh Language, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 917-934, February 2013, Fransa.

MILTON, J. (2006). French as a Foreign Language and the Common European Framework of Reference for Languages Assessed 12 August 2010 http://www.llas.ac.uk/resources/paper/2715#toc_2 / TÖMER TÜM, Gülden (2013), Avrupa Dilleri Öğretimi Ortak Çerçeve Programı Ve Türkçe / The Common European Framework Of Reference And Turkısh Language, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 917-934, February 2013, Fransa.

NATION, I.P.S. (2001). Learning Vocabulary in Another Language. Cambridge, UK: Cambridge University Press / TÖMER TÜM, Gülden (2013), Avrupa Dilleri Öğretimi Ortak Çerçeve Programı Ve Türkçe / The Common European Framework Of Reference And Turkısh Language, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 917-934, February 2013, Fransa.

TÜM, G. (2012). Linguistic Difficulties For Polish Students Studying Turkish As A Foreign Language: A Case Study. International Journal of Social Science Volume 5 Issue 2, p. 305-316 / TÖMER TÜM, Gülden (2013), Avrupa Dilleri Öğretimi Ortak Çerçeve Programı Ve Türkçe / The Common European Framework Of Reference And Turkısh Language, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 917-934, February 2013, Fransa.

WALTER, E. (1993). Learning Turkish as a Foreign Language: A Personal Account. Dil Dergisi TOMER Sayı 14 / TÖMER TÜM, Gülden (2013), Avrupa Dilleri Öğretimi Ortak Çerçeve Programı Ve Türkçe / The Common European Framework Of Reference And Turkısh Language, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 917-934, February 2013, Fransa.

ABDU’T-TEVVÂB, Ramazan, et-Tatavvuru’n- Nahvî, Mektebetu Hanci, Kahire1994 / USTA, İbrahim (2013), Arapçanın Gelişimindeki Dış Ve İç Etkenler External And Internal Factors In The Development Of Arabıc Language, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 935-950, February 2013,Fransa.

ALİ ABDULVÂHİD VÂFÎ, Fıkhu’l-Luğa, Dâr Nahdati Mısr, Kahire trhs / USTA, İbrahim (2013), Arapçanın Gelişimindeki Dış Ve İç Etkenler External And Internal Factors In The Development Of Arabıc Language, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 935-950, February 2013,Fransa.

APAK, Âdem, Ana hatlarıyla İslam öncesi Arap Tarihi ve Kültürü, Ensar Yay. İstanbul 2012 / USTA, İbrahim (2013), Arapçanın Gelişimindeki Dış Ve İç Etkenler External And Internal Factors In The Development Of Arabıc Language, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 935-950, February 2013,Fransa.

BEDÎ YAKUP, Emil, ASİ, Mişel, el-Mu‛cemu’l Mufassal fî’l- Luğati ve’l- Edeb, Dar İlmi li’l- Melayin, Beyrut 1978 / USTA, İbrahim (2013), Arapçanın Gelişimindeki Dış Ve İç Etkenler External And Internal Factors In The Development Of Arabıc Language, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 935-950, February 2013,Fransa.

BOLELLİ, Nusrettin, Belağat, İfav Yay. İstanbul 2011 / USTA, İbrahim (2013), Arapçanın Gelişimindeki Dış Ve İç Etkenler External And Internal Factors In The Development Of Arabıc Language, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 935-950, February 2013,Fransa.

BULUT, Ahmet, Arap Dili Araştırmaları I, Alfa Yay., İstanbul 2000 / USTA, İbrahim (2013), Arapçanın Gelişimindeki Dış Ve İç Etkenler External And Internal Factors In The Development Of Arabıc Language, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 935-950, February 2013,Fransa.

CELALEDDİN ES-SUYUTİ, el-Müzhir fi Ulûmi’l Luğati ve Envâ’uha, el-Mektebetu’l Asriyye, Sayda-Beyrut 1987 / USTA, İbrahim (2013), Arapçanın Gelişimindeki Dış Ve İç Etkenler External And Internal Factors In The Development Of Arabıc Language, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 935-950, February 2013,Fransa.

CİVELEK, Yakup, Arap Dilinde ‚Naht‛ ve Kelime Türetmede ‚Naht‛ Yönteminin Kullanımı, Nüsha Dergisi, Yıl 3, Sayı 10 / USTA, İbrahim (2013), Arapçanın Gelişimindeki Dış Ve İç Etkenler External And Internal Factors In The Development Of Arabıc Language, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 935-950, February 2013,Fransa.

DEMİRAYAK, Kenan, BAKIRCI, Selami, Arap Dili Grameri Tarihi, A.Ü.F.E.F. Yay., Erzurum 2001 / USTA, İbrahim (2013), Arapçanın Gelişimindeki Dış Ve İç Etkenler External And Internal Factors In The Development Of Arabıc Language, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 935-950, February 2013,Fransa.

FÜCK, Johann, el-ʿArabiyye, Dirasat fi’l Luğati ve’l Lehecat, Mektebetu Hanci, Kahire 1980 / USTA, İbrahim (2013), Arapçanın Gelişimindeki Dış Ve İç Etkenler External And Internal Factors In The Development Of Arabıc Language, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 935-950, February 2013,Fransa.

GUTAS, Dimitri, Yunanca Düşünce Arapça Kültür, Kitap Yayınevi, İstanbul 2011 / USTA, İbrahim (2013), Arapçanın Gelişimindeki Dış Ve İç Etkenler External And Internal Factors In The Development Of Arabıc Language, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 935-950, February 2013,Fransa.

HUART, Clément, Arab ve İslam Edebiyatı, Çevr. Cemal Sezgin, Ankara, trhs / USTA, İbrahim (2013), Arapçanın Gelişimindeki Dış Ve İç Etkenler External And Internal Factors In The Development Of Arabıc Language, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 935-950, February 2013,Fransa.

KOÇAK, İnci, Arapçanın Gelişme Yolları Arapçanın Gelişme Yolları Arapçanın Gelişme Yolları Arapçanın Gelişme Yolları , A.Ü. Dil ve Tarih -Coğrafya Fak. Yay.,., Ankara 1984 / USTA, İbrahim (2013), Arapçanın Gelişimindeki Dış Ve İç Etkenler External And Internal Factors In The Development Of Arabıc Language, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 935-950, February 2013,Fransa.

KÜÇÜKKALAY, Hüseyin, Kur’an Dili Arapça, Manevi Değerleri Koruma ve İlim Yayma Cemiyeti Yay., Konya 1969 / USTA, İbrahim (2013), Arapçanın Gelişimindeki Dış Ve İç Etkenler External And Internal Factors In The Development Of Arabıc Language, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 935-950, February 2013,Fransa.

MOSELEY, Christopher, The Unesco Atlas of the World’s Languages In Danger: Context and Process, University of Cambridge, Museum of Archaeology andAnthropology,2012 UnitedKingdom / USTA, İbrahim (2013), Arapçanın Gelişimindeki Dış Ve İç Etkenler External And Internal Factors In The Development Of Arabıc Language, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 935-950, February 2013,Fransa.

MUHAMMED EL-MÜBAREK, Fıkhu’l-Luğa ve Hasâisi’l- Arabiyye, Daru’l –Fikr, Beyrut 1981 / USTA, İbrahim (2013), Arapçanın Gelişimindeki Dış Ve İç Etkenler External And Internal Factors In The Development Of Arabıc Language, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 935-950, February 2013,Fransa.

MUHAMMED SEYYİD ALİ BİLASİ, el-Muʿarrab fî’l Kur’ani’l Kerim, Daru’l Kutubi’l Vataniyye, Bingazi 2000 / USTA, İbrahim (2013), Arapçanın Gelişimindeki Dış Ve İç Etkenler External And Internal Factors In The Development Of Arabıc Language, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 935-950, February 2013,Fransa.

MUHAMMED SIDDIK HAN EL-KANÛCÎ, el-Bulğa fi Usûli’l Luğa, Daru’l Beşâiri’l İslamiyye, Beyrut 1988 / USTA, İbrahim (2013), Arapçanın Gelişimindeki Dış Ve İç Etkenler External And Internal Factors In The Development Of Arabıc Language, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 935-950, February 2013,Fransa.

SALİH, Subhi, Dirâsât fî Fıkhi’l-Luğa, Matbaati Câmiʿati Dimeşk, Şam1960 / USTA, İbrahim (2013), Arapçanın Gelişimindeki Dış Ve İç Etkenler External And Internal Factors In The Development Of Arabıc Language, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 935-950, February 2013,Fransa.

SUSA, Ahmet, Tarihte Araplar ve Yahudiler, Selenge Yay., İstanbul 2005 / USTA, İbrahim (2013), Arapçanın Gelişimindeki Dış Ve İç Etkenler External And Internal Factors In The Development Of Arabıc Language, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 935-950, February 2013,Fransa.

TUZCUKemal, Arap yazısının Ortaya Çıkışı, Nüsha Dergisi, Yıl 1, Sayı 2 / USTA, İbrahim (2013), Arapçanın Gelişimindeki Dış Ve İç Etkenler External And Internal Factors In The Development Of Arabıc Language, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 935-950, February 2013,Fransa.

TUZCU, Kemal, Araplarda Etimoloji Çalışmaları, Nüsha Dergisi, Yıl 1, sayı 1 / USTA, İbrahim (2013), Arapçanın Gelişimindeki Dış Ve İç Etkenler External And Internal Factors In The Development Of Arabıc Language, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 935-950, February 2013,Fransa.

VEHBE, Mecdi, EL- MÜHENDİS, Kamil, Mu‛cemu’l Mustalahât fî’l- Luğa’l Arabiyye, Mektebetu Lübnan, Lübnan 1984 / USTA, İbrahim (2013), Arapçanın Gelişimindeki Dış Ve İç Etkenler External And Internal Factors In The Development Of Arabıc Language, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 935-950, February 2013,Fransa.

VENDRYES, J. W., Language: A Linguistic Introduction to History [Paperback] Routledge 2008 / USTA, İbrahim (2013), Arapçanın Gelişimindeki Dış Ve İç Etkenler External And Internal Factors In The Development Of Arabıc Language, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 935-950, February 2013,Fransa.

YILMAZ, İbrahim, Panayırlar ve Arap dili ve Edebiyatının gelişmesinde oynadığı rol, Basılmamış Doktora tezi, A.Ü.S.B.E., Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı, Erzurum 1997 / USTA, İbrahim (2013), Arapçanın Gelişimindeki Dış Ve İç Etkenler External And Internal Factors In The Development Of Arabıc Language, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 935-950, February 2013,Fransa.

AREL, H. S. (1969). Türk Musikisi İçin Ahenk Dersleri/Armoni, musiki Mecmuası Yayınları, İstanbul / YALÇIN, Gökhan (2013), Cumhuriyetin İlanından Günümüze Kadar Türkiye’de Yayınlanan Armoni Kitaplarındaki Terminolojinin Değişim Ve Gelişimi / Change And Improvement Of Termınology Of The Harmony Books Publıshed In Turkey From The Proclamatıon Of The Republıc To The Present , The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 951-976, February 2013,Fransa.

AYDINTAN, Z. (1978). Klasik Armoni (gitar uygulamalı), İstanbul, Can müzikevi / YALÇIN, Gökhan (2013), Cumhuriyetin İlanından Günümüze Kadar Türkiye’de Yayınlanan Armoni Kitaplarındaki Terminolojinin Değişim Ve Gelişimi / Change And Improvement Of Termınology Of The Harmony Books Publıshed In Turkey From The Proclamatıon Of The Republıc To The Present , The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 951-976, February 2013,Fransa.

BAHÇECİ, S. E. (2007). Armoni-1 Kök Durumundaki Akor Bağlanışları. Tekten Ofset / YALÇIN, Gökhan (2013), Cumhuriyetin İlanından Günümüze Kadar Türkiye’de Yayınlanan Armoni Kitaplarındaki Terminolojinin Değişim Ve Gelişimi / Change And Improvement Of Termınology Of The Harmony Books Publıshed In Turkey From The Proclamatıon Of The Republıc To The Present , The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 951-976, February 2013,Fransa.

BAKİHANOVA, Z. (2003). Armoni. Bilkent Üniversitesi Yayınları / YALÇIN, Gökhan (2013), Cumhuriyetin İlanından Günümüze Kadar Türkiye’de Yayınlanan Armoni Kitaplarındaki Terminolojinin Değişim Ve Gelişimi / Change And Improvement Of Termınology Of The Harmony Books Publıshed In Turkey From The Proclamatıon Of The Republıc To The Present , The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 951-976, February 2013,Fransa.

BORREL, E. (1934). (Çev. M. Ragıp). Armoni Dersleri. İstanbul Numune Matbaası / YALÇIN, Gökhan (2013), Cumhuriyetin İlanından Günümüze Kadar Türkiye’de Yayınlanan Armoni Kitaplarındaki Terminolojinin Değişim Ve Gelişimi / Change And Improvement Of Termınology Of The Harmony Books Publıshed In Turkey From The Proclamatıon Of The Republıc To The Present , The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 951-976, February 2013,Fransa.

CANGAL, N. (1999). Armoni. Ankara: Arkadaş Yayınevi / YALÇIN, Gökhan (2013), Cumhuriyetin İlanından Günümüze Kadar Türkiye’de Yayınlanan Armoni Kitaplarındaki Terminolojinin Değişim Ve Gelişimi / Change And Improvement Of Termınology Of The Harmony Books Publıshed In Turkey From The Proclamatıon Of The Republıc To The Present , The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 951-976, February 2013,Fransa.

DUBOİS, T. (1933). (Çev. M. Hulusi-Cemal Reşit). Nazari ve Ameli Armoni kitabı, İstanbul, Bürhaneddin matbaası/ YALÇIN, Gökhan (2013), Cumhuriyetin İlanından Günümüze Kadar Türkiye’de Yayınlanan Armoni Kitaplarındaki Terminolojinin Değişim Ve Gelişimi / Change And Improvement Of Termınology Of The Harmony Books Publıshed In Turkey From The Proclamatıon Of The Republıc To The Present , The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 951-976, February 2013,Fransa.

EGEMEN, H. (2003). Armonide Çözümleme ve Uygulaması. İstanbul: Özgür Yayınları / YALÇIN, Gökhan (2013), Cumhuriyetin İlanından Günümüze Kadar Türkiye’de Yayınlanan Armoni Kitaplarındaki Terminolojinin Değişim Ve Gelişimi / Change And Improvement Of Termınology Of The Harmony Books Publıshed In Turkey From The Proclamatıon Of The Republıc To The PresentDownload 3.37 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   263   264   265   266   267   268   269   270   ...   437
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
O’zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
davlat pedagogika
o’rta maxsus
axborot texnologiyalari
nomidagi toshkent
pedagogika instituti
texnologiyalari universiteti
navoiy nomidagi
samarqand davlat
guruh talabasi
ta’limi vazirligi
nomidagi samarqand
toshkent davlat
toshkent axborot
haqida tushuncha
Darsning maqsadi
xorazmiy nomidagi
Toshkent davlat
vazirligi toshkent
tashkil etish
Alisher navoiy
Ўзбекистон республикаси
rivojlantirish vazirligi
matematika fakulteti
pedagogika universiteti
таълим вазирлиги
sinflar uchun
Nizomiy nomidagi
tibbiyot akademiyasi
maxsus ta'lim
ta'lim vazirligi
махсус таълим
bilan ishlash
o’rta ta’lim
fanlar fakulteti
Referat mavzu
Navoiy davlat
haqida umumiy
umumiy o’rta
Buxoro davlat
fanining predmeti
fizika matematika
malakasini oshirish
universiteti fizika
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
jizzax davlat
davlat sharqshunoslik