Jass studies atif indeksi / jass studies citation index not


The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Download 3.37 Mb.
bet265/437
Sana22.01.2017
Hajmi3.37 Mb.
1   ...   261   262   263   264   265   266   267   268   ...   437
The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 869-878, February 2013, Fransa.

LEE, J. K. (2002). Philosophical Perspectives on Proof in Mathematics Education. Philosophy of Mathematics Education Journal, 16 / ŞENGÜL, Sare; GÜNER, Pınar (2013), Dnr Tabanlı Öğretime Göre Matematik Öğretmen Adaylarının İspat Şemalarının İncelenmesi / Investıgatıon Of Preservıce Mathematıcs Teachers’ Proof Schemes According To Dnr Based Instructıon, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 869-878, February 2013, Fransa.

MARTIN, G.W. & HAREL G. (1989) Proof Frames of Pre-service Elemantry Teachers, Journal for Research in Mathematics Education 20, 41-51 / ŞENGÜL, Sare; GÜNER, Pınar (2013), Dnr Tabanlı Öğretime Göre Matematik Öğretmen Adaylarının İspat Şemalarının İncelenmesi / Investıgatıon Of Preservıce Mathematıcs Teachers’ Proof Schemes According To Dnr Based Instructıon, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 869-878, February 2013, Fransa.

MORALI, S., UĞUREL, I, TÜRNÜKLÜ, E. B. & YEŞILDERE, S. (2006). Matematik Öğretmen Adaylarının İspat Yapmaya Yonelik Görüşleri, Kastamonu Eğitim Dergisi, 14, 1,147–160 / ŞENGÜL, Sare; GÜNER, Pınar (2013), Dnr Tabanlı Öğretime Göre Matematik Öğretmen Adaylarının İspat Şemalarının İncelenmesi / Investıgatıon Of Preservıce Mathematıcs Teachers’ Proof Schemes According To Dnr Based Instructıon, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 869-878, February 2013, Fransa.

ÖZER, O. & ARIKAN, A., (2002). Lise Matematik Derslerinde Öğrencilerin İspat Yapabilme Düzeyleri, V. Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Eylul, Ankara, Bildiriler Kitabı II: 1083-1089 / ŞENGÜL, Sare; GÜNER, Pınar (2013), Dnr Tabanlı Öğretime Göre Matematik Öğretmen Adaylarının İspat Şemalarının İncelenmesi / Investıgatıon Of Preservıce Mathematıcs Teachers’ Proof Schemes According To Dnr Based Instructıon, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 869-878, February 2013, Fransa.

PADRAIG, M. & MCLOUGHLIN, M. M. (2002). The Central Role of Proof in the Mathematics Canon: The Efficacy of Teaching Students to Create Proofs Using a Fusion of Modified Moore, Traditional, and Reform Methods. The Annual Summer Meeting of the Mathematical Association of America, (3 August) Burlington, Vermont / ŞENGÜL, Sare; GÜNER, Pınar (2013), Dnr Tabanlı Öğretime Göre Matematik Öğretmen Adaylarının İspat Şemalarının İncelenmesi / Investıgatıon Of Preservıce Mathematıcs Teachers’ Proof Schemes According To Dnr Based Instructıon, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 869-878, February 2013, Fransa.

PADULA, J. (2006). The Wording of a Proof: Hardys’ Second “Elegant” Proof, Australian Mathematics Teacher, 62, 2, 18-24 / ŞENGÜL, Sare; GÜNER, Pınar (2013), Dnr Tabanlı Öğretime Göre Matematik Öğretmen Adaylarının İspat Şemalarının İncelenmesi / Investıgatıon Of Preservıce Mathematıcs Teachers’ Proof Schemes According To Dnr Based Instructıon, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 869-878, February 2013, Fransa.

RAMAN, M. (2003). Key ideas: What are They and How can They Help Us Understand How People View Proof?. Educational Studies in Mathematics, 52, 319–325 / ŞENGÜL, Sare; GÜNER, Pınar (2013), Dnr Tabanlı Öğretime Göre Matematik Öğretmen Adaylarının İspat Şemalarının İncelenmesi / Investıgatıon Of Preservıce Mathematıcs Teachers’ Proof Schemes According To Dnr Based Instructıon, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 869-878, February 2013, Fransa.

ROSS, KENNETH A. (1998). The place of Algorithms and Proofs in School Mathematics. Doing and Proving. March, 252-255 / ŞENGÜL, Sare; GÜNER, Pınar (2013), Dnr Tabanlı Öğretime Göre Matematik Öğretmen Adaylarının İspat Şemalarının İncelenmesi / Investıgatıon Of Preservıce Mathematıcs Teachers’ Proof Schemes According To Dnr Based Instructıon, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 869-878, February 2013, Fransa.

SARI, M., ALTUN, A., & AġKAR, P. (2007). Üniversite Öğrencilerinin Analiz Dersi kapsamında Matematiksel Kanıtlama Süreçleri: Örnek Olay Çalışması. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 40(2), 295–319 / ŞENGÜL, Sare; GÜNER, Pınar (2013), Dnr Tabanlı Öğretime Göre Matematik Öğretmen Adaylarının İspat Şemalarının İncelenmesi / Investıgatıon Of Preservıce Mathematıcs Teachers’ Proof Schemes According To Dnr Based Instructıon, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 869-878, February 2013, Fransa.

STYLIANOU, D. A., CHAE, N. & BLANTON, M. L. (2006). Students’ Proof Schemes: A Closer Look at What Characterizes Students’ Proof Conceptions, Psychology of Mathematics and Education of North America, 2006 Annual Meeting, USA, 2, 1-7 / ŞENGÜL, Sare; GÜNER, Pınar (2013), Dnr Tabanlı Öğretime Göre Matematik Öğretmen Adaylarının İspat Şemalarının İncelenmesi / Investıgatıon Of Preservıce Mathematıcs Teachers’ Proof Schemes According To Dnr Based Instructıon, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 869-878, February 2013, Fransa.

UĞUREL, I. & MORALI, S. (2010). Bir Ortaöğretim Matematik Dersindeki İspat Yapma Etkinliğine Yönelik Sınıfiçi Tartışma Sürecine Öğrenci Söylemleri Çerçevesinde Yakından Bakış, Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, 28, 135-154 / ŞENGÜL, Sare; GÜNER, Pınar (2013), Dnr Tabanlı Öğretime Göre Matematik Öğretmen Adaylarının İspat Şemalarının İncelenmesi / Investıgatıon Of Preservıce Mathematıcs Teachers’ Proof Schemes According To Dnr Based Instructıon, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 869-878, February 2013, Fransa.

WEBER, K. (2001). Student Difficulty in Constructing Proof: The Need for Strategic Knowledge. Educational Studies in Mathematics, 48(1), 101–119 / ŞENGÜL, Sare; GÜNER, Pınar (2013), Dnr Tabanlı Öğretime Göre Matematik Öğretmen Adaylarının İspat Şemalarının İncelenmesi / Investıgatıon Of Preservıce Mathematıcs Teachers’ Proof Schemes According To Dnr Based Instructıon, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 869-878, February 2013, Fransa.

ASLAN, A. (2002). “Bir Sosyolojik Olgu Olarak Televizyon”, Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, www.insanbilimleri.com. Başal, H.A., (2012). Gelişim ve Psikoloji-Nasıl Mutlu ve Başarılı Bir Çocuk Yetiştirebilirim?, Genişletilmiş Beşinci Baskı, Bursa: Ekin Yayınları / TANER DERMAN, Meral (2013), 10-11 Yaş Çocuklarının Saldırganlık Ve Umutsuzluk Düzeyleri Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi / Determınıng The Relatıonshıp Between Aggressıveness And Hopelessness Levels Of 10-11 Years Of Chıldren, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 879-889, February 2013, Fransa.

BECK, A.T., LESKER, D. and TREXLER, L. (1974). “The Hopelessness Scale”. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 42: 861-874 / TANER DERMAN, Meral (2013), 10-11 Yaş Çocuklarının Saldırganlık Ve Umutsuzluk Düzeyleri Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi / Determınıng The Relatıonshıp Between Aggressıveness And Hopelessness Levels Of 10-11 Years Of Chıldren, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 879-889, February 2013, Fransa.

BOLLAND, J. M., MCCALLUM, D. M., LIAN, B., BAILEY, C. J. and ROWAN, P. (2001). “Hopelessness and Violence Among Inner - City Youths”, Maternal and Child Health Journal, 5(4), 237- 244 / TANER DERMAN, Meral (2013), 10-11 Yaş Çocuklarının Saldırganlık Ve Umutsuzluk Düzeyleri Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi / Determınıng The Relatıonshıp Between Aggressıveness And Hopelessness Levels Of 10-11 Years Of Chıldren, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 879-889, February 2013, Fransa.

BOLLAND, J. M. (2003). “Hopelessness and Risk Behavior among Adolescents Living in High-Poverty Inner-city Neighborhoods”. Journal of Adolescence, 26, 145-158 / TANER DERMAN, Meral (2013), 10-11 Yaş Çocuklarının Saldırganlık Ve Umutsuzluk Düzeyleri Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi / Determınıng The Relatıonshıp Between Aggressıveness And Hopelessness Levels Of 10-11 Years Of Chıldren, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 879-889, February 2013, Fransa.

BUDAK, S. (2003). Psikoloji Sözlüğü. Ankara: Bilim ve Sanat Yayınları / TANER DERMAN, Meral (2013), 10-11 Yaş Çocuklarının Saldırganlık Ve Umutsuzluk Düzeyleri Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi / Determınıng The Relatıonshıp Between Aggressıveness And Hopelessness Levels Of 10-11 Years Of Chıldren, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 879-889, February 2013, Fransa.

CEYLAN, R. ve C. ŞAHİN (2008). “Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalında Öğrenim Gören Öğrencilerin Umutsuzluk Düzeylerinin İncelenmesi”. VII. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu. (2-4 Mayıs 2008), Bildiriler Kitabı, Çanakkale / TANER DERMAN, Meral (2013), 10-11 Yaş Çocuklarının Saldırganlık Ve Umutsuzluk Düzeyleri Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi / Determınıng The Relatıonshıp Between Aggressıveness And Hopelessness Levels Of 10-11 Years Of Chıldren, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 879-889, February 2013, Fransa.

CÜCELOĞLU, D. (1996). İnsan ve Davranışı. İstanbul: Remzi Kitabevi / TANER DERMAN, Meral (2013), 10-11 Yaş Çocuklarının Saldırganlık Ve Umutsuzluk Düzeyleri Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi / Determınıng The Relatıonshıp Between Aggressıveness And Hopelessness Levels Of 10-11 Years Of Chıldren, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 879-889, February 2013, Fransa.

ÇETİNTÜRK, H. (2001). “Yatılı İlköğretim Bölge Okulu II. Kademe Öğrencileriyle Normal İlköğretim Okulu II. Kademe Öğrencilerinin Depresyon ve Umutsuzluk Düzeyleri Açısından Karşılaştırılması”, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erzurum / TANER DERMAN, Meral (2013), 10-11 Yaş Çocuklarının Saldırganlık Ve Umutsuzluk Düzeyleri Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi / Determınıng The Relatıonshıp Between Aggressıveness And Hopelessness Levels Of 10-11 Years Of Chıldren, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 879-889, February 2013, Fransa.

ÇUHADAROĞLU, F. (1993). “Adolesanlarda Depresyon Ve Anksiyetenin Birlikte Görülmesi: Gözden Geçirme”, Türk Psikiyatri Dergisi, 4 (3): 183-188 / TANER DERMAN, Meral (2013), 10-11 Yaş Çocuklarının Saldırganlık Ve Umutsuzluk Düzeyleri Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi / Determınıng The Relatıonshıp Between Aggressıveness And Hopelessness Levels Of 10-11 Years Of Chıldren, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 879-889, February 2013, Fransa.

DİLBAZ, N. ve G. SEBER (1993). “Umutsuzluk Kavramı: Depresyon ve İntiharda Önemi”, Kriz Dergisi, 1 (3): 134-138 / TANER DERMAN, Meral (2013), 10-11 Yaş Çocuklarının Saldırganlık Ve Umutsuzluk Düzeyleri Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi / Determınıng The Relatıonshıp Between Aggressıveness And Hopelessness Levels Of 10-11 Years Of Chıldren, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 879-889, February 2013, Fransa.

EISENBRAUN, K. D. (2007). “Violence In Schools: Prevalence, Prediction and Preventation”. Aggression and Violence Behaviour, 12: 459-469 / TANER DERMAN, Meral (2013), 10-11 Yaş Çocuklarının Saldırganlık Ve Umutsuzluk Düzeyleri Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi / Determınıng The Relatıonshıp Between Aggressıveness And Hopelessness Levels Of 10-11 Years Of Chıldren, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 879-889, February 2013, Fransa.

EKŞİ, H., M. OTRAR, M. YUKAY (2003). “Ön Ergenlik Dönemindeki Örgencilerin Yoksulluk, Öz Saygı Ve Umutsuzluk Düzeyleri Açısından İncelenmesi”. Deniz Feneri Derneği, Yoksulluk Sempozyumu’nda sunulan bildiri / TANER DERMAN, Meral (2013), 10-11 Yaş Çocuklarının Saldırganlık Ve Umutsuzluk Düzeyleri Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi / Determınıng The Relatıonshıp Between Aggressıveness And Hopelessness Levels Of 10-11 Years Of Chıldren, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 879-889, February 2013, Fransa.

GENÇÖZ, F., S. VATAN ve D. LESTER (2006). “Umutsuzluk, Çaresizlik Ve Talihsizlik Ölçeğinin Türk Örnekleminde Güvenirlik Ve Geçerlik Çalışması”. Kriz Dergisi, 14 (1): 21-29 / TANER DERMAN, Meral (2013), 10-11 Yaş Çocuklarının Saldırganlık Ve Umutsuzluk Düzeyleri Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi / Determınıng The Relatıonshıp Between Aggressıveness And Hopelessness Levels Of 10-11 Years Of Chıldren, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 879-889, February 2013, Fransa.

KARTAL, H. (2008). “Bullying Prevalence Among Elementary Students”. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 35: 207-217 / TANER DERMAN, Meral (2013), 10-11 Yaş Çocuklarının Saldırganlık Ve Umutsuzluk Düzeyleri Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi / Determınıng The Relatıonshıp Between Aggressıveness And Hopelessness Levels Of 10-11 Years Of Chıldren, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 879-889, February 2013, Fransa.

KULA, E. (2008). “Endüstri Meslek Lisesi Öğrencilerinin Umutsuzluk Düzeyleri Ve Saldırganlık Durumları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi”, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul / TANER DERMAN, Meral (2013), 10-11 Yaş Çocuklarının Saldırganlık Ve Umutsuzluk Düzeyleri Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi / Determınıng The Relatıonshıp Between Aggressıveness And Hopelessness Levels Of 10-11 Years Of Chıldren, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 879-889, February 2013, Fransa.

KUTLU, M. (1998). “Özürlü Çocuğu Olan Ana-Babaların Umutsuzluk Düzeyleri”. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Samsun / TANER DERMAN, Meral (2013), 10-11 Yaş Çocuklarının Saldırganlık Ve Umutsuzluk Düzeyleri Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi / Determınıng The Relatıonshıp Between Aggressıveness And Hopelessness Levels Of 10-11 Years Of Chıldren, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 879-889, February 2013, Fransa.

KÜÇÜK, Y. Ve D. ARIKAN (2005). “İşitme Engelli Çocukların Umutsuzluk Düzeylerinin Belirlenmesi”. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 2: 1-13 / TANER DERMAN, Meral (2013), 10-11 Yaş Çocuklarının Saldırganlık Ve Umutsuzluk Düzeyleri Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi / Determınıng The Relatıonshıp Between Aggressıveness And Hopelessness Levels Of 10-11 Years Of Chıldren, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 879-889, February 2013, Fransa.

ÖZ, E. S. (2007). “İlköğretim I. Kademe 4. Ve 5. Sınıf Öğrencilerinin Saldırganlık Düzeylerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi”, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir / TANER DERMAN, Meral (2013), 10-11 Yaş Çocuklarının Saldırganlık Ve Umutsuzluk Düzeyleri Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi / Determınıng The Relatıonshıp Between Aggressıveness And Hopelessness Levels Of 10-11 Years Of Chıldren, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 879-889, February 2013, Fransa.

ÖZ, F. (2004). Sağlık Alanında Temel Kavramlar. Ankara: İmaj İç ve Dış Ticaret A.Ş / TANER DERMAN, Meral (2013), 10-11 Yaş Çocuklarının Saldırganlık Ve Umutsuzluk Düzeyleri Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi / Determınıng The Relatıonshıp Between Aggressıveness And Hopelessness Levels Of 10-11 Years Of Chıldren, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 879-889, February 2013, Fransa

ÖZMEN, D., P. ERBAY DÜNDAR, A. Ç. ÇETİNKAYA, O. TAŞKIN Ve E. ÖZMEN (2008). “Lise Öğrencilerinde Umutsuzluk Ve Umutsuzluk Düzeyini Etkileyen Etkenler”, Anatolian Journal Of Psychiatry, 9: 8-15 / TANER DERMAN, Meral (2013), 10-11 Yaş Çocuklarının Saldırganlık Ve Umutsuzluk Düzeyleri Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi / Determınıng The Relatıonshıp Between Aggressıveness And Hopelessness Levels Of 10-11 Years Of Chıldren, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 879-889, February 2013, Fransa.

ÖZTÜRK, M. (1997). “10-13 Yaşları Arasındaki Çocuklarda Umutuszluk ve Yalnızlığın Bazı Değişkenlerle İlişkisinin İncelenmesi”, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana / TANER DERMAN, Meral (2013), 10-11 Yaş Çocuklarının Saldırganlık Ve Umutsuzluk Düzeyleri Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi / Determınıng The Relatıonshıp Between Aggressıveness And Hopelessness Levels Of 10-11 Years Of Chıldren, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 879-889, February 2013, Fransa.

PİŞKİN, M. (2002). “Okul Zorbalığı: Tanımı, Türleri, İlişkili Olduğu Faktörler Ve Alınabilecek Önlemler”. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Dergisi, 2 (2): 531-562 / TANER DERMAN, Meral (2013), 10-11 Yaş Çocuklarının Saldırganlık Ve Umutsuzluk Düzeyleri Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi / Determınıng The Relatıonshıp Between Aggressıveness And Hopelessness Levels Of 10-11 Years Of Chıldren, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 879-889, February 2013, Fransa.

SCHEİER, M. F., WEİNTRAUB, J. K., CARVER, C. S. (1986). “Coping with Stress: Divegent Strategies of Optimist And Pessimists”. Journal of Personality and Social Psychology, 51 (6): 1257-1264 / TANER DERMAN, Meral (2013), 10-11 Yaş Çocuklarının Saldırganlık Ve Umutsuzluk Düzeyleri Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi / Determınıng The Relatıonshıp Between Aggressıveness And Hopelessness Levels Of 10-11 Years Of Chıldren, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 879-889, February 2013, Fransa.

SCHEIER, M. F. and CARVER, C. S. (1987). “Dispositional Optimism and Physical Well Being: The Influence of Generalized Outcome Expectancies on Health”. Journal of Personality, 55 (2): 169-210 / TANER DERMAN, Meral (2013), 10-11 Yaş Çocuklarının Saldırganlık Ve Umutsuzluk Düzeyleri Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi / Determınıng The Relatıonshıp Between Aggressıveness And Hopelessness Levels Of 10-11 Years Of Chıldren, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 879-889, February 2013, Fransa.

STEIN, A.(1997). Saldırgan Çocuk, ( Çev: Polat, N ). İstanbul Papirüs Yayınları / TANER DERMAN, Meral (2013), 10-11 Yaş Çocuklarının Saldırganlık Ve Umutsuzluk Düzeyleri Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi / Determınıng The Relatıonshıp Between Aggressıveness And Hopelessness Levels Of 10-11 Years Of Chıldren, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 879-889, February 2013, Fransa.

STODDARD, S. A., HENLY, S. J., SIEVING, R. E. and BOLLAND, J. (2011). “Social Connections, Trajectories of Hopelessness, and Serious Violence in Impoverished Urban Youth”, Journal Youth Adolescence, 40: 278-295 / TANER DERMAN, Meral (2013), 10-11 Yaş Çocuklarının Saldırganlık Ve Umutsuzluk Düzeyleri Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi / Determınıng The Relatıonshıp Between Aggressıveness And Hopelessness Levels Of 10-11 Years Of Chıldren, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 879-889, February 2013, Fransa.

ŞAHİN, H.(2004). “Öfke Denetimi Eğitiminin Çocuklarda Gözlenen Saldırgan Davranışlar Üzerindeki Etkisi”, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara / TANER DERMAN, Meral (2013), 10-11 Yaş Çocuklarının Saldırganlık Ve Umutsuzluk Düzeyleri Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi / Determınıng The Relatıonshıp Between Aggressıveness And Hopelessness Levels Of 10-11 Years Of Chıldren, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 879-889, February 2013, Fransa.

ŞAHİN, C. (2009). “Eğitim Fakültesinde Öğrenim Gören Öğrencilerin Umutsuzluk Düzeyleri”. Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı 27, 271 -286 / TANER DERMAN, Meral (2013), 10-11 Yaş Çocuklarının Saldırganlık Ve Umutsuzluk Düzeyleri Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi / Determınıng The Relatıonshıp Between Aggressıveness And Hopelessness Levels Of 10-11 Years Of Chıldren, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 879-889, February 2013, Fransa.

ŞENGÜL, S. ve GÜNER, P. (2012). “İlköğretim Matematik Öğretmenliği Programına Devam Eden Öğretmen Adaylarının Umutsuzluk Düzeylerinin İncelenmesi”, X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, 27-30 Haziran 2012, Niğde / TANER DERMAN, Meral (2013), 10-11 Yaş Çocuklarının Saldırganlık Ve Umutsuzluk Düzeyleri Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi / Determınıng The Relatıonshıp Between Aggressıveness And Hopelessness Levels Of 10-11 Years Of Chıldren, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 879-889, February 2013, Fransa.

YÜKSELGÜN, Y. (2008). “İlköğretim Dördüncü Ve Beşinci Sınıf Öğrencilerinin İnternet Kullanım Durumlarına Göre Saldırganlık Ve Sosyal Beceri Düzeylerinin İncelenmesi”, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eskişehir / TANER DERMAN, Meral (2013), 10-11 Yaş Çocuklarının Saldırganlık Ve Umutsuzluk Düzeyleri Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi / Determınıng The Relatıonshıp Between Aggressıveness And Hopelessness Levels Of 10-11 Years Of Chıldren, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 879-889, February 2013, Fransa.

UZBAŞ, A. (1998). “Çocukların Çaresizlik Davranışlarının Depresyon Düzeylerine Etkisi”. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir / TANER DERMAN, Meral (2013), 10-11 Yaş Çocuklarının Saldırganlık Ve Umutsuzluk Düzeyleri Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi / Determınıng The Relatıonshıp Between Aggressıveness And Hopelessness Levels Of 10-11 Years Of Chıldren,Download 3.37 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   261   262   263   264   265   266   267   268   ...   437
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
O’zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
davlat pedagogika
o’rta maxsus
axborot texnologiyalari
nomidagi toshkent
pedagogika instituti
texnologiyalari universiteti
navoiy nomidagi
samarqand davlat
guruh talabasi
ta’limi vazirligi
nomidagi samarqand
toshkent davlat
toshkent axborot
haqida tushuncha
Darsning maqsadi
xorazmiy nomidagi
Toshkent davlat
vazirligi toshkent
tashkil etish
Alisher navoiy
Ўзбекистон республикаси
rivojlantirish vazirligi
matematika fakulteti
pedagogika universiteti
таълим вазирлиги
sinflar uchun
Nizomiy nomidagi
tibbiyot akademiyasi
maxsus ta'lim
ta'lim vazirligi
махсус таълим
bilan ishlash
o’rta ta’lim
fanlar fakulteti
Referat mavzu
Navoiy davlat
haqida umumiy
umumiy o’rta
Buxoro davlat
fanining predmeti
fizika matematika
malakasini oshirish
universiteti fizika
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
jizzax davlat
davlat sharqshunoslik