Jass studies atif indeksi / jass studies citation index not


The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Download 3.37 Mb.
bet264/437
Sana22.01.2017
Hajmi3.37 Mb.
1   ...   260   261   262   263   264   265   266   267   ...   437
The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 853-868, February 2013, Fransa.

AKARLI, Engin Deniz (1982), 1872–1916 Bütçeleri Işığında Osmanlı Maliyesinin Sıkıntıları, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Yayınları, İstanbul / ŞAHİN, Harun (2013), Osmanlı Bütçe Sisteminin Tekâmülü, 1839–1922 / Development Of Ottoman Budget System, 1839–1922, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 853-868, February 2013, Fransa.

ALTUNDAĞ, Şinasi (1947), “Osmanlı İmparatorluğu’nun Vergi Sistemi Hakkında Kısa Bir Araştırma”, AÜDTCFD, c.V, Sa.2, Ankara / ŞAHİN, Harun (2013), Osmanlı Bütçe Sisteminin Tekâmülü, 1839–1922 / Development Of Ottoman Budget System, 1839–1922, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 853-868, February 2013, Fransa.

BARKAN, Ömer Lütfi (1960), H. 954–955 (M.1547–1548) Malî Yılına Ait Bir Osmanlı Bütçesi, İFM, C.19. S.1-4’den ayrı basım, Sermet Matbaası, İstanbul / ŞAHİN, Harun (2013), Osmanlı Bütçe Sisteminin Tekâmülü, 1839–1922 / Development Of Ottoman Budget System, 1839–1922, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 853-868, February 2013, Fransa.

BARKAN, Ömer Lütfi (2000), Osmanlı Devleti’nin Sosyal ve Ekonomik Tarihi, Tetkikler-Makaleler, Cilt:1, İÜ Rektörlük Yayını No:4214, İF Yayını No:565, TİİTAM Yayını No:3, Yay. Haz.: Hüseyin Özdeğer, İstanbul / ŞAHİN, Harun (2013), Osmanlı Bütçe Sisteminin Tekâmülü, 1839–1922 / Development Of Ottoman Budget System, 1839–1922, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 853-868, February 2013, Fransa.

BARKAN, Ömer Lütfi (1955), “Osmanlı İmparatorluğu Bütçelerine Ait Notlar”, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Mecmuası, C. 17, No. 1–4, İstanbul / ŞAHİN, Harun (2013), Osmanlı Bütçe Sisteminin Tekâmülü, 1839–1922 / Development Of Ottoman Budget System, 1839–1922, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 853-868, February 2013, Fransa.

BDAGM (2000), Başbakanlık Osmanlı Arşivi Rehberi, Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı Yayın No:42, İkinci Baskı, İstanbul / ŞAHİN, Harun (2013), Osmanlı Bütçe Sisteminin Tekâmülü, 1839–1922 / Development Of Ottoman Budget System, 1839–1922, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 853-868, February 2013, Fransa.

FEYZİOĞLU, Bedi Necmeddin (1981), Nazari, Tatbiki, Mukayeseli Bütçe, 6. Baskı, Filiz Kitabevi, İstanbu / ŞAHİN, Harun (2013), Osmanlı Bütçe Sisteminin Tekâmülü, 1839–1922 / Development Of Ottoman Budget System, 1839–1922, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 853-868, February 2013, Fransa.

GENÇ, Mehmet  Özvar, Erol (2006), Osmanlı Maliyesi Kurumlar ve Bütçeler 1,2, Osmanlı Bankası Arşive ve Araştırma Merkezi, I. Baskı, İstanbul / ŞAHİN, Harun (2013), Osmanlı Bütçe Sisteminin Tekâmülü, 1839–1922 / Development Of Ottoman Budget System, 1839–1922, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 853-868, February 2013, Fransa.

GÜRAN, Tevfik (1989), Tanzîmat Döneminde Osmanlı Maliyesi: Bütçeler ve Hazine Hesapları (1841–1861), TTK Yayınları, Ankara / ŞAHİN, Harun (2013), Osmanlı Bütçe Sisteminin Tekâmülü, 1839–1922 / Development Of Ottoman Budget System, 1839–1922, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 853-868, February 2013, Fransa.

GÜRAN, Tevfik (1998), Tanzîmat Dönemi Osmanlı Maliyesi, İÜİF Mecmuası 60. Yıl Özel Sayısı, C. 49, İstanbul / ŞAHİN, Harun (2013), Osmanlı Bütçe Sisteminin Tekâmülü, 1839–1922 / Development Of Ottoman Budget System, 1839–1922, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 853-868, February 2013, Fransa.

GÜRAN, Tevfik (2003), Osmanlı Malî İstatistikler Bütçeler 1841–1918, DİE Yayını, Tarihi İstatistikler Dizisi, C.7, Ankara / ŞAHİN, Harun (2013), Osmanlı Bütçe Sisteminin Tekâmülü, 1839–1922 / Development Of Ottoman Budget System, 1839–1922, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 853-868, February 2013, Fransa.

İHSANOĞLU, Ekmeleddin (1994), Osmanlı Devleti ve Medeniyeti Tarihi, C.I, IRCICA, İstanbul / ŞAHİN, Harun (2013), Osmanlı Bütçe Sisteminin Tekâmülü, 1839–1922 / Development Of Ottoman Budget System, 1839–1922, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 853-868, February 2013, Fransa.

KARAMURSAL, Ziya (1940), Osmanlı Malî Tarihi Hakkında Tetkikler, TTK Yayını, VIII. Seri-No. 11, Ankara / ŞAHİN, Harun (2013), Osmanlı Bütçe Sisteminin Tekâmülü, 1839–1922 / Development Of Ottoman Budget System, 1839–1922, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 853-868, February 2013, Fransa.

KAZICI, Ziya (2005), Osmanlı’da Vergi Sistemi, Bilge Yayınları, İstanbul / ŞAHİN, Harun (2013), Osmanlı Bütçe Sisteminin Tekâmülü, 1839–1922 / Development Of Ottoman Budget System, 1839–1922, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 853-868, February 2013, Fransa.

KILIÇ, Selda (2002), “1855 Bütçe Nizamnamesi ve Uygulaması”, Türkler, C.16, Ankara / ŞAHİN, Harun (2013), Osmanlı Bütçe Sisteminin Tekâmülü, 1839–1922 / Development Of Ottoman Budget System, 1839–1922, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 853-868, February 2013, Fransa.

ÖNER, Erdoğan (2005), Osmanlı İmparatorluğu ve Cumhuriyet Döneminde Malî İdare, TC Maliye Bakanlığı APKKB Yayını No:2005/369, 2. Baskı, Ankara / ŞAHİN, Harun (2013), Osmanlı Bütçe Sisteminin Tekâmülü, 1839–1922 / Development Of Ottoman Budget System, 1839–1922, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 853-868, February 2013, Fransa.

PAKALIN, Mehmet Zeki (1977), Maliye Teşkilatı Tarihi (1442–1930), Maliye Bakanlığı Tetkik Kurulu Yayını No:1977–180/1, Ankara / ŞAHİN, Harun (2013), Osmanlı Bütçe Sisteminin Tekâmülü, 1839–1922 / Development Of Ottoman Budget System, 1839–1922, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 853-868, February 2013, Fransa

PAKALIN, Mehmet Zeki (1993), “Ruznamçe Maddesi”, Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü, MEB Yayınları, C.3, Ankara/ ŞAHİN, Harun (2013), Osmanlı Bütçe Sisteminin Tekâmülü, 1839–1922 / Development Of Ottoman Budget System, 1839–1922, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 853-868, February 2013, Fransa.

SAHİLLİOĞLU, Halil (1984), “1524–1525 Osmanlı Bütçesi”, İÜİFM, C.41, S.1–4, Eylül 1982-Ekim 1983, İstanbul / ŞAHİN, Harun (2013), Osmanlı Bütçe Sisteminin Tekâmülü, 1839–1922 / Development Of Ottoman Budget System, 1839–1922, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 853-868, February 2013, Fransa.

ŞENER, Abdüllatif (2007), Sona Doğru Osmanlı, Birleşik Kitabevi, Ankara / ŞAHİN, Harun (2013), Osmanlı Bütçe Sisteminin Tekâmülü, 1839–1922 / Development Of Ottoman Budget System, 1839–1922, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 853-868, February 2013, Fransa.

TABAKOĞLU, Ahmet (1986), Türk İktisat Tarihi, Dergâh Yayınları, Tarih Dizisi, İstanbul / ŞAHİN, Harun (2013), Osmanlı Bütçe Sisteminin Tekâmülü, 1839–1922 / Development Of Ottoman Budget System, 1839–1922, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 853-868, February 2013, Fransa.

TABAKOĞLU, Ahmet (1999), “Osmanlı Malî yapısının Ana Hatları”, Osmanlı, C. 3: İktisat, Yeni Türkiye Yayınları, Ankara / ŞAHİN, Harun (2013), Osmanlı Bütçe Sisteminin Tekâmülü, 1839–1922 / Development Of Ottoman Budget System, 1839–1922, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 853-868, February 2013, Fransa.

TABAKOĞLU, Ahmet (2002), “Klasik Dönemde Osmanlı Maliyesi”, Türkler, C.10, Ankara / ŞAHİN, Harun (2013), Osmanlı Bütçe Sisteminin Tekâmülü, 1839–1922 / Development Of Ottoman Budget System, 1839–1922, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 853-868, February 2013, Fransa.

TCMB (2003), 1917 Yılı Osmanlı Bütçeleri, Türkiye Cumhuriyeti Maliye Bakanlığı APKKB Yayını No: 2003/363, Ankara / ŞAHİN, Harun (2013), Osmanlı Bütçe Sisteminin Tekâmülü, 1839–1922 / Development Of Ottoman Budget System, 1839–1922, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 853-868, February 2013, Fransa.

UZUNÇARŞILI, İsmail Hakkı (1978), “Osmanlı Devleti Maliyesinin Kuruluşu ve Osmanlı Devleti İç Hazinesi”, Belleten, C.42, S. 165, Ocak / ŞAHİN, Harun (2013), Osmanlı Bütçe Sisteminin Tekâmülü, 1839–1922 / Development Of Ottoman Budget System, 1839–1922, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 853-868, February 2013, Fransa.

ALMEIDA, D. A. (2000). Survey of Mathematics Undergraduates’ Interaction with Proof: Some Implications for Mathematics Education, International Journal of Mathematical Education in Science and Technology, 31, 6, 869-890 / ŞENGÜL, Sare; GÜNER, Pınar (2013), Dnr Tabanlı Öğretime Göre Matematik Öğretmen Adaylarının İspat Şemalarının İncelenmesi / Investıgatıon Of Preservıce Mathematıcs Teachers’ Proof Schemes According To Dnr Based Instructıon, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 869-878, February 2013, Fransa.

ALMEIDA, D. (2003). Engendering Proof Attitudes: Can the Genesis of Mathematical Knowledge Teach Us Anything?. International Journal of Mathematical Education in Science and Technology, 34(4), 479–488 / ŞENGÜL, Sare; GÜNER, Pınar (2013), Dnr Tabanlı Öğretime Göre Matematik Öğretmen Adaylarının İspat Şemalarının İncelenmesi / Investıgatıon Of Preservıce Mathematıcs Teachers’ Proof Schemes According To Dnr Based Instructıon, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 869-878, February 2013, Fransa.

BAKI, A., İSKENDEROĞLU, T. & İSKENDEROĞLU M. (2009). Classroom Teacher Candidates’ Justifications’ for Their Solutions to Function Problems in Mathematics, 2009 College Teaching and Learning Conference, June, Prague, Czech Republic / ŞENGÜL, Sare; GÜNER, Pınar (2013), Dnr Tabanlı Öğretime Göre Matematik Öğretmen Adaylarının İspat Şemalarının İncelenmesi / Investıgatıon Of Preservıce Mathematıcs Teachers’ Proof Schemes According To Dnr Based Instructıon, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 869-878, February 2013, Fransa.

BALL, D.L., HOYLES, C., JAHNKE, H.N. & MOVSHOVITZ-HADAR, N. (2002). The Teaching of Proof. In L.I. Tatsien (Ed.). Proceedings of the International Congress of Mathematicians (Vol. III, pp. 907–920). Beijing: Higher Education Press / ŞENGÜL, Sare; GÜNER, Pınar (2013), Dnr Tabanlı Öğretime Göre Matematik Öğretmen Adaylarının İspat Şemalarının İncelenmesi / Investıgatıon Of Preservıce Mathematıcs Teachers’ Proof Schemes According To Dnr Based Instructıon, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 869-878, February 2013, Fransa.

COE, R. & RUTHVEN, K. (1994). Proof Practices and Constructs of Advanced Mathematics Students. British Educational Research Journal, 20(1), 41–54 / ŞENGÜL, Sare; GÜNER, Pınar (2013), Dnr Tabanlı Öğretime Göre Matematik Öğretmen Adaylarının İspat Şemalarının İncelenmesi / Investıgatıon Of Preservıce Mathematıcs Teachers’ Proof Schemes According To Dnr Based Instructıon, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 869-878, February 2013, Fransa.

DE VILLIERS, M. (1990). “The Role and Function of Proof with Sketchpad” Pythagoras, 24, 17-24 / ŞENGÜL, Sare; GÜNER, Pınar (2013), Dnr Tabanlı Öğretime Göre Matematik Öğretmen Adaylarının İspat Şemalarının İncelenmesi / Investıgatıon Of Preservıce Mathematıcs Teachers’ Proof Schemes According To Dnr Based Instructıon, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 869-878, February 2013, Fransa.

DOBOS, S., OCSKO, E. & VASARHELYI, E. (2001). Reference levels in School Mathematics Education in Europe http://emis.matem.unam.mx /projects/Ref/doc ems_ pdf/EMS_NATIONAL_PRESEN / ŞENGÜL, Sare; GÜNER, Pınar (2013), Dnr Tabanlı Öğretime Göre Matematik Öğretmen Adaylarının İspat Şemalarının İncelenmesi / Investıgatıon Of Preservıce Mathematıcs Teachers’ Proof Schemes According To Dnr Based Instructıon, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 869-878, February 2013, Fransa.

TATIONS/EMS_ HUNGARY.pdf adresinden 24.11.2011 tarihinde alınmıştır / ŞENGÜL, Sare; GÜNER, Pınar (2013), Dnr Tabanlı Öğretime Göre Matematik Öğretmen Adaylarının İspat Şemalarının İncelenmesi / Investıgatıon Of Preservıce Mathematıcs Teachers’ Proof Schemes According To Dnr Based Instructıon, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 869-878, February 2013, Fransa.

FLORES, A. (2002). How Do Children Know That What They Learn in Mathematics is True?, Teaching Children Mathematics, 8, 5, 269–274 / ŞENGÜL, Sare; GÜNER, Pınar (2013), Dnr Tabanlı Öğretime Göre Matematik Öğretmen Adaylarının İspat Şemalarının İncelenmesi / Investıgatıon Of Preservıce Mathematıcs Teachers’ Proof Schemes According To Dnr Based Instructıon, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 869-878, February 2013, Fransa.

FLORES, A. (2006). How Do Students Know What They Learn in Middle School Mathematics is True?, School Science and Mathematics, 106, 3, 124-132 / ŞENGÜL, Sare; GÜNER, Pınar (2013), Dnr Tabanlı Öğretime Göre Matematik Öğretmen Adaylarının İspat Şemalarının İncelenmesi / Investıgatıon Of Preservıce Mathematıcs Teachers’ Proof Schemes According To Dnr Based Instructıon, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 869-878, February 2013, Fransa.

GALINDO, E. (1998). Assessing Justification and Proof in Geometry Classes Taught Using Dynamic Software, The Mathematics Teacher, 91, 1, 76–82 / ŞENGÜL, Sare; GÜNER, Pınar (2013), Dnr Tabanlı Öğretime Göre Matematik Öğretmen Adaylarının İspat Şemalarının İncelenmesi / Investıgatıon Of Preservıce Mathematıcs Teachers’ Proof Schemes According To Dnr Based Instructıon, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 869-878, February 2013, Fransa.

GARNIER, R. & TAYLOR, J. (1997), 100% Mathematical Proof, John Wily&Sonsn Pub / ŞENGÜL, Sare; GÜNER, Pınar (2013), Dnr Tabanlı Öğretime Göre Matematik Öğretmen Adaylarının İspat Şemalarının İncelenmesi / Investıgatıon Of Preservıce Mathematıcs Teachers’ Proof Schemes According To Dnr Based Instructıon, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 869-878, February 2013, Fransa.

GALBRAITH, P. (1995). Mathematics as Reasoning, The Mathematics Teacher, 88, 5, 412–417 / ŞENGÜL, Sare; GÜNER, Pınar (2013), Dnr Tabanlı Öğretime Göre Matematik Öğretmen Adaylarının İspat Şemalarının İncelenmesi / Investıgatıon Of Preservıce Mathematıcs Teachers’ Proof Schemes According To Dnr Based Instructıon, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 869-878, February 2013, Fransa.

GÜLER, G. & DİKİCİ, R. (2012). Ortaöğretim Matematik Öğretmeni Adaylarının Matematiksel İspat Hakkındaki Görüşleri. Kastamonu Eğitim Dergisi 20 (2), 571-590 / ŞENGÜL, Sare; GÜNER, Pınar (2013), Dnr Tabanlı Öğretime Göre Matematik Öğretmen Adaylarının İspat Şemalarının İncelenmesi / Investıgatıon Of Preservıce Mathematıcs Teachers’ Proof Schemes According To Dnr Based Instructıon, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 869-878, February 2013, Fransa.

HANNA, G. (2000). Proof, Explanation and Exploration: An Overview, Educational Studies in Mathematics, 44, 5–23 / ŞENGÜL, Sare; GÜNER, Pınar (2013), Dnr Tabanlı Öğretime Göre Matematik Öğretmen Adaylarının İspat Şemalarının İncelenmesi / Investıgatıon Of Preservıce Mathematıcs Teachers’ Proof Schemes According To Dnr Based Instructıon, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 869-878, February 2013, Fransa.

HAREL, G. & SOWDER, L. (1998). Students’ Proof Schemes: Results from Exploratory Studies, In A. Schoenfeld, J. Kaput and E. Dubinsky (Eds.), Research in Collegiate Mathematics Education III, 234-283, Providence, RI, American Mathematical Society / ŞENGÜL, Sare; GÜNER, Pınar (2013), Dnr Tabanlı Öğretime Göre Matematik Öğretmen Adaylarının İspat Şemalarının İncelenmesi / Investıgatıon Of Preservıce Mathematıcs Teachers’ Proof Schemes According To Dnr Based Instructıon, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 869-878, February 2013, Fransa.

HAREL, G. & Sowder, L. (2007). Toward a Comprehensive Perspective of Proof, In F. Lester (Ed.), Handbook of Research on Teaching and Learning Mathemetics, 2, NCTM / ŞENGÜL, Sare; GÜNER, Pınar (2013), Dnr Tabanlı Öğretime Göre Matematik Öğretmen Adaylarının İspat Şemalarının İncelenmesi / Investıgatıon Of Preservıce Mathematıcs Teachers’ Proof Schemes According To Dnr Based Instructıon, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 869-878, February 2013, Fransa.

HAREL, G. (2008). DNR Perspective on Mathematics Curriculum and Instruction Part I: focus on proving. ZDM Mathematics Education, 40, 487-500 / ŞENGÜL, Sare; GÜNER, Pınar (2013), Dnr Tabanlı Öğretime Göre Matematik Öğretmen Adaylarının İspat Şemalarının İncelenmesi / Investıgatıon Of Preservıce Mathematıcs Teachers’ Proof Schemes According To Dnr Based Instructıon, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 869-878, February 2013, Fransa.

HART, E. W. (1994). Aconceptual Analysis of The Proof-Writing Performance of Expert and Novice Students in Elemantary Group Theory in J.J. Kaput and E. Dubinsky (eds.) / ŞENGÜL, Sare; GÜNER, Pınar (2013), Dnr Tabanlı Öğretime Göre Matematik Öğretmen Adaylarının İspat Şemalarının İncelenmesi / Investıgatıon Of Preservıce Mathematıcs Teachers’ Proof Schemes According To Dnr Based Instructıon, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 869-878, February 2013, Fransa.

HOUSMAN, D. & PORTER, M. (2003). Proof Schemes and Learning Strategies of Above Average Mathematics Students, Educational Studies in Mathematics, 53, 139–158 / ŞENGÜL, Sare; GÜNER, Pınar (2013), Dnr Tabanlı Öğretime Göre Matematik Öğretmen Adaylarının İspat Şemalarının İncelenmesi / Investıgatıon Of Preservıce Mathematıcs Teachers’ Proof Schemes According To Dnr Based Instructıon, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 869-878, February 2013, Fransa.

İSKENDEROĞLU, T. (2003). Farklı Sınıf Düzeylerindeki Öğrencilerin Matematik Problemlerini Kanıtlama Süreçeri, Yüksek Lisans Tezi, Abant İzzet Baysal Universitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bolu / ŞENGÜL, Sare; GÜNER, Pınar (2013), Dnr Tabanlı Öğretime Göre Matematik Öğretmen Adaylarının İspat Şemalarının İncelenmesi / Investıgatıon Of Preservıce Mathematıcs Teachers’ Proof Schemes According To Dnr Based Instructıon, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 869-878, February 2013, Fransa.

İSKENDEROĞLU, T. (2010). İlköğretim Matematik Öğretmeni Adaylarının Kanıtlamayla İlgili Görüşleri ve Kullandıkları Kanıt Şemaları. Doktora Tezi, Trabzon: KTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü / ŞENGÜL, Sare; GÜNER, Pınar (2013), Dnr Tabanlı Öğretime Göre Matematik Öğretmen Adaylarının İspat Şemalarının İncelenmesi / Investıgatıon Of Preservıce Mathematıcs Teachers’ Proof Schemes According To Dnr Based Instructıon, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 869-878, February 2013, Fransa.

JONES, K., (2000). The Student Experience of Mathematical Proof at University Level, International Journal of Mathematical Education in Science and Technology, 31, 1,53–60 / ŞENGÜL, Sare; GÜNER, Pınar (2013), Dnr Tabanlı Öğretime Göre Matematik Öğretmen Adaylarının İspat Şemalarının İncelenmesi / Investıgatıon Of Preservıce Mathematıcs Teachers’ Proof Schemes According To Dnr Based Instructıon, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 869-878, February 2013, Fransa.

KNAPP, J. & ZANDIEH, M. (2004). The Role of Examples in Student Proof Schemes, Psychology of Mathematics and Education of North America; 2004 Annual Meeting, Toronto, CA, 1-2 / ŞENGÜL, Sare; GÜNER, Pınar (2013), Dnr Tabanlı Öğretime Göre Matematik Öğretmen Adaylarının İspat Şemalarının İncelenmesi / Investıgatıon Of Preservıce Mathematıcs Teachers’ Proof Schemes According To Dnr Based Instructıon, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 869-878, February 2013, Fransa.

KNAPP, J.(2005). Learning to prove in order to prove to learn. [Online]:Retrieved on 16-April-2007 at URL: http://mathpost.asu.edu/~sjgm/issues/2005_spring/SJGM_ Knapp. Pdf / ŞENGÜL, Sare; GÜNER, Pınar (2013), Dnr Tabanlı Öğretime Göre Matematik Öğretmen Adaylarının İspat Şemalarının İncelenmesi / Investıgatıon Of Preservıce Mathematıcs Teachers’ Proof Schemes According To Dnr Based Instructıon, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 869-878, February 2013, Fransa.

KNUTH, E. J. (2002). Teachers’ Conceptions of Proof in the Context of Secondary School Mathematics, Journal of Mathematics Teacher Education, 5, 1, 61-88 / ŞENGÜL, Sare; GÜNER, Pınar (2013), Dnr Tabanlı Öğretime Göre Matematik Öğretmen Adaylarının İspat Şemalarının İncelenmesi / Investıgatıon Of Preservıce Mathematıcs Teachers’ Proof Schemes According To Dnr Based Instructıon,Download 3.37 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   260   261   262   263   264   265   266   267   ...   437
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
O’zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
davlat pedagogika
o’rta maxsus
axborot texnologiyalari
nomidagi toshkent
pedagogika instituti
texnologiyalari universiteti
navoiy nomidagi
samarqand davlat
guruh talabasi
ta’limi vazirligi
nomidagi samarqand
toshkent davlat
toshkent axborot
haqida tushuncha
Darsning maqsadi
xorazmiy nomidagi
Toshkent davlat
vazirligi toshkent
tashkil etish
Alisher navoiy
Ўзбекистон республикаси
rivojlantirish vazirligi
matematika fakulteti
pedagogika universiteti
таълим вазирлиги
sinflar uchun
Nizomiy nomidagi
tibbiyot akademiyasi
maxsus ta'lim
ta'lim vazirligi
махсус таълим
bilan ishlash
o’rta ta’lim
fanlar fakulteti
Referat mavzu
Navoiy davlat
haqida umumiy
umumiy o’rta
Buxoro davlat
fanining predmeti
fizika matematika
malakasini oshirish
universiteti fizika
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
jizzax davlat
davlat sharqshunoslik