Jass studies atif indeksi / jass studies citation index not


The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Download 3.37 Mb.
bet262/437
Sana22.01.2017
Hajmi3.37 Mb.
1   ...   258   259   260   261   262   263   264   265   ...   437
The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 2, p. 797‐818, February 2013, Fransa.

SARIKAYA, T. ve KHORSHID, L. (2009). Üniversite Öğrencilerinin Meslek Seçimini Etkileyen Etmenlerin İncelenmesi: Üniversite Öğrencilerinin Meslek Seçimi. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 7(2), 393‐423 / PEKKAYA, Mehmet; ÇOLAK, Nurdan (2013), Üniversite Öğrencilerinin Meslek Seçimini Etkileyen Faktörlerin Önem Derecelerinin Ahp İle Belirlenmesi / Determınıng The Prıorıtıes Of Ratıngs Vıa Ahp For The Factors That Effects In Choosıng Professıons For The Unıversıty Students, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 2, p. 797‐818, February 2013, Fransa.

SCHMOLDT, D.L., PETERSON, D.L. ve SMITH, R.L. (2001). The Analytic Hierarchy Process And Participatory Decision making, Proceedings, Decision Support, s. 129‐143, http://www.srs.fs.usda.gov/pubs/251, (Erişim Tarihi: 20.01.2012) / PEKKAYA, Mehmet; ÇOLAK, Nurdan (2013), Üniversite Öğrencilerinin Meslek Seçimini Etkileyen Faktörlerin Önem Derecelerinin Ahp İle Belirlenmesi / Determınıng The Prıorıtıes Of Ratıngs Vıa Ahp For The Factors That Effects In Choosıng Professıons For The Unıversıty Students, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 2, p. 797‐818, February 2013, Fransa.

TDK (2012). Türk Dil Kurumu, http://tdkterim.gov.tr, (Erişim Tarihi: 20.12.2012) / PEKKAYA, Mehmet; ÇOLAK, Nurdan (2013), Üniversite Öğrencilerinin Meslek Seçimini Etkileyen Faktörlerin Önem Derecelerinin Ahp İle Belirlenmesi / Determınıng The Prıorıtıes Of Ratıngs Vıa Ahp For The Factors That Effects In Choosıng Professıons For The Unıversıty Students, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 2, p. 797‐818, February 2013, Fransa.

VURUCU, F. (2010). Meslek Lisesi Öğrencilerinin Meslek Seçimi Yeterliliği ve Meslek Seçimini Etkileyen Faktörler, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul / PEKKAYA, Mehmet; ÇOLAK, Nurdan (2013), Üniversite Öğrencilerinin Meslek Seçimini Etkileyen Faktörlerin Önem Derecelerinin Ahp İle Belirlenmesi / Determınıng The Prıorıtıes Of Ratıngs Vıa Ahp For The Factors That Effects In Choosıng Professıons For The Unıversıty Students, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 2, p. 797‐818, February 2013, Fransa.

WEDLEY, W.C. (1993). Consistency Prediction for Incomplete AHP Matrices, Mathl. Comput. Modelling, 17(415), 151‐161 / PEKKAYA, Mehmet; ÇOLAK, Nurdan (2013), Üniversite Öğrencilerinin Meslek Seçimini Etkileyen Faktörlerin Önem Derecelerinin Ahp İle Belirlenmesi / Determınıng The Prıorıtıes Of Ratıngs Vıa Ahp For The Factors That Effects In Choosıng Professıons For The Unıversıty Students, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 2, p. 797‐818, February 2013, Fransa.

YARALIOĞLU, K. (2001). Performans Değerlendirmede Analitik Hiyerarşi Proses. DEÜ İİBF Dergisi, 16(1); 129‐142 / PEKKAYA, Mehmet; ÇOLAK, Nurdan (2013), Üniversite Öğrencilerinin Meslek Seçimini Etkileyen Faktörlerin Önem Derecelerinin Ahp İle Belirlenmesi / Determınıng The Prıorıtıes Of Ratıngs Vıa Ahp For The Factors That Effects In Choosıng Professıons For The Unıversıty Students, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 2, p. 797‐818, February 2013, Fransa.

YARALIOĞLU, K. (2010), Karar Verme Yöntemleri, Ankara: Detay Yayıncılık / PEKKAYA, Mehmet; ÇOLAK, Nurdan (2013), Üniversite Öğrencilerinin Meslek Seçimini Etkileyen Faktörlerin Önem Derecelerinin Ahp İle Belirlenmesi / Determınıng The Prıorıtıes Of Ratıngs Vıa Ahp For The Factors That Effects In Choosıng Professıons For The Unıversıty Students, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 2, p. 797‐818, February 2013, Fransa.

YELKEN, K. (2008). Orta Öğretim Son Sınıf Öğrencilerinin Üniversite Tercihlerini Ve Meslek Seçimini Etkileyen Faktörler: Sakarya İl Merkezi Örneği, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sakarya / PEKKAYA, Mehmet; ÇOLAK, Nurdan (2013), Üniversite Öğrencilerinin Meslek Seçimini Etkileyen Faktörlerin Önem Derecelerinin Ahp İle Belirlenmesi / Determınıng The Prıorıtıes Of Ratıngs Vıa Ahp For The Factors That Effects In Choosıng Professıons For The Unıversıty Students, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 2, p. 797‐818, February 2013, Fransa.

YILMAZ, H., Ö. ÜRE ve A. SÜRÜCÜ (1996); Rehberlik Ders Notları, Konya / PEKKAYA, Mehmet; ÇOLAK, Nurdan (2013), Üniversite Öğrencilerinin Meslek Seçimini Etkileyen Faktörlerin Önem Derecelerinin Ahp İle Belirlenmesi / Determınıng The Prıorıtıes Of Ratıngs Vıa Ahp For The Factors That Effects In Choosıng Professıons For The Unıversıty Students, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 2, p. 797‐818, February 2013, Fransa.

YILMAZ, İ.A., DURSUN, B., PEKTAŞ, K. ve ALTAY, A. (2012). Üniversite Öğrencilerinin Kariyer Seçimlerinin Demografik Özellikler Açısından İncelenmesi: Pınarhisar MYO Örneği,” Electronic Journal of Vocational Colleges, 2(2), 9‐21 / PEKKAYA, Mehmet; ÇOLAK, Nurdan (2013), Üniversite Öğrencilerinin Meslek Seçimini Etkileyen Faktörlerin Önem Derecelerinin Ahp İle Belirlenmesi / Determınıng The Prıorıtıes Of Ratıngs Vıa Ahp For The Factors That Effects In Choosıng Professıons For The Unıversıty Students, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 2, p. 797‐818, February 2013, Fransa.

YURDAKUL, M. ve İÇ, Y.T. (2003). Türk Otomotiv Firmalarının Performans Ölçümü ve Analizine Yönelik TOPSİS Yöntemini Kullanan Bir Örnek Çalışma, Gazi Üniv. Müh. Mim. Fak. Der., 18(1), 1‐18 / PEKKAYA, Mehmet; ÇOLAK, Nurdan (2013), Üniversite Öğrencilerinin Meslek Seçimini Etkileyen Faktörlerin Önem Derecelerinin Ahp İle Belirlenmesi / Determınıng The Prıorıtıes Of Ratıngs Vıa Ahp For The Factors That Effects In Choosıng Professıons For The Unıversıty Students, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 2, p. 797‐818, February 2013, Fransa.

ADORNO, T. W. (1975). Culture Industry Reconsidered. New German Critique (6), 12-19 / SOYSAL, Fikri (2013) Doğu Ve İslam Medeniyeti Musikisi Ve 21. Yüzyılda Popüler Kültür / Musıc Culture Of Islamıc Cıvılızatıon And Popular Culture In The 21st Century In Turkey, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 2, p. 819-829, February 2013, Fransa.

AKDENİZ, İ. (2003). Türk Musikisi'nde Enderun'un Yeri ve Önemi. Journal of Fine Arts Faculty (4), 63-67 / SOYSAL, Fikri (2013) Doğu Ve İslam Medeniyeti Musikisi Ve 21. Yüzyılda Popüler Kültür / Musıc Culture Of Islamıc Cıvılızatıon And Popular Culture In The 21st Century In Turkey, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 2, p. 819-829, February 2013, Fransa.

AYTAÇ, Ö. (2005). Kapitalizm ve Boş Zaman. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 6 (1), 1-22 / SOYSAL, Fikri (2013) Doğu Ve İslam Medeniyeti Musikisi Ve 21. Yüzyılda Popüler Kültür / Musıc Culture Of Islamıc Cıvılızatıon And Popular Culture In The 21st Century In Turkey, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 2, p. 819-829, February 2013, Fransa.

AYTAÇ, Ö. (2007). Kent Mekanlarının Sosyo-Kültürel Coğrafyası. Fırat University Journal of Social Science , 17 (2), 199-226 / SOYSAL, Fikri (2013) Doğu Ve İslam Medeniyeti Musikisi Ve 21. Yüzyılda Popüler Kültür / Musıc Culture Of Islamıc Cıvılızatıon And Popular Culture In The 21st Century In Turkey, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 2, p. 819-829, February 2013, Fransa.

BARKAN, Ö. L. (1942). İstila Devirlerinin Kolonizatör Türk Dervişleri ve Zaviyeler. Vakıflar Dergisi , II, 295-297 / SOYSAL, Fikri (2013) Doğu Ve İslam Medeniyeti Musikisi Ve 21. Yüzyılda Popüler Kültür / Musıc Culture Of Islamıc Cıvılızatıon And Popular Culture In The 21st Century In Turkey, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 2, p. 819-829, February 2013, Fransa.

BAYHAN, V. (2011). Tüketim Toplumunda Bireyin Ontolojik Mottosu ―Tüketiyorum Öyleyse Varım‖. Sosyoloji Konferansları Dergisi (Istanbul Journal of Sociological Research) (43), 221-248 / SOYSAL, Fikri (2013) Doğu Ve İslam Medeniyeti Musikisi Ve 21. Yüzyılda Popüler Kültür / Musıc Culture Of Islamıc Cıvılızatıon And Popular Culture In The 21st Century In Turkey, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 2, p. 819-829, February 2013, Fransa.

ERDOĞAN, İ. (2001). Popüler Kültürde Gasp ve Popülerin Gayrimeşruluğu. Doğu-Batı Dergisi, Popüler Kültür Özel Sayısı (15), 65-104 / SOYSAL, Fikri (2013) Doğu Ve İslam Medeniyeti Musikisi Ve 21. Yüzyılda Popüler Kültür / Musıc Culture Of Islamıc Cıvılızatıon And Popular Culture In The 21st Century In Turkey, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 2, p. 819-829, February 2013, Fransa.

ERDOĞAN, İ., İŞLER, E. K., & TAMER, A. (2006). Popüler Kültür ve Türkiye. M. Zencirkıran içinde, Dünden Bugüne Türkiyenin Toplumsal Yapısı. Ankara: Nova Yayınları / SOYSAL, Fikri (2013) Doğu Ve İslam Medeniyeti Musikisi Ve 21. Yüzyılda Popüler Kültür / Musıc Culture Of Islamıc Cıvılızatıon And Popular Culture In The 21st Century In Turkey, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 2, p. 819-829, February 2013, Fransa.

GAZIMIHAL, M. R. (2006). Anadolu Türküleri ve Musiki İstikbalimiz. İstanbul: Ötüken / SOYSAL, Fikri (2013) Doğu Ve İslam Medeniyeti Musikisi Ve 21. Yüzyılda Popüler Kültür / Musıc Culture Of Islamıc Cıvılızatıon And Popular Culture In The 21st Century In Turkey, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 2, p. 819-829, February 2013, Fransa.

KARATAŞ, Ö. S. (2008). Klasik Türk Musikisi Eğitimi Konusunda İstanbul. Journal of Graduate School of Social Sciences , 11 (1), 115-119 / SOYSAL, Fikri (2013) Doğu Ve İslam Medeniyeti Musikisi Ve 21. Yüzyılda Popüler Kültür / Musıc Culture Of Islamıc Cıvılızatıon And Popular Culture In The 21st Century In Turkey, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 2, p. 819-829, February 2013, Fransa.

KAYA, Y. (2012). The Music Revolution as Signs of Radical Modernization in the Early Turkish Republic. History Studies, International Journal of History , 4 (1), 279-298 / SOYSAL, Fikri (2013) Doğu Ve İslam Medeniyeti Musikisi Ve 21. Yüzyılda Popüler Kültür / Musıc Culture Of Islamıc Cıvılızatıon And Popular Culture In The 21st Century In Turkey, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 2, p. 819-829, February 2013, Fransa.

ÖKSÜZOĞLU, O., & ÖZKAN, M. M. (2010). Şanlıurfa Mevlevihanesi ve Şanlıurfa Mevlevihane'sinde Yapılan Dini Musiki İcralarının La Dini Musiki İcralarına Yansıması. Dünyada Mevlana İzleri - Bildiriler (s. 395-411). SÜMAM Yayınları:5 / Bildiriler Serisi: 2. / SOYSAL, Fikri (2013) Doğu Ve İslam Medeniyeti Musikisi Ve 21. Yüzyılda Popüler Kültür / Musıc Culture Of Islamıc Cıvılızatıon And Popular Culture In The 21st Century In Turkey, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 2, p. 819-829, February 2013, Fransa.

ÖTKEN, N., & KIZMAZ, İ. (2012). Bir halk oyununun popülerleşmesi; endüstrinin yeni ürünü ―Kolbastı‖. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi , 9 (1), 484-495 / SOYSAL, Fikri (2013) Doğu Ve İslam Medeniyeti Musikisi Ve 21. Yüzyılda Popüler Kültür / Musıc Culture Of Islamıc Cıvılızatıon And Popular Culture In The 21st Century In Turkey, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 2, p. 819-829, February 2013, Fransa.

ÖZALP, N. (2000). Türk Musikisi Tarihi I. İstanbul: MEB / SOYSAL, Fikri (2013) Doğu Ve İslam Medeniyeti Musikisi Ve 21. Yüzyılda Popüler Kültür / Musıc Culture Of Islamıc Cıvılızatıon And Popular Culture In The 21st Century In Turkey, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 2, p. 819-829, February 2013, Fransa.

ÖZCAN, N. (2001b). Türk Din Musikisi Ders Notları. İstanbul / SOYSAL, Fikri (2013) Doğu Ve İslam Medeniyeti Musikisi Ve 21. Yüzyılda Popüler Kültür / Musıc Culture Of Islamıc Cıvılızatıon And Popular Culture In The 21st Century In Turkey, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 2, p. 819-829, February 2013, Fransa.

ÖZCAN, N. (2001a). Türk Musikisi Tarihi. İstanbul: M.Ü. İ.Fakültesi Basılmamış Ders Notları / SOYSAL, Fikri (2013) Doğu Ve İslam Medeniyeti Musikisi Ve 21. Yüzyılda Popüler Kültür / Musıc Culture Of Islamıc Cıvılızatıon And Popular Culture In The 21st Century In Turkey, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 2, p. 819-829, February 2013, Fransa.

PARİKH, M. (1999). The Music Industry in the Digital World: Waves of Changes. New York: Institute for Technology & Enterprise / SOYSAL, Fikri (2013) Doğu Ve İslam Medeniyeti Musikisi Ve 21. Yüzyılda Popüler Kültür / Musıc Culture Of Islamıc Cıvılızatıon And Popular Culture In The 21st Century In Turkey, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 2, p. 819-829, February 2013, Fransa.

ŞAHİN, M., & DUMAN, R. (2008). Cumhuriyetin Yapılanma Sürecinde Müzik Eğitimi. ÇTTAD , 7 (16-17), 259-272 / SOYSAL, Fikri (2013) Doğu Ve İslam Medeniyeti Musikisi Ve 21. Yüzyılda Popüler Kültür / Musıc Culture Of Islamıc Cıvılızatıon And Popular Culture In The 21st Century In Turkey, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 2, p. 819-829, February 2013, Fransa.

SƏFƏROVA, Z. (2006). Azerbaycan Musiki İlmi; XIII-XX Asırlar. Bakü: Azerneşr / SOYSAL, Fikri (2013) Doğu Ve İslam Medeniyeti Musikisi Ve 21. Yüzyılda Popüler Kültür / Musıc Culture Of Islamıc Cıvılızatıon And Popular Culture In The 21st Century In Turkey, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 2, p. 819-829, February 2013, Fransa.

SƏFƏROVA, Z. (2006). Kitabül-Ədvar Musiqidə Dairələrlə Tanış Olmaq Üçün Müxtəser Məlumat Kitabı. (M. Payızov, Çev.) Bakü: ġərq – Qərb / SOYSAL, Fikri (2013) Doğu Ve İslam Medeniyeti Musikisi Ve 21. Yüzyılda Popüler Kültür / Musıc Culture Of Islamıc Cıvılızatıon And Popular Culture In The 21st Century In Turkey, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 2, p. 819-829, February 2013, Fransa.

SELÇUK, G. (2011). Postmodern Söylem ve Popüler Kültür Kavramının Semantik Dönüşümü. Journal of Yasar University , 23 (6), 3645-3659. / SOYSAL, Fikri (2013) Doğu Ve İslam Medeniyeti Musikisi Ve 21. Yüzyılda Popüler Kültür / Musıc Culture Of Islamıc Cıvılızatıon And Popular Culture In The 21st Century In Turkey, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 2, p. 819-829, February 2013, Fransa.

SEZİKLİ, U. (2007). Abdülkâdir Merâgî ve Câmiu'l-Elhân'ı. İstanbul: MÜSBE Yayınlanmamış Doktora Tezi / SOYSAL, Fikri (2013) Doğu Ve İslam Medeniyeti Musikisi Ve 21. Yüzyılda Popüler Kültür / Musıc Culture Of Islamıc Cıvılızatıon And Popular Culture In The 21st Century In Turkey, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 2, p. 819-829, February 2013, Fransa.

SOYSAL, F. (2012g). Erken Çocukluk Dönemi Müzik Eğitimi (Musical Education in the Early Childhood Period ). The Journal of Academic Social Science Studies, Doi numbersı: http://dx.doi.org/10.9761/jasss_81. , 5 (3), 205-221 / SOYSAL, Fikri (2013) Doğu Ve İslam Medeniyeti Musikisi Ve 21. Yüzyılda Popüler Kültür / Musıc Culture Of Islamıc Cıvılızatıon And Popular Culture In The 21st Century In Turkey, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 2, p. 819-829, February 2013, Fransa.

SOYSAL, F. (2012c). Listening to Foreign (Popular) Music: Research on the Music Preferences of 11-13 Group Children in Turkey. Review of Higher Education and Self-Learning (RHESL) , 5 (16), 78-90 / SOYSAL, Fikri (2013) Doğu Ve İslam Medeniyeti Musikisi Ve 21. Yüzyılda Popüler Kültür / Musıc Culture Of Islamıc Cıvılızatıon And Popular Culture In The 21st Century In Turkey, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 2, p. 819-829, February 2013, Fransa.

SOYSAL, F. (2012b). Rast Muğam Formu Şubelerini Oluşturan Guşeler. Uluslararası Müzik Araştırmaları Sempozyumu "Müzik ve Kültürel Doku" (s. 60). Trabzon: KTÜ / SOYSAL, Fikri (2013) Doğu Ve İslam Medeniyeti Musikisi Ve 21. Yüzyılda Popüler Kültür / Musıc Culture Of Islamıc Cıvılızatıon And Popular Culture In The 21st Century In Turkey, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 2, p. 819-829, February 2013, Fransa.

SOYSAL, F. (2012e). Rast Muğamı Çerçevesinde Azerbaycan Muğam Kavramı. Diyarbakır, ISBN: 978-605-86673-1-0: FS Yayıncılık / SOYSAL, Fikri (2013) Doğu Ve İslam Medeniyeti Musikisi Ve 21. Yüzyılda Popüler Kültür / Musıc Culture Of Islamıc Cıvılızatıon And Popular Culture In The 21st Century In Turkey, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 2, p. 819-829, February 2013, Fransa.

SOYSAL, F. (2012h). Tarihi Olaylar Işığında Rumeli Olay Türküleri. Diyarbakır, ISBN:978-605-86673-2-7: FS Yayıncılık / SOYSAL, Fikri (2013) Doğu Ve İslam Medeniyeti Musikisi Ve 21. Yüzyılda Popüler Kültür / Musıc Culture Of Islamıc Cıvılızatıon And Popular Culture In The 21st Century In Turkey, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 2, p. 819-829, February 2013, Fransa.

SOYSAL, F. (2011). Teaching Music Theory in an Effective and Amusing Way. Intellectbase Consortium, International Handbook of Academic Research and Teaching (IHART). 20, s. 477-486. Las Vegas, USA: Intellectbase Consortium / SOYSAL, Fikri (2013) Doğu Ve İslam Medeniyeti Musikisi Ve 21. Yüzyılda Popüler Kültür / Musıc Culture Of Islamıc Cıvılızatıon And Popular Culture In The 21st Century In Turkey, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 2, p. 819-829, February 2013, Fransa.

SOYSAL, F. (2012a). Teaching Music Theory in an Effective and Amusing Way: An Approach to Teach Music Theory by Painting. Review of Higher Education and Self-Learning – RHESL , 5 (14), 36-47 / SOYSAL, Fikri (2013) Doğu Ve İslam Medeniyeti Musikisi Ve 21. Yüzyılda Popüler Kültür / Musıc Culture Of Islamıc Cıvılızatıon And Popular Culture In The 21st Century In Turkey, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 2, p. 819-829, February 2013, Fransa.

TEKİNALP, ġ. (2005). Küreselleşen Dünyanın Bunalımı: Çokkültürlülük. Journal of Istanbul Kültür University , 75-87 / SOYSAL, Fikri (2013) Doğu Ve İslam Medeniyeti Musikisi Ve 21. Yüzyılda Popüler Kültür / Musıc Culture Of Islamıc Cıvılızatıon And Popular Culture In The 21st Century In Turkey, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 2, p. 819-829, February 2013, Fransa.

TOKER, H. (2012). Sultan Abdülaziz Dönemi'nde Osmanlı Sarayında Musiki. İstanbul: Basılmamış, Marmara Üniversitesi, SBE Doktora Tezi / SOYSAL, Fikri (2013) Doğu Ve İslam Medeniyeti Musikisi Ve 21. Yüzyılda Popüler Kültür / Musıc Culture Of Islamıc Cıvılızatıon And Popular Culture In The 21st Century In Turkey, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 2, p. 819-829, February 2013, Fransa.

TURABĠ, A. H. (1996). el-Kindi’nin Mûsiki Risâleleri. İstanbul: MÜSBE Basılmamış Yüksek Lisans Tezi / SOYSAL, Fikri (2013) Doğu Ve İslam Medeniyeti Musikisi Ve 21. Yüzyılda Popüler Kültür / Musıc Culture Of Islamıc Cıvılızatıon And Popular Culture In The 21st Century In Turkey, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 2, p. 819-829, February 2013, Fransa.

TURABİ, A. H. (2007). Fârâbî ve Mûsikî. Bilim ve Ütopya (154), 34-36 / SOYSAL, Fikri (2013) Doğu Ve İslam Medeniyeti Musikisi Ve 21. Yüzyılda Popüler Kültür / Musıc Culture Of Islamıc Cıvılızatıon And Popular Culture In The 21st Century In Turkey, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 2, p. 819-829, February 2013, Fransa.

TURABİ, A. H. (2005). Fârâbî'nin Mûsikî Alanındaki Görüşleri ve Eserleri. Uluslararası Fârâbî Sempozyumu Bildirileri (s. 47-63). Ankara: Elis Yayınları / SOYSAL, Fikri (2013) Doğu Ve İslam Medeniyeti Musikisi Ve 21. Yüzyılda Popüler Kültür / Musıc Culture Of Islamıc Cıvılızatıon And Popular Culture In The 21st Century In Turkey, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 2, p. 819-829, February 2013, Fransa.

TURABİ, A. H. (2004). İbn Sînâ: Mûsikî. İstanbul: Litera Yayıncılık / SOYSAL, Fikri (2013) Doğu Ve İslam Medeniyeti Musikisi Ve 21. Yüzyılda Popüler Kültür / Musıc Culture Of Islamıc Cıvılızatıon And Popular Culture In The 21st Century In Turkey, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 2, p. 819-829, February 2013, Fransa.

ULUDAĞ, S. (1992). İslam Açısından Musiki ve Sema. Bursa: Dergah Yayınları / SOYSAL, Fikri (2013) Doğu Ve İslam Medeniyeti Musikisi Ve 21. Yüzyılda Popüler Kültür / Musıc Culture Of Islamıc Cıvılızatıon And Popular Culture In The 21st Century In Turkey, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 2, p. 819-829, February 2013, Fransa.

UYGUN, M. N. (1999). Safiyyüddin Abdülmü'min Urmevî ve Kitâbü'l-Edvârı. İstanbul: Kubbealtı Neşriyatı / SOYSAL, Fikri (2013) Doğu Ve İslam Medeniyeti Musikisi Ve 21. Yüzyılda Popüler Kültür / Musıc Culture Of Islamıc Cıvılızatıon And Popular Culture In The 21st Century In Turkey, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 2, p. 819-829, February 2013, Fransa.

WILLIAMS, R. (1985). A Vocabulary of Culture and Society. New York: Oxford University Press / SOYSAL, Fikri (2013) Doğu Ve İslam Medeniyeti Musikisi Ve 21. Yüzyılda Popüler Kültür / Musıc Culture Of Islamıc Cıvılızatıon And Popular Culture In The 21st Century In Turkey, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 2, p. 819-829, February 2013, Fransa.

YARMAN, O. (2010). Alaturka Müziğin Yasaklanmasında Atatürk: Belgeler Zemininde Bir Çözümleme. Ocak 22, 2012 tarihinde ozanyarman: www.ozanyarman.com adresinden alındı / SOYSAL, Fikri (2013) Doğu Ve İslam Medeniyeti Musikisi Ve 21. Yüzyılda Popüler Kültür / Musıc Culture Of Islamıc Cıvılızatıon And Popular Culture In The 21st Century In Turkey,Download 3.37 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   258   259   260   261   262   263   264   265   ...   437
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
O’zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
davlat pedagogika
o’rta maxsus
axborot texnologiyalari
nomidagi toshkent
pedagogika instituti
texnologiyalari universiteti
navoiy nomidagi
samarqand davlat
guruh talabasi
ta’limi vazirligi
nomidagi samarqand
toshkent davlat
toshkent axborot
haqida tushuncha
Darsning maqsadi
xorazmiy nomidagi
Toshkent davlat
vazirligi toshkent
tashkil etish
Alisher navoiy
Ўзбекистон республикаси
rivojlantirish vazirligi
matematika fakulteti
pedagogika universiteti
таълим вазирлиги
sinflar uchun
Nizomiy nomidagi
tibbiyot akademiyasi
maxsus ta'lim
ta'lim vazirligi
махсус таълим
bilan ishlash
o’rta ta’lim
fanlar fakulteti
Referat mavzu
Navoiy davlat
haqida umumiy
umumiy o’rta
Buxoro davlat
fanining predmeti
fizika matematika
malakasini oshirish
universiteti fizika
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
jizzax davlat
davlat sharqshunoslik