Jass studies atif indeksi / jass studies citation index not


The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Download 3.37 Mb.
bet259/437
Sana22.01.2017
Hajmi3.37 Mb.
1   ...   255   256   257   258   259   260   261   262   ...   437
The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 2, p. 731-746, February 2013, Fransa.

SPESIER, E. A., (1969a), “Creation of Man by the Mother Goddess”, Ancient Near Eastern Texts Relating to the Old Testament, Edited by James B. Pritchard, Princeton-NewJersey, 99-100 / KIYMET, Kurtuluş (2013), Hititler’de Bir Tufan Öyküsü: Atra(M)Haši / A Story Of The Flood In The Hıttıtes: Atra(M)Hašı, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 2, p. 731-746, February 2013, Fransa.

SPESIER, E. A., (1969b), “Atrahasis”, Ancient Near Eastern Texts Relating to the Old Testament, Edited by James B. Pritchard, Princeton-New Jersey, 104-106 / KIYMET, Kurtuluş (2013), Hititler’de Bir Tufan Öyküsü: Atra(M)Haši / A Story Of The Flood In The Hıttıtes: Atra(M)Hašı, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 2, p. 731-746, February 2013, Fransa.

TIGGAY, Jeffrey H., (2002), The Evolution of the Gilgamesh Epic, Wauconda / KIYMET, Kurtuluş (2013), Hititler’de Bir Tufan Öyküsü: Atra(M)Haši / A Story Of The Flood In The Hıttıtes: Atra(M)Hašı, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 2, p. 731-746, February 2013, Fransa.

WILHELM, Gernot, (1989), The Hurrians, Warminster / KIYMET, Kurtuluş (2013), Hititler’de Bir Tufan Öyküsü: Atra(M)Haši / A Story Of The Flood In The Hıttıtes: Atra(M)Hašı, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 2, p. 731-746, February 2013, Fransa.

BAŞAR, H. (1996). Sınıf Yönetimi, Ankara: MEB Yayınları / ONUR SEZER, Gönül; SADİOĞLU, Ömür (2013), Öğretmen Adaylarının Uygulama Okullarında Gözlemledikleri Sınıfa Uygun Olmayan Öğrenci Davranışları Ve Bu Davranışlara İlişkin Öğretmenlerin Kullandıkları Çözüm Stratejileri / Student Behavıors Inapproprıate For The Classroom That Teacher Candıdates Observe At Teachıng Practıce Schools And Solutıon Strategıes That Teachers Use Related To These Behavıors, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 747-763, February 2013, Fransa.

BAŞARAN, İ. E. (1996). Eğitim Yönetimi, Ankara: Yargı Matbaası / ONUR SEZER, Gönül; SADİOĞLU, Ömür (2013), Öğretmen Adaylarının Uygulama Okullarında Gözlemledikleri Sınıfa Uygun Olmayan Öğrenci Davranışları Ve Bu Davranışlara İlişkin Öğretmenlerin Kullandıkları Çözüm Stratejileri / Student Behavıors Inapproprıate For The Classroom That Teacher Candıdates Observe At Teachıng Practıce Schools And Solutıon Strategıes That Teachers Use Related To These Behavıors, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 747-763, February 2013, Fransa.

KARP, E.(2002). Sınıf Yönetimi, Ankara: Pegem A Yayıncılık / ONUR SEZER, Gönül; SADİOĞLU, Ömür (2013), Öğretmen Adaylarının Uygulama Okullarında Gözlemledikleri Sınıfa Uygun Olmayan Öğrenci Davranışları Ve Bu Davranışlara İlişkin Öğretmenlerin Kullandıkları Çözüm Stratejileri / Student Behavıors Inapproprıate For The Classroom That Teacher Candıdates Observe At Teachıng Practıce Schools And Solutıon Strategıes That Teachers Use Related To These Behavıors, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 747-763, February 2013, Fransa.

KESKİN, M. A.(2002). Sınıf Öğretmenlerinin Karşılaştıkları İstenmeyen Öğrenci Davranışları Ve Kullandıkları Baş Etme Yolları.‛ Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü / ONUR SEZER, Gönül; SADİOĞLU, Ömür (2013), Öğretmen Adaylarının Uygulama Okullarında Gözlemledikleri Sınıfa Uygun Olmayan Öğrenci Davranışları Ve Bu Davranışlara İlişkin Öğretmenlerin Kullandıkları Çözüm Stratejileri / Student Behavıors Inapproprıate For The Classroom That Teacher Candıdates Observe At Teachıng Practıce Schools And Solutıon Strategıes That Teachers Use Related To These Behavıors, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 747-763, February 2013, Fransa.

KÜÇÜKAHMET, L. (2003). Sınıf Yönetimi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım / ONUR SEZER, Gönül; SADİOĞLU, Ömür (2013), Öğretmen Adaylarının Uygulama Okullarında Gözlemledikleri Sınıfa Uygun Olmayan Öğrenci Davranışları Ve Bu Davranışlara İlişkin Öğretmenlerin Kullandıkları Çözüm Stratejileri / Student Behavıors Inapproprıate For The Classroom That Teacher Candıdates Observe At Teachıng Practıce Schools And Solutıon Strategıes That Teachers Use Related To These Behavıors, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 747-763, February 2013, Fransa.

KORKMAZ, S. (2002). İstenmeyen Davranışların Önlenmesi. (Edit.: Kaya Zeki) Sınıf Yönetimi. Ankara: Pegem Yayıncılık / ONUR SEZER, Gönül; SADİOĞLU, Ömür (2013), Öğretmen Adaylarının Uygulama Okullarında Gözlemledikleri Sınıfa Uygun Olmayan Öğrenci Davranışları Ve Bu Davranışlara İlişkin Öğretmenlerin Kullandıkları Çözüm Stratejileri / Student Behavıors Inapproprıate For The Classroom That Teacher Candıdates Observe At Teachıng Practıce Schools And Solutıon Strategıes That Teachers Use Related To These Behavıors, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 747-763, February 2013, Fransa.

OKUTAN, M.(2001). Sınıf Yönetimi. Eğitim Bilimleri. 4–11 / ONUR SEZER, Gönül; SADİOĞLU, Ömür (2013), Öğretmen Adaylarının Uygulama Okullarında Gözlemledikleri Sınıfa Uygun Olmayan Öğrenci Davranışları Ve Bu Davranışlara İlişkin Öğretmenlerin Kullandıkları Çözüm Stratejileri / Student Behavıors Inapproprıate For The Classroom That Teacher Candıdates Observe At Teachıng Practıce Schools And Solutıon Strategıes That Teachers Use Related To These Behavıors, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 747-763, February 2013, Fransa.

ÖZTÜRK, N. (2001). Sınıf Öğretmenlerinin İstenmeyen Öğrenci Davranışlarına İlişkin Görüşleri. Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi, Ankara Hacettepe Üniversitesi / ONUR SEZER, Gönül; SADİOĞLU, Ömür (2013), Öğretmen Adaylarının Uygulama Okullarında Gözlemledikleri Sınıfa Uygun Olmayan Öğrenci Davranışları Ve Bu Davranışlara İlişkin Öğretmenlerin Kullandıkları Çözüm Stratejileri / Student Behavıors Inapproprıate For The Classroom That Teacher Candıdates Observe At Teachıng Practıce Schools And Solutıon Strategıes That Teachers Use Related To These Behavıors, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 747-763, February 2013, Fransa.

ÖZYÜREK, M. (2001). Sınıf Yönetimi. Ankara: Karatepe Yayınları / ONUR SEZER, Gönül; SADİOĞLU, Ömür (2013), Öğretmen Adaylarının Uygulama Okullarında Gözlemledikleri Sınıfa Uygun Olmayan Öğrenci Davranışları Ve Bu Davranışlara İlişkin Öğretmenlerin Kullandıkları Çözüm Stratejileri / Student Behavıors Inapproprıate For The Classroom That Teacher Candıdates Observe At Teachıng Practıce Schools And Solutıon Strategıes That Teachers Use Related To These Behavıors, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 747-763, February 2013, Fransa.

SARITAŞ, Mustafa (2000). Sınıf Yönetimi Ve Disiplinle İlgili Kurallar Geliştirme Ve Uygulama,‛ (Edit.: Leyla Küçükahmet) Sınıf Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım / ONUR SEZER, Gönül; SADİOĞLU, Ömür (2013), Öğretmen Adaylarının Uygulama Okullarında Gözlemledikleri Sınıfa Uygun Olmayan Öğrenci Davranışları Ve Bu Davranışlara İlişkin Öğretmenlerin Kullandıkları Çözüm Stratejileri / Student Behavıors Inapproprıate For The Classroom That Teacher Candıdates Observe At Teachıng Practıce Schools And Solutıon Strategıes That Teachers Use Related To These Behavıors, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 747-763, February 2013, Fransa.

SAYIN, N. (2001). Sınıf Öğretmenlerinin Karşılaştıkları İstenmeyen Öğrenci Davranışları Ve Bu Davranışların Nedenlerine İlişkin Görüşleri İle İstenmeyen Davranışları Önleme Yöntemleri. Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi. Eskişehir Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü / ONUR SEZER, Gönül; SADİOĞLU, Ömür (2013), Öğretmen Adaylarının Uygulama Okullarında Gözlemledikleri Sınıfa Uygun Olmayan Öğrenci Davranışları Ve Bu Davranışlara İlişkin Öğretmenlerin Kullandıkları Çözüm Stratejileri / Student Behavıors Inapproprıate For The Classroom That Teacher Candıdates Observe At Teachıng Practıce Schools And Solutıon Strategıes That Teachers Use Related To These Behavıors, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 747-763, February 2013, Fransa.

TERTEMİZ, N.(2000). Sınıf Yönetimi Ve Disiplin (Edit.: Leyla Küçükahmet) Sınıf Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım / ONUR SEZER, Gönül; SADİOĞLU, Ömür (2013), Öğretmen Adaylarının Uygulama Okullarında Gözlemledikleri Sınıfa Uygun Olmayan Öğrenci Davranışları Ve Bu Davranışlara İlişkin Öğretmenlerin Kullandıkları Çözüm Stratejileri / Student Behavıors Inapproprıate For The Classroom That Teacher Candıdates Observe At Teachıng Practıce Schools And Solutıon Strategıes That Teachers Use Related To These Behavıors, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 747-763, February 2013, Fransa.

TURAN, S. (2004). Yönetimle İlgili Temel Teori Ve Yaklaşımlar,‛ ( Edit.: Şişman Mehmet, Turan Selahattin) Sınıf Yönetimi. Ankara: Pegem A Yayıncılık, 2004. Ygt, Birol, ‚Sınıfta Disiplin Ve Öğrenci Davranışlarının Yönetimi,‛( Edit.:Şişman Mehmet, Turan Selahattin) Sınıf Yönetimi. Ankara: Pegem A Yayıncılık / ONUR SEZER, Gönül; SADİOĞLU, Ömür (2013), Öğretmen Adaylarının Uygulama Okullarında Gözlemledikleri Sınıfa Uygun Olmayan Öğrenci Davranışları Ve Bu Davranışlara İlişkin Öğretmenlerin Kullandıkları Çözüm Stratejileri / Student Behavıors Inapproprıate For The Classroom That Teacher Candıdates Observe At Teachıng Practıce Schools And Solutıon Strategıes That Teachers Use Related To These Behavıors, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 747-763, February 2013, Fransa.

TÜRNÜKLÜ, A. (2000). İlköğretimde Sınıf Düzeni. Yaşadıkça Eğitim. 65. 36–40 / ONUR SEZER, Gönül; SADİOĞLU, Ömür (2013), Öğretmen Adaylarının Uygulama Okullarında Gözlemledikleri Sınıfa Uygun Olmayan Öğrenci Davranışları Ve Bu Davranışlara İlişkin Öğretmenlerin Kullandıkları Çözüm Stratejileri / Student Behavıors Inapproprıate For The Classroom That Teacher Candıdates Observe At Teachıng Practıce Schools And Solutıon Strategıes That Teachers Use Related To These Behavıors, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 747-763, February 2013, Fransa.

TÜRNÜKLÜ, A., YILDIZ V., BARIŞ B. (2001) İlköğretim Okullarında Öğretmenlerin Sınıflarında Karşılaştıkları Öğrencilerin Davranışları Ve Bu Davranışların Öğretmenleri Rahatsız Etme Düzeyi. Eğitim Bilimleri. 1–14 / ONUR SEZER, Gönül; SADİOĞLU, Ömür (2013), Öğretmen Adaylarının Uygulama Okullarında Gözlemledikleri Sınıfa Uygun Olmayan Öğrenci Davranışları Ve Bu Davranışlara İlişkin Öğretmenlerin Kullandıkları Çözüm Stratejileri / Student Behavıors Inapproprıate For The Classroom That Teacher Candıdates Observe At Teachıng Practıce Schools And Solutıon Strategıes That Teachers Use Related To These Behavıors, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 747-763, February 2013, Fransa.

TÜRNÜKLÜ, A., YILDIZ V., ZORALOĞLU R. Y.(2001). İlköğretim Okullarında Çalışan Öğretmenlerin Sorunlu Davranışlarıyla Başa Çıkma Stratejileri, Eğitim Bilimleri. 1–14 / ONUR SEZER, Gönül; SADİOĞLU, Ömür (2013), Öğretmen Adaylarının Uygulama Okullarında Gözlemledikleri Sınıfa Uygun Olmayan Öğrenci Davranışları Ve Bu Davranışlara İlişkin Öğretmenlerin Kullandıkları Çözüm Stratejileri / Student Behavıors Inapproprıate For The Classroom That Teacher Candıdates Observe At Teachıng Practıce Schools And Solutıon Strategıes That Teachers Use Related To These Behavıors, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 747-763, February 2013, Fransa.

BCA, Fon Kodu:03001, Kutu No:62, Dosya No:385, Belge No:2. / ÖZKAN, Ali (2013), Enosis, Kanlı Noel Olayı Ve Birleşmiş Milletlerde Kıbrıs Sorununda Türkiye’ye Arnavutluk Desteği / Enosıs, Bloody Chrıstmas And Albanıan Support To Turkey On Cyprus Questıon In The Unıted Natıons, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 2, p. 765-796, February 2013, Fransa.

BCA, Fon Kodu:03001, Kutu No:000038, Dosya No:228, Belge No:4 / ÖZKAN, Ali (2013), Enosis, Kanlı Noel Olayı Ve Birleşmiş Milletlerde Kıbrıs Sorununda Türkiye’ye Arnavutluk Desteği / Enosıs, Bloody Chrıstmas And Albanıan Support To Turkey On Cyprus Questıon In The Unıted Natıons, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 2, p. 765-796, February 2013, Fransa.

BCA, Fon Kodu:03001, Kutu No:000041, Dosya No:244, Belge No:9 / ÖZKAN, Ali (2013), Enosis, Kanlı Noel Olayı Ve Birleşmiş Milletlerde Kıbrıs Sorununda Türkiye’ye Arnavutluk Desteği / Enosıs, Bloody Chrıstmas And Albanıan Support To Turkey On Cyprus Questıon In The Unıted Natıons, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 2, p. 765-796, February 2013, Fransa.

BCA, Fon Kodu:03001, Kutu No:000064, Dosya No:394, Belge No:21 / ÖZKAN, Ali (2013), Enosis, Kanlı Noel Olayı Ve Birleşmiş Milletlerde Kıbrıs Sorununda Türkiye’ye Arnavutluk Desteği / Enosıs, Bloody Chrıstmas And Albanıan Support To Turkey On Cyprus Questıon In The Unıted Natıons, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 2, p. 765-796, February 2013, Fransa.

BCA, Fon Kodu:03001, Kutu No:102, Dosya No:636, Belge No:8 / ÖZKAN, Ali (2013), Enosis, Kanlı Noel Olayı Ve Birleşmiş Milletlerde Kıbrıs Sorununda Türkiye’ye Arnavutluk Desteği / Enosıs, Bloody Chrıstmas And Albanıan Support To Turkey On Cyprus Questıon In The Unıted Natıons, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 2, p. 765-796, February 2013, Fransa.

BCA, Fon Kodu:03001, Kutu No:64,Dosya No:394, Belge No:29 / ÖZKAN, Ali (2013), Enosis, Kanlı Noel Olayı Ve Birleşmiş Milletlerde Kıbrıs Sorununda Türkiye’ye Arnavutluk Desteği / Enosıs, Bloody Chrıstmas And Albanıan Support To Turkey On Cyprus Questıon In The Unıted Natıons, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 2, p. 765-796, February 2013, Fransa.

BCA, Fon Kodu:03001, Kutu No:8, Dosya No:46,Belge No:43 / ÖZKAN, Ali (2013), Enosis, Kanlı Noel Olayı Ve Birleşmiş Milletlerde Kıbrıs Sorununda Türkiye’ye Arnavutluk Desteği / Enosıs, Bloody Chrıstmas And Albanıan Support To Turkey On Cyprus Questıon In The Unıted Natıons, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 2, p. 765-796, February 2013, Fransa.

BCA, Fon Kodu:03010, Kutu No:233, Dosya No:570, Belge No:12 / ÖZKAN, Ali (2013), Enosis, Kanlı Noel Olayı Ve Birleşmiş Milletlerde Kıbrıs Sorununda Türkiye’ye Arnavutluk Desteği / Enosıs, Bloody Chrıstmas And Albanıan Support To Turkey On Cyprus Questıon In The Unıted Natıons, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 2, p. 765-796, February 2013, Fransa.

BCA, Fon Kodu:03010, Kutu No:233, Dosya No:570, Belge No:19 / ÖZKAN, Ali (2013), Enosis, Kanlı Noel Olayı Ve Birleşmiş Milletlerde Kıbrıs Sorununda Türkiye’ye Arnavutluk Desteği / Enosıs, Bloody Chrıstmas And Albanıan Support To Turkey On Cyprus Questıon In The Unıted Natıons, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 2, p. 765-796, February 2013, Fransa.

BCA, Fon Kodu:03010, Kutu No:233, Dosya No:571, Belge No:4 / ÖZKAN, Ali (2013), Enosis, Kanlı Noel Olayı Ve Birleşmiş Milletlerde Kıbrıs Sorununda Türkiye’ye Arnavutluk Desteği / Enosıs, Bloody Chrıstmas And Albanıan Support To Turkey On Cyprus Questıon In The Unıted Natıons, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 2, p. 765-796, February 2013, Fransa.

BCA, Fon Kodu:03010, Kutu No:233, Dosya No:572, Belge No:7 / ÖZKAN, Ali (2013), Enosis, Kanlı Noel Olayı Ve Birleşmiş Milletlerde Kıbrıs Sorununda Türkiye’ye Arnavutluk Desteği / Enosıs, Bloody Chrıstmas And Albanıan Support To Turkey On Cyprus Questıon In The Unıted Natıons, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 2, p. 765-796, February 2013, Fransa.

BCA, Fon Kodu:30180101, Kutu No:207, Dosya No:41, Belge No:12 / ÖZKAN, Ali (2013), Enosis, Kanlı Noel Olayı Ve Birleşmiş Milletlerde Kıbrıs Sorununda Türkiye’ye Arnavutluk Desteği / Enosıs, Bloody Chrıstmas And Albanıan Support To Turkey On Cyprus Questıon In The Unıted Natıons, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 2, p. 765-796, February 2013, Fransa.

BCA, Fon Kodu:30180102, Kutu No:173, Dosya No:51, Belge No:15 / ÖZKAN, Ali (2013), Enosis, Kanlı Noel Olayı Ve Birleşmiş Milletlerde Kıbrıs Sorununda Türkiye’ye Arnavutluk Desteği / Enosıs, Bloody Chrıstmas And Albanıan Support To Turkey On Cyprus Questıon In The Unıted Natıons, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 2, p. 765-796, February 2013, Fransa.

BCA, Fon Kodu:30180102, Kutu No:196, Dosya No:42, Belge No:11 / ÖZKAN, Ali (2013), Enosis, Kanlı Noel Olayı Ve Birleşmiş Milletlerde Kıbrıs Sorununda Türkiye’ye Arnavutluk Desteği / Enosıs, Bloody Chrıstmas And Albanıan Support To Turkey On Cyprus Questıon In The Unıted Natıons, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 2, p. 765-796, February 2013, Fransa.

BCA, Fon Kodu:30180102, Kutu No:199, Dosya No:68, Belge No:2 / ÖZKAN, Ali (2013), Enosis, Kanlı Noel Olayı Ve Birleşmiş Milletlerde Kıbrıs Sorununda Türkiye’ye Arnavutluk Desteği / Enosıs, Bloody Chrıstmas And Albanıan Support To Turkey On Cyprus Questıon In The Unıted Natıons, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 2, p. 765-796, February 2013, Fransa.

BCA, Fon Kodu:30180102, Kutu No:226, Dosya No:78, Belge No:7 / ÖZKAN, Ali (2013), Enosis, Kanlı Noel Olayı Ve Birleşmiş Milletlerde Kıbrıs Sorununda Türkiye’ye Arnavutluk Desteği / Enosıs, Bloody Chrıstmas And Albanıan Support To Turkey On Cyprus Questıon In The Unıted Natıons, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 2, p. 765-796, February 2013, Fransa.

TBMM Tutanak Dergisi, Dönem:11 Cilt:8, Birleşim:49, Sayfa:9 / ÖZKAN, Ali (2013), Enosis, Kanlı Noel Olayı Ve Birleşmiş Milletlerde Kıbrıs Sorununda Türkiye’ye Arnavutluk Desteği / Enosıs, Bloody Chrıstmas And Albanıan Support To Turkey On Cyprus Questıon In The Unıted Natıons, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 2, p. 765-796, February 2013, Fransa.

TBMM Kanunlar Dergisi, Kararlar, Karar No:2106, Cilt:40, 16.06.1958 / ÖZKAN, Ali (2013), Enosis, Kanlı Noel Olayı Ve Birleşmiş Milletlerde Kıbrıs Sorununda Türkiye’ye Arnavutluk Desteği / Enosıs, Bloody Chrıstmas And Albanıan Support To Turkey On Cyprus Questıon In The Unıted Natıons, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 2, p. 765-796, February 2013, Fransa.

Millet Meclisi 2. Dönem 1.Yasama Yılı Tutanak Dergisi, Demeçler ve Söylevler, Cilt:1, Birleşim:7, Sayfa:158-160, 7.11.1965 / ÖZKAN, Ali (2013), Enosis, Kanlı Noel Olayı Ve Birleşmiş Milletlerde Kıbrıs Sorununda Türkiye’ye Arnavutluk Desteği / Enosıs, Bloody Chrıstmas And Albanıan Support To Turkey On Cyprus Questıon In The Unıted Natıons, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 2, p. 765-796, February 2013, Fransa.

T.C. Başbakanlık Devlet Arşivler Genel Müdürlüğü, Arnavutluk Arşiv Belgelerinde Arnavutluk, İstanbul, 2008 / ÖZKAN, Ali (2013), Enosis, Kanlı Noel Olayı Ve Birleşmiş Milletlerde Kıbrıs Sorununda Türkiye’ye Arnavutluk Desteği / Enosıs, Bloody Chrıstmas And Albanıan Support To Turkey On Cyprus Questıon In The Unıted Natıons, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 2, p. 765-796, February 2013, Fransa.

Cumhuriyet Gazetesi, 22 Aralık 1963; Cumhuriyet Gazetesi, 23 Aralık 1963;Cumhuriyet Gazetesi, 24 Aralık 1963 / ÖZKAN, Ali (2013), Enosis, Kanlı Noel Olayı Ve Birleşmiş Milletlerde Kıbrıs Sorununda Türkiye’ye Arnavutluk Desteği / Enosıs, Bloody Chrıstmas And Albanıan Support To Turkey On Cyprus Questıon In The Unıted Natıons, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 2, p. 765-796, February 2013, Fransa.

Hürriyet Gazetesi, 16.03.2007;Hürriyet Gazetesi, 23.12.2008;Hürriyet Gazetesi, 09 Aralık 1963; Hürriyet Gazetesi, 18 Aralık 1963; Hürriyet Gazetesi, 22 Aralık 1963; Hürriyet Gazetesi, 23 Aralık 1963; Hürriyet Gazetesi, 25 Aralık 1963; Hürriyet Gazetesi, 26 Aralık 1963 / ÖZKAN, Ali (2013), Enosis, Kanlı Noel Olayı Ve Birleşmiş Milletlerde Kıbrıs Sorununda Türkiye’ye Arnavutluk Desteği / Enosıs, Bloody Chrıstmas And Albanıan Support To Turkey On Cyprus Questıon In The Unıted Natıons, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 2, p. 765-796, February 2013, Fransa.

Milliyet Gazetesi, 22.02.1964; Milliyet Gazetesi, 15.03.1964; Milliyet Gazetesi, 23.12.1993;Milliyet Gazetesi, 22.12.1985; Milliyet Gazetesi, 23.12.1993 / ÖZKAN, Ali (2013), Enosis, Kanlı Noel Olayı Ve Birleşmiş Milletlerde Kıbrıs Sorununda Türkiye’ye Arnavutluk Desteği / Enosıs, Bloody Chrıstmas And Albanıan Support To Turkey On Cyprus Questıon In The Unıted Natıons, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 2, p. 765-796, February 2013, Fransa.

Sabah Gazetesi, 06.01.2010 / ÖZKAN, Ali (2013), Enosis, Kanlı Noel Olayı Ve Birleşmiş Milletlerde Kıbrıs Sorununda Türkiye’ye Arnavutluk Desteği / Enosıs, Bloody Chrıstmas And Albanıan Support To Turkey On Cyprus Questıon In The Unıted Natıons, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 2, p. 765-796, February 2013, Fransa.

Ulus Gazetesi, 22 Aralık 1963; Ulus Gazetesi, 23 Aralık 1963;Ulus Gazetesi, 25 Aralık 1963 / ÖZKAN, Ali (2013), Enosis, Kanlı Noel Olayı Ve Birleşmiş Milletlerde Kıbrıs Sorununda Türkiye’ye Arnavutluk Desteği / Enosıs, Bloody Chrıstmas And Albanıan Support To Turkey On Cyprus Questıon In The Unıted Natıons,Download 3.37 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   255   256   257   258   259   260   261   262   ...   437
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
O’zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
davlat pedagogika
o’rta maxsus
axborot texnologiyalari
nomidagi toshkent
pedagogika instituti
texnologiyalari universiteti
navoiy nomidagi
samarqand davlat
guruh talabasi
ta’limi vazirligi
nomidagi samarqand
toshkent davlat
toshkent axborot
haqida tushuncha
Darsning maqsadi
xorazmiy nomidagi
Toshkent davlat
vazirligi toshkent
tashkil etish
Alisher navoiy
Ўзбекистон республикаси
rivojlantirish vazirligi
matematika fakulteti
pedagogika universiteti
таълим вазирлиги
sinflar uchun
Nizomiy nomidagi
tibbiyot akademiyasi
maxsus ta'lim
ta'lim vazirligi
махсус таълим
bilan ishlash
o’rta ta’lim
fanlar fakulteti
Referat mavzu
Navoiy davlat
haqida umumiy
umumiy o’rta
Buxoro davlat
fanining predmeti
fizika matematika
malakasini oshirish
universiteti fizika
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
jizzax davlat
davlat sharqshunoslik