Jass studies atif indeksi / jass studies citation index not


The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Download 3.37 Mb.
bet258/437
Sana22.01.2017
Hajmi3.37 Mb.
1   ...   254   255   256   257   258   259   260   261   ...   437
The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 715-730, February 2013, Fransa.

BÜYÜKÖZTÜRK, Ş., ÇAKMAK, E. K., AKGÜN, Ö. E., KARADENİZ, Ş. ve DEMİREL, F. (2008). Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Ankara: Pegem A Yayıncılık / KOÇOĞLU, Erol; EKİCİ, Özcan (2013), Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Sosyal Bilgiler Dersinde Kullanılan Ölçme Araçlarına İlişkin Görüşleri / Measurıng Instruments Used In Socıal Studıes Teachers Perceptıons Of Socıal Studıes, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 715-730, February 2013, Fransa.

CARMİNES, E.G., ZELLER, R.A.(1982). Reliability and Validity Assessment. 5th printing. Beverly Hills: Sage Publications Inc / KOÇOĞLU, Erol; EKİCİ, Özcan (2013), Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Sosyal Bilgiler Dersinde Kullanılan Ölçme Araçlarına İlişkin Görüşleri / Measurıng Instruments Used In Socıal Studıes Teachers Perceptıons Of Socıal Studıes, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 715-730, February 2013, Fransa.

ÇAKAN, M. (2004). “Öğretmenlerin Ölçme-Değerlendirme Uygulamaları ve Yeterlik Düzeyleri: İlk ve Ortaöğretim”. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 37(2), 99-114 / KOÇOĞLU, Erol; EKİCİ, Özcan (2013), Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Sosyal Bilgiler Dersinde Kullanılan Ölçme Araçlarına İlişkin Görüşleri / Measurıng Instruments Used In Socıal Studıes Teachers Perceptıons Of Socıal Studıes, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 715-730, February 2013, Fransa.

ÇÖMLEKÇİ, N.(1989). Temel İstatistik İlke ve Teknikleri. Eskişehir: Bilim Teknik Yayınevi / KOÇOĞLU, Erol; EKİCİ, Özcan (2013), Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Sosyal Bilgiler Dersinde Kullanılan Ölçme Araçlarına İlişkin Görüşleri / Measurıng Instruments Used In Socıal Studıes Teachers Perceptıons Of Socıal Studıes, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 715-730, February 2013, Fransa.

DEMİRTAŞ, A. ve BARTH, J. L. (1997). İlköğretim Sosyal Bilgiler Öğretimi: Öğretmen Kılavuzu. Ankara: YÖK/Dünya Bankası / KOÇOĞLU, Erol; EKİCİ, Özcan (2013), Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Sosyal Bilgiler Dersinde Kullanılan Ölçme Araçlarına İlişkin Görüşleri / Measurıng Instruments Used In Socıal Studıes Teachers Perceptıons Of Socıal Studıes, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 715-730, February 2013, Fransa.

DUBAN, N. ve KÜÇÜKYILMAZ, E. A. (2008). “Sınıf Öğretmeni Adaylarının Alternatif Ölçme-Değerlendirme Yöntem ve Tekniklerinin Uygulama Okullarında Kullanımına İlişkin Görüşleri”. İlköğretim Online.7, (39), 769-784. (Erişim: 19.06.2012), http://ilkogretim-online.org.tr / KOÇOĞLU, Erol; EKİCİ, Özcan (2013), Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Sosyal Bilgiler Dersinde Kullanılan Ölçme Araçlarına İlişkin Görüşleri / Measurıng Instruments Used In Socıal Studıes Teachers Perceptıons Of Socıal Studıes, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 715-730, February 2013, Fransa.

EARL, L.M., (1999), “Assessment and Accountability in Education”, Education Canada, 39, 4-6 / KOÇOĞLU, Erol; EKİCİ, Özcan (2013), Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Sosyal Bilgiler Dersinde Kullanılan Ölçme Araçlarına İlişkin Görüşleri / Measurıng Instruments Used In Socıal Studıes Teachers Perceptıons Of Socıal Studıes, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 715-730, February 2013, Fransa.

ERCAN, İ., KAN, İ.(2004). Ölçeklerde Güvenirlik ve Geçerlik. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 30, (3), 211-216 / KOÇOĞLU, Erol; EKİCİ, Özcan (2013), Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Sosyal Bilgiler Dersinde Kullanılan Ölçme Araçlarına İlişkin Görüşleri / Measurıng Instruments Used In Socıal Studıes Teachers Perceptıons Of Socıal Studıes, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 715-730, February 2013, Fransa.

GELBAL, S. ve KELECİOĞLU, H. (2007). “Öğretmenlerin Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri Hakkındaki Yeterlik Algıları ve Karşılaştıkları Sorunlar”. Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi, (33), 135- 145 / KOÇOĞLU, Erol; EKİCİ, Özcan (2013), Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Sosyal Bilgiler Dersinde Kullanılan Ölçme Araçlarına İlişkin Görüşleri / Measurıng Instruments Used In Socıal Studıes Teachers Perceptıons Of Socıal Studıes, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 715-730, February 2013, Fransa.

GÜMÜŞ B.(1977). Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme. Ankara: Kalite Matbaası / KOÇOĞLU, Erol; EKİCİ, Özcan (2013), Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Sosyal Bilgiler Dersinde Kullanılan Ölçme Araçlarına İlişkin Görüşleri / Measurıng Instruments Used In Socıal Studıes Teachers Perceptıons Of Socıal Studıes, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 715-730, February 2013, Fransa.

GÜRSAKAL, N. (2001). Bilgisayar Uygulamalı İstatistik-I. Alfa Yayınları / KOÇOĞLU, Erol; EKİCİ, Özcan (2013), Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Sosyal Bilgiler Dersinde Kullanılan Ölçme Araçlarına İlişkin Görüşleri / Measurıng Instruments Used In Socıal Studıes Teachers Perceptıons Of Socıal Studıes, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 715-730, February 2013, Fransa.

HOY, W.K. and SWEETLAND, S.R., (2001), “Designing Beter Schools: The Meaning and Measure of Enabling School Structures”, Educational Administration Quarterly, 37, 296-321 / KOÇOĞLU, Erol; EKİCİ, Özcan (2013), Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Sosyal Bilgiler Dersinde Kullanılan Ölçme Araçlarına İlişkin Görüşleri / Measurıng Instruments Used In Socıal Studıes Teachers Perceptıons Of Socıal Studıes, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 715-730, February 2013, Fransa.

İŞMAN, A., (1998), Türk Eğitim Sisteminde Ölçme ve Değerlendirme: Genel kavramlar, uygulamalar, sorunlar, çözüm önerileri ve yeni bir model, Adapazarı: Değişim Yayınları / KOÇOĞLU, Erol; EKİCİ, Özcan (2013), Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Sosyal Bilgiler Dersinde Kullanılan Ölçme Araçlarına İlişkin Görüşleri / Measurıng Instruments Used In Socıal Studıes Teachers Perceptıons Of Socıal Studıes, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 715-730, February 2013, Fransa.

KÜÇÜKAHMET, L. (2006). Öğretimde Planlama ve Değerlendirme. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım / KOÇOĞLU, Erol; EKİCİ, Özcan (2013), Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Sosyal Bilgiler Dersinde Kullanılan Ölçme Araçlarına İlişkin Görüşleri / Measurıng Instruments Used In Socıal Studıes Teachers Perceptıons Of Socıal Studıes, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 715-730, February 2013, Fransa.

LİNCOLN, Y. S., GUBA, E. G. (1985). Naturalistic Inquiry” Beverly Hills, CA: Sega / KOÇOĞLU, Erol; EKİCİ, Özcan (2013), Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Sosyal Bilgiler Dersinde Kullanılan Ölçme Araçlarına İlişkin Görüşleri / Measurıng Instruments Used In Socıal Studıes Teachers Perceptıons Of Socıal Studıes, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 715-730, February 2013, Fransa.

MEB (2005a) İlköğretim Sosyal Bilgiler Dersi 6.7. Sınıflar Öğretim Programı ve Kılavuzu, Ankara: MEB Yayınları / KOÇOĞLU, Erol; EKİCİ, Özcan (2013), Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Sosyal Bilgiler Dersinde Kullanılan Ölçme Araçlarına İlişkin Görüşleri / Measurıng Instruments Used In Socıal Studıes Teachers Perceptıons Of Socıal Studıes, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 715-730, February 2013, Fransa.

MEYDAN, A. ve ÖZTÜRK, Ç. (2008). “Sınıf Öğretmenlerinin Sosyal Bilgiler Öğretiminde Uygulanan Ölçme- Değerlendirme Yaklaşımına İlişkin Görüşleri”. III. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Kongresi. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi. Çanakkale / KOÇOĞLU, Erol; EKİCİ, Özcan (2013), Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Sosyal Bilgiler Dersinde Kullanılan Ölçme Araçlarına İlişkin Görüşleri / Measurıng Instruments Used In Socıal Studıes Teachers Perceptıons Of Socıal Studıes, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 715-730, February 2013, Fransa.

PUNCH, K.F. (2005). “Sosyal Araştırmalara Giriş: Nicel ve Nitel Yaklaşımlar” Çeviren: Dursun Bayrak, H.B Arslan, Z. Akyüz. Ankara: Siyasal Kitabevi / KOÇOĞLU, Erol; EKİCİ, Özcan (2013), Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Sosyal Bilgiler Dersinde Kullanılan Ölçme Araçlarına İlişkin Görüşleri / Measurıng Instruments Used In Socıal Studıes Teachers Perceptıons Of Socıal Studıes, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 715-730, February 2013, Fransa.

STRAUSS, A.L., CORBİN, J. (1998). “Basics of Qualitative Research” (second edition), Newbury Park, CA: Sage / KOÇOĞLU, Erol; EKİCİ, Özcan (2013), Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Sosyal Bilgiler Dersinde Kullanılan Ölçme Araçlarına İlişkin Görüşleri / Measurıng Instruments Used In Socıal Studıes Teachers Perceptıons Of Socıal Studıes, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 715-730, February 2013, Fransa.

ŞİMŞEK, N.(2011). Sosyal Bilgiler Dersinde Alternatif Ölçme Değerlendirme Araçlarının Kullanılması: Nitel Bir Çalışma. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 1, (21), 149-168 / KOÇOĞLU, Erol; EKİCİ, Özcan (2013), Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Sosyal Bilgiler Dersinde Kullanılan Ölçme Araçlarına İlişkin Görüşleri / Measurıng Instruments Used In Socıal Studıes Teachers Perceptıons Of Socıal Studıes, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 715-730, February 2013,Fransa.

TAŞKAYA, S.M., MEYDAN, A.(2012). Sınıf Öğretmenliği Ana Bilim Dalında Kullanılan Ölçme Araçları Üzerine Bir İnceleme. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 32,(1), 23-34 / KOÇOĞLU, Erol; EKİCİ, Özcan (2013), Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Sosyal Bilgiler Dersinde Kullanılan Ölçme Araçlarına İlişkin Görüşleri / Measurıng Instruments Used In Socıal Studıes Teachers Perceptıons Of Socıal Studıes, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 715-730, February 2013, Fransa.

TEKİN, H. (1991). Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme. Ankara: Yargı Yayınları / KOÇOĞLU, Erol; EKİCİ, Özcan (2013), Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Sosyal Bilgiler Dersinde Kullanılan Ölçme Araçlarına İlişkin Görüşleri / Measurıng Instruments Used In Socıal Studıes Teachers Perceptıons Of Socıal Studıes, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 715-730, February 2013, Fransa.

TEKİN, H. (1996). Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme. Ankara: Yargı Yayınları / KOÇOĞLU, Erol; EKİCİ, Özcan (2013), Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Sosyal Bilgiler Dersinde Kullanılan Ölçme Araçlarına İlişkin Görüşleri / Measurıng Instruments Used In Socıal Studıes Teachers Perceptıons Of Socıal Studıes, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 715-730, February 2013, Fransa.

TEMİZKAN, M., SALLABAŞ, M.E.(2011). Okuduğunu Anlama Becerisinin Değerlendirilmesinde Çoktan Seçmeli Testlerle Açık Uçlu Yazılı Yoklamaların Karşılaştırılması. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 30, 207-220 / KOÇOĞLU, Erol; EKİCİ, Özcan (2013), Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Sosyal Bilgiler Dersinde Kullanılan Ölçme Araçlarına İlişkin Görüşleri / Measurıng Instruments Used In Socıal Studıes Teachers Perceptıons Of Socıal Studıes, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 715-730, February 2013, Fransa.

TURGUT, M. F. (1997). Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Metotları. Ankara: Yargıcı Matbaası / KOÇOĞLU, Erol; EKİCİ, Özcan (2013), Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Sosyal Bilgiler Dersinde Kullanılan Ölçme Araçlarına İlişkin Görüşleri / Measurıng Instruments Used In Socıal Studıes Teachers Perceptıons Of Socıal Studıes, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 715-730, February 2013, Fransa.

YILDIRIM, A. ve ŞİMŞEK, H. (2008). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri, Ankara: Seçkin Yayıncılık / KOÇOĞLU, Erol; EKİCİ, Özcan (2013), Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Sosyal Bilgiler Dersinde Kullanılan Ölçme Araçlarına İlişkin Görüşleri / Measurıng Instruments Used In Socıal Studıes Teachers Perceptıons Of Socıal Studıes, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 715-730, February 2013, Fransa.

YILDIRIM, A., SEMERCİ, Ç.(2006). İlköğretimde (6., 7., 8.Sınıflar) Öğretmen ve Öğrencilerin Ölçme ve Değerlendirmeye İlişkin Görüşleri (Diyarbakır ve Elazığ İli Örneği). Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2, (16), 83-95 / KOÇOĞLU, Erol; EKİCİ, Özcan (2013), Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Sosyal Bilgiler Dersinde Kullanılan Ölçme Araçlarına İlişkin Görüşleri / Measurıng Instruments Used In Socıal Studıes Teachers Perceptıons Of Socıal Studıes, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 715-730, February 2013, Fransa.

ARCHI, Alfonso, (2007), “Transmission and use of Babylonian literary texts”, AoF 34/2, 185-203 / KIYMET, Kurtuluş (2013), Hititler’de Bir Tufan Öyküsü: Atra(M)Haši / A Story Of The Flood In The Hıttıtes: Atra(M)Hašı, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 2, p. 731-746, February 2013, Fransa.

ARMSTRONG, Karen, (2006), Mitlerin Kısa Tarihi, Çevr.: Dilek ŞENDİL, İstanbul.

BERNABÉ, Alberto, (2005), “Hurrian Religion”, Encyclopedia of Religion-Thomson Gale, Volume 6, Second Edition, Lindsay Jones, Editor in Chief, Detroit, 4229- 4233 / KIYMET, Kurtuluş (2013), Hititler’de Bir Tufan Öyküsü: Atra(M)Haši / A Story Of The Flood In The Hıttıtes: Atra(M)Hašı, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 2, p. 731-746, February 2013, Fransa.

BURKERT, Walter, (2012), Yunan Kültüründe Yakındoğu Etkileri, Çevr.: Mehmet Fatih YAVUZ, İstanbul / KIYMET, Kurtuluş (2013), Hititler’de Bir Tufan Öyküsü: Atra(M)Haši / A Story Of The Flood In The Hıttıtes: Atra(M)Hašı, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 2, p. 731-746, February 2013, Fransa.

DALLEY, Stephanie, (2000), Myths from Mesopotamia. Creation, the Flood, Gilgamesh, and Others, New York / KIYMET, Kurtuluş (2013), Hititler’de Bir Tufan Öyküsü: Atra(M)Haši / A Story Of The Flood In The Hıttıtes: Atra(M)Hašı, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 2, p. 731-746, February 2013, Fransa.

ERHAT, Azra, (1993), Mitoloji Sözlüğü, Beşinci Basım, İstanbul / KIYMET, Kurtuluş (2013), Hititler’de Bir Tufan Öyküsü: Atra(M)Haši / A Story Of The Flood In The Hıttıtes: Atra(M)Hašı, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 2, p. 731-746, February 2013, Fransa.

EYUBOĞLU, Sabahattin – ERHAT, Azra, (1991), Hesiodos. Eseri ve Kaynakları, Ankara / KIYMET, Kurtuluş (2013), Hititler’de Bir Tufan Öyküsü: Atra(M)Haši / A Story Of The Flood In The Hıttıtes: Atra(M)Hašı, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 2, p. 731-746, February 2013, Fransa.

FRYMER-KENSKY, Tikva, (1977), “The Atrahasis Epic and Significance. For Our Understanding of Genesis 1-9”, The Biblical Archeologist, December 1977, 147-55 / KIYMET, Kurtuluş (2013), Hititler’de Bir Tufan Öyküsü: Atra(M)Haši / A Story Of The Flood In The Hıttıtes: Atra(M)Hašı, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 2, p. 731-746, February 2013, Fransa.

GRAYSON, A. K. (1969), “Atrahasis-Additional Texts”, Ancient Near Eastern Texts Relating to the Old Testament, Edited by James B. Pritchard, Princeton-New Jersey, 512-514 / KIYMET, Kurtuluş (2013), Hititler’de Bir Tufan Öyküsü: Atra(M)Haši / A Story Of The Flood In The Hıttıtes: Atra(M)Hašı, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 2, p. 731-746, February 2013, Fransa.

GÜTERBOCK, Hans Güstav, (1945), Kumarbi Efsanesi, Çevr.: Sedat ALP, Ankara / KIYMET, Kurtuluş (2013), Hititler’de Bir Tufan Öyküsü: Atra(M)Haši / A Story Of The Flood In The Hıttıtes: Atra(M)Hašı, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 2, p. 731-746, February 2013, Fransa.

HAAS, Volkert, (2006), Die hethitische Literatur. Texte, Stilistik, Motive, Berlin- New York / KIYMET, Kurtuluş (2013), Hititler’de Bir Tufan Öyküsü: Atra(M)Haši / A Story Of The Flood In The Hıttıtes: Atra(M)Hašı, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 2, p. 731-746, February 2013, Fransa.

HOFFNER, Harry A., (1998), Hittite Myths, Second Edition, Atlanta / KIYMET, Kurtuluş (2013), Hititler’de Bir Tufan Öyküsü: Atra(M)Haši / A Story Of The Flood In The Hıttıtes: Atra(M)Hašı, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 2, p. 731-746, February 2013, Fransa.

KARAUĞUZ, Güngör, (2001), Hitit Mitolojisi, Konya / KIYMET, Kurtuluş (2013), Hititler’de Bir Tufan Öyküsü: Atra(M)Haši / A Story Of The Flood In The Hıttıtes: Atra(M)Hašı, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 2, p. 731-746, February 2013, Fransa.

KOŠAK, S. – MÜLLER, G. G. W., http://www.hethport.uni-wuerzburg.de/CTH/ / KIYMET, Kurtuluş (2013), Hititler’de Bir Tufan Öyküsü: Atra(M)Haši / A Story Of The Flood In The Hıttıtes: Atra(M)Hašı, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 2, p. 731-746, February 2013, Fransa.

KRAMER, Samuel Noah, (1969), “The Deluge”, Ancient Near Eastern Texts Relating to the Old Testament, Edited by James B. Pritchard, Princeton-New Jersey, 42-44 / KIYMET, Kurtuluş (2013), Hititler’de Bir Tufan Öyküsü: Atra(M)Haši / A Story Of The Flood In The Hıttıtes: Atra(M)Hašı, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 2, p. 731-746, February 2013, Fransa.

KRAMER, Samuel Noah, (2000), Sümerlilerin Kurnaz Tanrısı Enki, Çevr.: Hamide Koyukan, İstanbul / KIYMET, Kurtuluş (2013), Hititler’de Bir Tufan Öyküsü: Atra(M)Haši / A Story Of The Flood In The Hıttıtes: Atra(M)Hašı, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 2, p. 731-746, February 2013, Fransa.

LAMBERT, W. G. – MILLARD, A. R., (1969), Atra-hasīs. The Babylonian Story of the Flood, Oxford / KIYMET, Kurtuluş (2013), Hititler’de Bir Tufan Öyküsü: Atra(M)Haši / A Story Of The Flood In The Hıttıtes: Atra(M)Hašı, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 2, p. 731-746, February 2013, Fransa.

LEICK, Gwendolyn, (2003), A Dictionary of Ancient Near Eastern Mythology, London-New York / KIYMET, Kurtuluş (2013), Hititler’de Bir Tufan Öyküsü: Atra(M)Haši / A Story Of The Flood In The Hıttıtes: Atra(M)Hašı, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 2, p. 731-746, February 2013, Fransa.

LÆSSØE, Jørgen, (1956), “The Atrahasis Epic, A Babylonian History of Mankind”, Bibliotheca Orientalis 13, 90–102 / KIYMET, Kurtuluş (2013), Hititler’de Bir Tufan Öyküsü: Atra(M)Haši / A Story Of The Flood In The Hıttıtes: Atra(M)Hašı, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 2, p. 731-746, February 2013, Fransa.

MCCALL, Henrietta, (2011), Mezopotamya Mitleri, Çevr.: Bircan Baykara, Ankara / KIYMET, Kurtuluş (2013), Hititler’de Bir Tufan Öyküsü: Atra(M)Haši / A Story Of The Flood In The Hıttıtes: Atra(M)Hašı, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 2, p. 731-746, February 2013, Fransa.

MILLER, Jared, L. , (2005), “A Join to the Hittite Atramhasi Myth (KUB 8.63+1718/u)”, NABU 1, 10 / KIYMET, Kurtuluş (2013), Hititler’de Bir Tufan Öyküsü: Atra(M)Haši / A Story Of The Flood In The Hıttıtes: Atra(M)Hašı, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 2, p. 731-746, February 2013, Fransa.

OTTEN, Heinrich, (1955), Keilschrifturkunden aus Boghazköi XXXVI, Berlin / KIYMET, Kurtuluş (2013), Hititler’de Bir Tufan Öyküsü: Atra(M)Haši / A Story Of The Flood In The Hıttıtes: Atra(M)Hašı, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 2, p. 731-746, February 2013, Fransa.

OTTEN, Heinrich – SIEGELOV[, Jana, (1970), “Die hethitischen Gulš-Gottheiten und die Erschaffung der Menschen”, AfO 23, 32-38 / KIYMET, Kurtuluş (2013), Hititler’de Bir Tufan Öyküsü: Atra(M)Haši / A Story Of The Flood In The Hıttıtes: Atra(M)Hašı, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 2, p. 731-746, February 2013, Fransa.

PENGLASE, Charles, (2005), Greek Myths and Mesopotamia. Parallels and Influence in the Homeric Hymns and Hesiod, London-New York / KIYMET, Kurtuluş (2013), Hititler’de Bir Tufan Öyküsü: Atra(M)Haši / A Story Of The Flood In The Hıttıtes: Atra(M)Hašı, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 2, p. 731-746, February 2013, Fransa.

POLVANI A. M., (2003), “Hittite Fragments on the Atrahasīs Myth”, Semitic and Assyriological Studies Presented to Pelio Fronzaroli by Pupils and Colleagues, (Fs. Fronzaroli), Wiesbaden, 532-539 / KIYMET, Kurtuluş (2013), Hititler’de Bir Tufan Öyküsü: Atra(M)Haši / A Story Of The Flood In The Hıttıtes: Atra(M)Hašı, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 2, p. 731-746, February 2013, Fransa.

ROMAN, Luke – ROMAN, Monica, (2010), Encyclopedia of Greek and Roman Mythology, New York / KIYMET, Kurtuluş (2013), Hititler’de Bir Tufan Öyküsü: Atra(M)Haši / A Story Of The Flood In The Hıttıtes: Atra(M)Hašı, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 2, p. 731-746, February 2013, Fransa.

SIEGELOV[, Jana, (1970) “Ein hethitisches Fragment des Atra-Hasīs-Epos”, Ar Or 38, 135-139 / KIYMET, Kurtuluş (2013), Hititler’de Bir Tufan Öyküsü: Atra(M)Haši / A Story Of The Flood In The Hıttıtes: Atra(M)Hašı,Download 3.37 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   254   255   256   257   258   259   260   261   ...   437
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
O’zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
davlat pedagogika
o’rta maxsus
axborot texnologiyalari
nomidagi toshkent
pedagogika instituti
texnologiyalari universiteti
navoiy nomidagi
samarqand davlat
guruh talabasi
ta’limi vazirligi
nomidagi samarqand
toshkent davlat
toshkent axborot
haqida tushuncha
Darsning maqsadi
xorazmiy nomidagi
Toshkent davlat
vazirligi toshkent
tashkil etish
Alisher navoiy
Ўзбекистон республикаси
rivojlantirish vazirligi
matematika fakulteti
pedagogika universiteti
таълим вазирлиги
sinflar uchun
Nizomiy nomidagi
tibbiyot akademiyasi
maxsus ta'lim
ta'lim vazirligi
махсус таълим
bilan ishlash
o’rta ta’lim
fanlar fakulteti
Referat mavzu
Navoiy davlat
haqida umumiy
umumiy o’rta
Buxoro davlat
fanining predmeti
fizika matematika
malakasini oshirish
universiteti fizika
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
jizzax davlat
davlat sharqshunoslik