Jass studies atif indeksi / jass studies citation index not


The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Download 3.37 Mb.
bet254/437
Sana22.01.2017
Hajmi3.37 Mb.
1   ...   250   251   252   253   254   255   256   257   ...   437
The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 2, p. 613-628, February 2013, Fransa.

KEHRER, Günter., “Din Sosyolojisi”, Din Sosyolojisi, Der. Yasin Aktay- M. Emin Köktaş, Ankara: Vadi Yayınları, 2007, ss. 17-118 / İNCE, Abdullah (2013), Çatışma Kuramı Bağlamında Din: Çetin Özek Örneği /Relıgıon In The Context Of Conflıct Theory: Instance Of Çetin Özek, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 2, p. 613-628, February 2013, Fransa.

KIZILÇELİK, Sezgin, Sosyoloji Teorileri 2, Konya: Yunus Emre Grafik Tasarım Yayıncılık, 1994 / İNCE, Abdullah (2013), Çatışma Kuramı Bağlamında Din: Çetin Özek Örneği /Relıgıon In The Context Of Conflıct Theory: Instance Of Çetin Özek, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 2, p. 613-628, February 2013, Fransa.

KÖSEMİHAL, Nurettin ġazi, Sosyoloji Tarihi, İstanbul: Remzi Kitabevi, 2007 / İNCE, Abdullah (2013), Çatışma Kuramı Bağlamında Din: Çetin Özek Örneği /Relıgıon In The Context Of Conflıct Theory: Instance Of Çetin Özek, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 2, p. 613-628, February 2013, Fransa.

MARX, Karl ve Friedrich Engels, Din Üzerine, Çeviren: Kaya Güvenç, Ankara: Sol Yayınları, 2008 / İNCE, Abdullah (2013), Çatışma Kuramı Bağlamında Din: Çetin Özek Örneği /Relıgıon In The Context Of Conflıct Theory: Instance Of Çetin Özek, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 2, p. 613-628, February 2013, Fransa.

MARX, Karl ve Friedrich Engels, Felsefe Metinleri, Yayına Hazırlayan: Muzaffer Erdost, Çevirenler: Kenan Somer- Ahmet Kardam- Sevim Belli- Vahap Erdoğdu- Yurdakul Fincancı- Arif Gelen- Alaattin Bilgi, Ankara: Sol Yayınları, 2009 / İNCE, Abdullah (2013), Çatışma Kuramı Bağlamında Din: Çetin Özek Örneği /Relıgıon In The Context Of Conflıct Theory: Instance Of Çetin Özek, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 2, p. 613-628, February 2013, Fransa.

MARX, Karl ve Friedrich Engels, Komünist Manifesto ve Hakkında Yazılar, Çeviren: Nail Atılgan-Tektaş Ağaoğlu- Olcay Göçmen-Şükrü Alpagut, İstanbul: Yordam Kitap, 2010 / İNCE, Abdullah (2013), Çatışma Kuramı Bağlamında Din: Çetin Özek Örneği /Relıgıon In The Context Of Conflıct Theory: Instance Of Çetin Özek, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 2, p. 613-628, February 2013, Fransa.

ÖZEK, Çetin, Türkiye’de Laiklik Gelişim ve Koruyucu Ceza Hükümleri, İst. Ün. Hukuk Fak., , İstanbul: Baha Matbaası, 1962 / İNCE, Abdullah (2013), Çatışma Kuramı Bağlamında Din: Çetin Özek Örneği /Relıgıon In The Context Of Conflıct Theory: Instance Of Çetin Özek, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 2, p. 613-628, February 2013, Fransa.

ÖZEK, Çetin, Direnen Faşizm (Birinci Kitap), İstanbul: İzlem Yayınları, 1966 / İNCE, Abdullah (2013), Çatışma Kuramı Bağlamında Din: Çetin Özek Örneği /Relıgıon In The Context Of Conflıct Theory: Instance Of Çetin Özek, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 2, p. 613-628, February 2013, Fransa.

ÖZEK, Çetin, 100 Soruda Türkiye‟de Gerici Akımlar, İstanbul, Gerçek Yayınevi, 1968 / İNCE, Abdullah (2013), Çatışma Kuramı Bağlamında Din: Çetin Özek Örneği /Relıgıon In The Context Of Conflıct Theory: Instance Of Çetin Özek, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 2, p. 613-628, February 2013, Fransa.

ÖZEK, Çetin, Devlet ve Din, İstanbul, Ada Yayınları, 1982 / İNCE, Abdullah (2013), Çatışma Kuramı Bağlamında Din: Çetin Özek Örneği /Relıgıon In The Context Of Conflıct Theory: Instance Of Çetin Özek, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 2, p. 613-628, February 2013, Fransa.

ÖZEK, Çetin, “Ceza Hukuku ve Demokratik Düzenin Korunmasında Laiklik ilkesi Cumhuriyet Döneminde Laikliğe Karşı Dini Akımlar” - Atatürk Sempozyumu, Doğumunun 100. Yılında Atatürk ilkeleri ve Ceza Hukuku, İstanbul, İÜHFM., 1983 / İNCE, Abdullah (2013), Çatışma Kuramı Bağlamında Din: Çetin Özek Örneği /Relıgıon In The Context Of Conflıct Theory: Instance Of Çetin Özek, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 2, p. 613-628, February 2013, Fransa.

ÖZEK, Çetin, “Osmanlı‟da Siyasal İktidar Düzeni”, Cumhuriyetin 75. Yıl Armağanı, İstanbul: İstanbul Ün., 1999 / İNCE, Abdullah (2013), Çatışma Kuramı Bağlamında Din: Çetin Özek Örneği /Relıgıon In The Context Of Conflıct Theory: Instance Of Çetin Özek, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 2, p. 613-628, February 2013, Fransa.

POLOMA, Margaret M., Çağdaş Sosyoloji Kuramları, Çev. Hayriye Erbaş, Ankara, Gündoğan Yayınları, 1993 / İNCE, Abdullah (2013), Çatışma Kuramı Bağlamında Din: Çetin Özek Örneği /Relıgıon In The Context Of Conflıct Theory: Instance Of Çetin Özek, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 2, p. 613-628, February 2013, Fransa.

SEZEN, Yümni, İslamın Sosyolojik Yorumu, İstanbul: Birleşik Yayıncılık, 2000 / İNCE, Abdullah (2013), Çatışma Kuramı Bağlamında Din: Çetin Özek Örneği /Relıgıon In The Context Of Conflıct Theory: Instance Of Çetin Özek, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 2, p. 613-628, February 2013, Fransa

SOROKİN, PitirimAlexandrovitch, Çağdaş Sosyoloji Kuramları II, Çev. M. Münir Raşit Öymen, Ankara: Kültür Bak. Yayınları, 1994 / İNCE, Abdullah (2013), Çatışma Kuramı Bağlamında Din: Çetin Özek Örneği /Relıgıon In The Context Of Conflıct Theory: Instance Of Çetin Özek, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 2, p. 613-628, February 2013, Fransa.

SWİNGEWOOD, Alan, Sosyolojik Düşüncenin Kısa Tarihi, Çeviren: Osman Akınhay, İstanbul: Agora Kitaplığı, 2010 / İNCE, Abdullah (2013), Çatışma Kuramı Bağlamında Din: Çetin Özek Örneği /Relıgıon In The Context Of Conflıct Theory: Instance Of Çetin Özek, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 2, p. 613-628, February 2013, Fransa.

TAPLAMACIOĞLU, Mehmet, Din Sosyolojisine Giriş, Ankara: Ankara Ün. İlah. Fak. Yayınları, 1968 / İNCE, Abdullah (2013), Çatışma Kuramı Bağlamında Din: Çetin Özek Örneği /Relıgıon In The Context Of Conflıct Theory: Instance Of Çetin Özek, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 2, p. 613-628, February 2013, Fransa.

TAPLAMACIOĞLU, Mehmet, Din Sosyolojisi, Ankara: Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Yayınları, 1983 / İNCE, Abdullah (2013), Çatışma Kuramı Bağlamında Din: Çetin Özek Örneği /Relıgıon In The Context Of Conflıct Theory: Instance Of Çetin Özek, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 2, p. 613-628, February 2013, Fransa.

TÜRKDOĞAN, Orhan, Bilimsel Değerlendirme ve Araştırma Metodolojisi, İstanbul: MEB, 1995 / İNCE, Abdullah (2013), Çatışma Kuramı Bağlamında Din: Çetin Özek Örneği /Relıgıon In The Context Of Conflıct Theory: Instance Of Çetin Özek, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 2, p. 613-628, February 2013, Fransa.

WALLACE, Ruth A.,AlisonWolf, Çağdaş Sosyoloji Kuramları Klasik Geleneğin Geliştirilmesi, Çev. Leyla Elburuz – M. Rami Ayas, İzmir: Punto Yayıncılık, 2004 / İNCE, Abdullah (2013), Çatışma Kuramı Bağlamında Din: Çetin Özek Örneği /Relıgıon In The Context Of Conflıct Theory: Instance Of Çetin Özek, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 2, p. 613-628, February 2013, Fransa.

WEBER, Max, Protestan Ahlakı ve Kapitalizmin Ruhu, Çev. Zeynep Gürata, Ankara: Ayraç Yayınları, 2008 / İNCE, Abdullah (2013), Çatışma Kuramı Bağlamında Din: Çetin Özek Örneği /Relıgıon In The Context Of Conflıct Theory: Instance Of Çetin Özek, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 2, p. 613-628, February 2013, Fransa.

BEKDEMİR, Ünsal, Karadeniz Kıyı Kentleri, Çizgi Kitabevi, Konya, 2007 / DENİZ, Taşkın; KANTÜRK YİĞİT, Güzin (2013), İdari Coğrafya Açısından Büyükşehir Belediyeleri / Metropolıtan Munıcıpalıtıes In Terms Of Admınıstratıve Geography, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 629-649, February 2013, Fransa.

ÇINAR, Tayfun vd, Büyükşehir Yönetimi Bütünleştirme Süreci, TODAİE, Ankara, 2009 / DENİZ, Taşkın; KANTÜRK YİĞİT, Güzin (2013), İdari Coğrafya Açısından Büyükşehir Belediyeleri / Metropolıtan Munıcıpalıtıes In Terms Of Admınıstratıve Geography, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 629-649, February 2013, Fransa.

DEMİRKAYA, Yüksel, Büyük Şehir Belediye Modeli, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Kütahya, 1995 / DENİZ, Taşkın; KANTÜRK YİĞİT, Güzin (2013), İdari Coğrafya Açısından Büyükşehir Belediyeleri / Metropolıtan Munıcıpalıtıes In Terms Of Admınıstratıve Geography, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 629-649, February 2013, Fransa.

DÖNMEZ, Mustafa, Belediye Yönetimi, s. 402, Ankara, 1999 / DENİZ, Taşkın; KANTÜRK YİĞİT, Güzin (2013), İdari Coğrafya Açısından Büyükşehir Belediyeleri / Metropolıtan Munıcıpalıtıes In Terms Of Admınıstratıve Geography, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 629-649, February 2013, Fransa.

DOĞANAY, Hayati, Türkiye Beşeri Coğrafyası, MEB Eğitim Dizisi, İstanbul, 1997 / DENİZ, Taşkın; KANTÜRK YİĞİT, Güzin (2013), İdari Coğrafya Açısından Büyükşehir Belediyeleri / Metropolıtan Munıcıpalıtıes In Terms Of Admınıstratıve Geography, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 629-649, February 2013, Fransa.

DOĞANAY, Hayati vd., Genel Beşeri ve Ekonomik Coğrafya, Pegem Akademi, Ankara, 2011 / DENİZ, Taşkın; KANTÜRK YİĞİT, Güzin (2013), İdari Coğrafya Açısından Büyükşehir Belediyeleri / Metropolıtan Munıcıpalıtıes In Terms Of Admınıstratıve Geography, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 629-649, February 2013, Fransa.

ERGÜN, Turgay, TODAİE, Bir Örgütsel Gelişme Örneği, Amme İdaresi Dergisi, Cilt: 29, Sayı: 22, Ankara, Haziran 1996 / DENİZ, Taşkın; KANTÜRK YİĞİT, Güzin (2013), İdari Coğrafya Açısından Büyükşehir Belediyeleri / Metropolıtan Munıcıpalıtıes In Terms Of Admınıstratıve Geography, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 629-649, February 2013, Fransa.

ERKAN, Rüstem, Kentleşme ve Sosyal Değişme, Bilimadamı Yayınları, Ankara, 2004 / DENİZ, Taşkın; KANTÜRK YİĞİT, Güzin (2013), İdari Coğrafya Açısından Büyükşehir Belediyeleri / Metropolıtan Munıcıpalıtıes In Terms Of Admınıstratıve Geography, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 629-649, February 2013, Fransa.

GÜLŞİN, Hüseyin, Büyükşehir Belediyeleri İle İlçe Belediyeleri ve İlk Kademe Belediyeleri Arasındaki İlişkiler ve Sorunlar, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Konya, 2008 / DENİZ, Taşkın; KANTÜRK YİĞİT, Güzin (2013), İdari Coğrafya Açısından Büyükşehir Belediyeleri / Metropolıtan Munıcıpalıtıes In Terms Of Admınıstratıve Geography, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 629-649, February 2013, Fransa.

GÜNDÜZÖZ, İlker, Türkiye Uygulamaları Çerçevesinde Metropol Belediye Kavramı, Avantajlar ve Dezavantajlar, Türkiye Belediyeler Birliği, Sarıyıldız Ofset, Ankara, 2011 / DENİZ, Taşkın; KANTÜRK YİĞİT, Güzin (2013), İdari Coğrafya Açısından Büyükşehir Belediyeleri / Metropolıtan Munıcıpalıtıes In Terms Of Admınıstratıve Geography, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 629-649, February 2013, Fransa.

GÜNGÖRDÜ, Ersin, Üniversiteler İçin Türkiye’nin Beşeri ve Ekonomik Coğrafyası, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, 2011 / DENİZ, Taşkın; KANTÜRK YİĞİT, Güzin (2013), İdari Coğrafya Açısından Büyükşehir Belediyeleri / Metropolıtan Munıcıpalıtıes In Terms Of Admınıstratıve Geography, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 629-649, February 2013, Fransa.

KELEŞ, Ruşen, Türkiye’de Kent Yönetimi, s. 23, Türk Sosyal Bilimler Derneği, Ankara: 1988 / DENİZ, Taşkın; KANTÜRK YİĞİT, Güzin (2013), İdari Coğrafya Açısından Büyükşehir Belediyeleri / Metropolıtan Munıcıpalıtıes In Terms Of Admınıstratıve Geography, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 629-649, February 2013, Fransa.

KELEŞ, Ruşen; Yavuz, Fehmi, Yerel Yönetimler, Turan Kitabevi, Ankara, 1989 / DENİZ, Taşkın; KANTÜRK YİĞİT, Güzin (2013), İdari Coğrafya Açısından Büyükşehir Belediyeleri / Metropolıtan Munıcıpalıtıes In Terms Of Admınıstratıve Geography, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 629-649, February 2013, Fransa.

KELEŞ, Ruşen, Yerinden Yönetim ve Siyaset, s. 265, İstanbul, 1998 / DENİZ, Taşkın; KANTÜRK YİĞİT, Güzin (2013), İdari Coğrafya Açısından Büyükşehir Belediyeleri / Metropolıtan Munıcıpalıtıes In Terms Of Admınıstratıve Geography, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 629-649, February 2013, Fransa.

KELEŞ, Ruşen Kent bilim Terimleri Sözlüğü, İmge Yayınları, s. 17, Ankara, 1998 / DENİZ, Taşkın; KANTÜRK YİĞİT, Güzin (2013), İdari Coğrafya Açısından Büyükşehir Belediyeleri / Metropolıtan Munıcıpalıtıes In Terms Of Admınıstratıve Geography, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 629-649, February 2013, Fransa.

KELEŞ, Ruşen, Kentleşme Politikası, İmge Kitabevi, Ankara, 2000 / DENİZ, Taşkın; KANTÜRK YİĞİT, Güzin (2013), İdari Coğrafya Açısından Büyükşehir Belediyeleri / Metropolıtan Munıcıpalıtıes In Terms Of Admınıstratıve Geography, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 629-649, February 2013, Fransa.

KÖKSAL, Bekir, Belediyelerde Örgüt Yapılarının Standardizasyonu ve İstanbul Örneği, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, 2006 / DENİZ, Taşkın; KANTÜRK YİĞİT, Güzin (2013), İdari Coğrafya Açısından Büyükşehir Belediyeleri / Metropolıtan Munıcıpalıtıes In Terms Of Admınıstratıve Geography, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 629-649, February 2013, Fransa.

MAGNUSSON, Warren, The Search for Political Space, London: University of Toronto Press, 1998 / DENİZ, Taşkın; KANTÜRK YİĞİT, Güzin (2013), İdari Coğrafya Açısından Büyükşehir Belediyeleri / Metropolıtan Munıcıpalıtıes In Terms Of Admınıstratıve Geography, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 629-649, February 2013, Fransa.

ÖZÇAĞLAR, Ali, İdari Coğrafya, Ümit Ofset, Ankara, 2011 / DENİZ, Taşkın; KANTÜRK YİĞİT, Güzin (2013), İdari Coğrafya Açısından Büyükşehir Belediyeleri / Metropolıtan Munıcıpalıtıes In Terms Of Admınıstratıve Geography, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 629-649, February 2013, Fransa.

SEZER, Yasin ve TORLAK, S. Evinç, Belediye ve Büyükşehir Belediyesi Kuruluş Kriterleri, AÜEHFD, Cilt: IX, Sayı: 3-4, Satfa: 515 - 531, 2005 / DENİZ, Taşkın; KANTÜRK YİĞİT, Güzin (2013), İdari Coğrafya Açısından Büyükşehir Belediyeleri / Metropolıtan Munıcıpalıtıes In Terms Of Admınıstratıve Geography, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 629-649, February 2013, Fransa.

SODAN, Ramazan, 5393 Sayılı Belediye Kanunu ve 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu, Adalet Yayınevi, İstanbul, 2009 / DENİZ, Taşkın; KANTÜRK YİĞİT, Güzin (2013), İdari Coğrafya Açısından Büyükşehir Belediyeleri / Metropolıtan Munıcıpalıtıes In Terms Of Admınıstratıve Geography, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 629-649, February 2013, Fransa.

TÜMERTEKİN, Erol ve ÖZGÜÇ, Nazmiye, Beşeri Coğrafya: İnsan, Kültür, Mekan, Çantay Kitabevi, İstanbul, 1998 / DENİZ, Taşkın; KANTÜRK YİĞİT, Güzin (2013), İdari Coğrafya Açısından Büyükşehir Belediyeleri / Metropolıtan Munıcıpalıtıes In Terms Of Admınıstratıve Geography, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 629-649, February 2013, Fransa.

YAŞAMIŞ, Firuz Demir. Belediye Yönetimi, Zirve Ofset Ltd. Şti., Ankara, 1996 / DENİZ, Taşkın; KANTÜRK YİĞİT, Güzin (2013), İdari Coğrafya Açısından Büyükşehir Belediyeleri / Metropolıtan Munıcıpalıtıes In Terms Of Admınıstratıve Geography, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 629-649, February 2013, Fransa.

http://www.cnnturk.com/2012/turkiye/10/17/yeni.buyuksehirler.maddesi.kabul/680890.0/index.html / DENİZ, Taşkın; KANTÜRK YİĞİT, Güzin (2013), İdari Coğrafya Açısından Büyükşehir Belediyeleri / Metropolıtan Munıcıpalıtıes In Terms Of Admınıstratıve Geography, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 629-649, February 2013, Fransa.

http://www.illeridaresi.gov.tr/default_B0.aspx?content=151 / DENİZ, Taşkın; KANTÜRK YİĞİT, Güzin (2013), İdari Coğrafya Açısından Büyükşehir Belediyeleri / Metropolıtan Munıcıpalıtıes In Terms Of Admınıstratıve Geography, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 629-649, February 2013, Fransa.

http://www.tuik.gov.tr/PreTablo.do?alt_id=37 / DENİZ, Taşkın; KANTÜRK YİĞİT, Güzin (2013), İdari Coğrafya Açısından Büyükşehir Belediyeleri / Metropolıtan Munıcıpalıtıes In Terms Of Admınıstratıve Geography, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 629-649, February 2013, Fransa.

http://www.trthaber.com/haber/turkiye/buyuksehir-yasasi-kabul-edildi-62881.html / DENİZ, Taşkın; KANTÜRK YİĞİT, Güzin (2013), İdari Coğrafya Açısından Büyükşehir Belediyeleri / Metropolıtan Munıcıpalıtıes In Terms Of Admınıstratıve Geography, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 629-649, February 2013, Fransa.

BOA, M.AD., nr. 9726, s. 288 / KARA, Adem (2013), Şer'iyye Sicillerine Göre Kıbrıs'ta Ermeniler / The Armenıans In Cyprus Accordıng To The Relıgıous Regıstratıon, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 651-668, February 2013, Fransa.

BOA, Hatt-ı Hümâyun, nr. 299/17754 / KARA, Adem (2013), Şer'iyye Sicillerine Göre Kıbrıs'ta Ermeniler / The Armenıans In Cyprus Accordıng To The Relıgıous Regıstratıon, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 651-668, February 2013, Fransa.

KŞS, 12/59-221, 9 Zilkade 1137 (20 Temmuz 1725) / KARA, Adem (2013), Şer'iyye Sicillerine Göre Kıbrıs'ta Ermeniler / The Armenıans In Cyprus Accordıng To The Relıgıous Regıstratıon, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 651-668, February 2013, Fransa.

KŞS, 13/196-642, 8 Safer 1143(23 Ağustos 1730) / KARA, Adem (2013), Şer'iyye Sicillerine Göre Kıbrıs'ta Ermeniler / The Armenıans In Cyprus Accordıng To The Relıgıous Regıstratıon, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 651-668, February 2013, Fransa.

KŞS, 17/104-240, 1 Şaban 1183. (30 Kasım 1769) / KARA, Adem (2013), Şer'iyye Sicillerine Göre Kıbrıs'ta Ermeniler / The Armenıans In Cyprus Accordıng To The Relıgıous Regıstratıon, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 651-668, February 2013, Fransa.

KŞS, 17/104-241, 29 Şaban 1183. (28 Aralık 1769) / KARA, Adem (2013), Şer'iyye Sicillerine Göre Kıbrıs'ta Ermeniler / The Armenıans In Cyprus Accordıng To The Relıgıous Regıstratıon, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 651-668, February 2013, Fransa.

KŞS, 17/104-242, 2 Ramazan 1183. (30 Aralık 1769) / KARA, Adem (2013), Şer'iyye Sicillerine Göre Kıbrıs'ta Ermeniler / The Armenıans In Cyprus Accordıng To The Relıgıous Regıstratıon, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 651-668, February 2013, Fransa.

KŞS, 17/132-338, 10 Zilhicce 1193. (19 Aralık 1779) / KARA, Adem (2013), Şer'iyye Sicillerine Göre Kıbrıs'ta Ermeniler / The Armenıans In Cyprus Accordıng To The Relıgıous Regıstratıon, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 651-668, February 2013, Fransa.

KŞS, 17/50-111, 15 Zilhicce 1175. (7 Temmuz 1762) / KARA, Adem (2013), Şer'iyye Sicillerine Göre Kıbrıs'ta Ermeniler / The Armenıans In Cyprus Accordıng To The Relıgıous Regıstratıon, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 651-668, February 2013, Fransa.

KŞS, 17/65-106, 19 Receb 1159. (7 Ağustos 1746) / KARA, Adem (2013), Şer'iyye Sicillerine Göre Kıbrıs'ta Ermeniler / The Armenıans In Cyprus Accordıng To The Relıgıous Regıstratıon, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 651-668, February 2013, Fransa.

KŞS, 3/138-856, 18 Cemaziyelevvel 1019. (8 Ağustos 1610) / KARA, Adem (2013), Şer'iyye Sicillerine Göre Kıbrıs'ta Ermeniler / The Armenıans In Cyprus Accordıng To The Relıgıous Regıstratıon, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 651-668, February 2013, Fransa.

KŞS, 3/142-881, 30 Cemaziyelevvel 1019 (20 Ağustos 1610) / KARA, Adem (2013), Şer'iyye Sicillerine Göre Kıbrıs'ta Ermeniler / The Armenıans In Cyprus Accordıng To The Relıgıous Regıstratıon,Download 3.37 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   250   251   252   253   254   255   256   257   ...   437
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
O’zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
davlat pedagogika
o’rta maxsus
axborot texnologiyalari
nomidagi toshkent
pedagogika instituti
texnologiyalari universiteti
navoiy nomidagi
samarqand davlat
guruh talabasi
ta’limi vazirligi
nomidagi samarqand
toshkent davlat
toshkent axborot
haqida tushuncha
Darsning maqsadi
xorazmiy nomidagi
Toshkent davlat
vazirligi toshkent
tashkil etish
Alisher navoiy
Ўзбекистон республикаси
rivojlantirish vazirligi
matematika fakulteti
pedagogika universiteti
таълим вазирлиги
sinflar uchun
Nizomiy nomidagi
tibbiyot akademiyasi
maxsus ta'lim
ta'lim vazirligi
махсус таълим
bilan ishlash
o’rta ta’lim
fanlar fakulteti
Referat mavzu
Navoiy davlat
haqida umumiy
umumiy o’rta
Buxoro davlat
fanining predmeti
fizika matematika
malakasini oshirish
universiteti fizika
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
jizzax davlat
davlat sharqshunoslik