Jass studies atif indeksi / jass studies citation index not


The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Download 3.37 Mb.
bet252/437
Sana22.01.2017
Hajmi3.37 Mb.
1   ...   248   249   250   251   252   253   254   255   ...   437
The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 543-564, February 2013, Fransa.

YAVUZ, Kerim, Çocukta Dini Duygu ve Düşüncenin Gelişmesi, DİBY, Ankara 1987 / GÜNAY, İlhami (2013), Kur’ân-I Kerim’de Gençlerin Aklî-Zihnî Gelişimi Ve Eğitimi / Mental Educatıon And Development Of The Youth In The Holy Qur'an, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 543-564, February 2013, Fransa.

YAZIR, Muhammed Hamdi, Hak Dini Kur’ân Dili, Eser Neşriyat, İstanbul, Tarihsiz / GÜNAY, İlhami (2013), Kur’ân-I Kerim’de Gençlerin Aklî-Zihnî Gelişimi Ve Eğitimi / Mental Educatıon And Development Of The Youth In The Holy Qur'an, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 543-564, February 2013, Fransa.

YEŞİLYURT, Temel, Kur’an’da Bilgi, Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2004, cilt: IX, sayı: 1 / GÜNAY, İlhami (2013), Kur’ân-I Kerim’de Gençlerin Aklî-Zihnî Gelişimi Ve Eğitimi / Mental Educatıon And Development Of The Youth In The Holy Qur'an, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 543-564, February 2013, Fransa.

ALTIERI, Charles, (1986), ‚The Postmodernism of David Antin’s Tuning‛, College English,, 48:1 / GÜR, İmran (2013), Tuğrul Tanyol’un Şiirinde Boşluk Problemi: Öznenin Tanrısı Ses-Varlık: Kendinde Şey, Tanrı Parçacığı / The Space Problem In The Poem Of Tuğrul Tanyol: The God Of The Subject, Sound- Exıstence: Thıng It Itself, God Partıcle, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 565-592, February 2013, Fransa.

ASILTÜRK, Baki, (2006), 1980 Kuşağı Türk Şiirinin Poetikası, 2. bs., Toroslu Kitaplığı, İstanbul / GÜR, İmran (2013), Tuğrul Tanyol’un Şiirinde Boşluk Problemi: Öznenin Tanrısı Ses-Varlık: Kendinde Şey, Tanrı Parçacığı / The Space Problem In The Poem Of Tuğrul Tanyol: The God Of The Subject, Sound- Exıstence: Thıng It Itself, God Partıcle, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 565-592, February 2013, Fransa.

DERRIDA, Jacques, (1978), Writing and Difference, Translated by Alain Bass, London: University of Chicago Press, Chicago / GÜR, İmran (2013), Tuğrul Tanyol’un Şiirinde Boşluk Problemi: Öznenin Tanrısı Ses-Varlık: Kendinde Şey, Tanrı Parçacığı / The Space Problem In The Poem Of Tuğrul Tanyol: The God Of The Subject, Sound- Exıstence: Thıng It Itself, God Partıcle, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 565-592, February 2013, Fransa.

FUNK, Rainer, Ben ve Biz: Postmodern İnsanın Psikanalizi, çev. Çağlar Tanyeri, İstanbul: YKY, 2006 / GÜR, İmran (2013), Tuğrul Tanyol’un Şiirinde Boşluk Problemi: Öznenin Tanrısı Ses-Varlık: Kendinde Şey, Tanrı Parçacığı / The Space Problem In The Poem Of Tuğrul Tanyol: The God Of The Subject, Sound- Exıstence: Thıng It Itself, God Partıcle, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 565-592, February 2013, Fransa.

HASSAN, İhad, (1982), The Dismemberment of Orfeus: Toward a Postmodern Literatüre, Newyork, Oxford Universitiy Press / GÜR, İmran (2013), Tuğrul Tanyol’un Şiirinde Boşluk Problemi: Öznenin Tanrısı Ses-Varlık: Kendinde Şey, Tanrı Parçacığı / The Space Problem In The Poem Of Tuğrul Tanyol: The God Of The Subject, Sound- Exıstence: Thıng It Itself, God Partıcle, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 565-592, February 2013, Fransa.

HEIDEGGER, Martin, (2003), Sanat Eserinin Kökeni, çev. Fatih Tepebaşılı, İstanbul: Babil Yayınları / GÜR, İmran (2013), Tuğrul Tanyol’un Şiirinde Boşluk Problemi: Öznenin Tanrısı Ses-Varlık: Kendinde Şey, Tanrı Parçacığı / The Space Problem In The Poem Of Tuğrul Tanyol: The God Of The Subject, Sound- Exıstence: Thıng It Itself, God Partıcle, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 565-592, February 2013, Fransa.

HUTCHEON, Linda, (1980), Narsistıc Narrative: The Metafictional Paradox, Waterloo, Ont., Wilfred Laurier University Press / GÜR, İmran (2013), Tuğrul Tanyol’un Şiirinde Boşluk Problemi: Öznenin Tanrısı Ses-Varlık: Kendinde Şey, Tanrı Parçacığı / The Space Problem In The Poem Of Tuğrul Tanyol: The God Of The Subject, Sound- Exıstence: Thıng It Itself, God Partıcle, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 565-592, February 2013, Fransa.

KANT, Immanuel, (2002), Pratik Aklın Eleştirisi, İstanbul: Türkiye Felsefe Kurumu Yayınları / GÜR, İmran (2013), Tuğrul Tanyol’un Şiirinde Boşluk Problemi: Öznenin Tanrısı Ses-Varlık: Kendinde Şey, Tanrı Parçacığı / The Space Problem In The Poem Of Tuğrul Tanyol: The God Of The Subject, Sound- Exıstence: Thıng It Itself, God Partıcle, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 565-592, February 2013, Fransa.

J. R. SNYNER, J.R., (1999), "Modernliğin Sonu Hakkında", Modernliğin Sonu Postmodern Kültürde Nihilizm ve Hermenutik, (Ed) G. Vattimo, Çev. Ş. Yalçın, İstanbul: İz Yayınları, ss.8-66 / GÜR, İmran (2013), Tuğrul Tanyol’un Şiirinde Boşluk Problemi: Öznenin Tanrısı Ses-Varlık: Kendinde Şey, Tanrı Parçacığı / The Space Problem In The Poem Of Tuğrul Tanyol: The God Of The Subject, Sound- Exıstence: Thıng It Itself, God Partıcle, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 565-592, February 2013, Fransa.

MCHALE, Brian, (1982), ‚Modernist Reading- Postmodernist Tex: The Case of Gravity’s Rainbow, Poetics Today, 1:1-2, p.85-110 / GÜR, İmran (2013), Tuğrul Tanyol’un Şiirinde Boşluk Problemi: Öznenin Tanrısı Ses-Varlık: Kendinde Şey, Tanrı Parçacığı / The Space Problem In The Poem Of Tuğrul Tanyol: The God Of The Subject, Sound- Exıstence: Thıng It Itself, God Partıcle, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 565-592, February 2013, Fransa.

MAZZARO, Jerome, (1980), Postmodern American Poetry, Urbana, University of Illinois Press / GÜR, İmran (2013), Tuğrul Tanyol’un Şiirinde Boşluk Problemi: Öznenin Tanrısı Ses-Varlık: Kendinde Şey, Tanrı Parçacığı / The Space Problem In The Poem Of Tuğrul Tanyol: The God Of The Subject, Sound- Exıstence: Thıng It Itself, God Partıcle, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 565-592, February 2013, Fransa.

MEGILL, Alain, (2008), Aşırılığın Peygamberleri, çev. Tuncay Birkan, İstanbul: Ayraç Yayınları / GÜR, İmran (2013), Tuğrul Tanyol’un Şiirinde Boşluk Problemi: Öznenin Tanrısı Ses-Varlık: Kendinde Şey, Tanrı Parçacığı / The Space Problem In The Poem Of Tuğrul Tanyol: The God Of The Subject, Sound- Exıstence: Thıng It Itself, God Partıcle, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 565-592, February 2013, Fransa.

NIETZSCHE, Friedrich, (2005), Tragedyanın Doğusu, çev. Mustafa Tüzel, İstanbul: İthaki Yayınları / GÜR, İmran (2013), Tuğrul Tanyol’un Şiirinde Boşluk Problemi: Öznenin Tanrısı Ses-Varlık: Kendinde Şey, Tanrı Parçacığı / The Space Problem In The Poem Of Tuğrul Tanyol: The God Of The Subject, Sound- Exıstence: Thıng It Itself, God Partıcle, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 565-592, February 2013, Fransa.

NIETZSCHE, Firiedrich, (2002), Güç İstenci, çev. Sedat Umran, 2. bs., İstanbul: Birey Yayınları / GÜR, İmran (2013), Tuğrul Tanyol’un Şiirinde Boşluk Problemi: Öznenin Tanrısı Ses-Varlık: Kendinde Şey, Tanrı Parçacığı / The Space Problem In The Poem Of Tuğrul Tanyol: The God Of The Subject, Sound- Exıstence: Thıng It Itself, God Partıcle, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 565-592, February 2013, Fransa.

PERLOFF, Marjorie, (1981), The Poetıcs of İndeterminacy: Rimbaud to Cage, Princeton NJ, Princeton Unıversity Press / GÜR, İmran (2013), Tuğrul Tanyol’un Şiirinde Boşluk Problemi: Öznenin Tanrısı Ses-Varlık: Kendinde Şey, Tanrı Parçacığı / The Space Problem In The Poem Of Tuğrul Tanyol: The God Of The Subject, Sound- Exıstence: Thıng It Itself, God Partıcle, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 565-592, February 2013, Fransa.

TANYOL, Tuğrul, (2000), Büyü Bitti, İstanbul: YKY / GÜR, İmran (2013), Tuğrul Tanyol’un Şiirinde Boşluk Problemi: Öznenin Tanrısı Ses-Varlık: Kendinde Şey, Tanrı Parçacığı / The Space Problem In The Poem Of Tuğrul Tanyol: The God Of The Subject, Sound- Exıstence: Thıng It Itself, God Partıcle, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 565-592, February 2013, Fransa.

TANYOL, Tuğrul, (2006), Her Şey Bir Mevsim, YKY: İstanbul: YKY / GÜR, İmran (2013), Tuğrul Tanyol’un Şiirinde Boşluk Problemi: Öznenin Tanrısı Ses-Varlık: Kendinde Şey, Tanrı Parçacığı / The Space Problem In The Poem Of Tuğrul Tanyol: The God Of The Subject, Sound- Exıstence: Thıng It Itself, God Partıcle, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 565-592, February 2013, Fransa.

TUNALI, İsmail, (2000), Estetik, İstanbul: Remzi Kitabevi / GÜR, İmran (2013), Tuğrul Tanyol’un Şiirinde Boşluk Problemi: Öznenin Tanrısı Ses-Varlık: Kendinde Şey, Tanrı Parçacığı / The Space Problem In The Poem Of Tuğrul Tanyol: The God Of The Subject, Sound- Exıstence: Thıng It Itself, God Partıcle, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 565-592, February 2013, Fransa.

ÜŞÜR, Sancar Serpil, (1997), İdeolojinin Serüveni, Yanlış Bilinç ve Hegemonyadan Söyleme, İmge Yayınevi: Ankara / GÜR, İmran (2013), Tuğrul Tanyol’un Şiirinde Boşluk Problemi: Öznenin Tanrısı Ses-Varlık: Kendinde Şey, Tanrı Parçacığı / The Space Problem In The Poem Of Tuğrul Tanyol: The God Of The Subject, Sound- Exıstence: Thıng It Itself, God Partıcle, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 565-592, February 2013, Fransa.

WILDE, Alan, (1981), Horizon of Assent: Modernizm, Postmodernizm and the İronic İmagination, Baltimore ve Londra, Johns Hopkins University Press / GÜR, İmran (2013), Tuğrul Tanyol’un Şiirinde Boşluk Problemi: Öznenin Tanrısı Ses-Varlık: Kendinde Şey, Tanrı Parçacığı / The Space Problem In The Poem Of Tuğrul Tanyol: The God Of The Subject, Sound- Exıstence: Thıng It Itself, God Partıcle, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 565-592, February 2013, Fransa.

AYDOĞAN, D., ÖZBAY, Y. ve BÜYÜKÖZTÜRK, Ş. (2011). Özgünlük ölçeğinin uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. XI. Ulusal Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Kongresi, 3-5 Ekimi İzmir / ÖZDEMİR, Yalçın; İLHAN, Tahsin (2013), Benlik Kurguları Ve Öznel İyi Oluş: Otantik Olmanın Aracılık Rolü / Self-Construal And Subjectıve Well-Beıng: The Medıatıve Role Of Authentıcıty, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 2, p. 593-611, February 2013, Fransa.

BAUMEISTER, R. F. & LEARY, M. R. (1995). The need to belong: Desire for interpersonal attachments as a fundamental human motivation. Psychological Bulletin, 117, 497-529 / ÖZDEMİR, Yalçın; İLHAN, Tahsin (2013), Benlik Kurguları Ve Öznel İyi Oluş: Otantik Olmanın Aracılık Rolü / Self-Construal And Subjectıve Well-Beıng: The Medıatıve Role Of Authentıcıty, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 2, p. 593-611, February 2013, Fransa.

BETTENCOURT, B. A. & SHELDON, K. (2001). Social roles as mechanisms for psychological need satisfaction within social groups. Journal of Personalityand Social Psychology, 81, 1131–1143 / ÖZDEMİR, Yalçın; İLHAN, Tahsin (2013), Benlik Kurguları Ve Öznel İyi Oluş: Otantik Olmanın Aracılık Rolü / Self-Construal And Subjectıve Well-Beıng: The Medıatıve Role Of Authentıcıty, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 2, p. 593-611, February 2013, Fransa.

CHIRKOV, V. I., RYAN, R. M., KIM, Y., & KAPLAN, U. (2003). Differentiating autonomy from individualism and independence: A self-determination theory perspective on internalization of cultural orientations and well-being. Journal of Personality and Social Psychology, 84(1), 97-110 / ÖZDEMİR, Yalçın; İLHAN, Tahsin (2013), Benlik Kurguları Ve Öznel İyi Oluş: Otantik Olmanın Aracılık Rolü / Self-Construal And Subjectıve Well-Beıng: The Medıatıve Role Of Authentıcıty, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 2, p. 593-611, February 2013, Fransa.

CHIRKOV, V. I., RYAN, R. M., & WILLNESS, C. (2005). Cultural context and psychological needs in Canada and Brazil: Testing a self-determination approach to internalization of cultural practices, identity and well-being. Journal of Cross-Cultural Psycholog,; 36(4), 425-443 / ÖZDEMİR, Yalçın; İLHAN, Tahsin (2013), Benlik Kurguları Ve Öznel İyi Oluş: Otantik Olmanın Aracılık Rolü / Self-Construal And Subjectıve Well-Beıng: The Medıatıve Role Of Authentıcıty, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 2, p. 593-611, February 2013, Fransa.

CHOI, I. & CHOI, Y. (2002). Culture and self-concept fl exibility. Personality and Social Psychology Bulletin, 28, 1508–1517 / ÖZDEMİR, Yalçın; İLHAN, Tahsin (2013), Benlik Kurguları Ve Öznel İyi Oluş: Otantik Olmanın Aracılık Rolü / Self-Construal And Subjectıve Well-Beıng: The Medıatıve Role Of Authentıcıty, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 2, p. 593-611, February 2013, Fransa.

CROSS, S. E. & MARKUS, H. R. (1999). The cultural constitution of personality. In L. A. Pervin & O. P. John (Eds.), Handbook of personality: Theory and research. New York: The Guilford Press / ÖZDEMİR, Yalçın; İLHAN, Tahsin (2013), Benlik Kurguları Ve Öznel İyi Oluş: Otantik Olmanın Aracılık Rolü / Self-Construal And Subjectıve Well-Beıng: The Medıatıve Role Of Authentıcıty, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 2, p. 593-611, February 2013, Fransa.

ÇİLELİ, M. (2000). Change in value orientations of Turkish youth from 1989 to 1995. The Journal of Psychology, 134, 297-305 / ÖZDEMİR, Yalçın; İLHAN, Tahsin (2013), Benlik Kurguları Ve Öznel İyi Oluş: Otantik Olmanın Aracılık Rolü / Self-Construal And Subjectıve Well-Beıng: The Medıatıve Role Of Authentıcıty, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 2, p. 593-611, February 2013, Fransa.

DECI, E. L. (2008). Self-determination theory: A macrotheory of human motivation, development and health. Canadian Psychology, 49, 182-185 / ÖZDEMİR, Yalçın; İLHAN, Tahsin (2013), Benlik Kurguları Ve Öznel İyi Oluş: Otantik Olmanın Aracılık Rolü / Self-Construal And Subjectıve Well-Beıng: The Medıatıve Role Of Authentıcıty, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 2, p. 593-611, February 2013, Fransa.

DECI, E. L. & RYAN, R. M. (2000). The “what” and “why” of goal pursuits: Human needs and the determination of behavior. Psychological Inquiry, 1, :227–268 / ÖZDEMİR, Yalçın; İLHAN, Tahsin (2013), Benlik Kurguları Ve Öznel İyi Oluş: Otantik Olmanın Aracılık Rolü / Self-Construal And Subjectıve Well-Beıng: The Medıatıve Role Of Authentıcıty, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 2, p. 593-611, February 2013, Fransa.

DIENER, E. & SCOLLON, C. (2003). Subjective well-being is desirable, but not the summum bonum. University of Minnesota Interdisciplinary Workshop on Well-being. (October 23-25), Minneapolis / ÖZDEMİR, Yalçın; İLHAN, Tahsin (2013), Benlik Kurguları Ve Öznel İyi Oluş: Otantik Olmanın Aracılık Rolü / Self-Construal And Subjectıve Well-Beıng: The Medıatıve Role Of Authentıcıty, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 2, p. 593-611, February 2013, Fransa.

DIENER, E., EMMONS, R. A., LARESEN, R. J., & GRIFFIN, S. (1985). The satisfaction with life scale. Journal of Personality Assessment, 49, 71-75 / ÖZDEMİR, Yalçın; İLHAN, Tahsin (2013), Benlik Kurguları Ve Öznel İyi Oluş: Otantik Olmanın Aracılık Rolü / Self-Construal And Subjectıve Well-Beıng: The Medıatıve Role Of Authentıcıty, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 2, p. 593-611, February 2013, Fransa.

EHLERS, A., MAERCKER, A., & BOOS, A. (2000). Posttraumatic stress disorder following political imprisonment: The role of mental defeat, alienation, and perceived permanent change. Journal of Abnormal Psychology, 109, 45–55 / ÖZDEMİR, Yalçın; İLHAN, Tahsin (2013), Benlik Kurguları Ve Öznel İyi Oluş: Otantik Olmanın Aracılık Rolü / Self-Construal And Subjectıve Well-Beıng: The Medıatıve Role Of Authentıcıty, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 2, p. 593-611, February 2013, Fransa.

GENÇÖZ, T. (2000). Pozitif ve negatif duygu ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Türk Psikoloji Dergisi, 15(46), 19–26 / ÖZDEMİR, Yalçın; İLHAN, Tahsin (2013), Benlik Kurguları Ve Öznel İyi Oluş: Otantik Olmanın Aracılık Rolü / Self-Construal And Subjectıve Well-Beıng: The Medıatıve Role Of Authentıcıty, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 2, p. 593-611, February 2013, Fransa.

GOLDMAN, B. M. & KERNIS, M. H. (2002). The role of authenticity in healthy psychological functioning and subjective well-being. Annals ofthe American Psychotherapy Association, 5, 18–20 / ÖZDEMİR, Yalçın; İLHAN, Tahsin (2013), Benlik Kurguları Ve Öznel İyi Oluş: Otantik Olmanın Aracılık Rolü / Self-Construal And Subjectıve Well-Beıng: The Medıatıve Role Of Authentıcıty, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 2, p. 593-611, February 2013, Fransa.

GÖREGENLİ, M. (1995). Kültürümüz açısından bireyciliktoplulukçuluk eğilimleri: Bir başlangıç çalışması. Türk Psikoloji Dergisi, 10,1-14 / ÖZDEMİR, Yalçın; İLHAN, Tahsin (2013), Benlik Kurguları Ve Öznel İyi Oluş: Otantik Olmanın Aracılık Rolü / Self-Construal And Subjectıve Well-Beıng: The Medıatıve Role Of Authentıcıty, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 2, p. 593-611, February 2013, Fransa.

GUTIE´RREZ, J. L. G., JIME´NEZ, B. M., HERNA´NDEZ, E. G., & PUENTE, C. P. (2005). Personality and well-being: big five correlates and demographic variables. Personality and Individual Differences, 38, 1561–1569 / ÖZDEMİR, Yalçın; İLHAN, Tahsin (2013), Benlik Kurguları Ve Öznel İyi Oluş: Otantik Olmanın Aracılık Rolü / Self-Construal And Subjectıve Well-Beıng: The Medıatıve Role Of Authentıcıty, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 2, p. 593-611, February 2013, Fransa.

GÜL, A. (2010). Benlik düzenleme odakları, otantiklik ve ilişkisel/özerk benlik ketlenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Mersin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin / ÖZDEMİR, Yalçın; İLHAN, Tahsin (2013), Benlik Kurguları Ve Öznel İyi Oluş: Otantik Olmanın Aracılık Rolü / Self-Construal And Subjectıve Well-Beıng: The Medıatıve Role Of Authentıcıty, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 2, p. 593-611, February 2013, Fransa.

HARTER, S., MAROLD, D. B., WHITESELL, N. R., & COBBS, G. (1996). A model of the effects of perceived parent and peer support on adolescent false self behavior. Child Development; 67:360–374 / ÖZDEMİR, Yalçın; İLHAN, Tahsin (2013), Benlik Kurguları Ve Öznel İyi Oluş: Otantik Olmanın Aracılık Rolü / Self-Construal And Subjectıve Well-Beıng: The Medıatıve Role Of Authentıcıty, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 2, p. 593-611, February 2013, Fransa.

HAYES, A. F. (2009). Beyond Baron and Kenny: Statistical mediation analysis in the new millennium. Communication Monographs, 76, 408-420 / ÖZDEMİR, Yalçın; İLHAN, Tahsin (2013), Benlik Kurguları Ve Öznel İyi Oluş: Otantik Olmanın Aracılık Rolü / Self-Construal And Subjectıve Well-Beıng: The Medıatıve Role Of Authentıcıty, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 2, p. 593-611, February 2013, Fransa.

HEINE, S. J., & LEHMAN, D. R. (1999). Culture, self-discrepancies, and self-satisfaction. Personality and Social Psychology Bulletin, 25, 915-925 / ÖZDEMİR, Yalçın; İLHAN, Tahsin (2013), Benlik Kurguları Ve Öznel İyi Oluş: Otantik Olmanın Aracılık Rolü / Self-Construal And Subjectıve Well-Beıng: The Medıatıve Role Of Authentıcıty, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 2, p. 593-611, February 2013, Fransa.

HEINE, S. J., LEHMAN, D. R., MARKUS, H. R., & KITAYAMA, S. (1999). Culture and the need for positive self-regard. Psychological Review, 106, 766–794 / ÖZDEMİR, Yalçın; İLHAN, Tahsin (2013), Benlik Kurguları Ve Öznel İyi Oluş: Otantik Olmanın Aracılık Rolü / Self-Construal And Subjectıve Well-Beıng: The Medıatıve Role Of Authentıcıty, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 2, p. 593-611, February 2013, Fransa.

HOFSTEDE, G. (2001). Culture’s consequences (2nd edn). Thousand Oaks, CA: Sage / ÖZDEMİR, Yalçın; İLHAN, Tahsin (2013), Benlik Kurguları Ve Öznel İyi Oluş: Otantik Olmanın Aracılık Rolü / Self-Construal And Subjectıve Well-Beıng: The Medıatıve Role Of Authentıcıty, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 2, p. 593-611, February 2013, Fransa.

HORNEY, K. (1951). Neurosis and human growth. London: Routledge / ÖZDEMİR, Yalçın; İLHAN, Tahsin (2013), Benlik Kurguları Ve Öznel İyi Oluş: Otantik Olmanın Aracılık Rolü / Self-Construal And Subjectıve Well-Beıng: The Medıatıve Role Of Authentıcıty, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 2, p. 593-611, February 2013, Fransa.

HUEBNER, E. S., DRANE, W., & VALOIS, R. F. (2000). Levels and demographic correlates of adolescent life satisfaction reports. School Psychology International, 21, 281–292 / ÖZDEMİR, Yalçın; İLHAN, Tahsin (2013), Benlik Kurguları Ve Öznel İyi Oluş: Otantik Olmanın Aracılık Rolü / Self-Construal And Subjectıve Well-Beıng: The Medıatıve Role Of Authentıcıty, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 2, p. 593-611, February 2013, Fransa.

İLHAN, T. (2009). Üniversite öğrencilerinin benlik uyumu modeli: Yaşam amaçları, temel psikolojik ihtiyaçlar ve öznel iyi oluş. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara / ÖZDEMİR, Yalçın; İLHAN, Tahsin (2013), Benlik Kurguları Ve Öznel İyi Oluş: Otantik Olmanın Aracılık Rolü / Self-Construal And Subjectıve Well-Beıng: The Medıatıve Role Of Authentıcıty,Download 3.37 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   248   249   250   251   252   253   254   255   ...   437
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
O’zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
davlat pedagogika
o’rta maxsus
axborot texnologiyalari
nomidagi toshkent
pedagogika instituti
texnologiyalari universiteti
navoiy nomidagi
samarqand davlat
guruh talabasi
ta’limi vazirligi
nomidagi samarqand
toshkent davlat
toshkent axborot
haqida tushuncha
Darsning maqsadi
xorazmiy nomidagi
Toshkent davlat
vazirligi toshkent
tashkil etish
Alisher navoiy
Ўзбекистон республикаси
rivojlantirish vazirligi
matematika fakulteti
pedagogika universiteti
таълим вазирлиги
sinflar uchun
Nizomiy nomidagi
tibbiyot akademiyasi
maxsus ta'lim
ta'lim vazirligi
махсус таълим
bilan ishlash
o’rta ta’lim
fanlar fakulteti
Referat mavzu
Navoiy davlat
haqida umumiy
umumiy o’rta
Buxoro davlat
fanining predmeti
fizika matematika
malakasini oshirish
universiteti fizika
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
jizzax davlat
davlat sharqshunoslik