Jass studies atif indeksi / jass studies citation index not


The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Download 3.37 Mb.
bet247/437
Sana22.01.2017
Hajmi3.37 Mb.
1   ...   243   244   245   246   247   248   249   250   ...   437
The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 2, p. 367-381, February 2013, Fransa.

TEKİN, M., YILDIZ, M., LÖK, S. ve TAŞĞIN, Ö. (2009). Beden eğitimi ve spor yüksekokulunda öğrenim gören öğretmen adaylarının çeşitli değişkenlere göre demokratik tutum düzeylerinin incelenmesi. Niğde Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Dergisi,3 (3), 204-212 / DÜNDAR, Hakan (2012), Öğretmen Adaylarının Sahip Olduğu Değerler İle Demokratik Tutumları Arasındaki İlişki / Relatıonshıp Between Values Owned By Teacher Candıdates And Theır Democratıc Attıtudes, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 2, p. 367-381, February 2013, Fransa.

ÜSTÜN, A. VE YILMAZ, M. (2008). Üniversite öğrencilerinin aile içi demokrasi ile ilgili görüşlerinin cinsiyet ve anne-baba eğitim düzeyine göre değerlendirilmesi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi(KEFAD), 9(2), 77-90 / DÜNDAR, Hakan (2012), Öğretmen Adaylarının Sahip Olduğu Değerler İle Demokratik Tutumları Arasındaki İlişki / Relatıonshıp Between Values Owned By Teacher Candıdates And Theır Democratıc Attıtudes, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 2, p. 367-381, February 2013, Fransa.

YILMAZ, K. (2008). Eğitim yönetiminde değerler. Ankara: Pegem Akademi / DÜNDAR, Hakan (2012), Öğretmen Adaylarının Sahip Olduğu Değerler İle Demokratik Tutumları Arasındaki İlişki / Relatıonshıp Between Values Owned By Teacher Candıdates And Theır Democratıc Attıtudes, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 2, p. 367-381, February 2013, Fransa.

YİĞİT, E. Ö. & ÇOLAK, K. (2010). Democratic attitudes of social studies pre-service teachers. The International Journal of Research in Teacher Education, 1(Special Issue): 82-95 / DÜNDAR, Hakan (2012), Öğretmen Adaylarının Sahip Olduğu Değerler İle Demokratik Tutumları Arasındaki İlişki / Relatıonshıp Between Values Owned By Teacher Candıdates And Theır Democratıc Attıtudes, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 2, p. 367-381, February 2013, Fransa.

AKDAĞ, B. (2003). Geleceğin Okul Modelleri. Felsefeci Dergisi, Sayı: 5 / ELKATMIŞ, Metin (2012), Geleceğin Okullarına Dair Bir Perspektif1 / A Perspectıve On The Future Schools, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 383-396, February 2013, Fransa.

AKYÜZ, H. (1991). Eğitim Sosyolojisinin Temel Kavram ve Alanları Üzerine Bir Araştırma. İstanbul: MEB Yayınları / ELKATMIŞ, Metin (2012), Geleceğin Okullarına Dair Bir Perspektif1 / A Perspectıve On The Future Schools, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 383-396, February 2013, Fransa.

APAYDN, Ç. (2011). Sanal Okullar. Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi, Cilt: 1, Sayı: 4 / ELKATMIŞ, Metin (2012), Geleceğin Okullarına Dair Bir Perspektif1 / A Perspectıve On The Future Schools, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 383-396, February 2013, Fransa.

AYDIN, İ. (2010). Alternatif Okullar. Ankara: Pegem Akademi / ELKATMIŞ, Metin (2012), Geleceğin Okullarına Dair Bir Perspektif1 / A Perspectıve On The Future Schools, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 383-396, February 2013, Fransa.

CAFOĞLU, Z. (1998). Eğitimde Küresel Kimlik. Yeni Türkiye Dergisi 21.Yüzyıl Özel Sayısı, Sayı: 4, 837-844 / ELKATMIŞ, Metin (2012), Geleceğin Okullarına Dair Bir Perspektif1 / A Perspectıve On The Future Schools, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 383-396, February 2013, Fransa.

COŞKUN, U. (2012). Sanal Okula Ne Dersiniz? Yeni Şafak Gazetesi, 12.04.2012 / ELKATMIŞ, Metin (2012), Geleceğin Okullarına Dair Bir Perspektif1 / A Perspectıve On The Future Schools, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 383-396, February 2013, Fransa.

ÇAĞLAR, A. (2004). 21. Yüzyılda Okulun Değişen Rolü ve Yeni Eğilimlere İlişkin İyimser Bazı Öngörüler. 21. Yüzyılda Eğitim ve Türk Eğitim Sistemi. (Haz. Orhan, Oğuz, Ayla Oktay ve Halis Ayhan). İstanbul: DEM Yayınları / ELKATMIŞ, Metin (2012), Geleceğin Okullarına Dair Bir Perspektif1 / A Perspectıve On The Future Schools, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 383-396, February 2013, Fransa.

DEWEY, J. (2010). Günümüzde Eğitim. (Çev. Edt.: Bahri Ata ve Talip Öztürk). Ankara: Pegem Akademi / ELKATMIŞ, Metin (2012), Geleceğin Okullarına Dair Bir Perspektif1 / A Perspectıve On The Future Schools, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 383-396, February 2013, Fransa.

DRUCKER, F. P. (1993). Kapitalist Ötesi Toplum. (Çev. Belkıs Çorakçı), İstanbul: İnkılap Yayınları / ELKATMIŞ, Metin (2012), Geleceğin Okullarına Dair Bir Perspektif1 / A Perspectıve On The Future Schools, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 383-396, February 2013, Fransa.

ELKATMIŞ, M. (2009). Hayat Bilgisi Öğretiminde Değer Eğitimi. Hayat Bilgisi Öğretimi. (Edit.: Bayram TAY), Ankara: Maya Yayınları / ELKATMIŞ, Metin (2012), Geleceğin Okullarına Dair Bir Perspektif1 / A Perspectıve On The Future Schools, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 383-396, February 2013, Fransa.

ERDOĞAN, İ. (1998). Eğitimde Değişim Nasıl Olmalı? Yeni Türkiye Dergisi 21. Yüzyıl Özel Sayısı, Sayı: 4, 862-869 / ELKATMIŞ, Metin (2012), Geleceğin Okullarına Dair Bir Perspektif1 / A Perspectıve On The Future Schools, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 383-396, February 2013, Fransa.

FREEMAN, M. (2008). İnsan Hakları: Disiplinlerarası Bir Yaklaşım. Ankara: Birleşik Yayınları / ELKATMIŞ, Metin (2012), Geleceğin Okullarına Dair Bir Perspektif1 / A Perspectıve On The Future Schools, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 383-396, February 2013, Fransa.

GARDNER, H. (2008). Okulun Değişen Rol ve İşlevi. 80. Yıl Uluslararası Eğitim Forumu Eğitim Hakkı ve Gelecek Perspektifleri. Türk Eğitim Derneği Yayınları / ELKATMIŞ, Metin (2012), Geleceğin Okullarına Dair Bir Perspektif1 / A Perspectıve On The Future Schools, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 383-396, February 2013, Fransa.

GENÇ, S. Z. ve ERYAMAN, M. Y. (2007). Değişen Değerler ve Yeni Eğitim Paradigması. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. Cilt:IX, Sayı: 1, 89-102 / ELKATMIŞ, Metin (2012), Geleceğin Okullarına Dair Bir Perspektif1 / A Perspectıve On The Future Schools, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 383-396, February 2013, Fransa.

GÜRKAYNAK, İpek. (2008). Okulun Değişen Rol ve İşlevi. 80. Yıl Uluslararası Eğitim Forumu Eğitim Hakkı ve Gelecek Perspektifleri. Türk Eğitim Derneği Yayınları / ELKATMIŞ, Metin (2012), Geleceğin Okullarına Dair Bir Perspektif1 / A Perspectıve On The Future Schools, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 383-396, February 2013, Fransa.

HESAPÇIOĞLU, M. (1996). Bilgi Toplumunda Eğitim ve Okulun Geleceğine İlişkin Düşünceler. Yeni Türkiye Dergisi Eğitim Özel Sayısı, Sayı: 2, 21-28 / ELKATMIŞ, Metin (2012), Geleceğin Okullarına Dair Bir Perspektif1 / A Perspectıve On The Future Schools, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 383-396, February 2013, Fransa.

HESAPÇIOĞLU, M. (1998). Modernizmden Postmodernizme Eğitim Anlayışları ve Okulun Geleceği. Yeni Türkiye Dergisi 21.Yüzyıl Özel Sayısı, Sayı: 4 813-820 / ELKATMIŞ, Metin (2012), Geleceğin Okullarına Dair Bir Perspektif1 / A Perspectıve On The Future Schools, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 383-396, February 2013, Fransa.

HESAPÇIOĞLU, M. (2001). “Okula İlişkin Uygunsuz Metaforlar.” 2000 Yılında Türk Milli Eğitim Örgütü ve Yönetimi Ulusal Sempozyumu. 11-13 Ocak, Eğitimde Yansımalar: VI, Ankara: Öğretmen Hüseyin Hüsnü Tekışık Eğitim Araştırma Geliştirme Vakfı, 399-405 / ELKATMIŞ, Metin (2012), Geleceğin Okullarına Dair Bir Perspektif1 / A Perspectıve On The Future Schools, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 383-396, February 2013, Fransa.

HESAPÇIOĞLU, M. (2004). Postmodern/Küresel Toplumda Eğitim, Okul ve İnsan Hakları. 21. Yüzyılda Eğitim ve Türk Eğitim Sistemi. (Haz. Orhan, Oğuz, Ayla Oktay ve Halis Ayhan). İstanbul: DEM Yayınları / ELKATMIŞ, Metin (2012), Geleceğin Okullarına Dair Bir Perspektif1 / A Perspectıve On The Future Schools, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 383-396, February 2013, Fransa.

HESAPÇIOĞLU, M. (2006). Alternatif Eğitim: Kurumsal Temeller, Eğitim Akımları, Uygulama, Zil ve Teneffüs Dergisi, Sayı: 6, 32-33 / ELKATMIŞ, Metin (2012), Geleceğin Okullarına Dair Bir Perspektif1 / A Perspectıve On The Future Schools, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 383-396, February 2013, Fransa.

ILLICH, D. I. (2005). Okulsuz Toplum. (Çev: Mehmet Özay). İstanbul: Şule Yayınları / ELKATMIŞ, Metin (2012), Geleceğin Okullarına Dair Bir Perspektif1 / A Perspectıve On The Future Schools, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 383-396, February 2013, Fransa.

KAPANİ, M. (1987). İnsan Haklarının Uluslararası Boyutları. Ankara: Bilgi Yayınevi / ELKATMIŞ, Metin (2012), Geleceğin Okullarına Dair Bir Perspektif1 / A Perspectıve On The Future Schools, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 383-396, February 2013, Fransa.

KENEŞ, B. ve YILMAZ, M. (1998). Üçüncü Millennium’da İstihbaratın Değişen Yüzü. Yeni Türkiye Dergisi 21. Yüzyıl Özel Sayısı II. Sayı: 4, 1547-1554 / ELKATMIŞ, Metin (2012), Geleceğin Okullarına Dair Bir Perspektif1 / A Perspectıve On The Future Schools, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 383-396, February 2013, Fransa.

MİLLER, R. (2005). Okullar Niye Var? Alternatif Eğitim Felsefeleri. (Edit. Muhsin Hesapçıoğlu ve Ark.). I. Uluslararası Alternatif Eğitim Sempozyumu: Darphane-i Amire. 26-27 Kasım / ELKATMIŞ, Metin (2012), Geleceğin Okullarına Dair Bir Perspektif1 / A Perspectıve On The Future Schools, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 383-396, February 2013, Fransa.

ÖZDEN, Y. (2010). Eğitimde Yeni Değerler: Eğitimde Dönüşüm. Ankara: Pegem Akademi / ELKATMIŞ, Metin (2012), Geleceğin Okullarına Dair Bir Perspektif1 / A Perspectıve On The Future Schools, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 383-396, February 2013, Fransa.

SPRİNG, J. (1997). Özgür Eğitim. (Çev.: Ayşen Ekmekçi), İstanbul: Ayrıntı Yayınları / ELKATMIŞ, Metin (2012), Geleceğin Okullarına Dair Bir Perspektif1 / A Perspectıve On The Future Schools, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 383-396, February 2013, Fransa.

ŞAHİN, İ. ve TURAN, H. (2004). “Alternatif Okullar: Demokratik Değerler Okulu”, XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, 6-9 Temmuz 2004 İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Malatya / ELKATMIŞ, Metin (2012), Geleceğin Okullarına Dair Bir Perspektif1 / A Perspectıve On The Future Schools, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 383-396, February 2013, Fransa.

ŞİŞMAN, M. (2011). Eğitimde Mükemmellik Arayışı: Etkili Okullar. Ankara: Pegem Akademi / ELKATMIŞ, Metin (2012), Geleceğin Okullarına Dair Bir Perspektif1 / A Perspectıve On The Future Schools, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 383-396, February 2013, Fransa.

TEZCAN, M. (1998). Gelecekte Eğitim (21.Yüzyılın Okulları Üzerine). Yeni Türkiye Dergisi 21.Yüzyıl Özel Sayısı, Sayı: 4, 821-828 / ELKATMIŞ, Metin (2012), Geleceğin Okullarına Dair Bir Perspektif1 / A Perspectıve On The Future Schools, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 383-396, February 2013, Fransa.

TOPÇU, N. (1997). Türkiye’nin Maarif Davası. İstanbul: Dergah Yayınları / ELKATMIŞ, Metin (2012), Geleceğin Okullarına Dair Bir Perspektif1 / A Perspectıve On The Future Schools, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 383-396, February 2013, Fransa.

ULUDAĞ, Z. (2008). İnsan ve Mekan İlişkisinde Okul. Eğitime Bakış, Yıl 4, sayı 11, Nisan-Mayıs-Haziran, 15-22 / ELKATMIŞ, Metin (2012), Geleceğin Okullarına Dair Bir Perspektif1 / A Perspectıve On The Future Schools, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 383-396, February 2013, Fransa.

YILDIRIM, A. (2011). Eleştirel Pedagoji: Paulo Freire ve Ivan Illich’in Eğitim Anlayışları Üzerine. Ankara: Anı Yayıncılık / ELKATMIŞ, Metin (2012), Geleceğin Okullarına Dair Bir Perspektif1 / A Perspectıve On The Future Schools, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 383-396, February 2013, Fransa.

AHMAD, Feroz ve BEDİA Turgay Ahmad (1976). Türkiye’de Çok Partili Politikanın Açıklamalı Kronolojisi (1945- 1971). Birinci Basım. İstanbul: Bilgi Yayınevi / EMRE KAYA, Ayşe Elif ; Zakir AVŞAR (2012), Demokrat Parti’nin Sivil Toplum Üzerinden Bir Siyasal İletişim Denemesi: Vatan Cephesi Örneği, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 2, p. 397-416, February 2013, Fransa.

AĞAOĞLU, Samet (1967). Arkadaşım Menderes. İstanbul: Rek - Tur Yayınları / EMRE KAYA, Ayşe Elif ; Zakir AVŞAR (2012), Demokrat Parti’nin Sivil Toplum Üzerinden Bir Siyasal İletişim Denemesi: Vatan Cephesi Örneği, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 2, p. 397-416, February 2013, Fransa.

AKŞİN, Sina (1998). Ana Çizgileriyle Türkiye’nin Yakın Tarihi. 3. Basım. Ankara: İmaj Yayıncılık / EMRE KAYA, Ayşe Elif ; Zakir AVŞAR (2012), Demokrat Parti’nin Sivil Toplum Üzerinden Bir Siyasal İletişim Denemesi: Vatan Cephesi Örneği, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 2, p. 397-416, February 2013, Fransa.

ALBAYRAK, Mustafa (2004). Türk Siyasi Tarihinde Demokrat Parti (1946–1960). Ankara, Phoenix Yayınevi / EMRE KAYA, Ayşe Elif ; Zakir AVŞAR (2012), Demokrat Parti’nin Sivil Toplum Üzerinden Bir Siyasal İletişim Denemesi: Vatan Cephesi Örneği, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 2, p. 397-416, February 2013, Fransa.

APUHAN, Recep Şükrü (2010). 27 Mayıs’tan Yassıada Mahkemelerine Menderes. Resmi Tarihi Değiştirecek Gerçekler. 4. Basım. İstanbul: Timaş Yayınları / EMRE KAYA, Ayşe Elif ; Zakir AVŞAR (2012), Demokrat Parti’nin Sivil Toplum Üzerinden Bir Siyasal İletişim Denemesi: Vatan Cephesi Örneği, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 2, p. 397-416, February 2013, Fransa.

BABAN, Cihad (1970). Politika Galerisi (Büstler ve Portreler). İstanbul: Remzi Kitabevi / EMRE KAYA, Ayşe Elif ; Zakir AVŞAR (2012), Demokrat Parti’nin Sivil Toplum Üzerinden Bir Siyasal İletişim Denemesi: Vatan Cephesi Örneği, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 2, p. 397-416, February 2013, Fransa.

BAYAR, Celal (Tarihsiz).Başvekilim Adnan Menderes. Der: İsmet Bozdağ. İstanbul: Baha Matbaası / EMRE KAYA, Ayşe Elif ; Zakir AVŞAR (2012), Demokrat Parti’nin Sivil Toplum Üzerinden Bir Siyasal İletişim Denemesi: Vatan Cephesi Örneği, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 2, p. 397-416, February 2013, Fransa.

BAYKAM, Bedri (1994). 27 Mayıs İlk Aşkımızdı. Birinci Basım. Ankara: Ümit Yayıncılık / EMRE KAYA, Ayşe Elif ; Zakir AVŞAR (2012), Demokrat Parti’nin Sivil Toplum Üzerinden Bir Siyasal İletişim Denemesi: Vatan Cephesi Örneği, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 2, p. 397-416, February 2013, Fransa.

BİRAND, Mehmet Ali, Can Dündar ve Bülent Çaplı (1999). Demirkırat. Bir Demokrasinin Doğuşu. 8. Basım. İstanbul: Doğan Kitapçılık / EMRE KAYA, Ayşe Elif ; Zakir AVŞAR (2012), Demokrat Parti’nin Sivil Toplum Üzerinden Bir Siyasal İletişim Denemesi: Vatan Cephesi Örneği, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 2, p. 397-416, February 2013, Fransa.

CERRAHOĞLU, Pigaye B. (1996). Demokrat Parti Masalı. İstanbul: Ad Yayıncılık / EMRE KAYA, Ayşe Elif ; Zakir AVŞAR (2012), Demokrat Parti’nin Sivil Toplum Üzerinden Bir Siyasal İletişim Denemesi: Vatan Cephesi Örneği, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 2, p. 397-416, February 2013, Fransa.

ÇAVDAR, Tevfik ( 2000). Türkiye’nin Demokrasi Tarihi. 2. Basım. Ankara: İmge Kitabevi / EMRE KAYA, Ayşe Elif ; Zakir AVŞAR (2012), Demokrat Parti’nin Sivil Toplum Üzerinden Bir Siyasal İletişim Denemesi: Vatan Cephesi Örneği, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 2, p. 397-416, February 2013, Fransa.

ÇİZMELİ, Şevket (2007). Menderes Demokrasi Yıldızı. 2. Basım. Ankara: Arkadaş Yayınevi / EMRE KAYA, Ayşe Elif ; Zakir AVŞAR (2012), Demokrat Parti’nin Sivil Toplum Üzerinden Bir Siyasal İletişim Denemesi: Vatan Cephesi Örneği, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 2, p. 397-416, February 2013, Fransa.

DEMİR, Şerif (2011). Düello. Menderes ve İnönü. Demokrat Parti’den 27 Mayıs Darbesi’ne Olaylar. İstanbul: Timaş Yayınları / EMRE KAYA, Ayşe Elif ; Zakir AVŞAR (2012), Demokrat Parti’nin Sivil Toplum Üzerinden Bir Siyasal İletişim Denemesi: Vatan Cephesi Örneği, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 2, p. 397-416, February 2013, Fransa.

DEMİREL, Tanel (2011). Türkiye’nin Uzun On Yılı.Demokrat Parti İktidarı ve 27 Mayıs Darbesi. Birinci Basım. İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları / EMRE KAYA, Ayşe Elif ; Zakir AVŞAR (2012), Demokrat Parti’nin Sivil Toplum Üzerinden Bir Siyasal İletişim Denemesi: Vatan Cephesi Örneği, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 2, p. 397-416, February 2013, Fransa.

EKŞİ, Rasim (2005). Yassıada Çığlığı. 27 Mayıs Darbesi ve İdam Edilen Hasan Polatkan’ın Savunması. Birinci Basım. İstanbul: Kızıl Elma Yayıncılık / EMRE KAYA, Ayşe Elif; Zakir AVŞAR (2012), Demokrat Parti’nin Sivil Toplum Üzerinden Bir Siyasal İletişim Denemesi: Vatan Cephesi Örneği, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 2, p. 397-416, February 2013, Fransa.

ERDEMİR, Sabahat (1962) (Der). Muhalefette İsmet İnönü (1959-1960) Konuşmaları, Demeçleri, Mesajları, Sohbetleri ve Yazılarıyla. C. 3. İstanbul / EMRE KAYA, Ayşe Elif ; Zakir AVŞAR (2012), Demokrat Parti’nin Sivil Toplum Üzerinden Bir Siyasal İletişim Denemesi: Vatan Cephesi Örneği, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 2, p. 397-416, February 2013, Fransa.

ERER, Tekin (1965). Basında Kavgalar, İstanbul, Rek-Tur Kitap Servisi / EMRE KAYA, Ayşe Elif ; Zakir AVŞAR (2012), Demokrat Parti’nin Sivil Toplum Üzerinden Bir Siyasal İletişim Denemesi: Vatan Cephesi Örneği, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 2, p. 397-416, February 2013, Fransa.

EROĞUL, Cem (1998). Demokrat Parti Tarihi ve İdeolojisi. 3. Basım. Ankara: İmge Kitabevi / EMRE KAYA, Ayşe Elif ; Zakir AVŞAR (2012), Demokrat Parti’nin Sivil Toplum Üzerinden Bir Siyasal İletişim Denemesi: Vatan Cephesi Örneği, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 2, p. 397-416, February 2013, Fransa.

EROĞUL, Cem (2003). “Çok Partili Düzenin Kuruluşu: 1945-71”.Geçiş Sürecinde Türkiye, der: İrvin C. Schick, E. Ahmet Tonak. 4. Basım. İstanbul: Belge Yayınları, s. 112-158 / EMRE KAYA, Ayşe Elif ; Zakir AVŞAR (2012), Demokrat Parti’nin Sivil Toplum Üzerinden Bir Siyasal İletişim Denemesi: Vatan Cephesi Örneği, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 2, p. 397-416, February 2013, Fransa.

GÜNGÖR, Süleyman (2004). Muhalefette CHP. Birinci Basım. Ankara: Alternatif Yayınları / EMRE KAYA, Ayşe Elif ; Zakir AVŞAR (2012), Demokrat Parti’nin Sivil Toplum Üzerinden Bir Siyasal İletişim Denemesi: Vatan Cephesi Örneği, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 2, p. 397-416, February 2013, Fransa.

İLERİ, Rasih Nuri (1996). Örtülü Ödenek. 27 Mayıs Menderes’in Dramı. Genişletilmiş Yeni Baskı. İstanbul: Scala Yayıncılık, Emek Kürsüsü Dizisi: 3 / EMRE KAYA, Ayşe Elif ; Zakir AVŞAR (2012), Demokrat Parti’nin Sivil Toplum Üzerinden Bir Siyasal İletişim Denemesi: Vatan Cephesi Örneği, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 2, p. 397-416, February 2013, Fransa.

KARAKOYUNLU, Yılmaz (2004). Yorgun Mayıs Kısrakları. 10. Basım. İstanbul: Doğan Kitap / EMRE KAYA, Ayşe Elif ; Zakir AVŞAR (2012), Demokrat Parti’nin Sivil Toplum Üzerinden Bir Siyasal İletişim Denemesi: Vatan Cephesi Örneği, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 2, p. 397-416, February 2013, Fransa.

KARPAT, Kemal H. (2007). Türkiye’de Siyasal Sistemin Evrimi.1876-1980. çev: Esin Soğancılar. Ankara: İmge Kitabevi / EMRE KAYA, Ayşe Elif ; Zakir AVŞAR (2012), Demokrat Parti’nin Sivil Toplum Üzerinden Bir Siyasal İletişim Denemesi: Vatan Cephesi Örneği,Download 3.37 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   243   244   245   246   247   248   249   250   ...   437
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
O’zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
davlat pedagogika
o’rta maxsus
axborot texnologiyalari
nomidagi toshkent
pedagogika instituti
texnologiyalari universiteti
navoiy nomidagi
samarqand davlat
guruh talabasi
ta’limi vazirligi
nomidagi samarqand
toshkent davlat
toshkent axborot
haqida tushuncha
Darsning maqsadi
xorazmiy nomidagi
Toshkent davlat
vazirligi toshkent
tashkil etish
Alisher navoiy
Ўзбекистон республикаси
rivojlantirish vazirligi
matematika fakulteti
pedagogika universiteti
таълим вазирлиги
sinflar uchun
Nizomiy nomidagi
tibbiyot akademiyasi
maxsus ta'lim
ta'lim vazirligi
махсус таълим
bilan ishlash
o’rta ta’lim
fanlar fakulteti
Referat mavzu
Navoiy davlat
haqida umumiy
umumiy o’rta
Buxoro davlat
fanining predmeti
fizika matematika
malakasini oshirish
universiteti fizika
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
jizzax davlat
davlat sharqshunoslik