Jass studies atif indeksi / jass studies citation index not


The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Download 3.37 Mb.
bet246/437
Sana22.01.2017
Hajmi3.37 Mb.
1   ...   242   243   244   245   246   247   248   249   ...   437
The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 2, p. 351-365, February 2013, Fransa.

KARASAR, N. (2009). Bilimsel araştırma yöntemi. Ankara: Nobel / DURAN, Erol (2012), Türkçe Dersi Öğretim Programlarında Eleştirel Okuma / Crıtıcal Readıng In Turkısh Language Currıculums, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 2, p. 351-365, February 2013, Fransa.

KUZU, T. S. (2004). Etkileşimsel modele uygun okuma öğretiminin Türkçe bilgilendirici metinleri anlama düzeyine etkisi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 37(1), 55-27 / DURAN, Erol (2012), Türkçe Dersi Öğretim Programlarında Eleştirel Okuma / Crıtıcal Readıng In Turkısh Language Currıculums, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 2, p. 351-365, February 2013, Fransa.

MEB. (2012a). Türkçe (1-5. Sınıflar) öğretim programı ve kılavuzu. *Online Erişim: http://ttkb.meb.gov.tr/www/ogretim-programlari/icerik/72] / DURAN, Erol (2012), Türkçe Dersi Öğretim Programlarında Eleştirel Okuma / Crıtıcal Readıng In Turkısh Language Currıculums, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 2, p. 351-365, February 2013, Fransa.

MEB. (2012b). Türkçe (6-8. Sınıflar) öğretim programı ve kılavuzu. *Online Erişim: http://ttkb.meb.gov.tr/www/ogretim-programlari/icerik/72] / DURAN, Erol (2012), Türkçe Dersi Öğretim Programlarında Eleştirel Okuma / Crıtıcal Readıng In Turkısh Language Currıculums, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 2, p. 351-365, February 2013, Fransa.

NEİLSEN, A. R. (1989). Critical thinking and reading: Empowering learners to think and Act. Illinois: The National Council of Teachers of English / DURAN, Erol (2012), Türkçe Dersi Öğretim Programlarında Eleştirel Okuma / Crıtıcal Readıng In Turkısh Language Currıculums, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 2, p. 351-365, February 2013, Fransa.

NILSON, L.B. (2003). Teaching at its best: A research based resource for college instructors. M.A: Anker Publishing Company / DURAN, Erol (2012), Türkçe Dersi Öğretim Programlarında Eleştirel Okuma / Crıtıcal Readıng In Turkısh Language Currıculums, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 2, p. 351-365, February 2013, Fransa.

ODABAŞ, H., ODABAŞ, Z. Y. ve POLAT, C. (2008). Üniversite öğrencilerinin okuma alışkanlığı: Ankara Üniversitesi örneği. Bilgi Dünyası, 9(2), 431-465 / DURAN, Erol (2012), Türkçe Dersi Öğretim Programlarında Eleştirel Okuma / Crıtıcal Readıng In Turkısh Language Currıculums, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 2, p. 351-365, February 2013, Fransa.

ÖZBAY, M. (2007). Türkçe özel öğretim yöntemleri. Ankara: Öncü / DURAN, Erol (2012), Türkçe Dersi Öğretim Programlarında Eleştirel Okuma / Crıtıcal Readıng In Turkısh Language Currıculums, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 2, p. 351-365, February 2013, Fransa.

ÖZDEMİR, E. (2011). Eleştirel okuma. İstanbul: Bilgi / DURAN, Erol (2012), Türkçe Dersi Öğretim Programlarında Eleştirel Okuma / Crıtıcal Readıng In Turkısh Language Currıculums, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 2, p. 351-365, February 2013, Fransa.

ÖZENSOY, A. U. (2011). Eleştirel okumaya göre düzenlenmiş sosyal bilgiler dersinin eleştirel düşünme becerisine etkisi. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 7(2),13-25 / DURAN, Erol (2012), Türkçe Dersi Öğretim Programlarında Eleştirel Okuma / Crıtıcal Readıng In Turkısh Language Currıculums, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 2, p. 351-365, February 2013, Fransa.

ÖZENSOY, A. U. (2012). Eleştirel okumaya göre düzenlenmiş sosyal bilgiler dersiyle ilgili öğrencilerin görüşleri. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 31(1), 187-202 / DURAN, Erol (2012), Türkçe Dersi Öğretim Programlarında Eleştirel Okuma / Crıtıcal Readıng In Turkısh Language Currıculums, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 2, p. 351-365, February 2013, Fransa.

PIROZZI, R. (2003). Critical reading, critical thinking. New York: Addison-Wesley / DURAN, Erol (2012), Türkçe Dersi Öğretim Programlarında Eleştirel Okuma / Crıtıcal Readıng In Turkısh Language Currıculums, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 2, p. 351-365, February 2013, Fransa.

UNGAN, S. (2008). Okuma alışkanlığımızın kültürel alt yapısı. Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 7(1),218-228 / DURAN, Erol (2012), Türkçe Dersi Öğretim Programlarında Eleştirel Okuma / Crıtıcal Readıng In Turkısh Language Currıculums, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 2, p. 351-365, February 2013, Fransa.

SERT, G., KURTOĞLU, M., AKINCI, A. ve SEFEROĞLU, S. S. (2012). Öğretmenlerin teknoloji kullanma durumlarını inceleyen araştırmalara bir bakış: Bir İçerik analizi çalışması. Akademik Bilişim, 1-3. Şubat 2012, Uşak Üniversitesi, Uşak / DURAN, Erol (2012), Türkçe Dersi Öğretim Programlarında Eleştirel Okuma / Crıtıcal Readıng In Turkısh Language Currıculums, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 2, p. 351-365, February 2013, Fransa.

SADİOĞLU, Ö. ve BİLGİN, A. (2008). İlköğretim öğrencilerinin eleştirel okuma becerileri ile cinsiyet ve anne-baba eğitim durumu arasındaki ilişki. İlköğretim Online, 7(3), 814-822. *Online Erişim: http://ilkogretim-online.org.tr.] / DURAN, Erol (2012), Türkçe Dersi Öğretim Programlarında Eleştirel Okuma / Crıtıcal Readıng In Turkısh Language Currıculums, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 2, p. 351-365, February 2013, Fransa.

SALLABAŞ, M. E. (2008). İlköğretim 8. sınıf öğrencilerinin okumaya yönelik tutumları ve okuduğunu anlama becerileri arasındaki ilişki. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 9(16), 141-155 / DURAN, Erol (2012), Türkçe Dersi Öğretim Programlarında Eleştirel Okuma / Crıtıcal Readıng In Turkısh Language Currıculums, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 2, p. 351-365, February 2013, Fransa.

WALZ, J. (2001). Critical reading and the ınternet. The French Review, 74(6), 1193-1205 / DURAN, Erol (2012), Türkçe Dersi Öğretim Programlarında Eleştirel Okuma / Crıtıcal Readıng In Turkısh Language Currıculums, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 2, p. 351-365, February 2013, Fransa.

YILDIZ, C. (2008). Türkçe öğretimi. Ankara: Pegem Akademi / DURAN, Erol (2012), Türkçe Dersi Öğretim Programlarında Eleştirel Okuma / Crıtıcal Readıng In Turkısh Language Currıculums, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 2, p. 351-365, February 2013, Fransa.

ZIGO, D., & MOORE, M. T. (2004). Serious reading, critical reading. The English Journal, 94(2), 85-90 / DURAN, Erol (2012), Türkçe Dersi Öğretim Programlarında Eleştirel Okuma / Crıtıcal Readıng In Turkısh Language Currıculums, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 2, p. 351-365, February 2013, Fransa.

AKIN, U. ve ÖZDEMİR, M.(2009). Öğretmen adaylarının demokratik değerlerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi: Eğitim bilimleri fakültesi örneği. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 42(2), 183–198 / DÜNDAR, Hakan (2012), Öğretmen Adaylarının Sahip Olduğu Değerler İle Demokratik Tutumları Arasındaki İlişki / Relatıonshıp Between Values Owned By Teacher Candıdates And Theır Democratıc Attıtudes, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 2, p. 367-381, February 2013, Fransa.

DİLMAÇ, B., DENİZ, M. ve DENİZ, M.E.(2009). Üniversite öğrencilerinin öz-anlayışları ile değer tercihlerinin incelenmesi. Değerler Eğitimi Dergisi, 7(18), 9-24 / DÜNDAR, Hakan (2012), Öğretmen Adaylarının Sahip Olduğu Değerler İle Demokratik Tutumları Arasındaki İlişki / Relatıonshıp Between Values Owned By Teacher Candıdates And Theır Democratıc Attıtudes, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 2, p. 367-381, February 2013, Fransa.

Dilmaç, B. ve Ekşi, H. (2007). Değerler eğitiminde temel tartışmalar ve temel yaklaşımlar. İlköğretmen Eğitimci Dergisi, 14, 21-29 / DÜNDAR, Hakan (2012), Öğretmen Adaylarının Sahip Olduğu Değerler İle Demokratik Tutumları Arasındaki İlişki / Relatıonshıp Between Values Owned By Teacher Candıdates And Theır Democratıc Attıtudes, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 2, p. 367-381, February 2013, Fransa.

DÖRING, K.A. (2010). Assessing children’s values: an exploratory study. Journal of Psychoeducational Assessment, 28(6),564-577 / DÜNDAR, Hakan (2012), Öğretmen Adaylarının Sahip Olduğu Değerler İle Demokratik Tutumları Arasındaki İlişki / Relatıonshıp Between Values Owned By Teacher Candıdates And Theır Democratıc Attıtudes, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 2, p. 367-381, February 2013, Fransa.

ERWIN, E.F. & KIPNESS, N. A. (1997).Fostering democratic values in inclusive early childhood settings. Early Childhood Education Journal, 25 (1), 57-60 / DÜNDAR, Hakan (2012), Öğretmen Adaylarının Sahip Olduğu Değerler İle Demokratik Tutumları Arasındaki İlişki / Relatıonshıp Between Values Owned By Teacher Candıdates And Theır Democratıc Attıtudes, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 2, p. 367-381, February 2013, Fransa.

GENÇ, Z. VE KALAFAT, T. (2008). Öğretmen adaylarının demokratik tutumları ile empatik becerilerinin değerlendirilmesi üzerine bir araştırma. Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 19, 212-222 / DÜNDAR, Hakan (2012), Öğretmen Adaylarının Sahip Olduğu Değerler İle Demokratik Tutumları Arasındaki İlişki / Relatıonshıp Between Values Owned By Teacher Candıdates And Theır Democratıc Attıtudes, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 2, p. 367-381, February 2013, Fransa.

GÖMLEKSİZ, M.N. ve ÇETİNTAŞ, S. (2011). Öğretmen adaylarının demokratik tutumları (Fırat, Dicle, 7 Aralık, Cumhuriyet ve Erzincan Üniversiteleri Örneği). Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 17, 1-14 / DÜNDAR, Hakan (2012), Öğretmen Adaylarının Sahip Olduğu Değerler İle Demokratik Tutumları Arasındaki İlişki / Relatıonshıp Between Values Owned By Teacher Candıdates And Theır Democratıc Attıtudes, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 2, p. 367-381, February 2013, Fransa.

GÖZÜTOK, F.D. (1995). Öğretmenlerin demokratik tutumları. Ankara: Türk Demokrasi Vakfı Yayınları / DÜNDAR, Hakan (2012), Öğretmen Adaylarının Sahip Olduğu Değerler İle Demokratik Tutumları Arasındaki İlişki / Relatıonshıp Between Values Owned By Teacher Candıdates And Theır Democratıc Attıtudes, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 2, p. 367-381, February 2013, Fransa.

GÜNGÖR, E. (1998). Değerler psikolojisi üzerinde araştırmalar. İstanbul: Ötüken Neşriyat A.Ş / DÜNDAR, Hakan (2012), Öğretmen Adaylarının Sahip Olduğu Değerler İle Demokratik Tutumları Arasındaki İlişki / Relatıonshıp Between Values Owned By Teacher Candıdates And Theır Democratıc Attıtudes, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 2, p. 367-381, February 2013, Fransa.

KWAK, J.D. (2007). Challenges for values education today: in search of a humanistic approach for the cultivation of the virtue of private citizenship, Values Education and Lifelong Learning, 10,147-159 / DÜNDAR, Hakan (2012), Öğretmen Adaylarının Sahip Olduğu Değerler İle Demokratik Tutumları Arasındaki İlişki / Relatıonshıp Between Values Owned By Teacher Candıdates And Theır Democratıc Attıtudes, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 2, p. 367-381, February 2013, Fransa.

KARADAĞ, E., BALOĞLU N. ve YALÇINKAYALAR, P. (2006). İlköğretim okulu yöneticilerinin öğretmenler tarafından algılanan demokratik tutumları ile öğretmenlerin demokratik değerleri üzerine ilişkisel bir araştırma. Değerler Eğitimi Dergisi, 4 (12), 65-82 / DÜNDAR, Hakan (2012), Öğretmen Adaylarının Sahip Olduğu Değerler İle Demokratik Tutumları Arasındaki İlişki / Relatıonshıp Between Values Owned By Teacher Candıdates And Theır Democratıc Attıtudes, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 2, p. 367-381, February 2013, Fransa.

KARAHAN, T.F., SARDOĞAN, M.E., ÖZKAMALI, E. ve DİCLE, A.N. (2006). Öğretmen adaylarında demokratik tutum, nevrotik eğilimler ve kendini gerçekleştirme. H.Ü. Eğitim Fakültesi Dergisi (H.Ü. Journal of Education). 30, 149-158 / DÜNDAR, Hakan (2012), Öğretmen Adaylarının Sahip Olduğu Değerler İle Demokratik Tutumları Arasındaki İlişki / Relatıonshıp Between Values Owned By Teacher Candıdates And Theır Democratıc Attıtudes, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 2, p. 367-381, February 2013, Fransa.

KARASAR, N. (2006). Araştırmalarda rapor hazırlama. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım / DÜNDAR, Hakan (2012), Öğretmen Adaylarının Sahip Olduğu Değerler İle Demokratik Tutumları Arasındaki İlişki / Relatıonshıp Between Values Owned By Teacher Candıdates And Theır Democratıc Attıtudes, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 2, p. 367-381, February 2013, Fransa.

KUŞDİL, M.E. ve KAĞITÇIBAŞI, Ç. (2000). Türk öğretmenlerinin değer yönelimleri ve Schwartz değer kuramı. Türk Psikoloji Dergisi, 15(45),59–80 / DÜNDAR, Hakan (2012), Öğretmen Adaylarının Sahip Olduğu Değerler İle Demokratik Tutumları Arasındaki İlişki / Relatıonshıp Between Values Owned By Teacher Candıdates And Theır Democratıc Attıtudes, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 2, p. 367-381, February 2013, Fransa.

LEVIN, B. (1998). The educational requirement for democracy. Curriculum Inquiry. 28 (1), 57-79 / DÜNDAR, Hakan (2012), Öğretmen Adaylarının Sahip Olduğu Değerler İle Demokratik Tutumları Arasındaki İlişki / Relatıonshıp Between Values Owned By Teacher Candıdates And Theır Democratıc Attıtudes, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 2, p. 367-381, February 2013, Fransa.

ROCCAS, S. & SCHWARTZ, S.H. (1997). Church-state relations and associations of religiosity with values: a study of catholics in six countries. Cross- Cultural Research, 31, 356- 375 / DÜNDAR, Hakan (2012), Öğretmen Adaylarının Sahip Olduğu Değerler İle Demokratik Tutumları Arasındaki İlişki / Relatıonshıp Between Values Owned By Teacher Candıdates And Theır Democratıc Attıtudes, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 2, p. 367-381, February 2013, Fransa.

ROSS, D. D., & YEAGER, E. ( 1999). What Does Democracy Mean to Prospective Elementary Teachers? Journal of Teacher Education, Vol. 50, 255-266 / DÜNDAR, Hakan (2012), Öğretmen Adaylarının Sahip Olduğu Değerler İle Demokratik Tutumları Arasındaki İlişki / Relatıonshıp Between Values Owned By Teacher Candıdates And Theır Democratıc Attıtudes, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 2, p. 367-381, February 2013, Fransa.

SARI, M.ve DOĞANAY, A. (2009). İnsan onuruna saygı değerinin kazandırılmasında örtük program: düşük ve yüksek okul yaşam kalitesine sahip iki ilköğretim okulunda nitel bir çalışma. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri (KUYEB), 9 (2), 925-940 / DÜNDAR, Hakan (2012), Öğretmen Adaylarının Sahip Olduğu Değerler İle Demokratik Tutumları Arasındaki İlişki / Relatıonshıp Between Values Owned By Teacher Candıdates And Theır Democratıc Attıtudes, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 2, p. 367-381, February 2013, Fransa.

SARWAR, M., YOUSUF, I. M. & HUSSAIN, S. (2010).Attitude toward democracy in Pakistan: secondary school teachers’ perceptions. Journal of Collage Teaching & Learning, 7, 33-38 / DÜNDAR, Hakan (2012), Öğretmen Adaylarının Sahip Olduğu Değerler İle Demokratik Tutumları Arasındaki İlişki / Relatıonshıp Between Values Owned By Teacher Candıdates And Theır Democratıc Attıtudes, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 2, p. 367-381, February 2013, Fransa.

SCHWARTZ, S.H. & BARDI, A. (2001). Value hierarchies across cultures: taking a similarities perspective. Journal of Cross-Cultural Psychology, 32, 268-290 / DÜNDAR, Hakan (2012), Öğretmen Adaylarının Sahip Olduğu Değerler İle Demokratik Tutumları Arasındaki İlişki / Relatıonshıp Between Values Owned By Teacher Candıdates And Theır Democratıc Attıtudes, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 2, p. 367-381, February 2013, Fransa.

SCHWARTZ, S.H. & BARDI, A. (1997). Influences of adaptation to communist ule on value priorities I Eastern Europe. Political Psychology, 18 (2), 385-410 / DÜNDAR, Hakan (2012), Öğretmen Adaylarının Sahip Olduğu Değerler İle Demokratik Tutumları Arasındaki İlişki / Relatıonshıp Between Values Owned By Teacher Candıdates And Theır Democratıc Attıtudes, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 2, p. 367-381, February 2013, Fransa.

SCHWARTZ, S.H. & SAGIE, G. (2000). Value consensus and importance: across-national study. Journal of Cross-Cultural Psychology, 31, 465-497 / DÜNDAR, Hakan (2012), Öğretmen Adaylarının Sahip Olduğu Değerler İle Demokratik Tutumları Arasındaki İlişki / Relatıonshıp Between Values Owned By Teacher Candıdates And Theır Democratıc Attıtudes, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 2, p. 367-381, February 2013, Fransa.

SCHWARTZ, S.H. & HUISMANS, S. (1995). Value priorities and religiosity in four western religions. Social Psychology Quarterly, 58, 88-107 / DÜNDAR, Hakan (2012), Öğretmen Adaylarının Sahip Olduğu Değerler İle Demokratik Tutumları Arasındaki İlişki / Relatıonshıp Between Values Owned By Teacher Candıdates And Theır Democratıc Attıtudes, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 2, p. 367-381, February 2013, Fransa.

SCHWARTZ, S. H., MELECH, G., LEHNMANN, A., BURGESS, S., HARRIS, M. & OWENS, V. (2001). Extending the cross- Cultural validity of the theory of basic human values with a different method of measurement. Journal of Cross-Cultural Psychology, 32, 519-542 / DÜNDAR, Hakan (2012), Öğretmen Adaylarının Sahip Olduğu Değerler İle Demokratik Tutumları Arasındaki İlişki / Relatıonshıp Between Values Owned By Teacher Candıdates And Theır Democratıc Attıtudes, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 2, p. 367-381, February 2013, Fransa.

SHECHTMAN, Z. (2002). Validation of the democratic teacher belief scale (DTBS).Assessment in Education: Principles, Policy&Practice, 9(3), 363-377 / DÜNDAR, Hakan (2012), Öğretmen Adaylarının Sahip Olduğu Değerler İle Demokratik Tutumları Arasındaki İlişki / Relatıonshıp Between Values Owned By Teacher Candıdates And Theır Democratıc Attıtudes, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 2, p. 367-381, February 2013, Fransa.

ŞAHİN-FIRAT, N. (2010). Okul müdürü ve öğretmenlerin okul kültürü ile değer sitemlerine ilişkin algıları. Eğitim ve Bilim, 35 (156), 71-83 / DÜNDAR, Hakan (2012), Öğretmen Adaylarının Sahip Olduğu Değerler İle Demokratik Tutumları Arasındaki İlişki / Relatıonshıp Between Values Owned By Teacher Candıdates And Theır Democratıc Attıtudes, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 2, p. 367-381, February 2013, Fransa.

ŞİŞMAN, M. (2006). Eğitimde demokrasi ve sosyal adalet: Türkiye eğitim sisteminin değişmeyen miti. Türk Eğitim Sisteminde Yeni Paradigma Arayışları Bildiriler Kitabı, 4-5 Kasım, Ankara. Eğitim Bir-Sen Yayınları, 291-305 / DÜNDAR, Hakan (2012), Öğretmen Adaylarının Sahip Olduğu Değerler İle Demokratik Tutumları Arasındaki İlişki / Relatıonshıp Between Values Owned By Teacher Candıdates And Theır Democratıc Attıtudes, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 2, p. 367-381, February 2013, Fransa.

ŞİŞMAN, M.,GÜLEŞ, H. ve DÖNMEZ, A. (2010). Demokratik bir okul kültürü için yeterlilikler çerçevesi. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 3 (1), 167-182 / DÜNDAR, Hakan (2012), Öğretmen Adaylarının Sahip Olduğu Değerler İle Demokratik Tutumları Arasındaki İlişki / Relatıonshıp Between Values Owned By Teacher Candıdates And Theır Democratıc Attıtudes, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 2, p. 367-381, February 2013, Fransa.

ORUÇ, C. (2010). Okul öncesi dönem çocuğunda ahlaki değerler eğitimi. Eğitim ve İnsani Bilimler Dergisi, Teori ve Uygulama, 1(2), 37-60 / DÜNDAR, Hakan (2012), Öğretmen Adaylarının Sahip Olduğu Değerler İle Demokratik Tutumları Arasındaki İlişki / Relatıonshıp Between Values Owned By Teacher Candıdates And Theır Democratıc Attıtudes, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 2, p. 367-381, February 2013, Fransa.

ÖZAN, M.B., TÜRKOĞLU, A.Z. ve ŞENER, G. (2010). Okul yöneticilerinin sergiledikleri demokratik tutum ve davranışlarının öğretmenlerin motivasyonuna etkisi. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 20 (1), 275-290 / DÜNDAR, Hakan (2012), Öğretmen Adaylarının Sahip Olduğu Değerler İle Demokratik Tutumları Arasındaki İlişki / Relatıonshıp Between Values Owned By Teacher Candıdates And Theır Democratıc Attıtudes, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 2, p. 367-381, February 2013, Fransa.

TAÇMAN, M. (2006). Democratic attitudes of primary school teachers. Cypriot Journal of Educational Sciences, 1(1), 30-46 / DÜNDAR, Hakan (2012), Öğretmen Adaylarının Sahip Olduğu Değerler İle Demokratik Tutumları Arasındaki İlişki / Relatıonshıp Between Values Owned By Teacher Candıdates And Theır Democratıc Attıtudes,Download 3.37 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   242   243   244   245   246   247   248   249   ...   437
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
O’zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
davlat pedagogika
o’rta maxsus
axborot texnologiyalari
nomidagi toshkent
pedagogika instituti
texnologiyalari universiteti
navoiy nomidagi
samarqand davlat
guruh talabasi
ta’limi vazirligi
nomidagi samarqand
toshkent davlat
toshkent axborot
haqida tushuncha
Darsning maqsadi
xorazmiy nomidagi
Toshkent davlat
vazirligi toshkent
tashkil etish
Alisher navoiy
Ўзбекистон республикаси
rivojlantirish vazirligi
matematika fakulteti
pedagogika universiteti
таълим вазирлиги
sinflar uchun
Nizomiy nomidagi
tibbiyot akademiyasi
maxsus ta'lim
ta'lim vazirligi
махсус таълим
bilan ishlash
o’rta ta’lim
fanlar fakulteti
Referat mavzu
Navoiy davlat
haqida umumiy
umumiy o’rta
Buxoro davlat
fanining predmeti
fizika matematika
malakasini oshirish
universiteti fizika
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
jizzax davlat
davlat sharqshunoslik