Jass studies atif indeksi / jass studies citation index not


The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Download 3.37 Mb.
bet245/437
Sana22.01.2017
Hajmi3.37 Mb.
1   ...   241   242   243   244   245   246   247   248   ...   437
The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 297-312, February 2013, Fransa.

ADIGÜZEL, A. (2007). Yenilenen İlköğretim Programının Uygulanması Sürecinde Karşılaşılan Sorunlar, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 9(19), 77-94 / ALAÇAM ÇAKIR, Selda; DEMİR, Mehmet Kaan (2013), Sınıf Mevcudunun 2005 Öğretim Programları’nın Başarısına Etkisi / The Effects Of Class Sıze On 2005 Elementary School Currıculums’ Success, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 2, p. 313-328, February 2013, Fransa.

ARI, A. (2010). Öğretmen Adaylarının İlköğretim Programıyla İlgili Eğitim Fakültelerinde Kazandıkları Bilgi ve Beceri Düzeylerine İlişkin GörüŞleri, Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi, 29, 251 -274 / ALAÇAM ÇAKIR, Selda; DEMİR, Mehmet Kaan (2013), Sınıf Mevcudunun 2005 Öğretim Programları’nın Başarısına Etkisi / The Effects Of Class Sıze On 2005 Elementary School Currıculums’ Success, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 2, p. 313-328, February 2013, Fransa.

ARI, R. ve ,E, DENİZ. (2008). Sınıf Yönetimi, Ankara: Maya Akademi / ALAÇAM ÇAKIR, Selda; DEMİR, Mehmet Kaan (2013), Sınıf Mevcudunun 2005 Öğretim Programları’nın Başarısına Etkisi / The Effects Of Class Sıze On 2005 Elementary School Currıculums’ Success, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 2, p. 313-328, February 2013, Fransa.

ÇANDAR, H. (2007). İlköğretim Birinci Kademe Derslerinde Uygulanan Yapılandırmacı Yaklaşımın Sınıf Yönetimine Etkisi, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara / ALAÇAM ÇAKIR, Selda; DEMİR, Mehmet Kaan (2013), Sınıf Mevcudunun 2005 Öğretim Programları’nın Başarısına Etkisi / The Effects Of Class Sıze On 2005 Elementary School Currıculums’ Success, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 2, p. 313-328, February 2013, Fransa.

ÇELEN, F K.; ÇELİK, A. ve S. S. SEFEROĞLU. (2011). Türk Eğitim Sistemi ve PISA Sonuçları, Akademik Bilişim 2011 Kongresi, İnönü Üniversitesi, 1-9 http://yunus.hacettepe.edu.tr/~sadi/yayin/AB11_Celen-Celik_Seferoglu_PISA-Sonuclari.pdf / ALAÇAM ÇAKIR, Selda; DEMİR, Mehmet Kaan (2013), Sınıf Mevcudunun 2005 Öğretim Programları’nın Başarısına Etkisi / The Effects Of Class Sıze On 2005 Elementary School Currıculums’ Success, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 2, p. 313-328, February 2013, Fransa.

ÇELİK ŞEN, Y. (2010). Yeni İlköğretim Programının Getirdiği Değişiklikler: Sınıf Öğretmenlerinin Düşünceleri, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 7(2), 26-51 / ALAÇAM ÇAKIR, Selda; DEMİR, Mehmet Kaan (2013), Sınıf Mevcudunun 2005 Öğretim Programları’nın Başarısına Etkisi / The Effects Of Class Sıze On 2005 Elementary School Currıculums’ Success, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 2, p. 313-328, February 2013, Fransa.

ÇETİN, B. (2007). Yeni İlköğretim Programı (2005) Uygulamalarının İlköğretim 4. ve 5. Sınıf Öğrencilerinin Çalışma Alışkanlıkları İle Öz-Yeterliliklerine Etkisi ve Öğrencilerin Program Hakkındaki Görüşleri, (Yayınlanmamış Doktora Tezi), Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul / ALAÇAM ÇAKIR, Selda; DEMİR, Mehmet Kaan (2013), Sınıf Mevcudunun 2005 Öğretim Programları’nın Başarısına Etkisi / The Effects Of Class Sıze On 2005 Elementary School Currıculums’ Success, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 2, p. 313-328, February 2013, Fransa.

DEMİREL, Ö. (2010). Eğitimde Program Geliştirme, Ankara: Pegema Yayıncılık / ALAÇAM ÇAKIR, Selda; DEMİR, Mehmet Kaan (2013), Sınıf Mevcudunun 2005 Öğretim Programları’nın Başarısına Etkisi / The Effects Of Class Sıze On 2005 Elementary School Currıculums’ Success, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 2, p. 313-328, February 2013, Fransa.

ELESER, G. (2007). İlköğretim Birinci Kademede Görev Yapan Sınıf Öğretmenlerinin Karşılaştıkları Disiplin Problemleri ve Bunlarla Baş Etme Yolları, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Yeditepe Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul / ALAÇAM ÇAKIR, Selda; DEMİR, Mehmet Kaan (2013), Sınıf Mevcudunun 2005 Öğretim Programları’nın Başarısına Etkisi / The Effects Of Class Sıze On 2005 Elementary School Currıculums’ Success, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 2, p. 313-328, February 2013, Fransa.

ERDEN, M. (2008). Sınıf Yönetimi, Ankara: Arkadaş Yayınevi / ALAÇAM ÇAKIR, Selda; DEMİR, Mehmet Kaan (2013), Sınıf Mevcudunun 2005 Öğretim Programları’nın Başarısına Etkisi / The Effects Of Class Sıze On 2005 Elementary School Currıculums’ Success, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 2, p. 313-328, February 2013, Fransa.

ERDOĞAN, T. (2007). İlköğretim 3. Sınıf Türkçe Dersi Öğretmen Kılavuz Kitabı ve Öğrenci Çalışma Kitabının Yapılandırmacı Yaklaşıma Uygunluğu, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(8), 163-172 / ALAÇAM ÇAKIR, Selda; DEMİR, Mehmet Kaan (2013), Sınıf Mevcudunun 2005 Öğretim Programları’nın Başarısına Etkisi / The Effects Of Class Sıze On 2005 Elementary School Currıculums’ Success, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 2, p. 313-328, February 2013, Fransa.

GÖMLEKSİZ, M. N. ve A. Ü. KAN. (2007). Yeni İlköğretim Programlarının Dayandığı Temel Ġlke ve YaklaŞımlar, Doğu Anadolu Bölgesi Araştırmaları, Elazığ 2007, 60-66 / ALAÇAM ÇAKIR, Selda; DEMİR, Mehmet Kaan (2013), Sınıf Mevcudunun 2005 Öğretim Programları’nın Başarısına Etkisi / The Effects Of Class Sıze On 2005 Elementary School Currıculums’ Success, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 2, p. 313-328, February 2013, Fransa.

GÜRSEL, M ve diğerleri. (2002). Sınıf Yönetimi, Ankara Pegema Yayıncılık 1. Baskı / ALAÇAM ÇAKIR, Selda; DEMİR, Mehmet Kaan (2013), Sınıf Mevcudunun 2005 Öğretim Programları’nın Başarısına Etkisi / The Effects Of Class Sıze On 2005 Elementary School Currıculums’ Success, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 2, p. 313-328, February 2013, Fransa.

GÜRSEL, M ve diğerleri. (2004). Sınıf Yönetimi, Ankara Pegema Yayıncılık 4. Baskı / ALAÇAM ÇAKIR, Selda; DEMİR, Mehmet Kaan (2013), Sınıf Mevcudunun 2005 Öğretim Programları’nın Başarısına Etkisi / The Effects Of Class Sıze On 2005 Elementary School Currıculums’ Success, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 2, p. 313-328, February 2013, Fransa.

KARADUMAN, H. (2006). 2004 Sosyal Bilgiler Öğretimi Programı ve Yapılandırıcı Kuram, İlköğretmen Dergisi, 3, 2006, 36-39 / ALAÇAM ÇAKIR, Selda; DEMİR, Mehmet Kaan (2013), Sınıf Mevcudunun 2005 Öğretim Programları’nın Başarısına Etkisi / The Effects Of Class Sıze On 2005 Elementary School Currıculums’ Success, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 2, p. 313-328, February 2013, Fransa.

KARASAR, N. (2009). Bilimsel Araştırma Yöntemi, 19. Basım Nobel Yayın Dağıtım, Ankara / ALAÇAM ÇAKIR, Selda; DEMİR, Mehmet Kaan (2013), Sınıf Mevcudunun 2005 Öğretim Programları’nın Başarısına Etkisi / The Effects Of Class Sıze On 2005 Elementary School Currıculums’ Success, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 2, p. 313-328, February 2013, Fransa.

KARADAĞ, E; DENİZ, S., KORKMAZ, T., DENİZ, G. (2008). Yapılandırmacı Öğrenme Yaklaşımı: Sınıf Öğretmenleri Görüşleri Kapsamında Bir Araştırma, Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 21(2), 383-402 / ALAÇAM ÇAKIR, Selda; DEMİR, Mehmet Kaan (2013), Sınıf Mevcudunun 2005 Öğretim Programları’nın Başarısına Etkisi / The Effects Of Class Sıze On 2005 Elementary School Currıculums’ Success, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 2, p. 313-328, February 2013, Fransa.

KERİMGİL, S. (2008). Yapılandırmacı Öğrenmeye Dayalı Bir Öğretim Programının Öğretmen Adaylarının Yansıtıcı Düşünme ve Demokratik Tutumlarına Etkisi, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi) Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Elazığ / ALAÇAM ÇAKIR, Selda; DEMİR, Mehmet Kaan (2013), Sınıf Mevcudunun 2005 Öğretim Programları’nın Başarısına Etkisi / The Effects Of Class Sıze On 2005 Elementary School Currıculums’ Success, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 2, p. 313-328, February 2013, Fransa.

KOCABEY, A. (2008). 2005 İlköğretim Programının Uygulanması Sırasında Sınıf Öğretmenlerinin Sınıfta Karşılaştıkları İstenmeyen Öğrenci Davranışları, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana / ALAÇAM ÇAKIR, Selda; DEMİR, Mehmet Kaan (2013), Sınıf Mevcudunun 2005 Öğretim Programları’nın Başarısına Etkisi / The Effects Of Class Sıze On 2005 Elementary School Currıculums’ Success, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 2, p. 313-328, February 2013, Fransa.

OKUTAN, M; N, AKSOY; Y, ÖZDEN; G, EKİCİ; İ, KISAÇ; M, ERGÜN; B, ÖZTÜRK; A, TÜRNÜKLÜ; M, GÜVEN; A, ÖZDEMİR. (2007). Sınıf Yönetimi, 6. Baskı, Pegema Yayıncılık, Ankara / ALAÇAM ÇAKIR, Selda; DEMİR, Mehmet Kaan (2013), Sınıf Mevcudunun 2005 Öğretim Programları’nın Başarısına Etkisi / The Effects Of Class Sıze On 2005 Elementary School Currıculums’ Success, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 2, p. 313-328, February 2013, Fransa.

ÖĞÜLMÜŞ, S. ve ÖZDEMİR, S. (1995). Sınıf ve Okul Büyüklüğünün Öğrenciler Üzerindeki Etkisi, Eğitim Yönetimi, 1(2), 261–271 / ALAÇAM ÇAKIR, Selda; DEMİR, Mehmet Kaan (2013), Sınıf Mevcudunun 2005 Öğretim Programları’nın Başarısına Etkisi / The Effects Of Class Sıze On 2005 Elementary School Currıculums’ Success, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 2, p. 313-328, February 2013, Fransa.

SEYFULLAHOĞULLARI, A. (2010). İlköğretim Okullarında Büyük Sınıfların Yönetiminde Karşılaşılan Sınıf İçi Sorunlara Öğretmen Yaklaşımı Üzerine Bir Araştırma, Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7(14), 21-40 / ALAÇAM ÇAKIR, Selda; DEMİR, Mehmet Kaan (2013), Sınıf Mevcudunun 2005 Öğretim Programları’nın Başarısına Etkisi / The Effects Of Class Sıze On 2005 Elementary School Currıculums’ Success, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 2, p. 313-328, February 2013, Fransa.

TEMEL, A; N, BEDEN; S, GÖKÇEN. (2004). Kalabalık Sınıfların Öğretmen ve Öğrenciye Etkisi, XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, Malatya 6-9 Temmuz 2004, Ġnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Malatya / ALAÇAM ÇAKIR, Selda; DEMİR, Mehmet Kaan (2013), Sınıf Mevcudunun 2005 Öğretim Programları’nın Başarısına Etkisi / The Effects Of Class Sıze On 2005 Elementary School Currıculums’ Success, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 2, p. 313-328, February 2013, Fransa.

YAMAN, E. (2006). Eğitim Sistemindeki Sorunlardan Bir Boyut: Büyük Sınıflar ve Sınıf Yönetimi, Gazi Üniversitesi Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 4(3), -274 / ALAÇAM ÇAKIR, Selda; DEMİR, Mehmet Kaan (2013), Sınıf Mevcudunun 2005 Öğretim Programları’nın Başarısına Etkisi / The Effects Of Class Sıze On 2005 Elementary School Currıculums’ Success, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 2, p. 313-328, February 2013, Fransa.

YAPICI, M. (2007). Yapılandırmacılık ve Sınıf‟, Üniversite ve Toplum, 7(2),1. http://www.universite-toplum.org/text.php3?id=312 / ALAÇAM ÇAKIR, Selda; DEMİR, Mehmet Kaan (2013), Sınıf Mevcudunun 2005 Öğretim Programları’nın Başarısına Etkisi / The Effects Of Class Sıze On 2005 Elementary School Currıculums’ Success, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 2, p. 313-328, February 2013, Fransa.

BRIONES, Carolyn, ‚Reviews‛, Callaloo 33.2, 2010, 553–555 / DEPCİ, Aytemis; TANRITANIR, Bülent C. (2013), Identıty Erasure In Percıval Everett’s Erasure And I Am Not Sıdney Poıtıer / Percıval Everett’in Silinti Ve Ben Sıdney Poıtıer Değilim Romanlarında Kimlik Silinmesi, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 2, p. 329-350, February 2013, Fransa.

DERRİDA, Jacques, Dissemination, Chicago: University Of Chicago Press, 1983 / DEPCİ, Aytemis; TANRITANIR, Bülent C. (2013), Identıty Erasure In Percıval Everett’s Erasure And I Am Not Sıdney Poıtıer / Percıval Everett’in Silinti Ve Ben Sıdney Poıtıer Değilim Romanlarında Kimlik Silinmesi, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 2, p. 329-350, February 2013, Fransa.

EATON, Kimberley, ‚Deconstructing the Narrative: Language, Genre, and Experience in Erasure‛, Nebula 3.2-3, September 2006, 220 -232 / DEPCİ, Aytemis; TANRITANIR, Bülent C. (2013), Identıty Erasure In Percıval Everett’s Erasure And I Am Not Sıdney Poıtıer / Percıval Everett’in Silinti Ve Ben Sıdney Poıtıer Değilim Romanlarında Kimlik Silinmesi, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 2, p. 329-350, February 2013, Fransa.

ELLİSON, Ralph, Invisible Man, New York: Random House, 1972 / DEPCİ, Aytemis; TANRITANIR, Bülent C. (2013), Identıty Erasure In Percıval Everett’s Erasure And I Am Not Sıdney Poıtıer / Percıval Everett’in Silinti Ve Ben Sıdney Poıtıer Değilim Romanlarında Kimlik Silinmesi, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 2, p. 329-350, February 2013, Fransa.

ELLİSON, Ralph, Shadow and Act, New York: Vintage, 1995 / DEPCİ, Aytemis; TANRITANIR, Bülent C. (2013), Identıty Erasure In Percıval Everett’s Erasure And I Am Not Sıdney Poıtıer / Percıval Everett’in Silinti Ve Ben Sıdney Poıtıer Değilim Romanlarında Kimlik Silinmesi, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 2, p. 329-350, February 2013, Fransa.

EVERETT, Percival, Erasure, New York: Faber and Faber, 2001 / DEPCİ, Aytemis; TANRITANIR, Bülent C. (2013), Identıty Erasure In Percıval Everett’s Erasure And I Am Not Sıdney Poıtıer / Percıval Everett’in Silinti Ve Ben Sıdney Poıtıer Değilim Romanlarında Kimlik Silinmesi, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 2, p. 329-350, February 2013, Fransa.

EVERETT, Percival, I Am Not Sidney Poitier, Saint Paul: MN, Graywolf Pres, 2009 / DEPCİ, Aytemis; TANRITANIR, Bülent C. (2013), Identıty Erasure In Percıval Everett’s Erasure And I Am Not Sıdney Poıtıer / Percıval Everett’in Silinti Ve Ben Sıdney Poıtıer Değilim Romanlarında Kimlik Silinmesi, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 2, p. 329-350, February 2013, Fransa.

EVERETT, Percival, ‚Meiosis‛, Callaloo, Vol. 24, No. 2, The Best of Callalo Prose: A Special 25th Anniversary Issue, The Johns Hopkins University Press, 2001, 454-467 / DEPCİ, Aytemis; TANRITANIR, Bülent C. (2013), Identıty Erasure In Percıval Everett’s Erasure And I Am Not Sıdney Poıtıer / Percıval Everett’in Silinti Ve Ben Sıdney Poıtıer Değilim Romanlarında Kimlik Silinmesi, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 2, p. 329-350, February 2013, Fransa.

GRETLUND, Jan Nordby, ‚Percival Everett: Mediating Skin Color‛, Aktuel Forskning, 2010, 1-7 / DEPCİ, Aytemis; TANRITANIR, Bülent C. (2013), Identıty Erasure In Percıval Everett’s Erasure And I Am Not Sıdney Poıtıer / Percıval Everett’in Silinti Ve Ben Sıdney Poıtıer Değilim Romanlarında Kimlik Silinmesi, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 2, p. 329-350, February 2013, Fransa.

LACAN, Jacques, Ecrits: The First Complete Edition in English, New York: Norton, 2006 / DEPCİ, Aytemis; TANRITANIR, Bülent C. (2013), Identıty Erasure In Percıval Everett’s Erasure And I Am Not Sıdney Poıtıer / Percıval Everett’in Silinti Ve Ben Sıdney Poıtıer Değilim Romanlarında Kimlik Silinmesi, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 2, p. 329-350, February 2013, Fransa.

LACAN, Jacques, The Seminar. Book III. The Psychoses, 1955-56. Trans. Russell Grigg. London: Routledge, 1993., 167 / DEPCİ, Aytemis; TANRITANIR, Bülent C. (2013), Identıty Erasure In Percıval Everett’s Erasure And I Am Not Sıdney Poıtıer / Percıval Everett’in Silinti Ve Ben Sıdney Poıtıer Değilim Romanlarında Kimlik Silinmesi, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 2, p. 329-350, February 2013, Fransa.

MOORE, Elizabeth Roosevelt, Being Black: Existentialism in the Work of Richard Wright, Ralph Ellison, And James Baldwin, (The University of Texas Unpublished PhD Dissertation), Austin, 2001 / DEPCİ, Aytemis; TANRITANIR, Bülent C. (2013), Identıty Erasure In Percıval Everett’s Erasure And I Am Not Sıdney Poıtıer / Percıval Everett’in Silinti Ve Ben Sıdney Poıtıer Değilim Romanlarında Kimlik Silinmesi, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 2, p. 329-350, February 2013, Fransa.

ALLEN, M. (2004). Smart thinking: Skills for critical understanding and writing. Oxford: Oxford University Press / DURAN, Erol (2012), Türkçe Dersi Öğretim Programlarında Eleştirel Okuma / Crıtıcal Readıng In Turkısh Language Currıculums, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 2, p. 351-365, February 2013, Fransa.

ADALI, O. (2010). Etkileşimli ve eleştirel okuma teknikleri. İstanbul: Toroslu / DURAN, Erol (2012), Türkçe Dersi Öğretim Programlarında Eleştirel Okuma / Crıtıcal Readıng In Turkısh Language Currıculums, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 2, p. 351-365, February 2013, Fransa.

AŞILIOĞLU, B. (2008). Bilişsel öğrenmeler için eleştirel okumanın önemi ve onu geliştirme yolları. D.Ü. Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, (10), 1-11 / DURAN, Erol (2012), Türkçe Dersi Öğretim Programlarında Eleştirel Okuma / Crıtıcal Readıng In Turkısh Language Currıculums, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 2, p. 351-365, February 2013, Fransa.

BAĞCI, H. ve ŞAHBAZ, N. K. (2012). Türkçe öğretmeni adaylarının eleştirel düşünme becerileri üzerine bir değerlendirme. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(1), 1-12 / DURAN, Erol (2012), Türkçe Dersi Öğretim Programlarında Eleştirel Okuma / Crıtıcal Readıng In Turkısh Language Currıculums, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 2, p. 351-365, February 2013, Fransa.

BAMBERGER, R. (1990). Okuma Alışkanlığını Geliştirme (Çev. Bengü Çapar) Ankara: Kültür Bakanlığı / DURAN, Erol (2012), Türkçe Dersi Öğretim Programlarında Eleştirel Okuma / Crıtıcal Readıng In Turkısh Language Currıculums, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 2, p. 351-365, February 2013, Fransa.

BAŞOĞLU, N. ve MUTLU, B. (2012). İlköğretim Türkçe ders kitaplarında yer alan metinlerin eleştirel düşünme eğitimine uygunluğu. Kastamonu Eğitim Dergisi, 20(3), 983-99 / DURAN, Erol (2012), Türkçe Dersi Öğretim Programlarında Eleştirel Okuma / Crıtıcal Readıng In Turkısh Language Currıculums, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 2, p. 351-365, February 2013, Fransa.

DARCH, C. & KAMEENUİ, E. J. (1987). Teaching ld students critical reading skills: A systematic replication. Learning Disability Quarterly, 10(2), 82-91 / DURAN, Erol (2012), Türkçe Dersi Öğretim Programlarında Eleştirel Okuma / Crıtıcal Readıng In Turkısh Language Currıculums, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 2, p. 351-365, February 2013, Fransa.

DEVOOGD, G. (2008). Critical comprehension of social studies texts. RHI: Promoting Active Citizenship, 2(2), 21-25 / DURAN, Erol (2012), Türkçe Dersi Öğretim Programlarında Eleştirel Okuma / Crıtıcal Readıng In Turkısh Language Currıculums, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 2, p. 351-365, February 2013, Fransa.

GÜNEŞ, F. (2007). Türkçe öğretimi ve zihinsel yapılandırma. Ankara, Nobel / DURAN, Erol (2012), Türkçe Dersi Öğretim Programlarında Eleştirel Okuma / Crıtıcal Readıng In Turkısh Language Currıculums, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 2, p. 351-365, February 2013, Fransa.

İŞERİ, K. (1998). Okuma ediniminin eğitimsel işlevi. Dil Dergisi, (70), 5-18 / DURAN, Erol (2012), Türkçe Dersi Öğretim Programlarında Eleştirel Okuma / Crıtıcal Readıng In Turkısh Language Currıculums, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 2, p. 351-365, February 2013, Fransa.

JEWETT, P. (2007). Reading knee-deep. Reading Psychology, (28), 149-162 / DURAN, Erol (2012), Türkçe Dersi Öğretim Programlarında Eleştirel Okuma / Crıtıcal Readıng In Turkısh Language Currıculums, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 2, p. 351-365, February 2013, Fransa.

KARABAY, A. ve KAYIRAN-KUŞDEMİR, B. (2010). İlköğretim beşinci sınıf öğrencilerinin okuduğunu anlama becerileri ve okumaya ilişkin tutumları arasındaki ilişki. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 38(3), 110-117 / DURAN, Erol (2012), Türkçe Dersi Öğretim Programlarında Eleştirel Okuma / Crıtıcal Readıng In Turkısh Language Currıculums, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 2, p. 351-365, February 2013, Fransa.

KARADÜZ, A. (2010). Dil becerileri ve eleştirel düşünme. Turkish Studies International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 5(3), 1566-1593 / DURAN, Erol (2012), Türkçe Dersi Öğretim Programlarında Eleştirel Okuma / Crıtıcal Readıng In Turkısh Language Currıculums, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 2, p. 351-365, February 2013, Fransa.

KARADÜZ, A. (2011). Eğitim fakültesi öğrencilerinin serbest okuma süreçlerinde okuma amaçları ve anlamı yapılandırma stratejileri. Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, (29), 134-152 / DURAN, Erol (2012), Türkçe Dersi Öğretim Programlarında Eleştirel Okuma / Crıtıcal Readıng In Turkısh Language Currıculums,Download 3.37 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   241   242   243   244   245   246   247   248   ...   437
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
O’zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
davlat pedagogika
o’rta maxsus
axborot texnologiyalari
nomidagi toshkent
pedagogika instituti
texnologiyalari universiteti
navoiy nomidagi
samarqand davlat
guruh talabasi
ta’limi vazirligi
nomidagi samarqand
toshkent davlat
toshkent axborot
haqida tushuncha
Darsning maqsadi
xorazmiy nomidagi
Toshkent davlat
vazirligi toshkent
tashkil etish
Alisher navoiy
Ўзбекистон республикаси
rivojlantirish vazirligi
matematika fakulteti
pedagogika universiteti
таълим вазирлиги
sinflar uchun
Nizomiy nomidagi
tibbiyot akademiyasi
maxsus ta'lim
ta'lim vazirligi
махсус таълим
bilan ishlash
o’rta ta’lim
fanlar fakulteti
Referat mavzu
Navoiy davlat
haqida umumiy
umumiy o’rta
Buxoro davlat
fanining predmeti
fizika matematika
malakasini oshirish
universiteti fizika
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
jizzax davlat
davlat sharqshunoslik