Jass studies atif indeksi / jass studies citation index not


The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Download 3.37 Mb.
bet243/437
Sana22.01.2017
Hajmi3.37 Mb.
1   ...   239   240   241   242   243   244   245   246   ...   437
The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 203-221, February 2013, Fransa.

Beşinci Ordu Kumandanlığı’na, Telefon, 17 Temmuz 1915 / BIYIKLI, Mustafa (2013), Mehmet Esat Paşa’nın Çanakkale Cephesi Şimal Grubu Tahrirat Ve Telefon Görüşmeleri (02-20 Temmuz 1915) / The Telephone Negotıatıons And Corresponds Of Esad Pasha Who Was The Commander Of The Northern Group At Çanakkale Front (02-20 July 1915), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 203-221, February 2013, Fransa.

Onaltıncı Fırka Kumandanlığı’na, Telefon, 19 Temmuz 1915 / BIYIKLI, Mustafa (2013), Mehmet Esat Paşa’nın Çanakkale Cephesi Şimal Grubu Tahrirat Ve Telefon Görüşmeleri (02-20 Temmuz 1915) / The Telephone Negotıatıons And Corresponds Of Esad Pasha Who Was The Commander Of The Northern Group At Çanakkale Front (02-20 July 1915), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 203-221, February 2013, Fransa.

Esat Paşa’nın Çanakkale Hatıraları, Haz.: İhsan Ilgar, Nurer Uğurlu, 2. Baskı, Örgün Yayınevi, İstanbul, 2004 / BIYIKLI, Mustafa (2013), Mehmet Esat Paşa’nın Çanakkale Cephesi Şimal Grubu Tahrirat Ve Telefon Görüşmeleri (02-20 Temmuz 1915) / The Telephone Negotıatıons And Corresponds Of Esad Pasha Who Was The Commander Of The Northern Group At Çanakkale Front (02-20 July 1915), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 203-221, February 2013, Fransa.

BIYIKLI, Mustafa - IŞILDAK KARA, Hatice, “Çanakkale Savaşları’na Fiilen Katılan Türk Generaller ve Savaştaki Faaliyetleri”, Osmanlı’nın Son Kilidi Çanakkale, Çamlıca Basım Yayın, İstanbul, 2010, s. 130,142 / BIYIKLI, Mustafa (2013), Mehmet Esat Paşa’nın Çanakkale Cephesi Şimal Grubu Tahrirat Ve Telefon Görüşmeleri (02-20 Temmuz 1915) / The Telephone Negotıatıons And Corresponds Of Esad Pasha Who Was The Commander Of The Northern Group At Çanakkale Front (02-20 July 1915), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 203-221, February 2013, Fransa.

Esat Paşa’nın Çanakkale Cephesi Yazışmaları, Hazırlayan: Mustafa Bıyıklı, Çamlıca Basım Yayın, İstanbul 2011 / BIYIKLI, Mustafa (2013), Mehmet Esat Paşa’nın Çanakkale Cephesi Şimal Grubu Tahrirat Ve Telefon Görüşmeleri (02-20 Temmuz 1915) / The Telephone Negotıatıons And Corresponds Of Esad Pasha Who Was The Commander Of The Northern Group At Çanakkale Front (02-20 July 1915), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 203-221, February 2013, Fransa.

ILGAR, İhsan, Çanakkale Savaşları 1915, Kültür Bakanlığı Yayınları Ankara, 1982 / BIYIKLI, Mustafa (2013), Mehmet Esat Paşa’nın Çanakkale Cephesi Şimal Grubu Tahrirat Ve Telefon Görüşmeleri (02-20 Temmuz 1915) / The Telephone Negotıatıons And Corresponds Of Esad Pasha Who Was The Commander Of The Northern Group At Çanakkale Front (02-20 July 1915), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 203-221, February 2013, Fransa.

ARABÎ, es-Sıddîk el-, Kitâbü'l-Mağrib, Beyrut 1404/1984 / CERAN, İsmail (2013), Merînîler Devleti / Marınıd Dynasty The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 223-268, February 2013, Fransa.

BENACHENHOU, Abdelhamid, Connaissance du Maghreb; notions d'ethnographie d'histoire et de sociolagie, Alger 1971 / CERAN, İsmail (2013), Marınıd Dynasty The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 223-268, February 2013, Fransa.

BOSWORTH, Clifford Edmund, İslam Devletleri Tarihi (trc.E.Merçil-M.İpşirli), İstanbul 1980 / CERAN, İsmail (2013), Marınıd Dynasty The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 223-268, February 2013, Fransa.

BRİGNON, Jean ve dğr., Histoire du Maroc, Casablanca 1966 / CERAN, İsmail (2013), Marınıd Dynasty The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 223-268, February 2013, Fransa.

CAMBON, Henri, Histoire du Maroc, Paris 1952 / CERAN, İsmail (2013), Marınıd Dynasty The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 223-268, February 2013, Fransa.

CÉNİVAL, Pierre de, "Merakeş" İslam Ansiklopedisi (İA),VII,741 / CERAN, İsmail (2013), Marınıd Dynasty The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 223-268, February 2013, Fransa.

CERAN, İsmail, ‚Merînîler‛, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (DİA), XXIX, 192-199 / CERAN, İsmail (2013), Marınıd Dynasty The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 223-268, February 2013, Fransa.

CEZNÂÎ, Ali el-, Zehretü'l-âs fi binâi medineti Fas, Cezayir 1922 / CERAN, İsmail (2013), Marınıd Dynasty The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 223-268, February 2013, Fransa.

CHAMPİON, Pierre, Le Maroc et ses villes d'art, c.I-II Paris 1931 / CERAN, İsmail (2013), Marınıd Dynasty The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 223-268, February 2013, Fransa.

CHÉNİER, M. de, Recherches Historiques sur les Maures, et Histoire de l’Empire de Maroc, Tome III, Paris 1787 / CERAN, İsmail (2013), Marınıd Dynasty The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 223-268, February 2013, Fransa.

COUR, Auguste, L'Etablissement des Dynasties des Chérifs au Maroc et leur rivalité contre les Turcs de la Regence d'Alger (1509-1830), Paris 1904 / CERAN, İsmail (2013), Marınıd Dynasty The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 223-268, February 2013, Fransa.

DRAGUE, Georges, Esquisse d'histoire réligieuse du Maroc-Confréries et zaouias, Paris 1951 / CERAN, İsmail (2013), Marınıd Dynasty The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 223-268, February 2013, Fransa.

ERİNÇ, Sırrı, ‚Fas‛, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (DİA), XII.184 / CERAN, İsmail (2013), Marınıd Dynasty The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 223-268, February 2013, Fransa.

FÂSÎ, Ali İbn Ebî Zer' el-, ez-Zahîretü's-seniyye fî târîhi'd-devleti'l-Merîniyye, Rabat 1972 / CERAN, İsmail (2013), Marınıd Dynasty The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 223-268, February 2013, Fransa.

FÂSÎ, Muhammed, Neş'etü'd-devleti'l-Merîniyye, el-Mecelletü'l-beyyine 1962, Sayı: 8 / CERAN, İsmail (2013), Marınıd Dynasty The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 223-268, February 2013, Fransa.

FERHAT, Halima, Sabta des origines au XIVe siecle, Rabat 1993 / CERAN, İsmail (2013), Marınıd Dynasty The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 223-268, February 2013, Fransa.

HAREKÂT, İbrâhim, el-Mağrib abre't-târîh, c.II-III Dârülbeyzâ 1405/1985 / CERAN, İsmail (2013), Marınıd Dynasty The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 223-268, February 2013, Fransa.

HARÎRÎ, Muhammed İsa el-, Tarihü'l-Mağribi'l-İslâmî ve'l-Endelüs fi'l-asri'l-Merînî, Kuveyt 1405/1985 / CERAN, İsmail (2013), Marınıd Dynasty The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 223-268, February 2013, Fransa.

İBN BATTUTA, Tuhfetü'n-nuzzâr, c.II, Mısır h.1322 / CERAN, İsmail (2013), Marınıd Dynasty The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 223-268, February 2013, Fransa.

İBN HALDÛN, Abdurrahman b.Muhammed (808/1406), Kitâbü'l- İber ve dîvânü'l-mübtede' ve'l-haber fî eyyâmi'l- Arab ve'l- Acem ve'l-Berber ve men âsârahum min zevi's-sultâni'l-ekber, I-VII, Bulak 1284 / CERAN, İsmail (2013), Marınıd Dynasty The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 223-268, February 2013, Fransa

İBN HALDÛN, Mukaddime (trc.Süleyman Uludağ), c.I-II, İstanbul 1982 / CERAN, İsmail (2013), Marınıd Dynasty The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 223-268, February 2013, Fransa.

İBN İZÂRÎ, el-Beyânü'l-muğrib, Tıtvân 1960 / CERAN, İsmail (2013), Marınıd Dynasty The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 223-268, February 2013, Fransa.

İBN ŞAKRÛN, Rıdvan, Şi'ru's-selâtîn ve'l-ümerâi'l-Merîniyyîn, Rabat 1986 / CERAN, İsmail (2013), Marınıd Dynasty The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 223-268, February 2013, Fransa.

İBNÜ'L-HATÎB, el-İhâta (nşr. M. Abdullah İnân), c.IV, Kahire 1393·98/1973-78 / CERAN, İsmail (2013), Marınıd Dynasty The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 223-268, February 2013, Fransa.

İBNÜ'L-KÂDİ, Ebü'l Abbas Ahmed b.Muhammed el-Miknâs (1025/1616), Cezvetü'l-iktibâs min zikri men halle mine'l-a'lâm medinete Fas, Rabat 1973 / CERAN, İsmail (2013), Marınıd Dynasty The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 223-268, February 2013, Fransa.

İNÂN, Muhammed Abdullah, Nihâyetül'l-Endelüs, Kahire 1987 / CERAN, İsmail (2013), Marınıd Dynasty The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 223-268, February 2013, Fransa.

JULİEN, Charles André, Histoire de l'Afrique Blanche des origines à 1945, Paris 1976 / CERAN, İsmail (2013), Marınıd Dynasty The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 223-268, February 2013, Fransa.

JULİEN, Charles André, Le Maroc face aux impérialismes (1415-1956), Paris 1978 / CERAN, İsmail (2013), Marınıd Dynasty The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 223-268, February 2013, Fransa.

KABLY, Muhammed, Benî Merîn (ma'lemetü'l-Mağrib), c.V-VI, Rabat 1413/1992 / CERAN, İsmail (2013), Marınıd Dynasty The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 223-268, February 2013, Fransa.

KENNUN (Gennun), Abdullah, Benû Merîn Asluhum ve mevâtınuhum, Mecelle ed-Dârre, Riyad 1984 / CERAN, İsmail (2013), Marınıd Dynasty The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 223-268, February 2013, Fransa.

KETTÂNÎ, Muhammed b.Cafer, Selvetü'l-enfâs, c.II-III, Fas 1316 / CERAN, İsmail (2013), Marınıd Dynasty The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 223-268, February 2013, Fransa.

LE BON, Gustave, La Civilisation des Arabes, Paris 1996 / CERAN, İsmail (2013), Marınıd Dynasty The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 223-268, February 2013, Fransa.

LE TOURNEAU, Roger, Fas fi asri Benî Merîn (trc.Nikola Ziyâde), Beyrut 1967 / CERAN, İsmail (2013), Marınıd Dynasty The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 223-268, February 2013, Fransa.

LÉVİ-PROVENÇAL, E., Les Historiens des chorfa, Paris 1922 / CERAN, İsmail (2013), Marınıd Dynasty The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 223-268, February 2013, Fransa.

LÉVİ-PROVENÇAL, E.-G.S.Colin, ‚Fas”, İslam Ansiklopedisi (İA), IV,486-496,504-508 CERAN, İsmail (2013), / Marınıd Dynasty The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 223-268, February 2013, Fransa.

LUGAN, Bernard, Histoire du Maroc, Paris 2000 / CERAN, İsmail (2013), Marınıd Dynasty The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 223-268, February 2013, Fransa.

MAKDÎŞ, Mahmûd, Nüzhetü'l-enzâr fî ‘acâ’ibi't-tevârih ve'l-ahbâr (nşr. Ali ez-Zevârî-Muhammed Mahfûz), Beyrut 1988 / CERAN, İsmail (2013), Marınıd Dynasty The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 223-268, February 2013, Fransa.

MAKKARÎ, Ebü'l-Abbas Şihâbüddîn Ahmed b.Muhammed el-, Nefhu't-tîb min ğusni'l-Endelüs (nşr.M.Abdülhamîd), c.VI, Kahire 1949 / CERAN, İsmail (2013), Marınıd Dynasty The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 223-268, February 2013, Fransa.

MARÇAİS, Georges, ‚Merînîler", İslam Ansiklopedisi (İA), c.VII, s.763-766 / CERAN, İsmail (2013), Marınıd Dynasty The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 223-268, February 2013, Fransa.

MARÇAİS, Georges, L’Art Musulman, Paris 1991 / CERAN, İsmail (2013), Marınıd Dynasty The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 223-268, February 2013, Fransa.

MARÇAİS, Georges, La Berbérie Musulmane et l'Orient au Moyen Age, Paris 1946 / CERAN, İsmail (2013), Marınıd Dynasty The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 223-268, February 2013, Fransa.

MASSİGNON, Louis, Le Maroc dans les premières années du XVIe siecle, Alger 1906 / CERAN, İsmail (2013), Marınıd Dynasty The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 223-268, February 2013, Fransa.

MENÛNÎ, Muhammed el- Varakat ani'l-hadarati'l-Mağribiyye fî asri Benî Merîn, Rabat 1979 / CERAN, İsmail (2013), Marınıd Dynasty The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 223-268, February 2013, Fransa.

MENÛNÎ, Muhammed el-, "Nüzumu'd-Devleti'l-Merîniyye", el-Bahsü'l-ilmî, Sayı: 2, Rabat 1954, Sayı: 3, 1965 Sayı: 4-5 / CERAN, İsmail (2013), Marınıd Dynasty The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 223-268, February 2013, Fransa.

MİEGE Jean-Louis, Le Maroc, Paris 1965 / CERAN, İsmail (2013), Marınıd Dynasty The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 223-268, February 2013, Fransa.

MONTAGNE, Robert, Les Berbères et le Makhzen dans le sud du Maroc, Paris 1930 / CERAN, İsmail (2013), Marınıd Dynasty The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 223-268, February 2013, Fransa.

MUNİS (MÛ’NİS) Hüseyin, Tarihü’l-Mağribi ve hadâratühü min gubeyli’l-fethi’l-islâmi ile’l-ğazvi’l-Fransî, c.II/3; III/2, Beyrut 1412 / 1992 / CERAN, İsmail (2013), Marınıd Dynasty The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 223-268, February 2013, Fransa.

ÖZAYDIN, Abdülkerim, "Ebû İnân el-Merînî", Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (DİA), c.IX,s.169 / CERAN, İsmail (2013), Marınıd Dynasty The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 223-268, February 2013, Fransa.

ÖZDEMİR, Mehmed,,"Endülüs", Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (DİA), c.XI, s.211-225 / CERAN, İsmail (2013), Marınıd Dynasty The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 223-268, February 2013, Fransa.

SALİM, Seyyid Abdülaziz, el-Mağribü’l-kebîr fi'l-asri'l-İslâmî, c.II, Beyrut 1981 / CERAN, İsmail (2013), Marınıd Dynasty The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 223-268, February 2013, Fransa.

SAUVAGET, Jean, İslam Dünyası Kısa Kronolijisi (trc. S.K.Yetkin-F.R.Unat), Ankara 1963 / CERAN, İsmail (2013), Marınıd Dynasty The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 223-268, February 2013, Fransa.

SELÂVÎ (NÂSİRÎ), Ebü'l-Abbas Ahmed b.Hâlid es- (1315/1897), Kitâbü'l-İstiksâ li ahbâri'd- düveli'l-Mağribi'l-aksâ (nşr.Cafer en-Nâsırî-Muhammed en-Nâsırî), c.III-IV, Dârülbeyzâ 1955 / CERAN, İsmail (2013), Marınıd Dynasty The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 223-268, February 2013, Fransa.

SHATZMİLLER, Maya, , "Marinides" Eİ2 (Fr.),c.VI,s.556-559 / CERAN, İsmail (2013), Marınıd Dynasty The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 223-268, February 2013, Fransa.

ŞAKRÛN, Muhammed b., Mezâhirü's-sekafati'l-Mağribiyye dirâse fi'l-edebi'l-Mağribî fi'l-asri'l-Merînî, Casablanca 1985 / CERAN, İsmail (2013), Marınıd Dynasty The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 223-268, February 2013, Fransa.

TÂZİ, Abdülhâdi et-, Câmi ü'l-Karaviyyîn el-Mescid ve'l-câmi'a bi medîneti Fas, c.I-II, Beyrut 1973 / CERAN, İsmail (2013), Marınıd Dynasty The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 223-268, February 2013, Fransa.

TERRASSE, Henri, Histoire du Maroc, Casablanca 1950 / CERAN, İsmail (2013), Marınıd Dynasty The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 223-268, February 2013, Fransa.

ULUDAĞ, Süleyman, ‚İbn Haldûn‛, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (DİA), c.XIX, s.538-543 / CERAN, İsmail (2013), Marınıd Dynasty The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 223-268, February 2013, Fransa.

YILDIZ, Hakkı Dursun, Doğuştan Günümüze Büyük İslâm Tarihi, c.XIII, İstanbul 1986 / CERAN, İsmail (2013), Marınıd Dynasty The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 223-268, February 2013, Fransa.

YİĞİT, İsmail, İslâm Tarihi, c.IX, İstanbul 1995 / CERAN, İsmail (2013), Marınıd Dynasty The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 223-268, February 2013, Fransa.

YVER, G., ‚al-Maghrib‛, Eİ (Fr.),c.VI,s.1180 / CERAN, İsmail (2013), Marınıd Dynasty The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 223-268, February 2013, Fransa.

ZAMBOUR, Edward Von, Manuel de généologie et de chronologie pour l'histoire de l'İslam, Hannover 1955 / CERAN, İsmail (2013), Marınıd Dynasty The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 223-268, February 2013, Fransa.

ZEBÎB, Necib, el-Mevsû’atü'l-‘âmme li- târîhi'l-Mağrib ve'l-Endelüs, III, Beyrut 1415/1995 / CERAN, İsmail (2013), Marınıd Dynasty The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 223-268, February 2013, Fransa.

ZİRİKLÎ, el-A'lâm, I-VIII, Beyrut 1984 / CERAN, İsmail (2013), Marınıd Dynasty The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 223-268, February 2013, Fransa.

AYTAÇ Gürsel (2003). Genel Edebiyat Bilimi, Say Vg., İstanbul / CUMA, Ahmet (2013), Eıne Mystısche Reıse In Dıe Welt Der Gerüche Das Geruchsmotıv In Den Werken „Haselnuss Acht“ Von Metın Kaçan Und „Das Parfüm“ Von Patrıck Süskınd / A Mystıcal Journey Into The World Of Smells The Smell Motıf In The Works 'Hazelnut Eıght"By Metın Kaçan And "The Perfume" By Patrıck Süskınd, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 269-283, February 2013, Fransa.

BEST Otto, F. (1973). Handbuch Literarischer Fachbegriffe, Fischer Vg., Frankfurt/Main / CUMA, Ahmet (2013), Eıne Mystısche Reıse In Dıe Welt Der Gerüche Das Geruchsmotıv In Den Werken „Haselnuss Acht“ Von Metın Kaçan Und „Das Parfüm“ Von Patrıck Süskınd / A Mystıcal Journey Into The World Of Smells The Smell Motıf In The Works 'Hazelnut Eıght"By Metın Kaçan And "The Perfume" By Patrıck Süskınd, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 269-283, February 2013, Fransa.

BRAAK, Ivo und NEUBAUER, Martin (1990). Poetik in Stichworten, Ferdinant Hirt

Vg., Wien / CUMA, Ahmet (2013), Eıne Mystısche Reıse In Dıe Welt Der Gerüche Das Geruchsmotıv In Den Werken „Haselnuss Acht“ Von Metın Kaçan Und „Das Parfüm“ Von Patrıck Süskınd / A Mystıcal Journey Into The World Of Smells The Smell Motıf In The Works 'Hazelnut Eıght"By Metın Kaçan And "The Perfume" By Patrıck Süskınd, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 269-283, February 2013, Fransa.

ECEVİT, Yıldız (2001). Türk Romanında Postmodernist Açılımlar, İletişim Vg., İstanbul / CUMA, Ahmet (2013), Eıne Mystısche Reıse In Dıe Welt Der Gerüche Das Geruchsmotıv In Den Werken „Haselnuss Acht“ Von Metın Kaçan Und „Das Parfüm“ Von Patrıck Süskınd / A Mystıcal Journey Into The World Of Smells The Smell Motıf In The Works 'Hazelnut Eıght"By Metın Kaçan And "The Perfume" By Patrıck Süskınd, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 269-283, February 2013, Fransa.

ECEVİT, Yıldız (2002). “Metin Kaçan‟dan Bir „New Age‟ anlatısı: „Fındık Sekiz”, In: Metin Kaçan Kervantes’in Yeğeni-Metin Kaçan Üzerine Yazılar(Hrg.Fulya Tükel),

Can Vg., İstanbul, s. 91-121 / CUMA, Ahmet (2013), Eıne Mystısche Reıse In Dıe Welt Der Gerüche Das Geruchsmotıv In Den Werken „Haselnuss Acht“ Von Metın Kaçan Und „Das Parfüm“ Von Patrıck Süskınd / A Mystıcal Journey Into The World Of Smells The Smell Motıf In The Works 'Hazelnut Eıght"By Metın Kaçan And "The Perfume" By Patrıck Süskınd, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 269-283, February 2013, Fransa.

HANÇERLİOĞLU, Orhan (1997). Ruhbilim Sözlüğü, Remzi Kitabevi Vg., İstanbul / CUMA, Ahmet (2013), Eıne Mystısche Reıse In Dıe Welt Der Gerüche Das Geruchsmotıv In Den Werken „Haselnuss Acht“ Von Metın Kaçan Und „Das Parfüm“ Von Patrıck Süskınd / A Mystıcal Journey Into The World Of Smells The Smell Motıf In The Works 'Hazelnut Eıght"By Metın Kaçan And "The Perfume" By Patrıck Süskınd,Download 3.37 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   239   240   241   242   243   244   245   246   ...   437
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
O’zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
davlat pedagogika
o’rta maxsus
axborot texnologiyalari
nomidagi toshkent
pedagogika instituti
texnologiyalari universiteti
navoiy nomidagi
samarqand davlat
guruh talabasi
ta’limi vazirligi
nomidagi samarqand
toshkent davlat
toshkent axborot
haqida tushuncha
Darsning maqsadi
xorazmiy nomidagi
Toshkent davlat
vazirligi toshkent
tashkil etish
Alisher navoiy
Ўзбекистон республикаси
rivojlantirish vazirligi
matematika fakulteti
pedagogika universiteti
таълим вазирлиги
sinflar uchun
Nizomiy nomidagi
tibbiyot akademiyasi
maxsus ta'lim
ta'lim vazirligi
махсус таълим
bilan ishlash
o’rta ta’lim
fanlar fakulteti
Referat mavzu
Navoiy davlat
haqida umumiy
umumiy o’rta
Buxoro davlat
fanining predmeti
fizika matematika
malakasini oshirish
universiteti fizika
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
jizzax davlat
davlat sharqshunoslik