Jass studies atif indeksi / jass studies citation index not


The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Download 3.37 Mb.
bet242/437
Sana22.01.2017
Hajmi3.37 Mb.
1   ...   238   239   240   241   242   243   244   245   ...   437
, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 149-164, February 2013, Fransa.

SANDER Oral(1998). Türkiye’nin Dış Politikası, İmge Yayınevi, Ankara, s. 56 / BALKAYA, İ. Sabri (2013), İkinci Dünya Savaşı Sonrası Kurulan Dünya Düzeni Ve Türkiye / New World Order After World War Iı And Turkey, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 149-164, February 2013, Fransa.

SEYDİ Süleyman.(2006). “Soğuk Savaş Dönemi Türk Dış politikası”, Yakın Dönem Türk Politik Tarihi, ( Editörler, Süleyman İnan-Ercan Haytaoğlu),Ani Yayıncılık, Ankara, s. 270 / BALKAYA, İ. Sabri (2013), İkinci Dünya Savaşı Sonrası Kurulan Dünya Düzeni Ve Türkiye / New World Order After World War Iı And Turkey, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 149-164, February 2013, Fransa.

TÜZÜN Süleyman.(2006).“İsmet İnönü’nün Cumhurbaşkanlığı Dönemi Türk Dış Politikası (1938-1950)”, Yakın Dönem Türk Politik Tarihi, ( Editörler, Süleyman İnan-Ercan Haytaoğlu),Ani Yayıncılık, Ankara, s.259-260 / BALKAYA, İ. Sabri (2013), İkinci Dünya Savaşı Sonrası Kurulan Dünya Düzeni Ve Türkiye / New World Order After World War Iı And Turkey, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 149-164, February 2013, Fransa.

UÇAROL Rıfat(1985). Siyasi Tarih, Filiz Kitabevi, İstanbul, s. 505 / BALKAYA, İ. Sabri (2013), İkinci Dünya Savaşı Sonrası Kurulan Dünya Düzeni Ve Türkiye / New World Order After World War Iı And Turkey, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 149-164, February 2013, Fransa.

www.dw.world.de, DW-WORLD.DE,DEOUTCHE WELLE / BALKAYA, İ. Sabri (2013), İkinci Dünya Savaşı Sonrası Kurulan Dünya Düzeni Ve Türkiye / New World Order After World War Iı And Turkey, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 149-164, February 2013, Fransa.

AHMED B. MAHMUD, Selçuk-nâme (Haz. E. Merçil), İstanbul 1977 / BİÇE, Bekir (2013), Selçuklular Ve Kürtler / Seljuks And Kurds, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 165-202, February 2013, Fransa.

AĞACANOV, Sergey Grigoreviç, Selçuklular, (Çev. E.N. Necef- A. R. Annaberdiyev), İstanbul 2006 / BİÇE, Bekir (2013), Selçuklular Ve Kürtler / Seljuks And Kurds, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 165-202, February 2013, Fransa.

AĞACANOV, S. Grigoreviç, Oğuzlar, (E. N. Necef- A. Annaberdiyev), İstanbul 2004 / BİÇE, Bekir (2013), Selçuklular Ve Kürtler / Seljuks And Kurds, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 165-202, February 2013, Fransa.

ALİ MUHAMMED SALLÂBİ, Devlet’i Selâçika, Beyrut 2007 / BİÇE, Bekir (2013), Selçuklular Ve Kürtler / Seljuks And Kurds, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 165-202, February 2013, Fransa.

Batur, D. Ahsen, Kürdoloji Yalanları, İstanbul 2011 / BİÇE, Bekir (2013), Selçuklular Ve Kürtler / Seljuks And Kurds, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 165-202, February 2013, Fransa.

BROSSET, Marie F. , Gürcistan Tarihi, (Haz. Erdoğan Merçil), Ankara 2003 / BİÇE, Bekir (2013), Selçuklular Ve Kürtler / Seljuks And Kurds, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 165-202, February 2013, Fransa.

EBU ABDULLAH MUHAMMED EL- AZİMÎ, Azimî Tarihi, (Haz. Ali Sevim), Ankara 1988 / BİÇE, Bekir (2013), Selçuklular Ve Kürtler / Seljuks And Kurds, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 165-202, February 2013, Fransa.

EBU’L- HÜSEYN MUHAMMED İBNİ AHMED İBNİ CÜBEYR EL-KİNANİ, Rıhlet-i İbn Cübeyr, Beyrut 1986 / BİÇE, Bekir (2013), Selçuklular Ve Kürtler / Seljuks And Kurds, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 165-202, February 2013, Fransa.

EBU’L- FAZL BEYHÂKÎ, Târihi Beyhâkî, Beyrut 1982 / BİÇE, Bekir (2013), Selçuklular Ve Kürtler / Seljuks And Kurds, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 165-202, February 2013, Fransa.

EBU’L- ÂLÂ EL- MEVDUDİ, Selçuklular Tarihi, (Ter. A. Genceli), c. I, Ankara 1971 / BİÇE, Bekir (2013), Selçuklular Ve Kürtler / Seljuks And Kurds, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 165-202, February 2013, Fransa.

EL-MUKADDESİ, Ahsen ‘üt- Tekâsim fi Marifet’il- Ekâlim, Dımışk, 1980 / BİÇE, Bekir (2013), Selçuklular Ve Kürtler / Seljuks And Kurds, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 165-202, February 2013, Fransa.

EL- UTBİ, The Kıtab-ı Yamını, (Çev. J. Reynolds), Londra / BİÇE, Bekir (2013), Selçuklular Ve Kürtler / Seljuks And Kurds, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 165-202, February 2013, Fransa.

EPREHEM- ISA YOUSIF, Süryâni Vakanüvisler, (Çev. M Aslan), İstanbul 2009 / BİÇE, Bekir (2013), Selçuklular Ve Kürtler / Seljuks And Kurds, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 165-202, February 2013, Fransa.

GREGORY ABU’L- FARAC, Abu’l- Farac Tarihi, (Çev. Ö. Rıza Doğrul), c. I, Ankara 1999 / BİÇE, Bekir (2013), Selçuklular Ve Kürtler / Seljuks And Kurds, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 165-202, February 2013, Fransa.

GÖYÜNÇ, Nejat, DİA Diyarbakır, c. 9, İstanbul 1994 / BİÇE, Bekir (2013), Selçuklular Ve Kürtler / Seljuks And Kurds, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 165-202, February 2013, Fransa.

HAMDULLAH MÜSTEVFİ, Tarihi Güzîde, (Tahkik, Abdulhüseyn Nevai), Tahran 1381 / BİÇE, Bekir (2013), Selçuklular Ve Kürtler / Seljuks And Kurds, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 165-202, February 2013, Fransa.

HAMDULLAH MÜSTEVFİ, Nüzhet’ül- Kulûb, (Çev. G. Le Strange) Leyden, 1919 / BİÇE, Bekir (2013), Selçuklular Ve Kürtler / Seljuks And Kurds, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 165-202, February 2013, Fransa.

İBN BELHİ, Farsnâme, (Edıted By G. LE Strange- R. A. Nıcholson), London 1921 / BİÇE, Bekir (2013), Selçuklular Ve Kürtler / Seljuks And Kurds, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 165-202, February 2013, Fransa.

İBNÜ’L- EZRAK, Mervanî Kürtleri Tarihi, (Çev. M. Emin Bozarslan), İstanbul 1990 / BİÇE, Bekir (2013), Selçuklular Ve Kürtler / Seljuks And Kurds, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 165-202, February 2013, Fransa.

İBNÜ’L- ESİR, el-Kâmil fi’t-Tarih, (Çev. A. Özaydın), c. 9, İstanbul 1987 / BİÇE, Bekir (2013), Selçuklular Ve Kürtler / Seljuks And Kurds, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 165-202, February 2013, Fransa.

İBN HALDUN, Tarihi İbn Haldun, c. 3, 4, Beyrut, 1971 / BİÇE, Bekir (2013), Selçuklular Ve Kürtler / Seljuks And Kurds, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 165-202, February 2013, Fransa.

İBN KESİR, El- Bidâye ve’n-Nihâye, (Çev. M. Keskin), c. 11, İstanbul 2000 / BİÇE, Bekir (2013), Selçuklular Ve Kürtler / Seljuks And Kurds, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 165-202, February 2013, Fransa.

İBN-İ MİSKEVEYH, Tecârib el- Ümem, c. 7, Kahire 1916 / BİÇE, Bekir (2013), Selçuklular Ve Kürtler / Seljuks And Kurds, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 165-202, February 2013, Fransa.

İBN TAĞRİBERDİ, En- Nücum Zâhire fi Mülûk ve’l-Kâhire, c. 1 / BİÇE, Bekir (2013), Selçuklular Ve Kürtler / Seljuks And Kurds, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 165-202, February 2013, Fransa.

KEMÂLEDDİN İBN-İ ADİM, Buğye et-Taleb fi Tarihi Haleb, (Haz. A. Sevim), Ankara 1976 / BİÇE, Bekir (2013), Selçuklular Ve Kürtler / Seljuks And Kurds, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 165-202, February 2013, Fransa.

KERİMÜDDİN AKSARAYİ, Müsâmeretü’l- Ahbâr, (Çev. M. Öztürk), Ankara 2000 / BİÇE, Bekir (2013), Selçuklular Ve Kürtler / Seljuks And Kurds, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 165-202, February 2013, Fransa.

KIRZIOĞLU, M. Fahrettin, Kürtler, Ankara 1964 / BİÇE, Bekir (2013), Selçuklular Ve Kürtler / Seljuks And Kurds, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 165-202, February 2013, Fransa.

KÖYMEN, M. Altay, Büyük Selçuklu İmparatorluğu Tarihi, c. I, Ankara 1993 / BİÇE, Bekir (2013), Selçuklular Ve Kürtler / Seljuks And Kurds, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 165-202, February 2013, Fransa.

MUHAMMED EMİN ZEKİ BEG, Kürtler ve Kürdistan Tarihi, (Çev. Komisyon), İstanbul 2011 / BİÇE, Bekir (2013), Selçuklular Ve Kürtler / Seljuks And Kurds, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 165-202, February 2013, Fransa.

LAZEREV, M. S. - Mıhoyyan Ş. X, Kürdistan Tarihi, (Çev. İbrahim Kale), İstanbul 2010 / BİÇE, Bekir (2013), Selçuklular Ve Kürtler / Seljuks And Kurds, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 165-202, February 2013, Fransa.

MUHAMMED ABDÜLAZİM YUSUF EBU’N NASR, Selaçika Tarihuhum es- Siyasi ve’l- Askeri, 2001 / BİÇE, Bekir (2013), Selçuklular Ve Kürtler / Seljuks And Kurds, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 165-202, February 2013, Fransa.

MİNORSKY, V. , Kürtler ve Kürdistan, (Tercüme Komisyon), İstanbul 1996 / BİÇE, Bekir (2013), Selçuklular Ve Kürtler / Seljuks And Kurds, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 165-202, February 2013, Fransa.

NÂSIR-I HÜSREV, Sefernâme, (Çev. A. Tarzı), İstanbul 1950 / BİÇE, Bekir (2013), Selçuklular Ve Kürtler / Seljuks And Kurds, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 165-202, February 2013, Fransa.

NİZAMÜLMÜLK, Siyasetnâme, (N. Bayburtlugil), İstanbul 1987 / BİÇE, Bekir (2013), Selçuklular Ve Kürtler / Seljuks And Kurds, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 165-202, February 2013, Fransa.

PESELLOS, Mıkhail, Mıkhail Pselles’un Khronographıas’sı, (Çev. Işın Demirkent), Ankara 1992 / BİÇE, Bekir (2013), Selçuklular Ve Kürtler / Seljuks And Kurds, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 165-202, February 2013, Fransa.

RİPPER, Thomas, Diyarbakır Merwanileri (Çev. Bahar Ş Fırat), İstanbul 2012 / BİÇE, Bekir (2013), Selçuklular Ve Kürtler / Seljuks And Kurds, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 165-202, February 2013, Fransa.

SADRUDDİN ALİ EL- HÜSEYNİ, Ahbârüd-Devleti’s- Selçukiyye, (Çev. N. Lugal), Ankara 1999 / BİÇE, Bekir (2013), Selçuklular Ve Kürtler / Seljuks And Kurds, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 165-202, February 2013, Fransa.

SEVGEN, Nazmi, Türk Beylikleri, TKAE yayınları, Ankara 1982 / BİÇE, Bekir (2013), Selçuklular Ve Kürtler / Seljuks And Kurds, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 165-202, February 2013, Fransa.

SIBT İBNÜ’L- CEVZİ, Mir’âtü’z-Zaman fi Târihi’l- Âyân’da Selçuklular, (Ter. A. Sevim), Ankara 2011 / BİÇE, Bekir (2013), Selçuklular Ve Kürtler / Seljuks And Kurds, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 165-202, February 2013, Fransa.

SIBT İBN’ÜL- CEVZİ, Muntazam, Beyrut, c. 6 / BİÇE, Bekir (2013), Selçuklular Ve Kürtler / Seljuks And Kurds, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 165-202, February 2013, Fransa.

SÜMER, Faruk, Safavî Devleti’nin Kuruluşu ve Gelişmesinde Anadolu Türklerinin Rolü, Ankara 1992 / BİÇE, Bekir (2013), Selçuklular Ve Kürtler / Seljuks And Kurds, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 165-202, February 2013, Fransa.

SÜMER, Faruk, Oğuzlar, İstanbul 1992 / BİÇE, Bekir (2013), Selçuklular Ve Kürtler / Seljuks And Kurds, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 165-202, February 2013, Fransa.

ŞEMSEDDİN EBU ABDULLAH B. KAYMAZ EZ- ZEHEBİ, Siyer-i Âlâm ve’n- Nübelâ, (Tahkik, Ş. Arnavut), c. 42 / BİÇE, Bekir (2013), Selçuklular Ve Kürtler / Seljuks And Kurds, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 165-202, February 2013, Fransa.

ŞEŞEN, Ramazan, Selahattin Devrinde Eyyubiler Devleti, İstanbul 1983 / BİÇE, Bekir (2013), Selçuklular Ve Kürtler / Seljuks And Kurds, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 165-202, February 2013, Fransa.

TANERİ, Aydın, Türkistanlı Bir Türk Boyu Kürtler, Ankara 1983 / BİÇE, Bekir (2013), Selçuklular Ve Kürtler / Seljuks And Kurds, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 165-202, February 2013, Fransa.

TUFANTOZ, Abdurrahim, Ortaçağ’ da Diyarbakır (Mervanoğulları), Ankara 2005 / BİÇE, Bekir (2013), Selçuklular Ve Kürtler / Seljuks And Kurds, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 165-202, February 2013, Fransa.

Şimal Gurubu Kumandanı Tahrirat ve Telefon Görüşmeleri, Mustafa Yeşil Kütüphanesi Nadir Eserler Bölümü, Mustafa Yeşil Özel Arşivi, Yazma Eserler, No: 498, Kütahya / BIYIKLI, Mustafa (2013), Mehmet Esat Paşa’nın Çanakkale Cephesi Şimal Grubu Tahrirat Ve Telefon Görüşmeleri (02-20 Temmuz 1915) / The Telephone Negotıatıons And Corresponds Of Esad Pasha Who Was The Commander Of The Northern Group At Çanakkale Front (02-20 July 1915), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 203-221, February 2013, Fransa.

Beşinci Ordu Erkân-ı Harbiyye Riyâset-i Celîlesi’ne, Tahrîrât, C. 19.4.[1]331(2 Temmuz 1915) / BIYIKLI, Mustafa (2013), Mehmet Esat Paşa’nın Çanakkale Cephesi Şimal Grubu Tahrirat Ve Telefon Görüşmeleri (02-20 Temmuz 1915) / The Telephone Negotıatıons And Corresponds Of Esad Pasha Who Was The Commander Of The Northern Group At Çanakkale Front (02-20 July 1915), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 203-221, February 2013, Fransa.

Beşinci Ordu Kumandanlığı’na, Tahrîrât, t.y / BIYIKLI, Mustafa (2013), Mehmet Esat Paşa’nın Çanakkale Cephesi Şimal Grubu Tahrirat Ve Telefon Görüşmeleri (02-20 Temmuz 1915) / The Telephone Negotıatıons And Corresponds Of Esad Pasha Who Was The Commander Of The Northern Group At Çanakkale Front (02-20 July 1915), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 203-221, February 2013, Fransa.

Beşinci Ordu Kumandanlığı'na, Tahrîrât, 21 Haziran 1331(4Temmuz 1915) / BIYIKLI, Mustafa (2013), Mehmet Esat Paşa’nın Çanakkale Cephesi Şimal Grubu Tahrirat Ve Telefon Görüşmeleri (02-20 Temmuz 1915) / The Telephone Negotıatıons And Corresponds Of Esad Pasha Who Was The Commander Of The Northern Group At Çanakkale Front (02-20 July 1915), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 203-221, February 2013, Fransa.

Dokuzuncu, Onaltıncı ve Ondokuzuncu fırkaların Anafarta mıntıkası kumandanlarına, Telefon, 21 Haziran 1331(4Temmuz 1915) / BIYIKLI, Mustafa (2013), Mehmet Esat Paşa’nın Çanakkale Cephesi Şimal Grubu Tahrirat Ve Telefon Görüşmeleri (02-20 Temmuz 1915) / The Telephone Negotıatıons And Corresponds Of Esad Pasha Who Was The Commander Of The Northern Group At Çanakkale Front (02-20 July 1915), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 203-221, February 2013, Fransa.

Dokuzuncu Fırka Kumandanlığı’na, Telefon, C. 20.4.331, Tahrîrât, 913 ve 914, 21 Haziran 1331(4Temmuz 1915). / BIYIKLI, Mustafa (2013), Mehmet Esat Paşa’nın Çanakkale Cephesi Şimal Grubu Tahrirat Ve Telefon Görüşmeleri (02-20 Temmuz 1915) / The Telephone Negotıatıons And Corresponds Of Esad Pasha Who Was The Commander Of The Northern Group At Çanakkale Front (02-20 July 1915), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 203-221, February 2013, Fransa.

Beşinci Ordu Kumandanlığı’na, Tahrîrât, t.y / BIYIKLI, Mustafa (2013), Mehmet Esat Paşa’nın Çanakkale Cephesi Şimal Grubu Tahrirat Ve Telefon Görüşmeleri (02-20 Temmuz 1915) / The Telephone Negotıatıons And Corresponds Of Esad Pasha Who Was The Commander Of The Northern Group At Çanakkale Front (02-20 July 1915), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 203-221, February 2013, Fransa.

Dokuzuncu Fırka Kumandanlığı’na, Şifre, 28 Haziran 1915 (11Temmuz 1915) / BIYIKLI, Mustafa (2013), Mehmet Esat Paşa’nın Çanakkale Cephesi Şimal Grubu Tahrirat Ve Telefon Görüşmeleri (02-20 Temmuz 1915) / The Telephone Negotıatıons And Corresponds Of Esad Pasha Who Was The Commander Of The Northern Group At Çanakkale Front (02-20 July 1915), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 203-221, February 2013, Fransa.

Harbiye Nezâret-i Celîlesi’ne, Şifre, C. 23/24.04.1331 (11Temmuz 1915) / BIYIKLI, Mustafa (2013), Mehmet Esat Paşa’nın Çanakkale Cephesi Şimal Grubu Tahrirat Ve Telefon Görüşmeleri (02-20 Temmuz 1915) / The Telephone Negotıatıons And Corresponds Of Esad Pasha Who Was The Commander Of The Northern Group At Çanakkale Front (02-20 July 1915), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 203-221, February 2013, Fransa.

Beşinci Ordu Kumandanlığı’na, 12 Temmuz 1915 / BIYIKLI, Mustafa (2013), Mehmet Esat Paşa’nın Çanakkale Cephesi Şimal Grubu Tahrirat Ve Telefon Görüşmeleri (02-20 Temmuz 1915) / The Telephone Negotıatıons And Corresponds Of Esad Pasha Who Was The Commander Of The Northern Group At Çanakkale Front (02-20 July 1915), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 203-221, February 2013, Fransa.

Beşinci Ordu Kumandanlığı’na, Tahrîrât, 12 Temmuz 1915 / BIYIKLI, Mustafa (2013), Mehmet Esat Paşa’nın Çanakkale Cephesi Şimal Grubu Tahrirat Ve Telefon Görüşmeleri (02-20 Temmuz 1915) / The Telephone Negotıatıons And Corresponds Of Esad Pasha Who Was The Commander Of The Northern Group At Çanakkale Front (02-20 July 1915), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 203-221, February 2013, Fransa.

Beşinci Ordu Kumandanlığı’na, Şifre, 13 Temmuz 1915 / BIYIKLI, Mustafa (2013), Mehmet Esat Paşa’nın Çanakkale Cephesi Şimal Grubu Tahrirat Ve Telefon Görüşmeleri (02-20 Temmuz 1915) / The Telephone Negotıatıons And Corresponds Of Esad Pasha Who Was The Commander Of The Northern Group At Çanakkale Front (02-20 July 1915), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 203-221, February 2013, Fransa.

Beşinci Ordu Kumandanlığı’na, Şifre, 15 Temmuz 1915 / BIYIKLI, Mustafa (2013), Mehmet Esat Paşa’nın Çanakkale Cephesi Şimal Grubu Tahrirat Ve Telefon Görüşmeleri (02-20 Temmuz 1915) / The Telephone Negotıatıons And Corresponds Of Esad Pasha Who Was The Commander Of The Northern Group At Çanakkale Front (02-20 July 1915), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 203-221, February 2013, Fransa.

Beşinci Ordu Kumandanlığı’na, Telefon, 15 Temmuz 1915 / BIYIKLI, Mustafa (2013), Mehmet Esat Paşa’nın Çanakkale Cephesi Şimal Grubu Tahrirat Ve Telefon Görüşmeleri (02-20 Temmuz 1915) / The Telephone Negotıatıons And Corresponds Of Esad Pasha Who Was The Commander Of The Northern Group At Çanakkale Front (02-20 July 1915), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 203-221, February 2013, Fransa.

Dokuzuncu Fırka Kumandanlığı’na, Şifre, 16 Temmuz 1915 / BIYIKLI, Mustafa (2013), Mehmet Esat Paşa’nın Çanakkale Cephesi Şimal Grubu Tahrirat Ve Telefon Görüşmeleri (02-20 Temmuz 1915) / The Telephone Negotıatıons And Corresponds Of Esad Pasha Who Was The Commander Of The Northern Group At Çanakkale Front (02-20 July 1915), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 203-221, February 2013, Fransa.

Beşinci Ordu Kumandanlığı’na Telefon, 16 Temmuz 1915 / BIYIKLI, Mustafa (2013), Mehmet Esat Paşa’nın Çanakkale Cephesi Şimal Grubu Tahrirat Ve Telefon Görüşmeleri (02-20 Temmuz 1915) / The Telephone Negotıatıons And Corresponds Of Esad Pasha Who Was The Commander Of The Northern Group At Çanakkale Front (02-20 July 1915), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 203-221, February 2013, Fransa.

Beşinci Ordu Kumandanlığı’na, Tahrîrât, 17 Temmuz 1915 / BIYIKLI, Mustafa (2013), Mehmet Esat Paşa’nın Çanakkale Cephesi Şimal Grubu Tahrirat Ve Telefon Görüşmeleri (02-20 Temmuz 1915) / The Telephone Negotıatıons And Corresponds Of Esad Pasha Who Was The Commander Of The Northern Group At Çanakkale Front (02-20 July 1915),Download 3.37 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   238   239   240   241   242   243   244   245   ...   437
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
O’zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
davlat pedagogika
o’rta maxsus
axborot texnologiyalari
nomidagi toshkent
pedagogika instituti
texnologiyalari universiteti
navoiy nomidagi
samarqand davlat
guruh talabasi
ta’limi vazirligi
nomidagi samarqand
toshkent davlat
toshkent axborot
haqida tushuncha
Darsning maqsadi
xorazmiy nomidagi
Toshkent davlat
vazirligi toshkent
tashkil etish
Alisher navoiy
Ўзбекистон республикаси
rivojlantirish vazirligi
matematika fakulteti
pedagogika universiteti
таълим вазирлиги
sinflar uchun
Nizomiy nomidagi
tibbiyot akademiyasi
maxsus ta'lim
ta'lim vazirligi
махсус таълим
bilan ishlash
o’rta ta’lim
fanlar fakulteti
Referat mavzu
Navoiy davlat
haqida umumiy
umumiy o’rta
Buxoro davlat
fanining predmeti
fizika matematika
malakasini oshirish
universiteti fizika
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
jizzax davlat
davlat sharqshunoslik