Jass studies atif indeksi / jass studies citation index not


The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Download 3.37 Mb.
bet240/437
Sana22.01.2017
Hajmi3.37 Mb.
1   ...   236   237   238   239   240   241   242   243   ...   437
The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 73-90, February 2013, Fransa.

ATAM, Şenay, “Osmanlı Devleti’nde Muhtarlık Teşkilâtının Kurulması: Niğde Örneği” 1. Uluslararası Niğde Dil, Kültür Ve Tarih Sempozyumu, Basılmamış Bildiri, 3-6 Mayıs 2012 / ATAM, Şenay (2013), 1834 Yılında Tokat’ta Mahalle Yapılanması Ve Muhtarlık Teşkılâtının Kurulması / Structurıng Of A Neıghborhood And Establıshment Of Autonomous Vıllage Admınıstratıon (Mukhtar) In The Year 1834 In Tokat, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 73-90, February 2013, Fransa.

ÇADIRCI, Musa, “Girit’te Muhtar Seçimi Düzenlemesi”, I. Uluslararası LAÜ Tarih Kongresi Osmanlı ve Cumhuriyet Dönemi Türk Tarihi Bildiri Kitabı, (KKTC 2011), s. 15-23 / ATAM, Şenay (2013), 1834 Yılında Tokat’ta Mahalle Yapılanması Ve Muhtarlık Teşkılâtının Kurulması / Structurıng Of A Neıghborhood And Establıshment Of Autonomous Vıllage Admınıstratıon (Mukhtar) In The Year 1834 In Tokat, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 73-90, February 2013, Fransa.

ÇADIRCI, Musa, Tanzimat Döneminde Anadolu Kentlerinin Sosyal ve Ekonomik Yapısı, Ankara 1997 / ATAM, Şenay (2013), 1834 Yılında Tokat’ta Mahalle Yapılanması Ve Muhtarlık Teşkılâtının Kurulması / Structurıng Of A Neıghborhood And Establıshment Of Autonomous Vıllage Admınıstratıon (Mukhtar) In The Year 1834 In Tokat, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 73-90, February 2013, Fransa.

EKEN, Galip, “Tanzimat Döneminde Osmanlı Toplumunda Nüfusun Mesleki Yapılanması: Tokat Örneği” Ege Üniversitesi Tarih İncelemeri Dergisi, S. 15, (İzmir 2000), s. 155-169 / ATAM, Şenay (2013), 1834 Yılında Tokat’ta Mahalle Yapılanması Ve Muhtarlık Teşkılâtının Kurulması / Structurıng Of A Neıghborhood And Establıshment Of Autonomous Vıllage Admınıstratıon (Mukhtar) In The Year 1834 In Tokat, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 73-90, February 2013, Fransa.

EKEN, Galip, "Sivas Eyaletinde Muhtarlığın Tesisi ve Muhtarların Kimliğine Dair" Türk Yurdu, C. 19-20, S. 148-149, (Aralık 1999-Ocak 2000), s. 518-525 / ATAM, Şenay (2013), 1834 Yılında Tokat’ta Mahalle Yapılanması Ve Muhtarlık Teşkılâtının Kurulması / Structurıng Of A Neıghborhood And Establıshment Of Autonomous Vıllage Admınıstratıon (Mukhtar) In The Year 1834 In Tokat, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 73-90, February 2013, Fransa.

EKİN, Ümit, “Bir Sakk Mecmuasına Göre 17. Yüzyılda Tokat”, Karadeniz Araştırmaları, S. 20, (Kış 2009), s. 59-71 / ATAM, Şenay (2013), 1834 Yılında Tokat’ta Mahalle Yapılanması Ve Muhtarlık Teşkılâtının Kurulması / Structurıng Of A Neıghborhood And Establıshment Of Autonomous Vıllage Admınıstratıon (Mukhtar) In The Year 1834 In Tokat, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 73-90, February 2013, Fransa.

ERLER, Mehmet Yavuz, “ Osmanlı Nüfus Kayıtlarına Dair Alternatif Bir Kaynak: Defter-i Liva-i Canik (1837)”, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, C. 2, S. 8, (2009), s. 169-190 / ATAM, Şenay (2013), 1834 Yılında Tokat’ta Mahalle Yapılanması Ve Muhtarlık Teşkılâtının Kurulması / Structurıng Of A Neıghborhood And Establıshment Of Autonomous Vıllage Admınıstratıon (Mukhtar) In The Year 1834 In Tokat, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 73-90, February 2013, Fransa.

İPŞİRLİ, Mehmet, “XVII. Asır Ortalarında Tokat Şehri”, Türk Tarihinde ve Kültüründe Tokat Sempozyumu, 2-6 Temmuz 1986, (Ankara 1987), s. 57-70 / ATAM, Şenay (2013), 1834 Yılında Tokat’ta Mahalle Yapılanması Ve Muhtarlık Teşkılâtının Kurulması / Structurıng Of A Neıghborhood And Establıshment Of Autonomous Vıllage Admınıstratıon (Mukhtar) In The Year 1834 In Tokat, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 73-90, February 2013, Fransa.

ŞEMSEDDİN SAMİ, Kâmûs-ı Türkî, İstanbul 1317 / ATAM, Şenay (2013), 1834 Yılında Tokat’ta Mahalle Yapılanması Ve Muhtarlık Teşkılâtının Kurulması / Structurıng Of A Neıghborhood And Establıshment Of Autonomous Vıllage Admınıstratıon (Mukhtar) In The Year 1834 In Tokat, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 73-90, February 2013, Fransa.

ŞİMŞİRGİL, Ahmet, “XIV-XVI. Yüzyıllarda Tokat Cami ve Mescidleri”, Ege Üniversitesi Tarih İncelemeleri Dergisi, C. XVIII, S. 1, (Temmuz 2003), 87-104 / ATAM, Şenay (2013), 1834 Yılında Tokat’ta Mahalle Yapılanması Ve Muhtarlık Teşkılâtının Kurulması / Structurıng Of A Neıghborhood And Establıshment Of Autonomous Vıllage Admınıstratıon (Mukhtar) In The Year 1834 In Tokat, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 73-90, February 2013, Fransa.

ŞİMŞİRGİL, Ahmet, XVI. Yüzyılda Tokat Medreseleri, Ege Üniversitesi Tarih İncelemeleri Dergisi, C. VII, (1992), s. 227-242 / ATAM, Şenay (2013), 1834 Yılında Tokat’ta Mahalle Yapılanması Ve Muhtarlık Teşkılâtının Kurulması / Structurıng Of A Neıghborhood And Establıshment Of Autonomous Vıllage Admınıstratıon (Mukhtar) In The Year 1834 In Tokat, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 73-90, February 2013, Fransa.

AKER, T., AYATA, B., ÖZEREN, M., BURAN, B., BAY A. (2002). Zorunlu İç Göç: Ruhsal ve Toplumsal Sonuçları. Anadolu Psikiyatri Dergisi. 3:97-103 / Emre AVCI, Yunus; KOÇOĞLU, Erol; EKİCİ, Özcan (2013), Göçün Eğitim Ve Eğitim Yönetimine Etkisine İlişkin Okul Yöneticilerinin Görüşleri (Diyarbakır İli Örneği) / The Vıews Of School Admınıstrators About Effect Of Mıgratıon To Educatıon And Educatıon Management (Case Of Dıyarbakır), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 91-105, February 2013, Fransa

AKGÜR, Z. G. (1997). Türkiye’de Kırsal Kesimden Kente Göç ve Bölgelerarası Dengesizlik, 1970-1993. Ankara: Başbakanlık Basımevi / Emre AVCI, Yunus; KOÇOĞLU, Erol; EKİCİ, Özcan (2013), Göçün Eğitim Ve Eğitim Yönetimine Etkisine İlişkin Okul Yöneticilerinin Görüşleri (Diyarbakır İli Örneği) / The Vıews Of School Admınıstrators About Effect Of Mıgratıon To Educatıon And Educatıon Management (Case Of Dıyarbakır), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 91-105, February 2013, Fransa

AKOKPARİ, J.K., (1998) “The State, Refugees and Migration in Sub-Saharan Africa”, International Migration, 36(2), 211-234 / Emre AVCI, Yunus; KOÇOĞLU, Erol; EKİCİ, Özcan (2013), Göçün Eğitim Ve Eğitim Yönetimine Etkisine İlişkin Okul Yöneticilerinin Görüşleri (Diyarbakır İli Örneği) / The Vıews Of School Admınıstrators About Effect Of Mıgratıon To Educatıon And Educatıon Management (Case Of Dıyarbakır), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 91-105, February 2013, Fransa

ALPAR, İ. ve YENER, S. (1991). Gecekondu Araştırması. Ankara: DPT Yayınları / Emre AVCI, Yunus; KOÇOĞLU, Erol; EKİCİ, Özcan (2013), Göçün Eğitim Ve Eğitim Yönetimine Etkisine İlişkin Okul Yöneticilerinin Görüşleri (Diyarbakır İli Örneği) / The Vıews Of School Admınıstrators About Effect Of Mıgratıon To Educatıon And Educatıon Management (Case Of Dıyarbakır), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 91-105, February 2013, Fransa.

BARUT, M. (2002). Zorunlu Göç Araştırması. İstanbul: Göç Edenler Sosyal Yardımlaşma ve Kültür Derneği / Emre AVCI, Yunus; KOÇOĞLU, Erol; EKİCİ, Özcan (2013), Göçün Eğitim Ve Eğitim Yönetimine Etkisine İlişkin Okul Yöneticilerinin Görüşleri (Diyarbakır İli Örneği) / The Vıews Of School Admınıstrators About Effect Of Mıgratıon To Educatıon And Educatıon Management (Case Of Dıyarbakır), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 91-105, February 2013, Fransa.

BİLGİLİ, A. (1996). Doğu Anadolu Bölgesinde Göçe Maruz Bırakılan Çocuklar. İstanbul: Çocuk Vakfı Yayınları / Emre AVCI, Yunus; KOÇOĞLU, Erol; EKİCİ, Özcan (2013), Göçün Eğitim Ve Eğitim Yönetimine Etkisine İlişkin Okul Yöneticilerinin Görüşleri (Diyarbakır İli Örneği) / The Vıews Of School Admınıstrators About Effect Of Mıgratıon To Educatıon And Educatıon Management (Case Of Dıyarbakır), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 91-105, February 2013, Fransa.

CHP Somut Politikalar Çalışma Grubu (CHP-SPÇG). (1999). “Doğu ve Güneydoğu bölgesinden göç- ön rapor”, içinde, 75 Yılda Köylerden ġehirlere, Baydar, O. (ed.), Tarih Vakfı Yayınları, İstanbul, 334-341 / Emre AVCI, Yunus; KOÇOĞLU, Erol; EKİCİ, Özcan (2013), Göçün Eğitim Ve Eğitim Yönetimine Etkisine İlişkin Okul Yöneticilerinin Görüşleri (Diyarbakır İli Örneği) / The Vıews Of School Admınıstrators About Effect Of Mıgratıon To Educatıon And Educatıon Management (Case Of Dıyarbakır), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 91-105, February 2013, Fransa.

DİNÇER, M. (1997). Toplum Ve Göç Bildiriler Kitabı, Göç – Doğal Kaynaklar İlikisine Çevre Güvenliği Açısından Bir Bakış, Ankara: DİE Yayın No:2046 / Emre AVCI, Yunus; KOÇOĞLU, Erol; EKİCİ, Özcan (2013), Göçün Eğitim Ve Eğitim Yönetimine Etkisine İlişkin Okul Yöneticilerinin Görüşleri (Diyarbakır İli Örneği) / The Vıews Of School Admınıstrators About Effect Of Mıgratıon To Educatıon And Educatıon Management (Case Of Dıyarbakır), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 91-105, February 2013, Fransa.

HOLTZMAN, S.B. ve NEZAM T. (2004). Living in Limbo: Conflict-Induced Displacement in Europe and Central Asia. World Bank. Washington DC / Emre AVCI, Yunus; KOÇOĞLU, Erol; EKİCİ, Özcan (2013), Göçün Eğitim Ve Eğitim Yönetimine Etkisine İlişkin Okul Yöneticilerinin Görüşleri (Diyarbakır İli Örneği) / The Vıews Of School Admınıstrators About Effect Of Mıgratıon To Educatıon And Educatıon Management (Case Of Dıyarbakır), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 91-105, February 2013, Fransa.

Human Rights Watch (HRW), (1996) Turkey‟s Failed Policy to Aid the Forcibly Displaced in the Southeast / Emre AVCI, Yunus; KOÇOĞLU, Erol; EKİCİ, Özcan (2013), Göçün Eğitim Ve Eğitim Yönetimine Etkisine İlişkin Okul Yöneticilerinin Görüşleri (Diyarbakır İli Örneği) / The Vıews Of School Admınıstrators About Effect Of Mıgratıon To Educatıon And Educatıon Management (Case Of Dıyarbakır), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 91-105, February 2013, Fransa.

IŞIK, O. ve. PINARCIOĞLU, M. M. (2001). Nöbetleşe Yoksulluk. İstanbul: İletişim Yayınları / Emre AVCI, Yunus; KOÇOĞLU, Erol; EKİCİ, Özcan (2013), Göçün Eğitim Ve Eğitim Yönetimine Etkisine İlişkin Okul Yöneticilerinin Görüşleri (Diyarbakır İli Örneği) / The Vıews Of School Admınıstrators About Effect Of Mıgratıon To Educatıon And Educatıon Management (Case Of Dıyarbakır), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 91-105, February 2013, Fransa.

İLKKARACAN, İ. ve İLKKARACAN, P. (1999). “1990’lar Türkiye’sinde kadın ve göç”, içinde, 75 Yılda Köylerden Şehirlere. (Edit.) Baydar, O. 305-322. İstanbul: Tarih Vakfı Yayınları / Emre AVCI, Yunus; KOÇOĞLU, Erol; EKİCİ, Özcan (2013), Göçün Eğitim Ve Eğitim Yönetimine Etkisine İlişkin Okul Yöneticilerinin Görüşleri (Diyarbakır İli Örneği) / The Vıews Of School Admınıstrators About Effect Of Mıgratıon To Educatıon And Educatıon Management (Case Of Dıyarbakır), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 91-105, February 2013, Fransa.

KARAKUŞ, E. (2006). Göç Olgusu ve Eğitime Olumsuz Etkileri (Sultanbeyli Örneği). Yüksek Lisans Tezi. Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü / Emre AVCI, Yunus; KOÇOĞLU, Erol; EKİCİ, Özcan (2013), Göçün Eğitim Ve Eğitim Yönetimine Etkisine İlişkin Okul Yöneticilerinin Görüşleri (Diyarbakır İli Örneği) / The Vıews Of School Admınıstrators About Effect Of Mıgratıon To Educatıon And Educatıon Management (Case Of Dıyarbakır), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 91-105, February 2013, Fransa.

KELEŞ, R. (2004). Kentleşme Politikası. Ankara: İmge Kitabevi / Emre AVCI, Yunus; KOÇOĞLU, Erol; EKİCİ, Özcan (2013), Göçün Eğitim Ve Eğitim Yönetimine Etkisine İlişkin Okul Yöneticilerinin Görüşleri (Diyarbakır İli Örneği) / The Vıews Of School Admınıstrators About Effect Of Mıgratıon To Educatıon And Educatıon Management (Case Of Dıyarbakır), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 91-105, February 2013, Fransa.

MAZLUMDER. (1995). Doğu ve Güneydoğu’da İç Göç- Neden ve Sonuçları Raporu. İstanbul: İnsan Hakları ve Mazlumlar İçin Dayanışma Derneği / Emre AVCI, Yunus; KOÇOĞLU, Erol; EKİCİ, Özcan (2013), Göçün Eğitim Ve Eğitim Yönetimine Etkisine İlişkin Okul Yöneticilerinin Görüşleri (Diyarbakır İli Örneği) / The Vıews Of School Admınıstrators About Effect Of Mıgratıon To Educatıon And Educatıon Management (Case Of Dıyarbakır), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 91-105, February 2013, Fransa.

NAR, B. (2008). Göçün Eğitime ve Eğitim Yönetimine Etkileri (Dilovası Örneği). Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Yüksek Lisans Tezi / Emre AVCI, Yunus; KOÇOĞLU, Erol; EKİCİ, Özcan (2013), Göçün Eğitim Ve Eğitim Yönetimine Etkisine İlişkin Okul Yöneticilerinin Görüşleri (Diyarbakır İli Örneği) / The Vıews Of School Admınıstrators About Effect Of Mıgratıon To Educatıon And Educatıon Management (Case Of Dıyarbakır), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 91-105, February 2013, Fransa.

NORC (Norwegian Refugee Council). (2002). Internally Displaced People: A Global Survey. 2nd ed. London: Earthscan Publication / Emre AVCI, Yunus; KOÇOĞLU, Erol; EKİCİ, Özcan (2013), Göçün Eğitim Ve Eğitim Yönetimine Etkisine İlişkin Okul Yöneticilerinin Görüşleri (Diyarbakır İli Örneği) / The Vıews Of School Admınıstrators About Effect Of Mıgratıon To Educatıon And Educatıon Management (Case Of Dıyarbakır), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 91-105, February 2013, Fransa.

ÖZER, A. (1992). “Nüfus Hareketleri ve Kentleşme Açısından Bölge Belediyelerinin İçinde Bulundukları Durum”, Belediyelerin Yapısal Sorunları Sempozyumu. ss. 33-43. Ankara: GAP Belediyeler Birliği. Türk Belediyecilik Derneği ve Konrad Adenaur Vakfı Ortak Yayını / Emre AVCI, Yunus; KOÇOĞLU, Erol; EKİCİ, Özcan (2013), Göçün Eğitim Ve Eğitim Yönetimine Etkisine İlişkin Okul Yöneticilerinin Görüşleri (Diyarbakır İli Örneği) / The Vıews Of School Admınıstrators About Effect Of Mıgratıon To Educatıon And Educatıon Management (Case Of Dıyarbakır), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 91-105, February 2013, Fransa.

ÖZER, İ. (2004). Kentleşme, Kentlileşme ve Kentsel Değişme. Ankara: Ekin Kitabevi Yay / Emre AVCI, Yunus; KOÇOĞLU, Erol; EKİCİ, Özcan (2013), Göçün Eğitim Ve Eğitim Yönetimine Etkisine İlişkin Okul Yöneticilerinin Görüşleri (Diyarbakır İli Örneği) / The Vıews Of School Admınıstrators About Effect Of Mıgratıon To Educatıon And Educatıon Management (Case Of Dıyarbakır), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 91-105, February 2013, Fransa.

RİCHMOND, A.H., (1994) Global Apartheid: Refugees, Racism and the New World Order, Oxford University Press, Toronto / Emre AVCI, Yunus; KOÇOĞLU, Erol; EKİCİ, Özcan (2013), Göçün Eğitim Ve Eğitim Yönetimine Etkisine İlişkin Okul Yöneticilerinin Görüşleri (Diyarbakır İli Örneği) / The Vıews Of School Admınıstrators About Effect Of Mıgratıon To Educatıon And Educatıon Management (Case Of Dıyarbakır), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 91-105, February 2013, Fransa.

SALLAN GÜL, S. (2002): “Dış Göçler, Yoksulluk ve Türkiye‟de Göçmenlere Yönelik Yardımlar”, İnsan Hakları Yıllığı, Cilt 23-24, s. 79-93 / Emre AVCI, Yunus; KOÇOĞLU, Erol; EKİCİ, Özcan (2013), Göçün Eğitim Ve Eğitim Yönetimine Etkisine İlişkin Okul Yöneticilerinin Görüşleri (Diyarbakır İli Örneği) / The Vıews Of School Admınıstrators About Effect Of Mıgratıon To Educatıon And Educatıon Management (Case Of Dıyarbakır), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 91-105, February 2013, Fransa.

TATLIDİL, E. (1989). Kentlesme ve Gecekondu. İzmir: Ege Üniversitesi Basımevi / Emre AVCI, Yunus; KOÇOĞLU, Erol; EKİCİ, Özcan (2013), Göçün Eğitim Ve Eğitim Yönetimine Etkisine İlişkin Okul Yöneticilerinin Görüşleri (Diyarbakır İli Örneği) / The Vıews Of School Admınıstrators About Effect Of Mıgratıon To Educatıon And Educatıon Management (Case Of Dıyarbakır), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 91-105, February 2013, Fransa.

TESEV (2010). Türkiye’de Zorunlu Göç: Hükümet Politikaları. İstanbul: TESEV Yayınları / Emre AVCI, Yunus; KOÇOĞLU, Erol; EKİCİ, Özcan (2013), Göçün Eğitim Ve Eğitim Yönetimine Etkisine İlişkin Okul Yöneticilerinin Görüşleri (Diyarbakır İli Örneği) / The Vıews Of School Admınıstrators About Effect Of Mıgratıon To Educatıon And Educatıon Management (Case Of Dıyarbakır), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 91-105, February 2013, Fransa.

TÜİK (Türkiye İstatistik Kurumu) (2006). Hane Halkı İşgücü Anketi Sonuçları. Ankara / Emre AVCI, Yunus; KOÇOĞLU, Erol; EKİCİ, Özcan (2013), Göçün Eğitim Ve Eğitim Yönetimine Etkisine İlişkin Okul Yöneticilerinin Görüşleri (Diyarbakır İli Örneği) / The Vıews Of School Admınıstrators About Effect Of Mıgratıon To Educatıon And Educatıon Management (Case Of Dıyarbakır), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 91-105, February 2013, Fransa.

TÜMERTEKİN, E. ve ÖZGÜÇ, N. (1998). Beşeri Coğrafya. İstanbul: Çantay Kitabevi

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB). (2004). Zorunlu Göç Raporu (Report of Forced Migration) / Emre AVCI, Yunus; KOÇOĞLU, Erol; EKİCİ, Özcan (2013), Göçün Eğitim Ve Eğitim Yönetimine Etkisine İlişkin Okul Yöneticilerinin Görüşleri (Diyarbakır İli Örneği) / The Vıews Of School Admınıstrators About Effect Of Mıgratıon To Educatıon And Educatıon Management (Case Of Dıyarbakır), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 91-105, February 2013, Fransa.

TÜTÜNCÜ, E. (2005). Doğu ve Güneydoğu Kalkınma Programı Projesi. Proje no: 2.7 / Emre AVCI, Yunus; KOÇOĞLU, Erol; EKİCİ, Özcan (2013), Göçün Eğitim Ve Eğitim Yönetimine Etkisine İlişkin Okul Yöneticilerinin Görüşleri (Diyarbakır İli Örneği) / The Vıews Of School Admınıstrators About Effect Of Mıgratıon To Educatıon And Educatıon Management (Case Of Dıyarbakır), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 91-105, February 2013, Fransa.

ÜSTEL, F. (2004). Zorunlu İç Göç Sonrası Köye Dönüş-Ön Raporu. İstanbul: Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etütler Vakfı (TESEV) / Emre AVCI, Yunus; KOÇOĞLU, Erol; EKİCİ, Özcan (2013), Göçün Eğitim Ve Eğitim Yönetimine Etkisine İlişkin Okul Yöneticilerinin Görüşleri (Diyarbakır İli Örneği) / The Vıews Of School Admınıstrators About Effect Of Mıgratıon To Educatıon And Educatıon Management (Case Of Dıyarbakır), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 91-105, February 2013, Fransa.

YILDIRIM, A. & ŞİMŞEK, H. (2006). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin YayıncılıK / Emre AVCI, Yunus; KOÇOĞLU, Erol; EKİCİ, Özcan (2013), Göçün Eğitim Ve Eğitim Yönetimine Etkisine İlişkin Okul Yöneticilerinin Görüşleri (Diyarbakır İli Örneği) / The Vıews Of School Admınıstrators About Effect Of Mıgratıon To Educatıon And Educatıon Management (Case Of Dıyarbakır), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 91-105, February 2013, Fransa.

ARLI, Alim (2009). Oryantalizm Oksidentalizm ve Şerif Mardin. İstanbul: Küre Yayınları / AYDOS, Serpi (2013), Türkiye’nin Ortadoğu’da Yumuşak Güç Olma Çabası: “Batıya Doğru Akan Nehir” Belgeseli Üzerinden Bir Okuma / Turkeys’ Effort That To Be ‘Soft Power’ In The Mıddle East: A Readıng Over The Documentary Of The Rıver Flowıng Westward, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 107-128, February 2013, Fransa.

AHISKA, Meltem (2009). “Garbiyatçılık: Türkiye’de Modernliğin Grameri”, Modern Türkiye’de Siyasi Düşünce, c. 9, İstanbul, İletişim Yayınları, s. 1039-1065 / AYDOS, Serpi (2013), Türkiye’nin Ortadoğu’da Yumuşak Güç Olma Çabası: “Batıya Doğru Akan Nehir” Belgeseli Üzerinden Bir Okuma / Turkeys’ Effort That To Be ‘Soft Power’ In The Mıddle East: A Readıng Over The Documentary Of The Rıver Flowıng Westward, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 107-128, February 2013, Fransa.

AYDOS, Serpil (2010). Anadolu’dan GeldikAYDOS, Serpi (2013), Türkiye’nin Ortadoğu’da Yumuşak Güç Olma Çabası: “Batıya Doğru Akan Nehir” Belgeseli Üzerinden Bir Okuma / Turkeys’ Effort That To Be ‘Soft Power’ In The Mıddle East: A Readıng Over The Documentary Of The Rıver Flowıng Westward, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 107-128, February 2013, Fransa.

BARKER, Cristopher & D.GALASİNSKİ (2001). Cultural Studies and Discourse Analysis: Dialogue on Language and Identity. Sage Puplication, London / AYDOS, Serpi (2013), Türkiye’nin Ortadoğu’da Yumuşak Güç Olma Çabası: “Batıya Doğru Akan Nehir” Belgeseli Üzerinden Bir Okuma / Turkeys’ Effort That To Be ‘Soft Power’ In The Mıddle East: A Readıng Over The Documentary Of The Rıver Flowıng Westward, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 107-128, February 2013, Fransa.

CHANAN, Michael (2007). The Politics of Documentary. British Film Institue, London / AYDOS, Serpi (2013), Türkiye’nin Ortadoğu’da Yumuşak Güç Olma Çabası: “Batıya Doğru Akan Nehir” Belgeseli Üzerinden Bir Okuma / Turkeys’ Effort That To Be ‘Soft Power’ In The Mıddle East: A Readıng Over The Documentary Of The Rıver Flowıng Westward, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 107-128, February 2013, Fransa.

CARLEBACH, Michael (1988). “Documentary and Propaganda: The Photograps of the Farm Security Administration” The Journal of Decorative and Propaganda Arts, Vol.8: 6-25 / AYDOS, Serpi (2013), Türkiye’nin Ortadoğu’da Yumuşak Güç Olma Çabası: “Batıya Doğru Akan Nehir” Belgeseli Üzerinden Bir Okuma / Turkeys’ Effort That To Be ‘Soft Power’ In The Mıddle East: A Readıng Over The Documentary Of The Rıver Flowıng Westward,Download 3.37 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   236   237   238   239   240   241   242   243   ...   437
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
O’zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
davlat pedagogika
o’rta maxsus
axborot texnologiyalari
nomidagi toshkent
pedagogika instituti
texnologiyalari universiteti
navoiy nomidagi
samarqand davlat
guruh talabasi
ta’limi vazirligi
nomidagi samarqand
toshkent davlat
toshkent axborot
haqida tushuncha
Darsning maqsadi
xorazmiy nomidagi
Toshkent davlat
vazirligi toshkent
tashkil etish
Alisher navoiy
Ўзбекистон республикаси
rivojlantirish vazirligi
matematika fakulteti
pedagogika universiteti
таълим вазирлиги
sinflar uchun
Nizomiy nomidagi
tibbiyot akademiyasi
maxsus ta'lim
ta'lim vazirligi
махсус таълим
bilan ishlash
o’rta ta’lim
fanlar fakulteti
Referat mavzu
Navoiy davlat
haqida umumiy
umumiy o’rta
Buxoro davlat
fanining predmeti
fizika matematika
malakasini oshirish
universiteti fizika
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
jizzax davlat
davlat sharqshunoslik