Jass studies atif indeksi / jass studies citation index not


TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Download 3.37 Mb.
bet24/437
Sana22.01.2017
Hajmi3.37 Mb.
1   ...   20   21   22   23   24   25   26   27   ...   437
TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 1, p. 249-257, February 2012, Ankara.
ARAT Reşit Rahmeti (2006). Atabetü’l-Hakayık, Ankara: TDK Yay / UYSAL, İdris Nebi (2012), Erte Sözcüğünün Altun Yaruk’ta Kullanılışı / Usage Of The Word Erte In Altun Yaruk,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 1, p. 249-257, February 2012, Ankara.
ATALAY Besim (2006). Divanü Lügati’t-Türk Dizini - IV, Ankara: TDK Yay / UYSAL, İdris Nebi (2012), Erte Sözcüğünün Altun Yaruk’ta Kullanılışı / Usage Of The Word Erte In Altun Yaruk,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 1, p. 249-257, February 2012, Ankara.
AYVERDİ İlhan (2008). Misalli Büyük Türkçe Sözlük 1 (A-G), İstanbul: Kubbealtı

Neşriyat / UYSAL, İdris Nebi (2012), Erte Sözcüğünün Altun Yaruk’ta Kullanılışı / Usage Of The Word Erte In Altun Yaruk,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 1, p. 249-257, February 2012, Ankara.


CAFEROĞLU Ahmet (1968). Eski Uygur Türkçesi Sözlüğü, Ankara: TDK Yay / UYSAL, İdris Nebi (2012), Erte Sözcüğünün Altun Yaruk’ta Kullanılışı / Usage Of The Word Erte In Altun Yaruk,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 1, p. 249-257, February 2012, Ankara.
CAN Meltem (2010). Eski Uygur Türkçesinde İkilemeler, Yayımlanmamış Yüksek LisansTezi, Bursa: Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü / UYSAL, İdris Nebi (2012), Erte Sözcüğünün Altun Yaruk’ta Kullanılışı / Usage Of The Word Erte In Altun Yaruk,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 1, p. 249-257, February 2012, Ankara.
CLAUSON Gerard (1972). An Etymological Dictionary of Pre-Thirteenth-Century

Turkish, London: Oxford Press / UYSAL, İdris Nebi (2012), Erte Sözcüğünün Altun Yaruk’ta Kullanılışı / Usage Of The Word Erte In Altun Yaruk,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 1, p. 249-257, February 2012, Ankara.


ÇAĞATAY Saadet (1945). Altun Yaruk’tan İki Parça, Ankara: AÜDTCF Yay / UYSAL, İdris Nebi (2012), Erte Sözcüğünün Altun Yaruk’ta Kullanılışı / Usage Of The Word Erte In Altun Yaruk,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 1, p. 249-257, February 2012, Ankara.
ÇAĞBAYIR Yaşar (2007). Ötüken Türkçe Sözlük, İstanbul: Ötüken Neşriyat / UYSAL, İdris Nebi (2012), Erte Sözcüğünün Altun Yaruk’ta Kullanılışı / Usage Of The Word Erte In Altun Yaruk,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 1, p. 249-257, February 2012, Ankara.
DOĞAN D. Mehmet (2011). Doğan Büyük Türkçe Sözlük, Ankara: Yazar Yay / UYSAL, İdris Nebi (2012), Erte Sözcüğünün Altun Yaruk’ta Kullanılışı / Usage Of The Word Erte In Altun Yaruk,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 1, p. 249-257, February 2012, Ankara.
ERCİLASUN Ahmet B. (2001). “L, N, R’den Sonra Niçin T”, TDAY Belleten 2000, s. 191-194 / UYSAL, İdris Nebi (2012), Erte Sözcüğünün Altun Yaruk’ta Kullanılışı / Usage Of The Word Erte In Altun Yaruk,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 1, p. 249-257, February 2012, Ankara.
ERCİLASUN Ahmet B. (2009). Türk Dili Tarihi, Ankara: Akçağ Yay / UYSAL, İdris Nebi (2012), Erte Sözcüğünün Altun Yaruk’ta Kullanılışı / Usage Of The Word Erte In Altun Yaruk,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 1, p. 249-257, February 2012, Ankara.
ERGİN Muharrem (2010). Orhun Abideleri, İstanbul: Boğaziçi Yay / UYSAL, İdris Nebi (2012), Erte Sözcüğünün Altun Yaruk’ta Kullanılışı / Usage Of The Word Erte In Altun Yaruk,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 1, p. 249-257, February 2012, Ankara.
GABAIN A. Von (1995). Eski Türkçenin Grameri, Çev.: Mehmet Akalın, Ankara: TDKYay / UYSAL, İdris Nebi (2012), Erte Sözcüğünün Altun Yaruk’ta Kullanılışı / Usage Of The Word Erte In Altun Yaruk,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 1, p. 249-257, February 2012, Ankara.
GÜLENSOY Tuncer (2007). Türkiye Türkçesindeki Türkçe Sözcüklerin Köken Bilgisi Sözlüğü, Ankara: TDK Yay / UYSAL, İdris Nebi (2012), Erte Sözcüğünün Altun Yaruk’ta Kullanılışı / Usage Of The Word Erte In Altun Yaruk,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 1, p. 249-257, February 2012, Ankara.
KARA Mehmet (2001). Türkmence, Ankara: Akçağ Yay / UYSAL, İdris Nebi (2012), Erte Sözcüğünün Altun Yaruk’ta Kullanılışı / Usage Of The Word Erte In Altun Yaruk,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 1, p. 249-257, February 2012, Ankara.
KAYA Ceval (1994). Uygurca Altun Yaruk, Ankara: TDK Yay/ UYSAL, İdris Nebi (2012), Erte Sözcüğünün Altun Yaruk’ta Kullanılışı / Usage Of The Word Erte In Altun Yaruk,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 1, p. 249-257, February 2012, Ankara.
KORKMAZ Zeynep (2000). Türkçede Eklerin Kullanılış şekilleri ve Ek Kalıplaşması Olayları, Ankara: TDK Yay / UYSAL, İdris Nebi (2012), Erte Sözcüğünün Altun Yaruk’ta Kullanılışı / Usage Of The Word Erte In Altun Yaruk,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 1, p. 249-257, February 2012, Ankara.
NİŞANYAN Sevan (2009). Sözlerin Soyağacı, Çağdaş Türkçenin Etimolojik Sözlüğü, İstanbul: Everest Yay / UYSAL, İdris Nebi (2012), Erte Sözcüğünün Altun Yaruk’ta Kullanılışı / Usage Of The Word Erte In Altun Yaruk,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 1, p. 249-257, February 2012, Ankara.
ŞEN Serkan (2002). Eski Uygur Türkçesinde İkilemeler, Yayımlanmamış Yüksek LisansTezi, Samsun: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü / UYSAL, İdris Nebi (2012), Erte Sözcüğünün Altun Yaruk’ta Kullanılışı / Usage Of The Word Erte In Altun Yaruk,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 1, p. 249-257, February 2012, Ankara.
TEKİN Şinasi (1976). Uygurca Metinler II, Maytrısimit, Erzurum: Atatürk ÜniversitesiYay / UYSAL, İdris Nebi (2012), Erte Sözcüğünün Altun Yaruk’ta Kullanılışı / Usage Of The Word Erte In Altun Yaruk,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 1, p. 249-257, February 2012, Ankara.
TEKİN Talat (2003). Makaleler 1: Altayistik, Haz.: Emine Yılmaz-Nurettin Demir, Ankara:Grafiker Yay / UYSAL, İdris Nebi (2012), Erte Sözcüğünün Altun Yaruk’ta Kullanılışı / Usage Of The Word Erte In Altun Yaruk,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 1, p. 249-257, February 2012, Ankara.
TIETZE Andreas (2002). Tarihi ve Etimolojik Türkiye Türkçesi Lügati, Cilt 1 (A-E),

İstanbul: Simurg Yay / UYSAL, İdris Nebi (2012), Erte Sözcüğünün Altun Yaruk’ta Kullanılışı / Usage Of The Word Erte In Altun Yaruk,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 1, p. 249-257, February 2012, Ankara.


TÜRK DİL KURUMU (1998). Türkçe Sözlük, Ankara: TDK Yay / UYSAL, İdris Nebi (2012), Erte Sözcüğünün Altun Yaruk’ta Kullanılışı / Usage Of The Word Erte In Altun Yaruk,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 1, p. 249-257, February 2012, Ankara.
TÜRK DİL KURUMU (2009). Tarama Sözlüğü III, Ankara: TDK Yay / UYSAL, İdris Nebi (2012), Erte Sözcüğünün Altun Yaruk’ta Kullanılışı / Usage Of The Word Erte In Altun Yaruk,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 1, p. 249-257, February 2012, Ankara.
TÜRK DİL KURUMU (2011). Türkçe Sözlük, Ankara: TDK Yay / UYSAL, İdris Nebi (2012), Erte Sözcüğünün Altun Yaruk’ta Kullanılışı / Usage Of The Word Erte In Altun Yaruk,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 1, p. 249-257, February 2012, Ankara.
YILMAZ Emine (2007). “Ana Türkçede kapalı e ünlüsü”, Turcology In Turkey, s. 521-539 / UYSAL, İdris Nebi (2012), Erte Sözcüğünün Altun Yaruk’ta Kullanılışı / Usage Of The Word Erte In Altun Yaruk,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 1, p. 249-257, February 2012, Ankara.
FİRDEVSȊ, Şahnâme, Çev: Prof. Necati Lugal, Kabalcı, İstanbul 2009 / YILMAZ, Mehmet (2012), Mela ahmedê Cizîrî’nin Kültür Dünyası / The Culturel World Of Melâ Ahmedê Cizîrî,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 1, p. 259-271, February 2012, Ankara.
HIZLI, Mefail: Kuruluşundan Osmanlılara Kadar Medreseler, T.C. Uludağ Üniversitesi,İlahiyat Fakültesi, Sayı:2, Cilt:2,Yıl:2, 1987 / YILMAZ, Mehmet (2012), Mela ahmedê Cizîrî’nin Kültür Dünyası / The Culturel World Of Melâ Ahmedê Cizîrî,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 1, p. 259-271, February 2012, Ankara.
İZ, Mahir: Tasavvuf, Kitabevi, İstanbul 1990 / YILMAZ, Mehmet (2012), Mela ahmedê Cizîrî’nin Kültür Dünyası / The Culturel World Of Melâ Ahmedê Cizîrî,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 1, p. 259-271, February 2012, Ankara.
KARABEY, Dr. Turgut: Ahmed-î Hânî (1651-1707) Hayâtı, Eserleri Ve Mem O Zîn

Mesnevisi, A.Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi Sayı 30 Erzurum 2006 / YILMAZ, Mehmet (2012), Mela ahmedê Cizîrî’nin Kültür Dünyası / The Culturel World Of Melâ Ahmedê Cizîrî,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 1, p. 259-271, February 2012, Ankara.


KOYUNCU, Mevlüt: İlk İslâm Fetihleri Döneminde el-Cezire Bölgesi ve İslâmlaşma Süreci, Sakarya Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü,

mkoyuncu@sakarya.edu.tr / YILMAZ, Mehmet (2012), Mela ahmedê Cizîrî’nin Kültür Dünyası / The Culturel World Of Melâ Ahmedê Cizîrî,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 1, p. 259-271, February 2012, Ankara.


Mela Ahmed

CİZȊRȊ: Diwan (Metn

Kurdî& Türkçe Çeviri), Kürtçeden Türkçeye Çeviri:Osman TUNÇ, Nûbihar, İstanbul 2009,s. 17. M. A. Cizîrî’nin şiirinden örnekler bukitaptan alınmıştır. Beyitlerin çevirilerine ve imlâlarına dokunulmamıştır. Beyitlerinsonlarında ayraç içinde verilen sayfa numaraları bu esere aittir / YILMAZ, Mehmet (2012), Mela ahmedê Cizîrî’nin Kültür Dünyası / The Culturel World Of Melâ Ahmedê Cizîrî,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 1, p. 259-271, February 2012, Ankara.
ÖZTÜRK, Özhan: Folklor ve Mitoloji Sözlüğü, Phoenix Yayınları, Ankara 2009 / YILMAZ, Mehmet (2012), Mela ahmedê Cizîrî’nin Kültür Dünyası / The Culturel World Of Melâ Ahmedê Cizîrî,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 1, p. 259-271, February 2012, Ankara.
TÖKEL, Dursun Ali: Divan Şiirinde Mitolojik Unsurlar, Akçağ Yayınları, Ankara 2006 / YILMAZ, Mehmet (2012), Mela ahmedê Cizîrî’nin Kültür Dünyası / The Culturel World Of Melâ Ahmedê Cizîrî,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 1, p. 259-271, February 2012, Ankara.
YERDELEN, Dr. Cevat: Baki Divanı‟nda Tasavvufi ve Dini Ögeler, A.Ü. Türkiyat

Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, Sayı:15, Erzurum, 2000 / YILMAZ, Mehmet (2012), Mela ahmedê Cizîrî’nin Kültür Dünyası / The Culturel World Of Melâ Ahmedê Cizîrî,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 1, p. 259-271, February 2012, Ankara.


YILDIRIM, Doç. Dr. Ali: Düşmek İmajı ve Şeyh Galib‟in Düşüşü, bilig, yaz/2007, sayı:42.213-227. William CHİTTİCK: Varolmanın Boyutları (Çev. Turan Koç), İnsan Yay.,İstanbul 1997, s.93’ten naklen / YILMAZ, Mehmet (2012), Mela ahmedê Cizîrî’nin Kültür Dünyası / The Culturel World Of Melâ Ahmedê Cizîrî,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 1, p. 259-271, February 2012, Ankara.
YILDIRIM, Prof. Dr. Nimet: Fars Mitolojisi Sözlüğü, Kabalcı Yayınevi, İstanbul 2008 / YILMAZ, Mehmet (2012), Mela ahmedê Cizîrî’nin Kültür Dünyası / The Culturel World Of Melâ Ahmedê Cizîrî,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 1, p. 259-271, February 2012, Ankara.
YILMAZ, Dr. Mehmet: Mem u Zin‟de Epik Kurallar, Folklor/ Edebiyat, Kasım 2008-3,Sayı:55 / YILMAZ, Mehmet (2012), Mela ahmedê Cizîrî’nin Kültür Dünyası / The Culturel World Of Melâ Ahmedê Cizîrî,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 1, p. 259-271, February 2012, Ankara.
YILMAZ, Yrd. Doç. Dr. Mehmet: “Mela Ahmed

Cizȋrȋ‟nin Şiirinde Mitolojik Unsurlar”I.Uluslararası Şırnak ve Çevresi Sempozyumu, 14-16 Mayıs 2010 Şırnak / YILMAZ, Mehmet (2012), Mela ahmedê Cizîrî’nin Kültür Dünyası / The Culturel World Of Melâ Ahmedê Cizîrî,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 1, p. 259-271, February 2012, Ankara.


ZAVOTÇU, Yrd. Doç. Dr. Gencay: Divan Edebiyatı, Kişiler-Kişilikler Sözlüğü, Aydın

Kitabevi, Ankara 2006 / YILMAZ, Mehmet (2012), Mela ahmedê Cizîrî’nin Kültür Dünyası / The Culturel World Of Melâ Ahmedê Cizîrî,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 1, p. 259-271, February 2012, Ankara.


ZAVOTÇU, Doç. Dr. Gencay: Aşk İlinden Gönül Dilinden İnciler, IQ Kültür Sanat Yayıncılık,İstanbul 2009 / YILMAZ, Mehmet (2012), Mela ahmedê Cizîrî’nin Kültür Dünyası / The Culturel World Of Melâ Ahmedê Cizîrî,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 1, p. 259-271, February 2012, Ankara.
T.C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı YayınNu: 84, Osmanlı Belgelerinde Kırım Savaşı (1853-1856),Ankara 2006 / YILDIZ, Özgür; KARAÇAĞIL, Canan (2012), Kırım Savaşı Üzerine Bir Değerlendirme (1853-1856) / An Overvıew On Crımean War (1853-1856), TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 1, p. 273-285, February 2012, Ankara.
ARMAOĞLU, Fahir, 19. Yüzyıl Siyasi Tarihi, Alkım Yayınevi, İstanbul 2006 / YILDIZ, Özgür; KARAÇAĞIL, Canan (2012), Kırım Savaşı Üzerine Bir Değerlendirme (1853-1856) / An Overvıew On Crımean War (1853-1856), TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 1, p. 273-285, February 2012, Ankara.
AYVERDİ, Semiha, Türk-Rus Münasebetleri ve Muharebeleri, Turan Neşriyat Yurdu,İstanbul 1970 / YILDIZ, Özgür; KARAÇAĞIL, Canan (2012), Kırım Savaşı Üzerine Bir Değerlendirme (1853-1856) / An Overvıew On Crımean War (1853-1856), TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 1, p. 273-285, February 2012, Ankara.
BADEM, Candan, “Rus ve Sovyet Tarih Yazımında Kırım Savaşı”, Toplumsal Tarih, Kasım2006, Sayı 155 / YILDIZ, Özgür; KARAÇAĞIL, Canan (2012), Kırım Savaşı Üzerine Bir Değerlendirme (1853-1856) / An Overvıew On Crımean War (1853-1856), TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 1, p. 273-285, February 2012, Ankara.
BADEM, Candan, The Ottoman Crimean War (1853-1856), Brill Press, Leiden- Boston2010 / YILDIZ, Özgür; KARAÇAĞIL, Canan (2012), Kırım Savaşı Üzerine Bir Değerlendirme (1853-1856) / An Overvıew On Crımean War (1853-1856), TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 1, p. 273-285, February 2012, Ankara.
BAL, İ., ÇUFALI, M., Dünden Bugüne Türk Ermeni İlişkileri, Lalezar Kitabevi, Ankara2006 / YILDIZ, Özgür; KARAÇAĞIL, Canan (2012), Kırım Savaşı Üzerine Bir Değerlendirme (1853-1856) / An Overvıew On Crımean War (1853-1856), TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 1, p. 273-285, February 2012, Ankara.
BAŞAR, Fahamettin, 100 Soruda Osmanlı Devleti Tarihi, Dünya Yayıncılık, İstanbul-1999 / YILDIZ, Özgür; KARAÇAĞIL, Canan (2012), Kırım Savaşı Üzerine Bir Değerlendirme (1853-1856) / An Overvıew On Crımean War (1853-1856), TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 1, p. 273-285, February 2012, Ankara.
BOLSOVER, G.H., “1815-1914 Tarihleri Arasında Rus Dış Politikasına Bir Bakış”,

Belgelerle Türk Tarihi Dergisi Dün/Bugün/Yarın, Ağustos 2005, Sayı 103 / YILDIZ, Özgür; KARAÇAĞIL, Canan (2012), Kırım Savaşı Üzerine Bir Değerlendirme (1853-1856) / An Overvıew On Crımean War (1853-1856), TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 1, p. 273-285, February 2012, Ankara.


ÇABUK, Vahis, Kuruluşundan Cumhuriyete Büyük Osmanlı Tarihi 8. Cilt, Emre

Yayınları, İstanbul 1999 / YILDIZ, Özgür; KARAÇAĞIL, Canan (2012), Kırım Savaşı Üzerine Bir Değerlendirme (1853-1856) / An Overvıew On Crımean War (1853-1856), TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 1, p. 273-285, February 2012, Ankara.


HAMMER; Büyük Osmanlı Tarihi, MMP Baskı, İstanbul 2010 / YILDIZ, Özgür; KARAÇAĞIL, Canan (2012), Kırım Savaşı Üzerine Bir Değerlendirme (1853-1856) / An Overvıew On Crımean War (1853-1856), TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 1, p. 273-285, February 2012, Ankara.
HAYREDDİN Bey, Kırım Harbi, Tercüman, İstanbul 1976 / YILDIZ, Özgür; KARAÇAĞIL, Canan (2012), Kırım Savaşı Üzerine Bir Değerlendirme (1853-1856) / An Overvıew On Crımean War (1853-1856), TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 1, p. 273-285, February 2012, Ankara.
KARAL, Enver Ziya, Osmanlı Tarihi V. Cilt Nizam-ı Cedid ve Tanzimat Devirleri, TTKYayınları, Ankara 1995 / YILDIZ, Özgür; KARAÇAĞIL, Canan (2012), Kırım Savaşı Üzerine Bir Değerlendirme (1853-1856) / An Overvıew On Crımean War (1853-1856), TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 1, p. 273-285, February 2012, Ankara.
KELEŞ, Erdoğan, Osmanlı, İngiltere ve Fransa İlişkileri Bağlamında Kırım Savaşı, AnkaraÜniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, Ankara 2009/ YILDIZ, Özgür; KARAÇAĞIL, Canan (2012), Kırım Savaşı Üzerine Bir Değerlendirme (1853-1856) / An Overvıew On Crımean War (1853-1856), TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 1, p. 273-285, February 2012, Ankara.
KOCABAŞ, Süleyman, “İstanbul ve Boğazlar Üzerine I. Napolyon- I. Aleksandr Pazarlığı”,Türk Dünyası Tarih Dergisi, Ocak 1991, Sayı 49 / YILDIZ, Özgür; KARAÇAĞIL, Canan (2012), Kırım Savaşı Üzerine Bir Değerlendirme (1853-1856) / An Overvıew On Crımean War (1853-1856), TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 1, p. 273-285, February 2012, Ankara.
KOCABAŞ, Süleyman, Kuzeyden Gelen Tehdit Tarihte Türk-Rus Mücadelesi, İstanbul-1989 / YILDIZ, Özgür; KARAÇAĞIL, Canan (2012), Kırım Savaşı Üzerine Bir Değerlendirme (1853-1856) / An Overvıew On Crımean War (1853-1856), TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 1, p. 273-285, February 2012, Ankara.
KOHN, Hans, Panslavizm ve Rus Milliyetçiliği, Türk Dünyası Araştırma Vakfı Yayını,Ankara 1991 / YILDIZ, Özgür; KARAÇAĞIL, Canan (2012), Kırım Savaşı Üzerine Bir Değerlendirme (1853-1856) / An Overvıew On Crımean War (1853-1856), TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 1, p. 273-285, February 2012, Ankara.
KURAT, Akdes Nimet, “Panslavizm (II)”, Belgelerle Türk Tarihi DergisiDün/Bugün/Yarın, Mayıs 2004, Sayı 88 / YILDIZ, Özgür; KARAÇAĞIL, Canan (2012), Kırım Savaşı Üzerine Bir Değerlendirme (1853-1856) / An Overvıew On Crımean War (1853-1856), TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 1, p. 273-285, February 2012, Ankara.
KURAT, Akdes Nimet, Rusya Tarihi Başlangıçtan 1917’ye Kadar, TTK Basımevi, Ankara1993 / YILDIZ, Özgür; KARAÇAĞIL, Canan (2012), Kırım Savaşı Üzerine Bir Değerlendirme (1853-1856) / An Overvıew On Crımean War (1853-1856), TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 1, p. 273-285, February 2012, Ankara.
KURAT, Akdes Nimet, Türkiye ve Rusya, Ankara Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Yayını,Ankara 1970 / YILDIZ, Özgür; KARAÇAĞIL, Canan (2012), Kırım Savaşı Üzerine Bir Değerlendirme (1853-1856) / An Overvıew On Crımean War (1853-1856), TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 1, p. 273-285, February 2012, Ankara.
MAHMUD CELALEDDİN Paşa, “Osmanlı-Rus Siyasi İlişkileri Paris Antlaşması Sonrası(1856-1870)” (II), Belgelerle Türk Tarihi Dergisi Dün/Bugün/Yarın, Mart 2004,Sayı 86 / YILDIZ, Özgür; KARAÇAĞIL, Canan (2012), Kırım Savaşı Üzerine Bir Değerlendirme (1853-1856) / An Overvıew On Crımean War (1853-1856), TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 1, p. 273-285, February 2012, Ankara.
OKÇU, Yahya, Türk-Rus Mücadelesi, Berikan Yayıncılık, Ankara 2001 / YILDIZ, Özgür; KARAÇAĞIL, Canan (2012), Kırım Savaşı Üzerine Bir Değerlendirme (1853-1856) / An Overvıew On Crımean War (1853-1856), TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 1, p. 273-285, February 2012, Ankara.
ÖZTUNA, Yılmaz, Başlangıcından Zamanımıza Kadar Türkiye Tarihi, İstanbul HayatKitapları, 12. Cilt / YILDIZ, Özgür; KARAÇAĞIL, Canan (2012), Kırım Savaşı Üzerine Bir Değerlendirme (1853-1856) / An Overvıew On Crımean War (1853-1856), TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 1, p. 273-285, February 2012, Ankara.
ÖZÜKAN, Bülent (Edit.), Adım Adım Osmanlı Tarihi İmparatorluğun Son Yılları, BoyutYayıncılık, İstanbul 2003 / YILDIZ, Özgür; KARAÇAĞIL, Canan (2012), Kırım Savaşı Üzerine Bir Değerlendirme (1853-1856) / An Overvıew On Crımean War (1853-1856), TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 1, p. 273-285, February 2012, Ankara.
RİCH , Norman; Why The Crimean War?, Brown University Press, London-1985 / YILDIZ, Özgür; KARAÇAĞIL, Canan (2012), Kırım Savaşı Üzerine Bir Değerlendirme (1853-1856)

Download 3.37 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   20   21   22   23   24   25   26   27   ...   437
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
O’zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
davlat pedagogika
o’rta maxsus
axborot texnologiyalari
nomidagi toshkent
pedagogika instituti
texnologiyalari universiteti
navoiy nomidagi
samarqand davlat
guruh talabasi
ta’limi vazirligi
nomidagi samarqand
toshkent davlat
toshkent axborot
haqida tushuncha
Darsning maqsadi
xorazmiy nomidagi
Toshkent davlat
vazirligi toshkent
tashkil etish
Alisher navoiy
Ўзбекистон республикаси
rivojlantirish vazirligi
matematika fakulteti
pedagogika universiteti
таълим вазирлиги
sinflar uchun
Nizomiy nomidagi
tibbiyot akademiyasi
maxsus ta'lim
ta'lim vazirligi
махсус таълим
bilan ishlash
o’rta ta’lim
fanlar fakulteti
Referat mavzu
Navoiy davlat
haqida umumiy
umumiy o’rta
Buxoro davlat
fanining predmeti
fizika matematika
malakasini oshirish
universiteti fizika
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
jizzax davlat
davlat sharqshunoslik